«тіршілік қауіпсіздігінің негіздері» ПӘнініңжүктеу 5.2 Kb.
Pdf просмотр
бет14/17
Дата02.05.2017
өлшемі5.2 Kb.
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17

пайдаланумен)
Бас   сүйегі   сынғанда:   зардап   шегушіні   зембілге   жатқызып, тезірек 
емдеу   мекемесіне   жеткізуді   камтамасыз  ету   керек.   Жүрек   қызметі 
бұзылған   кезде   камфора   немесе  кофеин,   ал   тыныс   алу   әлсізденгенде—
жасанды   тыныс   алдыру   қолданылады.   Ми   шайқалғанда   морфин 
енгізуге   болмайды   (өйткені,   тыныс   алуды   жауып  қалуы   мүмкін). 
Тасымалдау   кезінде   зардап   шегушінің  жағдайын   (тамыр   соғуы,   тыныс 
алуы) бакылап отыру қажет,  басын бір қырынаа бұрып жатқызып (құсыққа 
тұншығып  қалмауы   үшін)   және   оны   мақта-дөкеден   жасалған   дөңгелек 
үстіне   жатқызады   (көрпе,   киім,   мақта,   сабан   салынған   қапқа  немесе 
үрмелі резеңке дөңгелекке).
Бұғана   салғанда:   сынған   жерді   басып   көргенде,   ондағы  майысулардың 
болуы   байқалады.   Жәрдем   көрсету   кезінде  қолтық   астына   мақта   немесе 

ПОӘК 042-14.4.05.1.20.55/03.2011
№3 басылым 05.09.11ж.
   
112 беттің 125-ші беті
дөкеден жасалған тығыз қалтқы  қойылып, сосын зардап шегушінің қолын 
шынтақ   буынынан  бүгеді,   иық   сүйегін   денеге   қатты   қысып 
тұрып,   оған   қолды   мықтап бинтпен орайды немесе үшкіл орамалмен 
бекітеді.
Қабырға сынғанда: тура (жоғарыдан құлағанда, соққы  тигенде)   және 
тура   емес   (кеуде   клеткасы   қысылғанда)   жарақаттар   нәтижесінде 
пайда   болады.   Бір   уақытта  қ а б ы р ғ а д а ғ ы   ө к п е   қ а б ы , 
қ а б ы р ғ а а р а л ы қ   т а м ы р л а р   м е н   жүйкелер,   кейде   өкпе,   бауыр, 
көк   бауыр   да   зақымдануы  мүмкін.   Қабырғаның   өткір   сынықтары 
өкпеге   зақым   келтіріп,   пневмоторакс   пен   ішке   қан   кету   дамуына 
ыктал етуі мүмкін.
   Иммобилизация   —   барынша   дем   шығару   кезінде   кеуде   клеткасына 
нығыздалған   айналма   таңғыш   салу.   Ауру   сезімімен   жөтелді   азайту 
үшін промедол және кодеин қолданы лады. Көптеген сынықтар, 
ішкі   органдардың   зақымдануы,  пневмоторакс   және   жарақаттың 
тұншығу   кездерінде   жартылай   отырған   жағдайда   тасымалданып, 
емдеу   мекемесіне
 жіберіледі,   зардап   шегушінің   жағдайы 
бақыланады.
Омыртқа сынғанда: бұл аса ауыр зақымдану; жамбас с ү й е к т е р і 
қ ы з м е т і н і ң   б ұ з ы л у ы н а ,   қ о л - а я қ т ы ң   с а л   б о л ы п   қалуына 
әкеп   соқтыратын   жұлынның   жаншылуымен   коса  беріледі. 
Сынықтар ашық, жабык, асқынған, аскынбаған, жаншылған болуы 
мүмкін.
Алғашқы   медициналық   жәрдем   көрсету   кезінде  жұлынның 
жаншылып   қалуын   (зақымдануын)   тудырмас  үшін,   омыртқа 
бүгілуін болдырмау қажет. Арнайы уақытша белгілеулер — зардап 
шегушіні етпетінен абайлап зембілге  салады,   иық   асты   мен   бас 
жағына   жастық   немесе   қалтқы  қояды.   Жұмсақ   зембілге 
аркасымен   жатқызғанда,   оған   ағаш  жайма   тақта,   фанер,   кең 
тактайша   немесе   бірнеше   ұзын  фанер   жактаулар   салынады 
(аурудың   аркасына   жөне  бүйіріне   төрт   фанер   жақтауларды 
бинтпен орап байлап қоюға болады).
Мойын   омыртқалар   сынған   кезде  —   зардап   шегушіні  зембілге 
арқасымен жатқызады, ал мойын астына (кейде иық астына) жастық 
немесе   бүктелген   киім,   мүмкіндік   болса,  мойын   астына   мақта 
жағалық   салынады   (мақтаның   қалың  қабатымен   орап,   дәкелі 
бинтпен таңу). 
Жамбас   сүйегі   сынғанда:  зардап   шегушіні   көрпемен  жабылған 
жайма тақтаға жатқызады (тақтай немесе фанер)  жедел түрде емдеу 
мекемесіне жеткізеді. Сынықтар жай (жамбас сүйегі тұтастығының 
бұзылмауы)   және   күрделі  (жамбас   сүйегі   тұтастығының  бұзылуы) 
болып   табылады;   сондай-ақ   ұршықтық   ойықтың   сынуы   —   сан 
сүйегінің  шығуымен   және   сан   сүйегінің   шықпауымен   де   ажыра-
тылады. Соңғылары жамбас сүйегінің асиметрияға  ұшырауына 

ПОӘК 042-14.4.05.1.20.55/03.2011
№3 басылым 05.09.11ж.
   
112 беттің 126-ші беті
немесе   қисаюымен,   ауырсынғыштық   және
 ауыруымен 
ерекшеленеді.   Сан   сүйегінің   шығуы   —   табиғи  емес,   жамбастың 
жағдайы   серіппелі   түрде   бекітілген,   оның  басы   өзгертілген 
жағдайда   болады.   Ауыр   сынықтар   кезінде   қан кету 1,5 — 3 л 
дейін жетеді. 
Қол   сынғанда:  жақтау   салу   кезінде   келесі   ережелерді   сақтау 
керек: зақымданған колды созуға болмайды, ашық жара мен қатты 
қан кету кезінде, алдымен,таңғыш пен жгут салынады, сосын 
қолдың   екі   жағынан  ж а қ т а у   қ о й ы л а д ы ; екі   жақтау   да 
сынық   орнынан   төмен   және   жоғары  орналасқан   буындарды 
камтуы   керек;  жақтауды   салар   алдында   жұмсақ   мата   немесе 
мақтамен  о р а у   қ а ж е т . Тасымалдағыш   жақтауды   салу   кезіңде 
колды белгілі бір ж а ғ д а й ғ а   қ о я д ы : қол иық буынында біраз алға 
беріледі, тік бұрыштап шынтақта бүгіледі; көп   жағдайда   алақан 
ішке қарай қысылады;
4.
ко л   қо с п а с ы   бі р а з   сы рт қ а   қ ар а й   б ү гі л і п ,   с а у с а қт а р 
жартылай   бүгіледі,   ол   үшін   аурудың   алақанына   бинт   немесе 
дәкеге   оралған   тығыз   мақта   түйіншегі   салынады.   Зардап
шегуші оны саусақтарымен қысып алады.
Стандартты сым темірлі жақтауларды (Крамер)  пайдаланған 
дұрыс, ал олар қолда болмаған жағдайда —  фанер, картон немесе 
басқа   жақтаулар   қолданылады,   ең  болмағанда   —   зақымданған 
қолды   үшкіл   орамалмен   асып   қою   керек   (қол   коспасы   мен   білек 
сынуы   кезінде)   немесе   оны  денеге   бинтпен   орап   тастайды   (иық 
сынған кезде).
Иық   сынған   кезде   жақтауды   бүгілген   колдың   сырт  жағына 
салады:   саусақ   түбінен   бастап,   козғалмайтын   қолдың  иық 
буынына   дейін.   Жақтаудың   ұзындығы   келмеген   жағдайда 
оның   ұштарына   фанер   тақтайшаны   бинтпен   орау  а р қ ы л ы 
ұ з а р т у ғ а   б о л а д ы .
Білек сүйектер сынған кезде жақтаушаны тікелей білекке  салады, 
ал бинтпен оралған білекті үшкіл орамалмен асып кояды.
Қол   қоспасы   мен   саусақ   сүйектерінің   сынуы   кезінде 
жақтаушаны алақанының бетіне салып, мықтап бинтпен о р а й д ы , 
а л   қ о л д ы   ү ш к і л   о р а м а л м е н   а с ы п   қ о я д ы .
ЖАРАҚАТТАНУШЫНЫ ТАСЫМАЛДАУ
Есінен   айырылған   жарақаттанушыны   тасымалдау   өте   қауіпті.   Қатты 
қан кету, ашық сынық кезенде бірінші медициналық көмек көрсету, естен 
танған адамды тасымалдау қауіпті. 

ПОӘК 042-14.4.05.1.20.55/03.2011
№3 басылым 05.09.11ж.
   
112 беттің 127-ші беті
Жарақаттанушыны тасымалдау түрлері
ξ
Қазақпен тасы  малдау;
ξ
Екі футболкадан немесе палтодан 
жасалған тасымалдағыштар. 
Түймелерін 
қадап, жеңін 
теріс қаратып қадаға таңылады. 
Жарақаттанушы үстіне жатқызылады.
ξ
Шанамен, шаңғымен тасымалдау;
ξ
Отырғызып, тасымалдағыштармен тасу;
ξ
Жіппен таңып тасу;
ξ
Кесілген қолдорбамен тасу;
ξ
Ағаштан жасалған сүргілермен мата, 
терімен тасымалдау;
ξ
Жарақаттанушының тасымалдану барысындағы қалпы:
46.
жарақаттанушы естен танып қалған жағдайда, арқасы және аяқ-қолы 
сынған жағдайда – арқамен жатқызып тасымалдау;
47.
жарақаттанушы   естен   танып   қалған   жағдайда,   арқа   жауырыны 
сынғанда – ішімен жатқызу;
48.
жамбас   сүйектері    сынып,   ішкі  құрсақ   ашық  жарақаттанғанда,  буын 
тізелері қисайғанда – арқамен жатқызып тасымалдау;
49.
  жарақаттанушы есінен танып қалған жағдайда және қансырағанда – 
басты төмен және аяқтығоғары көтеріп арқамен жатқызу;
50.
жарақаттанушы   есінен   танып,   басқа   амал   болмаған   жағдайда   бір 
жанымен жатқызу;
51.
дененің   жоғарғы   жағы   немесе   мойын   жарақаттанғанда   жартылай 
отырғызып, аяғын алдына созу;
52.
кеудесі жарақаттанып  және іш құрылысы басқа да жерлері кенеттен 
аурып   немесе   қуық   органдары   жарақаттанғанда   (тізенің   астындағы 
жағына тіреуіш қою) – тіземен жантайып отырғызу.
Өзін өзі тексеру сұрақтары
4.
Иммобилизация дегеніміз не?
5.
Иммобилизацияның табельді және қолда бар құралдарын атаңыз?

ПОӘК 042-14.4.05.1.20.55/03.2011
№3 басылым 05.09.11ж.
   
112 беттің 128-ші беті
6.
Ашық   және   жабық   сынықтар   кезінде   алғашқы   медициналық   жәрдем 
көрсетудің (АМЖК) жалпы ережелері.
7.
 Жарақаттанушыны тасымалдау түрлері.
Тәжірбиелік   сабақтың   тақырыбы  №5   Тұрғындарды   қорғау   бойынша 
шаралар   өткізу   кезеңдері.   Негізгі   принцптері.   Инженерлік   шаралар. 
Тұрғындарды эвакуациялау. 
Тәжірбиелік  сабаққа арналған оқу-әдістемелік нұсқаулар 
Жоспар:  Халықты   қорғау   республика   Азаматтық   Қорғанысының   басты 
міндеттері болып табылады, өйткені адамдар - ең жоғары қүндылық  және 
олардың   қауіпсіздігін   қамсыздандыру   -   бейбіт   және   соғыс  уақытындағы 
төтенше    жағдайларды    ескерту    мен    іс-әрекеттер бойынша    Қазақстан 
Республикасы         Мемлекеттік         жүйесі         барлық  шараларының   басты 
мақсаты.
Көшіру шаралары зілзалаға, апаттарға душар болуы мүмкін аудандардан, 
зақымдану   аумақтарынан   халықты   алдын   ала   әкету   (көшіру)   мақсатында, 
түрғындарды, жүмысшылар мен қызметкерлерді  табиғи және техногендік 
төтенше   жағдайлар   кезіндегі,   сондай-ақ   осы  зақымдау   құралдары 
қолданылған кезінде қорғау тәсілі ретіндегі негізгі әдіс болып табылады.
Көшіру және қоныстандырудың принциптері және көшіру әдістері. 
Көшіру шаралары мынаны қамтиды:
-
көшіру   -  Төтенше   жағдайлар   аймағымен   және   осы   заманғы
зақымдау   қүралдары   қолданылуы   мүмкін   мекендерден   адамдардың
өмірін   және   ондірістін   жүмыс   істенуін   сақтау   мақсатында   халық   пен
материалдық қүндылықтарды үйымшылдықпен әкету.
-
қоныстандыру  -     бүл     соғыс     уақыты     жағдайында     қалаларда
жүмысын   жалғастыратын   үйымдардың   жүмысшылары   мен 
қызметшілерін       (олардың       отбасы       мүшелерін)       қала       сыртындағы 
аймаққа  үйымшылдықпен   апару   және   орналастыру   қаладағы   үйымдарда 
тек  ауысымда   жүмыс   істеушілер   ғана   қалады,   ал   қалған   жүмысшылар 
мен       қызметшілер       қала       сыртындағы       аймаққа       орналастырылады.
Жүмыс   орнына   апарып   қайту   ең   аз   уақытты   ескере   отырып 
үйымдастырылады (үш сағаттан аспайды).
Көшіру шараларына, сондай-ақ шекаралас аудандардан, аса  маңызды 
объектілерге жақын орналасқан аудандардын халқын көшіру жатады.
Қауіпсіз   аймақ   -  бүл   ықтимал   қирау,   радиоактивті   ластану   және 
химиялық   зақымдану,   сондай-ақ   шекаралық   аудандардан   тыс   апатты  су 
аймағынан   тыс   қару   орналасқан,   кошірілетін   халықты   орналастыру  және 
оларды қажетті тіршілік көзімен қамсыздандыру үшін даярланған  аумақ.
Барлық   кошірілген   халық   қауіпсіз   аймақтағы   қоныстандыру 
нүктесінде ең қажетті тіршілік көзімен қамсыздандырылуға тиіс.
Көшіру мен қоныстандырудың негізгі принциптері:
- көшірілуге тиіс халықтың барлық санатын барынша қамту;

ПОӘК 042-14.4.05.1.20.55/03.2011
№3 басылым 05.09.11ж.
   
112 беттің 129-ші беті
-   көшіру  шараларын  өндірістік  принцип  пен  түрғылықты жері бойынша 
жүргізу;
-
көшіру шараларын мүмкіндігінше қысқа мерзімде жүргізу;
-
көшіру   шараларын   жүргізу   кезінде   жоспарлық   пен   үйымшыл-
дықты сақтау;
- көшіру       шараларын       жүргізу       үшін       көліктің       барлық     түрлерін
олардың   белгіленген   жүмыс   режимін   бүзбай   пайдалану,   сондай-ақ
жеке көлікті пайдалану;
- орналастыру, қоныстандыру орындарын дер кезінде даярлау;
- көшірілетін   және   қоныстандырылатын   халықты   жолда,   орна-
ластыру   және   қоныстандыру   орындарында   тіршілік   көзімен 
қамсыздандыру;
-   өз   қызметін   жалғастыратын   объектілердің   үздіксіз   және   түрақ-  ты 
жұмысын түрақтандыру.
Республика аумағындағы өндірісте қатты әсер ететін улы заттарды 
шығаратын, сақтайтын немесе пайдаланатын 500 жуық аса  қауіпті объекті 
бар.   Су   басу   аймағында   тұратын   халық   үшін   200-ге  жуық   су   қоймасы 
қауіп   төндіреді.   Әр-түрлі   зілзала   түрлері   экономика
 мен 
ауылшаруашылығы   объектілеріне   елеулі   залал   келтіруі,  адамдардың 
омірі мен денсаулығына қауіп төндіруі мүмкін. Бүл  жағдайда Қ.Р халқы 
уақытша көшіруге дайын болуға тиіс.
Барлық   категориядағы   халықты   әкетуді   (шығаруды)   және   оларды 
қауіпсіз аймаққа орналастыруды оларды жүмыс істейтін, оқитын, түратын 
жерлері бойынша жергілікті атқарушы органдар, үйымдар үйымдыстырады.
Халықты   көшіру   сабақтас   тәсілмен   -   халықты   жаяу   немөсе   кө-
ліктің барлық түрімен көп мөлшерде әкетуді үйлестіру жолымен жүзеге 
асырылады.   Көлікті   беруді   есептеулер   табиғи   және   техногендік   сипаттағы 
төтенше   жағдайлар   қаупі   тонгенде   және   пайда   болған   кезең  мен   қорғану 
шараларының   мүдделері   мен   халықтың   жеке   пай-далануындағы   коліктің 
қолда барын ескере отырып, соғыс кезеңіне жекеше жасалады.
Осы   заманғы   зақымдау   қүралдарын   қолдану   қауіпі   төнген   кезде 
өндірісте   істемейтін   және   қызмет   корсету   саласындағы   халықты 
(зейнеткерлер,   жоғары   оқу   орындарының,   мамандандырылған   ар-наулы 
оқу   орындарының   төменгі   курс   студенттері,   колледждердің  лицейлердің, 
мектөп   -   интернаттардын   оқушылары,   балалар   үйлері  мен   арнаулы 
балалар   мекемелерінде   тәрбиеленушілер,   мүгедектер  мен   қарттар 
үйлөрінде   орналасқандар,   әкімшілік   пен   олардын   отбасы  мүшелерімен 
бірлесе   отырып)   көлік   жүмысының   кестесін   бүзбастан  көшіру   шаралар 
басталғанға   дейін   ішінара   көшіруге   жатады.   Төтенше  жағдайлар   қауіпі 
туындағанда   халықты   қауіпті   аймақтардан   кауіпсіз   жерлерге   уақытша 
көшіру жүзеге асырылады.
Көшіру мүмкіндігінше қысқа мерзімде жүргізіледі. Халықты қауіпті 
аймақтардан тыс жерлерге жеткізу (шығару) мерзімі оның аяқталуы болып 
саналады.

ПОӘК 042-14.4.05.1.20.55/03.2011
№3 басылым 05.09.11ж.
   
112 беттің 130-ші беті
Қауіпті   аймақта   көшірілетін   халык,   өз   облысының   аумағында 
орналастырылады. Әрбір үйымға орналастыру ауданы (пункті) белгіленеді.
Халықты   согыс   кезінде   орналастыру   аудандары   (пунктері)   күні 
бұрын   белгіленеді,   жергілікті   атқарушы   органдармен   келісіледі,   жәнө 
солардың шешімімен (қаулысымен) бекітілөді. Осы шешімдөр, (қаулылар) 
негізінде әрбір ұйымға ордер беріледі, оның көшірмесі тиісті қызметтерде 
сақталады.
Ішінара   кошіру   кезінде   халықты   орналастыру   аудандарын 
(пункттерін) Республика үкіметі, жерплікті атқарушы органдар белгілейді.
Көшірілетін   халықты   бір   облыстың   қауіпсіз   аудандарына   толық 
орналастыру   мүмкін   болмаған   жағдайда,   оның   бір   бөлігі   облыс 
әкімдерінің келісімі бойынша көрші облыстарға жеткізілуі мүмкін.
Бытыраңқы орналастыру - соғыс кезінде өндірістік қызметін одан әрі 
жүргізіп   отырғаы   үйымдардың   жүмысшылары   мен   қызметшілерін 
категорияланған   қалалардан,   үйымдасқан   түрде   әкету   және   қауіпсіз 
аймаққа орналастыру.
Категорияланған   қалаларда   соғыс   кезіндө   жүмысын   тоқтатпаған 
үйымдардың   жүмысшылары   мен   қызметшілері   қауіпсіз   аймаққа 
орналастырылады. Әр үйымның жүмысшылар ауысымын тасымалдау  үшін 
жүмысшылар   ауысымын   жүмыс   объектілеріне   көшіруге   және  қайта 
әкетуге кететін уақыттың мейілінше аз жүмсалуын (2-3 сағаттан  көп емес) 
ескере отырып, темір жолға, автомобиль және су жолына жақын орналасқан 
орналастыру орындары бөлінеді.
Бытыраңқы   орналастыру   мен   кошірілуге   жататын   барлық   халыққа 
көшіру тізімі жасалады.  Тізімдер үйымдар  мен пәтерлерді  иеленушілердің 
кооперативтері  (ПИК)   бойынша   күні   бүрын   жасалады   және   көшіру 
шараларды  жүргізуге   арналған   өкімді   алған   уақытта   нақтыланады. 
Жүмысшалар  мен   қызметшілердің   өндірісте   және   қызмет   көрсету 
саласында істемейтін отбасы мүшелері отбасы қожасының жүмыс істейтін 
орны  бойынша тізімге алынады.
Көшіру   тізімдөр   үш   данада   жасалады   біреуі   -үйымда   ыемесе 
пәтерлерді   иеленушілер   кооперативінде   қалады,   екіншісі   -   көшіру 
шараларды   жүргізуге   өкім   алысымен   жиналатын   көшіру   пунктіне 
(тізімді   анықтағаннан   кейін)   жіберіледі,   үшіншісі   -   бытыраңқы   орна-
ластыру   мөн   кошіру   басталысымен   коіиіру   қабылдау   комиссиясына 
жіберіледі.
Халықты қорғаудың негізгі әдістері мыналар:

қорғаныс ғимараттарына жасыру;

халықты таратып және көшіру қоныстандыру;
♦ жеке және медициналық қорғаныс құралдарын қолдану;
♦ дер кезінде хабарлауды ұйымдастыру;

ПОӘК 042-14.4.05.1.20.55/03.2011
№3 басылым 05.09.11ж.
   
112 беттің 131-ші беті
♦ азық-түлікті,   суды,   мал   мен   өсімдікті   радиоактивтік,   улағыш,
қатты   әсер   ететін   улы   заттармен   және   бактериалдық   қүралдармен
зақымданудан қорғау;

радиациялық,    химиялық,    бактериологиялық   барлау   мен дозиметрлік 
және лабораториялық бақылауды үйымдастрыру;

өрттен       қорғау,       санитарлық-гигиеналық,       эпидемияға       қарсы  және 
сақтандыру шараларын жүргізу;
♦ зақымдау   аймақтарындағы   үйымдарда   жүмыс   пен   халықтың
өзін-өзі үстау режимдерін сақтау;
♦ адамдарды,    техниканы    киім    мен    аяқ-киімді,    санитарлық тазалауды 
және аумақ пен ғимаратты залалсыздандыруды жүргізу.
Қорғаныс   ғимараттарына   жасыру   -  халықты   осы   заманғы 
зақымдау   қүралдарынан,   әсіресе   жау   шабуылы   қауіпі   жағдайында 
қорғаудың негізгі және ең сенімді әдісі.
Бүл   әдіс   ахуалдың   ықтимал   сипаты   мен   халықтың   әртүрлі 
санаттарын   қорғау   талаптарына   жауап   беретін   қорғаныс   ғимараттары 
жүйесін қолдануды қарастырады.
Адамдарды   радиациядан   қорғайтын   панаханада   жасыру   тек  жеке 
және медициналық қорғаныс қүралдарын қолдануды қамтама-сыз еткенде 
ғана сенімді бола алады.
Таратып   қоныстандыру   және   көшіру  категорияланған   қалалар-дың 
халқын,   яғни   жау   шабуы   қүралдары   әсерінің   қауіпі   нақты   төнген 
халықтың   бөлігін   қорғау   үшін   жүргізіледі.   Бүл   әдісте   ықтимал 
зақымдану   ошақтарынан  адамдарды  уақытында  алып кету   және  оларға 
жеке   қорғаныс   қүралдарын   кигізіп   радиациядан   қорғайтын  панаханада 
жасыру жолымен қауіпсіз аймақтарға орналастыруды қарастырады.
Көшіру шаралары халықты төтенше жағдайлар, осы заманғы зақымдау 
қүралдарының   қолданылуы   салдарынан   қорғаудың   негізгі  әдісі   болып 
табылады.
Таратып   қоныстандыру   мен   көшіру   туралы   шешімді   ҚР   үкіметі 
қабылдайды   және  орталық,  жергілікті  атқарушы  органдар,  үйымдар  іске 
асырады.
Өзін өзі тексеру сұрақтары
ξ
Халықтың   қаупсіздігін   қамтамасыз   ету   бойынша   негізгі 
шараларға не жағады?
ξ
Көшіру дегеніміз не?
ξ
Қорғаныш құрылыстар дегеніміз не?
ξ
Жеке қорғаныш құралдары не үшін керек?

ПОӘК 042-14.4.05.1.20.55/03.2011
№3 басылым 05.09.11ж.
   
112 беттің 132-ші беті
Тәжірбиелік сабақтың тақырыбы №6  Радиациялық зақымдану түрлері, 
радиациялық   зақымдану   профилактикасы.   Жеке   дәрігерлік 
қобдишаның құрылымы және мағынасы
Тәжірбиелік  сабаққа арналған оқу-әдістемелік нұсқаулар 
Жоспар:  Жеке  және  медициналық  қорғаныс  қүралдарын қолдану  осы 
заманғы зақымдау қүралдарының зақымдағыш факторларының ықпалын 
әлсірете алады. Жеке қорғаныс қүралдары радиоактивтік,  улағыш,   қатты 
әсер   ететін   улы   заттармен   және   бактериалдық  қүралдармен 
зақымданудан   қорғауға   арналған.   Медициналық  қорғаныс   қүралдары 
қазіргі   қарудың   зақымдағыш   факторларының  ықпалын   ескертуге   немесе 
әлсіретуге арналған. Оларға радиациядан қорғайтын препараттар, антидоттар 
және   АИ-2   жеке   дәрі-дәрмек  қобдишасындағы   өзге   бактериядан   қорғау 
қүралдары мен жеке химиядан қорғау пакеті жатады.
Халықты   радиациядан   қорғау   радиациялық   қауіп   туралы   хабарды, 
ұжымдық   және   жеке   қорғаныс   құралдарын,   радиоактивті   заттармен 
ластанған аумақта өзін-өзі ұстау тәртібін, азық-түлік пен суды радиоактивті 
ластанудан   қорғауды,   медициналық   жеке   қорғаныс   құралдарын 
пайдалануды, аумақтың ластану деңгейін анықтауды, халықтың сәулеленуін 
дозиметрлік   бақылауды   және   радиоактивті   ластанған   азық-түлік   пен   суға 
сараптама жүргізуді қамтиды.
Хабарлау   дабылы   бойынша   ТЖ   және   АҚ   органдарының   ақпаратын 
тындағаннан   кейін   халық   панаханаға   жасырынуға   тиіс. 
Радиациялық   зақымданудан   сақтану   жеке   дәрі-дәрмек   қобдишасындағы 
радиациядан
 
қорғау
 
құралдарымен
 
жүргізіледі. 
Жеке дәрі-дәрмек қобдишасы өз-өзіне және дара көмек көрсетуге және өткіш 
радиациямен,   улағыш   заттармен   және   бактериалдық   құралдармен 
зақымданудың   алдын   алуға   арналған.   Ол   медициналық   құралдар   тұратын 
массалық   пеналдарды   орналастыруға   арналған   жеті   ұясы   бар   қорапшадан 
тұрады. 
АИ-2   пластмасса   қорапшасындағы   ұялар   бойынша   бөлінген   медициналық 
құралдардың жиыны. Көлемі - 90x100x20 мм, массасы -ІЗкг.
Қобдиша ұяларында мынадай медициналық құралдар орналасқан:
ξ
1ұя- резервтік, ауруды басатын дәрмектөрі бар шприц-түтікті салуға 
арналған. Сүйек сынғанда, үлкен жарақат алған және дене күйген 
кезде пайдаланылады. 

ПОӘК 042-14.4.05.1.20.55/03.2011
№3 басылым 05.09.11ж.
   
112 беттің 133-ші беті
ξ
қызыл   түсті   пеналды   (фосфорлы-органикалық   заттарға 
қарсы   антидот   таблеткалары).   Зақымдану   ошағына   шығардың 
алдында   жеке   сақтандыру   дәрмегі   ретінде   бір   таблеткадан 
пайдаланылады.  Алғашқы зақымдану пайда болған кезде тағы бір 
таблетканы қабылдайды. 
ξ
3   ұя   -   үлкен   ақ   пеналды   №   2   бактерияға   қарсы   дәрі-дәрмек, 
таблетканы асқазан-ішік ауруы кезінде радиациялық сәулеленуден 
кейін   қабылдайды   алғашқы   тәуліктерде   жеті   таблеткадан 
қабылдайды,   екі   және   үш   күннен   кейін   тәулік   сайын   төрт 
таблеткадан. 
ξ
4   ұя   -   алқызыл   түсті   екі   пеналда   II   радиациядан   қорғау   дәрмегі, 
барлығы 12 таблетка. Таблеткаларды сәулелену басталғаннан - 60 
мин бұрын радиоактивтік зақымдану қауіпі кезінде жеке сақтандыру 
үшін   қабылдайды.   Бірден,   6   таблетка   қабылдайды.   6   таблетканы 
қайта қабылдауға тек 5-6 сағаттан кейін рүқсат етіледі. 
ξ
5   ұя   -   екі   ақ   пеналда,   кеңінен   қолданылатын   антибиотик   11 
бактерияға   қарсы   дәрі-дәрмек   барлығы   10   таблетка.   Таблетканы 
жараланған және күйген кезде қабылдайды - алғашқыда 5 таблет- 
кадан, ал 6 сағаттан кейін тағы да 5 таблеткадан. 
ξ
6 ұя - ақ түсті пеналда № 1 радиациядан қорғау дәрмегі. Таблетканы 
адам радиоактивті затпен зақымданған аумақта жайылған сиырдың 
сүтін ішкен жағдайда қабылдайды 10 күн бойында күн сайын бір 
таблеткадан. Барлығы 10 таблетка. 
ξ
7   ұя   -   көк   түсті   пеналда   құсуға   қарсы   дәрі-дәрмек,   барлығы   5 
таблетка. Бас сыдырылғанда,  қатты соққы тигенде  және контузия 
алғанда   сәуленің   бастапқы   әсері   кезінде   бір   таблеткадан 
қабылдайды. 
Каталог: ebook -> umkd
umkd -> ПОӘК 042-18. 39 119/01-2013 10. 09. 2013 ж. №1 басылым 107 беттің 1
umkd -> Математиканы оқыту теориясы 5B010900-Математика мамандығына арналған студенттерге арналған пәннің ОҚу бағдарламасы
umkd -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі семей қаласының ШӘКӘрім атындағы мемлекеттік
umkd -> 3 деңгейлі смж құжаты поәК Е поәК 042-14-4-05. 20. 24/03- 2009 ж. ПoәК ««Ерекше қорғалатын табиғи аумақтар»
umkd -> Оқу-әдістемелік материалдар «Математиканы оқыту теориясы және әдістемесі»
umkd -> Бағдарламасы «Дискретті математикалық логика»
umkd -> ПОӘК 042-18. 39 113/01-2013 10. 09. 2013 ж. №1 басылым 107 беттің 1
umkd -> Қазақстан республикасының білім және ғылым министрлігі семей қаласының ШӘКӘрім атындағы
umkd -> ПОӘК 042-18. 39 06/01-2013 10. 09. 2013 ж. №1 басылым

жүктеу 5.2 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет