Тәуелсіздік – үлкен жеңіс, үлкен дәуір. Тұрмыста бақытсыз болсаң да, халқыңның тәуелсіздігі үшін бақыттысыңжүктеу 0.98 Mb.
Pdf просмотр
бет8/11
Дата23.04.2017
өлшемі0.98 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Tv АПТА

15

//   «Жамбыл - Тараз»  //  №46 (1334), 16 қараша  2016 Жыл  //6:00 Әнұран

6:05 қазақстан эстра-

да жұлдыздарының 

қатысуымен концерт

7:00 «ТаҢшОлПаН». 

Таңғы ақпаратты-сазды 

бағдарлама  (9:30 

KAZNEWS)


10:00 «музарТ Live». 

Күнделік


10:15 ТҰСаУКЕСЕр! «СИС-

СИ». мультхикая. 17-бөлім 

(Италия, 2015-2016жж.)

10:40 «айман&шолпан». 

Телехикая. 

43-бөлім(«қазақстан» 

Ұлттық телеарнасы, 2016 ж)  

(с субтитрами)

11:35 «айтуға оңай...»

12:25 «...Үй болу қиын». 

Телехикая. 22-бөлім 

(«қазақстан» Ұлттық теле-

арнасы, 2012ж.) (с субти-

трами)


13:00 «бІрГЕ 

ТаҢДаЙмыз!». Тікелей 

эфир 

14:10 «Келін». Телехи-кая.2025, 2026-бөлімдері 

(Үндістан, 2014-2015 жж.) (с 

субтитрами)

15:00 «ӘЙЕл бақыТы». 

Ток-шоу. Тікелей эфир

16:40 «Сурайя». Телехикая. 

91-бөлім (малайзия, 2015 

ж.) (с субтитрами)

17:30 KAZNEWS

17:55 «Үздік әндер»

18:40 «ЖаН ЖылУы»

19:05 ТҰСаУКЕСЕр! «СУ-

раЙЯ». Телехикая.92-бөлім 

(малайзия, 2015 ж.) (с 

субтитрами)

20:00 KAZNEWS

20:30 ПарламЕНТ

20:45 «қОҒамДық КЕҢЕС»

21:30 «СӘлЕм, 

қазақСТаН!»

22:55 ТҰСаУКЕСЕр! 

«КЕлІН». Телехикая.2027, 

2028- бөлімдері (Үндістан, 

2014-2015 жж.) (с субтитра-

ми)

23:45 «қылмыС ПЕН Жаза»

0:05 KAZNEWS

0:35 Парламент

0:50 «...Үй болу қиын». 

Телехикая. 22-бөлім 

(«қазақстан» Ұлттық теле-

арнасы, 2012ж.) (с субти-

трами)


1:25 «Жан жылуы»

1:45 «қоғамдық кеңес» 

2:30 қазақстан эстра-

да жұлдыздарының 

қатысуымен концерт

3:45 Әнұран         ХАБАР

7:00 қр Әнұраны

7:00 «Әсем әуен» 

7:10 «біздің үй»

8:00 Утренняя информа-

ционно-развлекательная 

программа «Жаңа күн» 

таңғы ақпаратты-сазды 

бағдарламасы

10:10 Телесериал. «Такая 

работа» (россия) 

11:00 Телехикая. «зәуре»

11:45 «Энергия будущего - 

EXPO - болашақ энергиясы»

11:55 «Әр үйдің сыры 

басқа» деректі драмасы

12:30 Кулинарная програм-

ма «магия кухни»

13:00 Премьера! Телесери-

ал. «Унесенные рейсом»

13:30 Документальная дра-

ма «Женский детектив»

14:00 Премьера! Телесери-

ал. «Центральная больни-

ца» 

15:00 «Важно знать»15:15 «Көңіл толқыны» 

ақпратты-танымдық 

бағдарламасы 

15:45 «қызық times» 

16:35 «Тағдыр тартысы»  

деректі драмасы

17:10 «Энергия будущего - 

EXPO - болашақ энергиясы»

17:20 «Өмір жолы»

18:00 «білу маңызды» 

18:15 Тұсаукесер!!! «Ком-

промат» 


19:00 қорытынды 

жаңалықтар Негізінде

19:40 Тұсаукесер! Телехи-

кая. «Сапарластар хикаясы» 

20:15 «Энергия будущего - 

EXPO - болашақ энергиясы»

20:25 «арнайы хабар»

21:00 Итоги дня По сути

21:40 «бюро расследова-

ний»


22:10 Футзал. Кубок УЕФа. 

Элитный раунд. Кайрат 

– Феникс. Трансляция из 

алматы 


0:10 «Тағдыр тартысы»  

деректі драмасы

0:40 Телесериал «Дворец 

абдин»


2:00 «Әр үйдің сыры басқа» 

деректі драмасы

2:30 «Сотқа жеткізбей» 

деректі драмасы

3:00 қр Әнұраны

                        ҚАзАҚСТАН

ТАРАз

7:25 Әнұран

7:30 қайырлы таң, 

Әулиеата!   

9:30 қОрыТыНДы 

ЖаҢалықТар

9:55 ИТОГОВыЕ НОВОСТИ

10:20 Күй күмбірі 

10:25 Телеблокнот

10:30 Телемаркет

10:35 Хабар: Жаса, менің 

елім!


10:50 Хабар: Иман нұры

11:00 балаларға базарлық

11:30 Телеблокнот

11:35 музыка

11:45 Телехикая

12:35 Деректі фильм 

13:00 ТҮСКІ ЖаҢалықТар 

13:15 ДНЕВНыЕ НОВОСТИ 

13:30 балаларға базарлық

13:50 Телемаркет

13:55 Телеблокнот

14:00 Сөз маржан

14:05 аңдатпа

14:05-17.50 Техникалық 

үзіліс 

17:50 аңдатпа17:55 Хабар: бірінші студия

18:20 КЕшКІ ЖаҢалықТар 

18:35 ВЕЧЕрНИЕ НОВОСТИ 

18:50 Телемаркет

18:55 Телеблокнот

19:00 Телехикая 

19:50 музыка

20:00 Хабар: Ұлт саулығы

20:20 Сөз маржан

20:25 Телеблокнот

20:30 қОрыТыНДы 

ЖаҢалықТар

20:55 роликтер, анонстар

21:00 ИТОГОВыЕ НОВО-

СТИ

21:25 роликтер, анонстар21:30 Телемаркет

21:35 Хабар: Сіз не дейсіз?

22:15 Әулиеата әуендері

22:25 Телеблокнот

22:30 Көркем фильм

0:00 қОрыТыНДы 

ЖаҢалықТар

0:25 ИТОГОВыЕ НОВОСТИ

0:55 Телеблокнот

1:00 музыка

1:08 аңдатпа.Әнұран

1:10 арнаның жабылуы7 КАНАЛ

06.00 «қыздар арасында»

06.40 «Ене мен келін»   

07.10 «қуырдақ»   

07.40 Т/с «Үзілген 

жапырақтар»

09.30 «Гадалка»

10.00 «Смеяться разреша-

ется»

11.40 Т/с «Әулет»  12.50 т/с «Ғаламат ғасыр. 

Көсем дәуірі»  

14.00 Т/с «Тағдырым 

шешілген күн»

15.00 «Q-елі»

15.40 «Измайловский парк»

18.20 Т/с «Секретные мате-

риалы»


19.20 ПрЕмЬЕра «Келесі 

кім?»


19.50 «Человек-невидимка»

20.50 Т/с «Тағдырым 

шешілген күн»

21.50 ПрЕмЬЕра т/с 

«Ғаламат ғасыр. Көсем 

дәуірі»  

22.50 Премьера! «шай 

ішейк» 


00.00 Х/ф «бумер-2»

02.10 «айнаonline»

02.20 «қорқыныш факторы»

03.00 «қыздар арасында»

03.40 «баспана бабы» 

04.30 «қуырдақ»   

05.00 «Женіп көр!»

     КТК

07.00 қр ӘНҰраНы

07.05 “СВара мЕН ра-

ГИНИ”. Үнді телехикаясы 

(қайталау)

07.35 ЖаҢалықТар 

(қайталау)

08.00 “шырҒалаҢ”. Түрiк 

телехикаясы (қайталау)

09.30 “СмОТрЕТЬ ВСЕм!”

10.00 “ТаЙНы СлЕД-

СТВИЯ-13”, детективная 

драма (3-4 серии, повтор)

12.00 НОВОСТИ (повтор 

вечернего выпуска)

12.45 “Наша ПраВДа” (по-

втор)

13.50 “НЕ ВрИ мНЕ”, псев-до-реалити

14.50 “ӘЙЕл қырық 

шырақТы”. Жаңа маусым!

15.50 “маХаббаТ 

мҰҢы”. Үнді телехикаясы 

(1015,1016).  Тұсаукесер!

17.40 “СВара мЕН ра-

ГИНИ”. Үнді телехикаясы 

(28,29,30).Тұсаукесер! С 

субтитрами на русском 

языке

19.00 “шырҒалаҢ”. Түрiк телехикаясы. Тұсаукесер! 

С субтитрами на русском 

языке.

20.30 ЖаҢалықТар21.00 ВЕЧЕрНИЕ НОВОСТИ

21.40 “Наша ПраВДа” – Не-

веста для ветерана

22.45 “УбИЙСТВО На ТрО-

ИХ”, иронический детектив 

(1-4 серии). В ролях: Юлия 

Такшина, алла Юганова, 

Екатерина Копанова. Пре-

мьера!   

02.50 “СараЙ ХаНымДа-

ры”

03.35 ЖаҢалықТар (қайталау)  

04.00-04.50 “КТК” 

қОрЖыНыНаН”. Ойын-

сауық бағдарламасыКАНАЛ

05.58 қр ӘНҰраНы

06.00 музыкальный час

07:00 Информбюро

08:00 Сериал «КИЕлІ 

НЕКЕ» (каз) (повтор)

10:00 Сериал «мен 

сағанғашықпын» (повтор)

11:00 анимационный 

фильм «монстры на остро-

ве» 

12:40 Ералаш14:00 «Это Казахстан, 

детка»


15:00 Сериал «мен 

сағанғашықпын» (каз)

16:00 алдараспан, шан-

шар, Нысана күнделігі (каз) 

16:30 аЙТа бЕрСІН (по-

втор)


17:30 «Сейфуллин Жолба-

рыс» Концерт (каз)

20:00 Информбюро

21:00 КИНО. меган Фокс в 

фантастическом фильме 

«Черепашки ниндзя»

23:15 «Ұятемес» (каз)

00:05 Премьера! Сериал 

«Возвращение ляли» (каз)

02:30 Казакша концерт (каз)   ЕВРАзИя

6:00 «ӘЙЕл Сыры…»   

6:45 «ЖҰма УаҒызы»     

7:00 ЖаҢалықТар   

7:10 «СаПа бақылаУДа» 

7:55 ЖаҢалықТар   

8:00 Телеканал «ДОбрОЕ 

УТрО»  


10:00 «СУДЕбНыЕ ИСТО-

рИИ»  


11:00 «ТОЙ за»   

11:30 «ӘЙЕл Сыры…»  

12:25 «қОС ЖҮрЕКТІҢ 

лҮПІлІ».   

13:15 «ҒаЖаЙыП ЖаН».    

14:05 ТОК-шОУ «ВСЕ мы 

лЮДИ»    

15:00 «бAСТы ПаТрУлЬ»   

15:10 «ПраВДа»   

15:15 «ОТ ПразДНИКа К 

ПразДНИКУ»  

17:25 «ЖДИ мЕНЯ». аХ-

СТаН  

18:40 «ПОлЕ ЧУДЕС»  20:00 «ГлаВНыЕ НОВО-

СТИ»  


20:55 ТҰСаУКЕСЕр. «қОС 

ЖҮрЕКТІҢ лҮПІлІ».    

22:00 «баСТы 

ЖаҢалықТар»  

22:40 «ҒаЖаЙыП ЖаН».    

23:35 «П@УТINA»   

0:00 мировое кино. Коме-

дия «ТрИ балбЕСа» 

2:00 «П@УТINA»     

2:20 «бAСТы ПаТрУлЬ»    

2:30 «баСТы 

ЖаҢалықТар»   

3:05 «ОПЕраЦИЯ «КУКлО-

ВОД»   


3:50 «ӘЙЕл Сыры…»  

4:35 «ТОЙ за»    

До 5:00 

     


 

7:00 «Еріншектер елі» 

мультфильмі

7:20 Жаңалықтар

7:50 Новости «20:30»

8:20 «Инвестиция және 

даму» бағдарламасы

8:30 Союзмультфильм «Ну, 

погоди!»

9:00 Турецкий сериал 

«Украденная жизнь»

10:00 «махаббат дерті» 

түрік телехикаясы

11:10 «Жетім жүрек» үнді 

телехикаясы

12:10 «қыз ақысы» түрік 

телехикаясы

13:10 «Жібек» телехикаясы

14:10 Сериал «Охотники за 

головами» 

15:20 Программа «репор-

тер представляет»

15:40 «Ханзада Ван Со» 

корей телехикаясы

17:00 «Ұрланған тағдыр» 

түрік телехикаясы

18:00 «Жетім жүрек» үнді 

телехикаясы

19:00 «қыз ақысы» түрік 

телехикаясы

20:00 Жаңалықтар

20:30 Новости «20:30»

21:00 «Ұрланған тағдыр» 

түрік телехикаясы 

22:00 «махаббат дерті» 

түрік телехикаясы

23:00 Сериал «ласточкино 

гнездо»


23:50 Новости «20:30»

0:20 Жаңалықтар

0:50 «Ханзада Ван Со» 

корей телехикаясыЖұМА

25 

ҚАРАшА

ЖОБА

ТАРАз ҚАЛАСЫНЫҢ ӘКІМІ

ШЕШІМ

Тараз  қаласы       №       «___» ________ 2016 жыл 

Жергілікті ауқымдағы табиғи 

сипаттағы төтенше жағдайды

жариялау туралы

«Қазақстан  Республикасындағы  жергілікті 

мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» 

Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы  

Заңының  37-бабының  3  тармағына,  «Азаматтық 

қорғау туралы» Қазақстан Республикасының 2014 

жылғы 11 сәуірдегі  Заңының 4-бабының 3-тармағы 

2)  тармақшасына  және  48-бабына,  «Табиғи  және 

техногендік  сипаттағы  төтенше  жағдайлардың 

сыныптамасын  белгілеу  туралы»  Қазақстан                                                                                                  

Республикасы Үкіметінің 2014 жылғы 2 шілдедегі 

№  756  қаулысына  сәйкес,  Тараз  қалалық  төтенше 

жағдайлардың алдын алу және жою жөніндегі кезектен 

тыс комиссия отырысының 2016 жылғы 4 қарашадағы 

хаттамасы  негізінде,  Тараз  қаласының  аумағында 

қалыптасқан жағдайға байланысты елді мекендердің 

тыныс-тіршілігін қамтамасыз ету мақсатында, Тараз 

қаласының әкімі ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:

1. Тараз қаласының аумағында жергілікті ауқымдағы 

табиғи сипаттағы төтенше жағдай жариялансын.

2.  Азаматтық  қорғаудың  мемлекеттік  жүйесінің 

қалалық  аумақтық  кіші  жүйесі  жұмыс  істеуінің 

төтенше жағдай режимі енгізілсін.

3. Осы шешімнің орындалуын бақылау Тараз қаласы 

әкімінің орынбасары Мақсат Кеңесханұлы Ахаевқа 

жүктелсін.  

6. Осы шешім әділет органдарында мемлекеттік 

тіркелген  күннен  бастап  күшіне  енеді  және  оның 

алғашқы  ресми  жарияланған  күнінен  бастап 

қолданысқа енгізіледі.Қала әкімі                            Н. КАЛЕНДЕРОВ

 

Улы  газбен  улану  салдары  жүйке  жүйесінің және  тыныс  алу  ағзасының  ауыр  ауруларына 

әкеліп соқтырады. Зардап шеккенге өз уақытында 

көрсетілмеген көмек өлімнің себебі  болуы мүмкін.

 Улы газбен улануды  болдырмау үшін, пеш жы-

луын пайдалану кезінде өте абай болыңыздар, өрт 

қауіпсіздігінің талаптарын сақтаңыздар.

  Жылыту  маусымы  басталар  алдында  әрбір 

үй иесі пешпен жылыту жүйесін тексеру қажет. 

Күйеден пеш және түтіндікті тазалау, қара түтін 

шығатын жарықтарды көру үшін әк немесе балшық 

қосындысымен ақтау және жөндеу қажет. Өйткені 

түтіндікте  тарту  нашар  болған  кезде  және  ауа 

берілмегенде, отынның химиялық толық жанба-

уы  орын  алады  және  оның  салдарынан  улы  газ 

жиналады. 

 Егер де көмір немесе от толығымен сөнбесе, 

пештің жапқышын жаппаңыз. Камин немесе пешті 

ұйқыға дейін 2 сағат бұрын жағу қажет.

  Түтіндіктің  суықтан  қатуын  және  кептелуін 

болдырмау мақсатында, түтіндікті қысқы уақытта 

айына кем дегенде бір рет қарап отыру қажет. Үш 

айда бір реттен кем емес түтіндікті күйеден таза-

лайтын маманды шақыртып, тазалату қажет.

  Егер пеш немесе каминді дұрыс пайдаланып 

және  жұмысқа  жарамды  күйінде  ұстасаңыз, 

отынның  жануы  кезінде  шыққан  улы  газ  қауіп 

төндірмейді.

 Есте сақтаңыз! Өрт қауіпсіздігінің талаптарын 

сақтау сіздерге улы газдың құрбаны болмауға және 

өмірге деген қауіп-қатерді  төмендетуге мүмкіндік 

береді.

Тараз қаласының әкімдігі және 

қалалық Төтенше жағдайлар басқармасы.

Улы газдан қауіп бар


Tv АПТА

16

//   «Жамбыл - Тараз»  //  №46 (1334), 16 қараша  2016 Жыл  //6:00 Әнұран

6:05 қазақстан эстра-

да жұлдыздарының 

қатысуымен концерт

8:15 ТҰСаУКЕСЕр! 

«Дара мЕН ДО-

СТары». мультхи-

кая. 2-маусым. 5-6 

бөлімдері(ақш, 2016 

ж.)


9:00 «СЕНбІлІК 

ТаҢ». Отбасылы-

танымдық 

бағдарлама 

10:10 «музарТ Live». 

мега-жоба

11:55 «аС бОлСыН!» 

12:35 «балаПаН 

ЖҰлДыз». Жас 

таланттарға арналған 

өнер додасы

13:40 «ОЙ-ТОлҒаУ» 

14:30 «шаТТық ЕлІ». 

Концерт 


16:

10 Фикрет Күшкан, 

Дениз Чакыр, 

бурак Иамантүрік, 

Езги Еюбоғлы 

«ҮзІлмЕГЕН ҮмІТ» 

телехикаясында. 6-8 

бөлімдері. режиссері: 

құдірет Сабанжы 

(Түркия, 2015ж.) (с 

субтитрами) 18:45 

«музарТ Live». 

Күнделік

19:00 ТҰСаУКЕСЕр! 

«ӨмІрДІҢ ӨзІ НО-

ВЕлла». Телехикая.  

3-бөлім. («қазақстан» 

Ұлттық телеарнасы, 

2016 ж.)(с субтитра-

ми)


20:00 KAZNEWS

20:35 «КӨҢІлашар»

22:10 «қҰС ЖОлы». 

құдайберген бекіштің 

шығармашылық кеші

0:40 Ю Хо Чжон, 

шим ын Кён, Чин Хи 

Гён «адал достық» 

драмасында. 

режиссері: Хён-Чхоль 

Кан(Оңтүстік Корея, 

2011ж.)(с субтитрами)

2:30 KAZNEWS

3:05 «Өмірдің өзі 

новелла». Телехикая.  

3-бөлім. («қазақстан» 

Ұлттық телеарнасы, 

2016 ж.) (с субтитра-

ми)

3:50 Әнұран 

         ХАБАР

7:00 қр Әнұраны

7:00 «қалжың 

қоржыны» 

7:50 «Өзін-өзі тану»

8:00 «Продвопрос»

8:20 «қызық times»

9:20 «Әңгіменің  

ашығы»

10:00 Дневник «биле, қазақстан!»

10:15 аспаздық 

бағдарлама 

«Сиқырлы ас үй»

10:45 мультсериал 

«Щенячий патруль»

11:15 Кино. «школа 

авалон»


12:50 Телехикая. 

«Сүйген жарым»

14:30 Премьера!!! 

Танцевальное шоу 

«биле, қазақстан!»

16:30 Премьера!!! 

реалити шоу «Экспе-

диция 25»

17:00 Цикл телевизи-

онных документаль-

ных фильмов «Эпоха 

перемен»


17:30 «Cәт» тобының 

«Өмірге ғашықпын» 

атты концерті

18:30 «Ду-думан»

19:45 «бенефис-

шоу»


21:00 ақпарат 

арнасы - «7 күн» 

сараптамалық 

бағдарламасы

22:00 мегахит. Такэси 

Канэсиро, Чжан Цзыи  

в фильме Джона 

Ву»Переправа-2»

0:10 междуна-

родный турнир по 

смешанным боевым 

единоборствам мма. 

битва Номадов-9. 

Трансляция из Юж-

ной Кореи. /в записи/

3:00 қр Әнұраны

                          

ҚАзАҚСТАН

ТАРАз

9:00 Әнұран

9:05 қОрыТыНДы 

ЖаҢалықТар

9:30 ИТОГОВыЕ 

НОВОСТИ


9:55 Хабар: мұғалім 

мәртебесі

10:15 балаларға 

базарлық 

10:25 Телеблокнот

10:30 Телемаркет

10:35 музыка

10:50 Хабар: Ұлт 

саулығы

11:10 Хабар: Самопо-знание

11:35 Сөз маржан

11:40 Телеблокнот

11:45 Хабар: бірінші 

студия 

12:10 Отбасылық фильм

13:10 Хабар: Сіз не 

дейсіз?

13:50 Телемаркет14:00 аңдатпа

14:00-16:00 

Техникалық үзіліс 

16:00 аңдатпа

16:05 Телеблокнот

16:10 балаларға 

базарлық 

17:00 Телехикая 

17:55 Телеблокнот

18:00 Әулиеата 

әуендері

18:10 Хабар: балақай

18:25 Хабар: Ел 

қорғаны


18:45 Телеблокнот

18:50 Телемаркет

19:00 аПТа 

ЖаҢалықТары 

20:00 Телехикая 

20:40 Хабар: 

Жамбылдың сенбілік 

кеші


21:20 Хабар: Жам-

былспорт/ каз

21:30 Телемаркет

21:35 Телеблокнот

21:40 Көркем фильм 

23:25 Телеблокнот

23:30 Концерттік 

бағдарлама 

0:55 аңдатпа, Әнұран

1:00 арнаның жабы-

луы

7 КАНАЛ

06.00 «қырық милли-

он теңге шоуы»

07.00 «Ене мен 

келін» 

07.30 «шынайы өмір»08.30 «Теңбіл доп»

09.00 


«Әп,бәрекелде!»

09.30 м/ф «Ну, по-

годи!»

10.30 Детский фильм «марья-искусница»

12.00 «Смеяться раз-

решается»

14.20 ПрЕмЬЕра!т/п 

«моя красивая 

мама» 


14.50 «Q-елі»

16.00 «шай ішейк» 

17.00 Премьера! 

«Тамаша. 7км»

18.00 Т/с «құлпынай 

жұпары»


21.00 «ГУ ГУ ГӘП»   

21.30 «моя история»

22.15 Х/ф «Голодные 

игры»


01.00 «Вечерний 

Квартал»


02.30 шоу «BOOM» 

03.00 «баспана 

бабы» 

04.00 


«Әп,бәрекелде!»

04.30 «Теңбіл доп» 

05.00 «Женіп көр!»

     КТК

07.00 қр ӘНҰраНы

07.05 “Тал 

ТҮСТЕ КӨлЕҢКЕ 

ТҮСПЕЙДІ”. Көркем 

фильм (4 серия)   

08.30 “ТаҒДырмЕН 

ТарТыС ”. Үнді теле-

хикаясы. Тұсаукесер! 

09.00 “баСТы 

рӨлДЕ” (қайталау)

09.30 “INSTAлаЙық” 

(қайталау)

09.50 “КрИВОЕ зЕр-

КалО”

12.00 НОВОСТИ (повтор вечернего 

выпуска)


12.40 “Наша ПраВ-

Да” (повтор)

14.00 “барышНЯ-

КрЕСТЬЯНКа” – 

Новый сезон!

15.00 “КӨрІПКЕл”

16.00 “ӘЙЕл қырық 

шырақТы”. 

17.00 “INSTAлаЙық”. 

Тұсаукесер! 

17.30 “баСТы 

рӨлДЕ”. Тұсаукесер!

18.00 “бақыТқа бІр 

қаДам”. Деректі 

фильм. Тұсаукесер!  

18.30 “шырҒалаҢ”. 

Түрiк телехикаясы 

(қайталау)

21.00 “Я СТЕСНЯ-

ЮСЬ СВОЕГО ТЕла”, 

медицинское реали-

ти-шоу. 3-ий сезон. 

Премьера!              

22.30 “ДрУГаЯ 

ПраВДа”

23.30 “Я СТЕС-НЯЮСЬ СВОЕГО 

ТЕла”, медицинское 

реалити-шоу (про-

должение)

01.20 “КӨрІПКЕл” 

(қайталау)

02.05-03.30 

“ӨмІрДЕН алыНҒаН 

Сабақ”. Көркем 

фильм  


КАНАЛ

05.58 қр ӘНҰраНы

06.00 развлека-

тельная программа 

«ризамын» (каз)

07:00 Информбюро 

08:00 Конил толкыны

09:00 1001 анекдотСЕНБІ 

26  

ҚАРАшА

Монтаждау, бұйымдарды ілу және 

басқа да жұмыстар (шақыру - 100 теңге), 

“Польша гардині”,  жалюздер, сөрелер, ванна 

жиынтығы, бұрғылау, эл. ажыратқыш (тек алмас-

тыру), нүктелердің орнын ауыстырып салу, люстра, 

жарықшам, бра. 

Бетон қабырғаны тесу. Жиһаздарға кішігірім 

жөндеулер. 

Т. 34-81-93, ұ.т.: 87052088339, 87051044109 . Алдын ала 

телефон шалыңыз.

МАМАН  

НИКОЛАЙ

Пластик терезелер. Өлшеуі 

тегін. Маскиттік тор сыйлыққа. 

Т. 87072355158, 87713355158.

үйге келіп қызмет көрсетеміз.

Т.45-66-90, 87052255278 (владимир)

10:00 Кулинарная 

программа «Готовим с 

адель» 


10:30 анимационный 

фильм «монстры на 

острове» (повтор)

12:10 Фартовые 

деньги

12:40 Премьера! Се-риал «Улжан»

15:40 Ералаш

17:10 анимационный 

фильм «шрек»

19:00 КИНО. ме-

ган Фокс в фанта-

стическом филь-

ме «Черепашки 

ниндзя»(повтор) 

21:00 аЙТа бЕрСІН

22:00 Фильм Концерт 

«алишер Каримов» 

(каз)

00:15 КИНО. шайа-лабаф в триллере 

«Паранойя»

02:00 Казакша концерт 

(каз)


 

   ЕВРАзИя

 

6:00 ЖаҢалықТар   6:05 «ОПЕраЦИЯ 

«КУКлОВОД»   

7:50 «ВЕрОНИКа 

марС»  


8:35 «П@УТINA»   

9:00 «СмаК» 

9:40 «ТаблЕТКа ОТ 

СлЕз» 


11:40 «ФабрИКа 

ГрЕз» с Ольгой арта-

моновой  

12:00 «112. НЕДЕлЯ»     

12:30 «ВЕрОНИКа 

марС»  


13:25 «ТОЙ базар»  

14:25 «П@УТINA+»   

15:30 «СлОмаННыЕ 

СУДЬбы»


20:00 «ПЕрВаЯ ПрО-

Грамма»  

20:30 ПрЕмЬЕра 

СЕзОНа. «ГОлОС 

аХСТаНа»  

22:15 «баСТы 

баҒДарлама» 

22:45 «КЕшКІ КЕзДЕ-

СУ»  

0:00 «лЕДНИКОВыЙ ПЕрИОД». НОВыЙ 

СЕзОН  


2:30 «112. НЕДЕлЯ»    

2:50 «КЕшКІ КЕзДЕ-

СУ»  

3:50 «ИДЕалЬНыЙ рЕмОНТ»   

4:35 «П@УТINA»   

До 05:00 

      


8:00 Жаңалықтар

8:30 Новости «20:30»

9:00 Турецкий сериал 

«Украденная жизнь»

10:00 Программа 

«Тенгемания»

10:15 «Үздік 

әндер» концерттік 

бағдарламасы

11:00 «Жетім жүрек» 

үнді телехикаясы

12:00 «мұң» көркем 

фильмі

14:00 Союзмуль-тфильм «Ну, погоди!»

14:20 Сериал «Танки-

сты своих не броса-

ют» 


16:45 «Теңгемания» 

бағдарламасы

17:00 «Ұрланған 

тағдыр» түрік теле-

хикаясы 

18:00 «Жетім жүрек» 

үнді телехикаясы

20:00 «біздің 

уақыт» ақпараттық-

сараптамалық 

бағдарламасы

20:45 «біздің ауыл» 

бағдарламасы

21:10 «Ұрланған 

тағдыр» түрік теле-

хикаясы


22:10 «Ел аузында» 

бағдарламасы

22:40 «Ой мен ойын» 

шоуы


23:30 «қызмет ая-

сынан тыс жерде» 

көркем фильмі

1:30 «Kaznet» 

ғаламторға шолу


Каталог: images -> PDF-kaz
PDF-kaz -> Мейірім мейраМы Құрбан айт мүбәрак болсын!
PDF-kaz -> 2016 жыл, сәрсенбі
PDF-kaz -> 2016 жылдың 10 желтоқсан күні сағат 00-ден бастап орталық «Достық» алаңында
PDF-kaz -> 2016 жыл, сәрсенбі
PDF-kaz -> 8 бет. Ардагерлердің алғысы Ерді ЕсЕйткЕн Ерлік кемел өнер кемерінен шалқыса
PDF-kaz -> 8-9-бет. МерекеңМен, Мейірлі Медбике!
PDF-kaz -> 2015 жыл, сәрсенбі
PDF-kaz -> Құрметті Ұлы Отан соғысының ардагерлері мен тыл еңбеккерлері!
PDF-kaz -> Наурыз Мен қазақтың қызымын: арға тұнған, Ағыстарда жақұтым жарға атылған. Қарағайын сыңсытқан қара ормандар, Менің қара бұрымым тарқатылған
PDF-kaz -> 28 қаңтар 2015 жыл, сәрсенбі

жүктеу 0.98 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет