Тіркеу кеңсесі отдел-офис регистрациижүктеу 6.83 Mb.
Pdf просмотр
бет31/76
Дата09.01.2017
өлшемі6.83 Mb.
1   ...   27   28   29   30   31   32   33   34   ...   76 

 

182 


-

 

Бейнелеу өнері түрлері мен жанрлары ұғымдарын білу. -

 

Әр дәуірдің көркемдік стилдері мен көркемдік мектептерін, әр кезеңдегі бейнелеу өнерінің тәсілдері мен ерекшеліктерін, материалдар мен орындалу технологиясын білу. 

-

 Мазмұны: “ Бейнелеу өнерінің тарихы мен теориясы” пәнін оқып білу нәтижесінде студенттер: 

-

 Ғасырлар  бойы  дамып,  қалыптасқан  қоғамның  көркемдік  өмірі  мен  алғашқы  қауым  өнерінен  бастап, 

қазіргі кезең өнер тарихын білу. 

-

 

Бейнелеу өнері түрлері мен жанрлары ұғымдарын білу. Кәркем 

шығармаларын 

талдау 

Мақсаты:  студенттердің ой-өрісін дамытуға, белсендендіру мақсатында негізгі педагогикалық әдіс-

тәсілдермен, элементтермен танысу жоспарланады. Сонымен қатар пән студенттері өзін-дік жұмыстарды 

жазымен, қорғаумен қорытындылады.  

 

Курс пререквизиті: – (курсты оқып үйрету үшін студент нені білуі қажет) 

-

 әдебиетпен жұмыс істеуге дағдылану, ақпаратты талдау. 

-

 бейнелеу өнерінің негізгі ұғымдарын сауатты білу. 

-

 бейнелеу өнері теориясы мен тарихын жете білу. 

-

 көркемдік кескіндеменің бейнелеу материалдарын пайдаланудағы дағдылар. 

 

Курс постреквизиті: (курсты меңгерген студент нені біліп іске асыра алуы қажет). 

-

 Әр дәуірдің көркемдік стилдері мен көркемдік мектептерін, әр кезеңдегі бейнелеу өнерінің тәсілдері мен 

ерекшеліктерін, материалдар мен орындалу технологиясын білу. 

-

 

Оқу  пәнінің өзіндік ерекшеліктерін білу. -

 

Педагогикалық процессті ұйымдастыру -

 

Мазмұны:  

-

 

Әр дәуірдің көркемдік стилдері мен көркемдік мектептерін, әр кезеңдегі  сызба  өнерінің тәсілдері мен ерекшеліктерін, материалдар мен орындау технологиясын білу. 

-

 Оқу пәнінің өзіндік ерекшеліктерін білу. 

-      Педагогикалық процесті ұйымдастыру.   

Заманауи 

шығармашылық 

ағымдар 

Мақсаты: Дәріс ның теориялық курсы мен практикалық сабағы енгіізілген. Бейнелеу өнер теориясы және 

тарихында бардық Еуропа, Азия, Ресей елдерінің алғашқы қауым кезеңінен бастап осы күнге дейінгі бейнелеу 

өнері тарихы баяндалған. Өнердің негізінде көркемдік шындық көрсетілген, сондықтан да болашақтағы 

«Бейнелеу өнері және сызу» пәнінің мамандары  адамдардың көркемдік бейнесін, олардың сезімін, ойын, 

көзқарастарын қалыптастыратын, оларды тәрбиелейтін, ой-өрістерін дамытатын, пәнді терең біліп бағалауы 

қажет бөлімдері бейнелеу өнерінің түрлерін, жанрлары көркем-дік стилдер мен мектептер, материалдар, 

орындау тәсілдері мен техникасына арналған. пән студенттері өзін-дік жұмыстарды жазымен, қорғаумен 

қорытындылады.   

Курс пререквизиті: – (курсты оқып үйрету үшін студент нені білуі қажет) 

-

 әдебиетпен жұмыс істеуге дағдылану, ақпаратты талдау.. 

-

 бейнелеу өнері теориясы мен тарихын жете білу. 

-

 көркемдік кескіндеменің бейнелеу материалдарын пайдаланудағы дағдылар. 

 

Курс постреквизиті: (курсты меңгерген студент нені біліп іске асыра алуы қажет). 

-

 Бейнелеу өнері даму тарихын білу 

 

183 


-

 

Бейнелеу өнері түрлері мен жанрлары ұғымдарын білу. -

 

Педагогикалық процессті ұйымдастыру -

 

Мазмұны: “ Бейнелеу өнерінің тарихы мен теориясы” пәнін оқып білу нәтижесінде студенттер: 

-

 

Ғасырлар  бойы  дамып,  қалыптасқан  қоғамның  көркемдік  өмірі  мен  алғашқы  қауым  өнерінен  бастап, қазіргі кезең өнер тарихын білу. 

-

 Бейнелеу өнері түрлері мен жанрлары ұғымдарын білу 

11 


КG 3221 

 

Кітап графикасы 

 

Мақсаты.  Кітап графикасының негізгі түрлері мен тәсілдері, қабыл-аушыға оның психологиялық әсері , оның 

қызығушылығын  арттыру  және  әдеби  шығармаларды  шектеулі  қысқа  және  қызықты  формада  мәнерлеу  пәнді 

оқыту мақсаты болып табылады. 

Курс пререквизиті: ( курсты оқып  үйрету үшін  студент нені  білу керек) 

-    әдебиетпен жұмыс істеуге дағдылану, ақпаратты талдау. 

-    кітап графикасының негізгі ұғымдарын сауатты білу. 

-    көркемдік графиканың бейнелеу материалдарын пайдаланудағы дағдылар. Курс постреквизиті: (курсты меңгерген студент нені біліп іске асыра алуы қажет). 

-     Графика өнерінің даму тарихын білу 

-     Графика түрлері, тәсілдері туралы ұғымдарын білу. 

-     Әр дәуірдің көркемдік стилдері мен көркемдік мектептері, әр кезеңдегі графиканы бейнелеу тәсілдері мен 

ерекшеліктерін, материалдар мен орындалу технологиясын білу. 

-     Оқу  пәнінің өзіндік ерекшеліктерін білу. 

-     Педагогикалық процесті ұйымдастыру. 

Мазиұны:  „Кітап  графикасы“  пәнін  оқып  білу  нәтижесінде  студенттер  графика  түрлерін  баспа,  түстік, 

кескіндемелік  т.б.бөлшектей  алу  керек.  Графикалық  бейнелерінің  жіктелуі  біліп,  композициялық  жұмыс-

иллюстрацияларда қолдануы керек.  Станокты 

графика 

 

Мақсаты.  Станокты  графикасының  негізгі  түрлері  мен  тәсілдері,  қабыл-аушыға  оның  психологиялық  әсері  , 

оның  қызығушылығын  арттыру  және  әдеби  шығармаларды  шектеулі  қысқа  және  қызықты  формада  мәнерлеу 

пәнді оқыту мақсаты болып табылады. 

Курс пререквизиті: ( курсты оқып  үйрету үшін  студент нені  білу керек) 

-    әдебиетпен жұмыс істеуге дағдылану, ақпаратты талдау. 

-    кітап графикасының негізгі ұғымдарын сауатты білу. 

-    көркемдік графиканың бейнелеу материалдарын пайдаланудағы дағдылар. Курс постреквизиті: (курсты меңгерген студент нені біліп іске асыра алуы қажет). 

-     Графика өнерінің даму тарихын білу 

-     Графика түрлері, тәсілдері туралы ұғымдарын білу. 

Мазиұны: Станокты  графика“ пәнін оқып білу нәтижесінде студенттер графика түрлерін баспа, түстік, 

кескіндемелік т.б.бөлшектей алу керек. Графикалық бейнелерінің жіктелуі біліп, композициялық жұмыс-

иллюстрацияларда қолдануы керек. 


 

184 


Графикалық 

композиция  

 

Мақсаты.  Графикалық  композиция    негізгі  түрлері  мен  тәсілдері,  қабыл-аушыға  оның  психологиялық  әсері  , 

оның  қызығушылығын  арттыру  және  әдеби  шығармаларды  шектеулі  қысқа  және  қызықты  формада  мәнерлеу 

пәнді оқыту мақсаты болып табылады. 

Курс пререквизиті: ( курсты оқып  үйрету үшін  студент нені  білу керек) 

-    әдебиетпен жұмыс істеуге дағдылану, ақпаратты талдау. 

-    кітап графикасының негізгі ұғымдарын сауатты білу. 

-    көркемдік графиканың бейнелеу материалдарын пайдаланудағы дағдылар. Курс постреквизиті: (курсты меңгерген студент нені біліп іске асыра алуы қажет). 

-     Әр дәуірдің көркемдік стилдері мен көркемдік мектептері, әр кезеңдегі графиканы бейнелеу тәсілдері мен 

ерекшеліктерін, материалдар мен орындалу технологиясын білу. 

-     Оқу  пәнінің өзіндік ерекшеліктерін білу. 

-     Педагогикалық процесті ұйымдастыру. 

Мазиұны: Графикалық бейнелерінің жіктелуі біліп, композициялық жұмыс-иллюстрацияларда қолдануы керек. 

12 


DN 2306 

 

Дизайн негіздері 

Мақсаты: «Дисциплинаны оқыту мақсаты жарнаманың негізгі түрлері мен әдістерін зерттеу, оның тұтынушыға 

психологиялық әсері және оны қажетті ақпарат көзіне тез және қызықты формада қарата (икемдете) алу болып 

табылады. 

Курс пререквизиті: – (курсты оқып үйрету үшін студент нені білуі қажет) 

өнердің бұл турінің теориялық негізі  мен  иллюстратор суретші әрекетінің өзгеше ыңғайлары

-     жарнамадағы   әртүрлі   стилдер   мен   бағыттардың   тарихы  және мәні; 

-    иллюстрациялауды    дамытудың    қазіргі    тендециялары    және кітапты көркем безендіру. Курс постреквизиті: (курсты меңгерген студент нені біліп іске асыра алуы қажет). 

-   әртүрлі типтегі әдебиет иллюстрациясы сюжет тұрғыза білу; 

-    кітап безендірудің  ішкі және сыртқы барлық элементтеріне өзімдік талдау. 

 Жарнаманың  мәнерлі  тілі    ретінде  қолданылатып  бейнелеудің  әртүрлі                ыңғайларын      қолдану,  

көркем   материалдардың  Технологиясы және психологиялық реті. 

Мазмұны: студенттер бойында көркемдік дүниетанымды қалыптастыру; 

  - бейнелік ойлау мен шығармашылық қиялды, көркемдік байқағыштықты, көз өлшемі мен көзбен көру арқылы 

есте сақтауды дамыту болып табылады. Жарнама негіздері  Мақсаты:  Қазіргі таңда жарнама дизайны ұғымы өз ішіне көркемдік образдың құрылымы мен мазмұнын және 

маңызды көркемдік шығармалардың құрылу заңдылығы, оны құру процесі мен қабылдау ретінде қарастырылып 

келуде  «Композиция»  ұғымының  осындай  негізгі  кезеңдері    композициялық  іс-әрекеттегі  дағдылардың 

қалыптасуының негізгі бағыттары болып табылады. Курс пререквизиті: – (курсты оқып үйрету үшін студент нені білуі қажет) 

өнердің бұл турінің теориялық негізі  мен  иллюстратор суретші әрекетінің өзгеше ыңғайлары; 

-    иллюстрациялауды    дамытудың    қазіргі    тендециялары    және кітапты көркем безендіру. 

Курс постреквизиті: (курсты меңгерген студент нені біліп іске асыра алуы қажет). 

-   әртүрлі типтегі әдебиет иллюстрациясы сюжет тұрғыза білу; 

-    кітап безендірудің  ішкі және сыртқы барлық элементтеріне өзімдік талдау. 

 Жарнаманың  мәнерлі  тілі    ретінде  қолданылатып  бейнелеудің  әртүрлі                ыңғайларын      қолдану,  

көркем   материалдардың  Технологиясы және психологиялық реті. 


 

185 


Мазмұны: студенттер бойында көркемдік дүниетанымды қалыптастыру; 

  - бейнелік ойлау мен шығармашылық қиялды, көркемдік байқағыштықты, көз өлшемі мен көзбен көру арқылы 

есте сақтауды дамыту болып табылады. 

Өндірістік дизайн 

 

Мақсаты: Қазіргі таңда жарнама дизайны ұғымы өз ішіне көркемдік образдың құрылымы мен мазмұнын және 

маңызды көркемдік шығармалардың құрылу заңдылығы, оны құру процесі мен қабылдау ретінде қарастырылып 

келуде  «Композиция»  ұғымының  осындай  негізгі  кезеңдері    композициялық  іс-әрекеттегі  дағдылардың 

қалыптасуының негізгі бағыттары болып табылады. Курс пререквизиті: – (курсты оқып үйрету үшін студент нені білуі қажет) 

өнердің бұл турінің теориялық негізі  мен  иллюстратор суретші әрекетінің өзгеше ыңғайлары; Курс постреквизиті: (курсты меңгерген студент нені біліп іске асыра алуы қажет). 

-   әртүрлі типтегі әдебиет иллюстрациясы сюжет тұрғыза білу; 

-    кітап безендірудің  ішкі және сыртқы барлық элементтеріне өзімдік талдау. 

 Жарнаманың  мәнерлі  тілі    ретінде  қолданылатып  бейнелеудің  әртүрлі                ыңғайларын      қолдану,  

көркем   материалдардың  Технологиясы және психологиялық реті. 

Мазмұны:  -  шрифттер  классификациясын,  сызбасын  білу  және  оны  шрифттік-композициялық  жұмыстарда 

пайдалану қабілетін  қалыптастыру.  

-  пәнді  оқу  нәтижесінде  студент  мамандық  спецификасын  есепке  ала  отырып,  жарнамалық  –  шрифттік 

композицияны эскиздей білуі керек.  

Кәсіби пәндер циклы / Цикл профилирующих дисциплин Sur (І) 3303 

 

Сурет –І,ІІ,ІІІ 

Мақсаты: Студенттерді реалистік суреттің теориялық және практикалық дағдыларымен қамтамасыз ету.  

Курс пререквизиті:   (курсты оқып үйрету үшін студент нені білуі қажет) 

-          әдебиетпен жұмыс істеуге дағдылану, ақпаратты талдау; 

-           бейнелеу өнерінің негізгі ұғымдарын сауатты білу; 

-           көркемдік суреттің бейнелеу материалдарын пайдаланудағы дағдылар; 

            реңдік компонентер, кеңістіктегі ритм мен пластика, стилизация заңдылықтары. 

Курс постреквизиті: (курсты меңгерген студент нені біліп іске асыра алуы қажет): 

-          академиялық суреттің негізгі әдістемелік және ғылыми ұғымдарын білу

-          шығармашылық мән және оның процесстері туралы мәліметтерді білу; 

Мазмұны: Сурет теориялық және практикалық негізінде, яғни перспективалық, композициялық заңдылықтарды 

меңгерумен қатар жарық-көлеңке, материалдық техниканың жасалу жолдарын терең білуімен іске асырылады. 

Осы білімдерді практика жүзінде қолдана білгенде ғана, оқулық қойылымдарды орындауға дағдыланады.  Шығармашылық 

сурет-ІІІ,ІІІ 

Мақсаты:  Сурет  туралы  терең  білім  мен  практикалық  іскерлік  болашақ  мұғалімге  оқушыларды  бейнелеу 

өнерінің  сауаттылығына  үйретуде,  шығармаларды  түсінуде  әсерлі  қабылдауда  және  осы  арқылы  тәрбиелеуге 

көмектеседі.  

Курс пререквизиті:   (курсты оқып үйрету үшін студент нені білуі қажет) 

-           көркемдік суреттің бейнелеу материалдарын пайдаланудағы дағдылар; 

-           суреттің бейнелік тәсілдерін білу.Сызықтық перспектика негізі мен заңдылықтары 

            реңдік компонентер, кеңістіктегі ритм мен пластика, стилизация заңдылықтары. Курс постреквизиті: (курсты меңгерген студент нені біліп іске асыра алуы қажет): 

 

186 


-          сурет пен композицияның теориялық негізін білу; 

-          сурет тәсілдерімен көлемдік формаларды берудегі негізгі заңдылықтарды білу; 

-        практикалық сабақта натюрмортты  жазуда  композициялық  ережені,  перспектива  заңдылықтарын,  бейнелеу 

әдістері мен тәсілдерін қолдана білуі қажет. Мазмұны:  көркемдік таным, эстетикалық талғамның қалыптастыру; 

-

 суреттік бейнелеуде студенттердің теориялық және практикалық қабілеттерін дамыту; 

-

 акварельмен натураны бейнелеуде көлемді формасын, материалдылығын, кеңістікте орналасуын, түстер 

арқылы колористік шешімін айқындау

композициялық-шығармашылық қызметті арттыру. 

Портреттік сурет-

І,ІІ,ІІІ 

Мақсаты: Студенттерді реалистік суреттің теориялық және практикалық дағдыларымен қамтамасыз ету. Сурет 

туралы терең білім мен практикалық іскерлік болашақ мұғалімге оқушыларды бейнелеу өнерінің сауаттылығына 

үйретуде, шығармаларды түсінуде әсерлі қабылдауда және осы арқылы тәрбиелеуге көмектеседі.  

Курс пререквизиті:   (курсты оқып үйрету үшін студент нені білуі қажет) 

-          әдебиетпен жұмыс істеуге дағдылану, ақпаратты талдау; 

-           бейнелеу өнерінің негізгі ұғымдарын сауатты білу; 

-           көркемдік суреттің бейнелеу материалдарын пайдаланудағы дағдылар; Курс постреквизиті: (курсты меңгерген студент нені біліп іске асыра алуы қажет): 

-          академиялық суреттің негізгі әдістемелік және ғылыми ұғымдарын білу; 

-          шығармашылық мән және оның процесстері туралы мәліметтерді білу; 

-          сурет пен композицияның теориялық негізін білу; Мазмұны: Сурет теориялық және практикалық негізінде, яғни перспективалық, композициялық заңдылықтарды 

меңгерумен қатар жарық-көлеңке, материалдық техниканың жасалу жолдарын терең білуімен іске асырылады. 

Осы білімдерді практика жүзінде қолдана білгенде ғана, оқулық қойылымдарды орындауға дағдыланады.  Kеs(І) 3304 

 

 

Кескіндеме 

І,ІІ,ІІІ 

 

Мақсаты: бейнелеу өнері саласы  бойынша, студенттерді кәсіптік шығармашылық қызыметке дайындау.  

Курс пререквизиті – (курсты оқып үйрету үшін студент нені білуі қажет): 

-    әдебиетпен жұмыс істеуге дағдылану, ақпаратты талдау; 

-    бейнелеу өнерінің негізгі ұғымдарын сауатты білу; 

-    көркемдік кескіндеменің бейнелеу материалдарын пайдалану дағдылары. Курс постреквизиті (курсты меңгерген студент нені біліп іске асыра алуы қажет): 

-     академиялық кескіндеменің негізгі әдістемелік және ғылыми ұғымдарын білу;  

-     шығармашылық мән және оның процесстері туралы мәліметтерді білу; 

-     кескіндеме мен композицияның теориялық негізін білу; 

-     кескіндемелік тәсілдермен көлемдік формаларды берудегі негізгі заңдылықтарды білу;   

-     практикалық сабақта натюрмортты жазуда композициялық ережені, перспектива заңдылықтарын, бейнелеу 

әдістері мен тәсілдерін қолдана білуі. 

Мазмұны:  

1.

 көркемдік таным, эстетикалық талғамның қалыптасуы; 

2.

 кескіндемелік бейнелеуде студенттердің теориялық және практикалық қабілеттерін дамыту; 

3.

 майлы бояумен натураны бейнелеуде көлемді формасын, материалдылығын, кеңістікте  орналасуын, 

түстер арқылы колористік шешімін айқындау; 

 

187 


4.

 

композициялық-шығармашылық қызметті арттыру. Станоктік 

кескіндеме –І,ІІ,ІІІ 

Мақсаты: бейнелеу өнері саласы  бойынша, студенттерді кәсіптік шығармашылық қызыметке дайындау.  

Курс пререквизиті – (курсты оқып үйрету үшін студент нені білуі қажет): 

-    әдебиетпен жұмыс істеуге дағдылану, ақпаратты талдау; 

-    бейнелеу өнерінің негізгі ұғымдарын сауатты білу; 

-    көркемдік кескіндеменің бейнелеу материалдарын пайдалану дағдылары. Курс постреквизиті (курсты меңгерген студент нені біліп іске асыра алуы қажет): 

-     академиялық кескіндеменің негізгі әдістемелік және ғылыми ұғымдарын білу;  

-     шығармашылық мән және оның процесстері туралы мәліметтерді білу; 

Мазмұны:  

5.

 көркемдік таным, эстетикалық талғамның қалыптасуы; 

6.

 кескіндемелік бейнелеуде студенттердің теориялық және практикалық қабілеттерін дамыту; 

7.

 майлы бояумен натураны бейнелеуде көлемді формасын, материалдылығын, кеңістікте  орналасуын, 

түстер арқылы колористік шешімін айқындау; 

композициялық-шығармашылық қызметті арттыру. 

Кескіндеме 

технологиясы 

 

Мақсаты: бейнелеу өнері саласы  бойынша, студенттерді кәсіптік шығармашылық қызыметке дайындау.  

Курс пререквизиті – (курсты оқып үйрету үшін студент нені білуі қажет): 

-    бейнелеу өнерінің негізгі ұғымдарын сауатты білу; 

-    көркемдік кескіндеменің бейнелеу материалдарын пайдалану дағдылары. 

Курс постреквизиті (курсты меңгерген студент нені біліп іске асыра алуы қажет): 

-     академиялық кескіндеменің негізгі әдістемелік және ғылыми ұғымдарын білу;  

-     кескіндемелік тәсілдермен көлемдік формаларды берудегі негізгі заңдылықтарды білу;   

-     практикалық сабақта натюрмортты жазуда композициялық ережені, перспектива заңдылықтарын, бейнелеу 

әдістері мен тәсілдерін қолдана білуі. 

Мазмұны:  

1.

 майлы бояумен натураны бейнелеуде көлемді формасын, материалдылығын, кеңістікте  орналасуын, 

түстер арқылы колористік шешімін айқындау; 

композициялық-шығармашылық қызметті арттыру. KON 2305  Қолөнері негіздері   

 

Мақсаты:  Студенттерді    сәндік  қолданбалы  өнердің  теориялық  және  практикалық  дағдыларымен  қамтамасыз 

ету.  Қазақ  қол  өнерінің  даму  тарихынан  және  өзіндік  ерекшеліктерінен  мағлұмат  беру.  Болашақ  мұғалімдер 

қазақтың қолданбалы қол өнеріндегі ағаш өңдеу өнерін, метал өңдеу өнерін, кесте тігу, кілем тоқу, ши гобелен 

тоқу,  

-       берілген нәрсенің псрспективадағы жасанды және табиғи жарықтағы көлеңке жарығын көрсете білу.   

         Курс пререквизиті:       Бейнелеу өнері - кеңістік формаларын  және құрастыру формаларын  бейнелеу. 

       Мектеп  курсының  сызу  пәні  -  нүкте,  түзу,  жазықтық  проекциясын  салуды,  заттың  проекцияларын  және 

аксонометриясын, центрлік, қиғаш, тік бұрышты проекциялау әдістерін қолдана білу. 

       Композиция – қағаз бетіне үйлесімді орналастыра білу. 

       Сызба геометриясы - нүкте, түзу, жазықтық проекциясын салуды білу. 

Курс постреквизиті:  

188 


-     қолөнер негіздерінің  негізгі әдістемелік және ғылыми ұғымдарын білу. 

-     шығармашылық мән және оның процесстері туралы мәліметтерді білу. 

-     қолөнер негіздерінің  теориялық негізін білу. 

Мазмұны: 

 

-      студенттердің өзіндік көркем өнер қиял көлемді,  әртүсті көрсете білуге үйрету. 

перспективанын, ережелерін және заңдылығын үйрену; -       пәннің арнаулы әдістерін көрсету; 

-       бөлменің     интерьерін,     үйдің     перспективасын      салуда      шығармашылық    процесстерінде   Графика үйірме 

жұмысын 

ұйымдастыруәдіст

емесі 

 

Мақсаты:  Студенттерді    сәндік  қолданбалы  өнердің  теориялық  және  практикалық  дағдыларымен  қамтамасыз 

ету.  Қазақ  қол  өнерінің  даму  тарихынан  және  өзіндік  ерекшеліктерінен  мағлұмат  беру.  Болашақ  мұғалімдер 

қазақтың қолданбалы қол өнеріндегі ағаш өңдеу өнерін, метал өңдеу өнерін, кесте тігу, кілем тоқу, ши гобелен 

тоқу,  өнерлерінің  өзіне  тән  көркемдік  ерекшеліктерімен,  тағылымдық  мүмкіндіктерін  меңгеру  бұйымдары 

саласы бойынша студенттерді көркем шығармашылықпен айналысуға бейімдеу. 

         Курс пререквизиті:       Бейнелеу өнері - кеңістік формаларын  және құрастыру формаларын  бейнелеу. 

       Мектеп  курсының  сызу  пәні  -  нүкте,  түзу,  жазықтық  проекциясын  салуды,  заттың  проекцияларын  және 

аксонометриясын, центрлік, қиғаш, тік бұрышты проекциялау әдістерін қолдана білу. жүктеу 6.83 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   27   28   29   30   31   32   33   34   ...   76
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет