Техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдарының педагогика кадрларының біліктілігін арттыру курстарының білім беру бағдарламаларын бекіту туралыжүктеу 6.51 Kb.
Pdf просмотр
бет16/16
Дата01.05.2017
өлшемі6.51 Kb.
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16

5. Білім беру үдерісін ұйымдастыру
      16. Оқытушылардың және өндірістік оқыту шеберлерінің Бағдарламасы келесіден тұрады: 36 
және/немесе 72 сағат теориялық оқыту, кем дегенде 72 сағат өндірістік оқыту білім беру процесі 
Бағдарламаның 
 және 
 қосымшасына сәйкес курстың оқу-тақырыптық жоспарына сай 
1-ші
2-ші
ұйымдастырылады.
      17. Білім беру процесін жақсарту үшін Бағдарлама бойынша білім беру процесін 
ұйымдастыруда әр түрлі технологиялар, нысандар, тәсілдер, оқыту әдістер мен тексерулер, сондай 
ақ қашықтан оқыту таңдалады.
      18. Бағдарлама шеңберінде білімді бағалау және бақылау нысандары оқыту және бағалау 
процесін интеграциялауға негізделген жүйе болып табылады.
      Бағалау жүйесі оқу процесіне құзіреттілік, тұлғалық-бағдарланған және сыни-бағдарланған 
тәсілдемелерінің және бағалаудың екі аспектісінің тіркесінің негізінде құрылады: оқыту үшін 
бағалау (формативтік бағалау) және оқытуды бағалау (суммативтік бағалау).

      19. Бағдарлама бойынша бағалау үдерісіне тыңдаушылардың өздері, бағдарламаның тренерлері 
тартылады, сонымен қатар тыңдаушының жұмыс орнындағы әріптестері және басшылары және де сондай 
ақ мекемелердің, өндірістің мамандары және басқалар тартылады.
      20. Бағдарламада бағалау Ұлттық біліктілік шеңберінің логикасымен берілген басты 3 
критерийдің негізінде жүргізіледі:
      1) оқыту бағдарламасының басты идеяларын білу және түсіну;
      2) өзінің жеке кәсіби тәжірибесінде жаңа білімді қолдану бойынша білік және дағды;
      3) басты жеке және кәсіби құзыреттер.
      21. Қорытынды нәтиже болып студенттерді оқытуды жоспарлау және ұйымдастырудағы 
инновациялық тәсілдемелер мен технологияларды практикада тыңдаушының білімі, түсінігі және 
білігін қолдану, және де Ұлттық біліктілік шеңберінің талаптарына сәйкес келетін басты кәсіби 
және жеке құзыреттіліктері, сонымен қатар бағдарламадан шығарда тыңдаушылардың дайындаған есебі
және оқыту нәтижелерінің қорытынды бағасы арқылы бағалануы болып табылады.
      22. Тыңдаушының есебі және қорытынды бағасы бағалаудың басты үш критерийіне тыңдаушының 
сәйкес келетіндігін растаушы болып табылады.
      23. Оқу жоспарларының және Бағдарламалардың мазмұнына еңбек нарығының талаптарына және 
педагогикалық кадрлардың біліктілігін арттыру сұранысына қарай қосымшалар және өзгерістер 
енгізілуі мүмкін.
      Инженерлік-педагогикалық кадрлардың және/немес ТжКБ жүйесі ұйымдарының сұраныстарына 
сәйкес Бағдарламаның мазмұны Бағдарламаны меңгеруге бөлінген оқу уақытының жиынтық көлемін 
сақтаған кезде модульдер үшін оқу уақыты көлемін 25% дейін өзгертуге болады.
6. Білім беру үдерісін жүзеге асыру формалары мен әдістері
      24. Білім беру процесі интерактивті оқыту әдістері: кейс-стади, дискуссия, мозговой штурм
, рөлдік ойын, жоба әдісі, проблемалық әдіс, ситуациялық міндеттер, кері байланыс, рефлексия 
және т.б. қамтиды.
      25. Білім беру процесі күндізгі (теоретикалық и практикалық) және/немесе қашықтықтан 
оқыту (онлайн) сабақтарын өткізуді, сондай-ақ тыңдаушылардың өзіндік жұмысын үйлестіреді. 
Интерактивті оқыту әдістерін және заманауи білім беру технологияларын пайдалану арқылы 
біліктілікті арттырудың модульді-құзыреттілік моделіне Бағдарламаның бағдарлануы қызметтік 
тәсілді бағамдайды.
7. Оқыту нәтижелерін бағалау критерийлері
      26. Тыңдаушыларың кәсіби құзіреттіліктерін жинақталу деңгейін анықтау үшін бағалау 
шкаласы мен бағдарлама мазмұнының игерілу параметрлері құрастырылады.
      27. Бес балдық жүйе бойынша бағалау шкаласы:
      1) «5» балы тыңдаушы бағдарламаның барлық материалын жетік меңгерген, оны өте жақсы 
түсінеді және нықты игерген жағдайда қойылады. Сұрақтарға (бағдарлама аясындағы) дұрыс, саналы 
және сенімді жауап береді. Әр түрлі тәжірбиелік тапсырмаларда алынған білімдерін өздігінше 
қолдана алады. Білікті үздік игерген;
      2) «4» балы тыңдаушы бағдарламамен талап етілетін материалды үлкен деңгейде игерген, оны 
жақсы түсінеді және нықты игерген жағдайда қойылады. Сұрақтарға (бағдарлама аясындағы) қиналмай
жауап береді. Алған білімін тәжірибелік тапсырмаларда қолдана алады. Аздаған қателіктер 
жібереді. Білікті орташа деңгейде игерген;
      3) «3» балы тыңдаушы бағдарламаның негізгі оқу материалдарының керегін таба алған 
жағдайда қойылады. Тәжірибеде білік және дағдысын қолдану кезінде кейбір қиыншылықтарды 
сезінеді және оларды тренердің аздаған көмегімен еңсереді. Материалды мазмұндағанда қателіктер 
жібереді және білім мен білікті жалпы түрде игерген;
      4) «2» балы тыңдаушы бағдарламаның оқу материалдарының көп бөлігін білмейді, көбінесе 
тренердің бағыттаған сұрақтарына сенімсіз жауап берген жағдайда қойылады. Білім және біліктің 

төмен деңгейін, кей кезде ғана көрсетеді, алайда көбінесе қиыншылыққа тап болады;
      5) «1» балы тыңдаушы бағдарлама бойынша өтіліп жатқан материалды толықтай білмеген 
жағдайда қойылады.
«Техникалық және кәсіптік білім
беру жүйесінің жаңа     
формациядағы педагогі»   
техникалық және кәсіптік білім
беру ұйымдарының оқытушылары 
мен өндірістік оқыту шеберлеріне
арналған          
білім беру бағдарламасына   
1-қосымша          
36 сағаттық курстың оқу-тақырыптық жоспары

Сабақтың тақырыбы
Дәріс Тренинг
Практикалық 
сабақ, 
семинар
Жобаны 
қорғау
Барлығы
1
2
3
4
5
6
7
1
«Техникалық және кәсіптік білімнің жаңа 
парадигмасы және даму стратегиясы» модулі
2
2
2
6
1.1
Техникалық және кәсіптік білімнің 
мемлекеттік саясаты және даму стратегиясы. 
Кіріспе. ТжКБ жаңа оқу үлгісі және 
инфроқұрылымы.
1
1
1.2
ТжКБ дамуының басым бағыттары. ТжКБ 
жаңғырту бойынша стратегиялық құжаттар
1
1
1.3
Шетелдік білім жүйесінің дамуының негізгі 
үдерістері
1
1
1.4
Кадрларды даярлауға инновациялық 
тәсілдемелер, әдістер және оқыту 
технологиялары. Құзыреттілік негізіндегі 
кәсіптік білім.
1
1
1.5
Әлемдік тәжірибе: кәсіптік дуальдық оқыту. 
Әлеуметтік серіктестік.
1
1
1.6 Ұлттық біліктілік жүйесі.
1
1

2
«Техникалық және кәсіптік білімді 
нормативтік, бағдарламалық және 
оқу-әдістемелік қамтамасыз ету» модулі
1
2
1
4
2.1
ТжКБ мазмұнын айқындайтын негізгі 
нормативтік құқықтық актілер. Техникалық 
және кәсіптік білім жүйесінде қызметті 
жоспарлаудың заңдық негіздері.
1
1
2.2
ТжКБ жүйесіндегі ұлттық біліктілік 
шеңберінің, салалық біліктілік шеңберінің 
рөлі. Кәсіби стандарттар.
1
1
2.3
Білім берудің тиісті деңгейлерінің 
мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру 
стандарттары.
1
1
2.4
Қолданыстағы нормативтік құқықтық актілер 
негізінде ТжКБ инновациялық үдерістерін 
оқу-әдістемелік алып жүруді әзірлеу ережесі
.
1
1
3
«Функционалдық АКТ-құзыреттілік» модулі
1
3
2
6
3.1
АКТ бойынша кіріспе курс. Оқытудың 
техникалық және бағдарламалық құралдары.
1
1
3.2 Мультимедиялық презентациялар жасау.
1
1
3.3
Оқу процесін ұйымдастыру үшін, сабақтарды, 
оқу курстарын даярлау және білімін 
қадағалау үшін қажетті бағдарламалар 
пакетімен жұмыс жасау негіздері
1
1
3.4
Білім беру процесіндегі мобильдік, бұлттық 
технологиялар және әлеуметтік желілер.
1
1
3.5
Пән бойынша оқу-әдістемелік кешенінің 
элементін презентациялау.
2
2
4
«Кәсіптік педагогика және психология 
негіздері» модулі
2
5
2
1
10
4.1
Кәсіптік білімнің 
психологиялық-педагогикалық негіздері.
1
1
4.2
Кәсіптік педагогиканың негізгі санаттары. 
Оқыту мен дамыту арақатынасының мәселелерін
негізгі шешу тәселдемелері.
1
1
4.3 Кәсіптік білімдегі құзыреттілік тәсілдеме.
1
1
4.4
Тиімді студент. ТжКБ жүйесі түлегінің жеке 
басына қойылатын талаптар. ТжКБ 
студенттерінің психологиялық-педагогикалық 
жас ерекшеліктері.
1
1
4.5
Тиімді оқытушы. Тиімді оқытушының 
кәсіби-жеке сипаттамалары және 
құзыреттілігі.
2
2

4.6 Кәсіптік білімнің сапасын бағалау. Кәсіптік
білімнің сапасы және оны өлшеу стандарттары
.
1
1
4.7
Оқытушының бағалау құзыреттілігі. 
Оқытушының дамуының кәсіптік-тұлғалық 
дамуының жеке траекториясын жобалау.
2
1
3
5
«ТжКБ білім беруді жоспарлауға және 
ұйымдастыруға заманауи тәсілдемелер» модулі
2
5
1
2
10
5.1
ТжКБ мекемелерінде оқу процесін жоспарлау 
және ұйымдастыру.
1
1
2
5.2
Оқытудың заманауи стратегиялары. Оқытудағы 
және сабақ берудегі жаңа технологиялар және
тәсілдемелер.
2
2
5.3
Құзыреттілік тәсілдеме контексінде 
модульдік оқыту. Модульдік бірліктің 
жобасын әзірлеуге және бағалауға қойылатын 
талаптар.
1
1
2
5.4
Пән бойынша модульдік бірліктің жобасын 
әзірлеу және бағалау.
2
2
4
БАРЛЫҒЫ
7
15
9
5
36
«Техникалық және кәсіптік білім
беру жүйесінің жаңа     
формациядағы педагогі»    
техникалық және кәсіптік білім 
беру ұйымдарының оқытушылары 
мен өндірістік оқыту шеберлеріне
арналған          
білім беру бағдарламасына  
2-қосымша        
72 сағаттық курстың оқу-тақырыптық жоспары

Сабақтың тақырыбы
Дәріс Тренинг
Практикалық
сабақ,
семинар
Жобаны 
қорғау
Барлығы
1
2
3
4
5
6
7

1
«Техникалық және кәсіптік білімнің жаңа 
парадигмасы және даму стратегиясы» модулі
2
7
7
16
1.1
Техникалық және кәсіптік білімнің 
мемлекеттік саясаты және даму стратегиясы. 
Кіріспе. ТжКБ жаңа оқу үлгісі және 
инфроқұрылымы.
1
2
3
1.2
ТжКБ дамуының басым бағыттары. ТжКБ жаңғырту
бойынша стратегиялық құжаттар.
1
1
2
1.3
Шетелдік білім жүйесінің дамуының негізгі 
үдерістері.
1
1
2
1.4
Кадрларды даярлауға инновациялық 
тәсілдемелер, әдістер мен оқыту 
технологиялары.
1
1
2
1.5 Құзыреттілік негізіндегі кәсіптік білім.
1
1
2
1.6
Әлемдік тәжірибе: кәсіптік дуальдық оқыту. 
Әлеуметтік серіктестік.
1
1
2
1.7 Ұлттық біліктілік жүйесі.
1
2
3
2
«Техникалық және кәсіптік білімді 
нормативтік, бағдарламалық және 
оқу-әдістемелік қамтамасыз ету» модулі
5
2
1
8
2.1
ТжКБ мазмұнын айқындайтын негізгі 
нормативтік құқықтық актілер.
1
1
2.2
Техникалық және кәсіптік білім жүйесінде 
қызметті жоспарлаудың заңдық негіздері.
2
2
2.3
ТжКБ жүйесіндегі ұлттық біліктілік 
шеңберінің, салалық біліктілік шеңберінің 
рөлі. Кәсіби стандарттар.
1
1
2
2.4
Білім берудің тиісті деңгейлерінің 
мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру 
стандарттары.
1
1
2.5
Қолданыстағы нормативтік құқықтық актілер 
негізінде ТжКБ инновациялық үдерістерін 
оқу-әдістемелік алып жүруді әзірлеу ережесі.
1
1
2
3
«Функционалдық АКТ-құзыреттілік» модулі
1
2
5
4
12
3.1
АКТ бойынша кіріспе курс. Оқытудың 
техникалық және бағдарламалық құралдары.
1
1
2
3.2 Мультимедиялық презентациялар жасау.
1
1
2
3.3
Оқу процесін ұйымдастыру үшін, сабақтарды, 
оқу курстарын даярлау және білімін қадағалау
үшін қажетті бағдарламалар пакетімен жұмыс 
жасау негіздері.
1
2
3
3.4
Білім беру процесіндегі мобильдік, бұлттық 
технологиялар және әлеуметтік желілер.
1
1

3.5 Пән бойынша оқу-әдістемелік кешенінің 
элементін презентациялау.
4
4
4
«Кәсіптік педагогика және психология 
негіздері» модулі
3
7
6
2
18
4.1
Кәсіптік білімнің 
психологиялық-педагогикалық негіздері.
1
1
4.2
Кәсіптік педагогиканың негізгі санаттары. 
Оқыту мен дамыту арақатынасының мәселелерін 
негізгі шешу тәселдемелері.
1
1
2
4.3 Кәсіптік білімдегі құзыреттілік тәсілдеме.
1
1
2
4.4
Тиімді студент. ТжКБ жүйесі түлегінің жеке 
басына қойылатын талаптар. ТжКБ 
студенттерінің психологиялық-педагогикалық 
жас ерекшеліктері.
2
1
3
4.5
Тиімді оқытушы. Тиімді оқытушының 
кәсіби-жеке сипаттамалары және құзыреттілігі
.
2
2
4
4.6
Кәсіптік білімнің сапасын бағалау. Кәсіптік 
білімнің сапасы және оны өлшеу стандарттары.
1
1
2
4.7
Оқытушының бағалау құзыреттілігі. Оқытушының
дамуының кәсіптік-тұлғалық дамуының жеке 
траекториясын жобалау.
2
2
4
5
«ТжКБ білім беруді жоспарлауға және 
ұйымдастыруға заманауи тәсілдемелер» модулі
6
8
2
2
18
5.1
ТжКБ мекемелерінде оқу процесін жоспарлау 
және ұйымдастыру.
2
2
4
5.2
Оқытудың заманауи стратегиялары. Оқытудағы 
және сабақ берудегі жаңа технологиялар және 
тәсілдемелер.
2
4
6
5.3
Құзыреттілік тәсілдеме контексінде модульдік
оқыту. Модульдік бірліктің жобасын әзірлеуге
және бағалауға қойылатын талаптар.
2
2
4
5.4
Пән бойынша модульдік бірліктің жобасын 
әзірлеу және бағалау.
2
2
4
БАРЛЫҒЫ
17
26
21
8
72
© 2012. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің "Республикалық құқықтық ақпарат орталығы" ШЖҚ РМК

Каталог: assets -> userfiles -> files
assets -> Национальной академии наук республики казахстан
assets -> Книга первая. Книга вторая. Книга третья. Книга четвертая. Книга пятая. Книга шестая. Книга седьмая
assets -> Теория эволюции Эволюционная теория Чарльза Дарвина 2 часть II
assets -> Любовь Шашкова «нет повести прекраснее в ауле…»
assets -> Оңтүстік Қазақстан облысы ішкі саясат басқармасы «Әлеуметтік бастамалар орталығЫ» менің таңдауым – ханафи мәЗҺабы
files -> «Валеология» пәніне репродуктивті және сексуалды денсаулықты қорғау жөніндегі

жүктеу 6.51 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет