Тарихи тұлға ұлықталды


өмірде бірақ рет болатын сезім шынары екендігін мойындаймыз. Сол орайдажүктеу 334.46 Kb.
Pdf просмотр
бет4/4
Дата07.03.2017
өлшемі334.46 Kb.
1   2   3   4

өмірде бірақ рет болатын сезім шынары екендігін мойындаймыз. Сол орайда 

ғашықтар ата-салтын сақтап,  дәстүрімізді дәріптеп, бойжеткендер тарапынан 

ғашық жігіттеріне арнап пісірілген, Ырыс түні желінетін тағам “Ұйқыашар” 

әзірлесе, жігіттер тарапы қыз жанының мөлдір сезімін оятар “Селтеткізер” 

дайындау үрдісін жолға қойған. Бұл сыйлық аталуы жағынан да, мағынасы 

жағынан да қазіргі «сюрприздің» арғы тегі болып табылады, тіпті, «сюр» сөзінің 

өзі қазақтың «сүр» - ұзақ уақыт бойы сақтаулы деген сөзіне өте жақындығымен 

дәлел бола алады. Өткеннен ой толғап, дәстүрімізді қайта жаңғырту қажет 

екендігін мойындауымыз керек. Ата-әжелеріміздің салған сара жолы бүгінгі 

ұрпақты қалай тәрбиелеуде? Сол орайда құрбы-құрдастарымның күнделігінен 

сыр тартуға бел будым...

жатқан. Құдай екеуімізді айырмау ға 

жазған болар, орнымыз қатар болып 

шықты. Орныма отыра беріп, сенің 

к зіңнен маған деген сезімді к рдім. 

Білесің бе, жүрегім аттай тулады. Сол жер-

де танысып, фильмді бірге тамашаладық. 

С е з і м  с е рг е л дең і не  т үс і п,  к и но ғ а 

берілгендігім сонша, аянышты тұсында 

к зімнен жас шығып кетіпті. «Ару, сен не 

жылап отырсың ба?» деген сенің қоңыр 

үніңнен селк етіп, жалма-жан жасым-

ды сүрттім. Кинодан шығып сыртқа бет 

алғанда, «Ару, шығарып салсам қалай 

қарайсың» дегенде,  зімді қоярға жер 

таппадым. Таныстығымыз ұласып, сол 

к зқарас алдамай, дәл наурыздың 21 күні 

Республика сарайында  тетін концерт-

ке шақырдың. Бұл сенің сезімімді оятуға 

тырысқан сәтің екенін сол сәт ойлап 

үлгерген едім. Соған орай, қазақ халқында 

жақсы сақталған дәстүр “Ұйқыашар” 

 

рәсімін жасағаным есіңде ме?! Қаланы ара-лай келіп, мені жатақханама жеткізгеніңде, 

менің саған арнап арнайы әзірлеген 

“ұйқыашар”  дәмім наурыз к жеден ауыз 

тиіп кетуіңді  тінген едім. Дәстүрге берік 

екенімді к ріп, қуана құптағаның әлі к з 

алдымнан кетер емес. Шын ғашықтар бір-

бірінің сезімін бірден сезерін сол бір күнде 

екеуіміз де сезбеп пе едік. Апта сайын 

б лмемнен ақ раушан гүлі орын алатын. Ол 

сенің маған деген кіршіксіз адалдығыңның, 

махаббатыңның белгісі еді ғой. 

Сені сағынамын, сағына отырып, 

қолыма қалам алып, хат жазып отырмын. 

Басқа не жазам,  зіңнің жағдайыңды 

білуші: Бұрымды Ару. 

Қазақтың Ғашықтар күні 

туралы не білеміз?

Қазақтың Ғашықтар күні 

туралы не білеміз?


8

8

88

8

88

8

88

8

С О Ң Ғ Ы   Б Е ТҚАЗАҚ МЕМЛЕКЕТТІК ҚЫЗДАР ПЕДАГОГИКАЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ

8

№1 (90)22 наурыз,

2012 жыл


Бағасы келiсiм бойынша. 

Таралымы – 1000 дана. 

Тапсырыс №10193

 Жарияланған мақаладағы автор пiкiрi редакцияның көзқарасын 

бiлдiрмейдi.

 Редакцияға түскен қолжазба қайта рылмайды, үш компьютерлiк беттен 

асатын  материалдар қабылданбайды.

 «Қыздар  университетiне» жарияланған мақала көшiрiлiп басылса, 

сiлтеме жасалуы мiндеттi.

ҚҰРЫЛТАЙШЫ

:

Қазақ мемлекеттік 

қыздар 

педагогикалық 

университеті

РЕДАКЦИЯ  АЛҚАСЫ:

Бас редактор –    Дәрмен БАЙТҰРҒАНҰЛЫ

Жауапты хатшы  Баян ҚЫЛЫШПАЙ 

Беттеуші –    

Нұржан МӘДЕЛІ

Фототiлшi –   

Нұрманбет ҚИЗАТҰЛЫ

МЕКЕН-ЖАЙЫ:

050000, Алматы қаласы, 

Әйтеке би көшесі, 99-үй 

Байланыс телефоны:

8 (727) 233-18-29 

Газет “Қыздар университеті” газеті 

редакцияның компьютерлік орта-

лығында терiлiп, беттелдi.

“Бизнес Информ” баспаханасында 

(Төле би көшесі, 108) басылды. 

Тел.: 8 (727) 293-09-09

Газет Қазақстан Республикасының Мәдениет және ақпарат министрлiгiнде 

16.03.2012 ж. қайта тiркелiп, №12345-Г куәлiк берiлген. 

Тоқты (21.03 – 20.04)

Денсаулық. Алғашқы жартыжылдықта 

күш-қуатыңыз әлсіреңкіреп, ескі созыл-

малы ауруларыңыз мазалауы мүмкін.  

Әсіресе, асқазан-ішек аурулары бар адам-

дар күтініп жүрулері керек, олар дұрыс тамақтанып, 

аса мұқият болып, тағамнан улануға жол бермегендері 

жөн. Екінші жартыжылдықта жаңа күш пайда болып, 

иммунитетіңіз артып, қуаттылық әлеуетіңіз нығаяды.Махаббат, отбасы. Серігіңізбен арадағы сезімге сызат 

түсіріп алмаңыз. Оның көңілінің қалауын дөп басып, кез 

келген істі ақылдасып шешуге тырысыңыз. Жұлдыздар 

асығыстық қылмауға кеңес береді. Күз айындағы 

күтпеген кездесу өміріңізге өзгеріс енгізеді.

Қаржы.  Ақша жағынан тарықпайтын боласыз. 

Керісінше, ол өткен жылдағыдан гөрі жиі пайда болып 

әрі көп болмақ.

Астрологтар кеңесі: Бұл жыл жай жыл емес — Уранның 

әсері сізді эмоцияға тез  берілгіш етеді. Ал бұл барлық 

істе, тіпті жеке өміріңізге де кері әсерін тигізуі мүмкін. 

Егер бірдеңеге көңіліңіз толмаса, кінәні өзіңізден іздеп 

көріңіз.

Торпақ (21.04-20.05)

Денсаулық.  Қай  істе  де  сабырлылық 

танытуға тырысыңыз. Ішіңізге жинай бер-

мей, бір сәт ашылып сыр айту, не жылап 

алу қажеттігін ескеріңіз. Аурудың қай-

қайсысына да атүсті қарамауға тырысыңыз.

Маха б б ат, от басы . О т басы лық жағд айы д а 

бірқалыпты, олар көп ретте жарымен арақатынасын бір 

деңгейде ұстауға ұмтылады. Солай бола тұрғанымен де 

жарыңызға көңіл бөліп, оның талғамына, пікіріне құлақ 

асқаныңыз жөн.

Қаржы. Қаржы мәселесіне келсек, бәрі де өзіңізге бай-

ланысты болмақ. Тетігін тауып, тынымсыз еңбек етсеңіз, 

тым жақсы қор жинап ала аласыз. Ал азды-көпті шы-

ғындар кездессе, аса қайғырмаңыз. Орнын тол тыру — 

өз қолыңыздағы іс.

Астрологтар кеңесі: денсаулық мәселесін бірінші 

орынға қойыңыз, әсіресе жүйкеңізді сақтаңыз. Тағы 

бір ескерер жайт — күз кезінде созылмалы дерттеріңіз 

асқынуы мүмкін. Асқынуларға жол бермеу үшін 

дәрігермен кеңесіп, алдын ала қамданған жөн.

Егіздер (21.05-21.06)

Денсаулық. «Ауырып ем іздегенше, ауыр-

майтын жол ізде». Бұл сіздің ұстанымыңыз 

болуы тиіс.

Махаббат, отбасы. Тұрмыстық мәселелер 

көбейіп, отбасылық өмірден береке кетеді. Жұбайлар аз 

уақыт осындай қиындықтарды өткереді. Бұл мәселені 

шешуге үлкендер көмектеседі.Қаржы. Екінші жартыжылдықта қаржылық жағдайыңыз 

жақсарады.  Кәсіби  ісіңізді  дамыту  арқылы  табысқа 

кенелесіз.

Астрологтар кеңесі: күз — қосымша қаржы көздерін 

іздестіруге сәтті уақыт. Сондықтан да осы сәтті жіберіп 

алмаңыз.

Шаян (22.06-22.07)

Денсаулық. Жылдың алғашқы екі айында 

денсаулығыңызға абай болыңыз. Қолайлы 

мүмкіндік туындап жатса, емделу орында-

рына барудан бас тартпағаныңыз жөн.

 Махаббат, отбасы. Жеке өмірде өзгерістер болады. 

Жаңа қонысқа көшу, жөндеу жұмыстары болып қалуы 

да мүмкін.

 Қаржы. Жұлдыздар бірінші жартыжылдықта қаржыға 

мұқият болуға кеңес береді, сондай-ақ күрделі 

қаржылық мәселелерді шешуге тура келеді.Астрологтар кеңесі:  қарыз  алмауға,  сенімсіз  адам-

дарға қарыз бермеуге тырысыңыз.Арыстан (23.07-23.08)

Денсаулық. Денсаулығыңыздан еш-

қандай кінәрат шықпас үшін үнемі спорт-

пен шұғылдануға, дұрыс тамақтануға 

кеңес береміз.Махаббат, отбасы. Бойдақтарды соңы некеге ұласатын 

романтикалық кездесу күтіп тұр немесе сүйіктілерімен 

бірге демалыстарын есте қаларлықтай өткізеді.

Қ а р ж ы .  Жұ м ы с б а с т ы, е ң б е к а қ ы с ы жо ғ а р ы 

Арыстандарға ескертеріміз, үнемшілдік серігіңіз бол-

сын, қаражатты оңды-солды шашудан сақ болыңыз.

Астрологтар кеңесі: Көктем кезінде сізге алдағы 

уақытта үлкен көмегі тиетін адаммен танысудың сәті 

түседі. Сол мүмкіндікті жіберіп алмаңыз.

Бикеш (24.08-23.09)

Денсаулық. Денсаулығыңызды нығайту 

үшін қимыл-қозғалысты көбейте түсіңіз. 

Жаттығу залдарына баратын мүмкіндігіңіз 

болмаған жағдайда, үй шаруасына 

белсенді араласқаныңыз дұрыс.

Махаббат, отбасы. Бұл мәселеде аяқ асты шешім 

қабылдамаңыз. «Жеті рет өлшеп, бір рет кескеніңіз» 

жөн.

Қаржы. Айыңыз оңынан туып, Ұлу жылында ірі бір 

компанияның көп акциясын сатып алуыңыз немесе ло-

тореядан ақша ұтып алуыңыз мүмкін.

 Астрологтар кеңесі: Сіз үшін жылдың бірінші жарты-

сы — аса сәтті уақыт. Осы кезеңде тағдыр ұсынған тама-

ша мүмкіндіктерді жіберіп алмаңыз.Таразы (24.09-23.10)

Денсаулық . Аурудың алдын алған 

адамның көп ұтарын ескеріңіз. Бүйрек 

не бауырыңыз сыр беріп жатса, бірден 

дәрігер көмегіне жүгініңіз. Бір ауық спорт-

пен айналысу қажеттігін де естен шығармаңыз.

Махаббат, отбасы. Бұл белгіде туғандардың кейбірі 

жыл ортасы ауа баспана мәселесін түбегейлі шешулері 

мүмкін.

Қаржы. Жиған-тергеніңізді өз пайдаңызға жұмсап, 

р ахат  ө мір  ке ш е сіз.  Ж а лақ ың ыз дың  н е м е се 

зейнетақыңыздың жоғарылауын күтіңіз.

Астрологтар кеңесі: Көктемде және күз кезінде 

алаяқтардың торына түсіп қалудан барынша сақтанып 

жүріңіз.

 

Сарышаян (24.10-22.11)Денсаулық.  Қағазбастылыққа салынып, 

не мақсатыма жетем деп демалыссыз жұ-

мыс жасай беруге аса әуес болмағаныңыз 

дұрыс. Әсіресе, жаз айларында ескі 

ауруыңыз сыр беріп, мазаңызды алуы мүмкін.

Махаббат, отбасы. Сезіміңізге ерік беріңіз. Бұл жыл 

да сіз үшін маңызды болады дейді жұлдыздар. Алайда 

таңдау жасар тұста, алды-артыңызға қарап, асықпай 

шешім қабылдағаныңыз дұрыс. Әсіресе, сәуір мен та-

мыз айының аралығында махаббат айдынында жүзіп, 

бақыттан басыңыздың айналуы бек мүмкін.Қаржы. Бар күш-жігеріңізді материалдық ахуалыңызды 

реттеуге жұмсайсыз. Есесіне, сіздің жоспарыңыз жүзеге 

асып, көңіліңіз марқаяды. Сәттілік сенімді серігіңізге 

айналып, қай істе де мол табысқа кенелесіз. Көптен 

күткен бағалы сыйлыққа қолыңыз жетеді.

Астрологтар кеңесі: «Сақтықта қорлық жоқ». Алыс 

жолға шыққанда абайлаңыз, жеке бас құжаттарына 

мұқият болғаныңыз абзал.

Мерген (23.11-21.12)

Денсаулық. Уақытылы тамақтанбау 

да денсаулыққа кері әсерін тигізетінін 

ұмытпаңыз. Әсіресе, ұзынсары кел-

генде құнарлы тамақтанғаныңыз аб-

зал. Әуелден сыр беріп жүрген асқазан мен бауырды 

сақтағаныңыз жөн.Махаббат, отбасы. Шынайы болуға тырысыңыз. Бет-

перде киіп, шын кейпіңізді жасыруға тырыспағаныңыз 

жөн.

Қаржы. Ойлаған арман-мақсатыңызға жету үшін 

бұл жылы сізге көп қаражат қажет. Осы ретте қол 

ұшын созған жанашыр адамдарды кері қайтармаңыз. 

Үнемдеймін деп, өзіңізге қажетті заттарды алудан бас 

тартып, шектеу қоюдың қажеті жоқ. Әр қадамыңызды 

аңдап бассаңыз, бос шығындардан құтыласыз.Астрологтар кеңесі. Бір сарынды күндерді қанағат тұ-

тып, ұйқылы-ояу тірлікті жалғастыра беремін десеңіз — 

өзіңізге ғана өкпелеңіз.

Тауешкі (22.12-20.01)

Денсаулық. Көктемге қарай денсаулығыз 

сыр беруі мүмкін. Дәрігермен ақылда-

сып, дәрумендер қабылдап, уақытылы 

тынығып, денсаулығыңызды күткеніңіз 

дұрыс. Ең бастысы — салауатты өмір салтын ұстаныңыз.

Махаббат, отбасы. Отбасын құрмаған болсаңыз, бұл 

жыл шешуші кезең болмақшы. Бір көргеннен ғашық 

болып қалмауға тырысыңыз.

Қаржы.  Өткен  жылы  бастаған  ісіңіз  Ұлу  жылында 

жылдамырақ ілгерілейді. Өйткені қаржы мәселесі жыл 

басында шешілгелі тұр.

Астрологтар кеңесі: Берекесіз отырыс-қыдырыстар 

денсаулығыңызға зиян келтіруі мүмкін. Әрдайым 

ұйқыңызды қандырып, уақытында тынығып жүруге 

тырысқаныңыз дұрыс.Суқұйғыш (21.01-20.02)

Денсаулық.  Күнделікті тағам рацио-

ныңызға мән б еріңіз. Дәрігердің 

көмегімен түрлі диеталарға отырып не 

болмаса дәрумендер қабылдауыңызға 

тура келуі мүмкін. Алайда, алаңдауға себеп жоқ бол-

са, босқа күйгелектікке салынбағаныңыз жөн.Махаббат, отбасы: Қандай да бір жағдайда 

асығыстық танытпаңыз. Сондай-ақ тым жайба-

рақат тыққа салынып, жаныңыздағы адамды 

жабырқатып алмаңыз.Қаржы.  Қаржылық  гармонияға  қолыңыз  жетеді. 

Ысырапшылдықтың жағымсыз қасиет екенін есте 

ұстасаңыз болғаны. Жыл аяғына таман жоспарсыз 

шығынға тап болуыңыз мүмкін.Астрологтар кеңесі: Сізге тек дұшпандарыңыз ғана 

емес, достарыңыз тарапынан да сатқындық болуы 

мүмкін. Сондықтан жұртқа көп ақтарылып, сыр аша 

бермеңіз.

 

Балықтар (21.02-20.03)

Денсаулық. Асыра белсенділік танытам 

деп, тынығуды естен шығарып алмаңыз. 

Бар күш-жігеріңізді жұмсап, әбден 

әлсіреген шақта дәрігер жағалап, не 

аурухана төсегіне таңылып жатқанша, уақытылы де-

малып, серуендеу, не ауылға бару секілді берері мол 

істерден бас тартпағаныңыз жөн.

Махаббат, отбасы. Отбасыңызда қуанышты оқиға 

болады. Ал егер «жолым болмады» деп өзіңізге 

ренжіп жүрген жан болсаңыз, енді «қандай бақытты 

едім» деп айтатын боласыз.Қаржы. Өз бастамаңызбен жүзеге асқан іс табысқа 

кенелтеді. Қараша айына дейін ақша мәселесіне 

қатысты сұрақтар туындай қоймайтын сыңайлы. 

Ал жыл аяғына таман бірнеше маңызды шешімдер 

қабылдап, үнемдей тұруға тура келеді.

Астрологтар кеңесі: бұл жыл қызметте, жұмыста 

сіз үшін сәтті жыл болуы тиіс. Алайда қандай да бір 

қитұрқы істермен әріптестеріңізді өзіңізге қарсы 

қойып алудан сақтаныңыз.Сізді Ұлу жылында не күтіп тұр?

Каталог: images -> news -> KARLYGA -> pdf -> 2012
pdf -> Дөңгелек үстел Тағылымды әңгіменің арқауы
2012 -> Республикалық басылым 2003 жылдың сәуірінен бастап шыға бастады
pdf -> Республикалық басылым 2003 жылдың сәуірінен бастап шыға бастады Ұлытау сұхбатының берері мол
2012 -> Елбасы саясатының жеңісі – Тәуелсіз Қазақстанның жемісі
2012 -> 4-бетте 6-бетте 7-бетте
2012 -> Парасат мектебінің ұлағатты ұстазы Тілдер күні мерекесі аталып өтті
2012 -> Республикалық басылым 2003 жылдың сәуірінен бастап шыға бастады

жүктеу 334.46 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет