Туралы танымжүктеу 2.46 Kb.
Pdf просмотр
бет11/11
Дата07.03.2017
өлшемі2.46 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

пайдаланылған әдебиеттер
1.  Әбу Зәхра Мухаммед. Исламда сияси ве Итикади ве 
Фыкхи Мезхеплер Тарихи. Стамбул: 1996 ж.
2.  Баш  Ердоған.  Яхудилик  Христианлык  ве  Ислам. 
Стамбул: 2004 ж.
3.  Бути  Мухаммед  Сағид  Рамазан.  «Әс-Сәләфия». 
Дамаск. 2010 ж.    
4.  Бути Мухаммед Сағид Рамазан. «Әл-Лә Мәзхабия» 
Дамаск. 2005 ж.
5.  Бұхари Әбу Абдиллаһ Мухаммед бин Исмаил. әл-
Жамиус Сахих. Стамбул: 1992.
6.  Ғауижи Уаһби Сулайман, «Әбу Ханифа ән-Нуғман» 
Дамаск. 2009 ж.
7.  Ибн Мәжа Әбу Абдуллаһ. Сунан. Стамбул: 1992.
8.  Караман Хайреддин. Анахатларыйла Ислам хукуку. 
Стамбул: 2000 ж.
9.  Караман Хайреддин. Ислам Хукук тарихи. Стамбул: 
2004 ж. 
10. Қардауи Юсуф. «әс-Сахуат-ул Исламия байна-л их-
тилаф-ил  машруғ  уат-тафарруқ-ул  мәзмум».  Каир 
2006 ж.    
11. Мүслим  Әбу-л  Хусейн  бин  Хажжаж  әл-Қушейри. 
әл-Жәмиу-с Сахих. Стамбул: 1992.
12. Мухаммад Юсуф Хаттар, «әл-Маусуғат-ул юсуфия». 
Дамаск. 
13. Салқини  Ибрахим,  «әл-Муйәссәр  Фи  Усул-ул 
Фиқһ». Дамаск. 2008 ж. 

170
Мәзһаб туралы таным
14. Тирмизи Әбу Иса Мухаммед бин Иса. Сунан. Стам-
бул: 1992.
15. Уайс  Абдулхалим  «Шәйх  Мухаммад  әл-Ғазали». 
Дамаск, 2000 ж.
16. Уаддах  әл  Хатиб.  «әл-Уажизу  фи  улумил-Қуран». 
Дамаск. 2009ж
17. Халифа Алтай. Құран Кәрім Қазақша Мағына және 
Түсінігі. Мадина Мунаууара.
18. Худари  Шейх  Мухаммед.  Тариху-т  Тәшрии-л 
Ислам. Каир.

171
МАЗМұны
Алғы сөз ...............................................................................................3
Кіріспе ..................................................................................................5
І БөЛІм
мӘзһАБ ТуРАЛЫ жАЛпЫ мАҒЛҰмАТТАР
Мәзһабтың түрлері ............................................................................11
Фиқһ ғылымы туралы түсінiк  және  оның маңызы ......................13
Фиқһ ғылымының сүйенетiн негiзгi дәлелдерi ..............................19
А) Негізгі дәлелдер......................................................................19
1. Кітап (Құран Кәрім) ..........................................................19
2. Сүннет (Хадис) ...................................................................24
3. Ижма ...................................................................................26
4. Қияс  .....................................................................................28
Ә) Фәрғи (негізгі емес, қосымша) дәлелдер .............................29
1. Истихсан .............................................................................30
2. Масалихи мурсәлә (ел игілігі үшін көзделген істер) ........31
3. Әдет-ғұрып .........................................................................32
4. Шәрғу мән қабләна (алдыңғы шариғаттар)  ...................34
5. Сахаба сөзі ..........................................................................36
6. Истисхаб .............................................................................37
Басты фиқһ мәзһабтары және олардың құрушылары ...................39
А) Ханафи мәзһабы .....................................................................39
Имам Ағзам Әбу Ханифаның ғылым жолы .........................39
Фиқһ ғылымына бастауы ......................................................41
Хадис ғылымында ...................................................................43
Фиқһ пен хадисті үйлестіруі .................................................43
Ұстаздары ...............................................................................45
Шәкірттері .............................................................................46
 Имам Ағзам Әбу Ханифаның фиқһы ...................................47
Ижтихад жолы ......................................................................49
Ханафи мәзһабының жүйеленуі ............................................52
Ханафи мәзһабының дамуы және жайылуы .......................53

172
Мәзһаб туралы таным
Ә) Малики мәзһабы .....................................................................55
Ұстаздары  ..............................................................................57
Шәкірттері .............................................................................59
Имам Маликтің еңбектері ....................................................59
Имам Маликтің фиқһы және хадисі ....................................60
Малики мәзһабының дамуы және  жайылуы ......................61
Б) Шафий мәзһабы ......................................................................62
Имам Шафийдің фиқһ жайындағы көзқарасы ...................64
Имам Шафийдің еңбектері  ..................................................65
Шафий мәзһабының дамуы және жайылуы .......................66
В) Ханбали мәзһабы  ...................................................................68
Ахмед бин Ханбалдың фиқһы ................................................69
Ханбали мәзһабының дамуы және жайылуы ......................69
ІІ БөЛІм. 
мӘзһАБТЫ ҚАТЕ ТҮСІНу жӘНЕ ТҮСІНдІРу 
СЕБЕпТЕРІ
1. Себеп: сахабалар заманында мәзһаб болмауы ...........................73
Сахабалар кезінде неге мәзһаб болмады? .................................73
Сахабаларды өзгеріс жасауға итермелеген себептер мен 
мәзһабтардың құрылуының алғы шарттары .............................75
Бірінші себеп: Исламның жайылу шеңберінің кеңеюі ........75
Екінші себеп: Өзге дін өкілдерінің көптеп Исламға кіруі ...76
Үшінші себеп: Көрші мемлекеттердің 
тұрғындарының топ-тобымен дінге кіруі болды ...............77
Төртінші себеп: Дін бұзарлардың жайылуы мен 
мұсылмандардың арасында сенім негіздеріне 
байланысты күмән тудыру үшін әр түрлі талас 
мәселелер мен күмәнді ойлар таратушылардың 
шығуы болды ...........................................................................78
2. Себеп: шариғат ғылымына жеңіл қарау, ижтихад-тақлид 
мәселесін ескермеу ......................................................................80
Ижтихад........................................................................................81
Ижтихад нысаны .........................................................................82
Ижтихад шарттары мен қабілеттілік нормалары  ....................84
Ижтихад  жасау үкімі ..................................................................88
Тақлид және муқаллид ................................................................89
Адамдардың барлығы мәзһабсыздыққа бет алса не болмақ? .91

173
Мәзһаб туралы таным
3. Себеп: ихтилаф – мәзһабтар арасындағы айырмашылық .........97
Қайшылыққа түсудің себептері .................................................98
Пікірден туындаған қайшылықтар ............................................99
Фиқһи айырмашылықтарда назар аударатын жәйттер ..........100
Дін болмысы ..............................................................................101
Тіл құрылымы ............................................................................103
Адам табиғаты ...........................................................................104
Әлем және өмір әркелкілігі ..................................................105
Ихтилаф – Аллаһтың мейірімі .................................................106
Ихтилаф – фиқһтың бай қазынасы ..........................................107
Біріншіден мәзһабтар арасы айырмашылық 
төңірегінде. ...........................................................................109
Екіншіден мәзһабты тәрк етушілерге ...............................111
Шариғатта тыйым салынған ихтилаф қайсысы? ....................112
Бірлік – діни парыз ....................................................................115
Құран үндеуінен: ...................................................................116
Хадистен насихаттар .........................................................117
4. Себеп: мәзһаб жайлы сауатсыздық ...........................................119
Мәзһабпен жүресің бе, әлде сүннетпен бе? ............................119
Мәзһабсыздардың кейбір пікірлері .........................................122
Мәзһаб жайындағы сұхбат .............................................................124
ІІІ БөЛІм 
СӘЛӘФИя ХАҚ жОЛ мА?
Сәләфия хақ жол ма? ......................................................................139
Сәләфия ағымын ұстану мен сәләф қауымын үлгі 
тұтудың айырмашылығы ..........................................................148
Сәләфияны арнайы жол ретінде ұстанудың бидғат 
екендігіне дәлел .........................................................................155
Сәләфияны арнайы жол ретінде ұстану қашан пайда 
болды? ....................................................................................155
Олай болса бүгінгі көзімізбен көріп жүрген Ислам 
әлемінің көптеген жерінде дау-жанжал мен 
айтысты өршітуші бұл ағым қашан пайда болды? 
Қалай жайылды? Енді осы сұрақтар төңірегінде сөз 
өрбітейік. ...............................................................................159
Сәләфия ағымын ұстану – бұрын болмаған бидғат ...............163
Пайдаланылған әдебиеттер ............................................................169

174
Мәзһаб туралы таным

175
Мәзһаб туралы таным

Тұрар Түгелұлы,
Батырбек Тұрғанбекұлы
МӘЗҺАБ турАлы 
тАныМ
Редакторы: Қ. Отызбаев

Каталог: images -> pdf
pdf -> Мейірім мейраМы Құрбан айт мүбәрак болсын!
pdf -> 2016 жыл, сәрсенбі
pdf -> 2016 жылдың 10 желтоқсан күні сағат 00-ден бастап орталық «Достық» алаңында
pdf -> 2016 жыл, сәрсенбі
pdf -> Сборник статей Международной научно-практической конференции к 80-летию Государственного музея искусств рк имени А. Кастеева Алматы 2015
pdf -> 8 бет. Ардагерлердің алғысы Ерді ЕсЕйткЕн Ерлік кемел өнер кемерінен шалқыса
pdf -> Расти, яблонька, цвети, нежная! Радуй людей плодами своими, а мы постараемся подарить
pdf -> 8-9-бет. МерекеңМен, Мейірлі Медбике!

жүктеу 2.46 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет