Тәуелсіздік – үлкен жеңіс, үлкен дәуір. Тұрмыста бақытсыз болсаң да, халқыңның тәуелсіздігі үшін бақыттысыңжүктеу 0.98 Mb.
Pdf просмотр
бет7/11
Дата23.04.2017
өлшемі0.98 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

   ЕВРАзИя

6:00 ЖаҢалықТар   

6:05 «ЖИТЬ зДОрОВО»   

7:00 ЖаҢалықТар   

7:10 «СаПа бақылаУДа» 

7:55 ЖаҢалықТар   

8:00 Телеканал «ДОбрОЕ 

УТрО»  


10:00 «СУДЕбНыЕ ИСТО-

рИИ»  


11:00 «ТОЙ за»   

11:30 «ӘЙЕл Сыры…»  

12:25 «қОС ЖҮрЕКТІҢ 

лҮПІлІ».   

13:15 «ҒаЖаЙыП ЖаН».    

14:05 «ӘН ДарИЯ»   

15:00 «бAСТы ПаТрУлЬ»    

15:10 «ПраВДа»   

15:15 «ВСЕ СОКрОВИЩа 

мИра»


16:20 «ДаВаЙ ПОЖЕНИм-

СЯ!»  


17:35 Ток-шоу «рОДИНа»  

18:50 многосерийная мело-

драма «раДИ лЮбВИ Я ВСЕ 

СмОГУ»


20:00 «ГлаВНыЕ НОВОСТИ»  

20:55 ТҰСаУКЕСЕр. «қОС 

ЖҮрЕКТІҢ лҮПІлІ».    

22:00 «баСТы 

ЖаҢалықТар»  

22:40 «ҒаЖаЙыП ЖаН».    

23:35 «П@УТINA»   

0:00 «маЖОр». Новый сезон

2:00 «П@УТINA»     

2:20 «бAСТы ПаТрУлЬ»    

2:30 «баСТы 

ЖаҢалықТар»   

3:05 «ОПЕраЦИЯ «КУКлО-

ВОД»   


До 4:00 

     


 

7:00 «Kaznet» ғаламторға 

шолу

7:30 Программа «Супер-папа»

8:10 «біздің уақыт» 

ақпараттық-сараптамалық 

бағдарламасы

9:00 Турецкий сериал 

«Украденная жизнь»

10:00 «махаббат дерті» 

түрік телехикаясы

11:10 «Жетім жүрек» үнді 

телехикаясы

13:10 «қыз ақысы» түрік 

телехикаясы

14:10 «Жібек» телехикаясы

15:10 Информационно-

аналитическая программа 

«Избранное за неделю»

16:00 «рио Чемпиондары» 

бағдарламасы

16:20 Союзмультфильм 

«Винни-Пух»

17:00 «Ұрланған тағдыр» 

түрік телехикаясы

18:00 «Жетім жүрек» үнді 

телехикаясы

19:00 «қыз ақысы» түрік 

телехикаясы

20:00 Жаңалықтар

20:30 Новости «20:30»

21:00 «Ұрланған тағдыр» 

түрік телехикаясы

22:00 «махаббат дерті» 

түрік телехикаясы

23:00 Сериал «ласточкино 

гнездо»


23:50 Новости «20:30»

0:20 Жаңалықтар

0:50 Программа «Тенге-

мания»


1:05 Ән мен әзіл концерттік 

бағдарламасыTv АПТА

13

//   «Жамбыл - Тараз»  //  №46 (1334), 16 қараша  2016 Жыл  //21 

ҚАРАшА

Tv АПТА

14

//   «Жамбыл - Тараз»  //  №46 (1334), 16 қараша  2016 Жыл  //БЕЙСЕНБІ

24 

ҚАРАшА

6:00 Әнұран

6:05 қазақстан эстрада 

жұлдыздарының қатысуымен 

концерт

7:00 «ТаҢшОлПаН». Таңғы ақпаратты-сазды 

бағдарлама(9:30 KAZNEWS)   

10:00 ТҰСаУКЕСЕр! «СИС-

СИ». мультхикая. 15-бөлім 

(Италия, 2015-2016жж.)

10:25 ТҰСаУКЕСЕр! 

«рОбОТКӨлІК ПОлИ». 

мультхикая. 18-бөлім(Оңтүстік 

Корея, 2011 ж.)

10:40 «айман&шолпан». Теле-

хикая. 41-бөлім («қазақстан» 

Ұлттық телеарнасы, 2015 ж.) 

(с субтитрами)

11:35 «айтуға оңай...»

12:25 «... Үй болу қиын». Теле-

хикая. 20-бөлім («қазақстан» 

Ұлттық телеарнасы, 2012ж.) (с 

субтитрами)

13:00 «бІрГЕ ТаҢДаЙмыз!». 

Тікелей эфир 

14:10 «Келін». Телехи-

кая. 2021, 2022-бөлімдері 

(Үндістан, 2014-2015 жж.) (с 

субтитрами)

15:00 «ӘЙЕл бақыТы». Ток-

шоу. Тікелей эфир 

16:40 «Сурайя». Телехикая. 

89-бөлім (малайзия, 2015 ж.) 

(с субтитрами)

17:30 KAZNEWS

17:55 «ТҮбІ бІр ТҮрКІлЕр» 

18:40 «аГрОбИзНЕС»  (с 

субтитрами)

19:05 ТҰСаУКЕСЕр! 

«СУраЙЯ». Телехикая.90-

бөлім (малайзия, 2015 ж.) (с 

субтитрами)

20:00 KAZNEWS

20:45 «аЙТУҒа ОҢаЙ...»

21:30 ТҰСаУКЕСЕр! 

«аЙмаН&шОлПаН». Теле-

хикая. 42-бөлім («қазақстан» 

Ұлттық телеарнасы, 2016 ж.) 

(с субтитрами)

22:25 ТҰСаУКЕСЕр! 

«КЕлІН». Телехикая.2023, 

2024-бөлімдері (Үндістан, 

2014-2015 жж.) (с субтитрами)

23:15 «ТҮНГІ СТУДИЯДа 

НҰрлаН қОЯНбаЕВ»

23:50 KAZNEWS

0:35 «... Үй болу қиын». Теле-

хикая. 20-бөлім («қазақстан» 

Ұлттық телеарнасы, 2012ж.) (с 

субтитрами)

1:10 «агробизнес» (с субти-

трами)

1:35 «Түнгі студияда Нұрлан қоянбаев»

2:10 қазақстан эстрада 

жұлдыздарының қатысуымен 

концерт


3:45 Әнұран

         ХАБАР

7:00 қр Әнұраны

7:00 «Әсем әуен» 

7:15 «біздің үй»

8:00 Утренняя информа-

ционно-развлекательная 

программа «Жаңа күн» 

таңғы ақпаратты-сазды 

бағдарламасы

10:10 Телесериал. «Такая 

работа» (россия) 

11:00 Телехикая. «зәуре»

11:50 «Энергия будущего - 

EXPO - болашақ энергиясы»

11:55 «Әр үйдің сыры басқа» 

деректі драмасы

12:30 Кулинарная программа 

«магия кухни»

13:00 Премьера! Телесериал. 

«Унесенные рейсом»

13:30 Документальная драма 

«Женский детектив»

14:00 Премьера! Телесериал. 

«Центральная больница» 

15:00 «Народный контроль»

15:15 «Көңіл толқыны» 

ақпратты-танымдық 

бағдарламасы 

15:45 «қызық times» 

16:35 «Тағдыр тартысы»  

деректі драмасы

17:10 «Энергия будущего - 

EXPO - болашақ энергиясы»

17:15 «біздің үй»

18:00 «біздің назарда»

18:15 Телехикая. «зәуре»

19:00 қорытынды жаңалықтар 

Негізінде

19:40 Тұсаукесер! Телехикая. 

«Сапарластар хикаясы» 

20:10 «Энергия будущего - 

EXPO - болашақ энергиясы»

20:20 Премьера! Ток-шоу 

«Давайте говорить» 

21:00 Итоги дня По сути

21:40 Телесериал. «Такая 

работа» (россия) 

22:30 Премьера!!! 

Телесериал.»Осколки» 

23:30 «Тағдыр тартысы»  

деректі драмасы

0:00 қорытынды жаңалықтар

0:40 «Әр үйдің сыры басқа» 

деректі драмасы

1:10 «Өмір сабақтары» 

деректі драмасы

1:40 қорытынды жаңалықтар

2:20 «Сотқа жеткізбей» 

деректі драмасы

3:00 қр Әнұраны

                          

ҚАзАҚСТАН

ТАРАз

7:25 Әнұран.аңдатпа

7:30 қайырлы таң, Әулиеата!       

9:30 ЖаҢалықТар 

9:55 НОВОСТИ

10:20 Күй күмбірі

10:25 Телеблокнот

10:30 Телемаркет

10:35 Хабар: алтын бесік 

10:50 Хабар: Грани

11:00 балаларға базарлық

11:30 Телеблокнот

11:35 музыка

11:45 Телехикая

12:35 Деректі фильм  

13:00 ТҮСКІ ЖаҢалықТар

13:15 ДНЕВНыЕ НОВОСТИ

13:30 балаларға базарлық

13:50 Телемаркет

13:55 Телеблокнот

14:00 Сөз маржан 

14:05 аңдатпа

14:05-17.50 Техникалық үзіліс 

17:50 аңдатпа

17:55 Хабар: Самопознание

18:20 КЕшКІ ЖаҢалықТар  

18:35 ВЕЧЕрНИЕ НОВОСТИ

18:50 Телемаркет

18:55 Телеблокнот

19:00 Телехикая 

19:50 музыка

20:00 Хабар: Первая студия

20:25 Телеблокнот

20:30 қОрыТыНДы 

ЖаҢалықТар

20:55 роликтер, анонстар

21:00 ИТОГОВыЕ НОВОСТИ

21:25 роликтер, анонстар

21:30 Телемаркет

21:35 Телехикая 

22:25 Телеблокнот

22:30 Көркем фильм

0:00 қОрыТыНДы 

ЖаҢалықТар

0:25 ИТОГОВыЕ НОВОСТИ

0:55 Телеблокнот

1:00 музыка

1:08 аңдатпа.Әнұран

1:10 арнаның жабылуы

7 КАНАЛ

06.00 «қыздар арасында»

06.40 «Ене мен келін»   

07.10 «қуырдақ»   

07.40 Т/с «Үзілген 

жапырақтар»

09.30 «Гадалка»

10.00 «Смеяться разреша-

ется»

11.40 Т/с «Әулет»  12.50 Т/с «Ғаламат ғасыр. 

Көсем дәуірі»  

14.00 Т/с «Тағдырым 

шешілген күн»

15.00 «Q-елі»

15.40 Т/с «Строя»

16.10 Т/с «Квест»

17.10 «Человек-невидимка»

18.20 Т/с «Секретные мате-

риалы»


19.20 ПрЕмЬЕра «Q-елі»

19.50 Т/с «а счастье где-то 

рядом»

20.50 ПрЕмЬЕра т/с «Тағдырым шешілген күн»

21.50 ПрЕмЬЕра т/с 

«Ғаламат ғасыр. Көсем 

дәуірі»  

22.50 Т/с «Әулет»

00.00 Премьера! Т/с «Секрет-

ные материалы»

00.50 Т/с «Квест»  

01.40 «айнаonline»

02.15 «қорқыныш факторы»

03.00 «қыздар арасында»

03.40 «баспана бабы» 

04.30 «қуырдақ»   

05.00 «Женіп көр!»     КТК

07.00 қр ӘНҰраНы

07.05 “СВара мЕН раГИНИ”. 

Үнді телехикаясы (қайталау)

07.35 ЖаҢалықТар 

(қайталау)

08.00 “шырҒалаҢ”. Түрiк 

телехикаясы (қайталау)

09.30 “СмОТрЕТЬ ВСЕм!”

10.00 “бЕлаЯ СТрЕла. ВОз-

мЕзДИЕ”, остросюжетная 

драма (11-12 серии, повтор)

12.00 НОВОСТИ (повтор 

вечернего выпуска)

12.45 “былО ДЕлО” (повтор)

13.45 “СамыЙ лУЧшИЙ 

ДЕНЬ”. Премьера! 

14.10 “НЕ ВрИ мНЕ”, псевдо-

реалити

15.00 “ӘЙЕл қырық шырақТы”. Жаңа маусым!

16.00 “маХаббаТ мҰҢы”. 

Үнді телехикаясы (1011,1012).  

Тұсаукесер!

17.20 “СВара мЕН раГИНИ”. 

Үнді телехикаясы (22,23,24).

Тұсаукесер! С субтитрами на 

русском языке

19.00 “шырҒалаҢ”. Түрiк 

телехикаясы. Тұсаукесер! С 

субтитрами на русском языке.

20.30 ЖаҢалықТар

21.00 ВЕЧЕрНИЕ НОВОСТИ

21.40 “ЧЕрНыЙ КВаДраТ” 

22.10 “мОЯ ПраВДа”. Пре-

мьера!


22.40 “ПИСЬма На СТЕКлЕ” 

(13-14 серии), мелодрама с 

участием марии Порошиной, 

Ольги Ивановой, Никиты 

Тезина, Юрия батурина. 

Премьера!

00.30 “ТаЙНы СлЕД-

СТВИЯ-13” (1-2 серии), де-

тективная драма с участием 

анны Ковальчук, Вячеслава 

захарова, Ольги Павловец  

02.15 “СараЙ ХаНымДары” 

03.00 ЖаҢалықТар (повтор)  

03.25-04.20 “КТК” 

қОрЖыНыНаН”. Ойын-сауық 

бағдарламасыКАНАЛ

05.58 қр ӘНҰраНы

06.00 музыкальный час

07:00 Информбюро

08:00 Сериал «КИЕлІ НЕКЕ» 

(каз) (повтор)

10:00 Сериал «бақыТТы 

бОлҒым КЕлЕДІ» (каз)

11:00 мультсериал «бЭТ-

мЕН»


11:30 мультсериал «Фиксики» 

(рус)


12:30 Ералаш

13:30 Сериал «Как я стал 

русским»  (повтор)

14:05 Сериал «айТи моло-

дец!»

15:05 Сериал «мен сағанғашықпын» (каз)

16:05 Сериал «КИЕлІ НЕКЕ» 

(каз)

18:00 Сериал «махаббат пен жаза» (каз)

20:00 Информбюро

21:00 Сериал «Вечный от-

пуск» 


22:40 Сериал «ЕрТУГрУл 2»

23:40 «Ұятемес» (каз)

00:30 Премьера! Сериал 

«Возвращение ляли» (каз)

02:50 Казакша концерт (каз)

 

     ЕВРАзИя

6:00 ЖаҢалықТар   

6:05 «ЖИТЬ зДОрОВО»   

7:00 ЖаҢалықТар   

7:10 «СаПа бақылаУДа» 

7:55 ЖаҢалықТар   

8:00 Телеканал «ДОбрОЕ 

УТрО»  


10:00 «СУДЕбНыЕ ИСТО-

рИИ»  


11:00 «ТОЙ за»   

11:30 «ӘЙЕл Сыры…»  

№12:25 «қОС ЖҮрЕКТІҢ 

лҮПІлІ».   

13:15 «ҒаЖаЙыП ЖаН».    

14:05 ТОК-шОУ «ВСЕ мы 

лЮДИ»    

15:00 «бAСТы ПаТрУлЬ»     

15:15 «ВСЕ СОКрОВИЩа 

мИра»


16:20 «ДаВаЙ ПОЖЕНИм-

СЯ!»  


17:35 «ПУСТЬ ГОВОрЯТ»  

18:50 «раДИ лЮбВИ Я ВСЕ 

СмОГУ»

20:00 «ГлаВНыЕ НОВОСТИ»  20:55 ТҰСаУКЕСЕр. «қОС 

ЖҮрЕКТІҢ лҮПІлІ».    

22:00 «баСТы 

ЖаҢалықТар»  

22:40 «ҒаЖаЙыП ЖаН».    

23:35 «П@УТINA»   

0:00 «маЖОр». Новый сезон

2:00 «П@УТINA»     

2:20 «бAСТы ПаТрУлЬ»    

2:30 «баСТы ЖаҢалықТар»   

3:05 «ОПЕраЦИЯ «КУКлО-

ВОД»   


До 4:00 

     


 

7:00 «Еріншектер елі» 

мультфильмі

7:20 Жаңалықтар

7:50 Новости «20:30»

8:20 Союзмультфильм «Когда 

зажигаются елки»

9:00 Турецкий сериал «Укра-

денная жизнь»

10:00 «махаббат дерті» түрік 

телехикаясы

11:10 «Жетім жүрек» үнді 

телехикаясы

12:10 «қыз ақысы» түрік теле-

хикаясы

13:10 «Жібек» телехикаясы14:10 Сериал «Охотники за 

головами» 

15:20 Союзмультфильм 

«Ивашка из дворца пионеров»

15:30 Союзмультфильм «Волк 

и теленок»

15:40 «Ханзада Ван Со» 

корей телехикаясы

17:00 «Ұрланған тағдыр» түрік 

телехикаясы 

18:00 «Жетім жүрек» үнді 

телехикаясы

19:00 «қыз ақысы» түрік теле-

хикаясы


20:00 Жаңалықтар

20:30 Новости «20:30»

21:00 «Ұрланған тағдыр» түрік 

телехикаясы 

22:00 «махаббат дерті» түрік 

телехикаясы

23:00 Сериал «ласточкино 

гнездо»


23:50 Новости «20:30»

0:20 Жаңалықтар

0:50 Программа «Тенгемания»

1:05 «Ханзада Ван Со» корей 

телехикаясы

СӘРСЕНБІ

23 

ҚАРАшА

6:00 Әнұран

6:05 қазақстан эстрада 

жұлдыздарының қатысуымен 

концерт

7:00 «ТаҢшОлПаН». Таңғы ақпаратты-сазды бағдарлама  

(9:30 KAZNEWS)

10:00 ТҰСаУКЕСЕр! «СИС-

СИ». мультхикая. 16-бөлім 

(Италия, 2015-2016жж.)

10:25 ТҰСаУКЕСЕр! 

«рОбОТКӨлІК ПОлИ». 

мультхикая. 19-бөлім(Оңтүстік 

Корея, 2011 ж.)

10:40 «айман&шолпан». Теле-

хикая. 42-бөлім («қазақстан» 

Ұлттық телеарнасы, 2016 ж.) (с 

субтитрами)

11:35 «айтуға оңай...»

12:25 «... Үй болу қиын». Теле-

хикая. 21-бөлім («қазақстан» 

Ұлттық телеарнасы, 2012ж.) (с 

субтитрами)

13:00 «бІрГЕ ТаҢДаЙмыз!». 

Тікелей эфир 

14:10 «Келін». Телехикая.2023, 

2024-бөлімдері (Үндістан, 

2014-2015 жж.) (с субтитрами)

15:00 «ӘЙЕл бақыТы». Ток-

шоу. Тікелей эфир 

16:40 «Сурайя». Телехикая. 

90-бөлім (малайзия, 2015 ж.) 

(с субтитрами)

17:30 KAZNEWS

17:55 «Ұлттық шоу»

18:40 «ЖарқыН бЕЙНЕ»

19:05 ТҰСаУКЕСЕр! 

«СУраЙЯ». Телехикая.91-

бөлім (малайзия, 2015 ж.) (с 

субтитрами)

20:00 KAZNEWS

20:45 «аЙТУҒа ОҢаЙ...» 

21:30 ТҰСаУКЕСЕр! 

«аЙмаН&шОлПаН». Теле-

хикая. 43-бөлімі («қазақстан» 

Ұлттық телеарнасы, 2016 ж.) (с 

субтитрами)

22:25 ТҰСаУКЕСЕр! 

«КЕлІН». Телехикая.2025, 

2026-бөлімдері (Үндістан, 

2014-2015 жж.) (с субтитрами)

23:15 «ТҮНГІ СТУДИЯДа 

НҰрлаН қОЯНбаЕВ» 

23:50 «мУзарТ Live». Күнделік

0:00 KAZNEWS

0:45 «... Үй болу қиын». Теле-

хикая. 21-бөлім («қазақстан» 

Ұлттық телеарнасы, 2012ж.) (с 

субтитрами)

1:20 «Жарқын бейне»

1:50 «Түнгі студияда Нұрлан 

қоянбаев»

2:20 қазақстан эстрада 

жұлдыздарының қатысуымен 

концерт


3:45 Әнұран

         ХАБАР

7:00 қр Әнұраны

7:00 «Әсем әуен» 

7:15 «біздің үй»

8:00 Утренняя информа-

ционно-развлекательная 

программа «Жаңа күн» 

таңғы ақпаратты-сазды 

бағдарламасы

10:10 Телесериал. «Такая 

работа» (россия) 

11:00 Телехикая. «зәуре»

11:50 «Энергия будущего - 

EXPO - болашақ энергиясы»

12:00 «Әр үйдің сыры басқа» 

деректі драмасы

12:30 Кулинарная программа 

«магия кухни»

13:00 Премьера! Телесериал. 

«Унесенные рейсом»

13:30 Документальная драма 

«Женский детектив»

14:00 Премьера! Телесериал. 

«Центральная больница» 

15:00 «Важно знать»

15:15 «Көңіл толқыны» 

ақпратты-танымдық 

бағдарламасы 

15:45 «қызық times» 

16:35 «Тағдыр тартысы»  

деректі драмасы

17:10 «Энергия будущего - 

EXPO - болашақ энергиясы»

17:15 «біздің үй»

18:00 «білу маңызды»

18:15 Телехикая. «зәуре»

19:00 қорытынды жаңалықтар 

Негізінде

19:40 Тұсаукесер! Телехикая. 

«Сапарластар хикаясы» 

20:10 «Энергия будущего - 

EXPO - болашақ энергиясы»

20:20 Премьера! Ток-шоу 

«Давайте говорить» 

21:00 Итоги дня По сути

21:40 Телесериал. «Такая 

работа» (россия) 

22:30 Премьера!!! 

Телесериал.»Осколки» 

23:30 Футзал. Кубок УЕФа. 

Элитный раунд. Кайрат – 

реал. Трансляция из алматы

1:30 «Тағдыр тартысы»  

деректі драмасы

2:00 қорытынды жаңалықтар

2:40 «Әр үйдің сыры басқа» 

деректі драмасы

3:00 қр Әнұраны

                          

ҚАзАҚСТАН

ТАРАз

7:25 Әнұран

7:30 қайырлы таң, Әулиеата!   

9:30 ЖаҢалықТар

9:55 НОВОСТИ

10:20 Күй күмбірі

10:25 Телеблокнот

10:30 Телемаркет

10:35 Хабар: Первая студия

11:00 балаларға базарлық

11:30 Телеблокнот

11:35 музыка

11:45 Телехикая

12:35 Деректі фильм

13:00 ТҮСКІ ЖаҢалықТар 

13:15 ДНЕВНыЕ НОВОСТИ

13:30 балаларға базарлық

13:50 Телемаркет

13:55 Телеблокнот

14:00 Сөз маржан

14:05 аҢДаТПа

14:05-17.50 Техникалық үзіліс 

17:50 аҢДаТПа

17:55 Хабар: Жаса, менің елім!

18:10 Хабар: Иман нұры

18:20 КЕшКІ ЖаҢалықТар

18:35 ВЕЧЕрНИЕ НОВОСТИ  

18:50 Телемаркет

18:55 Телеблокнот

19:00 Телехикая 

19:50 музыка

20:00 Хабар: Ел мерейі

20:10 Хабар: қоғам және заң

20:25 Телеблокнот

20:30 қОрыТыНДы 

ЖаҢалықТар

20:55 роликтер, анонстар

21:00 ИТОГОВыЕ НОВОСТИ

21:25 роликтер, анонстар

21:30 Телемаркет

21:35 Телехикая 

22:25 Телеблокнот

22:30 Көркем фильм

0:00 қОрыТыНДы 

ЖаҢалықТар

0:25 ИТОГОВыЕ НОВОСТИ

0:55 Телеблокнот

1:00 музыка

1:08 аңдатпа.Әнұран

1:10 арнаның жабылуы7 КАНАЛ

06.00 «қыздар арасында»

06.40 «Ене мен келін»   

07.10 «қуырдақ»   

07.30 Т/с «Үзілген 

жапырақтар»

09.30 «Гадалка»

10.00 «Смеяться разреша-

ется»

11.40 Т/с «Әулет»  12.50 Т/с «Ғаламат ғасыр. 

Көсем дәуірі»  

14.00 Т/с «Тағдырым шешілген 

күн»


15.00 «Q-елі»

15.40 Т/с «Строя»

16.10 Т/с «Квест»

17.10 «Человек-невидимка»

18.20 Т/с «Секретные мате-

риалы»


19.20 ПрЕмЬЕра «Q-елі»

19.50 Т/с «а счастье где-то 

рядом»

20.50 ПрЕмЬЕра т/с «Тағдырым шешілген күн»

21.50 ПрЕмЬЕра т/с 

«Ғаламат ғасыр. Көсем дәуірі»  

22.50 Т/с «Әулет»

00.00 Премьера! Т/с «Секрет-

ные материалы»

00.50 Т/с «Квест»  

01.40 «айнаonline»

02.15 «қорқыныш факторы»

03.00 «қыздар арасында»

03.40 «баспана бабы» 

04.30 «қуырдақ»   

05.00 «Женіп көр!»

     КТК

07.00 қр ӘНҰраНы

07.05 “СВара мЕН раГИНИ”. 

Үнді телехикаясы (қайталау)

07.35 ЖаҢалықТар 

(қайталау)

08.00 “шырҒалаҢ”. Түрiк 

телехикаясы (қайталау)

09.30 “СмОТрЕТЬ ВСЕм!”

10.00 “ТаЙНы СлЕД-

СТВИЯ-13”, детективная 

драма (1-2 серии, повтор)

12.00 НОВОСТИ (повтор 

вечернего выпуска)

12.45 “ЧЕрНыЙ КВаДраТ” 

(повтор)


13.20 “НЕ ВрИ мНЕ”, псевдо-

реалити


14.40 “ӘЙЕл қырық 

шырақТы”. Жаңа маусым!

15.40 “маХаббаТ мҰҢы”. 

Үнді телехикаясы (1013,1014).  

Тұсаукесер!

17.30 “СВара мЕН раГИНИ”. 

Үнді телехикаясы (25,26,27).

Тұсаукесер! С субтитрами на 

русском языке

19.00 “шырҒалаҢ”. Түрiк 

телехикаясы. Тұсаукесер! С 

субтитрами на русском языке.

20.30 ЖаҢалықТар

21.00 ВЕЧЕрНИЕ НОВОСТИ

21.40 “Наша ПраВДа” – 

Смерть под защитой

22.45 “ПИСЬма На СТЕКлЕ” 

(15-16 серии), мелодрама с 

участием марии Порошиной, 

Ольги Ивановой, Никиты 

Тезина, Юрия батурина. Пре-

мьера!


00.40 “ТаЙНы СлЕД-

СТВИЯ-13” (3-4 серии), 

детективная драма с участием 

анны Ковальчук, Вячеслава 

захарова, Ольги Павловец

02.10 “СараЙ ХаНымДары”

02.55 ЖаҢалықТар 

(қайталау)  

03.20-04.30 “КТК” 

қОрЖыНыНаН”. Ойын-сауық 

бағдарламасы

КАНАЛ

05.58 қр ӘНҰраНы

06.00 музыкальный час

07:00 Информбюро

08:00 Сериал «КИЕлІ НЕКЕ» 

(каз) (повтор)

10:00 Сериал «мен 

сағанғашықпын» (повтор)

11:00 мультсериал «бЭТмЕН»

11:30 мультсериал «Фиксики» 

(рус)

12:30 Ералаш13:30 Сериал «Вечный отпуск» 

(повтор)


14:05Сериал «айТи молодец!»

15:05 Сериал «мен 

сағанғашықпын» (каз)

16:05 Сериал «КИЕлІ НЕКЕ» 

(каз)

18:00 Сериал «махаббат пен жаза» (каз)

20:00 Информбюро

21:00 Сериал «Вечный отпуск» 

22:40 Сериал «ЕрТУГрУл 2»

23:40 «Ұятемес» (каз)

00:30 Премьера! Сериал «Воз-

вращение ляли» (каз)

02:50 Казакша концерт (каз)

  

   ЕВРАзИя

6:00 ЖаҢалықТар   

6:05 «ЖИТЬ зДОрОВО»   

7:00 ЖаҢалықТар   

7:10 «СаПа бақылаУДа» 

7:55 ЖаҢалықТар   

8:00 Телеканал «ДОбрОЕ 

УТрО»  


10:00 «СУДЕбНыЕ ИСТО-

рИИ»  


11:00 «ТОЙ за»   

11:30 «ӘЙЕл Сыры…»  

№12:25 «қОС ЖҮрЕКТІҢ 

лҮПІлІ».   

13:15 «ҒаЖаЙыП ЖаН».    

14:05 ТОК-шОУ «ВСЕ мы 

лЮДИ»    

15:00 «бAСТы ПаТрУлЬ»     

15:15 «ВСЕ СОКрОВИЩа 

мИра». заключительная 

серия

16:20 «ДаВаЙ ПОЖЕНИм-СЯ!»  

17:35 «ПУСТЬ ГОВОрЯТ»  

18:50 «раДИ лЮбВИ Я ВСЕ 

СмОГУ»


20:00 «ГлаВНыЕ НОВОСТИ»  

20:55 ТҰСаУКЕСЕр. «қОС 

ЖҮрЕКТІҢ лҮПІлІ».    

22:00 «баСТы 

ЖаҢалықТар»  

22:40 «ҒаЖаЙыП ЖаН».    

23:35 «П@УТINA»   

0:00 «маЖОр». Новый сезон

2:00 «П@УТINA»     

2:20 «бAСТы ПаТрУлЬ»    

2:30 «баСТы ЖаҢалықТар»   

3:05 «ОПЕраЦИЯ «КУКлО-

ВОД»   

До 4:00 


     

 

7:00 «Еріншектер елі» мультфильмі

7:20 Жаңалықтар

7:50 Новости «20:30»

8:20 Союзмультфильм «Ох 

и ах»

8:40 Союзмультфильм «В стране невыученных уроков»

9:00 Турецкий сериал «Укра-

денная жизнь»

10:00 «махаббат дерті» түрік 

телехикаясы

11:10 «Жетім жүрек» үнді 

телехикаясы

12:10 «қыз ақысы» түрік теле-

хикаясы

13:10 «Жібек» телехикаясы14:10 Сериал «Охотники за 

головами» 

15:20 «Инвестиция және 

даму» бағдарламасы

15:40 «Ханзада Ван Со» корей 

телехикаясы

17:00 «Ұрланған тағдыр» түрік 

телехикаясы

18:00 «Жетім жүрек» үнді 

телехикаясы

19:00 «қыз ақысы» түрік теле-

хикаясы


20:00 Жаңалықтар

20:30 Новости «20:30»

21:00 «Ұрланған тағдыр» түрік 

телехикаясы 

22:00 «махаббат дерті» түрік 

телехикаясы

23:00 Сериал «ласточкино 

гнездо» 


23:50 Новости «20:30»

0:20 Жаңалықтар

0:50 «Теңгемания» 

бағдарламасы

1:05 «Ханзада Ван Со» корей 

телехикаясы


1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет