Толығымен қолдаймын. Мәселен, тарихқа үңілсек, патша үкіметінің кезінде гимназист мұғалімжүктеу 3.06 Mb.
Pdf просмотр
бет1/6
Дата14.09.2017
өлшемі3.06 Mb.
#15517
  1   2   3   4   5   6

ИӘ

– Толығымен қолдаймын. Мәселен, тарихқа 

үңілсек, патша үкіметінің кезінде гимназист мұғалім-

дер дің арнайы формасы болған. Сол форманы киіп 

келе жатқанда көшеде кездескен адамдар оның 

ұстаз екенін бірден біліп, ерекше құрмет көрсететін 

болған. Сол секілді әскерде офицер мен солдаттың 

формалары әрқалай ғой, киген киімінен офицерді 

таныған солдат тік тұра қалып, оған құрмет көрсетпей 

ме? Сол сияқты бала да ұстазға ілтипатпен қарауы 

тиіс. Алайда қазір гимназия мұғалімі түгіл, универ-

ситет оқытушысына да ондай құрмет көрсету деген 

жойылып барады. Себебі оқушы мен мұғалім де бір, 

оқытушы мен студент те бір, сырт қарағанға ешкім 

оларды айыра алмайтын болғаны жасырын емес. 

Сондықтан бүгінде мұғалімдердің беделін көтеру ең 

өзекті мәселе деуге болады. Ал  бірыңғай  форма  – 

Ал бірыңғай форма – 

осы тұста ең тиімді әдістің бірі. 

осы тұста ең тиімді әдістің бірі. ЖОҚ

– Еркін ойлы азамат әрі психолог ретінде мен бұл 

бас таманы құптамас едім. Себебі егер осы шара іске 

аса тын болса, біз осы арқылы мектеп мұғалімінің не 

бол маса мектептің басқа да қызметкерінің тәуел сіз-

дігіне қол сұққан болып табыламыз. Сондай-ақ, ме-

ніңше, бұл білім саласына, айталық, оқулыққа, тәр-

биеге т.б. жұмсалуы керек қаржыны мүлдем басқа 

ба ғытқа бұру секілді. Мектеп мұғалімінің ондай көк 

не жасыл түсті киім кигісі келмесе де, қаулы соған 

мін деттей ме, ол киюі керек. Егер кимесе, жұмыстан 

шы ғуға мәжбүр. Және де форманы мұғалімнің өзі 

са тып алуы керек. Ал ұстаздардың жалақысын өзіңіз 

бі лесіз, өз отбасын асырауға әзер жетеді. Үйсіз-күй-

сіз жүрген қауымның қатарында мұғалімдер де бар. 

Ал енді соған енді келіп біз форманы қоссақ, ол қан-

ша тұрады? Киім қаншалықты сапалы болған сайын, 

ба ғасы да қымбат тұрады ғой. Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газет      

Виктор КИЯНСКИЙ, 

Мәжіліс депутаты:

– Наннан арақ жасау – күнә, 

әсіресе осындай дағдарыс пен 

егін шықпай қалған тұста. (http://www.time.kz 

сайтынан)

№143 (369) 

21 тамыз

сенбі


2010 жыл

...де

д

iм-ай, а

у

!

3-бетте

Әбдуәлі МАМӘДІЛ,

психолог:

Серғазы ҚАЛИҰЛЫ, 

педагогика ғылымының докторы, 

профессор, этнопедагог: 

5-бет

5-бет

7-бет

ОЙ-КӨКПАР 

Топтық кезеңнен 

әлі де дәмеліміз

Тарихи суреттер 

шіріп жатыр

Қос дастан – 

қомақты үлесwww.аlashainasy.kz

e-mail: info@аlashainasy.kz

147,17

188,57

4,83

21,67

1,27

10291

1446,39

1454,40

76,27

1231,2

ҚА

ЗАҚ ЖЕРІНІҢ ХИКМЕТТЕРІ

ҚҰЛПЫТАС ҚҰПИЯСЫ

– Біздің бабамыз Жоламан батыр осы өңірді XVIII 

ғасырда қалмақтардан тартып алып, қоныстанған екен, 

– дейді бүгінде Орал қаласында тұратын 81 жастағы 

ақсақал Төлеберген Жүнісов Батыс Қазақстан об лы сы-

ның Теректі ауданы аумағында жатқан әйгілі Әлжан сор 

туралы мақтанышпен әңгіме қозғап. – Батырдың ба-

лалары Есіргемес, Жанғожа мен Байғожа, Бөлеп пен 

Тө леп бұл аймақты емін-еркін жайлаған. Сордың бетіне 

қал қып шығатын қара тұзды қаптап жинап, Жымпиты, 

Қа ратөбе жаққа сатып, тары мен бидайға айырбастап, 

ау қатты тұрған. Есіргемес атамыздың Әлжан атты ба-

ласы болыстан да жоғары атақ – сардар атанып, бір-

шама жұртты басқарған екен. 

Әлжан  сорының  құбыла  бетінде  бір  шақырым 

Әлжан сорының құбыла бетінде бір шақырым 

шамасында  бүгінде  жер  бетінен  жойылып  кетуге 

шамасында бүгінде жер бетінен жойылып кетуге 

жақындаған көне қорым бар.

жақындаған көне қорым бар.Жалғасы 3-бетте 

Ж

АҢҒЫРЫҚМамандардың бұрыс мәлімет беруіне 

қандай жағдай итермеледі екен?

Мәншүк Мәметова мұздығы түбіндегі 

№6 көлдің төңірегі әлі тыншыр емес. 

Маусым айында төтенше жағдайлар 

министрі Владимир Божко қарамағындағы 

мамандарға тез арада табиғи суқоймаға 

қатысты барлық географиялық мәліметті 

нақтылап, тиісті ғылыми-зерттеу жүргізуді 

қатаң тапсырған болатын. Өйткені Алматы 

қаласына төніп тұрған сел қаупі жайлы 

қауесет белең алып, ал мамандар ол көлдің 

көлемінің қанша екенінен бейхабар отырған-

ды. Осыдан кейін мұздақты көлге қатысты 

мәліметтерді жасыру дерегі бойынша 

қылмыстық іс те қозғалды. 

Кеше Алматыда өткен баспасөз мәслихаты 

ке зінде «Қазселденқорғау» РМК Алматы бас-

қар масының директоры Талғат Тәжібаев осы 

ме ке менің қызметкерлеріне қатысты қылмыс-

тық тергеу жұмыстарының жалғасып жатқа-

нын айтты. Қылмыстық іс нақты лауазымды 

тұл ғалардың ақпаратты жасыру және бұрыс 

мә лімет беру дерегі бойынша қозғалған. Тер-

геу нәтижесі «Қазселденқорғаудың» кінәлі 

ма мандарының атын атап, түсін түстейтін бо-

ла ды. Айта кетейік, маусым айына дейін бел-

гі сіз болып келген мұздақты көлдің көлемі қа-

зір нақтыланды. Арнайы құрылған ко мис сия-

ның тамыздың 6-сындағы батиметриялық 

өл 


шемдеріне сәйкес, бүгінде көлдің көлемі 

229 мың 600 текше метрді құрайды. Көлдің 

ұзындығы – 258, ені – 136, ең терең тұсы – 

20,9 метр. «Мұздықтың жіті еруі салдарынан 

көл ауданының өткен жылдармен са лыс тыр-

ғанда ұлғайғаны байқалады. Бірақ көл табаны 

те  реңдемеген. Демек, су түбіндегі мұз дақ тар-

дың еріп жатқаны туралы болжамға негіз жоқ. 

Әрине, біз сейсмикалық жағынан тұрақсыз 

ай мақта өмір сүріп жатырмыз. Сондықтан көл 

суы ның күндердің күнінде бөгеттерді бұзып-

жа руын жоққа шығаруға болмайды.Жалғасы 6-бетте

Дертке дауа сыйлаған 

Әлжан сорды білесіз бе?

Оқушыларға бірыңғай 

форма кигізу керек деп жүріп, 

ол мәселені біршама дұрыс 

жолға қойған секілді едік. Енді 

осы биылғы оқу жылынан 

бастап оқушылар ғана емес, 

ұстаздардың да біркелкі киім 

үлгісіне көшу керектігі жайлы 

мәселе көтеріліп отыр. Осы 

ретте бұл идея қаншалықты 

өзекті және қоғам тарапынан 

қаншалықты дәрежеде қолдау 

табуы мүмкін деген сауалды 

талқыға салып көрелік.

Мектеп мұғалімдеріне арналған бірыңғай форма енгізуді қолдайсыз ба?

Қазақтың рухын 

қалай оятамыз?

Жалғасы 3-бетте 

Қазақтың ұйықтап жатқан рухы қайтсе 

Қазақтың ұйықтап жатқан рухы қайтсе 

оянады? Әлбетте, қазақтың елі мен жері үшін 

оянады? Әлбетте, қазақтың елі мен жері үшін 

жан алып, жан беріскен, өмірін қазақтың жолына 

жан алып, жан беріскен, өмірін қазақтың жолына 

арнаған ұлық бабаларымыздың ұлағатты істерін, 

арнаған ұлық бабаларымыздың ұлағатты істерін, 

батырларымыздың ерлігін, хандарымыздың 

батырларымыздың ерлігін, хандарымыздың 

қасиетін дәріптеу, талмай насихаттау арқылы ғана. 

қасиетін дәріптеу, талмай насихаттау арқылы ғана. 

Алайда табиғатынан бұйығы, қой мінезді, көнбіс, 

Алайда табиғатынан бұйығы, қой мінезді, көнбіс, 

алқымына пышақ тақалмайынша, тұяқ серіппейтін 

алқымына пышақ тақалмайынша, тұяқ серіппейтін 

біздің қоғамда Абай селт еткізе алмаған, 

біздің қоғамда Абай селт еткізе алмаған, 

Ахаңдар оята алмаған рухты батырларымыз бен 

Ахаңдар оята алмаған рухты батырларымыз бен 

хандарымыздың, кешегі Алаш арыстарының ұлт 

хандарымыздың, кешегі Алаш арыстарының ұлт 

азаттығы үшін күресін баспасөзде жазу арқылы 

азаттығы үшін күресін баспасөзде жазу арқылы 

ғана насихаттау жеткіліксіз. 

ғана насихаттау жеткіліксіз. 

Болатбек МҰХТАРОВ

Жаздың ең ыстық шілде-тамыз айларын 

Жаздың ең ыстық шілде-тамыз айларын 

ба тыс қазақстандықтар кейде «тұз айы» деп те 

ба тыс қазақстандықтар кейде «тұз айы» деп те 

атайды. Бұл – тұзға, яғни тұзды сордың 

атайды. Бұл – тұзға, яғни тұзды сордың 

шипалы қара бал шығына «түсіп», емделетін 

шипалы қара бал шығына «түсіп», емделетін 

уақыт. Емдік балшықтың қасиеті жөнінде 

уақыт. Емдік балшықтың қасиеті жөнінде 

біздің ата-бабамыз ертеден-ақ білген ғой. 

біздің ата-бабамыз ертеден-ақ білген ғой. 

Тіпті тұзға түсудің қалып тас қан қағидасы 

Тіпті тұзға түсудің қалып тас қан қағидасы 

болатынын үлкен кісілерден талай естідік: 

болатынын үлкен кісілерден талай естідік: 

«Тұзға түсуге ниет еткен адам ертерек қам-

«Тұзға түсуге ниет еткен адам ертерек қам-

данып, сойысқа қой әзірлейді. Ең әуелі сорға 

данып, сойысқа қой әзірлейді. Ең әуелі сорға 

аты берілген сол маңдағы әулиенің қабірін 

аты берілген сол маңдағы әулиенің қабірін 

зиярат қы лып, құранын бағыштайды, дертіне 

зиярат қы лып, құранын бағыштайды, дертіне 

шипа тілейді. Сосын сор жағасына шатырын 

шипа тілейді. Сосын сор жағасына шатырын 

тігіп, қона жатады. Емдік қара балшықты 

тігіп, қона жатады. Емдік қара балшықты 

ауырған жеріне, буын-буы нына жағып, ып-

ауырған жеріне, буын-буы нына жағып, ып-

ыстық тұзды қоймалжыңға ау найды. Тұзды 

ыстық тұзды қоймалжыңға ау найды. Тұзды 

сумен тісін шаяды. Осындай бірнеше 

сумен тісін шаяды. Осындай бірнеше 

процедурадан өткен адам қалың киініп, үш 

процедурадан өткен адам қалың киініп, үш 

күнге дейін өзін жел-құздан сақтап жүруі 

күнге дейін өзін жел-құздан сақтап жүруі 

тиіс...»

тиіс...»

Айбын БАҚЫТҰЛЫ

А

бай ОМАРОВ (к

о

ллаж)

Сағатбек ҚАЛИЕВ:

ДАТ!

6-б

етте

Сағатбек ҚАЛИЕВ:

6-б

етте

Бұл істің жүйелі сипат алуына биліктің 

өзі үнемі мұрындық бола жүріп, азаматтық 

қоғам 


ның ұлттық сананы жаңғыртатын, 

ұй 


қыдағы рухты шағып оятатын кейбір 

бастамаларына мемлекеттік деңгейде 

қолдау көрсеткені, маңыз бергені абзал. 

Сонда ғана толқыннан толқын туып, сана 

сілкінеді, ұйыққа тартқан ұйқы ашылады. 

Ал сананы сілкінтіп, ұйқыны ашатын шара-

ның бірі қазақтың Тәуелсіздігі үшін кү рес-

кен соңғы ханы Ке несарының рухын елге 

қай тару  болмақ. 

Құдайға шүкір, хан Кененің рухын елге 

қай 

тару үшін әзиз басын табуға әре кет-

тенушілер, қал-қадерінше іздестіру шара-

ларын жасап, қай 

рат қылушы азаматтар 

баршылық. Бірақ әзірге нә тижесіз аяқталып 

жатқан осы бастамалар да бұл іске мемле-

кеттік деңгейде маңыз берілуі тиіс тігін алға 

тартып отырғандай. Осы тұста сон дай-ақ 

қазақтың рухы ұйқыдан ояна алмай, есі-

неп жатқанының айғағы ретінде бір мысал 

келтір сек те болатын сияқты. 


РЕСПУБЛИКАЛЫҚ ҚОҒАМДЫҚ-САЯСИ АҚПАРАТТЫҚ ГАЗЕТ

№143 (369) 21.08.2010 жыл, сенбіwww.alashainasy.kz

2

e-mail: info@alashainasy.kz?

Б I Л Г I М   К Е Л Г Е Н   Б I Р   С Џ Р А Ћ

Б I Л Г I М   К Е Л Г Е Н   Б I Р   С Џ Р А Ћ

Бір жылға сайланатын президент бар деп естідім, ол қай елде?

Меруерт ОСПАНОВА, Алматы

Біріккен Ұлттар Ұйымы тарихында неше Бас хатшы болды және БҰҰ-ны басқаруда қай құрлық 

алда келеді?

Бақытжан КӘРІМ, Семей

Біріккен Ұлттар Ұйымы құрылған 1945 жыл дан 

бері сегіз Бас хатшы қызмет ат қа рыпты. Бас хатшы 

ла уазымы бес жыл сайын сай ланып отырады. Со-

ны мен қа тар екінші мер зімге сайлануға да құқық 

бе 


 

рілген. Дү 

ние 

жүзілік ұйымды ең бірінші ағыл-шын ди пло маты Глэдвин Джебб бас қар ды. Алайда 

Бас хатшының міндетін ат қарушы ғана болған ол 

қыз метінде үш жа рым ай ғана отырды. Ал 1946 

жы 


лы нор 

вегиялық маман Трюгве Ли кел 

ді. Бұ-

дан кейін Даг Хаммаршельд (Швеция. 10-сәуір, 1953 – 18-қыркүйек, 1961), У Тан (Бир ма. 30 қа-

раша, 1961 – 1-қаңтар, 1972), Курт Вальдхайм 

(Австрия. 1972 –1982), Ха вьер Перес де Куэльяр 

(Перу. 1982 – 1992), Бут рос-Бутрос Гали (Еги пет. 

1992– 1997), Ко фи Аннан (Гана. 1997 – 2007) 

жә не қазіргі Бас хат шы Пан Ги Мун (Оңтүстік Корея. 

2007- ). Бай  қасаңыз Батыс Еуропа Бас хатшылық 

бо 


 

йын 


 

ша алда келеді. Бір қызығы, штаб-пәтері 

Нью-Йорк қаласында орналасса да АҚШ-тан бір де 

бір дипломат БҰҰ-ны басқармапты.

АҚШ-та орналасқан БҰҰ-ны бірде-бір 

америкалық басқармапты

Бұл өте қызық сұрақ. Негізінде, дүниежүзінде президенттерін бір 

жылға ғана және жеті жылға дейін сайлайтын елдер бар. Еуропадағы 

ең тұрақты ел – Швейцарияда демократиялық жолмен жыл сайын 

мемлекет басшысы ауысып отырады. Ал АҚШ, Ресей, Чили, Бразилия, 

Аргентина сияқты елдерде төрт жыл сайын президенттік сайлау бо-

лып отырады. Айта кету керек, Ресейде 2008 жылы арнайы заңдарға 

өзгертулер енгізіліп, 2012 жылдан бастап алты жылға сайланатын бол-

ды. ТМД мемлекеттерінің көпшілігінде бес жыл салып мемлекет бас-

шыларын анықтайды. 2007 жылдан бастап Қазақстанда да жеті жыл-

дан бес жылға дейін қысқартылды. Ал алты жылға Венесуэла халқы 

өз басшыларын таңдайды. Және бір адам шектеусіз сайлауға түсуге 

құқылы. Парламенттік елдердің бірі – Италияда президент жеті жылға 

сайланады екен.

Бір жылға сайланатын президент

САЯСИ БЮРО

ҚА

ЗАҚ ТІЛІН ҚАЛАЙ ҮЙРЕНДІМ?

Халықтың жанын түсінбей, тілін үйрену қиын

САПАР


КОНФЕРЕНЦИЯ

Ата Заңның авторы – 

Қазақстан халқы

Елбасы Ереванға аттанды

Николай АКУЕВ, 

тұңғыш Конституция жобасын әзірлеу 

тобының мүшесі, заң ғылымының 

докторы:

– Қазақстан Ата Заңының әлеуетін, 

ерек 

шеліктерін көптеген беделді де 

білікті халықаралық сарапшы-құқықта-

ну 

шылар мойындайды. Ендеше, Қа-

зақ стан Конституциясының үлгісі, оның 

ерекшелігі туралы ой қорытуға, оны 

дәріптеуге, онымен мақтануға да 

тиіспіз. Мәселен, біз конституцияның 

америкалық үлгісі, француздық, ре-

сей 

лік үлгісі туралы әңгіме айтуды 

әдет ке айналдырдық. Ал қазақ Ата За-

ңының олардан ерекшелігі не? Осы 

тұр ғыдан келетін болсақ, әлемде кон-

сти туцияның кемшіліксіз үлгісі, барлық 

за 

манға, барша халыққа арналған 

нұсқасы жоқ деп білемін. Менің ойым-

ша, белгілі бір халықтың, белгілі бір 

мем 

лекеттің белгілі бір даму са 

ты-

сындағы мүддесі мен сұраныстарын 

аса жоғары қамтып, көрсете алатын 

кон ституция, бұл – ең үздік, ең жақсы 

конституция. Ендеше, Қазақстанның 

негізгі заңын да осы санатқа жатқызуға 

болады. Оның үстіне, Қазақ елінің 

Кон 

ституциясы басқадан көшірілме-

ген, оны заңгерлер де ойлап таппаған. 

Ата Заң Қазақстан Тәуелсіздігінің ал-

ғаш 

қы жылдарындағы тәжірибенің, 

прак ти ка ның жемісі, ал оның авторы – 

Қа зақ стан  халқы. 

Тастемір ӘБІШЕВ, 

ҚР Президенті жанындағы Адам 

құқықтары жөніндегі комиссия 

хатшылығының меңгерушісі: 

– Конституцияның рөліне келе 

тін 

бол  сақ, Ата Заңымыз елдің негізгі за ңы 

бо  л ып қана қоймайды, ол ішкі-сырт қы 

сая  саттың  басым  бағыттарын,  мем  ле-

ке ті міздің  экономикалық,  құқық тық 

жә не мәдени дамуын айқындайды. Ал 

адам құқы тұрғысынан қарасақ, Қа-

зақ стан ның Конституциясына БҰҰ сар-

ап шы лары да жоғары баға береді. Мә-

селен, ағымдағы жылы БҰҰ Адам құ-

қық  тары жөніндегі кеңесте адам құ қы 

бо  йынша  халықаралық  міндет те ме-

лер   ді  қорғау  барысында  сарапшы-

лар, БҰҰ-ға мүше мемлекеттер өкіл-

Екі күндік саммитте Армения, Беларусь, 

Қа  зақстан,  Қырғызстан,  Ресей,  Тәжікстан 

жә  не Өзбекстан басшылары Қырғызстан-

да ғы ахуалды және ол елдегі жағдайды 

тұ  рақ тандыру 

жөніндегі 

ҰҚШҰ-ның 

ұжым   дық  іс-ша раларын,  сондай-ақ  ҰҚШҰ 

фор  ма тын да ғы  дағдарысқа  қарсы  үн  қату 

жү  йе сін  же тілдіру  жөніндегі  ұсы ныс тарды 

тал  қы лай ды  деп  күтілуде.Қазақстанның қастерлі күні жақындаған сайын Ата Заң туралы айтылар 

Қазақстанның қастерлі күні жақындаған сайын Ата Заң туралы айтылар 

келелі пікір, алқалы жиын-шаралар көптеп ұйымдастырыла бастаған 

келелі пікір, алқалы жиын-шаралар көптеп ұйымдастырыла бастаған 

сыңайлы. Бұл – өткен он бес жыл ішінде уақыт тезінен де, тәжірибе 

сыңайлы. Бұл – өткен он бес жыл ішінде уақыт тезінен де, тәжірибе 

сынынан да өткен негізгі заңға деген зор құрметтің көрсеткіші болса керек. 

сынынан да өткен негізгі заңға деген зор құрметтің көрсеткіші болса керек. 

Соның бір көрінісі ретінде кеше елордадағы Ұлттық кітапханада өткен 

Соның бір көрінісі ретінде кеше елордадағы Ұлттық кітапханада өткен 

Қазақстан Республикасы Конституциясының 15 жылдығына арналған 

Қазақстан Республикасы Конституциясының 15 жылдығына арналған 

ғылыми-тәжірибелік конференцияны атауға болады. Осыған орай, 

ғылыми-тәжірибелік конференцияны атауға болады. Осыған орай, 

аталмыш басқосуда негізгі құжат төңірегінде айтылған пікірлерден там-

аталмыш басқосуда негізгі құжат төңірегінде айтылған пікірлерден там-

тұмдап оқырманға жеткізгенді жөн санадық. 

тұмдап оқырманға жеткізгенді жөн санадық. 

Кеше Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев Ұжымдық қауіпсіздік шарты 

Кеше Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев Ұжымдық қауіпсіздік шарты 

ұйымына мүше елдер мемлекет басшыларының бейресми саммитіне 

ұйымына мүше елдер мемлекет басшыларының бейресми саммитіне 

қатысу үшін Ереванға аттанды. 

қатысу үшін Ереванға аттанды. 

ТАЛҚЫ


Реформа тиімді жұмыс 

Реформа тиімді жұмыс 

істеуді талап етеді

істеуді талап етеді

Кеше Алматыда бас 

Кеше Алматыда бас 

прокурордың төрағалық 

прокурордың төрағалық 

етуімен «Қазақстан Респуб-

етуімен «Қазақстан Респуб-

ликасында құқық қорғау 

ликасында құқық қорғау 

қызметі мен сот жүйесінің 

қызметі мен сот жүйесінің 

тиімділігін арттыру 

тиімділігін арттыру 

жөніндегі шаралар туралы» 

жөніндегі шаралар туралы» 

Президент Жарлығының 

Президент Жарлығының 

ережелерін жүзеге асыру 

ережелерін жүзеге асыру 

мәселелеріне арналған жи-

мәселелеріне арналған жи-

налыс өткізілді. 

налыс өткізілді. 

Басқосу барысында Алматы қаласы 

және Алматы облысындағы заңдылықтың 

және құқық тәртібінің жай-күйі қарас-

тырылды. Қатысушылар құқық қорғау 

органдарының қызметіндегі жекелеген 

кемшіліктерді атап көрсетті. Атап айтқанда, 

қоғамдық орындардағы ауыр қылмыс-

тардың жасалу деректерінің жиі орын 

алуы, ұйымдасқан қылмыспен күрестегі 

ша 

ралардың жеткіліксіздігі, алдын алу ша раларының тиімділігінің аздығы, тергеу 

және жедел іздестіру қызметі сапасының 

төмендеуі, қоғаммен тығыз байланыстың 

болмауына назар аударылды. Бас проку-

рор құқық қорғау органдарының басшы-

ларынан атқарушы органдармен бірге 

Жар 

лықтың тиісінше жүзеге асырылуын қам тамасыз етуді, профилактикалық жұ-

мыстың деңгейін және ұйымдасқан қыл-

мыс 

пен күрестің нәтижелілігін кө те 

руді, 


аза маттардың,  әсіресе  бас  бос тан ды ғы-

нан айыру мекемелерінде ұсталып отырған 

адамдардың кон 

ституциялық құқықта-

рының бұзылуының әр бір дерегі бойын-

ша жедел ықпал ету шараларын қабыл-

дау 

ды, қоғамдық институттармен іс-қи-мыл жасасуға және азаматтармен кездесу-

ге ерекше назар аударуды талап етті.

Еліміздің бас прокуроры Қайрат Мәми 

ал дағы реформаның қазіргі уақыт тала-

бына сай екенін атап көрсетіп, қабылдан-

ған Жар лықтың мазмұны уәкілетті орган-

дар  дың  ұйымдастырушылық  құрылымын 

же тілдіруге, оларға тән емес функциялар-

ды алып тастауға және құзыретін неғұрлым 

нақты бөлуге, қызметкерлердің штат са-

нын оңтайландыруға, қылмыстық заң на-

ма  ны 


ырықтандыруға 

бағытталғанына 

бас ты назар аударды. Сонымен қатар құ-

қық қорғау органдарының шаруашылық 

жүр гізуші субъектілердің қызметіне негіз-

сіз араласу фактілерін болдырмау және 

ба  қылау-қадағалау 

функциялары 

бар 

мем  лекеттік органдарды одан әрі қысқарту тү рінде бизнеске қысым жасауды азайту 

ша  ралары  қарастырылған.  Құқықбұзу-

шы  лықтың  профилактикасы,  қоғамдық 

қа уіпсіздікті қамтамасыз етудің жай-күйі, 

сон 

 

дай-ақ қылмыстық жазасын өтеген адам 

 

дарды сауықтыру және оңалту бо-йынша атқарушы билік органдарының 

жа   уа п  кершілігі 

едәуір 

арттырылады. Олар   дың  қызметтік  жағдайын  пайдалана 

оты  рып, қылмыс жасауы жаза тағайындау-

да жа  залауды ауырлататын жағдай ретін-

де қа былданатын болады. Жиында соны-

мен қа 

тар реформаның басым бағыты қыл мыс тық заңнаманы одан әрі ізгіленді-

ру мақ сатында кейбір қылмыстарды қыл-

мыс   тық сипаттан арылту болып та была-

тындығы, қазіргі уақытта ондаған қыл мыс 

құрамының әкімшілік өндіріс сала 

сына 


ауыстырылатын заң жобасын да 

йындау 


жұмыстары  жүргізіліп  жат қан ды ғы  айтыл-

ды. Тұтастай алғанда, реформада жос-

пар ланған іс-шаралар құқық қор ғау ор -

ган   дарының  неғұрлым  тиімді  ұйым дас ты-

рушылық-функционалдық 

құ ры  лымын 

жа сап, құқық қорғау қызметі мен сот жү-

йесінің қарқынды дамуын қам 

тамасыз 

етеді, сондай-ақ азаматтардың, қо 

ғам 

мен мемлекеттің құқықтары мен заң ды 

мүд делерін барынша қорғауға септігін ти-

гі зетін  болады. 

бас 


 

шысымен сөйлескен едім. Ол кісі 

жастардың қазақ тілін меңгеру мәселесіне 

көп көңіл бөлу керектігін айтты. «Ең бол-

ма 

ғанда, тұрмыстық деңгейде сөйлей ала 

 

тын болыңдар», – деді. Мен: «Жоқ, біз 

ге тұрмыстық деңгей аз, біз бәсекеге 

қа білетті бола алатындай деңгейге жет кі-

земіз», – дедім. Каталог: userdata -> editions -> pdf
pdf -> Қазақтың Мұқағалиы туралы жұртшылық арасында әңгімелер
pdf -> Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газет
pdf -> Ресми мәлімет бойынша, Қазақстанда жұ
pdf -> Иә, отандық ғылым ды кө­ тер мейінше, мықты мем ле кет
pdf -> Мен Абайдың ақындық мек тебі өз деңгейінде зерттеліп
pdf -> Бір тілде деп міндеттеген жоқ
pdf -> Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газет
pdf -> Қазақстандағы Ұбт-ның қа лып тасқан өзіндік тәртібі
pdf -> Ерғожин ЕрлЕді Дәулет Ерғожиннің сөзіне сенсек, салық органдарында сыбайлас жемқорлықтың дең­ гейі төмендеген. Құқық қорғау орган дарымен бірігіп жасаған жемқорлықтың

жүктеу 3.06 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6
©emirb.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет