Тіл – тірегіміз бұл, әрине, еліміздегі халықтар достығын ту еткен Қазақстан халқы ассамблеясы жұмысына берілген баға екені даусыз. Кеше Астанада ассамблеяның XV сессиясы өттіжүктеу 0.74 Mb.
Pdf просмотр
бет1/6
Дата09.01.2017
өлшемі0.74 Mb.
  1   2   3   4   5   6

ТІЛ – ТІРЕГІМІЗ

Бұл, әрине, еліміздегі халықтар достығын ту еткен 

Қазақстан  халқы  ассамблеясы  жұмысына  берілген 

баға  екені  даусыз.  Кеше  Астанада  ассамблеяның  

XV сессиясы өтті. Бейбітшілік және келісім сарайында 

өткен  сессия  отырысына  Мемлекет  басшысы  әрі  Қа­

зақстан  халқы  ассамблеясының  төрағасы  Нұрсұлтан 

На зарбаев қатысты. Жалғасы 2-бетте

иә

–  Иә,  Әлеуметтік­кәсіпкерлік  корпо­

рациялармен  бірлесе  отырып  талай 

шаруаны  атқаруға  болады.  Өйткені    қа­

зіргі  дағ да рыс  жағдайында  лизингтік 

компания лар  тек  өз  күшімен  ғана  бұл 

нарықты  дамыта  ал майтыны  анық.  Осы 

орайда  бізге  ұзақ  мерзімді  қаржы  қоры 

бар,  кәсіп кер мен  тығыз  жұмыс  істейтін, 

аймақ  нары ғы ның  артықшылығы  мен 

тәуекелін  жақсы  біле тін  ықпалды  әріп­

тестер қажет. Солар дың бірі – осы аталған 

әлеуметтік­кәсіп кер лік  корпорациялар. 

Олардың  аймақ  эко номикасындағы  ық­

палы,  жергілікті  би лік  пен  бизнес  ара­

сындағы  ымыралас тыру шы  қызметі  мен 

стратегиялық  бағыт тар дағы  ұйымдас­

тыру шылық  қабілеті  ел  эко номикасын 

мо дерни зациялауда басты рөл атқаратын 

қа зіргі  заманғы  құрал­жаб дықтар  мен 

техно ло гияларды  биз неске  қолжетерлік 

ету мә селесінде үлкен мән ге ие.Жоқ 

– Есеп комитеті «Әлеуметтік –кә сіп­

керлік  кор порациялар  өз­өзін  ақта­

мады,  бөлінген  қаржыны  жоқ  қылды» 

деп  есеп  беріп  жатқан да,  оларға 

«лизингті  өркендет»  деп  ақша  бөлу ге 

болмайды. Лизинг – трактор, комбайн, 

өзге  де  қажетті  техниканы  сатып  алуға 

бері ле тін  ұзақ  мерзімді  несие.  Әлеу­

меттік­кәсіп керлік  корпорациялардың 

қолына  тағы  да  ақша  ұстатсақ,  қайда 

кеткенін  білмей  қала мыз.  Мұндай  құ­

ры лым  табиғатта  жоқ,  ойдан  шы ға­

рылған  нәрсе,  біздің  ортамызға  ерте 

кел ді деп ойлаймын. Кез келген ұйымды 

құ рар да оның әбден сараланған, жүйе­

лен ген не гізі болуы керек. ӘКК өндірісті 

дамыту  үшін  беріл ген  қаржыны  екінші 

деңгейлі  банктерге  са лып,  пайда  көріп 

отыр ғаны анықталды. Бұл он дағы бас­

шылар  еш  қызмет  атқармай,  жала қы­

сын алып, текке жатқанын көрсетеді. Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газет      

Уго ЧАВЕС, 

Венесуэла Президенті: 

– Кейбіреулер душқа кіріп алып 

жар ты  сағаттап  ән  салады.  Жоқ, 

жол дастар, бұлай болмайды. Ван­

на да үш минут жатсаңыздар да же­

те ді ғой. Мен өзім есептеп көрдім: 

үш  минут  суға  түссеңіз  болды,  са­

сымайтын боласыз. Егер сіз сабын­

ды көпіршітіп қойып,сағаттап жата­

тын  болсаңыз  бұл  қандай  ком му­

низм болды?

(Венесуэла тұрғындарын ауызсуды 

үнемдеуге шақырып айтқан сөзінен. 

www.topnews.ru сайтында)

№189 (189) 

27 қазан

сейсенбі


2009 жыл

 

...дедiм-ай, а

у!

3-бетте

Ілияс иСАЕВ,

экономист:

Арман ЕСЖАНоВ,

«БТА ORIX Лизинг» компаниясы 

клиенттермен жұмыс істеу 

департаменті директоры: 

Д

АБы

Л

!3-бет

4-бет

5-бет

Ой­КӨКпАр 

Хан Абылайдың 

аруағы бір аунап 

түсті

Некелесу несиеге тәуелді болып барады

C

M

Y

K

C

M

Y

K

C

M

Y

K

C

M

Y

K

Біздің есебіміз  

түгел ме?

150,64

226,50

5,20

22,06

240,53

9972,18

1462,84

1722,73

78,82

1055,10

«Ұлттық бірлік доктринасы» 

жасалып жатыр

әлеуметтік-кәсіпкерлік корпорациялар лизингті дамытудың көзі бола ала ма?

Лизинг – құрал-жабдықты жалға ала 

отырып, сатып алуды қарастыратын қаржы 

операциясы. оның классикалық үлгісінде 

борыш банк несиесінен арзан болады. Алайда 

биыл жыл басында жаңа Салық кодексіне 

енгізілген өзгерістерге байланысты қазір лизинг 

пен банк несиесінің еш айырмашылығы 

қалмады. 

Үкімет бұл істі әлеуметтік-кәсіпкерлік 

корпорациялар арқылы жандандыруды көздеп 

отыр. осы орайда қазақстан Даму банкі, «қДБ-

Лизинг» компаниясы және жеті әлеуметтік-

кәсіпкерлік корпорация арасында меморандум 

да бекітілді. Біз жоспарланған істің жүзеге асу 

барысы туралы компаниялардан сұрадық. 

қорғандарымыз қорғансыздың 

күнін кешіп тұр 

Қазақстан  –  тарихи  ескерткіштерге,  өткен  өмірден  белгі  беретін 

жәдігерлерге  бай  өлке.  Соның  ішінде  Орта  Азияның  қақ  жүрегінде, 

Алматыдан 160 шақырым жерде орналасқан «Алтын Емел» мемлекеттік 

ұлттық  саябағындағы  «Бесшатыр»  қорғандарының  орны  ерекше.  Бір 

өкінерлігі, ұлттық мақтанышымыз саналатын бұл қорғандардың жағдайы 

қазір  сын  көтермейді.  Қорғандардың  құрылысы,  формасы  табиғаттың 

қатал факторларының, күн, жел, жаңбырдың әсерінен жойылып барады. 

Оны  қорғауға,  қайта  қалпына  келтіру  жұмыстарын  жүргізуге  тарихшы­

лары мыз  әлі  асығар  емес.  Тағы  бір  кемшілік,  біз  бұл  тарихи  орынды 

туристік орталыққа айналдыра алмай келеміз. Оның маңызды болатын 

себебі, бұл жер ежелгі Сақ тайпасының саяси орталығы болған. Аңыз бо­

йынша  мұнда  сақтардың  белгілі  көсемі,  патшасы  Томирис  жерленген 

екен.  «Біз  қорғандарды  қалпына  келтірмекшіміз.  Жастардың  көмегімен 

қор ған қалдықтарын қолмен жинастырып, ландшафт жасаймыз. Бұл жет­

кіншектердің қолынан келеді», – дейді М.Елеусізов. 26 қазан күні түнгі сағат 3-тер шамасында 

«Мақат» стансасының теміржол вокзалы маңында 

бос вагондар жолдан шығып кетіп, мұнай тасымалдап 

бара жатқан №2204 жүк пойызының артқы бөлігімен 

соқтығысып қалды. Соның кесірінен мұнайға толы 

төрт цистерна төң ке ріліп, оның екеуі отқа оранды. 

оқиға орнына дереу жеткен аудандық өртке қарсы 

күрес қызметінің маман да  ры өртті құрықтап, қалған 

цистерналардың жанып кет пеуінің алдын алды. Өрт 

таңертеңгі сағат 7-ден 48 минут өткенде өшірілді. 

құрбан болғандар мен жапа шеккендер жоқ. 

Сәл ертеректе елімізге Бұлғариядан арнайы делегация келіпті. Көздегендері 

– өздерінің осындағы қандастарын атажұртқа оралуға үндеу, шақыру. 

Сол меймандармен жұмыс істеген бүгінгі Парламент Мәжілісінің депутаты 

Людмила Хочиеваның бізге айтуынша, бұлғариялықтар, ең алдымен, қазақ 

даласындағы осынша ұлт пен ұлыстың сондай жарасымды, тату-тәтті өмірін 

көріп, айран-асыр болады. Тіпті отандастарын өз елдеріне шақыруға да батпай 

қалады. Еліне аттанар алдында делегация басшысы: «Біз қазақ даласына 

қандас бауырларымызды Бұлғария жеріне көшіп келуге шақыруға келген едік. 

Енді бұл райымыздан қайтып, елімізге мүлдем басқаша көзқараспен қайтып 

барамыз. Мұндай берекесі мен бірлігі жарасқан елді тастап, көшіп келіңдер 

деп айтуға аузымыз бармай отыр», – деп ағынан жарылыпты. Кеше Людмила 

Хисақызы бізге өзі куә болған осы жайтты баяндап берді.

Жеке және заңды тұлғалар үшін:  индекс – 64259. 

«қазпошта» Ақ-тың барлық бөлімшелерінде жазылуға болады

Баспасөз – 2010

«алаш айнасына» 

жазылу басталды

ДАТ!

6-б

етте

әділбек СМАҒҰЛоВ:

ЛИзИНг САЛАСыН 

ОңАЛТу үшіН САЛыҚТыҚ 

ЖЕңіЛДіКТЕрДі ҚАйТАДАН 

ҚАЛпыНА КЕЛТіру КЕрЕК

Терең тарихымыздан 

сыр шертетін «Бесшатыр» 

қорғандары ерекше 

қамқорлықты қажет етеді. 

Кеңес өкіметі кезінде осында 

орналасқан үш қорған 

қиратылып, қалған 18 қорған 

күтімсіз аспан астында ашық 

жатқандықтан бірте-бірте 

жойылып барады. осыған 

байланысты «Табиғат» 

экологиялық одағы бір 

топ жастың басын қосып

қабырғасы мүжіліп жатқан 

қорғандарды қалпына 

келтіру жұмыстарымен 

айналыспақшы.

www.аlashainasy.kz

e-mail: info@аlashainasy.kz

ОҚИ


ғА

пойыздар  «төбелесіне»  басты  «кінәлі»  ұйтқыта  соқ ­

қан қатты дауыл деп табылып отыр. Бұл кезде Аты рауда 

солтүстік­батыстан  соққан  жел  минутына  20­30  метрге 

дейін  жеткен  болатын.  Облыс  орталығында  жа уын­

шашынның бір айлық нормасы түсті. Облыстық тө тенше 

жағдайлар  департаменті  баспасөз  қызметінің  ха бар­

лауын ша, қазір төгілген мұнай көлемі анықталып, темір­

жолды қалыпқа келтіру жұмыстары жүргізіліп жатыр. 

«Мақат»  –  Атырауды  Маңғыстау,  Ақтөбе  облыс­

тары мен  және  Өзбекстан,  Түрікменстан  мемлекетте­

рімен бай ланыстыратын ірі жол торабы. Бақытгүл БАБАШ, Атырау 

Вагондар соғылып, өрт шықты

Естеріңізде болса, Алматы қаласының Ішкі істер 

басқармасының жедел іздестіру тобы 2003 жылдың 

көктемінде Алматы -Жаркент тас жолының 

156-шақырымынан «Алаш» жабық акционерлік 

қоғамының вице-президенті, қарағандылық Болат 

Сафиннің мәйітін тапқан болатын. Өткен сенбіде 

Алматы қаласының ІІД Криминалдық полиция 

басқармасының қызметкерлері Болат Сафинді 

ұрлап әкетіп, оны өлтіргені үшін іздестіруде жүрген 

аталмыш акционерлік қоғамның президенті болып 

жұмыс істеген Темірхан Мұхамбедияровты ұстады. 

Құ

Қы

Қ

 пЕН

 Қ

ұрыҚ

«Қылмыстық  істі  тергеу  барысында  «Алаш»  және 

«Алаш­Банктің»  акцияларын  беруден  бас  тартқаны  үшін 

Б.Сафинді ұрлап әкеткен, бопсалаған және өлтірген атал­

ған  ком панияның  президенті  Т.Мұхамбедияров,  оның 

жүр гі зушісі әрі оққағары ғ.Досаев, «Алаш» ЖАҚ Химия­

ме таллургиялық  зауыты  мен  «Алаш­Банк»  бас  дирек то­

рының  орынбасары  Қ.Ерманов  және  «Алаш­Сервис» 

серік тес тігінің бас директоры И.Бабаев екені анықталды», 

– деді ішкі істер министрлігі баспасөз қыз  метінің жетек ші сі 

Қуанышбек Жұманов апталық брифингте.

Жалғасы 4-бетте

орынбасарын өлтірген бастық ұсталды

Бүркіт НҰРАСЫЛ

Нұрмұхаммед МАМЫРБЕКоВ

Мансұр Х


АМИТ (фо

то)


РеспубликалыҚ ҚоҒамдыҚ-саяси аҚпаРаттыҚ газет

№189 (189) 27.10.2009 жыл, сейсенбі

www.alashainasy.kz

2

e-mail: info@alashainasy.kz

СаяСи  бюро

«БАСТЫ РӨЛДЕ» – ТАҒЫ ДА ТЕҢ 

ТӨРАҒАЛАР 

Орталық  сайлау  комиссиясының  сай­

тын дағы мәліметтерге сәйкес, 97 мыңнан 

астам мүшесі бар «Азат» пен 140 мың қо­

лы  бар  ЖСДП­ның  бірігуінен  кейін  240 

мың ға жуық мүшесімен елдегі «Нұр Отан­

нан»  кейінгі  екінші  ірі  партияға  айналды. 

Өз дерінің  айтуына  қарағанда,  біріккен 

пар тияның  400  мыңдай  мүшесі  бар.  Қос 

пар тияның бірлескен құрылтайына қатыс­

қан 440­тан астам делегат «басты рөлге» 

Жар махан Тұяқбай мен Болат Әбіловті бе­

кітті. Бұдан былай негізгі рөлдердің бірінен 

Тө леген Жүкеевтің орнына партияның бас 

хатшысы  болып  сайланған  Әміржан 

Қосанов ты  кө ретін  боламыз.  Дегенмен 

оппозицияның қо йылымдары жаңа кейіп­

керлермен  толық ты.  Мысалы,  сайлаудың 

болу­бол ма уы  белгісіз  жаңа  маусымға 

қазақтың тұң ғыш ғарышкері, экс­депутат, 

ешбір  пар тияның  «қойылымына»  қатыс­

паған  Тоқтар  Әубәкіров,  бұрынғы  вице­

премьер,  саясаткер  Балташ  Тұрсымбаев, 

оппозиция лық  «Свобода  слова»  газетінің 

бас  ре дакторы  Гүлжан  Ерғалиева,  «Тас­

жар ған»  жо  басының  жетекшісі  Ермұрат 

Бапи ат қо сып отыр. Тоқтар Әубәкіров пен 

Балташ Тұр сымбаев партияның 53 адам­

дық саяси ке ңесіне ғана емес, 21 адамдық 

саяси  ке ңес  президиумы  қатарына  кірді. Саясат сахнасындағы 

«қойылымдардың» астары

Оппо зи ция  ның өзге серкелері коммунист 

Серік бол сын  Әбділдин  мен  «Алға»  пар­

тиясын тір кеу комитетінің төрағасы Влади­

мир Козлов бұл қойылымдағы рөлдерден 

сырт қал ғалы тұрған сияқты. Өйткені олар 

бұл  құрылтайда  төбе  көрсетпеді.  Көріп 

отырға ны мыздай, 

көрермен­электорат 

үшін  оп по зи ция ның  сахнасында  өзгеден 

шоқ тығы  биік,  жеке­дара  «қаһарман» 

жоқ.  Алаң  жұрт қа  керегі  де  –  жалғыз 

«қаһар ман»!  Сая сат  екі  бірдей  «басты 

рөлді» тамаша лай тын, лирикалық сарын­

да ғы сахна емес шы ғар. «Басты рөлді» қақ 

бөліп бергеніміз өз алдына, оппозициялық 

кейіпкерлеріміз ке зінде бес бірдей «басты 

рөлмен» элек тораттың көңілін қалдырып, 

өздері  құрған  партияның  шаңырағын 

ортасына  түсірген  жоқ  па?  Сөйткен 

оппозиция бұған дейін «басты рөлдерде» 

сәтсіз  ойналып  келген  тең  төрағалықтан 

бәрібір ада­күде арыл ғы сы келмеді. Олай 

болса,  «қосарланған  бас ты  рөлдердің» 

ойдағыдай  ойнала ты ны  на  күмән  сейіл­

мейді.  Біріккен  партия ның  тең  төрағасы 

Жармахан Тұяқбай бұл бі рігудің екі жылға 

созылғанын айтса, тең төра ға Болат Әбіл­

ов партияның жұптық ғұ мыры ұзақ бо ла­

тынына, келіспеушіліктер мен бөлінушілік­

терге жол берілмейтініне сендіріп отыр. 

БІРЛІКСІЗ ЖЕҢІС ЖОҚ

Оппозициялық  қос  партия  бір  тудың 

ас тына бірігу арқылы биліктегі «Нұр Отан» 

партиясы үшін әжептәуір қарсылас бол мақ. 

Ондай  біріккен  партия  сахнадан  сырт тап 

кеткен билікшіл партияларды сай лауда сан 

Б

Ез

БЕНБірліК

«Ұлттық бірлік доктринасы» жасалып жатыр

Елбасы өз сөзінде мемлекеттік тілге қа­

тысты мәселеге тереңірек тоқталды. Оның 

айтуынша,  енді  ассамблеяға  халықтың 

мем лекеттік  тілді  игерудегі  жалпыұлттық 

про цесі жүктеледі. «Ол үшін ешкімді кем­

сітпей, қысым жасамай, қажетті шаралар 

кеше нін  ұдайы  әрі  жүйелі  түрде  жүзеге 

асы ру  керек»,  –  деді  Президент.  Яғни 

мем лекеттік  тіл  ешкімнің  де  мүддесіне 

қай шы  келмейтін  жағдайда  керегесін 

кеңей туі  тиіс.  «Қазақстанда  қазақ  тілін 

орыс тіліне қарсы қою – үлкен қателік. Қа­

зақстанда  орыс  тілі  объективті  түрде 

ұлтаралық  қатынас  тілі  болып  табылады, 

оны ешқашан да мемлекеттік қазақ тіліне 

қарсы  қоюға  болмайды.  Орыс  тілі  біздің 

мәдени  байлығымыздың  ажырамас  бө­

лігі,  ұлтаралық  қатынас  тілі  болған  және 

бола  да  береді»,  –  деп  атап  өтті  ол.  Со­

нымен  қатар  Президент  Қазақстан  аза­

маттарының үш тілге – қазақ, орыс, ағыл­

шын  тілдеріне  біліктілігін  арттыру  жө­

ніндегі бағдарламаны жандандыру керек 

еке нін  айтты.  Оның  ойынша,  2011­2020 

жыл дарға  арналған  тілдерді  қолдану 

және  дамыту  жөнінде  мемлекеттік  бағ­

дарлама қабылдаған жөн.ТАТУЛЫҒЫМЫЗ ТАЛАЙДЫ 

ТАМСАНТЫП ОТЫР

Президент  Нұрсұлтан  Назарбаев  сес­

сия отырысындағы сөзінде әзірленіп жат­

қан  «Ұлттық  бірлік  доктринасының»  ең 

негізгі  қағидаларына  тоқталды.  Оның 

ойын ша, доктрина басты үш сауалға жауап 

бе руі тиіс. Ол үш мәселе мынау екен: «Ең 

ал дымен  біздің  ұлттық  бірлігімізді  атап 

өткім  келеді.  Бұл  –  топтасқан  этникалық, 

діни  және  басқа  әлеуметтік  мәдени  топ­

тардың  қауымдастығы  болу  деген  сөз. 

Екін шіден, ішкі қауіпсіздігіміз тас қамалдай 

берік болса, үшінші мәселе ұлттық бірліктің 

негізі – ортақ тарихымыз болмақ. Әртүрлі 

этнос тардың бастан өткерген қайғы­қасі­

реті  болашақта  қайталанбас  үшін  біз  та­

рих тан  сабақ  алуымыз  керек»,  –  деді 

Нұрсұлтан Әбішұлы. Сондай­ақ ол ассам­

блеяның 

еліміздегі 

демократияның 

қозғау шы күшіне айналып отырғанын атап 

өтті.  «Оның  жемісті  жұмысы  әлем  жұрт­

шылығын қызықтырып отыр. АҚШ, Қытай, 

ресей, Франция, Англия секілді алпауыттар 

біздің  қоғамға  ерекше  құрметпен  қарай­

ды. Біздің еліміз аз уақыттың ішінде елеулі 

елге айналды. Қазақстанның 2010 жылы 

ЕҚЫҰ­ның  төрағасы  болып  сайлануы 

оның халықаралық қоғамдастық тарапы­

нан  мойындалғанын  білдіреді»,  –  деді 

Мемлекет басшысы.  ЕЛЕУЛІ ЕКІ ҰСЫНЫС

Елбасы  ассамблея  сессиясының  оты­

ры  сында  дін  істері  жөніндегі  мемлекеттік 

агенттік  құруды  ұсынды.  «Бізге  дін  істері 

жөніндегі  арнайы  агенттік  құру  керек 

болар. Бұл мәселені Президент Әкімшілі­

гіне  Үкіметпен  бірлесіп  пысықтауды  тап­

сыра мын», – деді ол. Тағы бір ұсыныс айт­

ты:  бейбітшілік  пен  келісімді  нығайтуға 

елеу лі үлес қосқан тұлғалар үшін арнайы 

ма рапат  белгілеу.  «Неге  бізге  «Қазақстан 

хал қы бірлігінің алтын медалі» сияқты қо­

ғамдық  марапат  тағайындамасқа?!  Бұл, 

сөз жоқ, ассамблеяның беделін арттыруға 

ық пал  етер  еді»,  –  деп  атап  өтті  Прези­

дент.


НАЗАРБАЕВША НОУ-ХАУ

Түске дейін Мемлекеттік хатшы, сыртқы 

істер министрі Қанат Саудабаевтың төра­

ға лығымен ассамблея кеңесінің басқосуы 

өткен  болатын.  Қанат  Саудабаевтың  ай­

туын ша, Қазақстан тәуелсіздігінің 20 жыл­

дығы  қарсаңында  Президенттің  «Ұлттық 

бірлік  доктринасын»  қабылдау  туралы 

бастамасы  –  дер  кезінде  қолға  алынған 

өзекті  мәселе.  «Біздің  этносаралық  қаты­

настар  саласындағы  оң  тәжірибеміз, 

Қазақ стан  халқы  ассамблеясының  нәти­

желі қызметі Нұрсұлтан Әбішұлының саяси 

ноу­хауы  ретінде  әлемдік  қауымдастық 

тарапынан  үлкен  қызығушылық  тудырып 

отыр», – деген болатын Қ.Саудабаев.Клара ХАН, «Қазақстан-Корея» достық 

қоғамының төрайымы:

– Меніңше, ассамблея – идеоло-

гия. Елімізде тұратын 130-дан астам 

ұлт өкілдері осы ұғымның аясында 

тату-тәтті өмір сүріп жатыр. Татулығы 

жарасқан елде ғана береке, бірлік, 

байлық болады. Мысал ретінде бірлігі 

нашар отбасының тірлігін алып қара-

йық. Ол жерде сыйластық болмайды, 

бәрі ыдырап, жан-жаққа кетеді. 

Ассамблея дегеніміз де осы сияқты.

Розақұл ХАЛМУРАДОВ,  

Парламент Мәжілісінің депутаты: 

– Ассамблеяның былтырғы 

сессиясында Елбасы жүктеген қазақ 

тілі мәселесін айтпай өте алмаймыз. 

Президент елімізде өмір сүретін өзге 

ұлттар арасында қазақ тілін насихаттау 

мәселесін қойған болатын. Дегенмен 

осы мәселені жеріне жеткізе алмай 

келе жатырмыз. Біраз жұмыстар атқа ­

рылды. Енді осы сессияда тіл мәселесі 

ше шілсе, ынтымағымыз бен бірлігіміз 

одан сайын баянды бола түседі. Людмила ХОЧИЕВА,  

Парламент Мәжілісінің депутаты:

– Біз күллі әлем халқына үлгі 

болып отырмыз. Өйткені 

дүниежүзінде мұндай ұйым жоқ. Ол 

бізде ғана бар. Қазақстан халқы 

ассамблеясын мемлекет ішіндегі үлкен 

мақсат арқалап отырған институт 

деуге болады. Бұл – қазақ халқының 

дарқандығы мен кеңдігінің арқасында 

қол жеткізілген қазақстандық үлгі. Бұл 

–Қазақстанның ешкімге ұқсамайтын 

өзіндік ерекшелігі. Ассамблеяны 

біздің қол жеткізген ұлы жетістік те­

ріміздің жүзеге асуы деп білемін.

ТМД

Президенттік сайлауға  

жеті үміткер тіркелді

Кезекті  президенттік  сайлаудың  ке­

ле сі  жы лғы  қаңтар  айының  17­сіне 

бел гіленуі  сол­ақ  екен,  елде  саяси 

науқан  басталып  та  кетті.  «Қызғылт­

сары»  төңкеріс  ар қы лы  би  лікке  келген 

Виктор  Ющенконың  да  пре зиденттік 

мер  зімі  тамамдалып  қал ды.  Ол  қазан 

айы ның  27­30­ы  күн дері  ара лығында 

Ор талық  сайлау  ко миссиясына  құ ж ат­

тарын  тап сыруы  ке рек.  Қазір  Орта лық 

сайлау  ко миссия сынан  алты  үміткер 

рес  ми  тір кеуден  өтті.  Виктор  Ющенко­

ның пре зиденттікке қол жеткізуіне үлес 

қосқан  Юлия  Тимо шен ко  бұл  күнде 

жеке  өзінің  канди да турасын  ұсынып 

үл герді.  Демек,  Ющенко  бұрынғыдай 

қау қарлы  емес,  оның  бар  сүйенері  – 

өзі  басқа ра тын  «Біздің  Украина»  пар­

тия сы  ғана.  Бес  жыл  бұрын  же ңіске 

жет к ен  күш  ыды ра ған нан  кейін  са рап ­

шылар алдағы сай лау да жеке­дара кө­

сі летін «қызғылт­сары лардың» жеңіске 

же  туі  неғайбыл  деген  пікірде.  Елдегі 

іргелі  күш  сана ла тын  «Аймақтар»  пар­

тиясы күні бұ  рын ортақ кандидаты етіп 

орысшыл  Вик  тор  Януковичті  бекітіп 

қой ды. Демек, қос Виктордың теке ті ре­

сінде жеңілген Яну ко вич те қаңтардағы 

сай лауға  тас  түйін  да  йын  отыр.  Соны­

мен қатар елден бұ рын сай  лауға қаты­

су ға мүмкіндік алған заң гер Олег рябо­

конь,  бұрынғы  қорға ныс  ми нистрі 

Анато лий Гриценко, Жо ғар ғы рада ның 

қазіргі жә не бұрынғы спи кер лері Вла­

димир  лит вин  мен  Арсе ний  Яценюк 

жә не  со циа листік  пар тия ның  үміті 

Алек сандр Мо роз бар. Десе де, негізгі 

тартыс  Тимошенко,    Яну кович,  Ющен­

ко арасында өрбиді де  ген бол жам ба­

сым. 


Каталог: userdata -> editions -> pdf
pdf -> Қазақтың Мұқағалиы туралы жұртшылық арасында әңгімелер
pdf -> Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газет
pdf -> Ресми мәлімет бойынша, Қазақстанда жұ
pdf -> Иә, отандық ғылым ды кө­ тер мейінше, мықты мем ле кет
pdf -> Мен Абайдың ақындық мек тебі өз деңгейінде зерттеліп
pdf -> Бір тілде деп міндеттеген жоқ
pdf -> Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газет
pdf -> Қазақстандағы Ұбт-ның қа лып тасқан өзіндік тәртібі
pdf -> Ерғожин ЕрлЕді Дәулет Ерғожиннің сөзіне сенсек, салық органдарында сыбайлас жемқорлықтың дең­ гейі төмендеген. Құқық қорғау орган дарымен бірігіп жасаған жемқорлықтың

жүктеу 0.74 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет