Тіркеу кеңсесі отдел-офис регистрациижүктеу 6.83 Mb.
Pdf просмотр
бет64/76
Дата09.01.2017
өлшемі6.83 Mb.
1   ...   60   61   62   63   64   65   66   67   ...   76

Пререквизиты:    «Көне  түркі  тілі»  пәнінін    мақсаты    мен    міндетері.  Қазақ    тілін  оқыту    әдістемесі  

бакалаврда    тілдік    категорияларды,  қандай    әдіс    тәсілдер    арқылы    үйретуге    болады    деген    мәселелерді  

қарастырады.  «Көне  түркі тілі»   түркі тілдерінің дамуы,  өзге пәндермен байланысы, түркі тілдерінің өзіне 

тән ерекшеліктері. Постреквизиты:  Студент  «Көне  түркі  тілі»  курсын  бiтiргеннен  кейiн  ғылыми  жұмыс  iстеп,  өз  таңдауы 

бойынша тақырып алып, оқытушымен үздiксiз байланыста болады. Мазмұны:   «Көне  түркі тілі» пәнінін  мақсаты  мен  міндетері. Қазақ  тілін оқыту  әдістемесі  бакалаврда  

тілдік  категорияларды, қандай  әдіс  тәсілдер  арқылы  үйретуге  болады  деген  мәселелерді  қарастырады. 

Әдіскер    мұғалімдер    оларға  педагогиқалық    қыр-сырымен    жете    таныстырып    қана  қоймайды, қазақ  тілін 

тиімді  оқыта  отырып,  өзінің  мамандығын    құрметтеуге    тәрбиелейді.  Түркі  тіл  біліміндегі  көне  түркі 

ескерткіштерінің  тілдік  жағынан  зерттеуді  қамтамасыз  ету.  Көне  қыпшақ  жазба  ескерткіштеріндегі  сөз 

құрамындағы  фонетикалық өзгерістер. 

18 

KL 3304 

Конгнетивті  

лингвистика 

Мақсаты :  Конгнитивтік лингвистика ғылымын студенттерге меңгерту. Тіл  – адамзат қоғамында ғана өмір 

сүретін, адамдардың бір-бірімен қатынас жасайтын құралы. Пререквизиты:  . Тіл адамзат қоғамына ортақ құрал болғандықтан, лингвистиканың негізгі қағидалары мен 

ғылыми тұжырымдары да бәріне ортақ болуы заңды құбылыс  тану, бағдарлау Постреквизиты:  Студент  «Конгнетивті    лингвистика»  курсын  бiтiргеннен  кейiн  ғылыми  жұмыс  iстеп,  өз 

таңдауы бойынша тақырып алып, оқытушымен үздiксiз байланыста болады. Мазмұны:  Конгнитивтік лингвистика ғылымын студенттерге меңгерту. Тіл – адамзат қоғамында ғана өмір 

сүретін, адамдардың бір-бірімен қатынас жасайтын құралы. Лингвистика ғылымының негізгі нысаны да осы 

адамзат тілі болып табылады KO 3304 Қазақ 

ономастикасы 

Мақсаты : Қазақ  ономастикасының ерекшеліктерін меңгерту.  

Пререквизиты:  Студенттер  аталмыш  курста  лингвистикалық  терминдермен  танысып,  оларды  ғылыми 

тұрғыдан пайдалануға үйренуі қажет.  Постреквизиты: Студент «Қазақ ономастикасы» курсын бiтiргеннен кейiн ғылыми жұмыс iстеп, өз таңдауы 

бойынша тақырып алып, оқытушымен үздiксiз байланыста болады. Мазмұны:  Қазақ    ономастикасын  ың  ерекшеліктерін  меңгерту.  Курстың  міндеттері  –  студенттер  аталмыш 

курста  лингвистикалық  терминдермен  танысып,  оларды  ғылыми  тұрғыдан  пайдалануға  үйренуі  қажет.  Тіл 

білімінің  негізгі  нысаны  тіл  болғандықтан,  оның  табиғаты,  қоғамдық  мәні,  тілдің  пайда  болу  теориялары, 

оның  құрылымдық  және  жүйелік  сипаттары,  құрылымдық  элементтердің  бір-бірімен  байланысы,  

415 


арақатынастары,  тілдер  дамуындағы  ортақ  қасиеттер  мен  ерекшеліктер  жалпыхалықтық  тіл  мен  оның  өмір 

сүру формалары, тілдердің типологиялық және генеологиялық топтастырылулары, жазудың пайда болуы мен 

даму үрдістері, тіл білімінің зерттеу әдістері мен методологиясы, басқа ғылымдар жүйесімен байланысы және 

т.б.   мәселелер тұрғысынан студенттердің өзіндік ойы мен тұжырымдары болуы қажет. TBZhB330Тіл білімінің 

жаңа бағыттары 

Мақсаты : Тіл білімінің  жаңа  бағыттарының ерекшеліктерін меңгерту.  

Пререквизиты:  Студенттер  аталмыш  курста  лингвистикалық  терминдермен  танысып,  оларды  ғылыми 

тұрғыдан  пайдалануға  үйренуі  қажет.  Тіл  білімінің  негізгі  нысаны  тіл  болғандықтан,  оның  табиғаты, 

қоғамдық  мәні,  тілдің  пайда  болу  теориялары,  оның  құрылымдық  және  жүйелік  сипаттары,  құрылымдық 

элементтердің бір-бірімен байланысы, Постреквизиты: Студент «Тіл білімінің жаңа бағыттары» курсын бiтiргеннен кейiн ғылыми жұмыс iстеп, өз 

таңдауы бойынша тақырып алып, оқытушымен үздiксiз байланыста болады. Мазмұны:  Тіл  білімінің    жаңа    бағыттарының  ерекшеліктерін  меңгерту.  Курстың  міндеттері  –  студенттер 

аталмыш  курста  лингвистикалық  терминдермен  танысып,  оларды  ғылыми  тұрғыдан  пайдалануға  үйренуі 

қажет.  Тіл  білімінің  негізгі  нысаны  тіл  болғандықтан,  оның  табиғаты,  қоғамдық  мәні,  тілдің  пайда  болу 

теориялары, оның құрылымдық және жүйелік сипаттары, құрылымдық элементтердің бір-бірімен байланысы, 

арақатынастары,  тілдер  дамуындағы  ортақ  қасиеттер  мен  ерекшеліктер  жалпыхалықтық  тіл  мен  оның  өмір 

сүру формалары, тілдердің типологиялық және генеологиялық топтастырылулары, жазудың пайда болуы мен 

даму үрдістері, тіл білімінің зерттеу әдістері мен методологиясы, басқа ғылымдар жүйесімен байланысы және 

т.б.   мәселелер тұрғысынан студенттердің өзіндік ойы мен тұжырымдары болуы қажет. 

19 

АК  2305 

Әдебиетануға 

кіріспе 

Мақсаты  :  Әдебиеттануға  кіріспе»  пәні    көркем  әдебиет,әдебиеттің  халықтығы,  көркем  бейне  және  оның 

жасалу 


жолдары,көркем 

шығарманың 

композициясы 

мен 


сюжеті,тілі, 

өлең 


құрылысы,әдеби 

процесс,әдебиеттің  тектері  мен  түрлері  :эпикалық  тек,лирикалық  тек,  драмалық  тек  және  олардың 

түрлері,көркемдік әдіс,,әдеби ағымбағыттар,стиль,т.б 

Пререквизиты:    Көркем  әдебиетті,  әдебиеттің  халықтығын,  көркем  бейнені  және  оның  жасалу  жолдарын, 

көркем шығарманың композициясы мен сюжетін, тілін,  өлең құрылысын, әдеби үрдісті, әдебиеттің тектерін 

(эпикалық  тек,лирикалық  тек,  драмалық  тек)    және  олардың  түрлерін,  көркемдік  әдістерді,    әдеби  ағым-

бағыттарды, стиль мәселесін жан-жақты түсіндіру.   Постреквизиты:  Студент  «Әдебиетануға  кіріспе»»  курсын  бiтiргеннен  кейiн  ғылыми  жұмыс  iстеп,  өз 

таңдауы бойынша тақырып алып, оқытушымен үздiксiз байланыста болады. Мазмұны:    «Әдебиеттануға  кіріспе»  пәні    көркем  әдебиет,әдебиеттің  халықтығы, көркем  бейне және  оның 

жасалу 


жолдары,көркем 

шығарманың 

композициясы 

мен 


сюжеті,тілі, 

өлең 


құрылысы,әдеби 

процесс,әдебиеттің  тектері  мен  түрлері  :эпикалық  тек,лирикалық  тек,  драмалық  тек  және  олардың 

түрлері,көркемдік  әдіс,,әдеби  ағымбағыттар,стиль,т.б.    Көркем  туынды  мазмұн  мен  пішіннің  бірлігі  

тұрғысынан  қарастыру  әдебиет  теориясының  негізгі    принципі.  Көркем  шығарманың  тақырыбы  ,идеясы 

туралы  түсінік  және  олардың  түрлері.  Халықтық  мұрат,  ұлттық  асыл  қасиет,адамдық  ізгілікті  бейнелеу  

шығарманың  озық  идеялылығының  белгісі  екенін  көркем  шығармаларға  талдау  жасау  барысында  нақты 

мысалдармен дәйектеу. SO 2305 Сөз өнері 

Мақсаты : «Әдебиет - сөз өнері» пәні арқылы  өмір мен өнер,  өнердің туу себептері қарастырыла отырып   

сөз өнерінің қлыртасуы,дамуы қарастырылады. Пререквизиты:  Көркем  әдебиетті,  әдебиеттің  халықтығын,  көркем  бейнені  және  оның  жасалу  жолдарын, 

 

416 


көркем шығарманың композициясы мен сюжетін, тілін,  өлең құрылысын, әдеби үрдісті, әдебиеттің тектерін 

(эпикалық  тек,лирикалық  тек,  драмалық  тек)    және  олардың  түрлерін,  көркемдік  әдістерді,    әдеби  ағым-

бағыттарды, стиль мәселесін жан-жақты түсіндіру.   

Постреквизиты: Студент «Сөз өнері» курсын бiтiргеннен кейiн ғылыми жұмыс iстеп, өз таңдауы бойынша 

тақырып алып, оқытушымен үздiксiз байланыста болады. Мазмұны: Әдебиет - сөз өнері. Өмір мен өнер. Өнердің туу себептері. Өнер және оның түрлері: мүсін, сәулет, 

саз, сурет және сөз өнерлері т.б. Бұлардың жеке өнер ретіндегі өзіндік ерекшеліктері,  

 

AT 2305 

Әдебиетта 

нудың  

терминологиясы 

Мақсаты  :  «Әдебиеттанудың  терминологиясы»  курсынан    алғашқы    теориялық  ұғымдарды  меңгеру  керек 

және терминдерді  есте сақтау дағдысы  болуы қажет.  Пререквизиты:    Көркем  әдебиетті,  әдебиеттің  халықтығын,  көркем  бейнені  және  оның  жасалу  жолдарын, 

көркем шығарманың композициясы мен сюжетін, тілін,  өлең құрылысын, әдеби үрдісті, әдебиеттің тектерін 

(эпикалық  тек,лирикалық  тек,  драмалық  тек)    және  олардың  түрлерін,  көркемдік  әдістерді,    әдеби  ағым-

бағыттарды, стиль мәселесін жан-жақты түсіндіру.   Постреквизиты:  Студент  «Әдебиеттанудың    терминологиясы»  курсын  бiтiргеннен  кейiн  ғылыми  жұмыс 

iстеп, өз таңдауы бойынша тақырып алып, оқытушымен үздiксiз байланыста болады. Мазмұны:  Әдебиеттануға  кіріспе  курсын  меңгеру  үшін  әдебиет  пәнінен  алғашқы    теориялық  ұғымдарды 

меңгеру  керек  және  терминдерді   есте  сақтау  дағдысы   болуы қажет.  Әдебиеттің  тарихын  зерттеуге  сынын 

дамытуға  қажет  әдебиеттің  теориялық  мәселелерін      терминдерді  білу  керек.    Болашақ  сөз  өнерінің 

мамандары көркем әдебиеттің ішіне еніп ,оның    эстетикалық-танымдық мәнін терең  түсіне білуге тиісті.  

 

20 


АТАSТ 

4306 

Әдебиет 

теориясы мен 

әдеби сын 

тарихы 

Мақсаты: «Әдебиет теориясы мен әдеби сын тарихы»  пәні  көркем әдебиет,  әдебиеттің халықтығы, көркем 

бейне  және  оның  жасалу  жолдары,  көркем  шығарманың  композициясы  мен  сюжеті,  тілі,  өлең  құрылысы, 

әдеби  процесс,  әдебиеттің  тектері  мен  түрлері:  эпикалық  тек,  лирикалық  тек,  драмалық  тек  және  олардың 

түрлері, көркемдік әдіс Пререквизиты:  Көркем туынды мазмұн мен пішіннің бірлігі  тұрғысынан қарастыру әдебиет теориясының 

негізгі  принципі. Көркем шығарманың тақырыбы, идеясы туралы түсінік және олардың түрлері. Халықтық 

мұрат,  ұлттық  асыл  қасиет,адамдық  ізгілікті  бейнелеу    шығарманың  озық  идеялылығының  белгісі  екенін 

көркем шығармаларға талдау жасау барысында нақты мысалдармен дәйектеу. Постреквизиты:  Студент  қазақ  халық  ауыз  әдебиетi  курсын  бiтiргеннен  кейiн  ғылыми  жұмыс  iстеп,  өз 

таңдауы бойынша тақырып алып, оқытушымен үздiксiз байланыста болады. Мазмұны:  «Әдебиет теориясы мен әдеби сын тарихы»  пәні  көркем әдебиет,  әдебиеттің халықтығы, көркем 

бейне  және  оның  жасалу  жолдары,  көркем  шығарманың  композициясы  мен  сюжеті,  тілі,  өлең  құрылысы, 

әдеби  процесс,  әдебиеттің  тектері  мен  түрлері:  эпикалық  тек,  лирикалық  тек,  драмалық  тек  және  олардың 

түрлері, көркемдік әдіс, әдеби ағым бағыттар, стиль,т.б.   TPAS 4306 

Тарихи поэтика 

және  әдеби сын 

Мақсаты:  «Тарихи  поэтика  және    әдеби  сын»  пәнін  арқылы  қазақ    әдебиетіндегі      әдеби  сынның 

қалыптасуы,  тарихи поэтиканы меңгереді Пререквизиты:  Әдеби  сында көркем шығарманы бағалаудың жолдары, тәсілдері, шарттары, ережелері бар. 

Көркемдік  критерий,  ең  алдымен,    әдеби  шығармашылық  бағалы  жағын  көре  білу  сынның  ең  үлкен 

міндетінің өзі осы. 


 

417 


-ХХ  ғ.  әдебиеттің  тарихы,қоғамдық-әлеуметтік  жағдайлармен  тығыз  байланысын  қарастыру  арқылы 

әдебиеттің ұлт ой-санасын оятудағы міндетін айқындау. Постреквизиты: Студент «Тарихи поэтика және  әдеби сын» курсын бiтiргеннен кейiн ғылыми жұмыс iстеп, 

өз таңдауы бойынша тақырып алып, оқытушымен үздiксiз байланыста болады. Мазмұны:  Әдеби    сында  көркем  шығарманы  бағалаудың  жолдары,  тәсілдері,  шарттары,  ережелері  бар. 

Көркемдік  критерий,  ең  алдымен,    әдеби  шығармашылық  бағалы  жағын  көре  білу  сынның  ең  үлкен 

міндетінің өзі осы. 

    Әдеби  бағыттардың  ерекшеліктері  мен  ортақ  белгілерін  нақтылап,белгілі  өкілдерінің  шығармашыфлығы 

арқылы творчествалық жетістіктері мен кемшіліктерді саралау. 

 

AGAST 4306 

 Әдебиеттану 

ғылымы және  

әдеби сын 

тарихы 

 

 Мақсаты:    «Әдебиеттану    ғылымы  және    әдеби  сын    тарихы»  пәні  қазақ  әдебиеттану  нақты  мәселелерді 

зерттеуде  әдебиеттің  ішкі  даму  заңдылықтарын,  жанрлардың  ерекшеліктері  мен  туу  жолдарын  анықтауға 

батыл  қадам  жасап  отырған  бүгінгі  таңда  әдебиетімізге  зерттеліп  жүрген  проза,  поэзия,  драматургия 

жанрлары  сияқты  әдебиет  сынының  да  тарихы  мен  қалыптасу  процестері,  өзіне  тән    шығармашылық 

жекелеген  мәселелері  зерттеуді  қажет  етеді.  Осымен  байланысты  қазақ  әдебиетінің  сыны  мен  ғылымының 

тарихы кезеңдерін білу және қазіргі кезеңдегі сынның эстетикалық деңгейлерін студенттерге таныту пәннің 

негізгі  мақсаты  болып  табылады.  Сондай-ақ,  әдеби  сынның  табиғаты  мен  әдістері,  қызметі  (функциясы) 

принциптері,  түрлері,  жанрлары  туралы  оқып  үйрету  мақсаты  болып  табылады.  арқылы  әдебиеттану   

ғылымын меңгеру. Пререквизиты:    Әдебиет  сыны  әрқашан  дәл  өз  тұсындағы  әдебиеттің  тірі  процессіне  белсене  араласып, 

нақты әдеби туындыны жан – жақты талдау, оның идеялық көркемдік құнын белгілеу, өз кезінің эстетикасы 

үшін  мәні  мен  маңызын  анықтау  арқылы,  бір  жағынан  жазушыға    жазғандарының  бағалы  қасиеттерін, 

ерекшеліктері мен кемшіліктерін көрсетіп, оның творчестволық өсуіне тікелей көмек жасаса, екінші жағына 

оқырманды оқығандарының байыбына барып, оны жете түсініп, дұрыс бағалауға баулиды. 

Постреквизиты: Студент «Әдебиеттану ғылымы және  әдеби сын тарихы»  курсын бiтiргеннен кейiн ғылыми 

жұмыс iстеп, өз таңдауы бойынша тақырып алып, оқытушымен үздiксiз байланыста болады. Мазмұны:      Әдебиет  сыны  әрқашан  дәл  өз  тұсындағы  әдебиеттің  тірі  процессіне  белсене  араласып,  нақты 

әдеби туындыны жан – жақты талдау, оның идеялық көркемдік құнын белгілеу, өз кезінің эстетикасы үшін 

мәні  мен  маңызын  анықтау  арқылы,  бір  жағынан  жазушыға    жазғандарының  бағалы  қасиеттерін, 

ерекшеліктері мен кемшіліктерін көрсетіп, оның творчестволық өсуіне тікелей көмек жасаса, екінші жағына 

оқырманды оқығандарының байыбына барып, оны жете түсініп, дұрыс бағалауға баулиды. 

 

 21 

STM 2307 

 Стилистика 

және  тіл 

мәдениеті 

 

Мақсаты :

 Cтуденттерге 

лингвистикалық стилистиканың бағыттары және негізгі ұғымдары туралы, әсіресе 

функциональдық  стильдер  мен  тіл  ярустарының  стилистикалық  мүмкіндіктері  туралы  білім  беру 

қарастырылады. Пререквизиты:  Қазіргі қазақ  тіл  мәдениеті  мен стилистиканың жүйесіндегі  маңызды  мәселелерді  ғылыми 

түрғыдан зерттеу ісімен, оқытудың жаңа технологиясын меңгертуге көңіл бөлінеді. 

-  білімді  қолдануға  қойылатын  талап.  Бүл  талап  бойынша  нақтылы  контекст  ыңғайында  нұсқаулар, 

ұсыныстар, ақыл-кеңестер айтылып, оларды студенттердің орындаулары талап етіледі. Постреквизиты:  Студент  қазақ  халық  ауыз  әдебиетi  курсын  бiтiргеннен  кейiн  ғылыми  жұмыс  iстеп,  өз  

418 


таңдауы бойынша тақырып алып, оқытушымен үздiксiз байланыста болады. 

Мазмұны:  «Стилистика  және  тіл  мәденитеті»  пәнiнi  студенттердің  тіл  мәдениеті  мен  стилистика  туралы 

жүйелі  теориялық  білім  алуына  оны 

тәжірибе 

жүзінде  жүзеге  асыруға  негізделеді.  Бұл  пәнді  үйретудегі 

міндет теориялық лекция оқу мен тежірибелік сабақ өткізу арқылы жүзеге асырылады. Бұл міндетті орындау 

барысында 

екі 

түрлі талаптың орындалуы қажет: -  білімді  меңгертуге  қойылатын  талап.  Бұл  талап  бойынша  қазіргі  қазақ  тіл  мәдениеті  мен  стилистиканың 

жүйесіндегі  маңызды  мәселелерді  ғылыми  түрғыдан  зерттеу  ісімен,  оқытудың  жаңа  технологиясын 

меңгертуге көңіл бөлінеді. 

-  білімді  қолдануға  қойылатын  талап.  Бүл  талап  бойынша  нақтылы  контекст  ыңғайында  нұсқаулар, 

ұсыныстар, ақыл-кеңестер айтылып, оларды студенттердің орындаулары талап етіледі. 

NKT 2307 

 Нормативті 

қазақ тілі 

Мақсаты : «Нормативті қазақ тілі» пәні арқылы студенттер   қазақ тілінің  нормаларын  меңгеру.  

Пререквизиты:  Қазіргі  қазақ  тілінің    ғылыми-теориялық    мәселелеріне    терең    үңілмес    бұрын  

жалпыхалыққа  ортақ  әдеби  тілдің  нормативтік  базаларын,  яғни   көзін,  тілдің жүйесі  мен  құрылымын  

жақсы    біліп      алуы    қажет.    Сол    себепті    қазақ    әдеби    тілінің    нормалық    қағидаларын    білу    арқылы  

студенттердің тілі ережелерін,  орфографиялық  норма   Постреквизиты:  Студент  қазақ  халық  ауыз  әдебиетi  курсын  бiтiргеннен  кейiн  ғылыми  жұмыс  iстеп,  өз 

таңдауы бойынша тақырып алып, оқытушымен үздiксiз байланыста болады. Мазмұны:    Қазіргі  қазақ  тілінің   ғылыми-теориялық    мәселелеріне    терең   үңілмес   бұрын    жалпыхалыққа  

ортақ  әдеби  тілдің  нормативтік  базаларын,  яғни   көзін,  тілдің жүйесі  мен  құрылымын  жақсы  біліп   

алуы  қажет.  Сол  себепті  қазақ  әдеби  тілінің  нормалық  қағидаларын  білу  арқылы  студенттердің тілі 

ережелерін,  орфографиялық  норма  мен  орфоэпиялық  заңдылықтардың  қайшы  тұстарын түсініп,  термин  

жасау    принциптерін    ұғынуына,    әдеби    тілдегі    нормадан    ауытқитын    жағдайларды    ажыратуға    септігін 

тигізеді,  өзге  лингвистикалық  пәндерді  қиналмай  меңгеруіне  теориялық-практикалық  негіз  жасайды.   KMLT 

2307 

 Көркемді  

мәтінді 

лингвистикалық 

талдау 

Мақсаты  :«Көркем  мәтінді  лингвистикалық  талдау»  пәнінің    тіл  білімінің  басқа  салаларымен  байланысын 

меңгеру 


Пререквизиты:      Лингвистиалық  стилистика  және  тіл  білімінің  басқа  салаларымен  байланысы.  Негізгі 

стилистикалық  ұғымдар  мен  категориялар.  Стиль,  әдеби  тіл  стильдері..  Ауызекі  сөйлеу  стилінің  тілдік 

ерекшеліктері. Ресми стильдің лингвистикалық белгілері.  Ғылыми стильдің мағыналық құрылымдық сипаты.  

Публицистикалық стильдің құрылымдық ерекшеліктері. Тіл мәдениетінің салалары.  Тәжірибелік стилистика  

сияқты  мәселелерді меңгерту. 

Постреквизиты:  Студент  Көркемді    мәтінді  лингвистикалық  талдау  курсын  бiтiргеннен  кейiн  ғылыми 

жұмыс iстеп, өз таңдауы бойынша тақырып алып, оқытушымен үздiксiз байланыста болады. Мазмұны:  1.  Лингвистиалық  стилистика  және  тіл  білімінің  басқа  салаларымен  байланысы.  2.  Негізгі 

стилистикалық  ұғымдар  мен  категориялар.  3.  Стиль,  әдеби  тіл  стильдері.  4.  Ауызекі  сөйлеу  стилінің  тілдік 

ерекшеліктері.  5.  Ресми  стильдің  лингвистикалық  белгілері.  6.  Ғылыми  стильдің  мағыналық  құрылымдық 

сипаты.  7.  Публицистикалық  стильдің  құрылымдық  ерекшеліктері.  8.  Тіл  мәдениетінің  салалары.    9. 

Тәжірибелік стилистика.  (курсты оқып үйрену  үшін студент нені білуі керек). Тіл білімі. Фонетикамен дыбыс 

жүйесі,  орфоэпиялық  қателерді  жібермеу  басшылыққа  алынады;  Лексикалогия  –  сөз,  сөздік  қор,  сөздердің 

мағыналық  реңктерін  ажырату,  сөзді  дұрыс  таңдай  білу;  Грамматика  сөздің  құрамы,  сөз  тіркесі,  сөйлемді 

тілдік единицаларды жазу,сөйлеу барысында дұрыс қолдана білу.   

419 


22 

ShAT 

4308 

Шетел 

әдебиетінің 

тарихы 

Мақсаты  :  «Шетел    әдебиетінің  тарихы»  атты  пән    арқылы    шетел      жазушыларының  шығармашылығын 

меңгеру  Пререквизиты:    Әлем  әдебиетін  оқып  үйрену  әлемдік  сөз  өнері  мұраларын  игеру  деген  сөз.  «Әлем 

әдебиеттері тарихы» пәнін қазақ тілінде өтуде қазіргі замандық әдебиеттану ғылымындағы жеке халықтардың 

әдебиеттерін дүние  жүзілік  әдеби-мәдени  даму  аясында  қарастырушылықты  назарға  аламыз.  Курсты  оқыту 

барысында  пәнаралық  байланыстарға  үнемі  назар  аударылады.  Шетел    әдебиетіндегі  шығармашылық 

мәселесінің  өз  елдерінің  тарихымен,  философиясымен,  ғылымымен,  көрнек  түрлерімен  тығыз  бірлікте 

қарастырылады.  Постреквизиты:  Студент  «Шетел    әдебиетінің  тарихы»  курсын  бiтiргеннен  кейiн  ғылыми жұмыс iстеп,  өз 

таңдауы бойынша тақырып алып, оқытушымен үздiксiз байланыста болады. Мазмұны:  Шетел    әдебиетінің  тарихы  атты  пән  осы  уақытқа  дейін  республикамыздың  жоғары  оқу 

орындарында  орыс  тілінде  оқытылып  келеді.  Енді  тәуелсіз  Қазақстанның  жоғары  оқу  орындарында  әлем 

әдебиеттерінің  тарихын  мемлекеттік  тілде  яғни,  қазақ  тілінде  оқыту  күттірмейтін  мәселелердің  біріне 

айналды.  Алматыдағы  Республикалық  баспа  кабинеті  1994  жылы  шығарған  «Әлем  әдебиеттері  тарихының 

бағдарламасы»  (жоғары  оқу  орындарындағы  филология  факультеттерінің  студенттеріне  арналған).  Осы 

келелі істі жүзеге асырып отыр.  THA4308 

Түркі халықтар 

әдебиеті 

Мақсаты :   «Түркі  халықтар  әдебиеті»   пәні  арқылы түркі тектес халықтар әдебиетін меңгеру.   

Пререквизиты:    Түркі    халықтарының    әдебиетін    оқутыуда    екі    түрлі    мәселеге    көңіл    бөлу      керек  

сияқты… бірінші - хакас, тува, топа, шор, чуаш, ғағауыз, құмық, қарашай,  қарайым, ақысқа түріктері  сияқты  

халықтардың    әдебиетін    типтік    бағдарламаларға    ендіру.  Екінші,  кеңес    дәуіріне  республикалар  арасында 

халықтардың өнері мен әдебиетінің он күндіктері жоспарлы түрде өтіп отыратын дәстүр қайта жалғастыру. Постреквизиты:  Студент  қазақ  халық  ауыз  әдебиетi  курсын  бiтiргеннен  кейiн  ғылыми  жұмыс  iстеп,  өз 

таңдауы бойынша тақырып алып, оқытушымен үздiксiз байланыста болады. Мазмұны:    Түркі елдері әдебиеті тарихының жоғарғы оқу  орындарында оқытыла бастағанына көп уақыт 

болмаса да, түбі бір түркі  жұртының  мақсат  мүддесі  ортақ  екендігі белгілі. Бүгінде  мектеп  оқулықтары 

мен жоғарғы оқу орындарының оқу  бағдарламаларына  енуі  егемендіктің  жемісі десек  болады.  Бірақ та  

«өз  деңгейінде    сағат    бөлініп    оқытылып   жүр  ме»    деген   сын    сөзді  алға    тартсақ, кеңес   дәуірі тұсында  

республика    болып    жарияланған  қазақ,  қырғыз,    өзбек,  түрік,  әзербайжан,    түркімен,  қарақалпақ,  татар 

башқұрт саха, чуаш түркілерін  ғана  санамалап  айтып  жүргеніміз  рас.  Сағаттың  аз бөлінуінің  нәтижесінде  

ірі-ірі классиктерімен ғана танысып, өзге қаламгерлеріне көңіл  бөлмей келеміз.          жүктеу 6.83 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   60   61   62   63   64   65   66   67   ...   76
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет