Туризм бойынша бұқаралық іс шараларды ұйымдастыру мен өткізу пəні бойынша


Əдебиеттер:№3.145-164беттер.  ОЖСӨЖ №27жүктеу 0.62 Mb.
Pdf просмотр
бет2/7
Дата26.01.2017
өлшемі0.62 Mb.
1   2   3   4   5   6   7

Əдебиеттер:№3.145-164беттер. 

ОЖСӨЖ №27 

Тақырыбы:Туризм этикасының ғаламдық кодексі. 

Əдебиеттер:№1.495-501беттер. 

СӨЖ №27 

Тақырыбы:Туризмді жарнамалау. 

Əдебиеттер:№2.500-503беттер. 

Кредит сағат 28 

Семинар №14 

Тақырыбы:Туризмнің  қазіргі  əлеуметтік  құбылыс  ретіндегі  тиімділігін 

арттырудың жолдары. Əдебиеттер:№3.121-125беттер. 

ОЖСӨЖ №28 

Тақырыбы: Европа экономикалық қауымдастығының директивасы.

 

Əдебиеттер:№2.501беттер. СӨЖ №28 

Тақырыбы:Жарнама жасаудың ақысы. 

Əдебиеттер:№2.506-507беттер. 

Апта 15 

Кредит сағат 28 

Дəріс №15 

Дəрістің тақырыбы:Қорытынды. 

Əдебиеттер:№3.165-171беттер. 

ОЖСӨЖ №29 

Тақырыбы:Туризм бойынша декларациялар. 

Əдебиеттер:№1.619-622беттер. 

СӨЖ №29 

Тақырыбы:Туристік  өнімдерді  алудағы  тур  агенттерінің  материалдық 

базасының маңызы. Əдебиет. 2. 507-509 беттер

 

Кредит сағат 30 Семинар 15 

Тақырыбы:Туризмнің  қазіргі  əлеуметтік  құбылыс  ретіндегі  тиімділігін 

арттырудың жолдары. Əдебиет:№3.125-130беттер. 

СӨЖ №30 

Тақырыбы:Ішкі маркетинг. 

Əдебиет:№2.510-511беттер. 

4.Пəннің əдебиетпен қамтамасыз ету картасы. Негізгі əдебиеттер тізімі 

1. Н.И.Кабушкин,А.П.Дурович. «Организация туризма».Минск,2003г 

2. И.А Рябова, Ю.В  Забаев, Е.Л Драчева «Экономика и организация туризма: 

Международный туризм».Москва, 2005г 

3.  В.Н  Вуколов  «Халықаралық  туризмнің  тарихы  мен  теориясы».Астана  . 

2005 ж 


Қосымша əдебиеттер

1.В.А Квартальнов «Туризм» Москва 2002 г 

2.  И.И.  Бутко,  Е.А  Ситников,  Д.С.  Ушаков  «Туристический  бизнес.»Растов-

на Дону 2007 г 

3. География между народного туризма. Стран СНГ и Балтии. Минск, 2004 г 

4.  География  международного  туриззма.  Страны  зарубежного  мира.  Минск. 

2003 г. 

5.География международного туризма втаблицах, графиках икартосхемах.  

 

5. Дəріс кешені 

№1 Дəріс 

Тақырыбы: Кіріспе. 

1. 

Туризмнің мəніне сипаттама. 

2.Туризмнің статистикалық сипаттамасы. 

Мақсаты: Туризм ғылымының зерттеу саласына сипаттама беру. 

Тірек сөздер:туризм, саяхат 

4. 


Кіріспе 

Тарихтан  белгілі  адамзат  көптеген  ғасырлар  бойы,  сауда-саттық  жасау 

мақсатында  жаңа  жерлерді  иелену  үшін,  басқа  да  адамзатқа  қажетті 

ресурстарды  табу  мақсатында  саяхат  жасады.  Саяхат  жасау  термині, 

адамзаттың  алдына  қойған  мақсатына  жету  барсысында  кеңістікке  таралуы, 

араласуы. Саяхаттың түрлерін – туризм деп атайды.  

Туризм  (француз  тілінен  аударғанда-  серуендеу,  қыдыру  немесе  сапар, 

жол жүру) Туризмнің тарихын 4 этапқа бөліп қарастырамыз.  

1-ші  этап-  19-шы  ғасырдың  басына  дейін.  Таңдаулы  туризм  (элитарлық 

туризм). Бұл кездегі туризм жабайы түрде дамыды. 

2-ші  этап-  19-шы  ғасырдың  басына  дейін.  Бірінші  дүние  жүзілік  соғыс, 

ұлы  октябрь  революциясына  байланысты  транспорттық  өзгерістер  1-ші 

саяхат жасау бюросының пайда болуы. 

3-ші  этап.  Екі  дүние  жүзілік  соғыстың  аралығындағы  мезгіл.  Жалпы 

туризмнің дами бастауы. 

4-ші этап. Екінші дүние жүзілік соғыстан кейінгі кезең. Жалпы туристік 

мəлімет  бойынша  туризм  тұрғылықты  жер  мен  қызметке  байланысты  емес, 

халықтың  көшіп-қону  миграциясын  қарастырады.  Туризмді  статисткалық 

тұрғыда индустрияның қалыптасуы. 

2.Туризмнің статистикалық сипаттамасы

Статистикалық  зерттеу  20  ғасырдан  қолға  алынды.  1954  жылы  БҰҰ  берген 

анықтамасы  бойынша  –  бұл  үнемі    белсенді  қозғалыста  болатын, 

денсаулықты  нығайтату,  адамның  физикалық  тұрғыда  дамуын  арттыру 

болып табылады. Туризмнің негізгі сипаттамалары:  

- Күнделікті ортадан, басқа жерге кету. 

- Уақытша орын алмастыру 

- Саяхаттың мақсаты 

Тексеру сұрақтары: 

1.Туризм ғылымының зерттеу нысаны. 

2.Туризм ұғымының анықтамасы. 

3.Туризмнің даму тарихы. 

4. Туризмнің статистикалық анықтамасы. 

Қолданылған əдебиеттер: №1, 5-19; №2, 2-5 беттер 2. 

№2 дəріс  

Тақырыбы: 

Туризмнің 

маңызы 

оның 


əлеуметтік-экономикалық 

категориялары. 1. 

Туризм əлеуметтік экономикалық жүйе. 

2. 

Туризмнің дамуына əсер етуші факторлар. Мақсаты: Туризмнің əлеуметтік-экономикалық жүйесіне анықтама беру. 

Тірек сөздер: экономика, аймақ, жүйе 

1.Туризм əлеуметтік-экономикалық жүйе. 

Швейцариялық  зерттеуші  К.Каспардың  зерттеуі  бойынша  туризм  екі 

субсистемадан тұрады.  

-туризм субьектісі-мұнда турист өзінің қажеттілігін өтеу үшін, мүмкіндіктер 

іздейді,  жағдайын  жасайды.маманданған  туристік  ұйымдардың  қызметін 

алуға тырысады. 

-    туризм  обьектісі  –  ол  үш  элементтен  тұрады,  туристік  аймақ,  туристік 

өнеркəсіп жəне туристік ұйымдастыру. 

Туристік  аймақ  дегеніміз  –  бұл  территория,  саяхатшылардың  сұранысын 

қанағаттандыратын      ,  саяхатшыларды  қызықтыратын,  өзіне  тартатын 

обьектілердің болуы шарт. 

Қазіргі  кезде  Бүкіл  əлемдік  туристік  ұйымдардың  шешімі  бойынша  бес 

туристік макрорегион бар. 

2.Туризмнің дамуына əсер етуші факторлар

Туризмге əсер етуші факторлар екіге бөлінеді.  

-сыртқы (экзогендік) 

- ішкі (эндогендік) 

Туризмнің дамуына əсер етуші сыртқы факторлар: 

1. 


Табиғи  географиялықжағдай  (  теңіз,  тау,  орман,  өсімдік,  жануарлар, 

ауа-райы жəне т.б) 

2. 

Мəдени-тарихи  ескерткіштер,  архитектуралар,  тарих  жəне  мəдениет дамуы. 

3. 


Экономикалық  фактор  мемлекеттің  экономикалық  дамуы,  сол  елде 

туризмнің дамуына негізгі əсер етуші фактор. 

4. 

Əлеуметтік  фактор  туризмді  дамыту  үшін  1-ші  кезекте  халықтың  бос уақытын,  демалыс  уақытын  көбеейту  ұйымдастыру  қажет.  Бос  уақыттың 

болуы туризмнің дамуына əсер етеді. 

Тексеру сұрақтар: 

1. 


Туризм субьектісі ұғымына анықтама беру. 

2. 


Туризм обьектісі ұғымына анықтама беру. 

3. 


Экологиялық фактор дегеніміз не. 

4. 


Саяси факторға анықтама беру. 

5. 


Қолданылған əдебиеттер: №1, 15-30 беттер 

№3 дəріс 

Тақырыбы: Туризмнің маңызы жəне оның негізгі əлеуметтік-экономикалық 

категориялары. 

1. 

Туризмнің классификациясы. 2. 

Туризмнің міндеттері. Мақсаты: Туризм классификациясы мен міндеттеріне анықтама беру. 

Тірек сөздер: классификация, функция, категория. 

1. 

Туризмнің классификациясы. 

Туризм  өзінің  ерекшеліктеріне  қарай:  үлгі,  категория,  түр  жəне  формаларға 

бөлінеді. Бүкіл əлемдік туризм ұйымдарының шешімі блйынша туризм келесі 

үлгілерден тұрады.  

Ішкі- кез-келген елдің халқының өз елінде саяхат жасауы. 

Кірушілер  (кірме)  –  кез    -  келген  елде  саяхат  жасаушы  кісі,  бірақ  олелдің 

азаматы емес. 

Шығушылар  (шығып  кетушілер)  –  кез-келген  елдің  тұрғындарының  басқа 

елде саяхат жасауы. 

Туризм категориялары:  

-Кез-келген елдің аумағында туризм ішкі жəне кірушілер (кірме) туризмі. 

-Ұлттық туризм, ішкі жəне шығушылар туризмі.  

- Халықаралық туризм, кірушілер жəне шығушылар. 

Туризм түрлері саяхаттың мақсатына қарай жіктелінеді. 

-Рекреациялық  –  бұл  туризм  түрі  ең  кең  таралған.  Демалу,  емделу, 

физикалық,  эмоционалдық,  психологиялық  күштерді  қалпына  келтіру.  Бұл 

туризм 


өзінің 

əркелкілігімен 

ерекшеленеді. 

Онда 


көңіл-көтеру 

программалары театр-кино, фестивальдар, карнавалдар жəне қызығушыларға 

аңға шығу, балық аулау, музыкамен жəне творчествомен айналысуға болады. 

2. Туризм міндеттері. 

Маниль 


декларациясы 

бойынша 


дүние 

жүзілік 


туризм: 

мемлекет 

тұрғындарының  халқының  өміріне  білім,  мəдениет,  əлеуметтік  жағдайына 

жəне  халықаралық  байланысына  əсер  етуші  өте  маңызды  фактор  болып 

саналады.  Туризмге:  экономикалық,  əлеуметтік-гуманитарлық  функциялар 

тəн.  Экономикалық  міндеттерге  –  туристердің  қажеттілігіне  қарай 

сұраныстың болуы.  

Адам өмірі үш фазаға бөлінген- жұмыс, үй жəне бос уақыттың болуы. Соңғы 

кездері соңғы фазаның маңыздылығы артуда. Бос уақыттарға алдын-ала ақы 

төленеді.Гуманитарлық  туризм  –  барлық  мүмкіндіктерді  пайдалана  отырып, 

адамның  жан-жақты  дамуына  мүмкіндік  жасау.Туризм  адамның  ой-өрісін 

дамытып демалы, қоршаған ортаны танып-білуге көмектеседі. 

Сонымен  қатар  туризм  халықтар  арасындағы  достық  қарым  қатынасты 

нығайтуға өз үлесін қосады. 

Тексеру сұрақтары:  

1. 


Туризмнің классификациялары. 

2. 


Туризм категориялары. 

3. 


Танымдық туризмге анықтама беру. 

4. 


туризмнің негізгі атқаратын қызметтері. 

5. 


Қолданылған əдебиеттер: №1 30-55 беттер. 

№4 дəріс 

Тақырыбы: Халықаралық туризм географиясы. 

1. 


Халықаралық туризмнің дамуына əсер етуші географиялық факторлар. 

2. 


Əлемдік (Дүние жүзі)туристердің ағындарының географиясы. 

Мақсаты: Халықаралық туризм географиясына сипаттама беру. 

Тірек сөздер: халықаралық, , əлемдік, ағын, ландшафт. 

1.  Халықаралық  туризмнің  дамуына  əсер  етуші  географиялық 

факторлар. 

Географиялық  факторлар  туристердің  саяхат  жасауында  маршрут  таңдау, 

ақысын  төлеу  барысынла  маңызды  рол  атқарады.  Бұл  факторларға  ара 

қашықтық,  көлікпен  қамтамасыз  етілуі,  рекреациялық  ресурстардың 

бағасыжəне  маусымға  байланысты.  Халықаралық  туризмге  əсерін  тигізетін 

факторлар екіге бөлінеді: физикалық жəне экономикалық 

Физикалық-географиялық, 

табиғат 


жағдайларыкез 

келген 


аймақта 

халықаралық  туризмнің  дамуына  дамуына  ықпалын  тигізеді.Физикалық-

географиялық  факторларға  табиғи  рекреациялық  реуурстар,  эстетикалық 

ресурстар жəне климат, өсімдік, жануарлар, су, тау жəне т.б жатады. 

Экономикалық  факторларға  туристік  рыноктармен  жəне  негізгі  туристік 

аймақтармен  қарым-қатынасы,  көлікпен  қамтамасыз  етілуі,  бəсекелестікке 

тұрақлылығы жатады. 

3. 


Əлемдік туристік ағындардың географиясы. 

Жыл  сайын  əрбір  тұрғыны  саяхатқа  шығатын  мемлекеттер  негізінен 

Европада:  Австрия,  Швейцария,  Финляндия,  Дния,  Германия,  Солтүстік 

Америка. 

Ірі  туристік  қызметтерді  экспорттаушы  мемлекеттер:  Испания,  Франция, Италия, АҚШ. Ал импорттаушы мемлекеттер: 

Германия, Жапония, Ұлыбритания.  Дүние  жүзі  бойынша  АҚШ  халықаралық  туризмге  қаржы  бөлуден 

алғашқы  орында  тұр.БƏТҰ-дың  берген  анықтамасы  бойынша  туристік 

ағындар, соның ішінде туристерді қабылдап алушы елдер Франция, Испания, 

АҚШ, Италия, Қитай, Ұлыбритания, Мексика, Венгрия, Канада, Польша 

Тексеру сұрақтары: 

1. 

Халықаралық туризмнің дамуына əсер етуші географиялық факторлар. 2. 

Физика-географиялық факторлар. 

3. 

Экономика-географиялық факторлар. 4. 

Туристік қызметтерді экспорттаушы мемлекеттер. 

5. 

Туристік қызметтерді импорттаушы мемлекеттер. Қолданылған əдебиеттер: №2, 105-115 беттер 

№5 дəріс  

Тақырыбы: Халықаралық туризм əлеуметтік-экономикалық құбылыс. 

1. 


Қазіргі заманғы (жаңа заманғы) туризмнің жағдайы. 

2. 


Халықаралық туризмнің маңызы. 

Мақсаты:  Халықаралық  туризмнің  əлеуметтік-экономикалық  жағдайына 

сипаттама беру. Тірек сөздер: құбылыс, аймақ, экономика.инвестиция 

1. Қазіргі заманғы туризмнің жағдайы. 

Бұл  тақырыпта  –  халықаралық  туризмнің  əлеуметтік-экономикалық 

жағдайлары əлемдік экономикадағы ролі қарастырылады. 

Екінші  дүние  жүзілік  соғыстан  кейін,  халықаралық  туризм  –өзінің  жоғары 

даму  сатысына  көтерілді,  40  жылда  (1950-1990)  аралығында  халықаралық 

туризм жылына 7,1 пайызға өсті. 1990 шетелде шетелде саяхат жасап жүрген адамдардың  саны  1  млн-ға  жетті.Егер  1950  жылы  халықаралық  туристердің 

саны 25 млн болса, 1990 жылы 455 млн-ға жетті. Халықаралық туризмнің маңызы. 

Шетелдік  туристерді  тарту  мемлекет,  ел  үшін  үлкен  кіріс  көзі  болып 

табылады.  Олар  неғұрлым  ақша  көп  жұмсаса,  соғұрлым  ұлттық  табыс 

артады.  Дегенмен  кіріс  пен  қатар  шығын  да  болады.  Кез-келген  туризм 

дамыған  мемлекет  туризмнен  түсетін  пайда  мен  шығынды  үнемі  есептеп 

отыру  қажет,  себебі  пайда  табу  жəне  дамуына  үлес  қосады.  Қазіргі  кезде 

туризм дамыған мемлекеттерде, туризм саласында қызмет ететіндер саны 11 

пайызды құрайды.  

Тексеру сұрақтары: 

1. 


Қазіргі заманның туризмінің жағдайы. 

2. 


Əлемдік туризмде алғашқы ондыққа ентін мемлекеттер. 

3. 


Əлемдік туризмде Францияның үлесі. 

4. 


Туризм дамыған аимақтар. 

5. 


Туризм дамыған орталықтардағы, экологиялық жағдай. 

Қолданылған əдебиеттер: №2, 40-46 беттер.  №6 дəріс 

Тақырыбы: Халықаралық туризм əлеуметтік-экономикалық құбылыс. 

1. 


Туризмнің əлеуметтік-экономикалық жағдайы, ролі. 

2. 


Халықаралық туризмді анықтайтын факторлар. 

Мақсаты:  Туризмнің  мемлекеттің  əлеуметтік-экономикалық  жағдайына 

əсері, ықпалына түсініктеме беру. Тірек сөздер: əлеуметтік, саясат, заң, транспорт 

1.Туризмнің əлеуметтік-экономикалық жағдайы, ролі. 

Халықаралық  туризм  20  ғасырдың  феномені  болып  саналады.Халықаралық 

туризмнің  дамуына  əсер  етуші  фактор,  көліктің  дамуы  авиация,  өте  алыс 

жерлерден  көп  көлемде  кісі  тасымалдап  əкеледі.  20  жəне  21  ғасырларда 

туризм келесі факторлардың əсерінен дамиды: 

Саясат жəне заң. Кез келген мемлекет туризм дамуы үшін, ішкі жəне сыртқы 

саясатты  дұрыс  бағдарлап  отыруы  керек.  Сонымен  қатар  туризм  өркендеуі 

үшін,  туризмге  байланысты  əртүрлі  заңдар  қабылдау.экономика,қаржы, 

инфраструктура,  жол,  қонақ  үй  мəселелерін  шешіп  отыру  қажет.Саясаттың 

қауіпсіздігі  –  халықаралық  туризмнің  дамуына  негізгі  əсер  етуші  фактор. 

Яғни  халықаралық  қақтғыстар,  əскери  іс-қимылдар,  сонымен  қатар  əртүрлі 

инфекциялық аурулардың таралуы, ауыз судың тапшылығы.БƏТҰ –дың 1994 

жылы  жүргізген  сауалнамасы  бойынша,  туристердің  66  пайызы  туризмнің 

дамуына кері əсерін тигізетін фактор саяси фактор екендігін көрсеткен. 2. Халықаралық туризмді дамуына əсер етуші факторлар. 

Мемлекеттің  экономикасы  дамыған  жағдайда,  халықтың  туризмге  деген 

сұранысын арттырады. 

Мəдениет.  Мəдени  орталықтар  туристерді  өзіне  магнитше  тартады. 

Ммысалы:  Прада  музейі-  Мадридтегі,  Париждегі-Лувр  немесе  Венаның 

симфониялық  оркестрін  тыңдау  үшін  арнайы  барады.  Мəдениет  Рухани, 

материалдық,  физикалық  болып  үшке  бөлінеді.Туристер  əсіресе  қазіргі 


заманғы  орталықтар,  ошақтар.  Мысалы:  Париждегі  Помпиду  орталығына 

жылына  8  млн  адам  барады.  Сонымен  қатар  туристерді  жергілікті  жердің 

əдет-ғұрпы, тілі, өмір сүру деңгейі, ұлттық мерекелері қызықтырады. 

Сонымен қатар əлеуметтік – экономиклық өзгеру, көлік жəне инфрақұрылым, 

туристік  инфрақұрылым,  сауда  орындарының  дамуы,  жаңа  технологиялар 

халықаралық туризмнің дамуына ықпалын тигізеді. 

Тексеру сұрақтары: 

1. 


Туризмді анықтайтын факторлар. 

2. 


Космосқа алғаш ұшқан  Америка туристі 

3. 


Туризм дамуына,саясаттың тигізетін ықпалы. 

4. 


Қолданылған əдебиеттер: №2, 46-56 беттер 

№7 дəріс 

Тақырыбы: Халықаралық туризм əлеуметтік-экономикалық құбылыс. 

1. 

Халықаралық  туризм  жəне  жергілікті  халықтың  жұмыспен,  еңбекпен 

қамтамасыз етілуі. 

2. 

Жаңа заманғы туризмнің даму тенденциялары.  Мақсаты: 

Халықаралық 

туризмнің 

жергілікті 

халықты 

еңбекпен 

қамтамасыз етудегі ролі, маңызына анықтама беру. 

Тірек сөздер:  еңбекпен қамтамасыз ету, маусым, индустрия, қаржы 

1. 

Халықаралық  туризм  жəне  жергілікті  халықтың  еңбекпен 

қамтамасыз етілуі. 

Халықаралық  туризм  халық  шаруашылығында  елді  еңбекпен  қамтамасыз 

ететін  ең  ірі  секторлардың  бірі.  1996  жылы  есеп  бойынша  225  млн  адам 

жұмыс  орнымен  қамтамасыз  етілген.  2006  жылға  дейін  130  млн-ға  өседі 

деген болжам бар. Мысалы; Испания халықтың 8,8 пайызын, Барбодоста 10,5 

пайызын,  Мальтада-15  пайыздан  жоғары,  халық  туристік  агенттіктерде 

қызмет  етеді.Туризм  индустриясындағы  еңбек  келесі  ерекшеліктерден 

тұрады: 


- квалификациясы жоқ, шетелдік еңбек күштерін еңбек етуге тартады. 

- еңбек ақы көп емес 

- жұмыс графиктері мен режимдерінен, ұзақ аптадан тұратын жұмыс. 

- əйел затын көбірек қажет ететін жұмыс. 

- əртүрлі бағыттағы жұмыс кадрларының болуы. 

Туризм  индустриясы  өте  көп  жұмыс  күшін  қажет  етеді.  Əсіресе  қонақ  үй 

жəне  ресторан  секторында.  Механизация,  автоматизация  бұл  секторда  əлсіз 

дамыған,  барлығы  қолмен  атқарылады,  сондықтан  квалификациясы  жоқ 

қызметкерлер 80 пайызын алады. 

2. 

Жаңа заманғы туризмнің даму тенденциялары. 

Туристік  ағындардың  артуына  байланысты,  əлеуметтік-экономикалық 

қаржыжəне  экономикалық  өркендеу,  халықаралық  қатынастың  дамуына 

əсетін тигізеді. Қазіргі кезде халықаралық туристердің саны 1 млрд-қа жетті. 

(жылына)  Қазіргі  кезде  туризм  дамуының  негізгі  ерекшеліктері,  туристік 

ағындардың  əртүрлі  аймақтарда,  елдерде  əркелкі  болуына  байланысты 

мынадай прапорцияны байқауға болады. 

1. Жаппай немесе топпен саяхат жасау туризмнің 20-30 пайызын алады. 2. Қалған 70-80 пайыз жеке туристер. 

Қазіргі  кезде  топпен  саяхат  жасауды,  дамыту  мақсатында  жұмыстар 

істелінуде. 

Тексеру сұрақтар:  

1. 

Туризм дамыған мемлекеттер. 2. 

Туризмде халықты еңбекпен қамту қандай дəрежеде. 

3. 

Халықаралық туризмде, туристердің жалпы саны. 4. 

Ресейдегі туризм мамандарын қай қалаларда дайындайды. №8 Дəріс 

Тақырыбы: Туризмдегі орналасу жəне тамақтану қызметтері. 

1.Туристерді орналастыру. 

2. Қонақүйлер классификациясы. 

Мақсаты: Туримдегі орналасу жəне тамақтану қызметтеріне анықтама беру. 

Тірек сөздер: классификация, орналасу, тамақтану 

1. 

Туристерді орналастыру. 

Туристерді  орналастыру  дегеніміз  –  келген  туристерді  қонатын  жермен 

(қонақ  үймен)  қамтамасыз  ету.  Орналастыру  орындары,  коллективтік  жəне 

жеке  бағытта  болады.  Коллективтік  орналастыру-  қонақ  үй,  мотел, 

пансионат, жағажай қонақ үйлері, клубтағы номерлер, қонақтарды жіберетін 

арнайы үйлер бар. 

Туристерді  арнайы  маманданған  арнайы  орындарға  орналастыру:  емделу 

орындарындағы  қонақ  үйлер,  еңбек  жəне  демалу  лагерлері,  транспортқа 

орналастыру, конгресс орталықтар жəне тағы басқа. 

Сонымен  қатар  трустік  базалар,  жастар  жатақханасы,  туристік  деревнялар, 

кемппинг, бунгало жəне тағы басқалар. 

Ал  жеке  туристер  үшін  орналасу  орталықтары  жеке  үйлер,  квартира,  вилла, 

котедж. 

2. 

Қонақ үй классификациясы. 

Қонақ  үй  өндірісі  əр  түрлі  бағытта  классификацияланады.  Олардың  ішінде 

көп қолданылатыны: 

- компорттық деңгейдегі қонақ үйлер 

- сыйымдылыққа байланысты 

- қызметтік бағыттағы 

- орналасу жағдайына 

- жұмыстың созылу ұзақтығына  

- тамақпен қамтамасыз етілуі 

- клиенттердің келуіне  

Жоғары 

деңгейдегі қонақ 

үйлер, 


қазіргі 

кезде 


бірнеше 

30 


аса 

классификациясы  бар.  Олардың  ішінде  ең  көп  таралғаны  европалық 

(жұлдыз).Бес  жұлдызды  қонақ  үйлер.Бұл  системаны  Франция,  Австрия, 

Венгрия, Египет, Қытай, Ресей, Беларусия, тағы басқа да елдер қолданады. 

Тексеру сұрақтары: 

1. 


Туристерді орналастыру орындары. 

2. 


Қонақ үйлердің классификациялары. 

3. 

Европалық  немесе  жұлдызды  қонақ  үйлер,  қандай  мемлекеттерде 

таралған. 

4. 


Қолданылған əдебиеттер: №1, 213-227 беттер. 

№9 Дəріс 

Тақырыбы: Туризмде орналасу жəне тамақтану қызметтері. 

1. 


Қонақ үйлердің қызметтері. 

2. 


Туризмде тамақтануды ұйымдастыру. 

Мақсаты: 

туризмдегі 

қонақүйлердің 

қызметі, 

тамақтану 

барысын 


ұйымдастыру. 

Тірек сөздер: брон, қабылдау, қызмет ету, тамақтану жүйесі 

Каталог: dmdocuments
dmdocuments -> Қазақ филологиясы кафедрасы
dmdocuments -> Айса байтабынов эпик жыршы
dmdocuments -> Мүхамбетқалиев С., Ахметов К.Ғ, Ғабдуллин Х. А. Байүлы мен Жетіру және Төре, Төлеңгіт
dmdocuments -> Көпбаева М. Р. ф.ғ. к., М. Әуезов атындағы Оңтүстік
dmdocuments -> Н. С. Тілеуханов
dmdocuments -> Т.ӘЛімқҰловтың «Қараой» ӘҢгімесіндегі махамбет тұЛҒасы акбулатова С. Б
dmdocuments -> Батыс қазақстандық КҮй дәСТҮрін әлемге мойындатқан қҰрманғазы рухы с. Ә. Күзембай
dmdocuments -> Кафедрасының отырысы шешімімен бекітілген. Педагогикалық жоғары оқу орындарының студенттеріне арналған. Орал, 2011

жүктеу 0.62 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет