Туризм бойынша бұқаралық іс шараларды ұйымдастыру мен өткізу пəні бойыншажүктеу 0.62 Mb.
Pdf просмотр
бет1/7
Дата26.01.2017
өлшемі0.62 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7

М. Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік 

университеті 

География кафедрасы 

050116 « География  мамандығы 

бойынша кредиттік оқу жүйесінде оқитын студенттерге арналған 

Туризм  бойынша бұқаралық іс шараларды ұйымдастыру мен 

өткізу 

пəні бойынша  

 

 

 

 

Курс –  2 Семестр – 4 

Кредит саны –  

Дəріс – 15 сағат 

Практикалық сабақ – 15 сағат 

Оқытушының жетекшілігімен 

 студенттің өзіндік жұмысы 

ОЖСӨЖ – 30 сағат 

СӨЖ – 30сағат 

Емтихан –  5-ші семестрде 

Барлығы – 90 сағат 

 

 

  

 

  

 

 Орал 2011 ж. 

 


Курс  бағдарламасы  Қазақстан  Республикасының  жалпыға  білім  беру 

стандартына  сəйкес  типтік  оқу  бағдарламалар  жиынтығы.    Алматы, 

2005.  негізінде жасалды. 

 

Құрастырушы: оқытушы  Д.Ж.Искалиев  

География кафедрасының отырысында қарастырылды. 

06.09.2011 ж. №  1 хаттама. 

 

Жаратылыстану-математика факультетінің 

оқу-əдістемелік 

кеңесінің 

отырысында бекітілді. 

13.09.2011  ж.  № 1  хаттама. 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 


2. Курс Бағдарламасы - SILLABUS) 

Оқытушы туралы мəліметтер. 

Д.Ж.Искалиев 

География кафедрасы. 

«Жаратылыстану» бөлімі, БҚМУ. 

Достық даңғылы, 121 

21 бөлме 

                       1.2. Пəн жөніндегі мəліметтер. 

      Семестр  15  оқу  аптасынан  жəне  2  апта  сессиядан  тұрады.  Аптасына  2 

кредит сағат, əрбір кредиттік-сағат бір кездесу сағатынан ( дəріс, семинарлық  

сабақ)  жəне  екі  сағат  студенттердің  өзіндік  жұмысы  оқытушының 

қатысуымен  (СӨЖОЖ), екі сағат студенттердің өздік жұмысы оқытушының 

қатынасуынсыз (СӨЖ). 

     Кредиттердің апта бойынша бөлінуі: 

 

 

Сабақ 

           Өтілу 

      ұзақтығы 

          Өзіндік 

          жұмыс 

      сабақтары 

        Өтілу 

   ұзақтығы 

 

Кездесу сағаты 

(дəріс сағаты 1) 

50 мин. 


ОЖСӨЖ 

СӨЖ 


   50+50 мин. 

Кездесу сағаты 

(лабораториял

ық 


       жұмыс1) 

50 мин. 


ОЖСӨЖ 

СӨЖ 

   50+50 мин 

   

Кредиттер саны – 2. Өтілетін орны №6 оқу ғимараты. №19 аудитория. Оқу жоспарынан көшірме: 

 

К

ур

с 

Семестр Кредит 

   Дəріс 

Лаборатория- 

      лық жұмыс 

 ОЖСӨЖ 

СӨЖ 


Барлығы 

Бақылау 


    түрі 

 

      

 15 

 

15  

30 


 

30 


 

90 


 

емтихан 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кіріспе. 

    Курстың мақсаты. 

      Курстың  негізгі  мақсаты  геоэкологиялық    елдер,  зоналар  жəне  

провицияларға 

дейінгі 

географиялық 

жүйелердің 

түрлі 


сатылық 

деңгейлерінде экологиялық қасиеттерін ашуға бағытталған. 

 

 Курстың міндеті.  

     Студенттерді  қоршаған  ортаға  ықпал  етіп  жатырған  антропогенді  іс-

əрекеттермен 

байланысты 

жалпы 

геоэкологиялық проблемалармен 

таныстыру. Перереквезиттері: география, экономика, экология, туризм 

Постреквезиттері: 

     Сабақты оқу нəтижесінде студент: 

Туризм  бойынша  бұқаралық  шараларды  ұйымдастыру  міндеттерін түсіну; 

Халықаралық  туризмнің  елдің  əлеуметтік  –экономикалық  жағдайына əсерін түсіндіру. 

Туризмді  дамыту  барысында  табиғатқа  қоршаған  ортаға  тигізетін зияндылығын атап өту. 

Студенттерге қойылатын талаптар 

Курс бойынша жақсы баға алу үшін үнемі жұмыс жасауды қажет етеді. Курс 

бойынша  бағалану  бүкіл  семестр  бойына  жүргізіледі.  Ең  жоғарғы 

максималды баға барлық жоспарланған жұмыстардағы тапсырмаларды дұрыс 

толық  орындаған  жағдайда  қойылады.  Əрбір  студент  кредит  сғаттар 

бойынша жинаған баолдарының есебін жүргізіп отыруы тиіс. Сонымен қатар 

студенттерге қойылатын негізгі телептар: 

1. 


Сабаққа қатысуы тиісті. Жіберілген сабақтар оқу-əдістемелік кешенде 

көрсетілген  жоспар  бойынша  толық  көлемде  орындалып  өтелуі  тиіс. 

Курстағы  сабақтың  үштен  біріне  себепсіз  қатыспаған  студенттер,  курстағы 

жоспарланған 

сабақтарды 

игере 


алмаған 

болып 


есептелінеді. 

Де 


университеттен шығарылады. 

2. 


Студенттердің  аудиториялардағы  мінез-құлқы.  Студент  сабаққа 

кешікпеуі  тиіс,  сабақ  кезінде  сөйлесуге,  рұқсатсыз  жүруге,  газет-журналдар 

оқуға,  ұялы  телофонмен  сөйлесуге  аудиториядан  рұқсатсыз  шығуға  тиым 

салынады.  Сабақ  үстінде  ұялы  ұялы  телефонын  айырып  тастауы  тиіс.  Оқу 

процесіне белсене қатысып отыру керек.  

3. 


3.  Үй  тапсырмаларын  орындау  жəне  оның  есебін  оқйтушымен  клісе 

отырып  тапсыру  міндетті.  Үй  тапсырмасын  есебін  тапсыруға  келісілген 

уақытта  себепсіз  келмеген  студенттерден  сабақ  алынбайды.  Осы  есептер 

негізінде бағалау жүргізіледі, бұл бағалар қорытынды бағаға əсерін тигізеді. 

4. 

Жеке  тапсырмалар.  Жеке  семестрлік  тапсырмалар  студенттерге міндетті  түрде  беріледі.  Олар  рефераттар  түрінде  беріледі  жəне  қорғалады. 

Тапсырмаларға баға қойылады. 

 


 

 

  

 

  

 

Туризм бойынша бұқаралық іс-шараларды ұйымдастыру Апта 1 

Кредит сағат 1 

Дəріс №1 

Тақырыбы:  Кіріспе.Туризмнің  маңызы  жəне  оның  негізгі  əлеуметтік-

экономикалық  категориялары. Дəрістің мазмұны: 

1.Туризмнің мəніне сипаттама. 

2.Туризмнің статистикалық анықтамасы. 

Əдебиеттер:№1.5-19 беттер; №2.2-5 беттер. 

ОЖСӨЖ №1 

ОЖСӨЖ мазмұны: Туризм аппаратының түсінігі мен терминологиясы. 

1.Турист-туризмнің субъектісі. 

2.Туристік өнім. 

Əдебиеттер:№2.55-72беттер 

СӨЖ №1 

СӨЖ мазмұны: 

1.Туристік индустрия. 

Əдебиеттер:№2.72-78беттер 

Кредит сағат 2 

Семинар сабақ №1 

Тақырыбы: Халықаралық туризмнің тарихы мен теориясы. 

Əдебиеттер:№3.17-24бет. 

ОЖСӨЖ №2 

ОЖСӨЖ мазмұны: 

Тақырыбы: Туризм аппаратының түсінігі мен терминологиясы. 

1.Туристік индустрия. 

2.Туристік қызмет 

3.Туристік ресурстар. 

Əдебиеттер:№2.88-97бет 

Апта 2 

Кредит сағат 3 

Дəріс №2 

Тақырыбы: Туризмнің маңызы жəне оның негізгі əлеуметтік-экономикалық 

категориялары. Дəрістің мазмұны: 

1.Туризм – əлеуметтік-экономикалық жүйе. 

2.Туризмнің дамуына əсер етуші факторлар. 

Əдебиеттер: 

1.Н.И.Кабушкин,А.П.Дурович.  «Организация  туризма».Минск,2003г.  15-

30беттер ОЖСӨЖ №3 

Тақырыбы:Туризмді (регулировка) жоспарлау. 

1.Туристік саяхат жасау. 

2.Туризмді басқаратын органдар. 

Əдебиеттер:№1.97-111бет 

СӨЖ №3 

Тақырыбы: Туризмге лицензия беру жұмыстары. 

Əдебиеттер:№1.121-126 бет 

Кредит сағат 4 

Семинар сабақ №2 

Тақырыбы:  Адамзат  тарихы  жəне  алғащқы  саяхаттардың  əлеуметтік-

экономикалық себептері. Əдебиеттер:№3.25-31бет 

ОЖСӨЖ №4  

Тақырыбы:Халықаралық туризм географиясы. 

1.Көңіл көтеу жəне демалу туризмі. 

Əдебиеттер:№2.126-128бет 

СӨЖ №4 

Тақырыбы: Туристік заңдылықтар. 

1.Халықаралық туризм формаларының түрлері. 

Əдебиет:№2.318-324беттер 

Апта 3 

Кредит сағат 5 

Дəріс №3 

Тақырыбы: Туризмнің маңызы жəне оның негізгі əлеуметтік-экономикалық 

категориялары. Дəрістің мазмұны: 

1.Туризмнің классификациясы. 

2.Туризмнің міндеттері (функциялары). 

Əдебиеттер:№1.30-55беттер 

ОЖСӨЖ №5 

Тақырыбы:Халықаралық туризм географиясы. 

1.Спорттық шаралар. 

Əдебиеттер:№2.126-128беттер 

СӨЖ №5 

Тақырыбы: Полиция қызметкерлерінің туризм дамуындағы ролі.. 

Əдебиеттер:№2.324-326беттер 

Кредит сағат 6 

Семинар сабақ №3 

Тақырыбы: Көне жəне орта ғасырлардағы туризмнің туу тарихы. 

Əдебиеттер:№3.32-43 беттер 

ОЖСӨЖ №6 

Тақырыбы: Тау шаңғысы туризмі. 

Əдебиет:№2.128-132беттер 

СӨЖ №6 

Тақырыбы:Халықаралық  туризм,құжаттарды  əзірлеудің  заңдылықтары 

(паспортные формальности) Əдебиет:№2.326-330беттер 

Апта 4 

Кредит сағат 7 

Дəріс №4 

Тақырыбы:Халықаралық туризмнің географиясы. 

Дəрістің мазмұны: 

1.Халықаралық туризмнің дамуына əсер етуші географиялық факторлар. 

2.Əлемдік туристердің ағындарының географиясы. 

Əдебиеттер:№2.105-115беттер 

ОЖСӨЖ №7 

Тақырыбы:Іскерлік бағыттағы туризм. 

Əдебиеттер:№2.132-135беттер 

СӨЖ №7 

Тақырыбы:Халықаралық туризмде виза оқудағы негізгі заңдылықтар. 

Əдебиет:№2.330-336 беттер 

Кредит сағат 8 

Семинар сабақ №4 

Тақырыбы:Көне жəне орта ғасырлардағы туризмнің даму тарихы. 

Əдебиеттер:№3.43-51беттер 

ОЖСӨЖ №8 

Тақырыбы:Конгресс жəне көрме туризмі. 

Əдебиеттер:№2.135-137беттер 

СӨЖ №8 

Тақырыбы:халықаралық  туризмде  валюталық  бақылау  жəне  кедендік 

құжаттарды дайындау заңдылықтары. Əдебиет:№2.341-343беттер. 

Апта 5 

Кредит сағат 9 

Дəріс №5 

Тақырыбы:Халықаралық туризм – əлеуметтік-экономикалық құбылыс. 

Дəрістің мазмұны: 

1.Қазіргі заман(жаңа заманғы) туризмнің жағдайы. 

2.Туризм жəне аймақтардың дамуы. 

3.Халықаралық туризмнің маңызы. 

Əдебиеттер:№2.40-46беттер. 

ОЖСӨЖ №9 

Тақырыбы: Интенсив туризмі 

Əдебиеттер:№2.137-140беттер. 

СӨЖ №9 

Тақырыбы:Медициналық-санитарлық заңдылықтар. 

Əдебиеттер:№2.341-343беттер. 

Кредит сағат 10 

Семинар №5 

Тақырыбы:Жаңа дəуірдегі туризмнің қалыптасуы. 

Əдебиеттер:№3.52-58беттер 

ОЖСӨЖ №10 

Тақырыбы:Халықаралық 

туризмде 

жеке 

бас 


қауіпсіздігі 

туралы 


заңдылықтар. 

Əдебиеттер:№2.343-351беттер. 

Апта 6 

Кредит сағат 11 

Дəріс №6 

Тақырыбы:Халықаралық туризм – əлеуметтік-экономикалық құбылыс. 

Дəрістің мазмұны: 

1.Туризмнің əлеуметтік-экономикалық жағдайы 

2.Халықаралық туризмнің дамуын анықтайтын факторлар. 

Əдебиеттер:№2.46-56беттер 

ОЖСӨЖ №11 

Тақырыбы:Курорттардың негізгі типтері. 

Əдебиеттер:№2.351-360беттер. 

Кредит сағат 12 

Семинар 6 

Тақырыбы:ХХ  ғасыр  мен  қазіргі  кезеңге  дейінгі  халықаралық  туризмнің 

дамуы. 


Əдебиеттер:№3.59-64беттер 

ОЖСӨЖ №12 

Тақырыбы:Діни бағыттағы туризм. 

Əдебиеттер:№2.154-162беттер. 

СӨЖ №12 

Тақырыбы:Туристерді медициналық сақтандыру. 

Əдебиеттер:№2.360-367беттер. 

Апта 7 

Кредит сағат 13 

Дəріс №7 

Тақырыбы:Халықаралық туризм – əлеуметтік-экономикалық құбылыс. 

Дəрістің мазмұны: 

1.Халықаралық  туризм  жəне  жергілікті  халықтың  жұмыспен  қамтамасыз 

етілуі. 


2.Жаңа заманғы туризмнің дамуының тенденциялары. 

Əдебиеттер:№2.56-70беттер. 

ОЖСӨЖ №13 

Тақырыбы:Халықаралық туризм – өндіріс ошағы. 

1.Халық туризм өндірісінің структурасы. 

Əдебиеттер:№2.163-164беттер. 

СӨЖ №13 

Тақырыбы:Туризмдегі 

туристердің  заттарын  (жүктерін)  сақтандыру 

жұмыстары. 

Əдебиеттер:№2.367-369беттер. 

Кредит сағат 14 

Семинар №7 

Тақырыбы:ХХ  ғасыр  мен  қазіргі  кезеңге  дейінгі  халықаралық  туризмнің 

дамуы. 


Əдебиеттер:№3.64-68беттер. 

ОЖСӨЖ №14 

Тақырыбы:Халықаралық туризм – өндіріс ошағы. 

1.Қонақ үйлердің классификациясы. 

Əдебиеттер:№2.182-196беттер. 

СӨЖ №14 

Тақырыбы:Туризмдегі азаматтық сақтандыру шаралары. 

Əдебиеттер:№2.369-376беттер. 

Апта 8 

Кредит сағат 15 

Дəріс №8 

Тақырыбы:Туризмдегі тамақтану жəне орналасу қызметтері. 

Дəрістің мазмұны: 

1.Туристерді орналастыру. 

2.Қонақ үйлер классификациясы. 

3.Қонақ үйлер типтері. 

Əдебиеттер:№1.213-227беттер 

ОЖСӨЖ №15 

Тақырыбы:Халықаралық  туризмдегі  экскурсия  жəне  ақпарат  тарату 

қызметтері. Əдебиеттер:№2.202бет 

СӨЖ №15 

Тақырыбы:Халықаралық туризм маркетингіндегі концепциялар. 

Əдебиеттер:№2.474-475беттер 

Кредит сағат 16 

Семинар №8 

Тақырыбы:Туризмнің Ресей империясында дамуы (1777-1917жж). 

Əдебиеттер:№3.69-75беттер. 

ОЖСӨЖ №16 

Тақырыбы:Туризм жəне ақпарат тарату жүйелерінің жағдайы. 

Əдебиет:№2.202-212беттер. 

СӨЖ № 16 

Тақырыбы:Халықаралық туризм рыногына талдау жасау. 

Əдебиеттер:№2.477-478беттер. 

Апта 9 

Кредит сағат 17 

Дəріс №9 

Тақырыбы:Туризмдегі орналасу жəне тамақтану қызметтері. 

Дəрістің мазмұны: 

1.Қонақ үйлердің негізгі қызметтері. 

2.Туризмде тамақтануды ұйымдастыру. 

Əдебиеттер:№1.227-239беттер. 

ОЖСӨЖ №17 

Тақырыбы:Экскурсия – ақпараттық қызметтердің методикасы. 

Əдебиеттер:№2.212-219беттер. 

СӨЖ №17 

Тақырыбы:Маркетинг немесе ақпараттық жүйе. 

Əдебиеттер:№2.478-480беттер. 

Кредит сағат 18 

Семинар №9 

Тақырыбы:КСРО-да туризмнің даму тарихы 

Əдебиеттер:№3.76-84беттер. 

ОЖСӨЖ №18 

Тақырыбы:Экскурсия композициясы. 

Əдебиеттер:№2.219-221беттер. 

СӨЖ №18 

Тақырыбы:Проблемаларды анықтау жəне зерттеу мақсаттары. 

Əдебиеттер:№2.480-481беттер. 

Апта 10 

Кредит сағат 19 

Дəріс №10 

Тақырыбы:Туризмде көлікпен қамтамасыз ету. 

Дəріс мазмұны: 

1.Туристік белсенділікті арттыруда көліктің рөлі. 

2.Автомобиль тасымалы. 

Əдебиеттер:№1.239-252беттер. 

ОЖСӨЖ №19 

Тақырыбы:Туристік саяхаттарды ұйымдастыру. 

1.Туристік  саяхаттарды  ұйымдастырудағы  туристік  фирмалардың  рөлі  мен 

орны. 


2.Агенттік келісімдер. 

Əдебиеттер:№2.257-263беттер. 

СӨЖ №19 

Тақырыбы:Ішкі жəне сыртқы туризмдегі орта. 

Əдебиеттер:№2.484-485беттер. 

Кредит сағат 20 

Семинар №10 

Тақырыбы:Көне  дəуірден  қазіргі  заманға  дейінгі  Қазақстанда  туризмнің 

даму тарихы. Əдебиеттер:№3.85-94беттер. 

ОЖСӨЖ №20 

Тақырыбы:Туристік саяхаттарды ұйымдастыру. 

1.Халықаралық туризмдегі Ресей туроператорларының ерекшеліктері. 

Əдебиеттер:№2.263-264беттер. 

СӨЖ №20 

Тақырыбы:Туризмді маркетингтік жоспарлау. 

Əдебиеттер:№2.478-480беттер. 

Апта 11 

Кредит сағат 21 

Дəріс №11 

Тақырыбы:Туризмді транспортпен қамтамасыз ету. 

Дəрістің мазмұны: 1.Темір жол тасымалы. 

2.Теңіз жəне өзен саяхаттары. 

3.Əуе жолы туристік саяхаты. 

Əдебиеттер:№1.252-271беттер. 

ОЖСӨЖ №21 

Тақырыбы:Шетелдік туристік фирмалармен қарым-қатынас. 

Əдебиеттер:№2.264-266беттер. 

СӨЖ №21 

Тақырыбы:Жаңа туристік өнімдерді шығару. 

Əдебиеттер:№2.486-488беттер. 

Кредит сағат 22 

Семинар №11 

Тақырыбы:Көне  дəуірден  қазіргі  заманға  дейінгі  Қазақстанда  туризмнің 

даму тарихы. Əдебиеттер:№3.94-101беттер. 

ОЖСӨЖ №22 

Тақырыбы:Туристік  фирмалардың  жұмыс  істеу  функциялары  жəне 

технологиялары. 

Əдебиеттер:№ 2. 488-490 беттер 

СӨЖ №22 

Тақырыбы:Саяхат маршруты. 

Əдебиет:№2.488-489беттер. 

Апта 12 

Кредит сағат 23 

Дəріс № 12 

Тақырыбы:Халықаралық туризм. 

Дəріс мазмұны: 

1.Халықаралық туризм маманданған сауда формаларының қызметтері. 

2.Халықаралық туризмнің жағдайы жəне болжам жасау. 

Əдебиеттер:№1.435-447беттер. 

ОЖСӨЖ №23 

Тақырыбы.Туризмдегі қызмет құрылысы. 

Əдебиеттер:№2.489-491беттер. 

Кредит сғат 24 

Семинар №12 


Тақырыбы:ТМДелдері  мен  Қазақстандағы  туризмнің  қазіргі  жағдайы  жəне 

даму мəселелері. Əдебиеттер:№3.101-110беттер. 

ОЖСӨЖ №24 

Тақырыбы:Халықаралық туристік көрмелер мен жəрмеңкелер. 

Əдебиеттер:№1.447-465беттер. 

СӨЖ №24 

Тақырыбы:Туристік қызметтер.

 

Əдебиеттер:№1.493-494беттер. Апта 13  

Кредит сағат 25 

Дəріс №13 

Тақырыбы:Əлемдік 

туризм 


индустриясының 

дамуының 

негізгі 

концепциялары жəне Қазақстан Республикасы үшін маңызы. Əдебиеттер.№3.130-145беттер. 

ОЖСӨЖ №25 

Тақырыбы:Дүние жүзі туризміндегі Маниль декларациясының рөлі. 

Əдебиеттер:№1.475-488беттер 

СӨЖ №25 

Тақырыбы:Туризмде бағаға негізгі əсер етуші факторлар. 

Əдебиеттер:№2.494-496беттер. 

Кредит сағат 26 

Семинар №13 

Тақырыбы:ТМД елдері мен Қазақстандағы туризмнің қазіргі жағдайы жəне 

дамуының мəселелері. Əдебиеттер:№3.110-120беттер. 

ОЖСӨЖ №26 

Тақырыбы:Туризмдегі Гаага декларациясы. 

Əдебиеттер:№1.488-495беттер. 

СӨЖ №26 

Тақырыбы:Туризм өнімдерінің өмірлік маңызы. 

Əдебиеттер:№2.491-493беттер. 

Апта 14 

Кредит сағат 27 

Дəріс №14 

Тақырыбы:Қазақстан 

Республикасында 

туризм 

индустриясының дамытудың концепциясын негіздеу. 


Каталог: dmdocuments
dmdocuments -> Қазақ филологиясы кафедрасы
dmdocuments -> Айса байтабынов эпик жыршы
dmdocuments -> Мүхамбетқалиев С., Ахметов К.Ғ, Ғабдуллин Х. А. Байүлы мен Жетіру және Төре, Төлеңгіт
dmdocuments -> Көпбаева М. Р. ф.ғ. к., М. Әуезов атындағы Оңтүстік
dmdocuments -> Н. С. Тілеуханов
dmdocuments -> Т.ӘЛімқҰловтың «Қараой» ӘҢгімесіндегі махамбет тұЛҒасы акбулатова С. Б
dmdocuments -> Батыс қазақстандық КҮй дәСТҮрін әлемге мойындатқан қҰрманғазы рухы с. Ә. Күзембай
dmdocuments -> Кафедрасының отырысы шешімімен бекітілген. Педагогикалық жоғары оқу орындарының студенттеріне арналған. Орал, 2011

жүктеу 0.62 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет