Т.ғ. к. ҚӨмт және км кафедрасының доценті Күзембаев С. Бжүктеу 0.65 Mb.

бет6/7
Дата20.05.2017
өлшемі0.65 Mb.
1   2   3   4   5   6   7

4 Зертханалық жұмыстар орындау үшін әдістемелік нұсқаулары 

№ 1-зертханалық жұмыс. Қалып қоспасын дайындау (2 сағ.) 

Жұмыс  мақсаты:  Бірыңғай  қалып  қаспа  жасау  технологиялық  процесін 

зерделеу. 

Жұмысты орындау тәртібі: 

1. Араластырғыш жүгіргіштер құрылысын зерттеу. 

2. Қалып қоспасының құрамын таңдау. 

3. Қалып қоспасын араластырғыш жүгіргіштерде дайындау.  

Ұсынылатын әдебиеттер: [1, 3, 6, 9]. 

СДЖ арналған бақылау тапсырмалары 

1. Қалып қоспасының толықтырғышы не болып табылады? 

2. Толықтырғыштың қоспадағы мөлшері қанша? 

3. Қандай байланыстырғыштар қалып қоспада пайдаланады? 

4. Қоспа құраушыларын қандай мөлшерде араластырады? 

№ 2-зертханалық  жұмыс.  Кварц  құмының  балшықты  құраушысын 

және класын анықтау (2 сағ.) 

Жұмыс мақсаты: Студенттерді балшықты құраушысы мөлшерін  анықтауға 

дағдыландыру. 

Жұмысты орындау тәртібі: 

1. Балшықты құраушысы мөлшерін анықтау әдістемесін оқып білу. 

2. Кварц құмының 50 г өлшеп алу. 

3. Банкаға салынған құмды шайқау аспабына бекітіп оны іске қосу.  


4. Балшық бөлшектерімен сарқынды суды құйып тастау. 

5. Құм қалдығын кептіріп таразыға тарту. 

6. Балшықты құраушысы мөлшерін есептеп алу. 

Ұсынылатын әдебиеттер: [1, 4, 6, 9]. 

СДЖ арналған бақылау тапсырмалары 

1. Балшықты құраушысы дегеніміз не? 

2. Кварц құмының негізгі құраушысы не болып табылады? 

3.  Қалып  қоспа  үшін  кварц  құмында  балшықты  құраушысының  мүмкін 

мөлшері қанша? 

№ 3-зертханалық жұмыс. Кварц құмы түйіршікті құрамын анықтау (2 

сағ.) 

Жұмыс мақсаты: Құм маркасын анықтау әдістемесін үйрену. 

Жұмысты орындау тәртібі: 

1. Кварц құмы түйіршікті құрамын анықтау әдістемесін оқып білу. 

2. Құмның 50 г таразыға тартып алу. 

3. Өлшеп алынған құмды аспаптың елеуіштер жинағына салу. 

4.  Барлық елеуіштердің құм қалдықтарын өлшеп алу. 

5. Үш шектес елеуіште қалдықтардын ең үлкен үлесін тауып құм тобы мен 

маркасын анықтау. 

Ұсынылатын әдебиеттер: [2, 4, 6, 9]. 

СДЖ арналған бақылау тапсырмалары 

1. Аспапта қолданатын елеуіштердің көз өлшемдері қандай? 

2. Құм марқасы қалай құрылады? 

3. Құм біртектілігі дегеніміз не? № 4-зертханалық  жұмыс.  Құм-балшықты  қоспаның  ылғылдығын 

анықтау (2 сағ.) 

Жұмыс мақсаты: Қоспа ылғалдығын анықтаудың қалыпты және тездетілген 

тәсілдерін меңгеру. 

Жұмысты орындау тәртібі: 

1. Қалыптау қоспаны дайындау. 

2. Тездетілген әдіс үшін қалыптау қоспаның 20 г өлшеп тарту. 

3. Тартылған сынаманы 5 мин мерзіміне шам астына салу. 

4. Салмағы тұрақты болған соң сынаманы таразыға тарту. 

5. Салмақтар айырмашылығы арқылы ылғалдығын есептеп алу. 

Ұсынылатын әдебиеттер: [1, 3, 9]. 

СДЖ арналған бақылау тапсырмалары 

1. Қалыптау қоспадағы ылғал түрлері. 2. Қоспа дымқылдығының мүмкін мөлшері. 

3. Ылғалдықтың қоспа беріктігіне әсері. № 5-зертханалық  жұмыс.  Қалыптау  қоспаның  газ  өткізгіштігін 

анықтау (2 сағ.) 

Жұмыс мақсаты: Қоспа газ өткізгіштігі анықтау тәсілін меңгеру. 

Жұмысты орындау тәртібі: 

1. Қалыптау қоспаны дайындау. 

2. Қоспадан өлшемі 50Ч50 мм тең стандартты сынаманы істеу. 

3. Сынаманы бақылауыш аспапқа орнатып қоспа арқылы ауаның 3 л үрлеу. 

4. Кесте жәрдемімен қоспа газ өткізгіштігін айыру. 

Ұсынылатын әдебиеттер: [1, 3, 4, 9]. 

СДЖ арналған бақылау тапсырмалары 

1. Қоспа газ өткізгіштігі дегеніміз не? 

2. Қоспаның газ өткізгіштігі деге тәуелді? 

3. Газ өткізгіштігінің құйма сапасына әсер етуі қандай? № 6-зертханалық  жұмыс.  Қалыптау  қоспаның  дымқыл  күйіндегі 

беріктігін анықтау (2 сағ.) 

Жұмыс мақсаты: Қоспа беріктігін анықтау тәсілін меңгеру. 

Жұмысты орындау тәртібі: 

1. Қалыптау қоспаны дайындау. 

2. Копер жәрдемімен өлшемі 50Ч50 мм тең қоспаның стандартты сынаманы 

жасау. 


3. Сынаманы сығу аспабына салып беріктігіні анықтау. 

4. Бақылауды үш рет қайталап беріктіктің орташа мәнін табу. 

Ұсынылатын әдебиеттер: [1, 3, 4, 9]. 

СДЖ арналған бақылау тапсырмалары 

1. Қоспа ылғал күйіндегі беріктігі деп нені айтады? 

2. Қоспаның дымқыл беріктігі неге байланысты? 

3. Қоспаның дымқыл беріктігінің құйма сапасына ықпал етуі қандай? 

№ 7-зертханалық  жұмыс.  Қалып  қоспасының  құрғақ  күйіндегі 

беріктігін анықтау (2 сағ.) 

Жұмыс  мақсаты:  Қоспа  беріктігін  анықтау  тәсілін  меңгеру  және  беріктігі 

туралы білімін бекіту. 

Жұмысты орындау тәртібі: 

1. Қалыптау қоспаны дайындау. 

2. Қоспадан стандартты (сегіз сан секілді) сынаманы дайындау. 

3. Сынаманы кептіргішке салып кептіру. 


4. Бақылауыш аспапқа орнатып күйіндегі беріктігін анықтау. 

Ұсынылатын әдебиеттер: [1, 4, 9]. 

СДЖ арналған бақылау тапсырмалары 

1. Қоспаның құрғақ күйіндегі беріктігі дегеніміз не? 

2. Қоспа құрғақ күйіндегі беріктігі неге байланысты? 

3. Қоспа құрғақ күйіндегі беріктігі не үшін анықталады? 

4. Құрғақ күйіндегі беріктігінің құйма сапасына әсері қандай? 

5  Студенттің  оқытушымен  дербес  жұмысының  тақырыптамалық 

жоспары 

 

СОДЖ тақырыбы атауы 

Сабақтың 

мақсаты 

Сабақты өткізу 

түрі 

Тапсырманың мазмұны 

Ұсынылатын 

әдебиеттер 

1 2 
1-тақырып. Құю 

өндірісінің даму 

тарихы (2 сағат) 

Берілген пән 

бойынша 

білім 


тереңдету 

Құю өндірісі 

техника мен 

технологиясын 

талқылау 

Әдебиет 


шолу 

Литейное 

производство, 

2007, № 1 

2-тақырып. 

Қалыптау 

жадығаттар  туралы 

түсінік, 

негізгі 

түрлері (2 сағат) 

Берілген пән 

бойынша 


білім 

тереңдету 

Қалыптау 

жадығаттар 

туралы 

әнгімелесу Қойылған 

сұрақтарға 

жауап беру 

[ 2, 4, 1] 

3-тақырып. 

Қалыптау құмдар (2 

сағат) 

Берілген пән бойынша 

білім 


тереңдету 

Әнгімелесу  

Қойылған 

сұрақтарға 

жауап беру 

[1, 2, 4] 

4-тақырып. 

Қалыптау құмдарды 

жіктеу (2 сағат) 

Берілген пән 

бойынша 

білім 


тереңдету 

Пайдаланушы 

нүсқауымен 

жұмыс істеу 

Қойылған 

сұрақтарға 

жауап беру 

[1, 2, 4] 

5-тақырып. Кварц 

құмдары (2 сағат) 

Берілген пән 

бойынша 


білім 

тереңдету 

МЕСТ 29234-91 

жөнінде 


әнгімелесу 

Қойылған 

сұрақтарға 

жауап беру 

[1, 2, 4] 

6-тақырып. Кварц 

емес құмдар (2 

сағат) 


Берілген пән 

бойынша 


білім 

тереңдету 

Кварц емес 

құмдар 


құрамын 

зерттеу 


Қойылған 

сұрақтарға 

жауап беру 

[1, 2, 4] 

7-тақырып. 

Қалыптау 

балшықтар мен құм-

балшықты қоспалар 

Берілген пән 

бойынша 


білім 

тереңдету 

[1, 2, 4]

 

МЕСТ 3226-93 зерделеу

 

 Қойылған 

сұрақтарға 

жауап беру 

[1, 2, 4] (2 сағат) 

8-тақырып. 

Қалыптау 

балшықтар мен құм-

балшықты қоспалар 

(2 сағат) 

Берілген пән 

бойынша 


білім 

тереңдету 

Қалып 

қоспасына балшық қосу 

әдістерімен 

таңысу 

Түрлі 


қорытпа 

үшін тиісті 

қоспа 

құрамын 


анықтау 

[1-4, 6] 

9-тақырып. Құм-

балшықты қоспалар 

(2 сағат) 

Берілген пән 

бойынша 

білім 


тереңдету 

Құм-балшықты 

қоспалар 

құрамын 


зерттеу 

Құм-


балшықты 

қоспалар 

құрамын 

жобалау 


[1-5] 

10-тақырып. Құм-

балшықты қоспалар 

(2 сағат) 

Берілген пән 

бойынша 


білім 

тереңдету 

Құм-балшықты 

қоспалар 

құрамын 

зерттеу 


Құм-

балшықты 

қоспалар 

құрамын 


жобалау 

[2, 4, 5] 

11-тақырып. 

Балшық емес 

байланыстырғыштар 

(2 сағат) 

Берілген пән 

бойынша 


білім 

тереңдету 

Балшықты емес 

қалып қоспалар 

құрамын 

зерттеу 


Құю 

қорытпасына 

қарай 

байланыстырғышты 

таңдау 


[2, 4, 5] 

12-тақырып. 

Қоспадағы балшық 

емес 


байланыстырғыштар 

(2 сағат) 

Берілген пән 

бойынша 


білім 

тереңдету 

Балшықты емес 

қалып қоспалар 

құрамын 

зерттеу 


Қалыптау 

қоспа 


жаңартуды 

анықтау 


[2, 4, 5] 

13-тақырып. 

Органикалық 

байланыстырғыштар 

негізіндегі қоспалар 

(2 сағат) 

Берілген пән 

бойынша 


білім 

тереңдету 

Органикалық 

байланыстырғы

штарды зерттеу

Қоспа қатаю 

мерзімін 

есептеу 


[2, 4, 5] 

14-тақырып. Күйіп 

жабысуға қарсы 

қосымдар мен 

жабындар (2 сағат) 

Берілген пән 

бойынша 

білім 


тереңдету 

Күйіп 


жабысуға 

қарсы 


жабындар 

құрамын 


жобалау 

Қалыптың 

күйіп 

жабысуға қарсы 

жабындар 

қалыңдығын 

есептеу 


[2, 4, 5] 

15-тақырып. Құмдар 

жаңғырту (2 сағат) 

Берілген пән 

бойынша 

білім 


тереңдету 

Жаңғырту 

әдістерін 

зерттеу 


Реферат жазу 

[2, 4, 5]  

6  Межелік  бақылау  және  қорытынды  аттестация  кезеңінде 

студенттердің білімдерін бақылауға арналған материалдар 

 

6.1 Пән бойынша  жазба жұмыстарының тақырыптамасы Рефераттар тақырыптары 

1. Қалыптау қоспалар. 

2. Өзекше қоспалары. 

3. Күйіп жабысуға қарсы пасталар мен жабындар. 

4. Қалып және өзекше қоспаларын дайындау. 

5. Қалып және өзекше материалдары мен қоспаларын бақылау. 

6. Химиялық қатаятын органикалық байланыстырғыштар. 

7. Кебетін органикалық байланыстырғыштар. 

8. Қалып қоспаларын жасау. 

9.  Қалыптау қоспа жаңартудың мәні мен есебі. 

10. Сұйық шыны және сұйық шынылы қоспалар. 

 

Бақылау жұмыстарының тақырыптары 

1. Қалыптау құмдар. 

2. Қалыптау балшықтар. 

3. Байланыстарғыштар, қосымша қалыптау жадығаттар. 

6.2 Өзін-өзі бақылауға  арналған сұрақтар 

1.Кварц құмдарының негізгі құраушысы. 

2. Қалып қоспасы ылғалдығы деп нені атайды? 

3. Құм-балшықты қоспалар байланыстырғышы не болып табылады? 

4. Балшықты құраушы дегеніміз не? 

5. Қалып қоспасының құрамы неге байланысты? 

6.  Қалып  және  өзекше  қоспаларында  қолданатын  байланыстырғыштарды 

айтыңыз. 

7. Қалып қоспасы құрамына енетін балшықтарды айтыңыз. 

8. Балшықтың негізі не болып табылады? 

9.  Құм-балшықты  қоспаларда  толықтырғыш  пен  байланыстырғыштар 

қатынасы қандай? 

10. Кварц құмдарының пайда болуы. 

11. Кварц емес құмдар. 

12. Балшық қасиеттерін айтыңыз. 

13. Суықтай қатаятын қоспа атауы нені білдіреді? 

14. Өзі қатаятын сұйық қоспалар қашан пайдаланады? 

6.3 Емтихан билеттері (тестілері) 

1. Қандай зат қалып қоспасының толықтырғышы болып табылады? 

А) Құм; 


В) Саз-балшық; 

С) Көмір; 

D) Су; 

E) Ауа. 


 

2. Құмдарды не үшін байытады? 

А) Балшық мөлшерін көбейту үшін; 

В) Зиянды қоспалар мөлшерін азайту үшін; 

С) Ірі түйіршіктер бөліп алу үшін; 

D) Ұсақ құм бөлшектерін айыру үшін; 

E) Су кетіру үшін.  

 

3. Құйма ақауының қай түрі қалыптау қоспа себебінен пайда болады? 

А) Күкірт шоғырлануы; 

В) Ағартылуы; 

С) Толығымен құйылмай қалуы; 

D) Күйіп жабысуы; 

E) Біріктірілмей қалуы.  

 

4. 


Құм-балшықты қалыптау қоспаның негізгі кемшілігі қандай? 

А) Беріктігі төмен; 

В) Су бар болуы; 

С) Құм бар болуы; 

D) Балшық бар болуы; 

E) Иілімділігі жоғары.  

 

5. 


Қалып қоспасындағы балшық не болып табылады? 

А) Байланыстырғыш; 

В) Күйіп жабысуға қарсы қосымша; 

С) Толықтырғыш; 

D) Арнаулы қосымша зат; 

E) Катализатор.  

 

6. Пайдаланылған қоспаны не үшін суытады? А) Цех ішіне зиянды заттар бөлінуын кемиту үшін; 

В) Қоспа ылғалдылығын жоғарылату үшін; 

С) Жаңа қоспаның қасиеттерін тұрақтандыру үшін; 

D) Құмды байланыстырғыштан жақсырақ ажырату үшін; 

E) Шаңды толығырақ кетіру үшін.  

 

7. Толықтырғыш  қоспа не үшін пайдаланады? 

А. Өзекше жасау үшін; 

В. Қабыршақтарды істеу үшін; 

С. Қаптауыш қоспамен қоса опоканы толтыру үшін; 

D. Шағын қалыптар жасау үшін; 


E. Қабыршакты қалыптар үшін.  

 

8. Қалыптау құмның класы нені анықтайды? А) Тұйіршіктер пішінін; 

В) Құмшықтар өлшемін; 

С) Кен орнын; 

D) Балшықты құраушысының мөлшерін; 

E) Беріктігін.  

 

9. Балшық қандай күйінде болғанда беріктік қасиеттерін білдіреді? 

А) Дымқыл; 

В) Қурғак; 

С) Суытылған; 

D) Ыстық; 

E) Барлық жауаптар дұрыс.  

 

10. 


Құм-шайырлы қоспаларда катализатор не үшін қолданылады? 

А) Бекіткіш ретінде; 

В) Күйіп жабысуға қарсы қосымша ретінде; 

С) Химиялық реакциялар тездеткіші ретінде; 

D) Жылу өткізу реттегіші ретінде; 

E) Қоспа жылжымалығын көтеру үшін. 

 

11. 


Қалып қоспасының температура өткізгіштік коэффициенті нені сипаттайды? 

А) Қалып жылыну жылдамдығын;  

В) Металл-қалып шекарадағы түйіспе жағдайын; 

С) Қоспа тығыздау кезіндегі жылулық құбылыстарды; 

D) Құйылатын қорытпа температурасын; 

E) Дұрыс жауап жоқ.  

 

12. 


Қалып қоспасының қандай газ бөлу қабілеті ең қолайлы? 

А) Әрбір қоспа үшін өз қолайлы мәні болу керек; 

В) Ең үлкен; 

С) Ең аз; 

D) Бар жауаптар дұрыс; 

E) Белгіленген шеттерінде.  

 

13.  Жылынатын  жабдықты  пайдаланғанда  өзекше  қоспалары  ненің  арқасында бекімделенеді? 

А) Шайыр мен катализатор арасындағы химиялық реакциялар нәтижесінде; 

В) Су булану себебінен; 

С) Құм күю арқасында; 

D) Байланыстырғыш булану нәтижесінде; 

E) Шайыр полимерленуі нәтижесінде. 

 


14. 

Пайдаланылған қоспаның құмын не үшін жаңғыртады? 

А) Өлшемі біртекті құм алу үшін; 

В) Құмның алғашқы қасиеттерін қайтару үшін; 

С) Байланыстырғышты тазарту үшін; 

D) Құмды байыту үшін; 

E) Балшықты белсендіру үшін.  

 

15. Маршалит дегеніміз не? 

А) Арнайы таңдап алынған құм; 

В) Отқа төзімділігі жоғары балшық; 

С) Ұнтақталған балшық; 

D) Тозаң түйіріндей кварц; 

E) Байланыстырғыш. 

 

16. 


Қалып қоспасына тозаң түйіріндей көмірді не үшін қосады? 

А) Күйіп жабысуға қарсы қасиеттерін күшейту үшін; 

В) Қоспаны бекемдеу үшін; 

С) Газ өткізгіштігін көбейту үшін; 

D) Газ бөлу қабілетін төмендету үшін; 

E) Ылғалдығын азайту үшін.  

 

17. 


Температура өткізгіштігі қоспаның қандай қасиеттеріне жатады? 

А) Механикалық; 

В) Газ алмасу; 

С) Жылу-физикалық; 

D) Технологиялық; 

E) Иілімділік қасиеттеріне.  

 

18. 


Қалыптау құмның тобы нені белгілейді? 

А) Балшықты құраушының мөлшерін; 

В) Зиянды қоспалар мөлшерін; 

С) Дәндер пішінін; 

D) Құм түйіршіктері өлшемін; 

E) Кремнезем мөлшерін.  

 

19. 


Қалып қоспасының байланыстырғышы қандай қызмет атқарады? 

А) Газ өткізгіштігін жоғарылатады; 

В) Қажетті беріктігін қамтамасыз етеді; 

С) Газ бөлу қабілетін кемитеді; 

D) Дымқылдығын азайтады; 

E) Ерекше қасиеттерін береді.  

 

20. Қалып қоспасы құрамындағы құм не болып табылады? А) Толықтырғыш; 

В) Байланыстырғыш; С) Күйіп жабысуға қарсы қоспа құраушысы; 

D) Пластификатор; 

E) Ерекше қосымша.  

 

21. Бентонит теп нені айтады? А) Құм мен балшық қоспасын; 

В) Каолинит балшығын; 

С) Монтмориллонит балшығын; 

D) Гидрослюдалы балшықты; 

E) Балшық пен су қоспасын.  

 

22. Құмды термореактивтік шайырмен не үшін қаптайды? А) Ылғыл кетіру үшін; 

В) Құм тазалау үшін; 

С) Қатаю жылдамдығын тездету үшін; 

D) Құмшықтарды шайыр қабыршағымен біркелкі қаптау үшін; 

E) Шаңды жою мақсатымен.  

 

23. Қалыптау қоспадағы балшық не болып табылады? А) Байланыстырғыш; 

В) Толықтырғыш; 

С) Күйіп жабысуға қарсы қосымша; 

D) Балласт; 

E) Ерекше қоспа.  

 

24. Өзекше қоспадағы сульфитті-спирттік барда не болып табылады? А) Толықтырғыш; 

В) Бояу; 

С) Құм ауыстырушы; 

D) Ерекше қоспа; 

E) Байланыстырғыш.  

 

25. Өзекше қоспаларының оңтайлы газ өткізгіштігі қандай? А. 10-20 бірлік; 

В. 30-40 бірлік; 

С. 120-150 бірлік; 

D. 70-100 бірлік; 

E. 150-200 бірлік.  

 

26. Өзекше қоспасындағы термореактивтік шайыр не болып табылады? А. Байланыстырғыш; 

В. Ерекше қоспа; 

С. Пластификатор; 

D. Толықтырғыш; 

E. Күйіп жабысуға қарсы қоспа.  


27. Тығыздалмаған қалып коспасының тығыздығы қандай (г/см

3

)? А) 0,9-1,2; 

В) 0,3-0,4; 

С) 1,5-1,6; 

D) 2,0-2,5; 

E) 10,0-12,0.  

 

28. Қалыптау қоспаның толықтырғышы не болып табылады? А) Балшық; 

В) Су; 


С) Көмір; 

D) Құм; 


E) Ауа.  

 

29.  Жоғары  қысыммен  тығыздалынған  құм-балшықты  қоспаның  дымқыл күйіндегі беріктік шегінің оңтайлы шегі қандай, МПа? 

А) 0,15-0,17; 

В) 0,04-0,06; 

С) 0,02-0,04; 

D) 0,005-0,01; 

E) 5,0-6,0.

  

 

30.  Жаппай  өндірісте  ұсақ  шойын  құйма  үшін  қоспаға  берілетін  жаңа қосымшалардың мөлшері қанша? 

А) 50-60 %; 

В) 30-40 %; 

С) 3-5 %; 

D) 15-20 %; 

E) 0,01-0,5 %.  

 

31. Сұйық шыны не болып табылады? А) Органикалық байланыстырғыш; 

В) Натрий силикатының су ерітіндісі; 

С) Қорытылған терезе шынысы; 

D) Шайыр катализаторы; 

E) Қоспаның құм негізінің ерітіндісі.  

 

32. Ұсақ өзекше үшін құм-шайырлы қоспаның дымқыл күйіндегі беріктігінің ең қолайлы шамасы қандай, МПа? 

А) 1,5-2,0; 

В) 10,0-12,0; 

С) 5,0-8,0; 

D) 0,003-0,010; 

E) 0,75-1,00.

  

 


33.  Қатайтылған  күйіндегі  құм-шайырлы  қоспаның  оңтайлы  беріктігі  қандай, 

МПа? 


А) 0,10-0,15; 

В) 0,2-0,3 

С) 1,0-1,5; 

D) 4,0-5,0; 

E) 0,06-0,08.  

 

34.  Сұйық  шыны  негізіндегі  қалыптар  мен  өзекшелер  бекемдеу  үшін  олар арқылы нені үрлеп өткізеді? 

А) Ауаны; 

В) Суды; 

С) Спиртті; 

D) Көмір қышқыл газын; 

E) Күкіртті газды.  

 

35. Қалып қоспасының газ өткізгіштігі дегеніміз не? А) Қоспаның өзі арқылы газ өткізу қабілеті; 

В) Қыздыру кезінде газ бөлу қабілеті; 

С) Қоспаның газ жұту қабілеті; 

D) Қоспаның қалып қуысы атмосферасымен әрекеттесу қабілеті; 

E) Барлық жауаптар дұрыс.  

 

36. Өзекше қоспасының жоғары газ бөлу қабілеті арқасында құйманың қандай ақауы пайда болады? 

А) Қож енулері; 

В) Құм қаяулары; 

С) Қайнап кету; 

D) Ыстықтай жарықшақтар; 

E) Ужиминалар. 

 

37. Дымқыл қалып қоспасының оңтайлы ылғылдығы қандай? А) 1,0-1,5 %; 

В) 4-6 %; 

С) 10-12 %; 

D) 15-20 %; 

E) 2-3 %.  

 

38. Қалып 

және 


өзекше 

қоспаларының 

органикалық 

емес 


байланыстырғыштарына не жатады? 

А) Сульфитті-спиртті барда; 

В) Сұйық шыны; 

С) Фуран шайыры; 

D) Фенол-формальдегид шайыры; 

E) Қоныр көмір.   

39. Қалып және өзекше қоспаларының органикалық байланыстырғыштарына не 

жатады? 

А) Сұйық шыны; 

В) Балшық; 

С) Фуран шайыры; 

D) Ортофосфорлық қышқыл; 

E) Жоғарыдағы бәрі де.  

 

40.  Қалыптың  қандай  көрсеткіштері  оның  сұйық  металмен  толтырылуына  ең күшті әсер етеді? 

А) Гидравликалық арын; 

В) Бет кедір-бұдырлығы; 

С) Тығыздау дәрежесі; 

D) Қалып қоспасының ылғалдығы; 

E) Бөлғіш заттың құрамы.  

 

41. Өзекше қоспаның сақталғыштығы (живучесть) дегеніміз не? А) Қоспа қалыптасу қабілетін сақтай алатын мерзім; 

В) Қоспаның жабдықта қатаю уақыты; 

С) Қалыпта ұстаған кезінде қоспаның беріктік қасиеттерін сақтау мезгілі; 

D) Қалыпқа металл құйғанда қоспа беріктігінің жойылу кезені; 

E) Газ өткізгіштігін сақтау үшін қажетті уақыт.  

 

42. Қалыптау құмның зиянды қоспаларына не жатады? А) Балшықты құраушысы, темір оксиды; 1   2   3   4   5   6   7


©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал