Терминологиялық хабаршы №1 (51) 2016


Төтенше жағдайлар саласы бойыншажүктеу 0.91 Mb.
Pdf просмотр
бет7/8
Дата27.04.2017
өлшемі0.91 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8

Төтенше жағдайлар саласы бойынша

орыс тілінде

қазақ тілінде

1.

аварияавария

2.

аварийная ситуацияавариялық жағдай

3.

аварийная обстановкаавариялық ахуал

4.

учет аварийаварияларды есепке алу

5.

автодегазационная станцияавтогазсыздандыру стансасы

6.

автоматический радиопеленгатор автоматты радиотұтқыш7.

слой стока

ағын қабаты

8.

вилка разъемаағытпа ашасы

9.

адамситадамсит 

10. конвой

айдауыл 

11.


вращательное бурение

айналмалы бұрғылау

12. дефектоскоп

ақаутапқы

13. бассейн долинный селевой

сел алабы бассейні

14. впадина аллювиальная

аллювийлік ойпат

15. цепь дальней связи

алыс байланыс тізбегі

16. послойное тушение

аралық қабаттарды сөндіру

17. вода подрусловая

арнаасты суы

18. водозабор русловой

арналық тоған

19. противоатомная защита

атом қаруынан қорғану

20. воздуховод

ауа өткізгіш

21. влажность воздуха удельная

ауаның үлестік ылғалдылығы

22. бактерия болезнетворная

ауру тудырғыш бактерия

23. карта ситуационная

ахуалдық карта

24. мультиплексор каналов связи

байланыс арналарының 

мультиплексоры

25. виток связи

байланыс орамы

26. бактериальные токсины

бактериялық уыттар

27. уровень контрольный

бақылау деңгейі

28. заболачивание

батпақтану

29. пост


бекет

30. постовой

бекетші

31. арматура запорнаябекіту арматурасы

Бекітілге

н терминдер

63

ХАБАРШЫ


Терминологиялық

32. флажок  сигнальный

белгі жалаушасы

33. бета-излучение

бета сәулелену

34. оползнение откоса

беткейдің жылжуы

35. полнолицевая маска

бетті толық жабатын  маска

36. биологическое задернение

биологиялық шымдану

37. дамба 

бөген

38. запрудабөгесін (уақытша істелген)

39. плотина

бөгет

40. отсекбөлік

41. маскировка

бүркемелену

42. деблокирование

бұғаттан шығару

43. горение затяжное

бықсып жану

44. вакуум-насос

вакуум-сорғы

45. загазованность

газданғандық

46. абсорбция газов

газды сіңіріп алу

47. дегазационный пункт

газсыздандыру пункті

48. гуманитарная помощь

гуманитарлық  көмек

49. штормовое предупреждение

дауылды алдын ала ескерту

50. штормовой ветер

дауылды жел

51. штормовой нагон воды

дауылды су ағыны

52. дезинсекция

дезинсекция 

53. декодно-шаговый искатель

кодсыз-қадамдық іздеуіш

54. впадина делювиальная

делювийлі ойпат

55. десантирование

десант түсіру

56. дифосген

дифосген 

57. активность минимально

значимая удельная

ең аз мәнді үлес белсенділігі

58. таяние

еру


59. ласты ножные (пара)

ескекаяқ


60. старица

ескі арна

61. грозозащита  

жайтартқыш

62. головка переходная 

соединительная

жалғастырушы өтпелі бастиек

63. пламягаситель

жалын сөндіргіш

64. убытки косвенные

жанама шығындар

Бекітілге

н терминдер


64

ХАБАРШЫ


    Терминологиялық

65. горючесть

жанғыштық

66. нагрузка горючая

жану жүктемесі

67. характер горения

жану сипаты

68. выгорать

жанып кету

69. светомаскировка

жарықтық бүркеніш

70. взрывоопасный

жарылыс қауіпті

71. взрывоустойчивость

жарылысқа төзімділік

72. укрытие

жасырын пана

73. боевая выучка  

жауынгерлік машық

74. поземка

жаяу бұрқасын

75. оперативное подчинение

жедел бағыныста болу

76. ветровые нагоны  

жел айдаған су

77. абразия

жемірілу

78. рукав

жеңқұбыр

79. зажим рукавный

жеңқұбыр қысқышы

80. ящик для рукавов 

жеңқұбырға арналған жәшік

81. досмотр

жете тексеру

82. сборно-эвакуационные пункты

жиналу-эвакуациялау пункттері

83. радиационная авария проектная жобалық радиациялық авария

84. истребительная авиация

жойғыш авиация

85. полынья

жылым


86. пункт обогрева

жылыту пункті

87. эвакуация пораженных

зақымданғандарды эвакуациялау

88. очаг поражения

зақымдану ошағы 

89. длина выдвижения колена

иіннің жылжу ұзындығы

90. инсектициды

инсектицидтер 

91. интразвуковое оружие

интрадыбыстық қару

92. влага капиллярная

капиллярлық ылғал

93. установление карантина

карантин жариялау

94. карст

карст 


95. волна-помеха

кедергі толқынБекітілге

н терминдер

65

ХАБАРШЫ


Терминологиялық

Көлік және қатынас жолдары салаларының терминдері

р/с


орыс тілінде

қазақ тілінде

1.

автобан


автобан

2.

авиагрузәуе жүгі

3.

авиапочтаавиапошта

4.

авиапредприятиеавиакәсіпорын

5.

авиация гражданскаяазаматтық авиация

6.

авиация малаяшағын авиация

7.

автобус городскойқалалық автобус

8.

автобус дальнего следованияалысқа қатынайтын автобус

9.

автобус лизинговыйлизингілік автобус

10. автобус междугородный

қалааралық автобус

11.


автобус международный

халықаралық автобус

12. автобус местного сообщения

жергілікті қатынас автобусы

13. автобус пригородный

қала маңы автобусы

14. автобус туристический

туристік автобус

15. автовоз

автотасығыш

16. автогудронатор

автогудрондауыш

17. автозаправка

жанармайқұю

18. автолебедка

автошығыр

19. автолестница

автосаты


20. автомагазин

автодүкен

21. автомагистраль

автокүрежол, автомагистраль

22. автомастерская

автошеберхана

23. автоматизация

автоматтандыру

24. автоматизация посадки

қонуды автоматтандыру

25. автоматизация производства

өндірісті автоматтандыру

26. автоматизация процесса

үдерісті автоматтандыру

27. автоматизация управления

басқаруды автоматтандыру

28. автоматизированная система 

проектирования

автоматтандырылған жобалау 

жүйесі


29. автоматика

автоматика

30. автоматика железнодорожная

теміржол автоматикасы

31. автомашина

автомәшинеБекітілге

н терминдер

66

ХАБАРШЫ


    Терминологиялық

32. автомашинист

автомәшинеші

33. автомеханик

автомеханик

34. автомобилевоз

автомобильтасығыш

35. автомобилеопрокидыватель

автомобильаударғыш

36. автомобилист

автомобильші

37. автомобиль

автомобиль

38. автомобиль аварийный

апаттық автомобиль

39. автомобиль безопасный

қауіпсіз автомобиль

40. автомобиль бесхозный

иесіз автомобиль

41. автомобиль гоночный

жарыс автомобилі

42. автомобиль грузовой

жүк автомобилі

43. автомобиль грузопассажирский

жүк-жолаушы  автомобилі

44. автомобиль дизельный

дизелді автомобиль

45. автомобиль заднеприводной

артқы жетекті автомобиль

46. автомобиль закрытый

жабық автомобиль

47. автомобиль карбюраторный

карбюраторлы автомобиль

48. автомобиль леворульный

сол рөлді автомобиль

49. автомобиль легковой

жеңіл автомобиль

50. автомобиль медицинской 

помощи

медициналық жәрдем автомобилі51. автомобиль неполнопроводной

ішінара жетекті автомобиль

52. автомобиль открытый

ашық автомобиль

53. автомобиль переднеприводной

алдыңғы жетекті автомобиль

54. автомобиль полноприводной

толық жетекті автомобиль

55. автомобиль порожний

бос автомобиль

56. автомобиль самопогрузки

өзі тиейтін автомобиль

57. автомобиль спортивный

спорт автомобилі

58. автомобиль технической помощи техникалық жәрдем автомобилі

59. автомобиль-бензовоз

бензин таситын автомобиль

60. автомобиль-вездеход

жол талғамайтын автомобиль

61. автомобиль-контейнеровоз

контейнер таситын автомобиль

62. автонастройка

автобаптау

63. автоответчик

автожауапқатқыш

64. автопереправа ледовая

мұз автоөткелі

65. автопилот

автоұшқыш

Бекітілге

н терминдер


67

ХАБАРШЫ


Терминологиялық

66. автопогрузчик

автотиеуіш

67. автопоезд прицепной

тіркемелі автопойыз

68. автопредприятие 

муниципальное

муниципалдық автомобиль 

кәсіпорны

69. автоприцеп

автотіркеме

70. автопромышленность

автоөнеркәсіп

71. авторегулировщик

автореттеуші

72. авторегулятор тормоза

тежеуіш автореттеуіші

73. авторежим торможения

тежеу авторежімі

74. авторежим тормоза

тежеуіш авторежімі

75. авторынок

автобазар

76. автосамосвал

автотүсіргіш

77. автосани

автошана

78. автосимволика

автонышан

79. автосмесь

автоқоспа

80. автостоп

автотоқтатқы

81. автостоп поездной

пойыз автотоқтатқысы

82. автостроп

автоқармауыш

83. автотопливо

автоотын

84. автотормоз

автотежеуіш

85. автотранспорт

автокөлік

86. автотранспорт брошенный

тастанды автокөлік

87. автоуслуга

автоқызмет

88. автофургон

автокүйме

89. автохаус

автоүй

90. автошколаавтомектеп

91. автоэлектрик

автоэлектрші

92. агенство автотуристическое

автотуризм агенттігі

93. агенство воздушных сообщений әуе қатынасы агенттігі

94. агенство портовое

кемежай агенттігі

95. агенство транспортное

көлік агенттігі

96. агент морской

теңіз агенті

97. агент судовой

кеме агенті

98. агрегат автомобильный

автомобиль агрегаты

99. агрегат питания

қоректендіруші агрегатБекітілге

н терминдер

68

ХАБАРШЫ


    Терминологиялық

100. агрегатчик

агрегатшы

101. адаптация автомобиля

автомобильді бейімдеу

102. адаптер

бейімдеуіш

103. адаптер руля

рөл бейімдеуіш

104. адаптивное управление

транспортным потоком

көлік ағынын бейімдей басқару

105. аккумулятор инерционный

инерциялық аккумулятор

106. аккумулятор кислотный

қышқылды аккумулятор

107. аккумулятор свинцовый

қорғасынды аккумулятор

108. аккумулятор щелочный

сілтілі аккумулятор

109. аккумулятор электрический

электр аккумулятор

110. аккумуляторщик

аккумуляторшы

111. аккумуляция

жинақталу

112. аккумуляция энергии

қуат жинақтау

113. акт вскрытия вагона

вагонды ашу актісі

114. алгоритм технического

диагностирования

техникалық диагноздау алгоритмі

115. алгоритм управления движением қозғалысты басқару алгоритмі

116. ампер-час

ампер-сағат

117. анализ дорожно-транспортных 

происшествий

жол-көлік оқиғаларын талдау

118. анализ летной работы

ұшу жұмысын талдау

119. анализ логистический

логистикалық талдау

120. анализатор

талдауыш

121. анализатор отработавших газов

пайдаланылған газды талдауыш

122. анодирование

анодтау

123. анодное покрытиеанодты жабын

124. аппарат летательный

ұшу аппараты

125. аппарат учебно-тренировочный

оқу-жаттығу аппараты

126. апробирование 

отремонтированного узла

жөнделген торапты сынап көру

127. аренда транспортного средства

көлік құралын жалға алу

128. ассоциация 

автопроизводителей

автомобиль жасаушылар 

қауымдастығы

129. асфальт волокнистый

талшықты асфальтБекітілге

н терминдер

69

ХАБАРШЫ


Терминологиялық

130. асфальт природный

табиғи асфальт

131. асфальтирование

асфальттау

132. асфальтобетоноукладчик

асфальт-бетонтөсеуші

133. асфальторазогреватель 

самоходный

өздігінен жүретін 

асфальтқыздырғыш

134. атмосфера

атмосфера

135. аудиосистема автомобильная

автомобиль аудиожүйесі

136. аэропорт

әуежай

137. аэропорт международныйхалықаралық әуежай

138. аэросани

аэрошана

139. база авиационная

авиациялық база

140. база автомобиля

автомобиль базасы

141. база локомотива

локомотив базасы

142. база опорная

тірек табан базасы

143. балка жесткости 

нықтауыш арқалық

144. балка круглая

жұмыр арқалық

145. балка моста

көпір арқалығы

146. балка опорная

тірек арқалық

147. балка поперечная

көлденең арқалық

148. балка продольная

бойлық арқалық

149. балка равного сопротивления

тең кедергілі арқалық

150. балка распорная 

кергі арқалық 

151. балка хребтовая

жоталы арқалық

152. балка швеллерная 

швеллерлі арқалық

153. балласт карьерный

ашық кеніш батпаны

154. баллон воздушный

ауа баллоны

155. баллон газовый

газ баллоны

156. баллон кислородный

оттек баллоны

157. банка аккумуляторная

аккумуляторлық құты 

158. барашек

қосқұлақ

159. батарея

батарей

160. батарея линейнаяжелілік батарей

161. башня

мұнара

162. бездефектностьақаусыздық

163. бездорожье

жолсыздық

Бекітілге

н терминдер


70

ХАБАРШЫ


    Терминологиялық

164. безопасность

қауіпсіздік

165. безопасность движения

қозғалыс қауіпсіздігі

166. безопасность дорожного 

движения 

жол қозғалысы қауіпсіздігі 

167. безопасность жизнедеятельности тіршілік қауіпсіздігі

168. безопасность полета

ұшу қауіпсіздігі 

169. безопасность послеаварийная 

авариядан кейінгі қауіпсіздік

170. безопасность психологическая   психологиялық қауіпсіздік 

171. безопасность техники

техника қауіпсіздігі

172. безопасность транспорта

көлік қауіпсіздігі

173. безопасность транспортного 

средства 

көлік құралы қауіпсіздігі 

174. безопасность экологическая 

экологиялық қауіпсіздік 

175. безперебойность

кідіріссіздік

176. безразмерность

өлшемсіздік

177. бензин авиационный

авиациялық бензин

178. бензин зимний 

қысқы бензин

179. бензин летний

жазғы бензин

180. бензоуказатель

бензинкөрсеткі

181. берег левый 

сол жағалау

182. бесконечность

шексіздік

183. бетон легкий

жеңіл бетон

184. бетон особолегкий

ерекше жеңіл бетон

185. бетон тяжелый

ауыр бетон

186. бетононасос

бетонсорап

187. бетоновоз

бетонтасығыш

188. бетонолом

бетонбұзғыш

189. бетонораспределитель

бетонтаратқыш

190. бетоносмеситель

бетонқоспалауыш

191. бетоноукладчик

бетонтөсеуіш

192. бетонщик

бетоншы

193. биениесоғу, дүрсіл

194. биение заплечиков вала

білік иықшасының соғуы

195. биение коллектора

коллектордың соғуы

196. биение подшипников колес

дөңгелек мойынтірегінің соғуы

Бекітілге

н терминдер


71

ХАБАРШЫ


Терминологиялық

197. биение полное

толық соғу

198. билет детский

балалар билеті

199. билет единый

бірыңғай билет

200. билет обратный

қайту билеті

201. билет проездной

жол жүру билеті

202. билет разовый

біржолғы билет

203. билет ученический

оқушылар билеті

204. биотопливо

биоотын 

205. биофильтр

биосүзгі

206. биспираль

қосшиыршық

207. битумопровод

битумқұбыр

208. битумы вязкие

тұтқыр битумдар

209. битумы дорожные

жол битумдары

210. битумы жидкие

сұйық битум

211. битумы окисленные

тотықтырған битум

212. бобышка

дөңесше

213. болотоми батпақ

214. бордюр

жиектас

215. бородокшойбіз

216. бородок слесарный

слесірлік шойбіз

217. борт

ернеу, ергенек, шеті

218. борштанга

борқарнақ

219. бочка

бөшке

220. брелоксалпыншақ

221. брелок охранной системы

күзет жүйесінің салпыншағы

222. бригада локомотивная

локомотив бригадасы

223. бригада маневровая

маневр бригадасы

224. бригада поездная

пойыз бригадасы

225. бригада путевая

темір жол бригадасы

226. бригада сменная

ауысымдық бригада

227. бригадир грузчиков

жүк тиеушілер бригадирі

228. бригадир поезда

пойыз бригадирі

229. бригадир пути

темір жол бригадирі

230. брикет из стружки

жоңқа шақпақ

231. брикет топливный

отын шақпақ

Бекітілге

н терминдер


72

ХАБАРШЫ


    Терминологиялық

232. бронза

қола

233. бронясауыт

234. будка 

күрке 

235. буксированиесүйреу

236. буксование

тайғанақтау

237. буксование колес 

дөңгелектің тайғанақтауы

238. булыжник

жұмыртас

239. бульвар

желекжол

240. бульдозер-рыхлитель

қопсытқыш бульдозер

241. бумага наждачная 

зімпара қағаз

242. бур


бұрғылауыш 

243. бурение

бұрғылау

244. бут


шойтас

245. буфер тарелочный

табақшалы буфер

246. быстроходность двигателя

қозғалтқыш жүрдектігі

247. быстроходность транспорта

көлік жүрдектігі

248. вагон

вагон

249. вагонкаоймыш тақтай

250. вазелин технический

техникалық вазелин

251. вакуум

вакуум 

252. вакуумметрВакуумөлшеуіш

253. вал ведомый

жетектегі білік

254. вал ведущий

жетекші білік

255. вал гибкий

иілгіш білік

256. вал карданный

кардан білігі

257. вал коленчатый

иінді білік

258. вал коренной

түпкі білік

259. вал полый

қуыс білік

260. вал распределительный

үлестіруші білік

261. вал трансмиссионный

трансмиссиялық білік

262. вал червячный 

бұралаң білік

263. валик

білікше

264. валунқойтас

265. вариант

нұсқа, вариант

266. вариант трассы дороги

жол трассасының нұсқасы

Бекітілге

н терминдер


73

ХАБАРШЫ


Терминологиялық

267. вариатор

вариатор

268. вариатор клиноременный

сына белдікті вариатор

269. вариатор лобовой

маңдайлық вариатор

270. вариатор фрикционный

үйкелісті вариатор

271. вариатор шаровой

шарлы вариатор

272. ввинчивание

бұрап кіргізу

273. ввод в эксплуатацию

пайдалануға беру

274. ввод-вывод

енгізу-шығару

275. величина допустимая 

шектеулі шама

276. величина предельная

шектік шама

277. величина составная

құрама шама

278. величина средняя

орташа шама

279. венец

тәж

280. вентильшұра

281. вентиль включающий

қосқыш шұра

282. вентиль запорный

тиекті шұра

283. вентиль защитный

қорғауыш шұра

284. вентиляция вагона

вагонды желдету

285. вентиляция естественная 

табиғи желдету

286. вентиляция тоннеля

тоннелді желдету

287. вероятность перехода

өту ықтималдығы

288. вертолет

тікұшақ

289. вершина зубьев шестернитегіршек тістерінің ұшы

290. вес 

салмақ

291. вес грузажүк салмағы

292. вес допустимый

шекті салмақ

293. вес молекулярный

молекулалық салмақ

294. вес объемный

көлемдік салмақ

295. вес поезда

пойыз салмағы

296. вес расчетный

есептік салмақ

297. вес сцепной

тіркеу салмағы

298. вес тепловоза

тепловоз салмағы

299. вес удельный 

меншікті салмақ

300. вес унифицированный

бірыңғайланған салмақ

301. весло

ескек

Бекітілге

н терминдер


74

ХАБАРШЫ


    Терминологиялық

302. весы

таразы

303. весы автоматическиеавтомат таразы

304. весы конвейерные 

конвейерлі таразы

305. весы крановые 

кран таразы

306. весы объемные

көлемдік таразы

307. весы приборные

аспаптық таразы

308. ветви ленты

таспа тармақтары

309. ветка железнодорожная

теміржол тармақшасы

310. ветроуказатель, флюгер

желбағар

311. взвешивание вагонов

вагондарды таразылау

312. взлет

ұшып көтерілу

313. взрывание

қопару

314. вид местныйжергілікті көрініс

315. вид продукций

өнім түрлері

316. вид производства

өндіріс түрі

317. вид транспортного средства

көлік құралының түрі

318. виды торможения

тежеу түрлері

319. вилка тормозная

тежеуіш ашасы

320. вимперг

маңдайөрнек

321. виток

орам

322. вихрь пыльныйшаңқұйын

323. вихрь снежный

қарқұйын

324. вкладыш

ішпек

325. вкладыш баббитовый баббит ішпек

326. вкладыш биметаллический

қосметалды ішпек

327. вкладыш двухболтовый 

қоcбұранды ішпек

328. вкладыш неразъемный

ажырамайтын ішпек

329. вкладыш подшипника

мойынтірек ішпегі

330. вклейка

жабысқы

331. включение ошибочноежаңсақ қосу

332. влагопроводность

ылғалөткізгіштік

333. влажность

ылғалдық

334. влажность воздуха

ауа ылғалдығы

335. влажность грунта естественная  топырақтың табиғи ылғалдығы

336. влажность избыточная 

шамадан тыс ылғалдықБекітілге

н терминдер

75

ХАБАРШЫ


Терминологиялық

337. вместимость автомобиля

автомобиль сыйымдылығы

338. вместимость поезда

пойызсыйымдылығы

339. вогнутость

ойыстық

340. вода гравитационнаягравитациялық су 

341. вода грунтовая

ыза су

342. вода кристаллизационнаякристалданған су

343. вода парообразная

буланған су 

344. вода подземная

жерасты суы

345. водитель

жүргізуші

346. водоем

суқойма

347. водозабор, прудтоған

348. водокачка

сутартқыш

349. водоотлив

сутөкпе

350. водопоглощаемостьсусіңіргіштік

351. водопровод

суқұбыр

352. водопроницаемостьсуөткізгіштік

353. водораздел

суайырық

354. водосборник

сужинағыш

355. водосброс 

суқашыртқы

356. водослив

суағытқы

357. водосток

суағар

358. водоупорсутірек

359. вождение

жүргізу

360. вождение поездапойыз жүргізу

361. воздействие

әсер ету

362. воздействие техническое 

техникалық әсер

363. воздух сжатый

сығылған ауа

364. воздухозаборник

ауатартқы

365. воздухоподогреватель

ауажылытқыш

366. воздухопровод

ауақұбыр

367. возмущение магнитное 

магниттік ұйытқу

368. возрождение

қайта өрлеу

369. войлок

киіз

370. вокзалвокзал

371. вокзал береговой

жағалық вокзал

Бекітілге

н терминдер


76

ХАБАРШЫ


    Терминологиялық

372. вокзал железнодорожный

теміржол вокзалы

373. вокзал комбинированный

құрама вокзал

374. волна акустическая 

акустикалық толқын

375. волна зеленая 

жасыл толқын

376. волна морская

теңіз толқыны

377. волнистость

толқындылық

378. волнорез

толқынкескі

379. волокно

талшық

380. волокно асбестовоеасбест талшық

381. вольтметр

вольтметр

382. вольфрам

вольфрам

383. вооруженность техническая

техникалық жарақтылық

384. ворот

шығыр 

385. ворошениеқопсыту

386. воспламенение 

тұтану

387. воспламеняемость топливаотынның тұтанғыштығы

388. воспроизведение

жаңғырту

389. восстановление дорог

жолды қалпына келтіру

390. восстановление железных дорог теміржолды қалпына келтіру

391. восстановление скреплений

бекітпелерді қалпына келтіру

392. время вылета

ұшып шығу уақыты

393. время движения поездов

пойыздың жүру уақыты

394. время заданное

берілген уақыт

395. время задержки

кідіру уақыты

396. время замедления

баяулау уақыты 

397. время межсменное  

ауысымаралық уақыт

398. время обработки

өңдеу уақыты

399. время обслуживания

қызмет көрсету уақыты

400. время ожидания 

күту уақыты

401. время опоздания

кешігу уақыты

402. время основное

негізгі уақыт

403. время остановки

тоқтау уақыты

404. время отправки

жөнелту уақыты

405. время полетное

ұшу уақыты 

406. время посадки

қону уақытыБекітілге

н терминдер

77

ХАБАРШЫ


Терминологиялық

407. время пробега

жүріс уақыты

408. время простоя

қаңтарылу уақыты

409. время разгона

екпіндеу уақыты

410. время суток  

тәулік уақыты

411. время холостого хода

бос жүріс уақыты

412. вруб

үңгіме

413. встряхивательсілкігіш

414. выбег

қозғалыстан шығу 

415. выбор машины

мәшине таңдау

416. выброс  гравия

қиыршықтас лақтырындысы

417. выверка

салыстырып тексеру

418. выгорание клапана

қысымтығынның күйіп кетуі

419. выгрузка

жүк түсіру 

420. выдавливание

сығып шығару

421. выезд на набережную

жағалауға шығу

422. выезд поезда со станции

пойыздың стансадан шығуы

423. выемка поверхности зуба

тіс бетіндегі ойықша

424. выемка раскрытая

ашық ойықша

425. выключатель 

быстродействующий 

шапшаң ажыратқыш

426. выключатель; рубильник

ажыратқыш

427. выносливость

төзімділік

428. выпиливание

аралау


429. выправка кривой

қисықты түзету

430. выпуклость

дөңестік


431. выпуск газа

газ шығару

432. высевка каменная

таскебек


433. высота

биіктік


434. высота барометрическая 

барометрлік биіктік

435. высота безопасная

қауіпсіз биіктік

436. высота мачты угловая

діңгектің бұрыштық биіктігі

437. высота моста

көпір биіктігі

438. высота насыпи

үйінді биіктігі

439. высота подъема груза

жүк көтеру биіктігі

440. высота полета

ұшу биіктігіБекітілге

н терминдер

78

ХАБАРШЫ


    Терминологиялық

441. высота строительная

құрылыс биіктігі

442. высотомер

биіктікөлшеуіш

443. выталкиватель, толкатель

итергіш

444. вытяжка газагазды сорып шығару

445. выход вагонов из строя

вагонның істен шығуы

446. выход рельсов из строя

рельстің істен шығуы

447. вышка наблюдательная

бақылау мұнарасы

448. вышка смотровая

шолу мұнарасы

449. выщербина

кетік

450. газ генераторныйгенератор газы

451. газ остаточный

қалдық газ

452. газ отработанный

пайдаланылған газ

453. газсжиженный 

сұйытылған газ

454. газообогрев 

газбен жылыту

455. газопровод

газқұбыр

456. газопроницаемость

газөткізгіштік

457. галерея

галерея

458. галерея противолавиннаякөшкінге қарсы галерея

459. галька

малтатас

460. галопирование 

шоқырақтау

461. галоши изоляционные

оқшаулауыш кебіс

462. галтовка 

жұмырлау

463. гандшпук

гандшпук

464. ганч

ғаныш

465. гаражгараж

466. гараж личный 

жекеменшік гараж

467. гарпун

гарпун

468. гаситель искрыұшқын өшіргіш

469. генератор

генератор

470. генератор волн

толқын генераторы

471. генератор знаков

таңбалар генераторы

472. генератор ответов

жауаптар генераторы

473. генератор отчетов

есептеме генераторы

474. генератор переменного тока

айнымалы ток генераторы

475. генератор постоянного тока

тұрақты ток генераторы

Бекітілге

н терминдер


79

ХАБАРШЫ


Терминологиялық

476. генератор тока управления

басқару тогының генераторы

477. генерация

генерация

478. генерирование электрического 

тока

электр тогын өндіру479. генплан

бас жоспар

480. геометрия дороги

жол геометриясы 

481. геометрия отливки

құйма геометриясы

482. герметизация

қымтау


483. герметик

қымтақ


484. герметичность

қымтаулылық

485. гетинакс

гетинакс


486. гибкость вала

біліктің иілгіштігі

487. гибкость кабеля

кәбіл иілгіштігі

488. гибкость рессоры

рессор иілгіштігі

489. гибкость, изгибаемость

иілгіштік

490. гибрид автомобильный

автомобиль буданы

491. гидроаккумулятор

гидроаккумулятор

492. гидрограф стока

ағыс гидрографы

493. гидродинамика

гидродинамика

494. гидрозажим

гидроқысқыш

495. гидрозамок

гидроқұлып

496. гидроизоляция

гидрооқшаулау

497. гидролиния

гидрожелі

498. гидролиния всасывающая

сорушы гидрожелі

499. гидролиния дренажная

кәріз гидрожелісі

500. гидролиния сливная

қотару гидрожелісі

501. гидромеханизация

гидромеханикаландыру

502. гидромолот

гидробалға

503. гидронасос

гидросорап

504. гидропривод

гидрожетек

505. гидропривод объемный

көлемді гидрожетек

506. гидросамолет

гидроұшақ

507. гидросистема

гидрожүйе

508. гидрофобность

гидрофобтық

509. гладилка 

қатпаржазғышБекітілге

н терминдер

80

ХАБАРШЫ


    Терминологиялық

510. гладилка закругленная

жұмырланған қатпаржазғыш

511. гладилка плоская

жазық қатпаржазғыш

512. гладилка фасонная

үлгі қатпаржазғыш

513. глазок

көзек

514. глина жирнаямайлы балшық

515. глина песчанистая

құмдақ балшық

516. глина пылеватая

тозаңды балшық

517. глина щебенистая

шақпатасты балшық

518. глинобетон

балшықбетон

519. глобализация

жаһандану

520. глубина вдавливания

жаншу тереңдігі

521. глубина выемки

ойық тереңдігі

522. глубина моря

теңіз тереңдігі

523. глубиномер

тереңдікөлшеуіш

524. глушитель 

бәсеңдеткіш 

525. глыба

жақпартас

526. глянец

жалтырақ

527. глянцевать

жалтырату

528. гнездо 

ұя

529. гнездо клапаннаяқысымтығын ұясы

530. головка

бастиек

531. головка болтабұран бастиегі

532. головка винта 

бұранда бастиегі

533. головка делительная

бөлгіш бастиек

534. головка заклепки

тойтарма бастиегі

535. головка индикаторная

индикаторлы бастиек

536. головка рычага

иінтірек бастиегі

537. головка светофора

бағдаршам бастиегі

538. головка узла

торап бастиегі

539. головка цилиндров

цилиндрлер бастиегі

540. головка шатуна

бұлғақ бастиегі

541. гололед 

көктайғақ

542. гомогенизатор

гомогендеуіш

543. гондола

гондола

544. гонтжабынтақта, гонт

Бекітілге

н терминдер

81

ХАБАРШЫ


Терминологиялық

545. горб

дөңес, өркеш

546. горбыль

шеттақтай

547. горение буксы

буксаның жануы

548. горизонт

көкжиек

549. горка автоматизированнаяавтоматтандырылған дөңес

550. горло крестовины

айқастырма алқымы

551. горловина

қылта, мойын

552. горн

көрік

553. горн кузнечныйұста көрігі

554. горючее

жанармай

555. горючесть

жанғыштық

556. гостиница 

қонақүй

557. готовность даярлық

558. готовность техническая

техникалық даярлық

559. гравер 

нақышшы, өрнекші

560. гравиемойка

қиыршықтас жуғыш

561. гравий

қиыршықтас

562. гравий карьерный 

ашық кеніш қиыршықтасы 

563. гравий строительный 

құрылыстық  қиыршықтас

564. градиент гидравлический 

гидравликалық градиент 

565. граница

шекара

566. гранулатүйіршік

567. гранулометр

түйірөлшеуіш

568. график грузопотока 

жүк ағынының графигі

569. гребень направляющий

бағыттауыш жал

570. грейфер

грейфер, жүкқармағыш

571. грохот эксцентриковый

эксцентрлі елеуіш

572. груз 

жүк

573. груз габаритный ауқымды жүк

574. груз импортный

импорт жүк

575. груз легкий 

жеңіл жүк

576. груз легковоспламеняемый

тезтұтанғыш жүк

577. груз легкогорючий

тезжанғыш жүк

578. груз лесной

ағаш жүк

579. груз малотоннажный

аз тонналық жүк

Бекітілге

н терминдер


82

ХАБАРШЫ


    Терминологиялық

580. груз массовый

көп жүк

581. груз мелкийұсақ жүк

582. груз опасный

қауіпті жүк

583. груз отправляемый

жөнелтілетін жүк

584. груз разрядный 

разрядты жүк

585. груз строительный

құрылыс жүгі

586. груз транзитный

транзитті жүк

587. груз штабельный

текшеленген жүк

588. грузик балансировочный 

теңгергіш жүкше

589. грузило

батырғы

590. грузовикжүк мәшинесі

591. грузовместимость

жүксыйымдылық

592. грузовой автомобиль 

малотоннажный

азтонналық жүк автомобилі

593. грузонапряженность

жүктасымалдылық

594. грузонапряженность дороги 

жолдың жүктасымалдылығы

595. грузооборот

жүкайналым

596. грузоподъемность подшипника

мойынтірек жүккөтергіштігі

597. грузополучатель

жүк алушы

598. грунт

топырақ


599. грунт вечномерзлый 

мәңгі тоң топырақ

600. грунт глинистый 

саз балшықты топырақ

601. грунт гравийный

қиыршық тасты топырақ

602. грунт дресвяной 

үгінді тасты топырақ

603. грунт засоленный 

сор топырақ

604. грунт мерзлый 

тоң топырақ

605. грунт песчаный 

құм топырақ

606. грунт подстилающий 

төсеме топырақ

607. грунт пучинистый

ісінгіш топырақ

608. грунт суглинистый 

саздақ топырақ

609. грунт супесчаный

құмайт топырақ

610. грунт щебенистый 

шақпа тасты топырақ

611. грунтосмеситель 

топырақ қоспалауыш

612. группа вагонов

вагондар тобы

613. группа деталей

бөлшектер тобыБекітілге

н терминдер

83

ХАБАРШЫ


Терминологиялық

614. группа отливок

құймалар тобы

615. группировка вагонов 

вагон топтастыру

616. груша конуса

конус үрімшесі

617. груша резиновая

резеңке үрімше

618. гудрон кислый 

қышқыл гудрон

619. гудронатор

гудрондауыш

620. гумус

қарашірік, гумус

621. гусеница 

шынжыртабан

622. густота движения

қозғалыс жиілігі

623. густота масла

майдың қоюлығы

624. густота сети железных дорог

теміржол желілерінің жиілігі

625. давильник

сыққыш

626. давильщиксығушы

627. давление

қысым

628. давление атмосферное атмосфералық қысым

629. давление гидродинамическое 

гидродинамикалық қысым

630. давление гидростатическое 

гидростатикалық қысым

631. давление динамическое

динамикалық қысым

632. давление допускаемое

шектеулі қысым

633. давление избыточное 

артық қысым

634. давление осевое

өстік қысым

635. давление рабочее 

жұмыстық қысым

636. давление стандартное

стандартты қысым

637. дальность

алыстық, қашықтық

638. дальность видимости 

көріну қашықтығы

639. дальность перевозки груза

жүк тасу қашықтығы

640. дальность полета 

ұшу қашықтығы

641. дальность рейса 

сапар қашықтығы

642. дальность транспортирования

тасымалдау қашықтығы

643. двигатель многорядный

көпқатарлы қозғалтқыш

644. двигатель

қозғалтқыш

645. двигатель авиационный 

авиация қозғалтқышы

646. двигатель автомобильный 

автомобиль қозғалтқышы

647. двигатель быстроходный 

шапшаң жүріс қозғалтқышы

648. двигатель внутреннего сгорания іштен жану қозғалтқышыБекітілге

н терминдер

84

ХАБАРШЫ


    Терминологиялық

649. двигатель высокооборотный

жоғары айналымды қозғалтқыш

650. двигатель газотурбинный

газтурбиналы қозғалтқыш

651. двигатель дизельный

дизельді қозғалтқыш

652. двигатель инжекторный 

инжекторлы қозғалтқыш

653. двигатель карбюраторный

карбюраторлы қозғалтқыш

654. двигатель комбинированный 

құрама  қозғалтқыш

655. двигатель мощный 

қуатты қозғалтқыш

656. двигатель плазменный

плазмалық қозғалтқыш

657. двигатель поршневой 

піспекті  қозғалтқыш

658. двигатель стационарный 

стационар қозғалтқыш

659. двигатель судовой 

кеме қозғалтқышы

660. двигатель твердого топлива

қатты отынды қозғалтқыш

661. двигатель тепловозный

тепловоз қозғалтқышы

662. двигатель тепловой

жылулық қозғалтқыш

663. двигатель тракторный 

трактор қозғалтқышы

664. двигатель транспортный

көлік қозғалтқышы

665. движение

қозғалыс

666. движение бесперебойное 

толассыз қозғалыс

667. движение вращательное

айналмалы қозғалыс

668. движение встречное 

қарсы қозғалыс

669. движение встречного поезда

қарсы бағыттағы пойыз қозғалысы

670. движение двустороннее 

екіжақты қозғалыс

671. движение караванное 

керуен қозғалысы

672. движение криволинейное

қисық сызықты қозғалыс

673. движение левостороннее 

сол жақты қозғалыс

674. движение легковых автомобилей жеңіл автомобильдер қозғалысы

675. движение неравномерное 

бірқалыпсыз қозғалыс

676. движение одностороннее

біржақты қозғалыс

677. движение относительное

салыстырмалы қозғалыс

678. движение равномерное

бірқалыпты қозғалыс

679. движение реверсивное 

реверсивті қозғалыс

680. движение ускоренное

үдемелі қозғалыс

681. движение устойчивое 

орнықты қозғалыс

682. движение циклическое 

циклдік қозғалыс

683. движитель гусеничный 

шынжыртабанды қозғағышБекітілге

н терминдер

85

ХАБАРШЫ


Терминологиялық

684. двор грузовой 

жүк ауласы

685. двор машинный 

мәшине ауласы

686. двужильный шнур

қостінді бау

687. деготь

қарамай

688. дегти высокотемпературныежоғары температуралы қарамай

689. дегти каменноугольные 

таскөмір қарамайы

690. дегти низкотемпературные

төменгі температуралы қарамай

691. дегти сланцевые

тақтатас қарамайы

692. дегти сланцевые сырые

дымқыл тақтатас қарамайы

693. дегти торфяные

шымтезек қарамайы

694. дежурный

кезекші

695. дежурный деподепо кезекшісі

696. дежурный парка

парк кезекшісі

697. дежурный сигналист

кезекші сигналшы

698. дежурный станции

станса кезекшісі

699. дезинфекция вагона

вагонды залалсыздандыру

700. действие направленное

бағытталған әрекет

701. дека

дека

702. дельта рекиөзен атырауы

703. депо

депо

704. депо вагонное вагон депосы

705. депо вагоноремонтное 

вагон жөндеу депосы

706. депо железнодорожное

теміржол депосы

707. депо локомотивное

локомотив депосы

708. депо моторовагонное 

моторлы вагон депосы

709. депо оборотное

айналымдық депо

710. депо основное 

негізгі депо

711. депо приписки

тіркелу депосы

712. депо рефрижераторное

рефрижераторлық депо

713. депо ступенчатое

сатылық депо

714. депо тепловозное

тепловоз депосы

715. держатель; прихват

ұстатқыш

716. детали базовые 

базалық бөлшек

717. детали машин

мәшине бөлшектері

718. детали передач

беріліс бөлшектері

Бекітілге

н терминдер


86

ХАБАРШЫ


    Терминологиялық

719. детали хромированные 

хромдалған бөлшектер

720. деталь

бөлшек

721. деталь исправная жарамды бөлшек

722. деталь литая

құйма бөлшек

723. деталь поддерживающая

демеуіш бөлшек

724. деталь специальная

арнаулы бөлшек

725. детектор

детектор 

726. детектор совпадений

сәйкестік детекторы

727. детектор транспорта

көлік детекторы

728. дефект

ақау

729. дефектностьақаулылық

730. дефектовка

ақау іздеу

731. дефектовщик

ақау іздеуші

732. дефокусировка

фокуссыздандыру

733. дешифрирование

шифр ашу

734. диаметр вершин конусов

конус ұштарының диаметрі

735. диаметр делительный

бөлгіш диаметр

736. диаметр колеса

доңғалақтың диаметрі

737. диаметр начальный

бастапқы диаметр

738. диаметр основной

негізгі диаметр

739. дизелестроение

дизель жасау

740. дизель

дизель

741. дизель автомобильныйавтомобиль дизелі

742. дизель тепловоза

тепловоз дизелі

743. дизель-вагон самоходный 

өздігінен жүретін дизель-вагон

744. дизель-генератор

дизель-генератор

745. дизель-поезд

дизель-пойыз

746. дилер автомобильный

автомобил дилері

747. динамика полета

ұшу динамикасы

748. динамичность автомобиля

автомобильдің динамикалылығы

749. диоксид углерода 

көміртек диоксиді 

750. дисбаланс

теңгерімсіздік

751. дисбаланс колеса 

дөңгелек теңгерімсіздігі 

752. диспетчер

диспетчер

753. диспетчер дороги

жол диспетчері

Бекітілге

н терминдер


87

ХАБАРШЫ


Терминологиялық

754. диспетчер локомотивный

локомотив диспетчері

755. диспетчер маневровый

маневр диспетчері

756. диспетчер поездной

пойыз диспетчері

757. диспетчер станционный

станса диспетчері

758. диспетчер старший

аға диспетчер

759. диспетчер узловой

торап диспетчері

760. дистанция

арақашықтық

761. дистанция безопасная

қауіпсіз арақашықтық

762. дистанция взлетная 

ұшып көтерілу арақашықтығы

763. дистанция железнодорожных 

мостов

теміржол көпірлері арақашықтығы764. дистанция посадочная

қону арақашықтығы

765. дистанция пути

жол арақашықтығы

766. дифференциал заблокированный  бұғатталған дифференциал

767. дифференциал межосевой 

өсаралық дифференциал

768. длина блок-участка

блок-учаске ұзындығы

769. длина вагона

вагон ұзындығы

770. длина кривой

қисық ұзындығы

771. длина локомотива

локомотив ұзындығы

772. длина маршрута

бағдар ұзындығы

773. длина моста

көпір ұзындығы

774. длина общей нормали

ортақ нормал ұзындығы

775. длина опоры

тірек ұзындығы

776. длина поезда

пойыз ұзындығы

777. длина полезная

пайдалы ұзындық

778. длина полосы

жолақ ұзындығы

779. длина потока

ағын ұзындығы

780. длина пути

жол ұзындығы

781. длина рельсовой плети

рельстік өрме ұзындығы

782. длина станционного пути 

стансалық жол ұзындығы 

783. длина эквивалентная

барабар ұзындық

784. длительность смешивания

араластыру ұзақтығы

785. добавка

үстеме

786. добавка активнаябелсенді үстеме

787. добавка гидравлическая 

гидравликалық үстеме

Бекітілге

н терминдер


88

ХАБАРШЫ


    Терминологиялық

788. добавки пластифицирующие

пластификациялаушы үстеме

789. доза запальная

тамызық мөлшері

790. дозатор

мөлшерлеуіш

791. дозировка 

мөлшерлеу

792. документация проектная

жобалық құжаттама

793. документация техническая

техникалық құжаттама

794. документация технологическая

технологиялық құжаттама

795. документация эксплуатационная  пайдалану құжаттамасы

796. документы грузовые 

жүк құжаты

797. документы перевозочные

жүк тасу құжаты

798. документы поездные 

пойыз құжаты

799. документы проездные 

жол жүру құжаты

800. долговечность машины

мәшиненің ұзаққа жарамдылығы

801. долото

қашау


802. домкрат вагонный

вагон домкраты

803. домкрат винтовой 

бұрандалы домкрат

804. допуск весовой 

салмақтық шақтама

805. допуск зависимый

тәуелді шақтама

806. допуск на износ

тозу шақтамасы

807. дорога 

жол 


808. дорога автомобильная 

автомобиль жолы

809. дорога в выемке 

ойықтағы жол

810. дорога в насыпи 

үйіндідегі жол

811. дорога внутризаводская 

зауытішілік жол

812. дорога временная 

уақытша жол

813. дорога главная 

басты жол

814. дорога городская 

қалалық жол

815. дорога государственная 

мемлекеттік жол

816. дорога грунтовая 

қара жол


817. дорога для автомобилей

автомобиль жолы

818. дорога землевозная 

топырақ таситын жол

819. дорога лесовозная 

ағаш таситын жол

820. дорога местная 

жергілікті жол

821. дорога наземная 

жерүсті жолы

822. дорога платная 

ақылы жолБекітілге

н терминдер

89

ХАБАРШЫ


Терминологиялық

823. дорога подземная 

жерасты жолы

824. дорога пригородная 

қаламаңылық жол

825. дорога промышленная 

өнеркәсіптік жол

826. дорога с односторонним

движением

біржақты қозғалыс жолы

827. дорога скользкая 

тайғақ жол

828. дорога ухабистая

соқпа жол

829. дорога электрическая железная  электрлі теміржол

830. дорожник 

жолшы

831. дорожно-транспортное происшествие 

жол-көлік оқиғасы 

832. дорожное полотно

жол төсемі

833. доска приборная 

аспап тақтасы

834. досылка груза 

қалдық жүкті жөнелту

835. дрена

қашыртқы


836. дренирование

кәріздеу


837. дреноукладчик

қашыртқысалғыш

838. дублирование 

телдеу


839. дублирование детали

бөлшекті телдеу

840. дуга электрическая

электр доғасы

841. дымометр 

түтінөлшеуіш 

842. дымоход

мұржа


843. дышло

терте


844. дышло сцепное

тіркеуіш терте

845. обочина

жолжиек


846. ямочный ремонт

шұңқыржөндеуКаталог: books
books -> Бағдарламасы бойынша жарық көрді Жайлыбай F. Таңдамалы. Астана: Фолиант, 2014
books -> Орынбасар Дөңқабақ ДӘуір дүЛДҮлдері
books -> Бағдарламасы бойынша шығарылды Редакция алқасы: С. Абдрахманов, Н. Асқарбекова, Р. Асылбекқызы
books -> Бағдарламасы бойынша жарық көрді
books -> Ұлы дала тұЛҒалары қҰдайберген
books -> Редакция ал қ
books -> Ббк 84 Қаз-7 82 Қазақстан Республикасының Мәдениет және ақпарат министрлігі Ақпарат және мұрағат комитеті «Әдебиеттің әлеуметтік маңызды түрлерін басып шығару»
books -> Анықтамалық Е. Тілешов, Д.Қамзабекұлы Алматы, 2014 «Сардар» Баспа үйі

жүктеу 0.91 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет