В. Ф. Бырька атындағы өндірістік процестерді автоматтандыру кафедрасыжүктеу 0.53 Mb.
Pdf просмотр
бет1/6
Дата09.04.2017
өлшемі0.53 Mb.
  1   2   3   4   5   6

                         

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ 

МИНИСТРЛІГІ 

ҚАРАҒАНДЫ МЕМЛЕКЕТТІК ТЕХНИКАЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ 

 

 

 Бекітемін 

Бірінші проректор 

  _______________  А.З.Исағұлов 

«_____»_______________ 2008ж. 

 

ОҚЫТУШЫ ПӘНІНІҢ ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК  КЕШЕНІ «Объектілік - бағдарланған  программалау әдіснамасы»  пәні 

бойынша 


 

050702 «Автоматтандыру және басқару»  

мамандық студенттеріне арналған 

 

Электрмеханикалық факультет В.Ф.Бырька атындағы өндірістік процестерді автоматтандыру кафедрасы 

 

  

 

 2008 

Кіріспе 

 

Оқытушы пәнінің оқу-әдістемелік кешені: ӨПА кафедра профессоры Карасев  Николай Ивановичпен; 

ӨПА  кафедра  аға-оқытушысы  Телбаева  Шынар  Зарыкбековнамен 

даярланды. 

 

               ӨПА           кафедра мәжілісінде талқыланды     (кафедра атауы)  

 

Протокол №      20       "   24     "       06      2008 ж.  

ӨПА кафедра меңгерушісі 

проф.,т.ғ.д._______________  Брейдо И.В.             «____»_________2008ж. 

 

       (қолы)  

 

    

ЭМФ                факультеттің әдістемелік бюросымен мақұлданды 

        (факультет атауы) 

 

Протокол №    10      "   28     "        06        2008 ж.  

Төраға     ____________    Умбеталин Т.С.      «_____»___________2008ж. 

                    (қолы) 

 

  

    


 

 

  

1 Оқу жұмыс бағдарламасы  

1.1

 

Оқытушы жайлы және байланыс ақпараттары  

КарМТУ ӨПА кафедрасының профессоры - Карасев Николай Иванович, 

КарМТУ ӨПА кафедрасының аға оқытушы – Телбаева Шынар Зарыкбековна. 

 

Өндірістік  процесстерді  автоматтандыру  ҚарМТУ-дың  бас  корпусында 131-ші         аудиториясында орналасқан. Байланыс телефоны 56-51-84, 56-52-15 (4корпус 104 ауд.) 

 

 1.2  Пәннің сыйымдылығы 

Сабақтар  түрі  

Байланыс сағаттарының 

саны 


Семестр

 

Кредиттер 

саны


 

Дәріс  


Тәжрибе-

лік сағат

Зертхана

-лық 


сабақ   

СОДЖ 


сағатының 

саны 


Барлық 

сағат 


саны

СОДЖ 


сағаты

ның 


саны 

Барлық 


сағат 

саны 


Бақылау 

түрі  


3 3 15  15  15  45 90

45 


135 емтихан

 

 1.3  Пәннің сипаттамасы  

"Объектілік - бағдарланған    программалау  әдіснамасы"  пәні 050702 

«Автоматтандыру  және  басқару»  мамандығының  студентіне,  ҚР-ң  ГОСО  мемлекеттік 

стандартына және мамандықтың оқу жоспарына сәйкес міндетті оқу пәндерінің қатарына 

кіреді. 

 

 1.4  Пәннің мақсаты 

"Объектілік - бағдарланған    программалау  әдіснамасы"  пәнінің  оқыту  мақсатына 

әдістемені  және Intel/Windows платформасында  МFС  таптарының    кітапханасымен 

Microsoft Visual Studio программалау  ортасында  объектілік-бағытталған  программалау 

технологиясын оқып-үйрену және кез-келген физико-технологиялық мазмұнды пәндердің 

облысы  үшін  жаңа    ақпараттық  технологиялар  ортасында  локальды  және  жүйелік 

архитектурамен  өндірістік  автоматтандыру  есептерін  программалау  тәжірибелік 

бейімділіктерін иелену  жатады.  

 

 

1.5  Пәннің міндеті  

 

 Пәннің  міндетіне:  зерттеу  аймағында  қалыптасқан  кәсіби  есептер  таптарының шешімдері және өндірістік программаларды құру барысындағы кәсіби ойлаудың объектті-

алгоритмдік  стильді  қалыптастыру,  сәйкес  пәндік  облыстың  объектерін  жобалау  және 

эксплуатациялау.  Объектілік-бағытталған  программалау  мамандарға  шын  әлемнің 

объектерін  олардың  өзара  қатынасын,  атрибуттар  мен  қоршаған  ортадағы  қылықтарын 

анықтайтын программалық аналогтардың көмегімен модельдеу аспаптарын береді. 

  Осы пәнді оқу нәтижесінде студенттер келесілерді: игеру  тиіс:  тусінігі  болуы  тиіс:күрделі  өндірістік  программаларды  жобалаудың 

технологиясы  мен  әдістемелігі;  күрделі  программалардағы  жадты  тарату  процесі; 

типтердің  көп  түрлігі  және  деректердің  құрылымы  мен  олардың  қолданылуы;  деректер 

базасының негізгі компоненттері және олардың ұйымдастырылуы жайлы; білуі  тиіс:  Windows  астындағы  программалық  қосымшалардың  типтері  мен 

құрылымы;  оларды  сипаттау  және  қамту  жолдары;  құрылымды  айнымалыларды  және 

құрылымдардың  массивтерін    программалау  мен  хабарлау  жолдары;  программаның 

жадын  динамикалық  тарату  функциялары  мен  ережелері;  массивтер  мен  динамикалық 

айнымалыларды  өңдеуді  программалау;  рекурсивті  программалардың  және  оларды 

программалау  ережелерінің  ерекшеліктері;  стек,  кезек,  тізімдер,  тізім,  ағаш-  массив базасындағы деректер құрылымын программалау; деректердің динамикалық құрылымын 

программалау-  массивтер  таблицасын , стекті,  кезекті,  байланысқан  тізімдерді,  екілік 

ағаштарды, иерархиялық  құрылымдарды; 

    істей  білуі  керек:  компилятор  С++  ортасында    MFC  модульдық  программаларын 

стандартты  құрылымның  жобасын  қолданумен  өңдеу;  компилятор  ортасында  

программаның  жадын  басқарудың  әр  түрлі    модельдерін  таңдау;  функционалды  меню 

көмегімен  программаларды  орындауды  басқару; Windows астында  Visual Studio 

ортасында SDI- және  MDI- қосымшаларын құру;  

    Тәжірибелік  бейімдерге  ие  болу: «Автоматтандыру  және  басқару»  пәндік  облысы 

үшін жаңа  ақпараттық технология ортасындағы кәсіби есептердің шешімі. 

 

        1.6  Бастапқы реквизиттер Берілген пәндерді оқу үшін келесі пәндерді меңгеру керек: 

                   Пән 

                                   Бөлімдердің атауы 

1. Математика 

Сандық  әдістер:  сызықты  және  сызықты  емес 

теңдеулер  жүйесі;  деректерді  математикалық  өңдеу; 

сандық интегралдау және дифференциалдау; қарапайым 

дифференциалды теңдеулердің жақын шешімі. 

2. Информатика 

ДЭЕМ    архитектурасы,  ОС Windows, офистік 

технолгия  Microsoft. Visual Basic программалау ортасы.

 

1.7 

Соңғы реквизиттер 

"Объектілік - бағдарланған    программалау  әдіснамасы"  пәнін    оқу  кезінде 

алынған білім  келесі пәндерді игеру үшін қолданылады: компьютнрлік графика, басқару 

жүйесіндегі С- программаланатын микропрцессорлы кешендер, объектіні модельдеу және 

идентификациялау,  автоматтарды  реттеу  теориясы,  технологиялық  процестерді  оңтайлы 

басқару. 

 

1.8

 

Пәннің мазмұны 

1.8.1

 

Сабақтың түрлері және еңбек сыйымдылығы бойынша пәннің мазмұны 

Сабақ түрлері бойынша еңбек сыйымдылығы, сағ

Бөлімнің аты 

Дәріс 


Тәжрибе

лік 


сағаттар

Зертха-


налық 

жұмыс 


СОДЖ

СДЖ


1 Ақпараттандыру және объектілік-

бағытталған программалау 

    

 3

2 С++ тілінің лексикалық негіздері. 

Скалярлық типтер және өрнектер. 

  

   

3

3  С++  тілінің  операциялары  және операторлары 

  

 - 3 


 

Статистикалық және 

динамикалық  массивтер.  Объектердің 

адрестері  және  көрсеткіштері.  Жадтың 

ұйымдастырылуы. 

    

 3

Функциялар, көрсеткіштер, 

сілтемелер. Функцияның толып кетуі 

    

 3

Кластар және 

объектер. 

Кластардың  құрылымы.  Кластардың 

мұрагерлігі. 

    

 2

7  С++  тіліндегі  енгізу-шығару 

ағыны 

2 - - - 


3

Сабақ түрлері бойынша еңбек сыйымдылығы, сағ

Бөлімнің аты 

Дәріс 

Тәжрибе


лік 

сағаттар


Зертха-

налық 


жұмыс 

СОДЖ


СДЖ

8  С++  ортасында  файлдармен 

жұмыс 

1 - - - 


3

9 Visual C++ ортасында  бір 

өлшемді  массивтерді  өңдеудің  типтік 

сандық есептерін программалау 

   

   

4

10 Visual C++ ортасында  екі өлшемді  массивтерді  өңдеудің  типтік 

сандық есептерін программалау 

   

   

6

11  Стакан  типті  цилиндірлік детальдарды  жобалау  үшін    диалогтік 

Windows- қосымшасын құру. 

   

   

6

12  Графиктік SDI- қосымшаны MFC кластарын  қолданумен құру 

  

   

6

13  Типтер  және  өрнектер.  Бір өлшемді массивтер 

  

   

-

14  Visual Studio C++6.0. қосымшасын 

құрудың 


интегралды 

ортасы 


 

   

 -

15 


Қосымшалардың 

типтері 


олардың Windows-тағы құрылымы. 

  

   

-

16 MFC (Microsoft Foundation Classes) 

кластарының 

кітапханасы. 

Кластардың 

иерархиясы.  MFC  

көмегімен қосымшалардың жазылуы. 

 

  

  

  

  

 

-17  Қосымшалардың  құрылымы 

және 


оның 

негізгі 


терезесін 

анықтайтын кластар. 

    

 -

18 Windows  астындағы  Басты 

меню қосымшасы және онымен жұмыс. 

Динаимкалық және жылжымалы меню. 

    

 -

19  Графикамен  жұмыс.  Сурет 

объектілерін  орнату  функциясы.  Сурет 

режимдері. 

Бейне 

режимдерін орнықтыру. 

  

   

-

20  Басқарудың негізгі элементтері. Түймеше.  Редакциялау  терезесі  аралас 

тізім. Айналу сызығы. 

 

  

  

  

  

 

-21  Басқарудың  негізгі  элементтері. 

Түймеше.  Редакциялау  терезесі  аралас 

тізім. Айналу сызығы 

  

   

-

22 Басқарудың 

қосымша 


элементтері.Тақырып  элементін  құру. 

Ползунок. Спин-түймеше. 

    

 -

Сабақ түрлері бойынша еңбек сыйымдылығы, сағ

Бөлімнің аты 

Дәріс 

Тәжрибе


лік 

сағаттар


Зертха-

налық 


жұмыс 

СОДЖ


СДЖ

23 


Стандарты 

диалогті 

терезелер.Файлдарды  ашу  және  сақтау 

терезелері.Бет,  басылым,  түс  таңдау 

параметрлерін  орнықтыру.  Іздеу  және 

ауыстыру. 

    

 -

24  Басылым және мәтінмен жұмыс 

істеу функциялары. 

  

   

-

25  Функциялар,  көрсеткіштер, сілтемелер.  Функцияны  программалау 

тәжірибесі. 

   3  

26  Кластар  және  объекттер. 

Графиктік қорытындыны программалау 

тәжірибесі. 

    

 -

27  МFC  кластарының  кітапханасы. 

MDI-интерфейсімен 

қосымшаны 

программалау. 

  

   

-

Қорытынды: 15 15 

15 


45 

45

  

1.9 Негізгі  әдебиеттер тізімі 

      1.  Программирование  на Visual C++/ С.В.  Глушаков,  А.В.  Коваль  А.В.,  С.А. 

Черепнин;  Худож.-оформ.А.С.  Юхтман.-М.:ООО  «Издательство  АСТ»;  Харьков: 

«Фолио», 2003.-726 с.  

     2.Глушаков  С.В.,  Коваль  А.В.,  Смирнов  С.В.  Язык  программирования  С++: 

Учебный  курс/Худож.-  оформитель  А,С.Юхтман. – Харьков:  Фолио;  М.:  ООО 

«Издательство АСТ», 2001.-500 с. 

     3.Баженова И.Ю. Visual C++6.0(VISUAL STUDIO 98).Уроки программирования .-

М.: Диалог-МИФИ, 2001-416 с. 

    4.Давыдов  В.Г.  Программирование  и  основы  алгоритмизации.  М.:  Высшая  школ    

5.Жумагулова Д.К., Калинин А.А., Карасев Н.И., Телбаева Ш.З. Методические указания  к 

лабораторным  работам  по  дисциплине  "Технология  программирования".  Караганда: 

КарГТУ, 2006. 

    6.Электронный  учебник  «Информатика»  для  дистанционного  обучения. 

Сертификат № 109 КарГТУ, 2004 

 

 1.10  Қосымша әдебиеттер тізімі 4.  Вендров  А.М.  Проектирование  программного  обеспечения  экономических 

информационных систем: Учебник.-М.: Финансы и статистика, 2000.-352 с.  

5. Буч Г. Объектно-о к программирования С++: Пер. с англ. –М.: радио и связь, 1991.-

352  с.риентированное  проектирование  с  примерами  применения:  Пер.  с  англ.- -М.: 

Конкорд, 1992.-519 с.  

6. Страуструп Б. Язы 

7.Харви  Дейтел,  Пол  Дейтел,  Как  программировать  на  С++:  Третье  издание.  Пер.  с 

англ.-М.: ЗАО «Издательство БИНОМ», 2001 г. -1152 с.: ил. 

8.  Жарков  В.А.  Visual C ++ на  практике.  М,:  Издательство  «Лаборатория  базовых 

знаний», 2002.-424 с. 

9.Либерти,  Джесс.  Освой  самостоятельно    С++:  Пер.  с  англ.-М.:  ЗАО  «Издательство 

Бином», 2001г,-1152 с.  10.  Мешков  А.В.,  Тихомиров  Ю.В. Visual C++  и    MFC:  Пер.  с  англ. – 2-е  изд. 

Перераб. и доп. – СПБ.: БХВ-Петербург, 2002. – 1040 с. 

11.Динман М.И., С++ освой на примерах.-СПб.:БХВ-Петербург, 2006г..-376с. 

12. Савич, Уолтер, Программирование на С++.-М.:СПб.; Нижний Новгород: 

 Питер:BHV, 2004.780 c. 

 

 1.11 

Студенттердің білімін бағалау өлшемі  

Пән бойынша емтихандық баға шетелдік баға бойынша (50% дейін) және қорытынды 

аттастация бойынша (50% дейін) максималдық сомма түрінде анықталып, кестеге сәйкес 

100% дейінгі мәнге ие болады. 

әріп жүйесі бойынша 

бағалау 


Балда

ры 


%-тік 

көрсеткіші

Дәстүрлі жүйе бойынша 

бағалауе 

А 

4,0 


95-100

А- 


3,67

90-94 


Өте жақсы 

В+ 


3,33

85-89 


В 

3,0 


80-84 

В- 


2,67

75-89 


Жақсы  

С+ 


2,33

70-74 


С 

2,0 


65-69 

С- 


1,67

60-64 


D+ 

1,33


55-59 

1,0 50-54 

Қанағаттанарлық 0-49 Қанағаттанбайтын баға

   

Шетелдік бақылау 5-інші, 10-ыншы, 15-інші апталарда өткізіледі және келесі бақылау 

түрлері бойынша қосылады. 

Оқудың академиялық кезеңі, апта 

Бақылау

 түрі


 

%-

тік көрсеткіші

 

1 2 3 4 5 6 7 89

10

1112 13 14 15

Барлығы


, % 

Сабаққа 


қатысуы 

15

1 1 1 1 1 1 1 11

1 1  1 1 1 1 15 

Зертханалы

қ жұмыстар 

20

   3    


5

 

  

7       5 20 

СОДЖ 

10

   2    2

 

 2

  2  2  10 

Модуль 

15

    5 

 

  

5       5 15 

Емтихан 

  40


     

 

  

 

  

 

  

 40 


Барлығы 

100 1 1 6 1 6 8 1 1

3

13

1 3 1 3 1160 

 

 

 

1.12 Саясат пен процедуралар 

"Объектілік - бағдарланған    программалау  әдіснамасы"  пәнін  оқығанда  келесі 

ережелерді сақтауыңызды өтінеміз: 

1.Сабаққа кешігіп келмеуді 

2.Себепсіз  сабақтан  қалмауды,  ауырып  қалған  жағдайда  анықтама  қағазын  көрсетуді,  ал 

басқа жағдайларда түсініктеме қағазын көсету 

3.Дайын  болу  керек:  дәріс  сабақтарында  алдыңғы  дәрістегі  материалдарға,  СОДЖ-нда 

барлық қойылған сұрақтарға жауаптар, зертханалық жұмыстарда орындалатын жұмыстың 

мақсаты мен орындалуына студенттер дайын болуы керек 

4.Дәрістерді  таза,  ұқыпты  көшіру,  зертханалық  жұмыстарды  ҚарМТУ  ережелері  мен 

талаптарына сай толтыруды 

5.Оқу процестеріне белсенді қатысуды 

6.Курстастары мен оқытушыға шыдамды, ашық, парасаттылық пен өарауды.   

 

1.13  Пәннің оқу-әдістемелік қамтамасыз етілгені  

 

Дана саны Туындыжігер 

аты-жөні 

Оқу-

әдістемелік 

әдебиеттердің 

аты 

Баспа, 

баспаға 

шыққан жыл

кітапханада 

кафедрада 

Негізгі әдебиеттер 

Глушаков,  А.В. 

Коваль 


А.В., 

С.А. Черепнин; 

Программиров

ание  на Visuаl 

C++ 

 

ООО «Издательство 

АСТ», 


2003 

  

Электронды вариант 

Глушаков  С.В., 

Коваль 

А.В., 


Смирнов С.В.  

Язык 


программирова

ния С++: 

ООО 

«Издательство АСТ»,2001-

726с. 


 Электронды 

вариант 


Баженова И.Ю.  

Visual 


C++6.0(VISUA

L STUDIO 

98).Уроки 

программирова

ния 

Диалог-


МИФИ, 

2001 


 Электронды 

вариант 


Қосымша әдебиеттер 

 Вендров А.М.:  

 

Проектирова-ние  

программного 

обеспечения 

экономических 

информацион-

ных систем 

Финансы и 

статистика, 

2000-350с. 

 

  

 Буч Г.:  

 

Объектно-ориентированн

ое 


проектировани

е  с  примерами 

применения 

Конкорд, 

1992 

М: 


 

  

 Дана саны 

Туындыжігер 

аты-жөні 

Оқу-

әдістемелік 

әдебиеттердің 

аты 

Баспа, 

баспаға 

шыққан жыл

кітапханада 

кафедрада 

Страуструп Б.  

Язык 

программирования С++: 

Радио и связь, 

1991-348 с. 

  

Харви  Дейтел,  Пол  

Дейтел  


 

Как 


программирова

ть на С++ 

ЗАО 

«Издательство БИНОМ», 

2005-1244с. 

3 1 

Электронды вариант 

 

Жарков В.А.    

Visual C ++ на 

практике 

Издательство 

Лаборатория 

базовых 


знаний, 2002 

  

Либерти  Джесс   

Освой 


самостоятельно  

С++:за 21 день 

ЗАО М: 

Вильямс,2006-441с. 

  

Мешков А.В., 

Тихомиров Ю.В. 

Visual C++  и  

MFC 


БХВ-

Петербург, 

2002 –1040с. 

  

  жүктеу 0.53 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет