Төменгі деңгейде болса да, халқымыз өзі не-өзі күле біледі. Қазір халық өз ба сы нажүктеу 0.61 Mb.
Pdf просмотр
бет1/5
Дата12.01.2017
өлшемі0.61 Mb.
  1   2   3   4   5

ИӘ

– Төменгі деңгейде болса да, халқымыз 

өзі не-өзі күле біледі. Қазір халық өз ба сы на 

түскен түрлі тауқымет – дағдарыс, табыстың 

қамы, ақша, несие, кім бай, кім кедей деген 

мәселенің әсерінен шар шаңқырап тұр ғой. 

Әйтпесе күлкіні на ғыз дұрыс қабылдайтын 

халық – біз, Ал 

дар көсе, Қожанасыр, 

Тазша бала, Жи рен ше бар, күлкінің атасын 

көрсеткен қа 

зақ емеспіз бе?! Сондықтан 

«қазақ күл кіні дұрыс қабылдай білмейді» 

дегенге мен сенбеймін. Қазақтың өзінің 

«Әзілің жарасса, атаңмен ойна!» деген 

аталы сөзі бар. Күлкі, әжуа, қалжың, әзіл-

оспақ жағы бізде жақсы дамыған. Тоқсан 

ауыз сөздің тобықтай түйінін аталарымыз 

әзіл-қалжыңмен шешіп тастап отырған 

ғой. Хал 

қы 

мыздағы шешендік деген де – осы. Ше 

шен 


дік кілең қайғылы сөзден 

бас та л маған,  сон ымен  бірге  осындай  әзіл-

оспақпен де айтылған.   

ЖОҚ 

– Халықтың өзіне-өзі күлетін дәрежеге 

же 

туі деген – жетілген, дамыған ақыл-естен бо лады. Өзіне-өзі күле білмеген адам 

өзгенің де кемшілігін көре алмайды. Кеңес 

өкіметі кезінде «Анекдот как проявление 

сво 


бо 

домыслия» деген диссертация қор-

ғал ған. Неліктен? Себебі сталиндік ке зең-

де гі әкімшіл-әміршіл режимде анекдот ай-

ту мүмкін болмады. Саяси анекдот айт саң, 

сот таласың, басқа анекдот айтсаң, та ғы бір-

де ңе. Ендеше, «күлкі адам өмірін ұзар та ды» 

де ген бар ғой, бұл – басқа әңгіме, ең әуелі, 

кү ле білудің өзі – кем-кетігіңді көре білу, 

әр 


түрлі әлеуметтік, саяси, экономикалық, 

ру 


хани жағдайлардағы келеңсіздіктерге, 

кем шіліктерге іштей жылай отырып, соны 

сырт қа күлкі түрінде шығару. Жасыратыны 

жоқ, тоталитарлық қоғамда болсын, қазіргі 

біз дің қоғамда болсын, көп жағдайда біз 

бір ың ғай көзқараспен кетіп қаламыз. Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газет      

Альберт МАКАШОВ, 

ресейлік саясаткер:  

– Мені соттайтын болса, 

Пушкин, Достоевский, Гоголь, 

Шевченколарды да соттау 

керек. Бәрімізді бірдей. Сонда 

бәріміз бір камерада отыратын 

боламыз.

(www.smeshok.com 

сайтынан)

№51 (277) 

1 сәуір

бейсенбі


2010 жыл

...де

д

iм-ай, а

у

!

3-бетте

Алтай ТАЙЖАНОВ, философия 

ғылымының докторы, профессор:

Дариға ТҰРАНҚҰЛОВА, 

академик, өнертану профессоры:

3-бет

4-бет

7-бет

ОЙ-КӨКПАР 

Ақ Олимпиаданың 

езу тартар сәттері

Нарық тілін игерген бай 

ақ тышқанның хикаясы

Қартаймаймын 

десең, күле білҚазақ кемелденген ұлт ретінде өзіне-өзі күле алатын дәрежеге жетті ме?

Әзіл-қалжың, қағытпа әжуа мен ойлы күлкі 

– қазақтың бай рухани қазынасының бір 

арнасы. Бірақ қоғам үшін қажетті делінетін 

күле білу өнері көбіне сол әлеуметтік 

қатынастардың шеңберінде теперіш көріп, 

тасада қалып қоятын секілді. Бұған ең әуелі 

өзгені емес, өз мінімізді өзіміз бірінші болып 

мойындап, жар салудан қысылатынымыз 

себеп.  Ұлттық болмысымыз айқын, іргеміз 

берік ел болсақ та, кем-кетігімізді, ащы 

шындығымызды әзіл-сықақпен айтуды 

орынсыз істей көреміз. Өзімізге өзіміз 

күле білетін дәрежеге жетіп, бірақ мұны 

ашық көрсете алмай келеміз бе әлде 

қоғамның кемелденбеуі себепті мұндай 

жариялылықтың ауылы әлі алыс па?

Көп әйел алу және оны заңдастыру 

мәселесі Парламент депутаттары 

тарапынан арагідік сөз болып келе жатқаны 

баршамызға мәлім. Қоғамда да біраз 

жылдан бері қозғалып келе жатқан екі әйел 

алуды заңдастыру мәселесі сәрсенбінің сәтті 

күні шешімін тапты.

Көп әйел алу 

заңмен 

бекітілді

Қадам басқан сайын билбордтарда 

жарнамаланған «Махаббат тәлкегі» 

(«Ирония любви») фильмін іздеп жүріп 

көреді екенсің. Көрмеске шара бар 

ма, жарнамасын көшенің әр қуысына 

бадырайтып ілген соң «Біржан сал» 

фильмінен де асқан дүние шығар деп 

ойлайды екенсің. «Біржан сал» олай 

жарнамаланбаған шығар. Көрдік. 

Мынандай ой түйдік... Мөңке би айтқан 

екен: «Ақырзаман боларда, қарап тұрған 

жігітке қыз артылар», – деп. Фильмді 

осылайша қорытындыладық. Жарайды, 

өзіміздің жігітке артылса бір жөн ғой, өзге 

ұлттың жігітінде неміз бар, а? Бұл жағын 

Парламент Мәжілісінің депутаты Бекболат 

Тілеухан кешегі жалпы отырыста оңдырмай 

айтты. Ары бар, намысы бар қазақ еріксіз 

кірерге тесік таппайды екен. Сонымен...

Қазақы қалжыңның 

киімі болуы керек, 

ал қазіргі күлкі 

тыр жалаңаш!..

www.аlashainasy.kz

e-mail: info@аlashainasy.kz

146,98

197,69

4,98

21,53

1,343

10907,4

1583,56

1886,11

81,94

1110,70

Қазақы қалжыңның 

киімі болуы керек, 

ал қазіргі күлкі 

тыр жалаңаш!..

ДАТ!

6-б

етте

Толымбек ӘЛІМБЕКҰЛЫ:

Салтан СӘКЕН

ТҮЙТКІЛ


Орал су ішіндегі аралға айналып жүрмесін!..

– Қабылданған өтініш, арыздар дың 

көптігі соншалық, оның ішінен көмекке 

аса зәру, қауіп төніп тұрғандарды 

іріктеуге уақыт тапшы болып жатыр, – 

дейді басқарманың баспасөз хатшысы 

Дәмет Есқасымқызы. 

Орал қаласының оңтүстік-батыс, 

солтүстік-шығыс және оңтүстік бөлі гін-

де жағ дай мәз емес. Зашаған кентіне 

қа 

расты «қазақ ауылдары» атанған «Кең 

 

дала», «Көктем», «Арман», «Са-ры тау» шағынаудандары, №10 орта 

мек  теп аймағы, Деркөл, Желаев, Круг-

ло 

 

озерный кенттеріндегі және қала ор  та лығындағы  кейбір  көшелерді  су 

бас 


ты. Қала аумағында бүгінгі таң-

да мұндай 86 учаске тіркелген. Қа уіп-

ті аймақтар қатарында болған «Жұл-

дыз», «Куреный», «Орталық сауда 

нүк  тесі», «Ескі әуежай» аудандарында 

ор  наласқан жеке секторда қызыл суды 

тоқ  тату оңай болмай тұр.

Ал елу мың тұрғыны бар (оның 13 

мыңы ресми тіркеуде жоқ көрінеді) 

Зашаған кентінің жағдайы тіпті мүш-

кіл. Кент әкімі Е.Жаманғарин ойпаң 

жер ге орын тепкен бұл кенттің әу бас-

тан архитектуралық құрылысы ой лас-

тыр 


май салынғанын айтады. Соның 

сал 


дарынан жапа-тармағай жағалай 

са лынған үйлер қызыл судың астында 

қа лыпты. Әкімнің айтуынша, мұнда тұ-

ра тындардың дені кемпір-шал, бала-

ша ға, одан қалса жалғызілікті аналар. 

Бә 


 

рі тиесілі мекемелерден келер кө-

мек 

 

ке иек артып отыр. Кентте қазір «Жа  йық жылуқуат»,  «Су  арнасы»,  «Көп 

са  лалы мемлекеттік коммуналдық кә-

сіп 

орыны» секілді мекемелерден жұ-мыл 

дырылған техникалар тынымсыз 

жұ мыс істеп тұр. Көптің күшімен «Көк-

тем» шағынауданында, «Алпамыс ба-

тыр» көшесінен Орал – Саратов күре 

жо 


лы 

на дейін тереңдігі – 1,5 метр, 

ұзын 

дығы 2,5 метр арық, сондай-ақ «Аяз би» көшесінен «Алпамыс батыр» 

кө ше сіне дейін ұзындығы 300 метрге 

жуық су ағар жыра қазылды.

Жаман айтпай, жақсы жоқ, қызыл 

су ды тоқтату мүмкін болмаған жағдайға 

құм және қайрақтас толтырылған мың 

да на қап жеткізіліп, әзір тұр.

Наурыздың 30-ы күнгі мәліметке 

сү йенсек, бір тәулікте қаладан 226 ав-

то көлік, барлығы үш мың текше метрге 

жуық қар шығарылыпты. Бұған 26 тех-

ника, 132 адам жұмылдырылған. Қала 

ау мағындағы 1039 учаскеден барлығы 

30 мың текше метрге жуық, ал тәулігіне 

157 учаске, бір күнде төрт мың текше 

метрге жуық судан тазартылды. Мұнда 

79 техника, 2 мотопомпа және және 98 

адам тартылды. Бұған қоса су соратын 

11 техника келісімшарт бойынша іске 

кі ріс кен.Жалғасы 6-бетте   

Орал қаласының 

Төтенше жағдайлар 

басқармасы 

шаһарды тасқын 

судан сақтандыру 

мақсатында тәулік 

бойы қызметке 

көшкеніне біраз 

уақыт болды. Ке-

зекшілік қызметінің 

тәулік бойы істейтін 

телефонына да ты-

ным жоқ. Тұрғындар 

үйін, ауласын су 

басқаны, су сорғыш 

көлік қажеттігі 

жөнінде, т.б. көмек 

күтеді. 

«Кино арқылы мемлекеттер, елдер жа-

йын да түсінік, пікір қалыптасады. Америка – 

әлемді құтқарушы, үнді елі – сыршыл, ма хаб-

батшыл, ағылшындар – кербез, орыс – қай сар 

да әділетті. Керек десеңіз, кейінгі Ресей филь-

мінде Колчак аяулы бола қапты. Ал қазақ ше? 

Қазақ – «Келін». Әркімнің астында бір ыңыр-

сы 

ған, баламен ойнас қылған, арсыз әйел. Еш кіге жабысқан зоофиль бала. Бір жерін құ-

шақтап, Алматыда шапқылаған есалаң «Қай-

рат-чемпион». Басты кейіпкердің есімінің өзі – 

кешегі совет империясының іргесін шай қа ған, 

Желтоқсан оқиғасының қаһарманы Рыс 

құл-


бе ков тің аты. Қазақ киносына қарасаң, біздің 

ел  – лесбиян мен қызтекелер елі», – деп қатты 

бас таған Бекболат Тілеухан мәдениет министрі 

Мұхтар Құл-Мұхаммедтің қаперіне қою-қою 

ой тастап, ке сек-кесек сауал жолдады.

Бекболат Қанайұлы сіз бен біздің салыққа 

төлеген ақшамызға, яғни мемлекеттік бюд жет-

тің қаражатына түсірілген әлгі киноны: «Қазақ 

қы зы еуропалық жігіттің көмейін тілімен қоса 

суы ра жаздап жабысады. Анауы қашады. Қазақ 

қы зы қандасына қарамай, бөтенді қалап, еу-

ро палық жігітке жабысады, – деп суреттей ке-

ле, – Мына түрімен арлы, ибалы, асқақ қазақ 

қы зы деген ұғым да қабылданбайтын болады. 

«Қа 

 

нағаттанбаған қатын қауқарсыз еркектің қа  сынан шығады». «Мауыққан қыз маубас ер-

кек тің жа нына келеді» деген бабаларымыз», – 

деп мас қарамызды бетімізге басты.

АПАТ ЕМЕС, ЖҰТ ҚОЙ МЫНАУ..

.

Ауа райының күрт жылуы Шығыс Қа зақ-стан ға да жұт әкелді. Парламент Мәжілісінің 

де 


путаты Нұртай Сабильяновтың келтірген 

мә ліметі бойынша, аталмыш облыстың Абай, 

Зай сан, Тарбағатай, Күршім, Үржар, Ұлан ау-

дан дарының 26 елді мекенін су басып, қатты 

зар дап шегіп отыр. 

Жалғасы 2-бетте 

Ж

АҒЫМДЫ ЖАҢА

ЛЫҚ


Соңғы Парламент сайлауының нәтижесінде депу-

тат тар арасында нәзік жандылардың да саны арта түс-

кен еді. Алайда көпшіліктің қолдауымен аталған заң 

жо басы мақұлданды. Қолдап дауыс берген де путат-

тар дың айтуынша, еліміздегі соңғы санақ елімізде де-

мо графиялық жарылыстың жоқ екенін көрсетіп берді. 

«Сонымен қатар, қазір отырып қалған қыздардың саны 

жыл өткен сайын артуда. Сондықтан қыздарымыздың 

оң жақта отырып қалмай, тұрмыс құруы, демо гра фия-

лық жағдайды жақсарту үшін осындай қадамға бар-

дық» дейді халық қалаулылары. Аталған заң жобасын 

біз дің мемлекет қана қабылдап отырған жоқ. 2008 

жы лы Иран парламентінің заң дылық және әділет істері 

жө ніндегі комитеті «Отбасы туралы» заңға бәйбішенің 

ке лісімін сұрамай-ақ, екінші әйел алуға мұрсат ететін 

бапты мақұлдады, тек онда назар аударатын бір жайт 

– «егер дәулетіңіз тасып жатса» делінеді. Демек, оның 

ас та рында «бір емес бірнеше отбасын асырай алсаңыз» 

де ген емеурін бар. Иранда көп әйел алушылық 2008 

жылға дейін де болған, бірақ ол Шариғат заңы бо-

йынша бірінші әйелдің келісімімен жүзеге асып келген. 

Осыдан екі жыл бұрын біз тіксініп қараған Ирандағы 

заң жобасы, енді міне, біздің елде де қабылданып 

отыр. Демограф ғалымдардың «көп әйел алуды заң-

дастырсақ, демография өсімі түзеліп, некесіз туған тірі 

жетімдер азаяр ма еді?!» деген ұсыныс – пікірлері заң 

шығарушы  органның  Төменгі  палатасы  де пу тат та ры-

ның қолдауына ие болды. Мәжіліс мақұлдаған «Көп 

әйел алуды заңдастыру» туралы заң жобасы Сенат 

депутаттарының қарауына жіберілді. Егер Жоғарғы 

палатадан сүрінбей өтсе, аталған заң жобасы 

Елбасының қол қоюына жіберіледі. Жарқын ТҮСІПБЕКҰЛЫ

Мансұр Х


АМИТ (фо

то

)Қазақ киносына қарасаң, Қазақстан 

еркекшоралар мен қызтекелер елі сияқты

РЕСПУБЛИКАЛЫҚ ҚОҒАМДЫҚ-САЯСИ АҚПАРАТТЫҚ ГАЗЕТ

№51 (277) 1.04.2010 жыл, бейсенбіwww.alashainasy.kz

2

e-mail: info@alashainasy.kz

САЯСИ  БЮРО

?

Б I Л Г I М   К Е Л Г Е Н   Б I Р   С Џ Р А Ћ

Б I Л Г I М   К Е Л Г Е Н   Б I Р   С Џ Р А Ћ

Күлкі күні қалай пайда болған?1 сәуірдің күлкі күні аталуының себебі неде? Жалпы күлкі күнінің 

аталуы алғаш қай елде пайда болған және барлық елдерде бірдей 

атала ма, жоқ әлде әр елдің өзіндік тойлау ерекшеліктері бар ма? 

Пәрмен ТЕҢҚАРАЕВ, Қарағанды облысы

Деректерге жүгінер болсақ, күлкі 

күнін тойлау алғаш Франциядан бастау 

алған деседі. Ежелгі римдіктер 

«ақымақтар мерекесін»17 ақпанда атап 

өткен болса, наурыздың 31-інде «қал-

жың дау салты» Шығыс Үндістанда ежел-

ден етек алған екен. Ал Ресейдің Пе тер-

бор қаласының тұрғындары бірде әдетте 

өрт шыққанда ұрылатын қатты дабылдан 

оянады. Әбігерге түскен халық өрт 

ошағын көре алмайды. Сөйтсе, бұл әзіл-

кеш 

тердің ойыны екен.  Бұл оқиға 1 сәуір күні орын алған. Сол кезден бастап 

бұл ойын халық қолдауына ие болып, 

күл 

кі күніне айналады. Күлкі күнінің аталуы мен ерекшелігіне келер болсақ, 

Фран 


ция, Англия, Америкада бұл – 

ақымақтар күні, Испанияда – дөкірлер, 

Үн 

дістанда – тоқылдақ, Жапонияда – қуыр 

шақтар, Шотландияда тепкі күні 

Атың шықпаса, әжуа сыйлық ал

Нобель сыйлығы секілді атақты сыйлықтармен бірге ақы 

мақ 

тығы, 

есер соқтығы үшін әжуа сыйлықтар табыс етілетіні ту ралы естіп қалып 

едім. Бұл қан дай сыйлықтар?   

Нұртай ӘЛІМҚОЖАЕВ, Алматы болысы

Иә, жұрттың күлкісін туғызатын аң ғал-

дығы, есер соқтығы, топастығы, са на сыз-

ды ғы, са  лақ тығы үшін әр сала, әр түрлі ай-

дар 

лармен ар найы табыс еті 

летін сый-

лықтар жетіп-артылады. Со лардың бір не-

ше уін тілге тиек ете кетсек. Ре сейде «Книж-

ное обозрение» газеті ұйым 

дастыратын 

«Аб зац» сыйлығы нашар ау дарма, нашар 

кор ректура, нашар жа зылған дүниелерге 

бе ріледі екен. Сол сияқты 2003 жылы та-

ға йындалған  ақы мақ тық тың  бүкіләлемдік 

сый 

лығы надандық пен то пастық қылуда 

ал  дына жан салмаған адам дарға беріледі. 

Мәселен, кезінде Дик Чейни, Мах 

мұд 


Ахмадинежад бұл сыйлық бойынша «ең 

ақымақ адам» деген жаман атаққа қалған. 

Со нымен бірге ең нашар актерлік, сце на-

рий лік, ре жиссерлік жұмыс тар үшін «Алтын 

таңқурай» не 

месе «Раззи» сый 

лықтары – 

әйгілі «Оскар» жүл десінің әжуаға ар налған 

ба лама түрі. Бір қы зығы, күлкілі «Раззи» 

сый лығын 

ал ған дар дың 

қа та рында 

«Оскарды» бағын дырған Брайан Хел ге-

ленд, Марлон Брандо секілді гол ли  вуд-

тық саңлақтар бар.

АҚШ-та жөн-жосықсыз, әділетсіз сот 

ше  шім дерін және шындықтан алыс, ой-

дан шы ға рылған тарихи жайларды әжуа-

лау ға арналған Стел ла сыйлығы жылына 

бір мәрте беріліп оты рады. Стелла сый-

лы 

ғы Стелла Либектің Макдональдс мей  рамханаларының бірінде кофе төгіп 

ал ғаны үшін оған соттың 2,9 млн доллар 

айып 

пұл салғанына орай белгіленген екен. Бұдан басқа шоу биз нес жұлдызда-

ры 


 

 

на арналған күлкілі «Күміс ка лош», 

ақыл  ға 

сыймайтын 

жаңалықтарымен 

жұрт на зарын аударғандарды мара пат-

тай   тын  «Шно бель»  сыйлықтары  бар. 

деп аталады екен. Бұл күні әркім та ныс-

та рының арқасына сездірмей «мені теп» 

де ген жазу іледі де, оны сырттай күлкіге 

ай налдырады. Бірақ атаулар әртүрлі бол-

ға нымен, бұл күн күлкі күні болып са нал-

ған соң, бұл күнгі қалжыңға ешкім рен-

жі мейді. 1 сәуір ресми мереке емес. Бұл 

кү ні ешкім демалмайды, бір-біріне сый-

лық ұсынып, мерекелік дастарқан жа-

йыл 


майды. Тек ел бір-бірімен қал-

жыңдасып, көңіл көтеріп, күлкіге қарық 

бо лады.

Әзіл-қалжыңға қашанда теріс қа ра-

майтын қазақ халқы да бұл күнді ес ке ру-

сіз қалдырмаған. Қыстың қыспағын, ерте 

көк темнің алай-дүлей мінезін қалжыңмен 

жуып-шайғысы келген халық бұл күні 

бір-бірінің көңілін қалжыңмен көтеруге 

ты рысады.

БЕЗБЕН

НАТО-да Қазақстанға орын бар ма?

Задында, қоңсы қонбаған соң НАТО-мен 

алыстан сыйласқанды жөн көрдік. Ше 

к-

аралары шалғай болса да, уақыт мүд де лер сабақтастығын барған сайын бе 

кем 


деп 

келеді. Мәселен, Қазақстан 1994 жы 

лы 

«Бейбітшілік үшін әріптестік» бағ дар ла ма-сына, 2006 жылы Әріптестік іс-қи мыл дар-

дың Индивидуалды жоспарына бел сен ді 

араласуының арқасында 28+1 фор ма тын да 

өзара әрекеттестік пен саяси диалог үйлесім 

НАТО-ға енбеуі оның шығысқа қарай 

құ лаш жаюына кедергі бола алмайды. 

Таулы Қа 

рабақ үшін көңілі қаяу 

Әзірбайжан ат лан тикалық альянсқа кет 

әрі емес. Ал Ар 

мения – әу бастан, 

ҰҚШҰ-ға мүше ел. Де мек, НАТО-ның 

шекара қағидасымен емес, түр 

кілік 


белдеумен төтелей кеңеюіне мол мүм-

кіндік бар. Қазақстан үшін НАТО-мен 

те рең ынтымақтастық аймаққа шүйіліп 

отыр ған Ресей мен Қытай ықпалын бә-

сең де теді.  Көпвекторлық  саясатымызға 

сәй кес, бізге АҚШ-қа ашық бұра тарт-

қаннан гө рі НАТО-ға иек артқан геосаяси 

ойында қи 

сындырақ болып шықпақ. 

Алып  көр ші лер дің  геосаяси  иірімдеріне 

жұтылмас үшін қуатты Еуропалық 

қоғамдастықты еш 

уақытта қаперден 

шығармау керек. НАТО-ның ең пайдалы 

тұстарының бірі – Ау ғанстан, Пәкістан, 

өзге де Орталық Азия ел дері тарапынан 

төнген ислам атын жа мыл ған радикалды 

күштердің жасырын жор туылына тосқауыл 

қойылатын болады. ҰҚШҰ-ның белсенді 

мүшесі бола отырып, алыс тағы НАТО-ға 

басымдық беру жаңа ойын ережелерін 

іске қосуға мүмкіндік бе ре ді. Бұл қадам 

аймақтық күштердің қы 

сы 


мына тап 

болған Қазақстанға әлдеқайда тиім 

ді 

екені анық. Ресейдің радикалды кав-каздық лаңкестерге, АҚШ-тың ауған тә-

ліб 


теріне қарсы күресі қауіпсіздік тұр-

ғысында позитивті құбылыс екенін мо-

йын 

дау керек. Ал НАТО-ның шығысқа жылжуы – ЕҚЫҰ төрағасы Қазақстанға 

іргелес дер 

жа 

валармен аралық тепе-теңдікті сақтауға мүм кіндік беретін бірден 

қойлайлы фак тор. Қыр баласы

Қазақ киносына қарасаң, Қазақстан 

еркекшоралар мен қызтекелер елі сияқты

«Су астында 1187 тұрғын үй, 1512 

қора-жай, 323 қыстақ қалып отыр. 836 

тұрғын үй, 479 қора-жай, 24 қыстақ, 

8 көпір қирап, республикалық және 

жергілікті маңызы бар автожолдарды су 

шайып кеткен», – дейді депутат.

Абырой болғанда, адам қырғыны жоқ, 

десек те, су тасқынынан мыңдаған адам 

баспанасыз қалды. Апат 8 мың 296 ірі 

қара малды, 33 мың 400 қой-еш кіні, 1960 

жылқы малын жалмап кеткен. Әлі қаншама 

елді мекенге, ауыл-аймаққа, қыстаққа 

қауіп төніп тұр. Осыған байланысты бір топ 

депутат Үкіметке алдын алу шараларын 

шұғыл түрде жүргізуді сұ рап отыр. Соның 

ішінде зардап шеккен от 

ба 


сылары 

колледждерде, жоғары оқу орын дарында 

ақылы бөлімде оқып жатқан ба лаларына, 

студенттеріне мемлекеттік грант және білім 

несиелерін беруді сұ рап отыр. «Бұған қоса, 

су алып кеткен ел 

 

ді мекен тұрғындарына табыс көзінің жоқ 

тығын ескере отырып, 

әлеуметтік тө 

лемдерді, соның ішінде 

балаларына жәрдемақы беру қажет, атаулы 

әлеуметтік кө м ек көрсету керек», – дейді 

Нұртай Са бильянов.  

ЖЕДЕЛ ҚИМЫЛДАЙТЫН 

МИНИСТРЛІК, ҰШҚЫР ОЙЛАЙТЫН 

МИНИСТР КЕРЕК

Несін жасырамыз, Төтенше жағдай лар 

жөніндегі министрлікке бұл жағдайлар 

 

 сын болды. Парламент Мәжілісінің депута-ты Алдан Смайыл Владимир Божконың 

ми нис трлігін «ұйқыдағы ұйымға көбірек 

ұқ сай ды» деп ащы айыптады. «Ұйқыдағы 

ару» деген ертегіге теңегендей болып... 

«Бұған министрліктің Шығыс Қазақ-

стан об 


лысын қыс бойы қар жамылып, 

көк тем нің қатерлі болатынын біле тұра ер-

те рек дабыл қақпауы, кеш қимылдауы дә-

лел. Енді, міне, аталған министрліктің сал-

ғырт 

тығынан тұтас өңірлер, республика қыр 

уар материалдық және моральдық 

шы ғынға ұшырап отыр», – деді. Қысқасы, 

де 


путат: «Ауа райы құбылмалы, жер 

көлемі ұшан-теңіз Қазақстан секілді кең 

байтақ республикаға жедел қимылдайтын 

министрлік, ұшқыр ойлайтын министр 

керек», – деп тоқсан ауыз сөздің тобықтай 

түйінін осылай түйді. 

өндірісі үшін пайдалануға қарсы шыққан 

болатын. Жұмыс тобы мен палата депутат-

та рының арасындағы орын алған біршама 

қай шылыққа қатысты заң жобасын үшін ші 

оқылымға әзірлеу тапсырылған еді. Үшін-

ші оқылымға әзірлеу барысында палата 

де путаттары тарапынан тек азық-түлік қа-

уіп 


сіздігіне қатер төнген жағдайда ғана 

био отын өндірісі кезінде тамақ шикізатын 

пай 

далануға квоталарды Үкіметтің бел-гілеуі жөніндегі нормаларды сақтау туралы 

ше 


шім қабылдады. Биоотын өндірісінде 

үшін ші сортты бидайды пайдалануға рұқ-

сат беріліп, ал бірінші және екінші сортты 

би дайды пайдалануға тыйым салынады. Каталог: userdata -> editions -> pdf
pdf -> Қазақтың Мұқағалиы туралы жұртшылық арасында әңгімелер
pdf -> Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газет
pdf -> Ресми мәлімет бойынша, Қазақстанда жұ
pdf -> Иә, отандық ғылым ды кө­ тер мейінше, мықты мем ле кет
pdf -> Мен Абайдың ақындық мек тебі өз деңгейінде зерттеліп
pdf -> Бір тілде деп міндеттеген жоқ
pdf -> Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газет
pdf -> Қазақстандағы Ұбт-ның қа лып тасқан өзіндік тәртібі
pdf -> Ерғожин ЕрлЕді Дәулет Ерғожиннің сөзіне сенсек, салық органдарында сыбайлас жемқорлықтың дең­ гейі төмендеген. Құқық қорғау орган дарымен бірігіп жасаған жемқорлықтың

жүктеу 0.61 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет