Техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдарының педагогика кадрларының біліктілігін арттыру курстарының білім беру бағдарламаларын бекіту туралыжүктеу 6.51 Kb.
Pdf просмотр
бет14/16
Дата01.05.2017
өлшемі6.51 Kb.
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16

5. Білім беру үдерісін ұйымдастыру
      12. Білім беру процесі Бағдарламаның 1-қосымшасына сәйкес 36 және 80-сағаттық 
оқу-тақырыптық жоспар бойынша ұйымдастырылады.
      13. Білім беру үдерісін ұйымдастыру барысында тыңдаушылардың білімдерін бақылау мен 
бағалау мақсатында өзіндік жұмыстар, жоба жұмыстары, шағын сабақ (шағын шара) көрсетілімі және 
қорытынды тестілеу жүргізіледі.
      14. Тыңдаушылардың өзіндік жұмыстарына арналған тапсырмалар: 
      1) Өзі таңдаған сабақта (тақырып, сыныбы таңдау бойынша) жетулеріңіз тиіс болатын оқыту 
мақсаттары мен тілдік мақсаттарды әзірлеу. 

      2) Білім алушылардың өткен сабақтарда алған білімдері мен дағдыларының қайсысы бойынша 
келесі сабақ құрылатынын реттеу. 
      3) Жаратылыстану-математикалық пәндер бойынша сабақтарында оқыту мақсатына жету үшін 
мазмұны бойынша бағытталған әр түрлі деңгейдегі тапсырмаларды құрастыру (Блум таксономиясы 
бойынша) (тақырып, сыныбы таңдау бойынша). 
      4) Жаратылыстану-математикалық пәндер бойынша тапсырмаларды формативті бағалау үшін 
стратегиялар мен құралдарды ұсыну (тақырып, сыныбы таңдау бойынша). 
      5) Математика сабақтарында білім алушылардың сыни тұрғысынан ойлауын дамыту стратегиялары
мен тәсілдерін ұсыну (тақырып, сыныбы таңдау бойынша). 
      6) Білім алушылардың математикалық сауаттылығын дамытуға ықпал ететін тесттік тапсырма 
құрастыру (тақырып, сыныбы таңдау бойынша). 
      7)  Жаратылыстану-математикалық пәндер бойынша бір сабақтың үлгісінде сандық контент (СБК
) әзірлеу (тақырып, сыныбы таңдау бойынша). 
      15. Тыңдаушылардың жоба жұмыстарының тақырыптары:
      1) Жаратылыстану-математикалық пәндер бойынша сабақтың қысқа мерзімді жоспарын әзірлеу. 
      2) Техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдарында таңдау курсы бойынша бағдарлама 
әзірлеу. 
      3) Білім алушылардың жетістіктерін бағалауға балдық-рейтингтік технологияны қолдану. 
      4) Білім алушылардың зерттеу іс-әрекеттерін ұйымдастыру. 
      5) Техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдарында білім алушылардың оқу жетістіктерін 
бағалау. 
      6) «Портфолио» - білім беру нәтижелерін бағалаудың жаңа жүйесі ретінде. 
      7) Дарынды балалармен жұмыстың ерекшеліктері. 
      8) Жаратылыстану-математикалық пәндер бойынша сабақтарда оқушыларды зерттеу іс-әрекетіне 
тарту. 
      9) Бағдарлы оқыту жағдайларында білім алушылардың кәсіби өздік анықталуы. 
      10) Қолданбалы курсы бойынша бағдарлама. 
      11) Критериалды бағалау технологиясы. 
      12) Техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдарында математика сабақтарында ақпаратық 
технологияларды пайдалану. 
      13) Жаратылыстану және математикалық құзіреттілікке сәйкес тест тапсырмаларын құрастыру: 
сөйлеу, байланыс орнату, ойлау. 
      14) Жаратылыстану-математикалық пәндерін оқыту үдерісінде тұлғаға бағытталған технологияны
қолдану.  
      15) Техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдарында жаратылыстану-математикалық пәндер 
бойынша сабақтарда зерттеу жұмыстарын жүргізу. 
      16) Блум таксономиясы оқушылардын жетістіктерінін бағалау құралы ретінде. 
      17) Ж.А. Караевтың деңгейлеп оқыту технологиясы білім берудің парадигмалық өзгерісінің 
бейнесі ретінде. 
      18) Модульдік оқыту технологиясы оқушыларды дамыту құралы ретінде. 
      19) Техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдарында математика курсындағы жоба әдісі.
6. Білім беру үдерісін жүзеге асырудың формалары мен әдістері
      16. Білім беру үдерісі оқытудың интербелсенді әдістерін қолдану арқылы жүзеге асырылады: 
пікірталастар, «мимен шабуыл», рөлдік ойындар, тренингтер, жобалар әдісі, видеофильмдерді 
талқылау, мәселені бірігіп шешу.
      17. Ересектер аудиториясының спецификасын есепке ала отырып тыңдаушыларға логикалық 
қорытындылар жасауға, мазмұнды өзінің іс-тәжірибесіне бейімдеуге және алынған іскерліктерді 
аудиториялық практикалық сабақтар мен аудиториядан тыс өзіндік жұмыстарда апробациялауға 
мүмкіндік беріледі.
      18. Білім беру үдерісі бетпе-бет оқыту мен тыңдаушылардың өзіндік жұмысын кіріктіреді. 
Бағдарламаның біліктілікті арттырудың құзыреттілік моделіне бағдарлануы іс-әрекеттік тұрғыдан 

келуді көздейді, оған заманауи білім беру технологиялары мен оқытудың интербелсенді формаларын:
шағын топтағы жұмыс; үйрету ойындары; кері байланыс; күделі және дискуссиялық сұрақтар мен 
мәселелерді талқылау; шеберлік сыныбы, «дөңгелек стол»,қолдану арқылы қол жеткізіледі.
7. Оқыту нәтижелерін бағалау критерийлері
      19. Өзіндік жұмысты жүргізу үшін келесі критерийлер айқындалады:
      1) жүзеге асырылмаған - 0 балл;
      2) ішінара жүзеге асырылған - 1 балл;
      3) толық жүзеге асырылған - 2 балл.
      20. Білімді меңгеру деңгейін анықтауға келесідей өлшемдер қолданылады:
      1) оқу бағдарламасының мазмұнын меңгеруі;
      2) практикалық тапсырмаларды орындау барысында теориялық білімді пайдалануы;
      3) материалдың практикалық мәнділігі;
      4) мәселені баяндауының негізделуі, толықтығы, анықтығы;
      5) талаптарға сәйкес рәсімделуі.
      21. Тыңдаушылардың өзіндік жұмысты орындауы бойынша білімдерін бағалау балдарды бесбалдық
жүйеге төмендегідей аудару арқылы жүзеге асырылады:
      1) «Өте жақсы»: 9-10 балл, (85-100%);
      2) «Жақсы»: 7-8 балл, (75-84%);
      3) «Қанағаттанарлық»: 5-6 балл, (50-74%).
      22. Жоба жұмыстарын өткізуде төмендегідей критерийлер 1, 2 балл және өлшемдер айқындалған
:
      1) түсінеді және мәселені таңдауын түсіндіреді;
      2) жағдаятты талдау негізінде қайшылықтарды атайды;
      3) мәселенің туындау себептерін атайды; 
      4) мәселені тұжырымдайды, оның себептерін талдайды; 
      5) мақсатты тұжырымдайды және түсінеді; 
      6) міндеттер мақсатқа сәйкес; 
      7) мақсатқа жетуге көз жеткізу тәсілдерін ұсынды; 
      8) мәселелерді шешу тәсілдерін ұсынды; 
      9) стратегия ұсынды; 
      10) жобамен жұмыс істеу туралы айтып берді; 
      11) әрекет қадамдарының тәртібін анықтады; 
      12) қадамдарды ұсынды және кейбір ресурстарды көрсетті; 
      13) ресурстарды негіздеп берді; 
      14) ағымдағы бақылауды жоспарлады; 
      15) күтілетін нәтижемен өнімді салыстырды; 
      16) өнімнің ойдағымен сәйкестігі туралы қорытынды жасады; 
      17) өнімді бағалаудың критерийлерін ұсынды; 
      18) өнімнің критерийге сәйкестігін бағалады; 
      19) критерийлер жүйесін ұсынды; 
      20)алынған нәтижелер мәні; 
      21) күтілетін өнімді сипаттады; 
      22) өнімді қалай қолданатынын айтып берді; 
      23) өнімді тұтынушылар мен пайдалану аясын негіздеп берді; 
      24) өнімді пайдалану бойынша пікір білдірді; 
      25) алға жылжуды жоспарлады немесе қолдану шекарасын көрсетті.
      23. Тыңдаушылардың жоба жұмыстарын орындауы бойынша білімдерін бағалау балдарды бесбалдық
жүйеге төмендегідей аудару арқылы жүзеге асырылады:
      1) «Өте жақсы»: 47-50 балл, (85-100%);
      2) «Жақсы»: 36-47 балл, (75-84%);
      3) «Қанағаттанарлық»: 25-36 балл, (50-74%).

      24. Курс тыңдаушылары шағын-сабақты (шағын-шараны) презентациялау кезінде сабақтың, 
шараның түрлі кезеңдерін жоспарлау және білім мазмұнын жаңартуды есепке алып оқыту бойынша 
үзінді көрсетеді.
      25. Курс тыңдаушылары шағын-сабақтарды, шағын-іс-шараны презентациялауы үшін келесідей 
критерийлер анықталған:
      1) дағдылардың қалыптасу деңгейі -0 балл, осы сабақта қолдануға келмейді;
      2) 1 балл- дағдыланған;
      3) 2 балл- дағды дамуда;
      4) 3 балл – дағды қалыптасқан
      26. Шағын сабақты, шағын іс-шараны презентациялау кезінде білімді меңгеру деңгейін 
бағалауға төмендегі өлшемдер алынған:
      1) ақпаратты түсінікті жеткізуі;
      2) нұсқауды анық және дәл беруі;
      3) қатысушылардың түсінгендерін анықтай алуы;
      4) аудиторияның қызығушылығын тұрақты ұстауы;
      5) ұйымдастырылған шараның уақытын тиімді басқара алуы;
      6) кері байланыстың нәтижелігі;
      7) өзара сыйластық, ынтымақтастық және қолдау климатын жасауы;
      8) шараның мақсатын қоюы және күтілетін нәтижені белгілеуі;
      9) шараны ұйымдастыруда белсенді стратегиялары мен жаттығуларын ретімен және нәтижелі 
қолдануы;
      10) қатысушылардың сұрақтарына жауап беруі, мәселелер мен келіспеушіліктердің шешімін 
табуы;
      11) ашық сұрақтарды қолдануы;
      12) талқылауды/тапсырмаларды орындауды нәтижелі аяқтауы және оқытудың кезеңдері арасында 
байланыс орнатуы;
      13) ойлануға және өзін-өзі бағалауға жеткілікті уақыт береді.
      27. Тыңдаушылардың шағын сабақтарды (шағын іс-шараны) презентациялауы бойынша білімдерін 
бағалау, балдарды бесбалдық жүйеге төмендегідей аудару арқылы жүзеге асырылады:
      1) «Өте жақсы»: 35 – 39 балл (85-100%);
      2) «Жақсы»: 29 – 34 балл (75-84%);
      3) «Қанағаттанарлық»: 20 – 28 балл (50-74%).
«Жаратылыстану-математика пәндері 
оқытушысының нәтижеге бағытталған 
білім беру моделі жағдайында кәсіби-
тұлғалық дайындығы» тақырыбындағы 
біліктілікті арттыру курсының білім
беру бағдарламасына      
1-қосымша          
Курстың оқу-тақырыптық жоспары 36 сағат

Сабақ тақырыптары
Дәріс
Таңдау 
бойынша
дәріс
Практикалық
сабақ
Семинар Тренин
Шеберлік
сағаты
КПС Конференция
Дөңгелек

1. Нормативтік-құқықты модуль
2
2
1.1.
Қазақстан Республикасында 
білім беруді дамытудың 
2011-2020 жылдарға 
арналған мемлекеттік 
бағдарламасы аясында ТжКБ 
беру ұйымдарын басқару.
Қазақстан Республикасының 
Президенті 
Н.Ә.Назарбаевтың Қазақстан
халқына Жолдауларындағы, «
Ұлт жоспары – 100 нақты 
қадам
1
1.2.
Қазақстан Республикасының 
«Білім туралы» Заңына 
енгізілген соңғы 
өзгерістермен 
толықтырмалар
1
1.3.
Қазақстан Республикасының 
18 қараша 2015 жылғы «
Сыбайлас жемқорлыққа қарсы
күрес» Заңының жүзеге 
асырылу жолдары
2
2.
Психологиялық-педагогикалық
модуль
2
1
1
2.1.
Математика пәнін оқытуда 
инклюзивті білім беруді 
психологиялық-педагогикалық
сүйемелдеу
1
2.2.
Математика пәні білім беру
ортасының психологиялық 
қауіпсіздігі
1
2.3.
Математика пәні білім беру
ортасының психологиялық 
қауіпсіздігін жобалау
1
2.4.
Адамгершілік-рухани білім 
берудің 
психологиялық-педагогикалық
негіздері
«Өзін-өзі тану» пәнінің 
математикалық білім беру 
мазмұнымен кірігуі
1
3. Мазмұндық модуль
4
4
6
1
1

3.1.
Техникалық және кәсіптік 
білім беруде математика 
пәні оқыту үдерісін 
нормативтік және 
оқу-әдістемелік қамтамасыз
ету (МЖМББС-2012 білім 
алушылардың дайындық 
деңгейінің талаптары, 
типтік, оқу бағдарламалар,
ОӘК)
1
3.2.
Табысты оқыту мен құзырлы 
оқытушы жөнінде заманауи 
жетістіктер: табысты оқыту
, құзырлы оқытушы туралы. 
Орта білім беру мазмұнынын
жаңарту оның сапасын 
арттыру жағдайы ретінде
1
3.3.
Техникалық және кәсіптік 
білім беру жүйесіндегі 
математика сабақтарында 
оқыту мақсатын қоюдың 
тәсілдері. SMART ережесі
1
3.4.
Білім алушының 
метатанымдық 
қабілеттерінің дамуы (
оқуға деген қабілеті) 
әлемнің үдемелі дамуы 
жағдайындағы өмірбойғы 
үздіксіз оқу дағдыларын 
дамыту жағдайлары ретінде
2
3.5.
Техникалық және кәсіптік 
білім беру жүйесіндегі 
математика сабақтарында 
проблеманы коллаборативті 
шешу кезінде білім 
алушыларды оқуға белсенді 
түрде тарту
1
3.6.
Техникалық және кәсіптік 
білім беру ұйымдарының 
математика сабақтарында 
Б.Блум таксономиясы сыни 
тұрғыдан ойлауын жүзеге 
асырудың әдіснамалық 
негізі ретінде
3.7.
Математика сабағында білім
алушылардың функционалдық 
математикалық сауаттылығын
дамыту.
1
1
1
Математикалық білім 
берудің педагогикалық 
технологиялары, 
техникалары мен тәсілдері:

3.8.
оқыту сапасын арттыру 
құралы. Ж.А.Қараевтың 
деңгейлеп саралап оқыту 
технологиясы
М.М.Жанпейісованың 
модульдік оқыту 
технологиясы – тұлғаның 
даму құралы математика 
сабағында проблемаға 
бағдарланған оқыту
1
3.9.
Математика сабағында оқу 
жетістіктерін критериалды 
бағалау тәсілдері. 
Формативті бағалау білім 
алушыларды өзін-өзі 
бағалау мен өз оқуын 
жақсарту процесіне ендіру 
құралы ретінде. Суммативті
бағалау.
1
1
3.10
.
Математика пәні бойынша 
ұзақ мерзімді, орта 
мерзімді, қысқа мерзімді 
жоспарлау
1
3.11
.
Математикадан өндірістік 
мазмұнымен берілген 
есептерді шығару 
әдістемесі және білім 
мазмұнын іріктеу жолдары
1
3.12
.
Мектептегі зерттеушілік 
тәжірибесі математика пәні
оқытушының кәсіби даму 
негізі ретінде. Зерттеу 
сабағы: жоспарлау, бақылау
, талқылау
1
3.13
.
Кіру/шығу диагностикасы
3.14
.
Жобаларды қорғау
4. Технологиялық модуль
2
4
2
4.1.
Оқытудың жобалау 
технологиясы: жобалау 
іс-әрекетінің кезеңдері, 
жіктелуі. Математика 
сабағында жоба әдісін 
қолдану
1
4.2.
Оқу жобасы – математика 
пәні оқытушының кәсіби 
даму құралы ретінде
1
4.3.
Курс бойынша жобаның 
құрылымдық компоненттерін 
жобалау
1

4.4.
Математика сабағын 
ұйымдастыруда 
ақпараттық-коммуникациялық
технологиялардың 
мүмкіндіктері
1
4.5.
Сандық білім беру қорлары.
Математика пәні бойынша 
GeoGebra (http://
www.geogebra.org/, http://
 
www.bymath.net/)
платформаларында білім 
беру контентін жобалау 
технологиясы
2
4.6.
Білім беру порталында, 
желілік педагогика-лық 
қоғамдастықтағы өзара 
қарым-қатынас негіздері.
Математика пәні бойынша 
Интернет желідегі ашық 
білім беру қорлары
2
5. Вариативтік модуль
2
5.1.
Таңдау курстары:
Техникалық және кәсіптік 
білім беру жүйесінде 
математикалық қабілеттерін
дамытуда жобалық 
іс-әрекетті пайдалану (оқу
жобасы портфолиосын 
әзірлеу)
«Кейс-стади» әдісімен 
тәжірибелік өмірлік 
жағдаяттарда математикалық
білімді пайдалану бойынша 
білім алушылардың 
дағдыларын дамыту
Техникалық және кәсіптік 
білім беру жүйесіндегі 
математика сабағында 
диалогтік оқыту арқылы оқу
ортасын тұлғалық нәтижеге 
бағыттау
Вариативті компонент 
бағдарламасын әзірлеу 
әдістемесі білім 
алушылардың кәсіби 
өздігінен қалыптасуы мен 
кәсіби бағдарының құралы 
ретінде
1
Шеберлік сағаты:
Құзыреттілік тәсіл 
контексіндегі заманауи 
математика сабағы
Білім алушылардың 

5.2.
функционалдық 
математикалық сауаттылығын
дамыту
Математика курсында 
дарынды балалармен жұмыc
Математикадан білім 
алушылардың білім 
жетістіктерін сыртқы 
бағалауға дайындау
1
БАРЛЫҒЫ:
10
11
9
1
2
1
«Жаратылыстану-математика пәндері 
оқытушысының нәтижеге бағытталған 
білім беру моделі жағдайында кәсіби-
тұлғалық дайындығы» тақырыбындағы 
біліктілікті арттыру курсының білім 
беру бағдарламасына        
2-қосымша            
Курстың оқу-тақырыптық жоспары 80 сағат

Сабақ тақырыптары
Дәріс
Таңдау 
бойынша
дәріс
Практикалық
сабақ
Семинар Тренин
Шеберлік
сағаты
КПС Конференция
Дөңгелек
1
Нормативтік-құқықты модуль
6
1.1
Қазақстан Республикасында 
білім беруді дамытудың 
2011-2020 жылдарға 
арналған мемлекеттік 
бағдарламасы аясында ТжКБ 
беру ұйымдарын басқару.
Қазақстан Республикасының 
Президенті 
Н.Ә.Назарбаевтың Қазақстан
халқына Жолдауларындағы, «
Ұлт жоспары – 100 нақты 
қадам
2
1.2
Қазақстан Республикасының 
«Білім туралы» Заңына 
енгізілген соңғы 
өзгерістермен 
толықтырмалар
2
Қазақстан Республикасының 
18 қараша 2015 жылғы «

1.3 Сыбайлас жемқорлыққа қарсы
күрес» Заңының жүзеге 
асырылу жолдары
2
2.
Психологиялық - 
педагогикалық модуль
4
4
2
2.1
Инклюзивті білім беруді 
психологиялық- 
педагогикалық сүйемелдеу
4
2.2
Жаратылыстану-математикалық
пәндердің (бұдан әрі - ЖМП
) білім беру ортасының 
психологиялық қауіпсіздігі
2
2.3
ЖМП білім беру ортасының 
психологиялық 
қауіпсіздігін жобалау
2
2.4
Адамгершілік-рухани білім 
берудің 
психологиялық-педагогикалық
негіздері
2.5
«Өзін - өзі тану» пәнінің 
математикалық білім беру 
мазмұнымен кірігуі
2
3. Мазмұндық модуль
8
12
6
6
2
3.1
Техникалық және кәсіптік 
білім беруде математика 
пәні оқыту үдерісін 
нормативтік және оқу - 
әдістемелік қамтамасыз ету
(МЖМББС - 2012 білім 
алушылардың дайындық 
деңгейінің талаптары, 
типтік, оқу бағдарламалар,
ОӘК)
2
3.2
Табысты оқыту мен құзырлы 
оқытушы жөнінде заманауи 
жетістіктер: табысты оқыту
, құзырлы оқытушы туралы. 
Орта білім беру мазмұнынын
жаңарту оның сапасын 
арттыру жағдайы ретінде
2
3.3
Техникалық және кәсіптік 
білім беру жүйесіндегі 
математика сабақтарында 
оқыту мақсатын қоюдың 
тәсілдері. SMART ережесі
2
3.4
Білім алушының 
метатанымдық 
қабілеттерінің дамуы (
оқуға деген қабілеті) 
әлемнің үдемелі дамуы 
жағдайындағы өмірбойғы 
2

үздіксіз оқу дағдыларын 
дамыту жағдайлары ретінде
3.5
Техникалық және кәсіптік 
білім беру жүйесіндегі 
математика сабақтарында 
проблеманы коллаборативті 
шешу кезінде білім 
алушыларды оқуға белсенді 
түрде тарту
2
3.6
Техникалық және кәсіптік 
білім беру ұйымдарының 
математика сабақтарында 
Б.Блум таксономиясы сыни 
тұрғыдан ойлауын жүзеге 
асырудың әдіснамалық 
негізі ретінде
2
3.7
Математика сабағында білім
алушылардың функционалдық 
математикалық сауаттылығын
дамыту.
2
2
2
3.8
Математикалық білім 
берудің педагогикалық 
тенхнологиялары, 
техникалары мен тәсілдері:
оқыту сапасын арттыру 
құралы. Ж.А.Қараевтың 
деңгейлі саралап оқыту 
технологиясы
М.М.Жанпейісованың 
модулдік технологиясы – 
тұлғаның даму 
құралыбматематика 
сабағында проблемаға 
бағдарланған оқыту
2
3.9
Математика сабағында оқу 
жетістіктерін критериалды 
бағалау тәсілдері. 
Формативті бағалау білім 
алушыларды өзін-өзі 
бағалау мен өз оқуын 
жақсарту процесіне ендіру 
құралы ретінде. Суммативті
бағалау.
2
2
2
3.10
Математика пәні бойынша 
ұзақ мерзімді, орта 
мерзімді, қысқа мерзімді 
жоспарлау
4
2
3.11
Математикадан өндірістік 
мазмұнымен берілген 
есептерді шығару 
әдістемесі және білім 
мазмұнын іріктеу жолдары
2

3.12
Мектептегі зерттеушілік 
тәжірибесі математика пәні
оқытушының кәсіби даму 
негізі ретінде. Зерттеу 
сабағы: жоспарлау, бақылау
, талқылау
3.13 Кіру/шығу диагностикасы
3.14 Жобаларды қорғау
4. Технологиялық модуль
4
8
4.1.
Оқытудың жобалау 
технологиясы: жобалау 
іс-әрекетінің кезеңдері, 
жіктелуі. Математика 
сабағында жоба әдісін 
қолдану
2
4.2.
Оқу жобасы – математика 
пәні оқытушының кәсіби 
даму құралы ретінде
2
4.3.
Курс бойынша жобаның 
құрылымдық компоненттерін 
жобалау
2
4.4.
Математика сабағын 
ұйымдастыруда 
ақпараттық-коммуникациялық
технологиялардың 
мүмкіндіктері
2
4.5.
Сандық білім беру қорлары.
Математика пәні бойынша 
GeoGebra (http://
www.geogebra.org/, http://
 
www.bymath.net/)
платформаларында білім 
беру контентін жобалау 
технологиясы
2
4.6.
Білім беру порталында, 
желілік педагогикалық 
қоғамдастықтағы өзара 
қарым-қатынас негіздері.
Математика пәні бойынша 
Интернет желідегі ашық 
білім беру қорлары
2
5. Вариативтік модуль
2
4
6
Таңдау курстары:
ТжКБ беру жүйесінде 
математикалық 
қабілет-терін дамытуда 
жобалық іс-әрекетті 
пайдалану (оқу жобасы 
портфолиосын әзірлеу)

5.1.
«Кейс - стади» әдісімен 
тәжірибелік өмірлік 
жағдаяттарда математикалық
білімді пайдалану бойынша 
білім алушылардың 
дағдыларын дамыту
ТжКБ беру жүйесіндегі 
математика сабағында 
диалогтік оқыту арқылы оқу
ортасын тұлғалық нәтижеге 
бағыттау
Вариативті компонент 
бағдарламасын әзірлеу 
әдістемесі білім 
алушылардың кәсіби 
өздігінен қалыптасуы мен 
кәсіби бағдарының құралы 
ретінде
2
4
5.2.
Шеберлік сағаты:
Құзыреттілік тәсіл 
аясындағы заманауи 
математика сабағы
Білім алушылардың 
функционалдық 
математикалық сауаттылығын
дамыту
Математика курсында 
дарынды балалармен жұмыc
Математикадан білім 
алушылардың білім 
жетістіктерін сыртқы 
бағалауға дайындау
6
БАРЛЫҒЫ:
22
2
28
8
6
6
2
Қазақстан Республикасы  
Білім және ғылым министрінің
міндетін атқарушының   
2016 жылғы 10 наурыздағы  
№ 193 бұйрығына 13-қосымша
«Кадрлар даярлау жүйесін жаңғыртуда мемлекеттік саясаттың және әлемдік үрдістердің 
Каталог: assets -> userfiles -> files
assets -> Национальной академии наук республики казахстан
assets -> Книга первая. Книга вторая. Книга третья. Книга четвертая. Книга пятая. Книга шестая. Книга седьмая
assets -> Теория эволюции Эволюционная теория Чарльза Дарвина 2 часть II
assets -> Любовь Шашкова «нет повести прекраснее в ауле…»
assets -> Оңтүстік Қазақстан облысы ішкі саясат басқармасы «Әлеуметтік бастамалар орталығЫ» менің таңдауым – ханафи мәЗҺабы
files -> «Валеология» пәніне репродуктивті және сексуалды денсаулықты қорғау жөніндегі

жүктеу 6.51 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет