Тендер. Реклама. Ркжүктеу 227.02 Kb.
Pdf просмотр
Дата18.02.2017
өлшемі227.02 Kb.

Республиканская рекламно - информационная газета

www.tender-reklama.kz

ТЕНДЕР. РЕКЛАМА. РК

№18 (25 )

(

) 2014 жыл

9

5 17 қазан

жұма

РЕСПУБЛИКАЛЫҚ ЖАРНАМАЛЫҚ-АҚПАРАТТЫҚ ГАЗЕТІ

1

Успен ауданының «Жер қатынастары бөлімі» Мемлекеттік мекемесіАҚПАРАТТЫҚ ХАБАРЛАМА

Успен ауданының «Жер қатынастары бөлімі» Мемлекеттік мекемесі 2014 жылы «17» қарашада сағат

14-30-да ауылшаруашылығы өндірісін жүргізу үшін жер учаскелерін жалға беру бойынша конкурс

өткізеді. Конкурс мына мекен-жайы бойынша өткізіледі: Павлодар облысы, Успен ауданы, Успен ауылы,

Ленин көшесі, 71, акт залы.

Ауыл шаруашылығы өндірісін жүргізу үшін жер учаскелерін жалға беру бойынша конкурсқа

шығарылатын жер учаскелерінің тізбесі және оларға құқықтар

Жер


учас

кесі


ні№

Жер учаскесінің қысқа-

ша сипаттамасы (алқап

тардың түрлері мен құ

рамы, бонитет баллы)

Көлемі, га

Жалға

беру


мерзім

і, жыл


Жер учаскесінің орналасқан

жері (аудан орталығынан

орташа қашықтығы)

1

23

4

51

Бонитет баллы 15

Жалпы көлемі 1156,2

га, соның ішінде 1151

га жыртылған жер, 2,2

га орман алқабы, 3 га

жолдар жиегі.

Жалпы көлемі 1156,2

га, соның ішінде 1151

га жыртылған жер, 2,2

га орман алқабы, 3 га

жолдар жиегі.

Он

жыл


Белоусов ауылдық округі,

(бұрынғы Энгельс атындағы

ұжымшарының жерлері, № №

29, 30, 31 алқаптары), Аудан

орталығына дейін 17 шқ.

2

Бонитет баллы 16,4.Жалпы көлемі 575,4 га,

соның ішінде 574,3 га

жыртылған жерлер, 1,1

га жолдар жиегі.

Жалпы көлемі 575,4

га, соның ішінде 574,3

га жыртылған жерлер,

1,1 га жолдар жиегі.

Он

жыл


Белоусов ауылдық округі,

(бұрынғы Энгельс атындағы

ұжымшарының жерлері, № 40

алқап).Аудан орталығына дейін

17 шқ.

3

Бонитет баллы 15,1.Жалпы көлемі 1577,7

га, соның ішінде 1575,5

га жыртылған жер, 2,2

га жолдар жиегі.

Жалпы көлемі 1577,7

га, соның ішінде

1575,5 га жыртылған

жер, 2,2 га жолдар

жиегі.

Он

жылБелоусов ауылдық округі,

(бұрынғы Энгельс атындағы

ұжымшарының жерлері, № №

21(2), 22, 23 алқаптары)Аудан

орталығына дейін 35 шқ.

4

Бонитет баллы 15.Жалпы көлемі 443,5 га,

соның ішінде 234,5 га

жыртылған жерлер, 207

суармалы жыртылған

жерлер,2га жолдар жиегі.

Жалпы көлемі 443,5

га, соның ішінде234,5

га жыртылған жерлер,

207 га суармалы

жыртылған жерлер, 2

га жолдар жиегі.

Он

жылБелоусов ауылдық округі,

(бұрынғы Энгельс атындағы

ұжымшарының жерлері, № №

3, 4, 5 фрегаттар).Аудан

орталығына дейін 28 шқ.

5

Бонитет баллы 14,2.Жалпы көлемі 4965 га,

соның ішінде 2113 га

жыртылған жерлер,

2505 га табиғи

жайылымдар, 328 га

сортаң жерлер, 19,2 га

жолдар жиегі.

Жалпы көлемі 4965

га, соның ішінде 2113

га жыртылған жерлер,

2505 га табиғи

жайылымдар, 328 га

сортаң жерлер, 19,2 га

жолдар жиегі.

Он

жыл


Белоусов ауылдық округі,

(бұрынғы Энгельс атындағы

ұжымшарының жерлері, кесім-

ді арқалы телім «Ажболат» №

1 учаске, № №44, 45, 46, 47, 48,

49 алқаптары, табиғи

жайылымдар).Аудан

орталығына дейін 33 шқ.

6

Бонитет баллы 15.Жалпы көлемі 1572,9

га, соның ішінде 1569,7

га жыртылған жерлер ,

3,2 га жолдар жиегі.

Жалпы көлемі 1572,9

га, соның ішінде

1569,7 га жыртылған

жерлер , 3,2 га жолдар

жиегі.

Он

жылБелоусов ауылдық округі,

(бұрынғы Энгельс атындағы

ұжымшарының жерлері, № №

11, 14, 15, 15а, 15б алқаптары).

Аудан орталығына дейін 28шқ.

7

Бонитет баллы 13,2.Жалпы көлемі 489,4 га,

соның ішінде 474 га

жыртылған жерлер,

13,4 га табиғи

жайылымдар, 2 га

жолдар жиегі.

Жалпы көлемі 489,4

га, соның ішінде 474

га жыртылған жерлер,

13,4 га табиғи

жайылымдар, 2 га

жолдар жиегі.

Он

жыл


Белоусов ауылдық округі,

(бұрынғы Тимирязев атындағы

кеңшарының жерлері, № 70

алқаптың шығыс жақ бөлігі, №

71 алқап). Аудан орталығына

дейін 26 шқ.

8

Бонитет баллы 15,5.Жалпы көлемі 340 га,

соның ішінде 339 га

жыртылған жер,1 га

жолдар жиегі.

Жалпы көлемі 340 га,

соның ішінде 339 га

жыртылған жер, 1 га

жолдар жиегі.

Он

жыл


Белоусов ауылдық округі,

(бұрынғы Ленин атындағы

ұжымшарының жерлері, № 62

алқап). Аудан орталығына

дейін 13 шқ.

9

Бонитет баллы 17,2.Жалпы көлемі 474,7 га,

соның ішінде

474,5жыртылған жер,

0,2 га жолдар жиегі.

Жалпы көлемі 474,7

га, соның ішінде 474,5

га жыртылған жер, 0,2

га жолдар жиегі.

Он

жыл


Успен селолық округі,

(бұрынғы Ленин атындағы

ұжымшарының жерлері № 35

алқап). Аудан орталығына

дейін 7 шқ.

10

Бонитет баллы 18,2.Жалпы көлемі 38,9 га,

соның ішінде 38,3 га

жыртылған жерлер, 0,6

га жолдар жиегі.

Жалпы көлемі 38,9 га,

соның ішінде 38,3 га

жыртылған жерлер,

0,6 га жолдар жиегі.

Он

жыл


Қоңырөзек ауылдық округі,

(бұрынғы Куйбышев атындағы

ұжымшарының жерлері № 8

алқаптың солтүстік жақ бөлігі).

Аудан орталығына дейін 37 шқ.

Государственное учреждение «Отдел земельных отношений» Успенского района

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Перечень земельных участков и прав на них, выставляемых на конкурс по предоставлению

земельных участков в аренду для ведения сельскохозяйственного производства

Государственное учреждение «Отдел земельных отношений» Успенского района «17» ноября

2014 года, в 14.30 проводит конкурс по предоставлению земельных участков в аренду для ведения

сельскохозяйственного производства. Конкурс состоится по адресу: Павлодарская область, Успенский

район, село Успенка, ул.Ленина, 71, актовый зал.

земель


ного

учас


тка№

Краткая характеристика

земельного участка (состав

и виды угодий, балл

бонитета)

Площадь, га

Срок

аренды


, лет

Месторасположение

земельного участка

(среднее расстояние от

районного центра)

1

23

4

51

Балл бонитета 15.

Общая площадь 1156,2 га, в

том числе 1151 га пашня,

2,2 га лесополоса, 3 га под

дорогами.

Общая площадь

1156,2 га, в том числе

1151 га пашня, 2,2 га

лесополоса, 3 га под

дорогами.

Десять


лет

Белоусовский сельский

округ (земли бывшего

колхоза им.Энгельса,

поля №№29, 30, 31). До

районного центра 17 км.

2

Балл бонитета 16,4.Общая площадь 575,4 га, в

том числе 574,3 га пашня, 1,1

га под дорогами.

Общая площадь 575,4

га, в том числе 574,3 га

пашня, 1,1 га под

дорогами.

Десять


лет

Белоусовский сельский

округ, (земли бывшего

колхоза им.Энгельса,

поле №40). До районного

центра 17 км.

3

Балл бонитета 15,1.Общая площадь 1577,7 га, в

том числе 1575,5 га пашня,

2,2 га под дорогами.

Общая площадь

1577,7 га, в том числе

1575,5 га пашня, 2,2 га

под дорогами.

Десять


лет

Белоусовский сельский

округ, (земли бывшего

колхоза им.Энгельса,

поля №№21(2), 22, 23).

До районного центра35

км.

4

Балл бонитета 15.Общая площадь 443,5 га, в

том числе 234,5 га пашня,

207 га пашня орошаемая, 2 га

под дорогами.

Общая площадь 443,5

га, в том числе 234,5 га

пашня, 207 га пашня

орошаемая, 2 га под

дорогами.

Десять


лет

Белоусовский сельский

округ, (земли бывшего

колхоза им.Энгельса,

фрегаты №№3, 4, 5). До

районного центра 28 км.

5

Балл бонитета 14,2.Общая площадь 4965,2 га, в

том числе 2113 га пашня,

2505 га пастбища

естественные, 19,2 га под

дорогами, 328 га солончак.

Общая площадь

4965,2 га, в том числе

2113 га пашня, 2505 га

пастбища

естественные, 19,2 га

под дорогами, 328 га

солончак.

Десять

лет


Белоусовский сельский

округ, (земли бывшего

колхоза им.Энгельса,

чересполосный участок

№1 «Ажболат», поля

№№44, 45, 46, 47, 48, 49,

естественные пастбища).

До районного центра 33

км.

6

Балл бонитета 15.Общая площадь 1572,9 га, в

том числе 1569,7 га пашня,

3,2 га под дорогами.

Общая площадь

1572,9 га, в том числе

1569,7 га пашня, 3,2 га

под дорогами.

Десять


лет

Белоусовский сельский

округ, (земли бывшего

колхоза им.Энгельса,

поля №№11, 14, 15, 15а,

15б). До районного

центра 28 км.

7

Балл бонитета 13,2.Общая площадь 489,4 га, в

том числе 474 га пашня,

13,4 га пастбища

естественные, 2 га под

дорогами

Общая площадь 489,4

га, в том числе 474 га

пашня, 13,4 га

пастбища

естественные, 2 га под

дорогами

Десять


лет

Белоусовский сельский

округ, (земли бывшего

совхоза им.Тимирязева,

восточная часть поля

№70, поле №71). До

районного центра 26 км.

8

Балл бонитета 18,1.Общая площадь 340 га, в

том числе 339 га пашня, 1 га

под дорогами

Общая площадь 340

га, в том числе 339 га

пашня, 1 га под

дорогами

Десять


лет

Белоусовский сельский

округ, (земли бывшего

колхоза им.Ленина, поле

№62). До районного

центра 13 км.

9

Балл бонитета 17,2.Общая площадь 474,7 га, в

том числе 474,5 га пашня,

0,2 га под дорогами.

Общая площадь 474,7

га, в том числе 474,5

га пашня, 0,2 га под

дорогами.

Десять


лет

Успенский сельский

округ, (земли бывшего

колхоза им.Ленина, поле

№35). До районного

центра 7 км.

10

Балл бонитета 18,2.Общая площадь 38,9 га, в

том числе 38,3 га пашня, 0,6

га под дорогами

Общая площадь 38,9

га, в том числе 38,3 га

пашня, 0,6 га под

дорогами

Десять


лет

Конырозекский сельский

округ, (земли бывшего

колхоза им.Куйбышева,

северная часть поля №8).

До районного центра 37

км.


ТЕНДЕР. РЕКЛАМА. РК

2

www.tender-reklama.kz№189 (255)

қазан


(

)

жұма2014 жыл

17

11

Бонитет баллы 15,6.Жалпы көлемі 403,2 га,

соның ішінде 402 га

жыртылған жер, 1,2 га

жолдар жиегі.

Жалпы көлемі 403,2

га, соның ішінде 402

га жыртылған жер,

1,2 га жолдар жиегі.

Он

жыл


Қоңырөзек ауылдық округі,

(бұрынғы «Заря коммуниз-ма»

атындағы ұжымшары-ның

жерлері № 35 алқап). Аудан

орталығына дейін 36 шқ.

12

Бонитет баллы 13.Жалпы көлемі 604,2 га,

соның ішінде 593,5 га

жыртылған жер, 10,2 га

табиғи жайылымдар, 0,5 га

жолдар жиегі.

Жалпы көлемі 604,2

га, соның ішінде

593,5 га жыртылған

жер, 10,2 га табиғи

жайылымдар, 0,5 га

жолдар жиегі.

Он

жылҚоңырөзек ауылдық округі,

(бұрынғы «Заря Коммуниз-

ма» атындағы ұжымшары-

ның жерлері № №5,6 алқап-

тары). Аудан орталығына

дейін 24 шқ.

13

Бонитет баллы 17,6.Жалпы көлемі 202,4 га,

соның ішінде 201 га

суармалы жыртылған

жерлер, 1 га жолдар жиегі,

0,4 га басқа жерлер (су

аққы).


Жалпы көлемі 202,4

га, соның ішінде 201

га суармалы жыртыл-

ған жерлер, 1 га жол-

дар жиегі, 0,4 га басқа

жерлер (су аққы).

Он

жыл


Қоңырөзек ауылдық округі,

(бұрынғы «Заря Коммуниз-

ма» атындағы ұжымшары-

ның жерлері №

фрегат).

Аудан орталығына дейін 30

шқ.

V

14Бонитет баллы 16

Жалпы көлемі 135,1 га,

соның ішінде 126,2 га

суармалы жыртылған жер,

8,3 га табиғи жайылымдар,

0,6 га жолдар жиегі.

Жалпы көлемі 135,1

га, соның ішінде

126,2 га суармалы

жыртылған жер, 8,3

га табиғи жайылым-

дар, 0,6 га жолдар

жиегі.

Он

жылҚоңырөзек ауылдық округі,

(бұрынғы «Заря Коммунизма»

атындағы ұжымшарының

жерлері №

фрегат). Аудан

орталығына дейін 31 шқ.

VI

15

Бонитет баллы 15,2.Жалпы көлемі 179,9 га,

соның ішінде 173 га

жыртылған жер, 3 га табиғи

жайылымдар, 0,9 га жолдар

жиегі, 3 га орман алқабы.

Жалпы көлемі 179,9

га, соның ішінде 173

га жыртылған жер, 3

га табиғи жайылым-

дар, 0,9 га жолдар

жиегі, 3 га орман

алқабы.


Он

жыл


Қоңырөзек ауылдық округі,

(бұрынғы «Заря Коммунизма»

атындағы ұжымшарының

жерлері № 13 алқаптың шы-

ғыс жақ бөлігі, № 14 алқап-

тың батыс жақ бөлігі). Аудан

орталығына дейін 28 шқ.

16

Бонитет баллы 20,7.Жалпы көлемі 152,4 га,

соның ішінде 152,3 га

жыртылған жер, 0,1 га

жолдар жиегі.

Жалпы көлемі 152,4

га, соның ішінде

152,3 га жыртылған

жер, 0,1 га жолдар

жиегі.

Он

жылЛозов ауылдық округі,

(бұрынғы «Октябрьдің 40

жылдығы» атындағы ұжым-

шарының жерлері № 61 ал-

қаптың батыс жақ бөлігі). Ау

дан орталығына дейін 38 шқ.

17

Бонитет баллы 16.Жалпы көлемі 546,5 га,

соның ішінде 544,4 га

жыртылған жер, 2,1 га

жолдар жиегі.

Жалпы көлемі 546,5

га, соның ішінде

544,4 га жыртылған

жер, 2,1 га жолдар

жиегі.

Он

жылЛозов ауылдық округі,

(бұрынғы«Октябрьдің 40

жылдығы» атындағы

ұжымшарының жерлері № 70,

71 алқаптары). Аудан

орталығына дейін 36 шқ.

18

Бонитет баллы 22,2.Жалпы көлемі 452,6 га,

соның ішінде 452,4 га

жыртылған жер, 0,2 га

жолдар жиегі.

Жалпы көлемі 452,6

га, соның ішінде

452,4 га жыртылған

жер, 0,2 га жолдар

жиегі.

Он

жылЛозов ауылдық округі,(

бұрынғы «Октябрьдің 40

жылдығы» атындағы

ұжымшарының жерлері № 12

алқаптың бөлігі). Аудан

орталығына дейін 53 шқ.

19

Бонитет баллы 16,6Жалпы көлемі 116,2 га,

соның ішінде 65 га

суармалы жыртылған

жерлер, 50,3 га жыртылған

жерлер, 0,9 га жолдар жиегі.

Жалпы көлемі 116,2

га, соның ішінде 65 га

суармалы жыртылған

жерлер, 50,3 га

жыртылған жерлер,

0,9 га жолдар жиегі.

Он

жылЛозов ауылдық округі,

(бұрынғы «Октябрьдің 40

жылдығы» атындағы

ұжымшар жерлері № 47

фрегат). Аудан орталығына

дейін 48 шқ.

20

Бонитет баллы 18,6.Жалпы көлемі 200,3 га,

соның ішінде 135 га

суармалы жыртылған жер,

64,8 га жыртылған жер, 0,5

га жолдар жиегі.

Жалпы көлемі 200,3

га, соның ішінде 135

га суармалы

жыртылған жер, 64,8

га жыртылған жер,

0,5 га жолдар жиегі.

Он

жылЛозов ауылдық округі,

(бұрынғы «Октябрьдің 40

жылдығы» атындағы

ұжымшар жерлері № 46

фрегат). Аудан орталығына

дейін 47 шқ.

21

Бонитет баллы 19,8.Жалпы көлемі 266,6 га,

соның ішінде 265,7 га

жыртылған жерлер, 0,5 га

жолдар жиегі.

Жалпы көлемі 266,6

га, соның ішінде

265,7 га жыртылған

жерлер, 0,5 га жолдар

жиегі.

Он

жылЛозов ауылдық округі, (бұры-

нғы «Октябрьдің 40 жылды-

ғы» атындағы ұжымшар жер-

лері № 39 алқап). Аудан

орталығына дейін 42 шқ.

22

Бонитет баллы 15,1.Жалпы көлемі 227,4 га,

соның ішінде 226,7 га

жыртылған жер, 0,7 га

жолдар жиегі.

Жалпы көлемі 227,4

га, соның ішінде 226,7

га жыртылған жер, 0,7

га жолдар жиегі.

Он

жыл


Надаров ауылдық округі,

(бұрынғы Володарский

атындағы ұжымшарының

жерлері № 17 алқаптың батыс

жақ бөлігі).Аудан орталығына

дейін 27 шқ.

23

Бонитет баллы 15,7Жалпы көлемі 467,6 га,

соның ішінде 467 га

жыртылған жер, 0,6 га

жолдар жиегі.

Жалпы көлемі 467,6

га, соның ішінде 467

га жыртылған жер,

0,6 га жолдар жиегі.

Он

жыл


Надаров ауылдық округі,

(бұрынғы Урицкий атындағы

ұжымшарының жерлері № 29

алқаптың шығыс жақ бөлігі,

№ 30 алқап).Аудан

орталығына дейін 20 шқ.

24

Бонитет баллы 15,5Жалпы көлемі 335,5 га,

соның ішінде 335 га

жыртылған жер, 0,5 га

жолдар жиегі.

Жалпы көлемі 335,5

га, соның ішінде 335

га жыртылған жер, 0,5

га жолдар жиегі.

Он

жыл


Равнополь ауылдық округі,

бұрынғы Қазақ ССР 30

жылдығы атындағы ұжым-

шарының жерлері № 15 ал-

қаптың шығыс жақ бөлігі).

Аудан орталығына дейін 26

шқ.

11

Балл бонитета 15,6.Общая площадь 403,2 га, в

том числе 402 га пашня, 1,2

га под дорогами

Общая площадь 403,2

га, в том числе 402 га

пашня, 1,2 га под

дорогами

Десять


лет

Конырозекский сельский

округ, (земли бывшего

колхоза «Заря коммунизма»,

поле №35). До районного

центра 36 км.

12

Балл бонитета 13.Общая площадь 604,2 га, в

том числе 593,5 га пашня,

10,2 га пастбища

естественные, 0,5 га под

дорогами

Общая площадь 604,2

га, в том числе 593,5

га пашня, 10,2 га

пастбища

естественные, 0,5 га

под дорогами

Десять


лет

Конырозекский сельский

округ, (земли бывшего

колхоза «Заря коммунизма»,

поля №№5, 6). До

районного центра 24 км.

13

Балл бонитета 17,6.Общая площадь 202,4 га, в

том числе 201 га пашня

орошаемая, 1 га под

дорогами, 0,4 га прочие земли

(водовод).

Общая площадь 202,4

га, в том числе 201 га

пашня орошаемая, 1

га под дорогами, 0,4

га прочие земли

(водовод).

Десять


лет

Конырозекский сельский

округ, (земли бывшего

колхоза «Заря коммунизма»,

фрегат №V). До районного

центра 30 км.

14

Балл бонитета 16.Общая площадь 135,1 га, в

том числе 126,2 га пашня

орошаемая, 8,3 га пастбища

естественные, 0,6 га под

дорогами

Общая площадь 135,1

га, в том числе 126,2

га пашня орошаемая,

8,3 га пастбища

естественные, 0,6 га

под дорогами

Десять


лет

Конырозекский сельский

округ, (земли бывшего

колхоза «Заря коммунизма»,

фрегат №VI). До районного

центра 31 км.

15

Балл бонитета 15,2.Общая площадь 179,9 га, в

том числе 173 га пашня, 3 га

пастбища естественные, 0,9

га под дорогами, 3 га

лесополоса

Общая площадь 179,9

га, в том числе 173 га

пашня, 3 га пастбища

естественные, 0,9 га

под дорогами, 3 га

лесополоса

Десять


лет

Конырозекский сельский

округ, (земли бывшего

колхоза «Заря коммунизма»,

восточная часть поля №13,

западная часть поля №14).

До районного центра 28 км.

16

Балл бонитета 20,7.Общая площадь 152,4 га, в

том числе 152,3 га пашня, 0,1

га под дорогами

Общая площадь 152,4

га, в том числе 152,3

га пашня, 0,1 га под

дорогами

Десять


лет

Лозовский сельский округ

(земли бывшего колхоза «40

лет Октября», западная

часть поля №61). До

районного центра 38 км.

17

Балл бонитета 16.Общая площадь 546,5 га, в

том числе 544,4 га пашня, 2,1

га под дорогами

Общая площадь 546,5

га, в том числе 544,4

га пашня, 2,1 га под

дорогами

Десять


лет

Лозовский сельский округ,

(земли бывшего колхоза «40

лет Октября», поля №№70,

71). До районного центра 36

км.


18

Балл бонитета 22,2.

Общая площадь 452,6 га, в

том числе 452,4 га пашня, 0,2

га под дорогами

Общая площадь 452,6

га, в том числе 452,4

га пашня, 0,2 га под

дорогами

Десять


лет

Лозовский сельский округ,

(земли бывшего колхоза «40

лет Октября», часть поля

№12). До районного центра

53 км.


19

Балл бонитета 16,6.

Общая площадь 116,2 га, в

том числе 65 га пашня

орошаемая, 50,3 га пашня, 0,9

га под дорогами

Общая площадь 116,2

га, в том числе 65 га

пашня орошаемая,

50,3 га пашня, 0,9 га

под дорогами

Десять


лет

Лозовский сельский округ,

(земли бывшего колхоза «40

лет Октября», фрегат №47).

До районного центра 48 км.

20

Балл бонитета 18,6.Общая площадь 200,3 га, в

том числе 135 га пашня

орошаемая, 64,8 га пашня, 0,5

га под дорогами

Общая площадь 200,3

га, в том числе 135 га

пашня орошаемая,

64,8 га пашня, 0,5 га

под дорогами

Десять


лет

Лозовский сельский округ,

(земли бывшего колхоза «40

лет Октября», фрегат №46).

До районного центра 47 км.

21

Балл бонитета 19,8.Общая площадь 266,2 га, в

том числе 265,7 га пашни, 0,5

га под дорогами.

Общая площадь 266,2

га, в том числе 265,7

га пашни, 0,5 га под

дорогами.

Десять


лет

Лозовский сельский округ,

(земли бывшего колхоза «40

лет Октября», поле №39).

До районного центра 42 км.

22

Балл бонитета 15,1.Общая площадь 227,4 га, в

том числе 226,7 га пашня, 0,7

га под дорогами

Общая площадь 227,4

га, в том числе 226,7

га пашня, 0,7 га под

дорогами

Десять


лет

Надаровский сельский

округ, (земли бывшего

колхоза им.Володарского,

западная часть поля №17).

До районного центра 27 км.

23

Балл бонитета 15,7.Общая площадь 467,6 га, в

том числе 467 га пашни, 0,6

га под дорогами.

Общая площадь 467,6

га, в том числе 467 га

пашни, 0,6 га под

дорогами.

Десять


лет

Надаровский сельский

округ, (земли бывшего

колхоза им. Урицкого,

восточная часть поля №29,

поле №30). До районного

центра 20 км.

24

Балл бонитета 15,5.Общая площадь 335,5 га, в

том числе 335 га пашня, 0,5

га под дорогами

Общая площадь 335,5

га, в том числе 335 га

пашня, 0,5 га под

дорогами

Десять


лет

Равнопольский сельский

округ, (земли бывшего

колхоза им.30 летия

Казахской ССР, восточная

часть поля №15). До

районного центра 26 км.

25

Балл бонитета 13,7.Общая площадь 2094 га, в

том числе 1940 га пастбища

естественные, 147 га

солончак, 7 га под дорогами

Общая площадь 2094

га, в том числе 1940

га пастбища

естественные, 147 га

солончак, 7 га под

дорогами


Десять

лет


Равнопольский сельский

округ, (земли бывшего

колхоза им.30 летия

Казахской ССР,

чересполосный участок

«Ажбулат»). До районного

центра 40 км.


ТЕНДЕР. РЕКЛАМА. РК

www.tender-reklama.kz3

25

Бонитет баллы 13,7.Жалпы көлемі 2094 га,

соның ішінде 1940 га

табиғи жайылымдар, 147

га сортаң жерлер, 7 га

жолдар жиегі.

Жалпы көлемі 2094 га,

соның ішінде 1940 га

табиғи жайылымдар,

147 га сортаң жерлер, 7

га жолдар жиегі.

Он

жыл


Равнополь ауылдық округі,

(бұрынғы Қазақ ССР 30

жылдығы атындағы

ұжымшарының жерлері,

кесімді арқалы телім

«Ажболат»). Аудан

орталығына дейін 40 шқ.

26

Бонитет баллы 18,5.Жалпы көлемі 331,4 га,

соның ішінде 330 га

жыртылған жер, 1,4 га

жолдар жиегі.

Жалпы көлемі 331,4 га,

соның ішінде 330 га

жыртылған жер, 1,4 га

жолдар жиегі.

Он

жыл


Қаратай ауылы, (бұрынғы

«Маяк» ұжымшарының

жерлері № 24 алқап). Аудан

орталығына дейін 57 шқ.

27

Бонитет баллы 21,7.Жалпы көлемі 602,5 га,

соның ішінде 601,8 га

жыртылған жер, 0,7 га

жолдар жиегі.

Жалпы көлемі 602,5 га,

соның ішінде 601,8 га

жыртылған жер, 0,7 га

жолдар жиегі.

Он

жыл


Қаратай ауылы, (бұрынғы

«Маяк» ұжымшарының

жерлері № 13 алқап). Аудан

орталығына дейін 63 шқ.

28

Бонитет баллы 13,5.Жалпы көлемі 226,9 га,

соның ішінде 226 га

жыртылған жер, 0,9 га

жолдар жиегі.

Жалпы көлемі 226,9 га,

соның ішінде 226 га

жыртылған жер, 0,9 га

жолдар жиегі.

Он

жыл


Ковалев селолық округі,

(бұрынғы Панфилов

атындағы ұжымшарының

жерлері № 11 алқап). Аудан

орталығына дейін 34 шқ.

29

Бонитет баллы 14,9.Жалпы көлемі 451,4 га,

соның ішінде 450 га

жыртылған жер, 1,4 га

жолдар жиегі.

Жалпы көлемі 451,4 га,

соның ішінде 450 га

жыртылған жер, 1,4 га

жолдар жиегі.

Он

жыл


Ковалев селолық округі,

(бұрынғы Панфилов

атындағы ұжымшарының

жерлері, № № 23, 24

алқаптардың солтүстік жақ

бөлігі). Аудан орталығына

дейін 30 шқ.

30

Бонитет баллы 20,7.Жалпы көлемі 230,4 га,

соның ішінде 230 га

жыртылған жер, 0,4 га

жолдар жиегі.

Жалпы көлемі 230,4 га,

соның ішінде 230 га

жыртылған жер, 0,4 га

жолдар жиегі.

Он

жыл


Богатырь ауылы, (бұрынғы

21 съезд КПСС атындағы

ұжымшарының жерлері № 25

алқаптың батыс жақ бөлігі,

№ 34 алқаптың батыс жақ

бөлігі). Аудан орталығына

дейін 53 шқ.

31

Бонитет баллы 23Жалпы көлемі 212,1 га,

соның ішінде 211,3 га

жыртылған жер, 0,8 га

жолдар жиегі.

Жалпы көлемі 212,1 га,

соның ішінде 211,3 га

жыртылған жер, 0,8 га

жолдар жиегі.

Он

жыл


Богатырь ауылы, (бұрынғы

21 съезд КПСС атындағы

ұжымшарының жерлері, №

25 алқаптың батыс жақ

бөлігі, № 17 алқаптың

оңтүстік жақ бөлігі). Аудан

орталығына дейін 55 шқ.

32

Бонитет баллы 25,5.Жалпы көлемі 310,2 га,

соның ішінде 309,5 га

жыртылған жер, 0,7 га

жолдар жиегі.

Жалпы көлемі 310,2 га,

соның ішінде 309,5 га

жыртылған жер, 0,7 га

жолдар жиегі.

Он

жыл


Богатырь ауылы, (бұрынғы

21 съезд КПСС атындағы

ұжымшарының жерлері, №

13 алқаптың оңтүстік-батыс

жақ бөлігі). Аудан

орталығына дейін 59 шқ.

Ауылшаруашылық өндірісін, қожалық (фермер) шаруалығын жүргізу үшін жер учаскелерін

нысаналы мақсатқа сәйкес пайдаланудың міндетті шарты: жер учаскесін пайдалануда агротехникалық

нормаларды міндетті түрде орындау (егіс айналымын сақтау), ауылшаруашылық мақсаттағы жерлерді

аумақтарға бөлуге сәйкес жер учаскесін пайдалану. Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 20

маусымдағы №442 Жер кодексінің 92 бабына сәйкестікте, жер учаскесін игеру мерзімі жер учаскесін

берген кезден екі жылды құрастырады.

Конкурсқа қатысушы ретінде тіркелу үшін тұлғаны куәландыратын құжат пен конкурстық

өтінімін ұсыну қажет.

Конкурсқа қатысуға ниет білдірген заңды тұлғаның конкурстық өтінімінде мынадай

мәліметтер болуға тиісті: 1Конкурсқа қатысуға өтінім (түпнұсқа). Конкурсқа қатысуға ниет білдірген

қатысушы бір немесе бірнеше жер учаскелеріне конкурстық өтінімін ұсынады; 2) заңды тұлғаны

мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы куәліктің нотариалды куәландырылған көшірмесі; 3) Қазақстан

Республикасының заңнамасына сәйкес төлеу мерзімі ұзартылған жағдайларды қоспағанда, конкурстық

өтінімдері салынған конверттерді ашу күнінің қарсаңында салық және жинақтаушы зейнетақы

қорларына міндетті зейнетақы жарналары бойынша үш айдан асатын мерзімі өткен берешегінің жоқ

немесе бар екендігі туралы бірінші басшының немесе қол қоюға құқығы бар тұлғаның қолы қойылған,

осы салық органының мөрі басылған тиісті салық органының белгіленген нысандағы анықтамасының

түпнұсқасы немесе нотариалды куәландырылған көшірмесі; 4) қатысушы ұсынатын бизнес-жоспар

немесе жер телімін пайдаланудың еркін түрде дайындалған бағдарламасы; 5) кәсіпорынның штатында

ауыл шаруашылығының мамандықтары бойынша біліктілігі мен жұмыс өтімі көрсетілген, кем дегенде 2

маманы бар болуы туралы, бірінші басшысының немесе қол қоюға құқығы бар тұлғаның қолы қойылған,

заңды тұлғаның мөрі басылған анықтамасының түпнұсқасы; 6) ауылшаруашылық дақылдарды өндіру

үшін қажетті ауылшаруашылық көліктері бар болуы туралы (бірінші басшысының немесе қол қоюға

құқығы бар тұлғаның қолы қойылып, заңды тұлғаның мөрі басылған) анықтаманың түпнұсқасы және

(немесе) оларды сатып алу (жалға алу, қызмет көрсетуді сатып алу және т.б.) шартының көшірмесі; 7)

қатысушыға, байқау комиссиясымен жеңімпазды анықтағанда ескерілетін, өзі туралы басқа да сенімді

ақпараттарды ұсынуға болады.

Конкурсқа қатысуға ниет білдірген жеке тұлғаның конкурстық өтінімінде мынадай мәліметтер

болуға тиісті: 1) жеке тұлға куәлігінің (төлқұжат) немесе уақытша куәлігінің көшірмесі; 2) осы үлгі

бойынша конкурсқа қатысуға өтінім (түпнұсқа). Конкурсқа қатысуға ниет білдірген қатысушы бір

немесе бірнеше жер учаскелеріне конкурстық өтінімін ұсынады; 3) қатысушы ұсынатын бизнес-жоспар

немесе ауылшаруашылық дақылдар өндіру үшін қажетті ауылшаруашылық көліктері көрсетілген ерікті

түрде дайындалған жер телімін пайдалану бағдарламасы және (немесе) оларды сатып алу (жалға алу,

қызмет көрсетуді сатып алу және т.б.) шартының көшірмесі; 4) білімі туралы дипломның `(бар болған

кезде) көшірмесі немесе ауыл шаруашылығы саласындағы еңбек өтілі және еңбек қызметі туралы

мәліметтер көрсетілген өмірбаяны; 5) қатысушыға, конкурстық комиссиясымен жеңімпазды анықтауда

ескерілетін, өзі туралы басқа да сенімді ақпарат ұсынуға болады.

Кез-келген қатысушы, өз бастамасымен, өндіріс көлемін және салық аударымдарын

арттыруға, жер учаскесі орналасқан ауыл округінің әлеуметтік инфрақұрылымын қолдауға және

дамытуға мүмкіндік туғызатын өзіне қосымша міндеттерді алу бойынша ұсыныстар енгізе алады.

26

Балл бонитета 18,5.Общая площадь 331,4

га, в том числе 330 га

пашня, 1,4 га под

дорогами


Общая площадь 331,4 га, в

том числе 330 га пашня,

1,4 га под дорогами

Десять


лет

Село Каратай, (земли

бывшего колхоза «Маяк»,

поле №24). До районного

центра 57 км.

27

Балл бонитета 21,7.Общая площадь 602,5

га, в том числе 601,8 га

пашня, 0,7 га под

дорогами


Общая площадь 602,5 га, в

том числе 601,8 га пашня,

0,7 га под дорогами

Десять


лет

Село Каратай, (земли

бывшего колхоза «Маяк»,

поле №13). До районного

центра 63 км.

28

Балл бонитета 13,5.Общая площадь 226,9

га, в том числе 226 га

пашня, 0,9 га под

дорогами


Общая площадь 226,9 га, в

том числе 226 га пашня,

0,9 га под дорогами

Десять


лет

Ковалевский сельский

округ, (земли бывшего

колхоза им.Панфилова,

поле №11). До районного

центра 34 км.

29

Балл бонитета 14,9.Общая площадь 451,4

га, в том числе 450 га

пашня, 1,4 га под

дорогами


Общая площадь 451,4 га, в

том числе 450 га пашня,

1,4 га под дорогами

Десять


лет

Ковалевский сельский

округ, (земли бывшего

колхоза им.Панфилова,

северная часть полей

№№23, 24). До районного

центра 30 км.

30

Балл бонитета 20,7.Общая площадь 230,4

га, в том числе 230 га

пашня, 0,4 га под

дорогами


Общая площадь 230,4 га, в

том числе 230 га пашня,

0,4 га под дорогами

Десять


лет

село Богатырь (земли

бывшего колхоза им.XXI

съезда КПСС, поле №35,

западная часть поля №34).

До районного центра 53 км.

31

Балл бонитета 23.Общая площадь 212,1

га, в том числе 211,3 га

пашня, 0,8 га под

дорогами


Общая площадь 212,1 га, в

том числе 211,3 га пашня,

0,8 га под дорогами

Десять


лет

село Богатырь, (земли

бывшего колхоза им.XXI

съезда КПСС, западная

часть поля №25, южная

часть поля №17). До

районного центра 55 км.

32

Балл бонитета 25,5.Общая площадь 310,2

га, в том числе 309,5 га

пашня, 0,7 га под

дорогами


Общая площадь 310,2 га, в

том числе 309,5 га пашня,

0,7 га под дорогами

Десять


лет

село Богатырь, (земли

бывшего колхоза им.XXI

съезда КПСС, юго-западная

часть поля №13). До

районного центра 59 км.

Обязательное условие использования земельных участков в соответствии с целевым назначением: для

ведения сельскохозяйственного производства, для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства.

Обязательное выполнение агротехнических норм использования земельного участка (соблюдение

севооборотов), использование земельного участка в соответствии с зонированием земель

сельскохозяйственного назначения. В соответствии со статьёй 92 Земельного кодекса Республики

Казахстан от 20 июня 2003 года № 442, срок освоения земельного участка составляет два года с момента

предоставления земельного участка. Для регистрации в качестве участника конкурса необходимо

представить документ, удостоверяющий личность и конкурсную заявку.

Конкурсная заявка, представляемая участником, являющимся юридическим лицом, изъявившим

желание участвовать в конкурсе, должна содержать: 1) заявку на участие в конкурсе (оригинал).Участник,

изъявивший желание участвовать в конкурсе, представляет свою конкурсную заявку на один или несколько

земельных участков; 2) нотариально засвидетельствованную копию свидетельства о государственной

регистрации (перерегистрации) юридического лица; 3) оригинал или нотариально засвидетельствованную

копию справки установленной формы, соответствующего налогового органа об отсутствии или наличии

налоговой задолженности и задолженности по обязательным пенсионным взносам в накопительные

пенсионные фонды более чем за три месяца, предшествующие дате вскрытия конвертов с конкурсными

заявками, за исключением случаев, когда срок уплаты отсрочен в соответствии с законодательством

Республики Казахстан, за подписью первого руководителя или лица, имеющего право подписи, с печатью

данного налогового органа; 4) предлагаемый участником бизнес-план или производственную программу

использования земельного участка в произвольной форме; 5) оригинал справки о наличии в штате

предприятия не менее двух специалистов в соответствующих отраслях сельского хозяйства с указанием их

квалификации и стажа работы за подписью первого руководителя или лица, имеющего право подписи, с

печатью юридического лица; 6) оригинал справки о наличии необходимых сельскохозяйственных машин

для возделывания сельскохозяйственных культур (за подписью первого руководителя или лица, имеющего

право подписи, с печатью юридического лица) и (или) представить копию договора (или протокола

намерений) на их приобретение (аренду, покупку услуг и так далее); 7) участник может представить и иную

достоверную информацию о себе, которая может быть учтена Конкурсной комиссией при определении

победителя конкурса.

Конкурсная заявка, представляемая участником, являющимся физическим лицом, изъявившим

желание участвовать в конкурсе, должна содержать: 1) копию удостоверения личности (паспорта) или

временного удостоверения; 2) заявку на участие в конкурсе (оригинал) по форме. Участник, изъявивший

желание участвовать в конкурсе, представляет свою конкурсную заявку на один или несколько земельных

участков; 3) предлагаемый участником бизнес-план или производственную программу использования

земельного участка в произвольной форме с указанием фактического наличия необходимых№189 (255)

қазан


(

)

жұма2014 жыл

17

Меншік иесі:

«Алтын Бесік Қызылорда»

Жауапкершілігі Шектеулі

Серіктестігі.

Бас редактор: Ақтолқын

Нұрыбаева

Дизайнер - беттеуші:

Гүлназ Абдраманова

Газет Қазақстан Республикасы

Байланыс және Ақпарат

Министрлігі ақпарат және Мұрағат

комитетінде 14.02.2013ж-да

тіркеліп, тіркеу туралы

№13378-Г куәлігі берілген.

Редакцияның мекенжайы:

Қызылорда қ, Панфилов к,

№ 25/52.

Тел/факс: 8/ 7242/ 23-18-00

Газет «Принт» баспаханасында

басылды. Қызылорда қаласы,

Байтурсынов көшесі, 49 үй.

Таралымы 7000 дана

Собственник:

ТОО «Алтын Бесік Қызылорда».

Главный редактор:

Актолкын Нурыбаева

Дизайнер – верстальщик:

Гүлназ Абдраманова.

Газета зарегистрирована в

Министерстве культуры и

информации Республики

Казахстан 14.02.2013г.

Свидетельство № 13378-Г.

Адрес редакции:

г.Кызылорда,

ул.Панфилова, 25/52.

Тел/факс: 8 /7242/ 23-18-00

Газета отпечатана в

г.Кызылорда,

ул.Байтурсынова, 49.

Типография «

».

Тираж 7000 экз.

Print

ТЕНДЕР. РЕКЛАМА. РК

www.tender-reklama.kz

Конкурс жеңімпазын анықтағанда негізгі критериялар болып мыналар табылады: 1) жерді

қорғау, оны тиімді және ұтымды пайдалану бойынша ұсыныстар; 2) егіс айналымдарының жүйесін

енгізу мен сақтау, топырақтың құнарлылығын арттыру бойынша шаралардың және міндеттемелердің

жоспары болуы; 3) жерді пайдалануға озық агротехнологияларды енгізу бойынша ұсыныстар; 4)

қосымша жұмыс орындарын ашу; 5) бизнес-жоспары (өндірістік бағдарлама) бойынша сараптама

тобының жарамды қорытындысы.

Конкурстық өтінімің қолдану мерзімі конкурстық өтінімдер бар конверттерді ашқан күннен

бастап 30 күннен кем болмауға тиіс. Ең қысқа мерзімі бар байқау өтінімі қабылданбайды. Конкурстық

өтінім өшпейтін сиямен

басылып немесе жазылып, қатысушымен тігілген түрде нөмірленген

беттерімен ұсынылады және соңғы беті жеке тұлға үшін - қатысушының қолымен, ал заңды тұлға үшін -

бірінші басшысының (сенім жүктелген тұлғаның) қойылған қолымен және мөрімен куәландырылады.

Конкурстық өтінімінде, қатысушының грамматикалық немесе арифметикалық қателерін

түзету қажет болған жағдайдан басқа, жол арасында қосымша жазылған ешқандай қосулары, өшіру

немесе қосып жазуы болмауы тиіс. Қатысушы конкурс өтінімін конвертке салып, онда мына деректерді

көрсетеді: өзінің атауы мен мекен-жайын; конкурс ұйымдастырушысын және оның мекен-жайын сондай

ақ "Ауылшаруашылығы өндірісін жүргізу үшін ауыл шаруашылығы мақсатындағы жер учаскелерін

жалға беру жөніндегі конкурс" және "(ашудың нақты күні мен уақыты көрсетіледі) «2014 жылғы «17»

қарашаның сағат 14-30-ға ДЕЙІН АШУҒА БОЛМАЙДЫ" деген сөздерді жазады. Конкурс өтінімдері

конкурсты ұйымдастырушыға конкурс өтінімдерін қабылдау мерзімі аяқталғанға дейін қолма-қол

немесе пошта арқылы 2014 жылғы 17 қарашаның сағат 9-00-ге дейін табыс етіледі.

Конкурсқа қатысушыларды тіркеу мына мекен-жайы бойынша жүргізіледі: Павлодар облысы,

Успен ауданы, Успен ауылы, 10 лет Независимости көшесі, 30, Успен ауданының «Жер қатынастары

бөлімі» мемлекеттік мекемесіне хабарласуға болады тел. 8-718-34-91730.

Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 20 маусымдағы Жер кодексінің 163 бабының,  3 тармағына

сәйкес жер учаскелерінің меншік иелері мен жер пайдаланушылардың өтінімдері бойынша жерге

орналастыру олардың қаражаты арқылы жүзеге асырылады

сельскохозяйственных машин для возделывания сельскохозяйственных культур и (или) представить

копию договора (или протокола намерений) на их приобретение (аренду, покупку услуг и так далее); 4)

копию диплома об образовании (при его наличии) или автобиографию с указанием сведений о трудовой

деятельности и стаже работы в отраслях сельского хозяйства; 5) участник может представить и иную

достоверную информацию о себе, которая может быть учтена Конкурсной комиссией при определении

победителя конкурса. Любой участник по своей инициативе может внести предложения по принятию на

себя дополнительных обязательств, способствующих увеличению объемов производства и налоговых

отчислений, поддержанию и развитию социальной инфраструктуры сельского округа, на территории

которого находится земельный участок.

При определении победителя конкурса основными критериями являются: 1) предложения по

охране земель, их рациональному и эффективному использованию; 2) наличие плана мероприятий и

обязательств по введению и сохранению системы севооборотов, повышению почвенного плодородия; 3)

предложения по использованию земель с внедрением передовых агротехнологий; 4) создание

дополнительных рабочих мест; 5) положительное заключение экспертной группы по бизнес-плану

(производственной программе).

Срок действия конкурсной заявки должен быть не менее 30 дней со дня вскрытия конвертов с

конкурсными заявками. Конкурсная заявка, имеющая более короткий срок действия, отклоняется.

Конкурсная заявка должна быть отпечатана или написана несмываемыми чернилами и представляется

участником в прошитом виде, с пронумерованными страницами и последняя страница заверяется:

подписью участника - для физических лиц и подписью первого руководителя (или доверенного лица) и

печатью - для юридических лиц.

В конкурсной заявке не должно быть никаких вставок между строчками, подтирок или приписок, за

исключением тех случаев, когда участнику необходимо исправить грамматические или арифметические

ошибки. Участник запечатывает конкурсную заявку в конверт, указывает на нем: свое наименование и

адрес; организатора конкурса и его адрес, а также совершает надпись "Конкурс по представлению

земельных участков сельскохозяйственного назначения в аренду для ведения сельскохозяйственного

производства" и "НЕ ВСКРЫВАТЬ ДО 14.30 часов «17» ноября 2014 года" (указывается точное время и

дата). Конкурсные заявки представляются организатору конкурса нарочно или по почте до окончания

срока представления конкурсных заявок, до 9.00 часов 17 ноября 2014 года.

Регистрация участников конкурса производится по адресу: Павлодарская область, Успенский

район, с.Успенка, ул.10 лет Независимости, 30. Обращаться в ГУ «Отдел земельных отношений»

Успенского района. Тел. 8-718-34-91730.

В соответствии с пунктом 3, статьи 163 Земельного кодекса Республики Казахстан от 20

июня 2003 года, землеустройство по заявкам частных собственников земельных участков и

землепользователей осуществляется за счет их средств.

2.

) мекенжайы бойынша ораналасқан Қуатамлонмұнай» БК ЖШС, бағаұсыныстарын сұрату тәсілімен МГДАЦ жабдықтарына өнеркәсіптік қауіпсіздік бойынша

сараптама жүргізу қызметтерін сатып алу ашық конкурсының қорытындыларын

жариялайды.

Жеткізілетін ТЖҚ:120008, Қызылорда облысы, Қызылорда Қ.Ә., Қызылорда қ., Амангелді к-сі,

106, (431010000

«

ӨСЖ

Сипаттама-

сы

Жеңімпаздың

атауы немесе аты-

жөні /Қоры-

тындылары

Жеңімпаз

мекенжайы

Лот бойынша

баға ұсыны-

сының сома-

сы, теңге -(ҚҚС

есептемегенде)

1

74.90.12.200 A

МГДАЦ


жабдықта-

рына өнер-

кәсіптік

қауіпсіздік

бойынша

сараптамажүргізу

“EXIM пром

эксперт" ЖШС

Қызылорда

облысы,

ҚызылордаҚ.Ә.,

Қызылорда қ.,

Кожа Ахмет

Яссауи тұйық

көше, 2

3 040 000,00Сатып алу коды

Жүйенің интернет-ресурс мекенжайы2014.ОК-4514 П)

:

(

http://new.reestr.nadloc.kzСКП

Описание

Наименование

или ФИО

победителя

/Итоги

Адрес

победителя

Предложен

ная сумма

по лоту,

тенге (без

НДС).

1

74.90.12.200

A

Проведениеэкспертизы

промышленной

безопасности

оборудования

ЦППНГ

ТОО "EXIMпром эксперт"

Кызылординс-

кая область;

Кызылорда

Г.А.;г.Кызылорда

; Переулок Кожа

Ахмет Яссауи, 2

3 040


000,00

Код закупки:

Адрес интернет-ресурса системы:

2014.ОК-4514 П)

(

http://new.reestr.nadloc.kzЛотӨСЖ

Сипаттамасы

Сомасы (теңге)

ҚҚС ескерілмеген

1

72.19.29«Қуатамлонмұнай» БК ЖШС Қоныс және

Бектас кеніштеріндегі кәсіпшіліктегі мұнай мен

ілеспе газдың технологиялық шығыстарының

нормативтерін анықтау» есебін әзірлеу

15 000 000,00

2

71.20.11.200 A

Қабаттық және техникалық сулардың

үйлесімділігіне талдау жүргізу

11 479 650,00

3.

, объявляет о проведении открытого конкурса на закуп услуг по составлениюотчета «Определения норматива технологических потерь нефти и попутного газа на

промысле ТОО СП «Куатамлонмунай» месторождений Коныс и Бектас» и

услуги по

проведению анализа совместимости пластовых и технических вод

Поставляемые ТРУ:

ТОО СП «Куатамлонмунай» расположенное по адресу 120008,

Кызылординская область; Кызылорда Г.А.; г.Кызылорда; Улица Амангельды, 106

(431010000)

.

СКП

Описание

Сумма (тенге)

без НДС

1

72.19.29Составление отчета «Определения норматива

технологических потерь нефти и попутного газа на

промысле ТОО СП «Куатамлонмунай»

месторождений Коныс и Бектас»

15 000 000,00

2

71.20.11.200 A

Проведение анализа совместимости пластовых и

технических вод.

11 479 650,00

Код закупки

Адрес интернет-ресурса системы::

http://reestr.nadloc.kz

2014.ОК-35156

2.

), объявляетоб итогах открытого конкурса на закуп услуг по проведению экспертизы промышленной

безопасности оборудования ЦППНГ

Поставляемые ТРУ:

ТОО СП «Куатамлонмунай» расположенное по адресу 120008, Кызылординская

область; Кызылорда Г.А.; г.Кызылорда; Улица Амангельды, 106 (431010000

.

3.

) мекенжайы бойынша ораналасқан, баға

ұсыныстарын сұрату тәсілімен «Қуатамлонмұнай» БК ЖШС Қоныс және Бектас

кеніштеріндегі кәсіпшіліктегі мұнай мен ілеспе газдың технологиялық шығыстарының

нормативтерін анықтау» есебін әзірлеу және

қабаттық және техникалық сулардың

үйлесімділігіне талдау жүргізу қызметтерін сатып алу ашық конкурсының өткізілетіндігі

туралы жариялайды.

Жеткізілетін ТЖҚ:120008, Қызылорда облысы, Қызылорда Қ.Ә., Қызылорда қ., Амангелді к-

сі, 106, (431010000

«Қуатамлонмұнай» БК ЖШС

Сатып алу коды

Жүйенің интернет-ресурс мекенжайы

:

:

http://reestr.nadloc.kz

2014.ОК-35156

№189 (255)

қазан


(

)

жұма2014 жыл

17

4


жүктеу 227.02 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет