Уроках русского языка как средство формирования компетенций обучающихся «Білім кілті» №7-2012 Макановажүктеу 54.77 Kb.

Дата12.06.2017
өлшемі54.77 Kb.
түріУрок

2012-2013 оқу жылындағы  БАҚ жариялымдар  

 

№ Мақала атауы 

Баспадан шыққан 

 мерзімі мен № 

Авторы 

(орындаған) 

Республикалық басылымдар 

Информационные технологии на уроках русского языка как средство 

формирования компетенций 

обучающихся 

«Білім кілті» №7-2012 

Маканова Р. 

Развитие творческой деятельности учащихся на уроках общественных 

дисциплин 

«Білім кілті» №7-2012 

Махметова Н.У. 

Қазақ тілі сабағында деңгейлік тапсырмаларды ақпараттық-

коммуникативтік технологиялар 

арқылы қолдану 

«Білім кілті» №7-2012 

Ибраева А.К. 

Творчество Г.Ф. Генделя, Р. Шумана 

«Білім кілті» №7-2012 

Развина Т.В., 

Дюсенбекова Г. 

Методические рекомендации по работе с легким сопрано 

«Білім кілті» №7-2012 

Минайдарова Г. 

Елдің ӛркендеуін еселейді «Астана ақшамы» №147-2012 

Абсатова М.Б. 

Білімді ұлт қалыптастыру – ортақ мүдде 

«Астана ақшамы» №11-2013 

Абсатова М.Б. 

Бәрі біліктілікке байланысты «Астана ақшамы» №13-2013 

Абсатова М.Б. 

Диалектическая школа в Казахстанской философии 

«Еуразия университеті» газеті 

№2-3 - 2013 

Каликов Р.К. 

10  «Француз тілін оқудағы ӛздік 

жұмыстар»  

 

№6.2012 ж. «Қазақстан мектептеріндегі шет тілдері» 

журналы 


Демеуова Г.К. 

11  «Француз тілі сабағында 

жағдаяттар арқылы оқушылардың 

сӛйлеуін дамыту»   

«Кәсіби мектеп» №4-5 2012 ж. 

 

Демеуова Г.К. 12  Бейнелеу ӛнері сабағында 

студенттердің қызығушылығын 

арттыру 

"Білім кілті-Ключ знаний" 

журналы, .№4 2013ж. 

Қосалбаев М.М. 

13  «Оқу үрдісінде педагогикалық 

технологияларды пайдалану 

жолдардары мен мүмкіндіктері»  

«Білімдегі жаңалықтар» 2012 

Жамалбаева Л.С 

 

14   «Ең киелі құндылық - Тәуелсіздік»  

«Астана қаласы білім 

басқармасы әдістемелік 

кабинетінің хабаршысы»,  

2012 ж 

Какенова Э.Т. 15  «Қазақстанның қазіргі кезеңдегі 

миграциялық саясаты мен этно-

демографиялық даму процесі»  

«ЕҰУ хабаршысы»2013 ж 

Какенова Э.Т. 

16   «Татулық – тұрақтылық тұғыры» 

  

«Астана ақшамы» №23  2013 ж 

Какенова Э.Т. 

 

17   «Сын тұрғысынан ойлау технологиясы ақпараттар 

кеңістігінде» 

«Білім технологиялары» 

2013ж. 


 

Далабайқызы И. 

 

18  Сын тұрғысынан ойлау Информатика негіздері  

Далабайқызы И. технологиясы ақпараттар 

кеңістігінде 

№2, 2013ж 

 

19  «Творчество зарубежных композиторов 

 

Білім кілті. Республикалық ғылыми – әдістемелік , 

педагогикалық журнал 2013ж / 

 

Дюсенбекова Г. 20  Концертмейстер и его роль в 

музыкально- педагогическом 

процессе. 

Республикалық ғылыми – 

әдістемелік , педагогикалық 

журнал «Педагог»,2012ж. 

Дюсенбекова Г. 

21   «Мәтіндермен жұмыс (мәтіндегі 

мақал-мәтелдермен жұмыс)» 

Білім кілті» 2012ж. 

 

Мурзахасова А  

22  ІІ топтың негізгі топша 

металдарының жалпы сипаттамасы   

 

«Астана қаласы ақпаратты әдістемелік журналы» 

«Білімдегі жаңалықтар»2012 ж 

Оразбек М. 

 

23  «Ақпараттық-коммуникациялық технологияны химия пәнінде 

пайдалану арқылы білім деңгейін 

кӛтеру және құзыретті тұлға 

қалыптастыру» 

республикалық журнал «Білім 

кілті»2013 ж 

Оразбек М. 

 

24  Қозы Кӛрпеш-Баян Сұлу жырындағы озығы жеткен 

дәстүрлер 

«Қазақ тілі мен әдебиеті» 

журналы v\-2012ж 

Айранбаева К.К. 

25  “9 мамыр – Жеңіс күні”  сценарийі, 

 

 Білімдегі жаңалықтар журналы     2012 ж 

Айранбаева К.К. 

 

26  “Тілді үйрете бастаудың дер шағы”   Білім кілті  журналы 2012 ж 

Айранбаева К.К. 

27  Сабақ жоспары «Үй жануарлары 

және жабайы аңдар туралы негізгі 

мағлұматтар  

Білім жаршысы -2012 ж. 

Жақсылықова Г. 

 

28  Болашақ музыка пәнінің мұғаліміне дирижерлік ету маңыздылығы 

«Педагог» журналы – 2013 №1  Амренова И.А. 

29  СТО – оқушылардың ақпараттық 

құзіреттілігін дамыту құралы 

Білім кілті - №3,2013 

Далабайқызы И. 

Абильдина А.А. 

30  Білімдік технологиялардың 

денсаулық сақтау аспектілері 

Білім кілті - №3,2013 

Ташенова Ш.М 

Конференция жинақтарындағы жариялымдар 

31  Болашақ мұғалімдердің жобалау 

әрекеті 

«Аманжолов оқулары – 2012» 

халықаралық ғылыми-

тәжірибелік 

конференциясының 

материалдары Ӛскемен-2012 

Нургазиева Н.М 

32  Оқушылардың коммуникативтік 

құзіреттілігі мәселелері 

«ХХІ ғасырдағы ғылым және 

білім: Еуразия кеңістігінде 

даму динамикасы» ІІІ 

халықаралық ғылыми-

практикалық конференция 

материалдары Павлодар-2012 

Нургазиева Н.М 

33  Заманауи мектеп оқушыларының 

адамгершілік құндылықтары 

«ХХІ ғасырдағы ғылым және 

білім: Еуразия кеңістігінде 

даму динамикасы» ІІІ 

халықаралық ғылыми-

практикалық конференция 

Халықова А.М. материалдары Павлодар-2012 

34  Ұлттық мәдениет пен дін, 

халықтық дәстүрлер – жаһандану 

үрдісінде 

«ХХІ ғасырдағы ғылым және 

білім: Еуразия кеңістігінде 

даму динамикасы» ІІІ 

халықаралық ғылыми-

практикалық конференция 

материалдары Павлодар-2012 

Есімханова З.О. 

35  Ақпараттық технологиялар арқылы 

студенттердің шығармашылық 

қабілетін дамыту 

«ХХІ ғасырдағы ғылым және 

білім: Еуразия кеңістігінде 

даму динамикасы» ІІІ 

халықаралық ғылыми-

практикалық конференция 

материалдары Павлодар-2012 

Какенова Э.Т. 

36  Ғасырға созылған қасірет – зұлмат 

құрбандарына тағзым 

«ХХ ғасырдың 30-

жылдарындағы Қазақстандағы 

саяси-әлеуметтік ахуал: 

ашаршылық және қуғын-

сүргін тарихы» қалалық 

ғылыми-тәжірибелік 

конференция материалдары 

Астана, 2012 

Есімханова З.О. 

37  Музыка сабағында ақпараттық 

технологияны қолданудың маңызы 

«Заманауи әлемдегі ғылым 

мен білім» халықаралық 

ғылыми-практикалық 

конференция материалдары 

Қарағанды, 2013 

Досымбекова А. 

38  Оқушыларды салауатты ӛмір 

сүруге тәрбиелеу 

«Заманауи әлемдегі ғылым 

мен білім» халықаралық 

ғылыми-практикалық 

конференция материалдары 

Қарағанды, 2013 

Шағатаева Ш.Т. 

39  Жобалау технологиясы бойынша 

оқушылар жұмысын ұйымдастыру 

«Заманауи әлемдегі ғылым 

мен білім» халықаралық 

ғылыми-практикалық 

конференция материалдары 

Қарағанды, 2013 

Хаменова М.О. 

40  Білім беру ұйымдарында 

электрондық оқыту жүйесін 

енгізудің тұжырымдамалық 

негіздері – педагогикалық АКТ 

және технологиялық құзырлығын 

қалыптастыру факторлары 

«Заманауи әлемдегі ғылым 

мен білім» халықаралық 

ғылыми-практикалық 

конференция материалдары 

Қарағанды, 2013 

Оразбек М.О. 

41  Қазіргі заман талабына сай жеке 

тұлғаны дамытудың білім сапасын 

арттыруда АКТ қолдану жолдары 

«Заманауи әлемдегі ғылым 

мен білім» халықаралық 

ғылыми-практикалық 

конференция материалдары 

Қарағанды, 2013 

Мутан Е. 

42  Активизация познавательный 

деятельности учащихся на уроках 

посредством применение ИКТ 

«Заманауи әлемдегі ғылым 

мен білім» халықаралық 

ғылыми-практикалық 

конференция материалдары 

Қарағанды, 2013 

Маканова Р.К. 43  Табиғатпен таныстыру процесінде 

балалардың логикалық ойлауларын 

дамыту 

«Заманауи әлемдегі ғылым мен білім» халықаралық 

ғылыми-практикалық 

конференция материалдары 

Қарағанды, 2013 

Жаксылыкова Г. 

44  Сапалы кәсіби білім  - бәсекеге 

қабілеттілік баспалдағы 

 «Қазақстан 

Республикасындағы 

біліктілікті арттыру жүйесінің 

жаңа үлгісі: тенденциялар 

және даму перспективалары» 

халықаралық ғылыми-

практикалық конференция, 

2013 

Казығұлова М.Я 45  «Формирование коммуникативной 

компетенции студентов через 

использование активных методов 

обучения»  

 

Международная научно-практическая конференция 

«Аманжоловские чтения -

2012» 

Жалмагамбе това Ж. 46  «Француз тілі сабағында 

ақпараттық технологиялар-ды 

қолдану».  

VI қалалық ғылыми 

практикалық конференция 

жинағындағы мақала  2013 ж. 

Демеуова Г.К. 

47  «Бастауыш сынып оқушыларының 

танымдық қызығушылығын 

белсендірудегі жаңа 

технологияларды пайдалану 

жолдары» 

“Аманжолов оқулары-2012” 

Ибраева А.К. 

48  Қоғамдық пәндердің ғылыми негізі 

Халықаралық ғылыми-

практикалық конференция 

Еуразия гуманитарлық 

институты 2012 ж.  

Какенова Э.Т. 

49  Тәуелсіздік тұғыры – тарихи дерек 

Халықаралық ғылыми-

практикалық конференция 

М.О. Әуезов атындағы 

мемлекеттік университет --

2012 ж., 

Какенова Э.Т. 

50  Психологическое сопровождение 

одаренного детства 

Астана Гуманитарлық 

колледжінің қалалық ғылыми-

практикалық конференцияның 

материалдары-2013 ж, 

Кожахметова Р. 

51  Жаңа заманға-озық технология 

Халықаралық ғылыми-

практикалық конференция 

материалдары жинағы 2012 

Айранбаева К.К. 

 

Электрондық сайт басылымдары 

52  Металдардың жалпы 

қасиеттері.Сілтілік металдар.  

 

45minut.kz Республикалық Ұстаздар сайты мен 

Республикалық Ұстаздар 

газеті, 2012ж,  

Оразбек М. 

 

53  Ацетилен кӛмірсутектері немесе алкиндер,  

 

45minut.kz Республикалық Ұстаздар сайты мен 

Республикалық Ұстаздар 

газеті, 2012ж 

Оразбек М. 

 

54  Кальций және магний қосылыстары  45minut.kz Республикалық Оразбек М. 

Ұстаздар сайты мен 

Республикалық Ұстаздар 

газеті, 2012ж., 

 

55  Ацетилен кӛмірсутектері немесе алкиндер 

www.bilimdiler.kz  

Оразбек М.О. 

 

 


©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал