Тіркеу кеңсесі отдел-офис регистрации


В011100 «Информатика» - мамандығыжүктеу 6.83 Mb.
Pdf просмотр
бет42/76
Дата09.01.2017
өлшемі6.83 Mb.
1   ...   38   39   40   41   42   43   44   45   ...   76

 

5В011100 «Информатика» - мамандығы 

Cпециальность - 5В011100  «Информатика» 

 

№ 

Код 

дисципл

ины/ пән 

коды 

Наименов

ание 

дисципли

ны/ 

Пәннің 

аталуы 

Краткое содержание дисциплины 

Пәннің қысқаша мазмұны 

Пререквизит 

Постреквизит 

 

 

Цель дисциплины 

 

 

К

ол

и

чес

тв

о 

кред

ито

в 

Цикл БД/БП циклі 

 At 2225 

 

Абайтану Дәрістер:  Өмірі  мен  шығармашылығы.  Абай  - 

қазақ  әдебиетінің  классигі.  Абай  —  ұлттық 

жазба әдебиеттің негізін салушы. Абай — қазақ 

поэзиясының  реформаторы.  Абай  дәстүрі  және 

оның  ұлттық  әдебиеттің  дамуындағы  рөлі.   

Абай  —  өз  заманының  жыршысы.  Абай 

шығармаларындағы  адамгершілік  тақырыбы.   

Абайдың 


ағартушылық 

қызметі. 

Абай 

мұрасындағы табиғат 

тақырыбы. 

Абай 

поэзиясындағы  махаббат  тақырыбы.  Абайдың эстетикалық 

тағылымы. 

Ақын  өлеңіндегі 

даналық 


дәрістері. 

Абайдың 


поэмалары. 

Абайдың  көркем  аудармалары.  Абайдың  қара 

сөздері. Абайтану ілімінің қалыптасу тарихы. 

Семинар    сабақтар:  Абайдың  өмірі  мен 

шығармашылығы.  Абай  шығармаларындағы 

қазақ  қауымының  әлеуметтік  бейнесі.Абайдың 

ағартушылық 

қызметі. 

Ескі 


ауылдағы 

«Абайттану» пәнін 

меңгеру үшін 

студент Казақстан 

тарихы, саясаттану 

және тағы басқа 

пәндерді меңгеруі 

керек. Мектеп курсы 

пәндерін білуі керек.  

«Абайтану» 

пәнін 

меңгергеннен кейін 

студент  казақ  әдебиеті 

және 

казақстан тарихы,  М.Әуезовтің 

"Абай 


жолы" 

эпопеясындағы  осыған 

ұқсас 

көрініс. Махаббат  тақырыбына 

Абай  әкелген  жаңа 

леп. 

Махаббат сезімінің 

баяндылығын, 

қазақ 

әйелінің бойына біткен табиғи  ұстамдылығын 

ақынның 


суреттеуі. 

Қазақ  жастарын  адал 

сүйіспеншілік  сезіміне 

Олардың 


көркемдік 

ерекшеліктерін 

тұпнұсқамен 

салыстыра 

талдау.Абайдың 

шығармашылық 

мұрасында  оның  қара 

сөздерінің 

алатын 

орны,  ұлттық  көркем прозаны  дамытудағы 

маңызы.Қара 

сөздердің 

ақынның 


өлендерінде  өрбітілген 

пікірлермен  үндестігі. 

Автор 

тұрғысынан алғандағы 

мұның 


себептері.Абайтану 

ілімінің  тарихы.  20-30  

276 


әлеуметтік  теңсіздік,  кедей  жалшының  мүшкіл 

халі.  М.Әуезовтің  "Абай  жолы"  эпопеясындағы 

осыған  ұқсас  көрініс.  Махаббат  тақырыбына 

Абай  әкелген  жаңа  леп.  Махаббат  сезімінің 

баяндылығын,  қазақ  әйелінің  бойына  біткен 

табиғи ұстамдылығын ақынның суреттеуі. Қазақ 

жастарын 

адал 


сүйіспеншілік 

сезіміне 

тәрбиелейтін  Абайдың  махаббат  лирикасының 

ұлттық  поэзиямызда  алатын  орны.Ұлттық 

поэзиядағы  көркемдік  табиғатын  Абайдың 

түсінуі.Ақын  Абайдың    ұстаздық  тағылымы, 

оның  өнерпаз  жастарға  қалдырған  өсиеті. 

Көркемдік  талғам  туралы  ұғым.Батыс  пен 

Шығыс  даналығын  6ip  басына  жинақтаған,  өз 

заманының  әpi  ғұлама  ғалымы,  әpi  кемеңгер 

ойшылы,  әpi  данышпан  ақыны.Лирикалық 

қаһарманның көңіл күйін, жан дүниесін ашатын 

туындылары. 

Абайдың 


шығармашылық 

мұрасындағы  оның  поэмаларының  орны. 

Абайдың  жазба  әдебиетімізде  көркем  аударма 

саласын 


дамыту 

жөніндегі 

еңбектері, 

жаңашылдық  бастамасы.  Абайдың  Крыловтан 

аударған  мысалдары.  Олардың  көркемдік 

ерекшеліктерін 

тұпнұсқамен 

салыстыра 

талдау.Абайдың  шығармашылық  мұрасында 

оның  қара  сөздерінің  алатын  орны,  ұлттық 

көркем  прозаны  дамытудағы  маңызы.Қара 

сөздердің  ақынның  өлендерінде  өрбітілген 

пікірлермен  үндестігі.  Автор  тұрғысынан 

алғандағы  мұның  себептері.Абайтану  ілімінің 

тарихы. 20-30 жылдарда Абай мұрасы жөніндегі 

өрістеген айтыс.Абайтану ілімінің негізін салған 

М.Әуезовтің  еңбегі,  Абай  шығармаларын 

жинастырып,  бастырып,  насихаттау  жөніндегі 

Әуезов бастамас 

тәрбиелейтін  Абайдың 

махаббат 

лирикасының  ұлттық 

поэзиямызда 

алатын 


орны.Ұлттық 

поэзиядағы  көркемдік 

табиғатын 

Абайдың 


түсінуі.Ақын  Абайдың  

ұстаздық 

тағылымы, 

оның өнерпаз жастарға 

қалдырған өсиеті.   

 

жылдарда Абай 

мұрасы 


жөніндегі 

өрістеген 

айтыс.Абайтану 

ілімінің  негізін  салған 

М.Әуезовтің 

еңбегі, 


Абай  шығармаларын 

жинастырып, 

бастырып,  насихаттау 

жөніндегі 

Әуезов 

бастамас  

 

Абаеведение 

 

  

 

 AChK 


2225 

М. 


Ауезовтың 

шығармаш


Дәрістер:    Мұхтартану  ғылымы  және  оның 

міндеті  мен  мақсаты.  М.  Әуезовтің  өмірі  мен 

шығармашылық  қызметі.  Жазушының  алғашқы 

«М. Ауезовтың 

шығармашылық 

өмірі» пәнін меңгеру «М. 

Ауезовтың 

шығармашылық өмірі» 

пәнін 

меңгергеннен 

Әуезов  туралы  сөз. 

Әуезов ұлы суреткер.Қазақ 

 

277 


ылық өмірі   кезеңдегі 

шығармалары. 

М.Әуезовтің 

30 


жылдардағы  әңгіме  повестеріндегі  тарихи 

шындықтар.  Қазақ  әдебиеттану  ғылымы  және 

М.  Әуезов  шығармашылығы.  М.  Әуезовтің 

«Абай 


жолы» 

роман-эпопеясының 

қазақ 

әдебиетіндегі  орны.  М.  Әуезов  -  Абайтану ғылымының негізін салушы.  «Қилы заманның» 

жазылу  тарихы,  тағдыры.  "Қилы    заман" 

романының    жанрлық  сипаты.    М.  Әуезов 

жайлы  көркем  туындылардағы  ұлы  суреткер 

бейнесі. 

М.Әуезовтің 

«Өскен 

өркен» 


романы."Өскен  өркен"  романының  жазылу 

тарихы,  романның  тақырыбы.    М.  Әуезовтің 

драмалық шығармалары. 

М.  Әуезов  -  әдебиет  тарихын  зерттеуші.  М. 

Әуезов  және  әлем  әдебиеті.  Мұхтартанудың 

өзекті 


мәселелері. 

М. 


Әуезов 

туралы 


естеліктерге шолу. 

Семинар  сабақтар:  Әуезов туралы сөз. Әуезов 

- ұлы суреткер.Қазақ әдебиеттану ғылымы және 

М. Әуезов шығармашылығы.   М. Әуезовтің 

әңгімелерінің әдеби  прцестің дамуына  әсері.   

М. Әуезовтің «Абай жолы» роман-эпопеясының 

қазақ әдебиетіндегі орны. Мұхтар Әуезовтің 30 

жылдардағы әңгіме-повестеріндегі тарихи 

шындық. «Қилы заманның» жазылу тарихы, 

тағдыры.  М. Әуезов - Абай ғылымының негізін 

салушы.  М. Әуезов жайлы көркем 

туындылардағы ұлы суреткер 

бейнесі.М.Әуезовтің "Өскен өркен" 

романындағы дәуір шындығы. М.Әуезовтің 

драмалық шығармалары.М. Әуезов туралы 

естеліктерге шолу. Әуезов және оның 

шәкірттері.М. Әуезов - әдебиет тарихын 

зерттеуші.Мұхтартанудың өзекті мәселелері. М. 

Әуезов және әлем әдебиеті.       

үшін студент 

Казақстан тарихы, 

саясаттану және тағы 

басқа пәндерді 

меңгеруі керек. 

Мектеп курсы 

пәндерін білуі керек. 

кейін  студент  казақ 

әдебиеті 

және 

казақстан 

тарихы, 

М.Әуезовтің 

"Абай 

жолы"  эпопеясындағы 

осыған  ұқсас  көрініс. 

Махаббат 

тақырыбына 

Абай 

әкелген 

жаңа 

леп. 

Махаббат 

сезімінің 

баяндылығын, 

қазақ 

әйелінің бойына біткен 

табиғи 

ұстамдылығын 

ақынның 

суреттеуі. 

Қазақ жастарын  адал 

сүйіспеншілік  сезіміне 

тәрбиелейтін 

Абайдың 

махаббат 

лирикасының  ұлттық 

поэзиямызда  алатын 

орны.Ұлттық 

поэзиядағы  көркемдік 

табиғатын  Абайдың 

түсінуі.Ақын  Абайдың  

ұстаздық  тағылымы, 

оның 

өнерпаз 

жастарға  қалдырған 

өсиеті.   

 

әдебиеттану  ғылымы және 

М. 


Әуезов 

шығармашылығы.   М. 

Әуезовтің 

әңгімелерінің 

әдеби  

прцестің дамуына  

әсері.      М.  Әуезовтің 

«Абай  жолы»  роман-

эпопеясының 

қазақ 

әдебиетіндегі орны. 

Мұхтар  Әуезовтің  30 

жылдардағы 

әңгіме-


повестеріндегі  тарихи 

шындық. 


«Қилы 

заманның» 

жазылу 

тарихы,  тағдыры.    М. Әуезов 

Абай ғылымының 

негізін 


салушы.    М.  Әуезов 

жайлы 


көркем 

туындылардағы 

ұлы 

суреткер бейнесі.М.Әуезовтің 

"Өскен 


өркен" 

романындағы 

дәуір 

шындығы. М.Әуезовтің драмалық 

шығармалары.М. 

Әуезов 

туралы 


естеліктерге 

шолу. 


Әуезов  және  оның 

шәкірттері.М. Әуезов - 

әдебиет 

тарихын 


зерттеуші.Мұхтартану

дың  өзекті  мәселелері. 

М.  Әуезов  және  әлем 

әдебиеті.            ілімінің 

тарихы. 

20-30 


жылдарда 

Абай 


мұрасы 

жөніндегі 

өрістеген 


 

278 


айтыс.Абайтану 

ілімінің  негізін  салған 

М.Әуезовтің 

еңбегі, 


Абай  шығармаларын 

жинастырып, 

бастырып,  насихаттау 

жөніндегі 

Әуезов 

бастамас MTIJ 


4226 

Мемлекетт

ік тілде іс 

жүргізу 


Іс қағаздары пәні қоғам өмірінде үлкен қызмет 

атқарады. Іс қағаздарының саяси, тарихи, 

құқықтық, экономикалық маңызы өте зор. Бұл 

оқу құралының  мақсаты қазіргі өмірімізде ең 

жиі қолданылатын ресми құжаттар туралы 

мәлімет беріп, оны тиісті орындарда өз 

тәжірибелерінде қолдана білуге жаттықтыру 

болып есептеледі. 

Студент пәнді 

меңгеруі керек: казақ 

тілі, орыс тілі 

ағылшын тілдерін 

меңгеруі керек. Және 

филология саласында 

терең білуі керек. Іс-

қағаздармен калай 

жұмыс істеу керек

әр түрлі саладағы 

ресми 

құжаттамаларды толтыру, олармен 

қалай жұмыс істеу 

керек. 

Оқу курсын меңгергенннен кейін 

студент барлық 

әлеуметтік саладағы 

іс-қағаздармен жұмыс 

істей алу керек. Және 

Бұл оқу құралының  

мақсаты қазіргі 

өмірімізде ең жиі 

қолданылатын ресми 

құжаттар туралы 

мәлімет беріп, оны 

тиісті орындарда өз 

тәжірибелерінде 

қолдана білуге 

жаттықтыру болып 

есептеледі 

Мемлекеттік тілде 

жүргізілетін ресми 

қағаздармен іс жүргізе 

алуы кереек 

Делопроизводство на 

государств

енном 

языке 


Делопроизводство на государственном языке 

играет огромную роль в жизни общества. Целью 

этих документов является применение их  в 

официальных протокольных встречах, а также 

для других производственных необходимостей 

 

  

VBООBB 2217 

Visual 


Basic орта-

сындағы 


объектіге 

бағытталға

н бағдар-

ламалау  

 

Visual  Basic  тілі  студенттердің  үйренуі  үшін  жеңіл  тіл.  Visual  Basic  ортасы  программалауға 

кіріспеден, 

программалу 

негіздерінен, 

программалаудың 

күрделі 


элементтерінен 

тұрады.  Visual  Basic  ортасының  кодтары, 

командалары, операторлары және кілтті сөздері 

қарастырылады.Visual 

Basic 

ортасының кодтары,  командалары,  операторлары  және 

кілтті сөздері қарастырылады. 

Visual Basic ортасы 

программалауға 

кіріспеден, 

программалу 

негіздерінен, 

программалаудың 

күрделі 

элементтерінен 

тұрады. Visual Basic 

ортасының кодтары, 

Visual Basic 

ортасының кодтары, 

командалары, 

операторлары және 

кілтті сөздері 

қарастырылады. 

Visual Basic 

ортасының кодтары, 

командалары, 

операторлары және 

кілтті сөздері 

қарастырылады.  

279 


командалары, 

операторлары және 

кілтті сөздері 

қарастырылады 

ООП в 

среде Visual 

Basic 


 

 

  

 BC++BО

ОBB 


2217 

Visual C++ 

Builder 

орта-


сындағы 

объектіге 

бағыттал-

ған бағдар-

ламалау  

 

Қызметші немесе түйінді сөздер. С++ ортасында бағдарламалау:  С++  тілінің  амалдары  мен 

стандартты 

функцияларынан 

құралатын 

өрнектерді  бағдарламалау. 

Арифметикалық 

амалдар.  Өсу  және  кему  амалдары.  Меншіктеу 

амалдары мен өрнектері. Бағдарлама құрылымы. 

Сипаттау 

бөлімдері. 

Айнымалыларды 

тұрақтыларды,  таңбаларды,  типтерді  сипаттау 

бөлімдерінің  сипаттамалары.  Қарапайым  және 

құрылымды 

операторлар. 

Қарапайым  

бағдарлама  құру.  Сызықтық  бағдарламалау.  If-

else 


 

шартты 


нұсқауының 

көмегімен 

программаларды  құру.  Қарапайым  есептерді 

шешуде  қайталану  нұсқауларын  қолдану. 

Циклдік процестерді бағдарламалау. Массивтер. 

Массивтерді  іздеу  және  сұрыптау.  Бір  өлшемді 

массивтер. 

Екі 


өлшемді 

массивтер. 

Массивтермен 

жұмыста 


көрсеткіштерді 

пайдалану. 

Көрсеткіштер 

мен 


адрестер. 

Көрсеткіштер 

мен 

массивтер. Көмекші 

бағдарламалар.  Процедура  және  функция. 

Мәліметтер  структурасын  қолдану  арқылы 

программалар  құру.  Файлдық  айнымалыларды 

қолдану  арқылы  программала  құру.  Ағымдар 

және  енгізу-шығару  ағымдары.  Текстік  және 

екілік 

файлдар. С++-тің 

графикалық 

мүмкіндіктері.  Математикалық  функцияның 

графигін салу.  

Объектілі-бағдарлы 

бағдарламалауға 

кіріспе: Объектілі-

бағдарлы 

бағдарламалаудың 

элементтері. Класс. 

Жалпы 

қажеттіліктерге қолданылатын 

класстар.Объект. 

Әдіс. Инкапсуляция 

және объектінің 

қасиеті. Protected 

және private 

директивалары. 

Полиморфизм және 

виртуальды әдістер. 

С++ бағдарламалау 

ортасы:  С++ 

ортасымен танысу. 

Негізгі түсініктер. 

Негізгі меню. 

Саймандар тақтасы. 

Тілдің элементтері. 

Алфавит. 

Арифметикалық 

өрнектер. 

Идентификаторлар. 

Айнымалы және 

тұрақтылар. 

Стандартты типтер 

және стандартты 

С++ бағдарламалау 

ортасымен танысу. 

Негізгі 

түсініктер.Негізгі 

меню.Саймандар 

тақтасы. Стандартты 

типтер. Стандартты 

функциялар. 

Бағдарлама 

құрылымы. 

Қарапайым бағдарлама 

құру. Сызықтық 

теңдеулерге 

бағдарлама құру. 

Тармақталушы 

процестерді 

бағдарламалау. 

Циклдік процестерді 

бағдарламалау. 

Массивтер. 

Массивтерді іздеу 

және сұрыптау. Бір 

өлшемді массивтер. 

Көп өлшемді 

массивтер. 

Массивтермен 

жұмыста 

көрсеткіштерді 

пайдалану. Көмекші 

бағдарламалар. 

Мәліметтер 

структурасын қолдану 

С++ тілінің 

графикалық 

мүмкіндіктері. 

Математикалық 

функцияның графигін 

салу 
 

280 


функциялар. 

арқылы программалар 

құру. Файлдық 

айнымалыларды 

қолдану арқылы 

программала құру. 

ООП в 

среде  Visual C++ 

Builder 


Среда  C++.  Язык  Object  Pascal.    Визуальные 

компоненты, 

форма, 

меню 


управление 

приложением.  Элементы  программирования. 

Ввод и вывод данных. Функция Input Box. 

 

 

 

Pro 2216 

Бағдарлам

алау 

Программаларды ұйымдастыру 

және 


құрылымдардың 

негізгі 


принциптері. 

Программалау  тілдердің  негізгі  объектілері 

(типтер, 

тұрақтылар, 

айнымалылар, 

процедуралар),  олардың    қызметі  және  ара 

қатынасы. Программаларды құрайтын құралдар: 

модульде, 

бөлімдер, 

ішкі 


программалар. 

Объектілерді  атау  және  олардың  жергіліктену 

ережелері,  аталыну  сөйлем  құрамы.  Тілді 

машинаның  жадысын  ұйымдастыру.  Жариялау. 

Айнымалыларды  жариялау,  жады  тобының 

специпикациясы, 

типтер 

спецификациясы, сипаттамалар, 

алғашқы 


рет 

іске 


қосу. 

Металингвистикалық айнымалылар, айқын емес 

металингвистикалық 

айнымалылар. 

Программалау  тілінің  операторлары,  меншіктеу 

операторы.  Көшу  және  тармақталу  операторы, 

оларды  құрылымдық  программалау  ережесі 

бойынша  пайдалану.  Қайталану  программалау 

құралдары, 

циклдан 


құрылымдық 

шығу 


тәсілдері.  Алгоритмдерді  орындауды  және 

программада 

қателерді 

өңдеуді 


басқару 

құралдары - үзілулер және оларға әсері ретінде. 

Программалық  құралдар.  Препроцессорлық 

өңдеу  сатылары  және  командалары.  Мәтінде 

ауыстырулар.  Файлдардан  мәтіндерді  енгізу. 

Шартты 


компиляция. 

Препроцессорлық 

құралдармен  макроауыстырулар.  Кіріктірілген 

(алдын ала анықталған) макроаттар. 

 

Курс бойынша студен білуі керек: 

Құрылымдық, 

модульдік,  объектіге 

бағытталған 

программалау. 

Құрылымдық 

программалау 

концепциясы. 

Модульдік 

программалау 

концепциясы. 

Объектіге 

бағытталған 

программалау 

концепциясы. 

Кластар 


және 

объектілер. 

Инкапсуляция. 

Модуль 


түсінігі. 

Негізгі 


түсініктер 

мен  енгізу  ортасы 

және 

программаларды орындау  механизмі. 

Компьютердің 

логикалық  схемасы. 

Есептеу 


құралдарының негізгі 

түрлері.  Машиналық 

тіл  және  ассембілер 

Программалық 

объектілерін 

сипаттаудағы 

негізгі 

түсініктер  және  тілдік 

құралдар. 

Деректер 

типі 

түсінігі: тип 

атрибуты,  алдын  ала 

анықталған 

және 


пайдаланушының 

типтері, 

типтер 

конструкторлары, типтердің  ұқсастығы 

және 


қосылушығы. 

Скаляр 


типтері: 

мәндер 


көптігі, 

операциялар, 

қасиеттер, 

мәндерлі 

көрсету. 

Арифметикалық 

типтер, 

оларды 


бейнелеу,  операциялар 

қасиеті. 

Скаляр 

типтерінің конструкторлары. 

Типтерді  түрлендіру. 

Деректердің 

құрылымдық 

типі- 

жазбалар және 

массивтер: 

құрылымды  сипаттау 

элементтерге 

және 

Курстан 


студент 

меңгеріп шығады:  

ВСВ 

интегралды ортасының 

элементтерімен жұмыс 

істеу. 

Стандартты және 

арнайы 


компоненттер. 

Windows-тың 

32 

разрядты  нұсқасының және 

жүйелік 


компоненттер. 

Диалогтық 

терезелер. 

Файлдық 


жүйемен 

жұмыс. 


Ортаның 

графиктік 

мүмкіндіктері. 

 


 

281 


тілі  туралы  түсінік. 

Операциялық 

жүйелердің 

функциональдық 

қызметі. 

Программалау, 

компиляция 

және 


программаны 

орындау 


ортасы, 

модульдерді қолдану. 

Деректердің  негізгі 

типтері. 

Айнымалылардың 

мәндер  ауданы  және 

өмір  сұру  уақыты. 

Деректердің  негізгі 

типтері, 

жадыда 


көрсету, 

мәндер 


диапазоны. 

Деректердің 

абстрактық  типтері. 

Олардың 


көріну 

ережелері 

типтерді 

параметрлеу. 

 

операцияларға кіру 

мүмкіншілігі. 

Операторлар.Бос 

оператор, 

құрамды 

оператор, 

өрнек-

оператор, шартты 

оператор, 

қадамдап 

қайталау 

(цикл) 

операторы, шарты 

алдындығы  қайталану 

операторы, 

шарты 


соңындағы  қайталану 

операторы, 

жалғасу 

операторы, 

ауыстырғыш-

операторы, 

ажырау 

операторы, көшу 

операторы, 

қайтару 

операторы. 

Енгізу-

шығару. 


Кітапхана, 

енгізу-шығару 

функциялары. 

Деректерді 

өңдеу 

негізгі 


құралдары. 

Өрнектер, 

оларды 

есептеу 


тәртібі, 

операциялар 

полиморфизмы, 

жанама 


әсері. 

Процедралар 

және 

функциялар деректерді 

өңдеу 

іріленген операцияларды 

сипаттау 

ретінде, 

параметрлерді 

ауыстыру 

әдістері. 

Стандартты 

функциялар 

және 

процедуралар.  

282 


Программ

ирование 

Основные понятия. Работа с файлами и 

каталогами, конструкция приложений, 

использование графических  средств. 

Примемения возможностей создания базы 

данных.    

 

 

 

 EBK 

3218 


 

ЭЕМ 


бағдарлам

алық 


қамтамасс

ыз ету  


  

 

Кіріспе. Программалық қамтамасыздандырудың даму  тенденциялары  мен  қазіргі  жағдайы. 

Программалық жабдықтаудың негізгі ұғымдары 

мен  терминдері.  Программалық  жабдықтаудың 

топтамасы. 

Жүйелік 

программалық 

жабдықтаудың,  программалау  технологиясы 

және 


қолданбалы 

программа 

пакетінің 

сипаттамалық 

ерекшеліктері. 

Операциялық 

жүйелер. 

Дербес 


компьютердегі 

пайдаланушының  жұмысын  ұйымдастырудағы 

операциялық  жүйенің  ролі.  Операциялық 

жүйенің 


қызметі. 

Операциялық 

жүйенің 

топтамасы.  Бірмәнді  және  көпмәнді,  бір 

пайдаланушыға  және  көп  пайдаланушыларға 

арналған  операциялық  жүйелер.  Файлдар 

жүйесі.  Файлдарды  топтап  белгілеу.  Файлдар 

каталогы. Файлдар маршруты. Файл аттарының 

стандартты  түрлері.  MS  DOS  операциялық 

жүйесі.  Оның  сипаттамасы  мен  мүмкіндіктері. 

MS 

DOS-та 


жұмыс  істеу  технологиясы. 

Операциялық  жүйенің  негізгі  командалары. 

Командалардың  жіктелуі.  Резидентті  (ішкі) 

командалар.  Транзитті  (кірме  немесе  сыртқы) 

командалар. Norton Commander (NC) - MS DOS-

тың  жұмыс  істеу  инструментарийі.  NC  

қабықша-программасын 

іске 


қосу, 

оның 


терезесімен  танысу.  NC  мәзірі.  Панельдер, 

командалық  жол,  министатус  қатары.  NC 

жүйесіндегі 

F1-F10 


функциональдық 

клавиштерінің 

қызметі. 

NC 


жүйесінде 

клавиштер 

комбинациялары 

арқылы 


орындалатын  операциялар.  UNIX,  LINUX 

операциялық 

жүйелері. 

UNIX, 


LINUX 

тұжырымдамасы. 

UNIX, 

LINUX 


ОЖ-де 

мәліметтер  алмасуды  ұйымдастыру.  LINUX 

 

Операциялық жүйелер. Бірмәнді 

және көпмәнді, бір 

пайдаланушыға және 

көп 


пайдаланушыларға 

арналған 

операциялық 

жүйелер.Файлдар 

жүйесі. Файлдарды 

топтап белгілеу. 

Файлдар каталогы. 

Файлдар маршруты. 

Файл аттарының 

стандартты түрлері.  

MS DOS 

операциялық жүйесі. MS DOS-та жұмыс 

істеу технологиясы. 

Операциялық 

жүйенің негізгі 

командалары.  Norton 

Commander (NC) - 

NC –қабықша-

программасын іске 

қосу, оның 

терезесімен танысу. 

NC мәзірі. 

Компьютерлік 

вирустар 

Компьютерлік 

вирустардан сақтану 

тәсілдері. 

Антивирустық 

PowerPoint 

программасы. 

Презентация 

ұйымдастыру 

PowerPoint 

программасында 

құжаттарды 

презентациялық 

безендiру. 

Компьютерлік 

желілер. 

Компьютерлік желінің 

архитектурасы. 

Компьютерлік 

желі 

түрлері. 

Жергілікті 

есептеу 

желілері. 

Ауқымды  INTERNET 

желісі. 

INTERNET 

желісінің 

қызметі. 

Ақпаратты 

қорғау. 

WWW жүйесi.  WWW - 

дүниежүзілік      өрмек. 

Сервер 

және 

клиенттiң 

жұмыс 

принципi.  HTML  тiлi.  

Интернеттен 

ақпарат 

iздеу. 

Электрондық  пошта 

(ЭП). 

Электронды 

поштамен жұмыстың 

принциптері  және  ЭП 

жұмыс.  Қолданбалы 

программалық 

пакеттер. 

Қолданбалы 

WINDOWS  

операциялық  жүйесі. 

WINDOWS 


ОЖ  

тұжырымдамасы. 

Мәліметтер  алмасуды 

ұйымдастыру. 

WINDOWS-тың 

программалық 

құралдары. 

WINDOWS  жүйесінің 

негізгі  функциялары. 

WINDOWS  жүйесінің 

негізгі 

түсініктері. 

WINDOWS  жүйесінің 

негізгі  технологиялық 

принциптері. 

WINDOWS ортасының 

анықтамалық жүйесі.  

WINDOWS 


жүйесінде жұмыс істеу 

негіздері. 

Терезелермен 

орындалатын 

негізгі 

операциялар. 

Терезелер 

мен 


шартбелгілер. 

Компьютер  жұмысын 

басқару.  Бумалар  мен 

жарлықтар  құру  және 

өшіру. 

WINDOWS 


жүйесінің  стандартты 

программалары. 

WordPad 

программасы. 

Блокнот. 

Картотека.  

283 


ОЖ-нің  программалық құралдары. LINUX ОЖ-

нің  терезесімен танысу.  

  

Программалау тілдері. 

Программалау 

парадигмалары 

туралы 


түсінік; 

типтік   

программалау      жүйесі;  базалық  (негізгі) 

программалау тілдері; программалау ортасының 

құрал-саймандары. 

Программалау 

тілдері: 

Assembler,  C,  Basic,  Pascal,  Visual  Basic,  Delphi, 

Borland  C++,    Prolog,  Lisp,  т.б.  тілдері  туралы 

жалпы  түсінік.  Ақпаратты  қорғау  негіздері. 

Ақпараттық қауіпсіздік және оның құрамалары.  

Интернеттегi  ақпаратты  қорғау;  ақпаратты 

қорғау 

принциптерi; криптография; 

электрондық 

цифрлы 

қолтаңба; аутентификация;  желiлердi  қорғау.  MS  Access-

те  кесте  құру  тәсiлдерi.  Кесте  режимі. 

Конструктор 

режимі. 


Кестелер 

Шебері. 


Кестелерді  импорттау.  Кестелер  арасында 

байланыс құру.  MS Access-те сұраныстар құру.  

Қарапайым  сұраныс.  Сұраныс  Конструкторы. 

Өрнек 


құрастырушы. 

Айқасқан 

сұраныс. 

Қайталанатын  жазбаларды  таңдау.  Формалар. 

Автоформалар. 

Форма 


шебері. 

Форма 


Конструкторы.  Басқару  элементтері.  Есептер. 

Автоесептер. Есеп конструкторы. Сорттау және 

топтастыру.  Есептер  Шебері.  Диаграмма  салу. 

Макростар  мен  Модульдер.  Макростар  құру. 

Түймелер 

құру. 


Контексті 

мәзір. 


Макрокомандалар  тізімі.  Мәліметтер  қорының 

оқиғалары.  Презентацияны  жасау  құралы. 

Электрондық 

презентация. 

PowerPoint 

программасы. 

Презентация 

ұйымдастыру 

PowerPoint 

программасында 

құжаттарды 

презентациялық 

безендiру. 

Компьютерлік 

желілер. 

INTERNET 

желісі. 

INTERNET 

желісінің  қызметі.  Ақпаратты  қорғау.  WWW 

жүйесi. Сервер және клиенттiң жұмыс принципi. 

HTML  тiлi.    Интернеттен  ақпарат  iздеу. 

Электрондық 

пошта 

(ЭП). 


Электронды 

поштамен  жұмыстың  принциптері  және  ЭП 

программалық 

құралдар. Архивтеу 

программалары. 

Файлдарды архивке 

енгізу. Файлдарды 

архивтен шығару. 

Архив мазмұнын 

қарау. Архивиатор 

программалары.WIN

DOWS  операциялық 

жүйесі. WINDOWS 

жүйесінің негізгі 

түсініктері, негізгі 

технологиялық 

принциптері, 

анықтамалық жүйесі. 

WINDOWS 

жүйесінде 

Терезелермен 

орындалатын негізгі 

операциялар. 

Терезелер мен 

шартбелгілер. 

Компьютер жұмысын 

басқару. Бумалар мен 

жарлықтар құру және 

өшіру. WINDOWS 

жүйесінің 

стандартты 

программалары. 

UNIX, LINUX 

операциялық 

жүйелері. LINUX 

ОЖ-нің  терезесімен 

танысу. Қолданбалы 

программалық 

өнімдер: Мәтіндік 

редактор. MS 

WORD-та 

құжаттарды 

форматтау. MS 

программалық өнімдер 

топтамасы. 

Математикалық-

инженерлік  бағытта 

қолданылатын 

қолданбалы 

программалық 

пакеттер: MATНCAD, 

MATLAB, 

EUREKA, 

т.б. 

 

MATНCAD 

жүйесі  және  оның 

құрамы 

туралы 

жалпы 

мәлімет. 

MATНCAD 

жүйесін 

компьютерге  орнату 

және 

жүктеу. 

Тереземен 

жұмыс. 

Мәзір  қатары.  Құрал-

саймандар қатары. 

Календарь. 

Калькулятор. 

Сағат. 


Paint 

графикалық 

редакторы. 

Сілтеуіш 

программасы. 

Сервистік 

программалық 

жабдықтау. 

Компьютерлік 

вирустар  сипаттамасы. 

Вирустар 

және 


олардың 

түрлері. 

Компьютерлік 

вирустардың  жіктелуі. 

Компьютерлік 

вирустардан  сақтану 

тәсілдері. 

Антивирустық 

программалық 

құралдар. 

Архивтеу 

программалары. 

Файлды 

архивтеу туралы 

жалпы 


мағлұмат. 

Архивтік 

файлдар.  Файлдарды 

архивке 


енгізу. 

Файлдарды  архивтен 

шығару. 

Архив 


мазмұнын 

қарау. 


Архивтердің бүтіндігін 

тексеру. 

Архивтегі 

файлдарды 

өшіру. 

Баспа 


жүйесімен 

жұмыс 


MS 

Word 


мәтіндік  программасы.  

Word 


мәтiндiк 

процессорының 

сипаттамасы. 

Құжаттарды 

өңдеу 

әдiстерi мен 

құралдары. 

MS 


 

284 


жұмыс.  Қолданбалы  программалық  пакеттер. 

MATНCAD  жүйесін  компьютерге  орнату  және 

жүктеу. Тереземен жұмыс. Мәзір қатары. Құрал-

саймандар  қатары.  MATНCAD-та  жұмыс  істеу 

тәсілдері. 

Математикалық 

символдар 

палитрасы. 
жүктеу 6.83 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   38   39   40   41   42   43   44   45   ...   76
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет