Тіркеу кеңсесі отдел-офис регистрациижүктеу 6.83 Mb.
Pdf просмотр
бет56/76
Дата09.01.2017
өлшемі6.83 Mb.
1   ...   52   53   54   55   56   57   58   59   ...   76

Пререквизиты:  История  Древнего  Востока,  история  античности,  история  средних  веков,  история  Нового  и 

Новейшего  времени  зарубежных  стран,  философия,  экономическая  теория,  социология,  политология, 

культурологи.   

Постреквизиты: В программе обращено внимание на взаимоотношение Руси, а позднее России с соседними 

народами  и  государствами.  Освещены  основные  этапы  формирования  многонационального  государства. 

Обращено  внимание  на  деятельность  исторических  личностей,  сыгравших  значительную  роль  в  истории 

России.  Содержание курса  Периодизация истории России и советского государства. терминов «феодализм», «средние 

века»,  «капитализм»,  «новое  и  новейшая  время»,  «доиндустриальное  общество»,  «постиндустриальной 

обществе Формационный и цивилизационный подходы в освещении исторического процесса. Место истории 

России  в  мировом  историческом  процессе.  Общее  особенное  в  истории  России.  Влияние  природно-

географических религиозных особенностей России на исторический процесс. Основная источники  по  истории  

Росси и  советского государства.  Периоды, направления изучения истории России и советского государство.  ОRI 3311 

 

Ресей 

империясының 

құрылуы 

Мақсаты:Тарихи даму процесін танудың қалыптасуы. Дәуірлер мен ұрпақтар бірлестігі;Тарихи процестердің 

даму  заңдылықтары;Тарихтағы  жеке  адамдар  мен  халық  бұқарасының  ролі;  Ресей  тарихы  дүние  жүзіліек 

тарихи  дамудың  құрамдас  бөлігі;-тарих  сабақтарының  мәні;Ресей  қоғамының  қазіргі  даму  заңдылықтарына 

тарихи баға беру;Ресей тарихын өткен тарихи кезеңдердің жалғасы ретінде қарау. Пререквизиті:Ресей  тарихын  оқыту  барысында  Ресей  тарихының  дүниежүзілік  тарихтағы  орнын 

анықтау.Оның  заңдылықтарына  тоқтала  отырып  өткен  кезеңінен  бастап  бүгінгі  күнге  дейінгі  тарихына 

хронологиялық реттілікпен баға беру. 

Постреквизиті:Ресей  тарихын  оқыта  отырып  орыс  халқының  өткен  тарихына  деген  қызығушылықты,  ол 

халықтың  рухани  мәдениетімен  танысу  және  оны  зерделей  білу.  Студенттердің  таным  қабілетін  дамыту. 

Проблемалық мәселелерді талдай отырып ой толғау, пікір-талас, ойын секілді сабақ түрлерін жаңарту. Лекция 

және семинар сабақтарында студенттердің білімін үнемі жетілдіріп отыру. Мазмұны: Ежелгі Шығыс славяндар – тұрақтануы, әлеуметтік құрылымы, діні, көршілермен қарым-қатынасы. 

Киев  Русі  мемлекетінің  қалыптасуы.  Монғол  басқыншыларымен  күрес.  Орталықтанған  мемлекеттің 

қалыптасуы. Орта ғасырлардағы Ресей. I Петрдің реформасы. Жаңа замандағы Ресей. 1917 ж. төңкеріс. Кеңес 

үкіметінің  орнауы.  ЖЭС.  Саяси  қуғын.  Ұлы  Отан  соғысы.  Сталинизмнің  шыңға  жеуі.  Л.И.Брежневтың 

“кемелденген  социализмі”  М.С.  Горбачев  және  “қайта  құру”.    КСРО-ның  құлауы.  КСРО-ның  бұрынғы 

мүшелерімен қарым-қатынас.  

368 


Образование 

Российской 

империи 

Цель: В программе обращено внимание на взаимоотношение Руси, а позднее России с соседними народами и 

государствами.  Освещены  основные  этапы  формирования  многонационального  государства.  Обращено 

внимание  на  деятельность  исторических  личностей,  сыгравших  значительную  роль  в  истории  России. 

Программа подразделяется на периоды - средневековья, который в свою очередь подразделяется на периоды - 

раннего  средневековья  (от  IV  до  XI  вв.),  развитого  (от  XI  до  XV  вв.)  и  позднего  (от  XV  до  конца  XVII  в.); 

период Российской империи (от начала XVIII в. до октябрьской революции 1917 г.); советский период (от 1917 

г. до 1991 г.) и современный этап развития России. 

Пререквизиты:  История  Древнего  Востока,  история  античности,  история  средних  веков,  история  Нового  и 

Новейшего  времени  зарубежных  стран,  философия,  экономическая  теория,  социология,  политология, 

культурологи.   

Постреквизиты: В программе обращено внимание на взаимоотношение Руси, а позднее России с соседними 

народами  и  государствами.  Освещены  основные  этапы  формирования  многонационального  государства. 

Обращено  внимание  на  деятельность  исторических  личностей,  сыгравших  значительную  роль  в  истории 

России.  Содержание курса  Периодизация истории России и советского государства. терминов «феодализм», «средние 

века»,  «капитализм»,  «новое  и  новейшая  время»,  «доиндустриальное  общество»,  «постиндустриальной 

обществе Формационный и цивилизационный подходы в освещении исторического процесса. Место истории 

России  в  мировом  историческом  процессе.  Общее  особенное  в  истории  России.  Влияние  природно-

географических религиозных особенностей России на исторический процесс. Основная источники  по  истории  

Росси и  советского государства.  Периоды, направления изучения истории России и советского государство.  ISR 3312 

Қазіргі 

замандағы Ресей 

тарихы 

Мақсаты:Тарихи даму процесін танудың қалыптасуы. Дәуірлер мен ұрпақтар бірлестігі;Тарихи процестердің 

даму  заңдылықтары;Тарихтағы  жеке  адамдар  мен  халық  бұқарасының  ролі;Ресей  тарихы  дүние  жүзіліек 

тарихи  дамудың  құрамдас  бөлігі;-тарих  сабақтарының  мәні;Ресей  қоғамының  қазіргі  даму  заңдылықтарына 

тарихи баға беру;Ресей тарихын өткен тарихи кезеңдердің жалғасы ретінде қарау. Пререквизиті:Ресей  тарихын  оқыту  барысында  Ресей  тарихының  дүниежүзілік  тарихтағы  орнын 

анықтау.Оның  заңдылықтарына  тоқтала  отырып  өткен  кезеңінен  бастап  бүгінгі  күнге  дейінгі  тарихына 

хронологиялық реттілікпен баға беру. 

Постреквизиті:Ресей  тарихын  оқыта  отырып  орыс  халқының  өткен  тарихына  деген  қызығушылықты,  ол 

халықтың  рухани  мәдениетімен  танысу  және  оны  зерделей  білу.  Студенттердің  таным  қабілетін  дамыту. 

Проблемалық мәселелерді талдай отырып ой толғау, пікір-талас, ойын секілді сабақ түрлерін жаңарту. Лекция 

және семинар сабақтарында студенттердің білімін үнемі жетілдіріп отыру. Мазмұны:Егемен Қазақстан Республикасының сыртқы саясатында басты орын алатын көрші мемлекеттің бірі 

ол  Ресей  мемлекеті.  Сондықтан  біз  бұл  мемлекеттің  тарихын  білу  үшін  бірқатар  факторларға  тоқталуымыз 

шарт:  1)  орналасқан  жері,  территориясы,  географиялық  жағдайы,  ол  халықтың  қалыптасуы  мен  дамуы  қай 

жерде  қашан  болды;2)  уақыты,  елдің  белгілі  бір  тарихи  даму  кезеңі;  3)  халық,  оның  этникалық  ерекшелігі, 

қайта құру кезеңіндегі ерекшелігі, оның көрнекті қайраткерлері. ХХғ. Ресейдің тарихындағы елеулі оқиғалар, 

саяси партиялардың өмірге келуі, олардың Ресей мемлекетіне әсері. Ресей және ТМД мемлекеттерінің қарым-

қатынасы. Ресейдің қазіргі таңдағы ішкі және сыртқы саясаты. 


 

369 


История 

современной 

России 

Цель: В программе обращено внимание на взаимоотношение Руси, а позднее России с соседними народами и 

государствами.  Освещены  основные  этапы  формирования  многонационального  государства.  Обращено 

внимание  на  деятельность  исторических  личностей,  сыгравших  значительную  роль  в  истории  России. 

Программа подразделяется на периоды - средневековья, который в свою очередь подразделяется на периоды - 

раннего  средневековья  (от  IV  до  XI  вв.),  развитого  (от  XI  до  XV  вв.)  и  позднего  (от  XV  до  конца  XVII  в.); 

период Российской империи (от начала XVIII в. до октябрьской революции 1917 г.); советский период (от 1917 

г. до 1991 г.) и современный этап развития России. 

Пререквизиты:  История  Древнего  Востока,  история  античности,  история  средних  веков,  история  Нового  и 

Новейшего  времени  зарубежных  стран,  философия,  экономическая  теория,  социология,  политология, 

культурологи.   

Постреквизиты: В программе обращено внимание на взаимоотношение Руси, а позднее России с соседними 

народами  и  государствами.  Освещены  основные  этапы  формирования  многонационального  государства. 

Обращено  внимание  на  деятельность  исторических  личностей,  сыгравших  значительную  роль  в  истории 

России.  Содержание курса  Периодизация истории России и советского государства. терминов «феодализм», «средние 

века»,  «капитализм»,  «новое  и  новейшая  время»,  «доиндустриальное  общество»,  «постиндустриальной 

обществе Формационный и цивилизационный подходы в освещении исторического процесса. Место истории 

России  в  мировом  историческом  процессе.  Общее  особенное  в  истории  России.  Влияние  природно-

географических религиозных особенностей России на исторический процесс. Основная источники  по  истории  

Росси и  советского государства.  Периоды, направления изучения истории России и советского государство.   

370 


14 

IPO1313 

Алғашқы қоғам 

тарихы 

Мақсаты:  Курстың  негізгі  мақсаты  –  студенттерді  адамзат  өмірінің    бастапқы  кезеңін  құрайтын  алғашқы 

қоғам  тарихымен  таныстыру.  Осы  иән  барысында  олар  адамның  пайда  болуы  және  эволюциясы,  қоғамдық 

қатынастардың  қалыптасуы,  материалдық  және  рухани  мәдениеттің  пайда  болуы  және  дамуы,  алғашқы 

қоғамның  көркеюі,  оның  ыдырау  себептері  сияқты  көптеген  маңызда  мәселелер  бойынша  ғылыми 

мәліметтермен танысуға мүмкіндік алады. 

Пререквизиті:«Алғашқы  қоғам  тарихы»  курсы  әртүрлі    бағдардағы  маман  тарихшыларды  дайындаудағы 

негізгі  оқу  пәндерінің  бірі.  Бұл  курсты  оқып  –үйрену  үшін  студенттер  мектеп  бағдарламасы  бойынша  өткен 

ежелгі  дүние  тарихы,  Қазақстан  тарихының  ежелгі  дәуірі  мен  адам  және  қоғам  пәндері  бойынша  белгілі 

деңгейде білім қорына ие болуы қажет. Постреквизиті: Курс соңында студенттер алғашқы қоғам тарихы туралы анық тарихи факттілерге негізделген 

кең және терең білімге ие болуы тиіс, яғни адамның пайда болуы, антропогенездің еңбек теориясы, коллектив-

адамзат  прогресінің  негізгі  шарты,  еңбек  құралдарын  жасаудың,  еңбек  етудің  тарихты  өзгертушілік  рөлі, 

әскери демократия, діннің шығуы т.б. Мазмұны:  Алғашқы  қоғам  деп  аталатын  адамзат  тарихының  ең  ежелгі  кезеңі  бірнеше  миллион  жылдарды 

қамтиды.  Осы  уақыт  аралығында  жаңа  физикалық  келбеттегі  адамның  қоғамның  өндіргіш  күштерінің, 

әлеуметтік  және  жанұялық-некелік  институттардың  қалыптасуы  болып  өтті,  негізгі  нәсілдік  және 

антропологиялық түрлер, халықтар және тілдер пайда болды. Алғашқы тарих басқа тарихи пәндерден әртүрлі 

ғылымдар,  бірінші  кезекте  археология,  этнология  және  палеоантропология  тарапынан  алынған  деректер 

мәліметтеріне  негізделгенімен  бөлініп  тұрады.  Алғашқы  мәселелерді  зерттеуде  басқа  гуманитарлық  және 

табиғи  –  тарихи  ғылым  салалары  –  лингвистика,  жазба,  палеогеография,  геология,  археозоология, 

археоботаника, физика және химия мәліметтері кең пайдаланылады. Осы ғылымдардың мәліметтерін жинақтау 

қорытындылары алғашқы қоғамды жан-жақты реконструкциялау мүмкіндігін береді. История 

первобытного 

общества 

 

Цель: курса создание цельной картины становления и ранней  

истории человеческого общества; характеристика развития основных социальных и экономических структур; 

возникновение и эволюция духовной жизни общества. 

Пререквизиты:  Для  изучения  дисциплины  «История  первобытного  общества»  студент  должен    быть 

теоретически  подготовлен  по  курсам  школьной  программы  «История  древнего  мира»,  «Древняя  история 

Казахстана»,  «Человек  и  общество»  и  другие.  Обладать    умением  работать  с  историческими  материалами, 

анализировать и делать выводы по различным ситуациями.  Постреквизиты: После окончания курса  студенты приобретут необходимые знания о древнейшем прошлом 

человечества;  знания  об  исторических  источниках  ИПО;  умение  работать  с  научной  литературой;  навыки 

сравнительного  анализа  фактов  и  явлений  на  основе  исторического  материала;  умение  выражать  и 

обосновывать  свою  позицию  по  разным  вопросам  ИПО.  Данный  курс  позволит  студентам  сформировать 

целостную  систему  знаний,  которая  является  определенной  ступенью  для  глубокого  изучения 

соответствующих специальных курсов.  Содержание:  Курс  «История  первобытного  общества»  является  начальный  этап  исторического  процесса, 

который в науке принято называть первобытнообщинным строем. Этот древнейший этап истории человечества 

охватывает  несколько  миллионов  лет.  В  этот  период  произошло  становление  человека  современного 

физического  типа,  производительных  сил  общества,  социальных  и  семейно-брачных  институтов,  сложились 

основные рассовые и антропологические типы, народы и языки. 


 

371 


 

KVK1314 

Қазақстанның 

тас ғасыры 

Мақсаты:  Курстың    негізгі  мақсаты  –  студенттерге  теориялық  білім  беру  және  түсіндіру,  оларды  тас 

ғасырының  ескерткіштерін  қазудың  археологиялық  әдістерімен  таныстыру,  үйрету.  Археология  ғылымында 

жалпы  танылған  ережелер  мен  түсініктер  негізінде  Қазақстан  территориясындағы  адамзат  қоғамы  тіршілік 

әрекетінің даму ерекшеліктерін студенттерге таныстырады. Пререквизиті:  Бұл  курсқа  дейін  студенттер  Алғашқы  қоғам  тарихы,      Қазақстанның  ежелгі  дүние  тарихы 

пәндері бойынша білім қорына ие болуы қажет. Постреквизиті: Курс соңында студенттер Қазақстанның тас ғасыры тарихы  бойынша   кең және терең білімге 

ие  болуы  тиіс.  Студенттер    археологиялық    ескерткіштердің  түрлері,    олардан  табылған  археологиялық, 

археозоологиялық,  археоботаникалық,,  антропологиялық    материалдардың  түрлері,  оларды  типологиялық 

сұрыптау әдістері туралы    білімге ие болады. Мазмұны:  Дәуірдің  жалпы  мәселелері.  Адамзаттың  ең  ежелгі  Отаны  жөніндегі  мәселелер  және  көне  тас 

құралдарының  таралуы.  Антропогенездің  қазіргі  уақыттардағы  негізгі  проблемалары  мен  кезеңдері. 

Палеографиялық  жағдайлар  Қазіргі  таңдағы  палеолиттің  классификациясы.  Қазақстан  палеолитін  зерттеу 

тарихы. 


Каменный век 

Казахстана 

 

Цель:  подготовка специалистов археологов каменного века. Показать и дать теоретические знания по данной 

отрасли специалистами, научить студентов методике археологических раскопок памятников каменного века. Пререквизиты:  “Каменный  век  Казахстана”  в  тесной  взаимосвязи  сотрудничает  со  следующими 

дисциплинами,  которые  некоторым  образом  помогают  раскрывать  изучаемую  дисциплину,  это  история 

первобытного общества, этнология, антропология, геология и геоморфология. 

Постреквизиты:Теоретические  знания  по  данной  отрасли  специалистами,  научить  студентов  методике 

археологических  раскопок  памятников  каменного  века.  Наиболее  важным  и  решающим  шагом  в  изучении 

каменного  века  является  изучение  техники  изготовления  каменных  орудий  и  их  типология,  методика  их 

описания  и  сравнительного  анализа,  в  том  числе  ознакомить  будущих  специалистов  с  проблемами  и 

нерешенными вопросами относительно периодов, культур и т.д. 

Содержание: Изучаемая дисциплина дает нам представление о появлении на свет древнейшего и древнего 

человека, о заселении ими материкового континента. Предмет помогает изучению материальной и духовной 

культуры данных видов и типов людей. Эта дисциплина занимает одно из первостепенных мест, потому как 

оно является началом всей истории и науки в целом. Исследуя археологические памятники этой эпохи, мы ещё 

раз убеждаемся, что они являются первыми (древние и древнейшие люди) носителями и создателями культур 

каменного века, которое дает начало всем культурам во всем земном шаре.  

372 


BVK1315 

Қазақстанның 

қола ғасыры 

Мақсаты:  Курстың    негізгі  мақсаты-  студенттерге  қола  дәуірі  заманында  Қазақстан  жерін  мекендеген 

тұрғындардың  шаруашылығы,  материалдық  және  рухани  мәдениетін  оқытып  үйрету  арқылы  еліміздің  түрлі 

аймақтарында өмір сүрген тайпалардың тіршілігі туралы біртұтас ұғым ретінде қалыптастыру. 

Пререквизиті:  Бұл  курсқа  дейін  студенттер  мектеп  бағдарламасында  және  бірінші  курста  Ежелгі  дүние 

тарихы,  Қазақстанның  ежелгі  дүние  тарихы,  Адам  және  қоғам,  Алғашқы  қоғам  тарихы,  Қазақстанның  тас 

дәуірі пәндері бойынша білім қорына ие болуы қажет.  

Постреквизиті:  Курс  соңында  студенттер  Қазақстанның  қола  дәуірі  бойынша      кең  және  терең  білімге  ие 

болуы  тиіс,  яғни  қола  дәуірінің  қоныстары,  жерлеу  орындары,  кеніштері,  тастағы  суреттері  және  табылған 

материалдық ескерткіштері, сол замандағы адамдардың заттай және рухани ескерткіштері туралы 

Мазмұны:Қазақстанның  қола  дәуірі  және  оның  зерттелуі.  Қазақстан  мен  көрші  аймақтардың  қола  дәуірін 

кезеңдеу.  Орталық  Қазақстандағы  қола  дәуірінің  Нұра  және  Атасу  кезеңдері.  Орталық  Қазақстандағы  қола 

дәуірі қоныстарының ерекшеліктері. Беғазы-Дәндібай мәдениетінің жерлеу орындары мен қоныстары. Орталық 

Қазақстанның  қола  дәуірі  тайпаларының шаруашылығы және  тұрмысы. Шығыс  Қазақстанның  қола  дәуірінің 

қоныстары  мен  жерлеу  орындары.  Солтүстік  Қазақстан  қола  дәуірі.  Феодоров  кезеңі  ескерткіштері  Батыс 

Қазақстанның қола дәуірі. Жетісу және Оңтүстік Қазақстан қола мәдениеті. Солтүстік Бетпақ Дала қоныстары 

мен қорымдары. Қола дәуіріндегі тайпалардың қоғамдық құрылысы, діни сенімдері. 

Бронзовый век 

Казахстана 

Цель:  изучение  хозяйства,  материальной  и  духовной  культуры  населения  территории  Казахстана  в  эпоху 

бронзы. 


Пререквизиты  курса:  “Теоретическая  археология”,  “Методика  археологических  раскопок»,“Каменный  век 

Казахстана”,“История первобытного общества”.    Постреквизиты  курса:  “Раннежелезный  век  Казахстана”,  “Зарубежная  археология”  и  т.п.  Предмет  изучает 

освоение  теоретических  вопросов,  связанных  с  периодизацией,  хронологией  и  культурами  эпохи  бронзы. 

Познание общественно-экономических отношений эпохи бронзы. 

Содержание: изучение характера, общих черт и локально-хронологических особенностей памятников племен, 

населявших территорию Казахстана в бронзовую эпоху  изучение общего и особенного в бронзовых культурах 

Казахстана и сопредельных культурно-исторических регионов. Эпоха бронзы охватывает тысячелетний период 

истории.  В  этот  период  произошли  важные  изменения  в  производительной  деятельности,  в  общественных 

отношениях. Поэтому изучение этого периода обязательно для будущих профессиональных историков. 

15 


 

 

  

 

  

 

  

 

IК 1316 Тарихи өлкетану  Мақсаты:  Тарихи  өлкетанудың  ғылым  ретінде  пайда  болуы,    қалыптасуы  мен  дамуы,      оның  негізгі 

деректемелер  бойынша  теориялық  білім  беру    әрі  өз  алдына жұмыс  істеуге  кәсіби  тарихшыларды дайындау; 

өлкетану  жқмысы  дағдыларын  ендіру.Өлкетанушылық  жұмыстың  жас  ұрпақты  өз  өлкесін  құрметтеуге,  өз 

отанын сүюге тәрбиелеудегі маңызың ашу Пререквизиті:Мемлекеттік  архив,  музей  ұғымы  туралы  білім  қорын  молайтып  дүниетанымын  арттыру, 

Интернетті ќолдана білу. Постреквизиті:  Заңдылық  және  үкімет  құжаттары,  тарихи-мәдени  мұраларды  қорғау,  сақтау,насихаттау 

туралы қаулыларды іс жүзіне ендіру. Мазмұны:  Өлкетану  тарихына  шолу,  негізгі  салаларын,  бағыттарын,  зерттеу  әдістерін  көрсету.Отандық 

өлкетанудың  қалыптасуы  және  маңызы,  тарихи,  мұражайлық,  кітапхана  өлкетануы,  тарихи-өлкетану 

басылымдардың  негізгі  түрлері  және  олардың  туған  өлкені  зерттеу  процесінде    қолдану.  Археология, 

архитектура, бейнелеу өнері ескерткіштері, жазбаша және ауызша деректемелер. 

 

373 


 

 

  

 

  

 

 Историческое 

краеведение 

Цель:  вооружить  будущих  специалистов  навыками    организации  и  проведения  историко-краеведческой 

работы,  повысить  их  образовательный  и  культурный  уровень.  Знание  основ    истории  культуры,  искусства, 

архитектуры,  археологии,  этнографии,  поможет  студентам  выявить  памятники  истории  и  культуры  в  своем 

крае и использовать их в воспитательной работе. Учебный курс воспитывает патриотические чувства - любовь 

к Родине, родному краю, историческому прошлому народа. 

Пререквизиты: Истоки становления краеведения в Казахстане, историко-краеведческие источники 

Постреквизиты: организационные формы современного исторического краведения  

Содержание:  получении  глубоких  знаний  по    вопросам  теории,  практики  и  основным  принципам 

краведческой работы; усвоении приемов организации и проведения историко-краеведческой работы; 

-приобретении навыков ориентирования в дискуссионных вопросах  по историческому краеведению,  умения 

формулировать свою позицию. Кre 1317 

Өлкетану және 

музейтану 

Мақсаты:  Тарихи  өлкетанудың  ғылым  ретінде  пайда  болуы,    қалыптасуы  мен  дамуы,      оның  негізгі 

деректемелер  бойынша  теориялық  білім  беру    әрі  өз  алдына жұмыс  істеуге  кәсіби  тарихшыларды дайындау; 

өлкетану  жқмысы  дағдыларын  ендіру.Өлкетанушылық  жұмыстың  жас  ұрпақты  өз  өлкесін  құрметтеуге,  өз 

отанын сүюге тәрбиелеудегі маңызың ашу Пререквизиті:  Мемлекеттік  архив,  музей  ұғымы  туралы  білім  қорын  молайтып  дүниетанымын  арттыру, 

Интернетті ќолдана білу. 
жүктеу 6.83 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   52   53   54   55   56   57   58   59   ...   76
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет