Тіркеу кеңсесі отдел-офис регистрациижүктеу 6.83 Mb.
Pdf просмотр
бет47/76
Дата09.01.2017
өлшемі6.83 Mb.
#342
1   ...   43   44   45   46   47   48   49   50   ...   76

Пререквизиты 

курса: 

для 


освоения  курса  необходимы  глубокие 

знания 


школьного 

курса 


химии, 

органическую 

и 

неорганическую химия. 

Постреквизиты: 

дает 


возможность 

более 


подробно 

ознокомиться 

со 

свойствами химических 

элементов 

и 

их 


соединений, 

глубокому 

усвоению 

основ 


химического 

синтеза 


и 

подготовливает 

студентов 

к 

самостоятельной работе.   

25. 


TTROA 

4313 


ПД 

Тотығу-тотықсыздану 

реакцияларын оқыту 

әдістемесі  

 “Тотығу-тотықсыздану 

реакцияларын  оқыту  әдістемесі” 

пәнiнiң мақсаты:  

Курс постреквизиті: Тотығу-

тотықсыздану 

реакцияларының қасиеттері 

Курс 

пререквизиті:  

 

- 

Бейорганика 

312 


-студенттердің 

орта 


мектеп 

бағдарламасы 

шеңберінде 

қарастырылатын  тотығу-тотықсыздану 

реакцияларын құрастыруға үйрету; 

-студенттерді мекетептегі 

педагогикалық іс-тәжірибеге дайындау. 

 «Тотығу-тотықсыздану 

реакцияларын  оқыту  әдістемесі» 

пәнiнiң негiзгi мiндеттерi:  

-тотығу-тотықсыздану 

реакцияларын 

құрастыруды 

электрондық 

баланс 


құру 

және 


жартылай 

реакциялар 

әдістерін 

қолданып оқыту; 

-тотығу-тотықсыздану 

реакцияларын  қолданып  теориялық 

және  тәжірибелік  есептерді  шығаруға 

үйрету. 


-

 

 

мен олардың қолданылуын, 

тотығу-тотықсыздану 

реакцияларынын жүру 

мүмкіндіктерін, олардың 

бағытын оқып үйренеді. 

лық химия; 

-

 

Органикалық химия; 

-

 Аналитикал

ық химия 

-

 

   

26. 


ETD 

1106 


ОДД 

Экология және тұрақты 

даму «Экология  және  тұрақты  даму» 

пәнiнiң  мақсаты    -  Студенттердің 

қоршаған  ортаға  жауапты  қатынасын 

камтамасыз 

ететін 


қоғам 

мен 


табиғаттың  өзара  әсерін  меңгере 

отырып  биосфера  шегіндегі  ғаламдық 

проблемалар  бойынша  экологиялық 

білімдерін  көтеру  және  коршаған 

ортаның  даму  заңдылықтарына  деген 

дұрыс  көзқарастарын  қалыптастыру. 

Табиғатқа  әсер  етуге  байланысты 

практикалық  шараларды  негіздеуге 

қолданылатын  ғылыми  білімді  және 

проблемалық  оқыту  әдістері  негізінде 

творчестволық 

ойлау 


қабілетін 

қалыптастыру. Студенттерді коғам мен 

адам  үшін  табиғаттың  жан-жақты 

құндылығын  түсінуге  табиғи  ортада 

дұрыс  іс-әрекет  жасау  нормаларын 

білуге. 


Биосфера шегіндегі географиялық 

Курс 

постреквизиті: 

Тіршілік  қауіпсіздік  негіздері, 

органикалық  химия,  жоғары 

молекулалық 

қосылыстар 

химиясы, 

сирек 

металдар химиясы, 

биохимия, 

экологиялық  зиянды  заттар, 

химиялық экология.  

Курс 

пререквизиті: 

Бейорганикалық 

химия, 

аналитикалық химия,  элементтер 

химиясы.  

 

313 


заңдылықтардың 

тұрақтылығын 

сақтауға; 

адам 


коғам 

табиғат 


арасындағы  гормониялық  байланысты 

реттеуге; 

биосферадағы 

тіршілікті 

қалыпты 

сақтауды 

ғаламдық 

экологиялық деңгейге көтеруге баулу. «Экология және тұрақты даму» 

пәнiнiң негiзгi мiндеттерi: Курста жас  

мамандар биосфераның заңдылықтары, 

құрылымы мен эволюциясы қоршаған 

ортаның бүкіл әлемдік проблемалары 

мен оларды шешу жолдары табиғатты 

қорғау мен табиғи байлықтарды 

қолданудың экологиялық, 

экономикалық жауапкершілікке 

зардаптың деңгейін алдын-ала 

болжауға және дұрыс баға беруге 

баулынады. 

27. 


HT 2211 

БД 


Химиялық технология Пәннің мақсаты мен мiндеттерi. 

Жоғары  мамандық  бiлiм  берудiң 

жалпыға 

мiндеттi 

мемлекеттiк 

стандартына 

сәйкес 

«Химиялық технология» пәнінің негізгi мақсаттары 

мен мiндеттерi : 

-  химиялық  технология  мен  химиялық 

өндiрiстiң  құрамы  және  құрлысымен 

танысу; 

типтiк химия-технологиялық 

процестердi  және  жүйелердi  талдау, 

жобалау  және  оптимальдау  әдiстерiн 

оқып үйрену; 

-  химия-технологиялық  процестердi 

және жүйелердi талдау және синтездеу 

кезiнде 

қолданылатын 

химия-

технологиялық ой- 

өрiстi 


және 

бiлiмдарлықты дамыту; 

-    экология  және  қоршаған  ортаны 

қорғау  негiздерiн  оқып  үйрену  және 

оларды 

химия 


– 

технологиялық Курс 

постреквизитi        

Курсты 


оқып 

үйрену 


барысында 

студенттер  

химиялық 

технологиямен, 

химиялық  өндірістің  құрамы 

және құрылымымен танысады, 

химиялық  өндірістің  физика-

химиялық 

негіздерін 

зерттеуді, 

процестің 

материалдық  және  жылулық 

баланстарын 

құрастыру 

әдістемелерін, 

осы 


есептеулердiң 

нәтижесiнде 

негiзгi  реакциялық  аппаратты 

және 


оның 

негiзгi 


геометриялық 

өлшемдерiн 

анықтауды  игереді,  типтік 

химия-технологиялық 

процестер 

мен 


жүйелерді 

талдау, зерттеп дайындау және 

ұтымды 

ұйымдастырудың қазіргі заманның талабына сай 

 Курс 

пререквизитi         

«Химиялық 

технология» 

пәнiнiң  лекциялар 

курсын 

оқу 


бейорганикалық, 

органикалық, 

аналитикалық, 

физикалық 

және 

коллоидты химия 

курстарын 

оқып 

үйренгеннен  кейiн басталады.  

         

 

314 


процестердi  құрған  кезде  қолдану 

әдiстерiн игеру. Курс мазмұны. 

    «Химиялық  технология»  курсында  

процестердiң    теориясының  негiзгi 

жағдайлары мен тәсiлдерi және оларды  

өнеркәсiптiк    обьектiлерде    тәжiрибе 

жүзiнде    қолдану    қарастырылады. 

Химиялық 

 

өндiрiс химия 

технологиялық    жүйе    түрiнде    оқып 

зерттеледi,  ал    химиялық  технология  

физико-химиялық    құбылыстар  мен  

тасымалдау 

 

процестерiнiң  заңдылықтарына  сүйенетiн  қарқынды  

қолданбалы  ғылым  ретiнде  оқып  

үйретiледi. Сонымен қатар  шикiзаттар 

мен    энергияны  жинақты,  тиiмдi 

қолдану  және    өнеркәсiптiк    экология  

мәселелерi де қарастырылады.  

әдістері  мен  тәсілдерін  оқып 

үйренеді, 

химия-


технологиялық  прцестер  мен 

жүйелерді 

талдау 

және 


синтездеу 

барысында 

қолданылатын  ассоциативтік 

инженерлік 

химия-

техологиялық ой-өрістарі 

және білімдарлықтары дамиды 

және  алған  алған  теориялық 

білімдерін  нақты  химиялық 

өндірісті  зерттеп  дайындауда 

қолдануды игереді.                

28. 

JH 2201   

Жалпы химия 

«Жалпы химия » пәнінің мақсаты  - 

Студенттердің  творчествалық  ойлауын 

дамыту, 

ғылыми 


қөзқарас 

қалыптастыру,  сол  сияқты  химиялық 

өмірмен 

ауыл 


шаруашылығымен 

байланысын  ашу,  сондай-ақ  болашақ 

мұғалімді 

білім 


 

түрлерімен 

қаруландыру,  белсенді  педагогикалық 

әрекет  үшін    білім  мен  білікті 

қалыптастыруға    қажетті  жағдай 

туғызады.  Сонымен  қатар  ,  бұдан 

кейінгі    курстарда    өтілетін  химия 

пәндерін  оқуға    және  терең  түсінуге 

мүмкіндік береді. 

  «Жалпы химия » пәнінің негізгі  

міндеттері 

Химиялық  кешенді  білім  жүйесін  

қалыптастыру;  басқа  пәндерді  оқып, 

түсіну  үшін  қажетті  білім  алу, 

химиядағы  негізгі  түсініктер,  негізгі 

Курстың 

постреквизиттері 

Органикалық 

химиясы, 

биохимия химия, молекулалық 

биология 

Курстың 

пререквизиттері 

Жоғары оку орнына  

түскен  студенттің 

химия  пәнінен  орта 

мектеп 

бағдарламасына  сәйкес  білім  болуы 

керек. 


 

 

315 


заңдылықтар,  Д.И.Менделеев  жүйесін 

білу;    ерітінділер  үйрету;  химиялық 

эксперименттерді 

жасай 


және 

нәтижелерін пайдалана білу.   

 

 

 

5В011300   – «Биология» мамандығы 

Специальность -5В011300  Биология 

 

№ 

Пәннің 

коды 

Код 

дисцип 

лин 

Пәннің аталуы 

 

Название 

дисциплин 

Пәннің мазмұны  

 

Содержание  дисциплин 

Кредит 

саны 

 

Кол-во 

кредит 

Базалық пәндер бойынша таңдау компонент  

Цикл базовых дисциплин 

ТРN 1211   Президент Н.А.Назарбаевты

ң еңбектері 

Труды 

Президента 

Н.А.Назарбаева 

Мақсаты: Алғашқы президент Н.Ә. Назарбаевтың «Қазақстандық жол», «Ақиқаттың ақ жолы», «Сындарлы он 

жыл», «Ғасырлар тоғысында», «Тәуелсіздік белестері», «Жүз жылға татитын он жыл», «Тарих тағылымдары» 

т.б.  ондаған  еңбектеріндегі  еліміздің  20  жыл  ішіндегі  тарихы,  саясаты,  экономикасы,  мәдениеті  жайлы 

мәселелерімен қатар, осы салаларды дамытудың келешектегі перспективалары.  Пререквизиттер: Аса маңызды бағыттары мен басымдылықтарын көрсетіп, насихаттау. 

Постреквизиттер:    Қазақстанның  әлемдік  қауымдастықтағы  қазіргі  және  болашақтағы  орны  мен  ролін 

айқындау.  Мазмұны:  Алғашқы  президент  Н.Ә.  Назарбаевтың  «Қазақстандық  жол»,  «Ақиқаттың  ақ  жолы»,  «Сындарлы 

он  жыл»,  «Ғасырлар  тоғысында»,  «Тәуелсіздік  белестері»,  «Жүз  жылға  татитын  он  жыл»,  «Тарих 

тағылымдары» т.б. ондаған еңбектеріндегі еліміздің 20 жыл ішіндегі тарихы, саясаты, экономикасы, мәдениеті 

жайлы мәселелерімен қатар, осы салаларды дамытудың келешектегі перспективалары.  Цель:  Дать  оценку  и  проанализировать  основные  этапы  политического,  социально-экономического, 

исторического, культурного положения в Республике Казахстан. Пререквизиты:  в  годы  независимости  Республики  Казахстан  на  основе  трудов  первого  Президента  Н.А. 

Назарбаева. Постреквизиты:  «Казахстанский  путь»,  «На  пороге  XXI  века»,  «В  потоке  истории»,  «Эпицентр  мира», 

«Стратегия независимости», «Критическое десятилетие», «Десять лет равные столетию», «В сердце Евразии» и 

др.; 

PPCA 


1211a 

Орталық 

Азиядағы саяси 

үдерістер 

Политические 

Мақсаты: Орталық Азия елдері әлемдік саяси аренада өзінің геосаяси  орналасуы мен экономикалық әлеуеті, 

табиғи ресурстары  жағынан аса маңызды орынға ие болып отыр.  Пререквизиттер: Сондықтан да Орталық  

Азиядағы саяси процестер әлемдегі орын алып отырған экономикалық және саяси дамуға зор ықпал етіп қана 

қоймай, жалпы Азия елдерінің жан – жақты дламуына өзгерістер енгізіп келеді.   

316 


Процессы в 

центральной 

Азии 

Постреквизиттер: Соңғы онжылдықтардағы  Орталық Азиядағы саяси процесстерге Қазақстанның ықпалын 

әлем  елдері  шынайы  ықыласпен  қабылдап,  жете  бағалап  отырғаны    біздің  тәуелсіз  республика  ретіндегі 

толыққанды орныққанымыздың айғағы.  

Мазмұны:  Осы  орайда  Орталық  Азия  елдеріндегі  саяси  процесстерді    арнайы  пән  ретінде  енгізу  жас 

мамандардың осы аймақта әлеуметтік, экономикалық, мәдени және саяси дамуына қанық болып қана қоймай 

келешекте өз қызметінде осы мәліметтерді тиімді пайдалануына да ықпал ететіні сөзсіз. 

Цель:  Страны  Центральной  Азии  имеют  особую  значимость  в  мировой  политической  арене  по  своему 

геополитическому расположению и экономическому потенциалу , природным ресурсам.  Пререквизиты: В связи с этим политическая процесом в Центральной Азии не только имеют особое  влияние 

на экономическое и политическое развития всего мира, но и превзносят свои коррективи в развитии Азии.  Постреквизиты:Т  акже  примечательно  место    роль  Казахстана  в  политических  процессах  в  Центральной 

Азии,  что  высако  оценивается  мировыми  странами  и  являются  доказательством  становления  нашей  страны 

независимом Государством . 

Содержание: В этом конфексте введен курса «Политическое процессы в Центральной Азии» поможет находит 

специалистом глубже понять социалогическое, экономическое, культурное   и политическое развития данного 

региона, а также использовать эту информацию в своей дальнейшей деятельности. 

MRKGP 


1211b 

Жахандық 

кеңістіктегі 

Қазақстанның 

орны мен ролі 

Место и роль 

Казахстана в 

глобальном 

пространстве 

Мақсаты:  Қазіргі  таңда  Қазақстан  өз  алдына  аса  биік  межелер  қойып,  жыл  санап  осы  мақсат-  міндетті 

орындап, өзінің әлемдік саяси аренадағы орнын күшейтіп келеді. Пререквизиттер:  Соңғы  жиырма  жылдың  ішінде  еліміз  көптеген  саяси,  экономикалық,  мәдени  ұйымдарға 

кіріп қана қоймай, аса белсенді қызмет етудің нәтижесінде осы ұйымдардың жұмысына бастамашылық жасап, 

төрағалық та етіп келеді. 

 Постреквизиттер: Осыған орай, « Әлемдік қауымдастықтағы Қазақстанның орны мен рөлі»  пәні арқылы жас 

мамандарға еліміздің жан – жақты дамуымен қатар, әлемдік қауымдастықтағы ие болып отырған орнын нақты 

мысалдар арқылы түсіндіру болып табылады. Мазмұны:   Соңғы жиырма жылдың ішінде еліміз көптеген саяси, экономикалық, мәдени ұйымдарға кіріп қана 

қоймай, аса белсенді қызмет етудің нәтижесінде осы ұйымдардың жұмысына бастамашылық жасап, төрағалық 

та  етіп  келеді.  Осыған  орай,  «  Әлемдік  қауымдастықтағы  Қазақстанның  орны  мен  рөлі»    пәні  арқылы  жас 

мамандарға еліміздің жан – жақты дамуымен қатар, әлемдік қауымдастықтағы ие болып отырған орнын нақты 

мысалдар арқылы түсіндіру болып табылады. 

 Цель:  На  сегодняшием    этапе  Казахстан    поставил  для  себя  высокую  плану,  и  с  каждым  годом  достигая  

поставленные цели и задачи, укрепляет свою положения в мировой  политической арене. 

 Пререквизиты:  За  последние  20  лет  наша  страна  стала  полноценным  членом  многих  политических, 

экономических, культурных организации.  

Постреквизиты: В ходе своей активной деятельностими  стоял автором многих програмом и  председателем 

некоторих организации. Содержание: В связи с этим введение курса «Место и роль Казахстана в мировом сообшестве» поможет   

глубже   обьяснить  разностороние развести стран и на критере конкретных данных дать обьективную оценку 

месту и роль Казахстане в мировом сообществе. 

Relig 1212 Діндану 

 

Мақсаты: «Дінтану» курсының мақсаты студенттерге жоғарғы кәсіби білім беруге байланысты қазіргі таңғы 

ҚР-ғы және әлемдегі діни ахуал, оның негізгі проблемаларымен таныстыра отырып, жастардың бойында діни 

 

317 


Религиоведение 

толеранттылықты қалыптастыру. Пререквизиттер: ҚР-ның заңдарына қайшы келетін өзге діни ағымдарға бой алдырмауды насихаттау болып 

табылады.  Постреквизиттер: Дін, конфессия, ағым және секта ұғымдарын түсіндіру;Алғашқы діни наным-сенімдер мен 

әлемдік  діндер:  фетишизм,  анемизм,  тотемизм,  зорастризм,  Тәңірлік  және  буддизм,  христиандық,  ислам  т.б.  

туралы мәліметтер беру; 

Мазмұны:   ҚР-ның 1992 ж. «Діни бірлестіктер және діни сенім бостандығы» және 2011 ж. «Діни қызмет және 

діни  бірлестіктер  туралы»  заңдарының  мазмұны  мен  мәнін  ашу;  Діни  экстремизм  мен  терроризм 

проблемаларын айқындап, олардың алдын алу шараларына тоқталу;ҚР-ғы заңмен тиым салынған діни ағымдар 

мен  секталардың  тізімі,  қызметімен  таныстыру;Дәстүрлі  емес  шығыстық,  исламдық  және  христиандық  теріс 

діни ағымдардың азаматтарды тартудағы әдіс-амалдарын айқындап, оларға қарсы тұру әдістерін түсіндіру. 

Цель:  Целью  курса  «Религиоведение»  является  ознокомление  студентов  с  современной  религиозной 

обстоновка  в  мире,  а  также  розьяснение  основых  религиозных  проблем  и  формирование  религиозной 

толерантности у студентов, профилактике вовлечения наших студентов  в ряди деструктивных и радикалных 

религиозных  течени.  Пререквизиты: Разьяснение таких поняти как религия, конфессия, религиозное течение и сект:  

Постреквизиты:  Первобытное  религиозие  верование  и  мировые  религи:  фетишизм,  анимизм,  тотемизм, 

зороастизм, тенгрианство и буддизм, христианство  ислам и другие. 

 Содержание: Разьяснение содержание  и  сути законов РК «О свободе вероисповедания 

и религиозных обьединениях» от 15 января 1992г, Закон РК «О религиозной деятельности и религиозных 

обьединениях» от 11 ноября 2011 г.Разеснение и определение  а также профилактике  проблема  религиозного 

экстремизма и терроризма. Ознокомление  со списком и деятельностью религиозных течени и сект 

запрещенных законам РК. Определение и профилактике противостояние методам вовлечений в свой ряди не 

традиционных восточных, исламских и христианских религиозных течени. 

Log 1212a 

Логика 

 

Логика 

Мақсаты: Логика - дұрыс ойлаудың заңдылықтары туралы ғылым.  

Пререквизиттер: Даму заңдылықтары табиғатта да, қоғамда да басқа да күрделі жүйелерде де, тіпті ойлаудың 

өзінде де орын алады.  Постреквизиттер: Адамның өзі қоғамда өмір сүру үшін, бір-бірімен тығыз қарым-қатынаста болу үшін, бір-

бірін  дұрыс түсіну үшін, міндетті  түрде ойлау заңдылықтарын, логика ғылымын меңгеруі қажет. Мазмұны:      Адамның  өзі  қоғамда  өмір  сүру  үшін,  бір-бірімен  тығыз  қарым-қатынаста  болу  үшін,  бір-бірін  

дұрыс түсіну үшін, міндетті  түрде ойлау заңдылықтарын, логика ғылымын меңгеруі қажет Цель: Логика - это наука о законах правильного мышления.  

Пререквизиты: Законы развития есть у природы, обществасложной системы и у самого мышления.  

Постреквизиты: Человек не осознает, но должен всегда следовать им, чтобы жить в обществе, 

Содержание:  общаться с людьми, понимать их и быть понятым. 

ChR 1212b Адам даму 

 

Человеческое 

развитие 

Мақсаты: Адамды психологиялық жағынан талдау-таным, еңбек және қарым-қатынас субьектісі ретінде.  

Пререквизиттер:Психика мен сананың дамуы.  

Постреквизиттер: Тұлға туралы түсінік.  

Мазмұны:   Индивид, тұлға, субьект және даралық.Тұлғаның құрылымы. Әрекетті игеру: іскерлік және дағды. 

Түйсік. Қабылдау. Ес.Ойлау. Сөйлеу. Елес. Сезім және эмоция. Ерік Мінез. Қабілет.  

318 


Цель: Психологический анализ человека как субьекта познания, труда и общения.  

Пререквизиты: Развитие психики и сознания.  

Постреквизиты: Понятие  личности.  

Содержание: Индивид, личность, субьект и индивидуальность. Структура личности. Освоение деятельности:  

навыки  и  умения.  Ощущение.  Восприятие.  Память.  Мышление.  Речь.  Воображение.  Внимание.  Эмоции  и 

чувства. Воля. Характер. Способности. 

Abai 1215 Абайтану 

 

Абаеведение 

Цель: Изучение литературные произведения Абая, его мировозрение и философское наследие. 

Пререквизиты: школьные курсы литература казахского языка, история 

Постреквизиты: казахская литература,  история Казахстана 

Содержание:Абай  өмірбаянын  жазумен  ұзақ  жылдар  бойы  айналысумен  бірге  Абай  мұрасының 

текстологиялық  жағына  да  айрықша  назар  аударып,  ақын  шығармаларының  текстологиясы  жөніндегі 

ізденістерінің  мол  көрініс  берген  кезеңі,  әсіресе,  1933  жылғы  Абайдың  тұңғыш  толық  жинағында  анық 

байқалды. Бұрынды соңды Абай басылымдарында ұшыраспайтын көптеген өлеңдер мен өлең жолдары тыңнан 

қосылып отырылуы. 

Изучение  литературные  произведения  Абая,  его  мировозрение  и  философское  наследие.  Ознакомить 

студентов созданием и развитием раздела казахской литературоведческой науки – Абаеведения. жүктеу 6.83 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   43   44   45   46   47   48   49   50   ...   76
©emirb.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет