Зейнетақы қорларын мемлекеттік бір қорға біріктіру туралы ұсынысты қолдайсыз ба? Тестілеуден «төңкеріс» жасау кімге тиімді?жүктеу 0.68 Mb.

бет1/6
Дата02.06.2017
өлшемі0.68 Mb.
  1   2   3   4   5   6

Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газет      

www.аlashainasy.kz

e-mail: info@аlashainasy.kz

ОҚИҒА


ҚР Төтенше жағдайлар министрлігі мамандарының 

хабарлауынша, Жеңіс мерекесі тойланған күні сағат 

18.00 шамасында Бөрілі ауданының Пугачево елді 

мекені аумағында «Птенец-2» шамадан тыс жеңіл 

ұшағы биікке көтерілген. Бірақ көп ұзамай жерге құлап 

түседі. Төтенше жағдайлар қызметкерлері оқиға ор-

ны нан екі адамның мәйітін көреді. Олар: 1964 жылғы 

С. Очкасов пен 1984 жылғы О.Шамратова. Екеуі де – 

Ресей Федерациясының азаматтары. Мамандар ре-

сейлік азаматтардың ұшу әрекетін еш жерге тіркет пе-

генін, ешбір тиісті орынға ескертпегенін айтып отыр. 

Тер геу тобының алдын ала мәліметіне қарағанда, 

апат қа ұшыраған шағын ұшақ 2002 жылы Башқұртстан 

Рес публикасының Кумертау қаласында жасалып шық-

қан. Ол Батыс Қазақстан облысының Ақсай қаласында 

тұрып жатқан мәскеулік азаматқа тиесілі екен.Болатбек МҰХТАРОВ

Бөрілі ауданында 

ресейліктер опат болды

ОЙ-КӨКПАРЗейнетақы қорларын мемлекеттік бір қорға біріктіру туралы ұсынысты қолдайсыз ба?

Тестілеуден «төңкеріс» жасау кімге тиімді?

Еске салсақ, бұған дейін тесті леу-

дегі тың қадамды сенатор Мұрат 

Бақ тиярұлы асығыстық деп таныған 

бо латын.  Бұған Білім және ғылым 

ми 


нистрлігінің «кәсіптік орта оқу 

орын  дарының  бітірушілері  жоғары 

оқу орындарына түсу үшін орта мек-

теп бағдарламасы негізінде тест тап-

сыруы керек» деген шешімі себеп 

бо 


лып еді. Ал мәжілісмен Төлеш 

Кен  жиннің айтуынша, оқу жылының 

аяқ талуына азғантай уақыт қалған 

шақта колледж бітірушілер үшін ере-

ж енің өзгеруі осы санаттағы түлектер 

мен ата-аналардың алаңдаушылы-

ғын алып қана қоймай, қоғамда да 

үлкен резонанс тудырған. Сөйтіп, 

бүгінгі проблеманың бетін тырмалап 

ашқан депутат мәселенің мәнісін әрі-

ректен іздеді. «Қазақстанда жоғары 

оқу орындарына қабылдау ережеле-

рін Білім және ғылым министрлігі 

2000 жылдың 25 наурызында бекітіп 

еді. Онда «Қазақстанда орташа кәсі-

би білімі барлар үшін өздерінің тек-

тес мамандықтары  бойынша жоғары 

оқу орындарына қабылдау қысқар-

тыл ған білім бағдарламалары бо-

йын ша ақылы негізде жоғары оқу 

орын дарының  қабылдау  комиссия-

ла рымен жүзеге асады» делінген. Он 

жыл бойы дәл осы нормаға ешкім 

күдік келтірмеген болатын. Нор-

маның оң, терісіне ешкім де мән 

бер 


мей келген еді. Енді мінеки, 

министр Бақытжан Жұмағұлов әлгі-

лерге кешенді тестілеуді енгізу тура-

лы бастама жасайды. «Көп теген оқу 

орындары өз жан дарынан кол ледж-

дер ашып алған, сол арқылы әлгі 

ректорлар кол 

ледж бітірушілерді 

ақылы топтар ға топтастырып, сол 

арқылы ақша табудың жолын тапқан 

екен», – дейді таңданысын жасыр-

ма ған  депутат.

Сөйтіп, Төлеш Әукебайұлының 

айтқанын аңдасақ, министр тестілеу-

дегі тың жаңалығы арқылы жоғары 

оқу орнының жанынан колледж аш-

қан ректорлардың адымын аштырт-

пайтын айлаға көшкен секілді. Әри-

не, бұл бір жағынан, түзеуге келетін 

мә селе секілді. Дегенмен ректордың 

ама лына бола, қаншама түлектердің 

жо 


лы кесіліп, келешегіне кедергі 

салынады? Осындай олқылықтарды 

айта келе, депутат Төлеш Кенжин 

білімді министрге көлденең сауал-

дар 

ды алға тартты: «Министрлік ЖОО-лар жанынан колледждер 

ашу ға рұқсат жасап, оларға білім 

қызметі үшін лицензияны беріп 

алып, енді неге кінәні басқадан із-

дей ді?». 

«Айтпақшы, бірнеше жыл бұрын 

Білім және ғылым министрлігімен 

70-ке тарта ЖОО-лар мен олардың 

филиалдары жабылды. Бұларға да 

лицензияны министрліктің өзі берген 

болатын. Бұ қалай?» – дейді Кенжин 

мырза.  Сонымен қоса, депутат 90-

жыл 

дары министрлік бір мезетте бар лық техникумдарды колледждер-

ге қайта құрғанын, колледжге талап-

тан ғандарды тек жалпы орта мектеп-

тің 9-сыныбынан соң қабылдау 

ту ра лы атүсті шешімдер шығарғанын 

айыптап, әлгіндей олқылықтар тек 

мың даған азаматтардың Елбасына 

ша ғым дануы арқасында ғана орны-

на кел генін айтты.

Мәртебелі меймандарды қабылдау-

дың ресми іс-шараларынан кейін Елбасы 

Нұр сұлтан Назарбаев Қырғызстан Прези-

дентін ең алдымен Ақорданың  камин 

за лында қарсы алып, шағын құрамда 

кеңес ті. Мемлекет басшысы бірінші ке-

зекте жақында Қазақстанда болған жол 

апа тынан қаза тапқан қырғызстандық 

аза маттардың туыстарына және осы ел-

дің Президентіне жеке көңіл айтты. Еске 

салсақ, осыдан үш күн бұрын Қарағанды 

об лысының Шет ауданында «Алматы – 

Ека теринбор» тас жолының 743-шақы-

ры 

мында «КамАЗ» бен «Ssang Yong» мар калы шағын автобус соқтығысып, со-

ның салдарынан шағын автобустың 16 

жо лаушысы, оның ішінде бір ресейлік 

аза мат оқиға орнында көз жұмған-ды. 

«Иә, біздің жерімізде қиын жағдай орын 

алып, Қырғызстан азаматтары жол апа-

тын да мерт болды. Осыған байланысты 

мен олардың туған-туыстарына және Сіз-

ге көңіл айтамын», – деді Н.Назарбаев 

Қыр ғызстан Президенті А.Атамбаевпен 

бол ған екеуара жүздесуде.

Осыдан кейін екі елдің басшылары 

ын 

тымақтастық байланыстардың кең ауқы мы бойынша алқа құрып, сауда-эк-

номикалық қарым-қатынасты сөз жүзінде 

емес, іс жүзінде дамыту қажеттігіне баса 

на зар аударды. «Қазақстан мен Қыр ғыз-

станның бауырластығын құр сөзбен емес, 

нақты шаралармен іс жүзінде дамыту 

қажет. Біртуған екендігімізді, жақын екен-

дігімізді ылғи айтамыз ғой. Енді бос 

сөзбен айналыспай, мұны іс жүзінде нақ-

ты іс-шаралармен толықтыруымыз ке-

рек», – деп атап көрсетті Елбасы. 

МӘЖІЛІС


Жалғасы 2-бетте 

Жалғасы 2-бетте 

Алматы


+22.. +25

о

+9..  +12о

+23..+26


о

 

+12..+14о

Астана


ИƏ

АҢДАТПА

ЭКОНОМИКА АЙНАСЫ

дедім-ай, ау!

ЖОҚ

– Бүгінгі таңда еліміздегі жи-

нақтаушы зейнетақы қорларын құру 

құбылысында үш түрлі бағыт бай-

қалады. Біріншісі  –  ірі қаржылық 

топтардың қатысуымен құрылған 

зейнетақы қорлары. Мәселен, 

Халық групп, БТА деген секілді. 

Екіншісі – салалық сипаттағысы. 

Түрлі-түсті металлургия, қара 

металлургия, теміржол, мұнай және 

газ саласы – осының әрқайсысы бо-

йынша жеке-дара жинақтаушы зей-

нетақы қорлары құрылған.  Бұл ара-

дағы жинақтаушы зейнетақы 

қор ларын құруда салалық тәуелділік 

басым.Үшіншісі – белгілі бір шенеу-

нік тердің беделімен құрылған зей-

нетақы қорлары.   

Менің білуімше, Дүниежүзілік 

банк осыған дейін қандай да бір мем-

лекетке мұндай ұсыныс жасаған емес. 

Тіптен, сол «суперқор» тамыз да құ-

рылады» деген алып-қашпа сөз дің ел 

арасында жүргеніне қашан?.. Бұл 

даулы бастаманы арқау ететіндер 

оның әлеуметтік салдары қалай бо лып 

кететінін бажайламайтын секіл ді.

Соңғы кездері зейнетақы актив-

те ріне деген қызығушылық күшейіп 

тұр. Солардың бірі Дүниежүзілік 

бан к арқылы шығып жатуы да мүм-

кін. Басқарушы шетелдік компания 

қа зақстандықтардың 

жинағын 

табы сы мардымсыз батыстың құнды 

қа ғаздарын сатып алуға жұмсап, 

ақы 


 

ры тақырға отырғызып кетуі 

ықтимал.  

Бүйрек ауруы 

бас ауыртып тұр

Журналистердің 

«Чемпиондар 

лигасы»


Әлемдік музыкаға 

электр домбыраны 

әкелген топ

-бетте

-бетте

-бетте

4

57

ДАТ!

Қазіргі таңда көлеңкелі 

экономиканың деңгейін 

анықтайтын есептеудің 

бірыңғай әдістемесі жоқ

147,82

191,38

23,41

12835,06

1192,76

1594,20

4,90

1,29

1480,07

112,92

ДОЛЛАР


ЕВРО

РУБЛЬ


ЮАНЬ

EUR/USD


DJIA

KASE


RTSI

BRENT


GOLD

(ICE)

(NYMEX)

с

сс

с

А с т а н а   у а қ ы т ы м е н   1 8 . 0 0   б о й ы н ш аІлияс ИСАЕВ, 

қаржыгер маман:

Айдар ӘЛІБАЕВ, Қазақ-

стандағы Зейнетақы қорлары 

қауымдастығының төрағасы:

-бетте

3

Еліміздегі 11 жинақтаушы зейнетақы қорының басын мемлекеттік бір қорға біріктіріп, оның басқару функциясын шетелдік 

компанияға беру керек. Осындай идеяны бір жарым ай бұрын 

Дүниежүзілік банк біздің Парламенттің талқысына ұсынған екен. 

Естуімізше, бұл ұсынысты халық қалаулыларының басым бөлігі 

қолдамаған көрінеді. Қалай дегенмен де, бұл жайт еліміздің 

жинақтаушы зейнетақы жүйесінің кедір-бұдыр тұсы барын, 

сол себепті оны жетілдіруге қатысты түрлі шара 

қарастырылып жатқанын байқатады. Негізінен, 

салымшыларының жинағын көбейтіп отыруы тиіс 

еліміздегі жинақтаушы зейнетақы қорлары осы 

функциясын толықтай атқара алмай отырғаны 

жасырын емес. Сол себепті, шынымен де, мүмкін 

зейнетақы қорларын мемлекеттік бір қорға біріктіру 

керек шығар. Бұл реттегі мамандар пікірі екіге 

жарылады...

бетте

6

Батыс Қазақстан облысында шағын ұшақ апатқа ұшырады. Онда болған ресейлік екі азамат қаза 

тапты. Қазір Бөрілі аудандық ішкі істер бөлімінің 

мамандары, прокуратура мен төтенше жағдайлар 

қызметкерлері оқиғаны тергеп, тексеріп жатыр.

№79 (761) 

11 мамыр, жұма

2012 жыл


Мүсірәлі ӨТЕБАЕВ:

Кешенді тестілеудің биылғы «жөнсіз» жаңалығы өткен 

жолы Сенатты бір сілкіндіріп еді. Мәжілістің депутаттарын да 

бұл жаңалық дүр сілкіндірді. Басты мәселе – колледж бітіру-

шілерді де кешенді тестілеуге кіріктіріп жіберудің салдарынан 

болатын олқылықты жою. Сөйтіп, халық қалау лы лары Білім 

және ғылым министрлігінің ағаттығын бетіне ба сып, колледж 

түлектерінің құқын қорғауға тырысып-ақ жа тыр. Алайда 

олқылық оңалып орнына келе қоятын түрі көрін бейді. Өйткені 

үміткерлер үшін болатын үлкен сынаққа аз ған тай уақыт 

қалғанымен, ресми министрлік әлі де «қыңқ» еткен жоқ. 

Өткен жылы Қырғыз үкіметінің басшысы ретінде 

елімізге келген Алмазбек Атамбаев арадағы 

бір жыл салымнан кейін Астанаға Президент 

лауазымымен сапарлады. Алатаудың арғы 

жағындағы айыр қалпақты ағайынның басынан 

өткен алмағайыптарынан соң таққа отырған 

жаңа Президент өзінің алғашқы ресми сапарын 

Қазақстаннан бастап отыр. Сондықтан бұл жолғы 

келістің де өз мәнісі бар. Ал негізгі мақсат – екі 

жақты байланыстарды «сөз жүзінде емес, іс жүзінде 

дамыту». Кешегі кездесу барысында Президенттер 

дәл осы мәселеге ерекше екпінмен қарады. 

Нәтижесінде жаңа стратегиялық ынтымақтастық 

туралы Бірлескен мәлімдемеге қол қойылды. Ең 

бастысы, Қазақстан Қырғызстанға Кедендік одаққа 

кіру жұмысында да көмектесуге уәде жасады. Осы 

бағытта қазірдің өзінде біздің сарапшылар көрші 

елдің заңнамасын Кедендік одақ талаптарына сай 

етіп даярлауға әзір.

Арман АСҚАР

Б

АЙЛАНЫСОсы ретте газетіміз «Оқырман сауалына жауап 

іздейміз» атты жаңа айдар ашпақ. Бұл айдарда қо-

ғамдық өмірдің сан алуан саласындағы сауалдарға 

жа уап табуға болады. Айталық, сіз көлікті техникалық 

байқаудан өткізгелі жүріп, өзіңізге түсініксіз сұрақ-

тарға жолықтыңыз немесе азаматтық хал актілері 

жағ дайларын тіркеуде қиындықтарға кезіктіңіз делік. 

Мамандардан тиісті жауаптың бәрін толық ала ал-

мадыңыз. Демек, сіздің «Алаш айнасына» хабар-

ласып, ақпараттық көмек сұрауға мүмкіндігіңіз бар. 

Сонымен бірге әлеуметтік сала, төтенше жағдай, 

спорт пен мәдениет, шоу-бизнес мәселелері, қоғам-

дағы түрлі оқиғаларға қатысты пікір-көзқарастардың 

дұрыс-бұрыстығы немесе тылсым құбылыстар 

туралы да сұрауыңызға болады.

Оқырман сауалына 

жауап іздейміз

«Алаш айнасы» газеті жарық көрген сәтінен 

бастап өз оқырмандарымен тығыз байланыста. 

Жас пен жасамысты, қараша мен бақуаттыны 

толғандырған кез келген сауалға басылым 

қызметкерлері жауап табуға әзір. Бүгінгі өмірде сіз 

кезіккен барлық түйткілді білуге біз де мүдделіміз. 

Жауап таппаған сауалыңызды бізге жолдаңыз.

Редакцияның байланыс теле фоны:

 

8 (727) 3 88 80 60,  

Редакцияның мекенжайы: 

Алматы қаласы,050051, 

Бегалин көшесі, 148/1 А

электронды пошта мыз:  

info@alashainasy.kz.

Геннадий ЗЮГАНОВ, 

ресейлік депутат, 

Коммунистік партия жетекшісі:

– Мен күнделікті таптық күреспен 

айналысып жүрмін. Сондықтан менің 

дене бітімімнің көрінісі жаман емес. (www.itogi.ru сайтынан)

Қанат  ҚАЗЫ    

Бішкекте Абай ескерткіші ашылады

С.БОНДАРЕНК

О, Б.О

ТАРБ


АЕВ (фо

то)


№79 (761) 

11.05.2012 жыл, 

жұма             www.alashainasy.kz

2

e-mail: info@alashainasy.kz

РЕСПУБЛИКАЛЫҚ ҚОҒАМДЫҚ-САЯСИ АҚПАРАТТЫҚ ГАЗЕТ

САЯСИ БЮРО

 

Реалсаясаттың мәні не?Гонконгке визасыз бара аламыз

АЙМАҚ


ШАР

ТАР


АП 

Әбдіқалықова Ақ Жайық өңірін аралайды

Обама біржыныстылар 

некесін заңдастырмақ

Келімбетов іссапармен 

ҚХР-ға барды

Бүгін ҚР еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрі 

Гүлшара Әбдіқалықова жұмыс сапарымен Батыс Қазақстан 

облысында болады.

Кеше АҚШ Президенті Барак Обама біржыныстылардың 

некесін заңдастыру мәселесін көтерді.

Мамырдың 9-ы мен 10-ы аралығында Қазақстанның 

Премьер-министрінің орынбасары Қайрат Келімбетов ресми 

жұмыс сапарымен Бейжіңде болды. Бұл туралы ҚХР-дағы 

Қазақстан елшілігі мәлім етті. 

Облыс әкімі баспасөз қызметінің ха-

барлауынша, екі күнге созылатын жұмыс 

барысында министр алдымен Бөрлі ауданы 

Бөрлі ауылдық округінде болып, «Жұ-

мыспен қамту – 2020» бағдарламасына 

сәйкес са лынған 60 үйді аралап, бағ дар-

ламаға қа 

тысушылармен кездеспек. 

Сондай-ақ Пуга чев ауылдық округінде 

«И.А.Ша  й децкий»  жеке  кәсіпкерлігінің 

шұ 


жық цехы мен Ақсай қаласындағы 

индус 


трия 

лық паркінде  жаңа жұмыс 

орын  да рының  ашылу  барысымен  таны-

сады.


Сапарының екінші күні Г.Әбдіқалықова 

Орал қаласындағы «Шапағат» меди ци-

налық-әлеуметтік мекемесі, қарттар мен 

мүгедектерге арналған жалпы үлгідегі 

Орал медициналық-әлеуметтік мекемесін-

де және Орал ақпараттық технологиялар 

колледжінде болмақ.

«Меніңше, біржынысты адамдардың 

да заңдық некеге отыруға құқы бар» деп 

мәлімдеді ол жергілікті телеарналарға 

берген сұхбатында. Оның айтуынша, 

біржыныстыларға некеге отыруға мүмкіндік 

беру қажеттігі жөніндегі тұжырым оған 

көпжылдық талқылаулардан кейін пайда 

болды. Бұл мәселені АҚШ әкімшілігінде де 

отбасында, достар мен туыстар арасында 

талқылаған. Бұл пікірді өзінің жұбайы 

Мишель Обама да қуаттайтынын айтып 

өтті. Жақын болашақта мұның заңдық 

негізде қабылданатынын мәлімдеді. 

Айта кетерлігі, 2010 жылы Барак Обама 

бұл мәселеге қатысты жеке көзқарасы әлі 

жоқ екенін айтқан еді. Бірнеше күн бұрын 

ғана бұл мәселені АҚШ-тың вице-

президенті Джозеф Байден де сөз еткен 

болады. Дегенмен сарапшылардың 

айтуынша, бұл Барак Обаманың сайлау 

алдындағы іс-қимылдарының бірі болып 

табылады.

Іссапар барысында Қ.Келімбетов ҚХР-

дың коммерция министрі Чэнь Дэминмен 

және ҚХР-дың Мемлекеттік энергетикалық 

кеңесінің жетекші орынбасары Чжан 

Гобаомен кездесті. Қытайдың коммерция 

министрі Чэнь Дэминмен болған кездесу 

барысында екіжақты сауда-экономикалық 

қарым-қатынас және инвестициялық 

серіктестікті дамыту мәселесі сөз болды. 

Тараптар  сондай-ақ Бейжіңде өтетін Шан-

хай ынтымақтастығы ұйымына мүше-

мемлекеттердің басшыларының Кеңесіне 

дайындық мәселесін, мемлекет басшы ла-

ры ның екі ел арасында сауда-экономикалық 

серіктестікті дамытудың жоспарын жасау 

жөніндегі тапсырманы жүзеге асыру мақ-

сатын сөз етті. 

Ал Чжан Гобаомен болған келіссөз 

барысында Қытай-Қазақстан арасындағы 

көршілік қатынастың қалыпты дамып жат-

қанын, 20 жыл бұрын орнатылған дип-

лома тиялық достықтың жалғасып жатқа-

нын сөз етті. Тараптардың айтуынша, екі ел 

арасындағы достық барлығына тиімді. 

Қазақстан ғалымдарының 

семинары өтті 

Қазақстан ғалымдары ғылыми, ғылыми-техникалық жобалар 

мен бағдарламаларды гранттық қаржыландыру үшін зерттеуге 

өтініш дайындау жолдарын түсіндіру бойынша өткен семинарға 

қатысты. Осындай жиын елімізде алғаш рет ұйымдастырылып 

отыр, деп хабарлады ҚР Білім және ғылым министрлігінің 

баспасөз қызметі.

Қазақстан Республикасы Білім және ғы-

лым министрлігінің оң бастамасы отандық 

ғалымдар арасында қолдау тапты. Назар-

баев университетіне еліміздің өңір-өңірінен 

барлығы 300-ден астам ғалым жиналса, 

олардың басым көпшілігі бола шағын ғы-

лыммен байланыстырған жас буын 

өкілдері.

«Ғылым туралы жаңа заңның қабыл-

данып, күшіне енгеніне бір жыл толды. 

Ғалым дарымыз уақыттың жаңа талапта-

рына сай болуы үшін әлемнің ғылыми 

тенденциялары мен ғылыми зерттеулердiң 

жаңа үлгілері туралы таныс болғаны абзал. 

Сондықтан министрлiк біздің ғылыми 

қауымдастық үшін қолдан келгенше жан-

жақты қолдау танытуда», – деді семинар-

дың ашылу салтанатында бiлiм және 

ғылым министрі Бақытжан Жұмағұлов.

Естеріңізге сала кетейік, өткен жылы 

қабылданған «Ғылым туралы» Заң ғылым 

саласын басқарудың жаңа үлгісін белгілеп 

берді. Семинарға  Гарвард университеті 

(АҚШ), Берклидегі Калифорния универ-

ситеті, Финляндия академиясы, Оксфорд 

сияқты халықаралық ұйымдар мен оқу 

орындарының өкілдері қатысып, сөз 

сөйледі.

Профессор Natalie Barteneva, 

Harvard School of Medicine (АҚШ):

«Бұл – араға ұзақ жылдар салған соң 

Қазақстанға келген биылғы бірінші сапа-

рым. Елдеріңіз тіпті онжылдық қарқынмен 

алға басып келе жатқандай әсер алдым. 

Қазақи қонақжайлылық танытып, пайдасы 

зор семинарға қатысуға мүмкіндік берген 

Қазақстан Республика сының Білім және 

ғылым министрлігі мен Мемлекеттік 

ұлттық ғылыми-техникалық сараптама 

орталы ғына ризашылығымды білдіргім 

келеді».  Paavo Lopponen, Финляндия акаде-

мия сының құрметтi директоры:

«...Бұл менің соңғы бес жылдағы Қа-

зақстанға үшінші рет келуім. Соңғы жыл-

дар дағы өзгерістерге көз жүгірте отыра, 

Қазақстан Үкіметінің ғылым жүйесін құру 

барысында жасап жатқан нақты қадамдары 

мен жетістіктері көз қуантады. Мемлекеттік 

ұлттық ғылыми-техникалық сараптама 

орта лығы сияқты ұйымның құрылғандығы 

жақсы бастама».Профессор Sergey Mikhalovsky, 

(Ұлыбритания):

«Қазақстан Республикасының Білім 

және ғылым министрлігі үлкен жұмыстарды 

еңсеріп, қазақстандық ғылымның дамып, 

әлемдік ғылыми ортаға қосылуында алға 

қарай үлкен қадам жасады». Профессор John Lie, Berkeley 

(АҚШ):

«АҚШ пен Еуропада бәсең стагнация 

байқалып отырғанда, сіздерде ғылымды 

олардың деңгейіне жеткізіп қана қоймай, 

одан да үлкен жетістіктерге жеткізуге мол 

мүмкіндіктеріңіз бар деп есептеймін».

ЖИЫН

ЫНТЫМАҚТАСТЫҚМӘЖІЛІС

Саяси әдебиеттерден анда-санда қолданылатын реалсаясат ұғымын 

кездестіріп қаламыз. Реалсаясаттың мәні неде?

Жомарт ҚОСЫМЖАНОВ, Тараз

Реалсаясат   (неміс тілінен аударғанда-

Realpolitik) – саяси реализм мектебі шең-

берінде қалыптасқан, мемлекет бейбітші-

лікті сақтауы үшін соғысқа дайындалуы 

қа жет дейтін бағыт. Жұмсартып айтқанда, 

реалсаясат негізінде, шын мәнінде, нені 

өзгерте аласың, күшті соған жұмылдыру 

керек дегенге саяды, яғни қарсыластың, 

бә секелестің декларациясындағы жазыл-

ған дарға емес, шынайы, нақтылы мүдде-

ле рін есепке алу. «Реалсаясат» ұғымын 

1853 жылы неміс публицисі Людвиг фон 

Рошау енгізді. Реалсаясаттың негізгі идея-

сы да соған тиесілі. Ол былай деп жазды: 

«Шынайы саясат – болашақтың тұманын-

да емес, қазіргінің кеңістігінде. Ол идеал-

дар  ды  аңсаудан  емес,  нақтылы  мақсат-

тар ға жетуден көрініс табады. Қандай 

жағ дайда болмасын, ол толық нәтижеге 

қол жеткізу дің «ауылы алыс» жағдайда 

жар тылай болса да нәтижелермен қана-

ғат танудан  та нылады».  1   2   3   4   5   6


©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал