Құзыреттілігін арттыру үшін журналистің қоғамдағы статусын анықтау керек пе?жүктеу 0.76 Mb.
Pdf просмотр
бет3/7
Дата16.02.2017
өлшемі0.76 Mb.
#2973
1   2   3   4   5   6   7

?

 

Ѓ Д

Ћ

 

Л

А

А

А

А

А

Л А Ш Т Ы   А Л А Ѓ

Ѓ

Ѓ

Ѓ

Ѓ

Ѓ

Ѓ

Ѓ

Д

Д

Д

Д

Д

Д

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

Т

Т

Т

Т

Т

Т

Т

Т

Т

Т

Ћ

Ћ

Ћ

Ћ

А

А

А

А

А

А

А

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

  С

С

С

С

С

С

С

С

А

А

А

А

А

А

У

У

У

У

У

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

Л

Л

Л

Л

Л

Л

А

А

А

А

А

Л

Л

Л

Л

Л

А

А

А

А

А

Ш

Ш

Ш

Ш

Ш

Т

Т

Т

Т

Т

Ы

Ы

Ы

Ы

Ы

  А

А

А

А

А

Л

Л

Л

Л

Л

А

А

А

А

А

Ѓ

Ѓ

Ѓ

Ѓ

Ѓ

Ѓ

Ѓ

Ѓ

Ѓ

Ѓ

Ѓ

Ѓ

Ѓ

Ѓ

Ѓ

Ѓ

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

Т

Т

Т

Т

Т

Т

Т

Т

Т

Т

Т

Т

Т

Т

Т

Ћ

Ћ

Ћ

Ћ

Ћ

Ћ

Ћ

Ћ

Ћ

Ћ

Ћ

Ћ

Ћ

Ћ

Ћ

Ћ

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

  С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

У

У

У

У

У

У

У

У

У

У

У

У

У

У

У

У

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

Л

Л

Л

Л

Л

Л

Л

Л

Л

Л

Л

Л

Л

Л

А

А

А

А

А

Л

Л

Л

Л

Л

А

А

А

А

А

Ш

Ш

Ш

Ш

Ш

Т

Т

Т

Т

Т

Ы

Ы

Ы

Ы

Ы

  А

А

А

А

А

Л

Л

Л

Л

Л

А

А

А

А

А

Ѓ

Ѓ

Ѓ

Ѓ

Ѓ

Ѓ

Ѓ

Ѓ

Ѓ

Ѓ

Ѓ

Ѓ

Ѓ

Ѓ

Ѓ

Ѓ

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

Т

Т

Т

Т

Т

Т

Т

Т

Т

Т

Т

Ћ

Ћ

Ћ

Ћ

Ћ

Ћ

Ћ

Ћ

Ћ

Ћ

Ћ

Ћ

Ћ

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

  С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

У

У

У

У

У

У

У

У

У

У

У

У

У

У

У

У

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

Л

Л

Л

Л

Л

Л

Л

Л

Л

Л

Л

Л

Л

МАРАПАТ


ТҰСА

УКЕСЕР


«Алаш айнасы» 

Елбасының алғысын алды

Журналистердің 

естеліктері «Солай болған» 

Биыл Елбасының арнайы сыйлықтарына 

«Егемен Қазақстан» газетінің шолушысы 

Қайсар Әлім, «Шалқар» радиосының бас 

редакторы Көпен Әмірбек, «Нұр-Астана» 

газетінің бас редакторы Ғабит Мүсіреп, 

«Экспресс К» газеті бас редакторының 

орын басары Илья Гук және «Огни Алатау» 

газеті бас редакторының орынбасары Ат-

са лим Идигов ие болды. Ал «Хабар» теле-

ар насы ақпараттық бағдарламалар бөлі-

мінің бас редакторы Зейін Әліпбек, Қазақ 

радиосының шолушысы Маралтай Ыбы-

раев, «Астана ақшамы» газетінің бөлім 

мең герушісі Раушан Мырзахмет, «Дала мен 

қала» газетінің бас редакторы Сапарбай 

Пар манқұлов, BNews.kz ақпарат агент ті-

гінің Қарағанды облысы бойынша мен шік-

ті тілшісі Анжелика Чуднецова және 

«Астана» телеарнасындағы «Гүлжан Мұқы-

ше ваның күнделігі» телебағдарламасының 

шығармашылық ұжымы Президент грант-

та рын иеленді. Сондай-ақ М.Құл-Мұ хам-

мед Мемлекет басшысының алғысхат та-

рын табыстады. Бұл марапатқа «Қазақстан 

Республикасы  Президентінің  теле ра дио ке-

шені» КАҚ бас редакторы Әділ Дүйсенбек, 

«Жиһан» жаңалықтар агенттігінің Қазақ-

стан дағы өкілдігінің жетекшісі Доған Йыл-

дыз, «Деловой Қазақстан» газетінің тілшісі 

Ирина Лис, «Алаш айнасы» және «Ин дус-

триаль ная Караганда» газетінің шығар ма-

шы лық ұжымдары лайық деп та был ды. 

Мұхтар ҚҰЛ-МҰХАММЕД, Мемлекеттік 

хатшы: 

– Тәуелсіздік жылдары Елбасымыз-

дың қамқорлығы арқасында Қазақ-

стан да азат ақпарат кеңістігі қалыптасты. 

Кеңес Одағы тұсында қалалық дең гей-

дегі газет ашу үшін Мәскеудің рұқсаты 

керек болатын. «Алматы ақшамы» га зе-

тін ашу үшін қанша машақаттың қажет 

болғандығын аға буын өкілдері ұмыта 

қоймаған болар деп ойлаймын. Бүгінде 

кез келген газет, журнал ашу үшін оны 

Мәдениет және ақпарат министрлігінде 

тіркеуден өткізсе, жеткілікті. Бұдан 

артық қандай еркіндік қажет? Ендеше, 

қалам ұстаған қауым осы қамқорлықты 

қадір лей білуі керек. Азат елдің ақпарат 

құ рал дары ұлтты ұйыстыруға, алуан ұлт 

өкіл дерін береке-бірлікке шақыруға, 

Елбасының зор сенімін ақтауға қызмет 

ету лері  керек.

«Бұқаралық ақпарат құралдарының 

аза маттардың ақпарат алу құқығын және 

еркіндігін қамтамасыз ететін ең ұтымды 

тетік екендігі баршаға мәлім. Қоғамның 

көңіл күйі қандай болса, біздің жур на лис-

ти камыз да сондай. Дегенмен де осы қо-

ғамды адастырмау, болған оқиғаның жай-

жапсары анықталмай жатып, дәйексіз 

ақ пар таратып, елді дүрліктірмеу көп жағ-

дайда ақпарат айдынында жүзген бұ қа-

ралық ақпарат құралы «капитанына» бай-

ланысты. Сондықтан да кеме 

бас шы ла ры ның,    яғни  бас  редакторлардың 

иығында өте ауыр жүк тұрғаны айтпаса да 

түсінікті», – деді осы шараның мәнін ашқан 

«Бас  ре дак тор лар  клубының»  президенті 

Кенжеболат Жолдыбай. Ал мәдениет және 

ақпарат министрі Дархан Мыңбай тілшілер 

қауы мы ның бүгінгі қол жеткізген жетіс-

тіктері ауыз толтырып айтуға тұрарлық 

екеніне тоқталып: «Олар қоғамымыздың 

дамуына, ақпарат саласының ашық 

болуына өз үлестерін жоғары дәрежеде 

қосып келеді. Республикалық, аудандық, 

өңірлік ба сы лым, телеарналар, ғаламтор 

ре сурс та рындағы  ақпарат  құралдарының 

ортақ мақсаты – қоғамға сапалы ақпарат 

жеткізу. Осы тұрғыдан алғанда, сіздердің 

ең бек теріңіз ұшан-теңіз», – деп бағалаған 

министр барша журналисті төл мерекесімен 

құттықтап, игі тілегін айтса, Президент 

Әкімшілігі басшысының орынбасары Бағ-

лан Майлыбаев мырза ел Тәуелсіздігін 

алған жылдарда ақпараттық кеңістігіміз 

түбегейлі өзгергеніне тоқталды. «Отандық 

жаңа меди 

анарық қалыптасты. Қазіргі 

таңда елімізде 2700 бұқаралық ақпарат 

құрал ы оқырман қауымға жол тартуда. 

Мем 

ле 


кеттік емес бұқаралық ақпарат 

құрал да рының саны мемлекеттік ақпарат 

құ  рал  дарынан үш есеге артты», – деген  

Б.Асаубайұлы бір топ редакторға өз 

қолымен сый-сияпат тапсырды. 

Нұртөре ЖҮСІП, «Солай болған» жинағын 

құ рас тырушы, «Айқын» газетінің бас ре-

дак торы:

– Журналистің жұмысы – жүйке мен 

жү ректен өтетін ауыр жұмыс. Кітаптың 

алғы сөзін жазған Дархан Қамзабекұлы: 

«Журналистика – қайнаған өмірдің 

өзі», – деп атап көрсетеді. Міне, сол 

қай наған өмірдің иелері – ақпарат ай-

ды нында әрдайым алда жүретін қалам 

иелерінің кәсіби қызметі барысында 

бастан кешкен әрі бұқара назарынан 

тыс қалған қызықты оқиғалары мен 

хикая лары осы жинаққа арқау болды.   

Нұрсұлтан МЫҚТЫБАЙ,

Астана қаласы

Бүгін, маусымның 28-і – Байланыс және ақпарат қызметкерлері күні. 

Соған орай кеше Ақордада Мемлекеттік хатшы Мұхтар Құл-Мұхаммед 

жарғақ құлағы жастыққа тимей, ақпарат айдынында еңбек етіп жүрген 

бір топ журналисті құттықтап, Қазақстан Республикасы Президентінің 

сыйлықтарын табыстады.

«Бас редакторлар клубы» республикалық қоғамдық бірлестігі 

Астанадағы Ұлттық академиялық кітапханада Мәдениет және ақпарат 

министрлігінің қолдауымен Байланыс және ақпарат қызметкерлері күні 

құрметіне орай тілшілер қауымын құттықтап, есімі елге белгілі 

журналистердің естеліктерінен құралған «Солай болған» және «Был 

случай» атты екі жинақтың тұсауын кесті. Аталған екі жинақты «Айқын» 

газетінің бас редакторы Нұртөре Жүсіп және «Казахстанская правда» 

газетінің бас редакторы Александр Тараков құрастырыпты. 

Республикалық, өңірлік және аудандық бұқаралық ақпарат 

құралдарының бас редакторлары жиналған шараға Президент Әкімшілігі 

басшысының орынбасары Бағлан Майлыбаев пен мәдениет және 

ақпарат министрі Дархан Мыңбай арнайы келіп, әріптестерді 

мерекелерімен құттықтады.

ШАР


А

Қазақ баспасөзінің жанашыры

Оған еліміздің Президент Әкімшілігі 

бас шысының орынбасары Бағлан Май лы-

баев, мәдениет және ақпарат министрі 

Дархан Мыңбай және бір топ депутат 

қатысып, өз ісінің үздігі болып жүрген жур-

на листерді марапаттады. Елбасы мен ми-

нистрліктің марапатынан бөлек, мұндай 

мерекелік салтанат бұрындары өтпе ген-

діктен болар, Нұргүл Қарағойшина ханым 

басқарып отырған аталған орталықтың 

ұйымдастырған кеші тілшілер қауымын 

серпілтіп қана қоймай, мемлекеттік тілдің 

мәртебесін де бір биікке көтеріп тастады. 

«Жақсының жақсылығын айт, нұры 

тасы сын» демекші, сол кеште біз елін сүй-

ген нағыз ердің азаматтық ықыласына да 

куә болдық. Есімі елге танылып келе жатқан 

ұлтжанды азамат Исламбек Салжанов 

мыр заның 30 журналисті заманауи ақпа-

рат тық-коммуникациялық құралдар – iPad, 

iPhone, нетбуктармен марапаттауы «ар қа-

ла ғаны – алтын, жегені – жантақ» жур на-

лис тердің мерейін тасытқаны анық. Осы 

сал танатқа  арнайы  келіп,  қазақ  жур на лис-

теріне жүрекжарды тілегін жеткізген 

Исламбек  мырзаның:  «Қазақ  жур на лис ти-

касын қолдауға қашанда дайынмын!» – 

де ген шынайы лебізінің өзі тілшілерге ай-

рық ша қолдау деп білдік. Арман АСҚАР,

Астана

Орайы келген соң, айта кетейік, өткен жексенбі күні Астанадағы 

Шайсұлтан Шаяхметов атындағы Тілдерді дамытудың республикалық 

үйлестіру-әдістемелік орталығы да тілшілер қауымының кәсіби 

мерекесіне орай Риксос қонақүйінде ұлан-асыр салтанатты кеш өткізді.

өркениетке ұмтылған қоғамда 

«цензура» атауының өзі құлаққа 

түрпідей естіледі. «Ашық 

айтқанның бәрі ақиқат емес». 

Ақсемсер жазушы Асқар Сүлей-

ме новтің сөзі – бұл. Олай болса, 

шындықты жеткізудің де сан 

алуан түрі бар. Міндетті түрде 

сен сация іздеп, аттан салу керек 

емес шығар?..  «Аттан салмаған» 

мәселені ақиқат емес деп айту 

да – асылық. Ең бастысы – фак-

тінің оқырманға бұрма лан бай 

жет кі зі луі. 

– Қазіргі қазақ жур на лис-

ти касының даму қарқыны 

қандай, қай бағытқа бет 

алып барады, осыны бағам-

дай ала сыз ба?

– АҚШ президенттерінің 

бірі бол ған Томас Джефферсон 

кезінде былай деген екен: «Егер 

де маған газетсіз үкіметті не ме-

се үкіметсіз газетті таңдау мүм-

кіндігі берілсе, мен, сөз жоқ, 

соңғысын таңдар едім». Алып 

мемлекеттің басшысы басы-

лым  ның  қоғамдағы  орнына 

осы лайша баға берген. Яғни мемлекетті 

газеттің көме гі мен басқаруға әбден болады 

деген сөз. Алайда қазақ тіліндегі басы лым-

дар белгілі бір мәселеге қатысты билікке 

сөзін тың да тып, айтқанына құлақ түргізе 

ала ма? БАҚ-тың басты барометрі – осы. 

Қазақ  жур на лис тикасына  берілетін  бағаны 

осы төңі ректен іздеген жөн. – Ендеше, сұрақты басқа қырынан 

қоялық. Қазақ басылымдары неге қау-

қарсыз? 

– Ол үшін ең алдымен қазақ тіліндегі 

БАҚ-тың еліміздің ақпарат кеңістігіндегі 

алатын орнына назар аударған абзал. 

Қазақ тіліндегі барлық басылымның тара-

лы мы орыстілді мықты үш-төрт газеттің 

тара лымынан аса алмайды. Бәлкім, саны 

жағынан алғанда, қазақ тіліндегі басы-

лым дар көп шығар, аймақтағыларды қос-

қанда. Ал сапасы жағынан көңілден 

шығады деп айту қиын. Жасыратыны жоқ, 

мақаланың «бісмілләсі» Тәуелсіздік алуы-

мыз 

дың пәленбай жылдығынан бастау алатын жарияланымдар жұртты жалық-

тыр ғалы қашан! Қазақ басылымдарының 

көпшілігі осы жаттандылықтан әлі арыла 

алмай жүр. Оған қоса талдау тұрғысында 

жазылған дүниелер де жеріне жеткізіле 

зерттеліп, оқырманның көкейіндегі сауал-

дарды қанағаттандыратындай жағдайда 

емес. Бәсекеге түсер тұста олқы соғатын 

жеріміздің бірі – осы.

 Әрине, қазақтілді бұқаралық ақпарат 

құралдарының жүгі ауып жатқанына алуан 

түрлі объективті, субъективті себептер бар. 

Ең бастысы – тілдік ортаның, оның ішінде 

қазақ тілінің билік тіліне айнала алмай 

отырғандығы. Жарнаманың қазақ тілінде 

сөйлемейтіндігі. Қазақтілді журналистердің 

әлеуметтік жағдайының мәз еместігі. Әйтсе 

де осындай қырық құрау себептің бәрі 

қазақ басылымдарының қауқарсыздығын 

ақтап ала алмайды. Егер ақтайтын болса, 

жалпы қазақ қоғамының болашағына 

нүкте қоюға болар еді. Каталог: userdata -> editions -> pdf
pdf -> Қазақтың Мұқағалиы туралы жұртшылық арасында әңгімелер
pdf -> Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газет
pdf -> Ресми мәлімет бойынша, Қазақстанда жұ
pdf -> Иә, отандық ғылым ды кө­ тер мейінше, мықты мем ле кет
pdf -> Мен Абайдың ақындық мек тебі өз деңгейінде зерттеліп
pdf -> Бір тілде деп міндеттеген жоқ
pdf -> Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газет
pdf -> Қазақстандағы Ұбт-ның қа лып тасқан өзіндік тәртібі
pdf -> Ерғожин ЕрлЕді Дәулет Ерғожиннің сөзіне сенсек, салық органдарында сыбайлас жемқорлықтың дең­ гейі төмендеген. Құқық қорғау орган дарымен бірігіп жасаған жемқорлықтың

жүктеу 0.76 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7
©emirb.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет