Тіркеу кеңсесі отдел-офис регистрациижүктеу 6.83 Mb.
Pdf просмотр
бет45/76
Дата09.01.2017
өлшемі6.83 Mb.
1   ...   41   42   43   44   45   46   47   48   ...   76

 

Шетел  тілі2  пәні  жалғастырушы  топтарға 

арналған  және  келесі  сұрақтарды  қарастырады: 

ағылшын/неміс  тілдерінің  терминологиялық 

лексикасы.  

Сөйлеу қызметінің 

әртүрлерін құру: 

әңгімелесу, суреттеу

хабарлау, талдау, 

талқылау.  Ғылыми 

мәтіннің 

морфологиялық  және 

синтак-систік 

ерекшеліктері. 

Монологты  сөйлеудің 

түрлері. 

Тезистер, 

олардың 

түрлері. 

Реферат 

түрлері. 

Эссе. Баяндама. 

Оқу 


курсы 

бойынша 


студент 

меңгереді: 

Ғылыми 

стиль  морфологиясы. Ғылыми 

стиль 


синтаксисі.   

 

050112-Химия  мамандығы  

Специальность 050112-Химия 

№ 

Пәндер 

циклі 

кодтар 

Пәндер 

Кредит 

 саны 

Пәннің мақсаты 

Постреквизиті 

Пререквизиті 

1. 


BHTN 

1217 


БД 

Бейорганикалық 

химияның  теориялық 

негіздері  

Курстың мақсаты мен міндеттері 

-

 Химиялық  кешенді  білім  жүйесін 

қалыптастыру 

-

 

Басқа  пәндерді  оқып  түсіну  үшін қажетті білім алу 

-

 Химиядағы  негізгі  түсініктер, 

негізгі  заңдылықтар,  заттардың 

классификациясы 

мен 


номенклатурасын, 

Д.И.Менделеев жүйесін білу 

-

 

Ерітінділер дисперсті 

жүйелерін білу 

-

 

Химиялық реакциялар, 

олардың жүру заңдылықтары 

-

 

Химия есептерін 

шешу 


дағдасын қалыптастыру 

-

 Химиялық 

эксперементтерді 

жасай 

білу, 


эксперимент 

нәтижелерін пайдалана білу; 

-

 

Химиялық  әдебиеттермен  өз бетінше жұмыс істеу 

-

 Химия 

мен 


Қазақстан 

Республикасының 

экономикалық 

стратегиялақ Курстың постреквизиттері 

 

 Курсты 

оку 


барысында 

 

студенттерде  химиялық  элементтер,  жай 

және 


күрделі 

заттар, 


химиялық  қосылыстар  мен 

олардың 


алыну 

жолдары, 

қасиеттері, 

қолдануы, 

химиядағы  негізгі  түсініктер 

мен  заңдылықтар,  химиялық 

реакциялар мен олардың жүру 

заңдылықтары, 

ерітінділер, 

электрохимиялық  процесстер 

туралы 

түсініктер қалыптасады. 

Физикалық 

химия,  аналитикалық  химия, 

органикалық  химия  пәндерін 

үйренуге негіз қаланады  

 

Курстың 

пререквизиттері 

Жоғары 


оку 

орнына    түскен 

студенттің 

химия 


пәнінен орта мектеп 

бағдарламасына  

сәйкес  білім  болуы 

керек. 


Жоғары оку 

орындарының  

бағдарламасына 

сәйкес кешенді 

білім алу үшін 

студент 


әдебиеттермен , оку 

құралдарымен 

,сөздіктермен , 

реактивтермен, 

компьютермен 

жұмыс жасай білу 

қажет 


 

298 


жоспарын  ұштастырып  қарауға 

дағдыландыру 3.2. Курстың мазмұны 

-

 Атом молекулалық ілім 

-

 Атом құрылысы және 

химиялық байланыс 

-

 

Химиялық реакциялардың кинетикасы мен энергетикасы 

-

 Тотығу тотықсыздану 

реакциялары 

-

 

Ерітінділер -

 

Ион алмасу реакциялары Электрохимиялық процесстер 

2. 


EH 2216 

БД 


Элементтер химиясы Пәнді оқыту мақсаты болашақ химия 

пәнінің    мұғалімдерінің  теориялық 

және  практикалық  білімдері  мен 

біліктіліктерін 

арттыру.Типтік 

бағдарламаға  сәйкес        лекция, 

зертханалық,  қосымша    сабақтар 

арқылы  білім беру.   «Элементтер 

химиясы» 

пәнiнiң 

негiзгi  мiндеттерi:  Элементтер  және 

олардың  қосылыстарын  оқып  үйрену. 

Өндірісте, 

өмірде 


қолданатын 

жерлермен 

танысу. 

Студенттердің 

білім  мен  білік  алудағы  белсенділігін  

арттыру. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

Курс 

постреквизиті: 

Химия 


есептерін 

шығару 


әдістемесі, 

органикалық 

химия,  металдардың  және 

бейметалдардың 

химиясы, 

кешенді қосылыстар.    

Курс 

пререквизиті: 

Бейорганикалық 

химияның 

теориялық негіздері   

3. 


OНTN 

2219 


 

Органикалық химияның 

теориялық негіздері 

 

Пәнді оқытудың мақсаты. 

Органикалық синтез өнімдерінің 

кеңінен қолданылуын, техникада, 

тұрмыста және медицинада жаңа 

органикалық материалдардың 

қажеттілігінің өсуін, сонымен қатар 

жануарлар мен өсімдіктер 

организмдерінің тіршілігінде 

органикалық реакциялардың атқаратын 

ролін, органикалық қосылыстардың 

негізгі класстары мен типтерін, 

Курстың постреквизиті: 

-

 Биохимия 

-

 Органикалық 

қосылыстарды синтездеу 

әдістемесі 

 

Курстың 

пререквизиті: 

 

-

 Бейорганикалық 

химияның 

теориялық 

негіздері 

-

 

Аналитикалық химия 

-

 Физикалық химия 

-

 Физика 

 

299 


сонымен қатар органикалық химия 

теориясының негізгі қағидаларын және 

органикалық синтез өнеркәсібінің 

қазіргі жетістіктерін көрсету. Пәнді оқытудың  міндеттері. 

Органикалық молекулалардың және 

атомдардың электрондық 

құрылысының теориялық негіздерінен, 

органикалық молекулалардағы 

электрондық эффектілер мен химиялық 

байланыстар түсініктерін білу, қазіргі 

электрондық мәліметтер мен кванттық 

химияны пайдалана отырып 

толықтыру. 

 

 

4. 


OMFTH 

2220 


БД 

Орган.молекул.функ.туы

нд.химиясы Пәнді оқытудың мақсаты. Өсімдіктер 

мен    жануарлар  организмдерінің  

тіршілігінде атқаратын рөлін, сонымен 

қатар  олардың адамзат өміріне қажетті  

әртүрлі  салаларда  кеңінен  қолдануын 

көрсету. 

          Пәнді оқытудың негізгі 

міндеттері. Көміртек  тізбегі ашық  

және  циклді  болып  келетін  

көмірсулар  тарауын, циклді  

қосылыстар, алициклді, ароматты  

және  гетероциклді  қосылыстарды 

оқып-үйрену. Курстың постреквизиті                       

       - Биохимия                

Курстың 

пререквизиті 

-

 Бейорганикалық 

химияның 

теориялық 

негіздері 

-

 

Органикалық химияның 

теориялық 

негіздері 

-

 Аналитикалық 

химия 


-

 

Физикалық химия 

Физика 

5. 

НЕ 2302 


БД 

Химиялық экология 

«Химиялық 

экология» 

пәнiнiң 

мақсаты: 

қоршаған 

ортадағы 

химиялық 

қосылыстардың 

трансформациясын  зерттеуде,  мүмкін 

болатын  өзгерістердің  болжауда  және 

экологиялық  талаптарға  сай  шешім 

қабылдауда  біліктерін  қалыптастыру 

болып табылады.  1.1  «Химиялық  экология»  пәнiнiң 

негiзгi мiндеттерi

         -   қазіргі ғылым мен техниканың Курс постреквизиті:

химиялық таза заттар. Курс 

пререквизиті: 

экология 

және 

тұрақты 


даму, 

жалпы 


және 

бейорганикалық 

химия, 

аналитикалық химия, органикалық 

химия және т.б.            

 

300 


жетістіктерін меңгеру; 

-

 Табиғи  ресурстарды  үнемдеуге 

мүмкіндік беретін, аз қалдықты немесе 

қалдықсыз 

технологияны 

жаппай 

өндіріске ендіру 

және 


ортаның 

ластануын барынша азайту; 

-

 

Су шығынын едеуір қысқартуға мүмкіндік  беретін  өндірісті  сумен 

жабдықтаудың қайтымдық және тұйық 

айналымдарын кең қолдану;  

-

 Топырақтағы 

ылғалдың 

жиналуын және атмосфералық ауадағы 

газдардың 

тепе-теңдігін 

сақтауға 

мүмкіндік 

беретін 


орман 

алқаптарының  сақталуы  және  қалпына 

келтірілуі; 

-      Жылу  мен  энергияның 

дәстүрлі  көздерінің  атмосферадағы 

көмір  қышқыл          газының  жиналуы 

мен климаттық өзгеруінің алдын алуға 

мүмкіндік  беретін  табиғи  көздерімен 

алмастырылуы болып табылады.  

 

 

6. 


КН 3210 

БД 


Коллоидты химия «Коллоидты  химия  химия» 

пәнінің 

мақсаты: 

молекулалық-

кинетикалық  қозғалыс  қасиеттерін, 

дисперсті 

жүйелердегі 

беткі 


түзілулерді,  сонымен  қатар  әртүрлі 

дисперсті  жүйелердің 

қасиеттерін, 

коагуляция, 

тұрақтандыру 

және 


беріктіктің 

түзілу 


теорияларын 

қарастыру. «Коллоидты  химия»  пәнінің  

міндеті: 

коллоидты 

химияны 

қарастырғанда 

студент 

дисперсті 

жүйенің 

түзілуі 


мен 

бұзылу 


процестерін,  сонымен  қатар  осы 

жүйедегі  фазалық  бөліміндегі  беткі 

түзілулерге 

қатысты 


олардың 

қасиеттерін үйренеді.  Курстың 

постреквизиттері:  коллоидты 

химияны  оқып  болған  соң 

студент  теориялық  мәселені 

шешуге  қажетті  білімді  және 

дисперсті  жүйені  анықтайтын 

эксперименттік 

жұмыстың 

дағдысын үйренеді.   

Курстың 

пререквизиттері: 

коллоидты 

химия 

пәнін қарастыратын  студенттер 

математиканы, 

физиканы, 

бейорганикалық, 

органикалық  және 

аналитикалық 

химияларды  білуі 

тиіс.  


 

 

301 


7. 

HZFA 


3212 

БД 


Химиялық зерттеулердің 

физикалық әдістері 

1 «Õèìèÿëûº çåðòòåóëåðäåãi ôèçèêàëûº 

¸äiñòåð» пәнінің мақсаты мен 

міндеті. 

"Õèìèÿëûº 

çåðòòåóëåðäåãi 

ôèçèêàëûº  ¸äiñòåð"  ï¸íií  îºûòóäû»  ìàºñàòû 

–  çàòòû»  º½ðàìûí  æ¸íå  îíû»  º½ðàìûíäà¹û 

êîìïîíåíòòåðäi» 

ì¼ëøåðií 

àíûºòàó 


¸äiñòåðiìåí  áîëàøຠ ìàìàíäûº  èåãåðëåðií 

òàíûñòûðó,  îºûòó  æ¸íå  îñû  ¸äiñòåðäi 

òàëäàó  æàñàó  æ½ìûñòàðûíäà  ä½ðûñ 

æ¾ðãiçå áiëóãå ¾éðåòó.   "Õèìèÿëûº 

çåðòòåóëåðäåãi 

ôèçèêàëûº  ¸äiñòåð"  пәнiнiң  негiзгi 

мiндеттерi:  студенттердi  аспаптық 

талдаудың 

негiзгi 

әдiстерiмен 

таныстыру;  жүргiзiлетiн  талдауларды 

жетiлдiру 

бойынша 

ұсыныстарды 

негiздеуге; аспаптық талдаудың қазiргi 

әдiстерi мен тәсiлдерiн үйрету. Курс  постреквизиті: 

химиялық 

зерттеулердегі 

физикалық  әдістерді  заттың 

сапасын  талдауда  қолдана 

алады.  


 

Курс 

пререквизиті: 

жоғарғы 


математика, 

физика, 


жалпы 

және 


бейорганикалық 

химия, органикалық 

химия,  зертханалық 

жұмыстардың 

техникасы, 

аналитикалық 

химияның  сапалық 

және 


сандық 

бөлімдері.  

8. 


HOA 

3303 


ПД 

Химияны оқыту 

әдістемесі Пәнді 

оқытудың 

мақсаты. 

Болашақ  мұғалімдерді  химия  пәнін 

оқыту  теориясымен қаруландыру  және 

іс 


жүзінде 

күнделікті 

туындап 

отыратын 

жеке 

әдістемелік мәселелерді  ғылыми  тұрғыдан  шеше 

білуге  үйретеді.  Жалпы  білім  беретін 

орта  мектепте  химияны  оқытуды 

ұйымдастыру 

тәсілдермен 

таныстырады. 

Орта 

мектептерге арналған  жетілдірілген  бағдарламаға 

талдау 


жасауды 

үйретеді. 

Пән 

оқушының  білімі  және    біліктілігін тексеру 

әдісте-рімен 

таныстыру 

мақсатында оқытылады. Пәнді 

оқытудың 

негізгі 

міндеттері.  Болашақ  мұғалімдерге 

орта  мектепте  химияны  оқытқанда 

жаратылыстану 

ғылымдарының 

арасындағы  алатын  орнын  түсіндіру 

міндеті  жүктеледі.  Сонымен  қатар, Курстың 

постреквизиті:  12  жылдық 

білімге 


өтудің 

ғылыми 


әдістемелік 

негіздері, 

Химиядан 

сыныптан 

тыс 

жұмыс,  Химияны  оқытудың интербелсенді әдістері 

 

Курстың 

пререквизиті: 

Бейорганикалық 

химияның 

теориялық 

негіздері, 

Органикалық 

химияның 

теориялық 

негіздері, 

Физикалық  химия, 

Коллоидтық  химия, 

Педагогика, 

Психология, 

Экология   

 

302 


оқушыларға  химияның  тілін  жетік 

меңгеру,  сөйлеу  үйрету,  оқушыларың 

таным 

әрекетін жандандыру 

міндеттерін қояды.  

9. 

HBESA 


3305 

ПД 


Химиядан есептер 

шығару әдістемесі  

Пәнді  оқыту  мақсаты:  студенттерді 

орта  мектеп  бағдарламасы  шеңберінде 

қарастырылатын 

химия 


есептерін 

шығаруға 

үйрету; 

студенттерді 

мектептегі 

педагогикалық 

іс- 

тәжірибеге дайындау Пәнді игерудің негiзгi мiндеттерi

болашақ мұғалімдерді химия есептерін 

шығару әдістемесімен қамту.  

Курс 

постреквизиті: 

Химияны оқытудың әдістемесі   

Курс 

пререквизиті: 

физика, 


бейорганикалық 

химияның 

теориялық 

негіздері, 

аналитикалық 

химия. 


 

10. 


BNKN 

3301 


ПД 

12-жылдық білімнің 

нормативті-құқықтық 

негіздері 

«Пәнді  оқыту  мақсаты  «12  жылдық 

білім  беру»  жүйесіндегі  мектептің 

мақсаты  -  жедел  дамып  келе  жатқан 

ортада  өмір  сүруге  қабілетті,  өзін-өзі 

дамытуға, өз ойын еркін айта білуге, өз 

қалаулары  мен  қоғам  талабына  сай, 

өзін  көрсете  білетін  жоғары  білімді, 

ұлттық тілді, тарихты жетік меңгерген, 

отандық  және  әлімдік  мәдениетті 

бойында  қалыптастырған,  бәсекеге 

қабілетті,  шағармашылығы  дамыған 

жеке тұлғаны қалыптастыру.  

 

Азаматтық  және  өркениетті дамыған 

мемлекеттердің 

өзық 

жетістіктерін, мәдениетін, 

т.б. 


адамгершілік  құндылықтарын  игеру 

арқылы  тұлғаның  жан-жақтылығын 

тәрбиелеу. 

Пәнді игерудің негiзгi  мiндеттерi:  

-

 білім берудің негізгі міндеттері 

–  оның  жанжақты  әрі  тұтас  тұлғаны 

тәрбиелеудің 

құралы 


ретінде 

оқушылардың  шығармашылық  пен 

ойлау қабілетін дамыту; 

-

 өмірдің 

қай 


саласында 

болмасын,  еркін  және  дәлме-дәл, Курстың 

постреквизиті: 

«Химияны оқыту әдістемесі».  

Курстың 

пререквизиті: 

«Химия тарихы», 

«Педагогика». 


 

303 


жауаптылық  пен  ойлау  қабілетін 

сіңіру,  әр  түрлі  жағдайларда  жинақы 

болуға баулу.        

 

 

11. 


ТН 3218 

БД 


Тұрмыстық химия .  "Тұрмыстық  химия"  пәнiнiң 

мақсаты:  

 

Бүгінде химия 

халық 


шаруашылығының 

барлық 


салаларында, 

күнделікті 

тұрмысымызда  кеңінен  қолданылып 

отыр.  Соңғы  кезде  жедел  қарқынмен 

дами  бастаған  өндіріс  салаларының 

бірі  –  тұрмыс  химиясы.    Тұрмыс 

химиясының 

химиясының 

негізгі 

мақсаты – үй-ішін, жиһаздарын, көрпе-

төсекті,  киім-кешектерді,  мебельді 

қабырғаларды  тазалайтын,  жуатын 

құралдар,  косметикалық  препараттар 

дайындап шығару.  "Тұрмыстық 

химия"  пәнiнiң 

негiзгi мiндеттерi:  

 

Тұрмыс химиясының 

препараттары,  яғни  ингридиенттер 

системасының  әрқайсысы  белгілі  бір 

қызмет  атқарады.  Олардың  құрамы 

жәнне 

құрылысы негізінде 

проекциялау  және  бағытталған  синтез 

жұмыстары  қазіргі  уақытта  жолға 

қойылды. Ьтұрмыс химиясының негізгі 

ингридиенттерін 

химиялық 

және 

физикалық (сабындану, 

эфирлеу, 

конденсациялау, 

структуралық 

ба,ғыттау 

т.б.) 


жолдармен 

модификациялайды.  Кейінгі  уақытта 

бұл  саланың  жетістіктері    негізінен 

синтетикалық 

полимерге, 

яғни 


полимерлік  химияның  күрт  өсуіне 

тікелей байланысты Курс 

постреквизиті:(курсты  оқып 

үйренгенде  алатын  дағды  мен 

білік):  

«Тұрмыстық 

химия» 

пәні 


студенттердің 

ғылыми 


көзқарасын 

қалыптастырып 

және  одан  ары  дамуына 

көмектеседі.   

Курс 

пререквизиті:  

«Тұрмыстық 

химия» 

пәнін 


меңгеру 

үшін  


студенттер 

білуі 


керек: 

-

 Бейорганика

лық химия; 

-

 

Органикалық химия; 

Жоғары 


молекулалы 

қосылыстар 

химиясы; 

12. 


KK 3223 

БД 


Комплексті қосылыстар “Комплексті 

қосылыстар” 

пәнiнiң мақсаты:  

Курс  постреквизиті: 

Курсты 


оқып 

үйренгенде Курс 

пререквизиті: 

 

304 


-  комплекс  түзілудің  теориялық 

негіздері  саласында  білім  мен 

біліктілік алу; 

 «Комплексті 

қосылыстар» 

пәнiнiң негiзгi мiндеттерi:  

 

Комплексті  қосылыстар  пәнін оқытудың 

негізгі 


міндеттері 

– 

комплекстүзудің физика-химиялық 

негіздерін, 

классификациясын, 

номенклатураларын  және  комплексті 

қосылыстардың қасиеттерін игеру. Бұл 

пәнді  игеру  арқылы  жалпы  ғылыми 

және  арнайы  пәндерді  игеруде  білім 

негізін қалыптастырады.  

алатын  дағды  мен  білік): 

курсты 

бітірген соң 

студенттер 

«Комплексті 

қосылыстар»  пәнінде,  яғни 

комплексті 

қосылыстарға 

байланысты 

тәжірибелерді 

орындауға  қажетті  бастапқы 

білім алады. 

«Комплексті қосылыстар» 

пәні студенттердің ғылыми 

көзқарасын қалыптастырып 

және одан ары дамуына 

көмектеседі.  

Бейорганикалық 

химияның 

теориялық 

негіздері; 

органикалық 

химия; 

аналитикалық химия;  жүктеу 6.83 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   41   42   43   44   45   46   47   48   ...   76
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет