Тарихи тұлға ұлықталды


Расскажите об истории праздникажүктеу 334.46 Kb.
Pdf просмотр
бет3/4
Дата07.03.2017
өлшемі334.46 Kb.
1   2   3   4

Расскажите об истории праздника 

Наурыз?

Айгуль

САТБЕКОВА, 

декан 

филологичес-

кого факультета:

– Наурыз мейрамы – праздник ве-

сеннего обновления. Он возник у на-

родов Востока задолго до принятия му-

сульманства. По восточному календарю 

Наурыз - начало нового года, совпадает 

с днем весеннего равноденствия. Для ка-

захов этот праздник является символом 

весеннего обновления, торжества любви, 

плодородия и дружбы. В старину до при-

хода Наурыза люди приводили свои дома 

и хозяйство в порядок, в честь праздника 

сажали деревья, цветы. Считалось, что 

если Наурыз входит в чистый дом к хоро-

шему хозяину, то болезни, неудачи, не-

взгоды обходят его стороной. 

Официальное признание празд-

ник Наурыз приобрел 15 марта 1991 

года после выхода Указа Президента 

Казахской ССР «О народном празднике 

весны - Наурыз мейрамы. Президент 

страны объявил 22 марта, день весен-

него равноденствия, праздничным днем 

- Наурыз мейрамы. С этого времени на-

чалось широкое празднование Наурыз 

мейрамы по всей республике. ҚАТЫҚ ОРНЫНА...

ДӘМДЕУІШ ОРНЫНА...

ЕТ ОРНЫНА...

ДӘНДІ-ДАҚЫЛ ОРНЫНА...

СУ ОРНЫНА…

ТҰЗ ОРНЫНА...

ҰН ОРНЫНА...

«Қыздар университеті» 

газетінің «наурыз көжесі»

Наурыз мейрамы – жаңа 

тіршіліктің бастауы ғана емес, 

ынтымақ пен достықтың, бе-

реке мен бірліктің, ұлтаралық 

татулық пен қарым-қатынастың 

мерекесі. Ал бұл халықаралық 

мейрамның ең бір есте қалатын 

рәмізді тұсы  –

наурыз көжеде екені белгілі. 

Осы орайда, өз оқырмандарына 

«Қыздар университеті» газеті 

жыл сайын дәстүрлі түрде өз «нау-

рыз көжесін» ұсынатын болады. 

Биылғы «Қыздар универси теті» 

газеті «наурыз көжесінің» басты 

ерекшелігі оны «дайындаған» 

Қазмемқызпудың декандары. Қапы 

қалмаңыз, «дәм татыңыз»...

6

6

ҚАЗАҚ МЕМЛЕКЕТТІК ҚЫЗДАР ПЕДАГОГИКАЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ№1 (90)

22 наурыз,

2012 жыл

Х   А   Б   А   Р   Л   А   М   А

ҚАЗАҚ МЕМЛЕКЕТТІК ҚЫЗДАР ПЕДАГОГИКАЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ 

ТӨМЕНДЕГІ ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРДІҢ 

ЛАУАЗЫМДАРЫНА КОНКУРС ЖАРИЯЛАЙДЫ

ПЕДАГОГИКА-ПСИХОЛОГИЯ 

ФАКУЛЬТЕТІ БОЙЫНША:

Жалпы педагогика кафедра-

сына:

-ғылым докторы, профессор - 3 

орын;

-ғылым кандидаты, доцент - 6 орын;

-ғылым кандидаты, аға оқытушы 

немесе аға оқытушы -15 орын;

-ғылым кандидаты, оқытушы не-

месе оқытушы-ассистент – 1 орын.

Теориялық және практикалық 

психология кафедрасына:

-ғылым докторы, профессор - 1 

орын;

-ғылым кандидаты, доцент - 7 орын;

-ғылым кандидаты, аға оқытушы 

немесе аға оқытушы- 9 орын;

-ғылым кандидаты, оқытушы не-

месе оқытушы-ассистент – 7 орын. 

Арнайы және әлеуметтік пе-

дагогика кафедрасына:

-ғылым докторы, профессор - 1 

орын;

-ғылым кандидаты, доцент - 3 орын;

-ғылым кандидаты, аға оқытушы 

немесе аға оқытушы- 8 орын;

-ғылым кандидаты, оқытушы не-

месе оқытушы-ассистент – 9 орын. 

Мектепке дейінгі және баста-

уыш білім кафедрасына:  

-ғылым докторы, профессор - 2 

орын;

-ғылым кандидаты, доцент - 8 орын;

-ғылым кандидаты, аға оқытушы 

немесе аға оқытушы- 11 орын;

-ғылым кандидаты, оқытушы не-

месе оқытушы -ассистент– 4 орын. 

Дене тәрбиесі және валеоло-

гия кафедрасына:

-ғылым докторы, профессор - 1 

орын;

-ғылым кандидаты, доцент - 2 орын;

-ғылым кандидаты, аға оқытушы 

немесе аға оқытушы- 18 орын;

-ғылым кандидаты, оқытушы не-

месе оқытушы-ассистент – 6 орын. 

ФИЗИКА-МАТЕМАТИКА 

ФАКУЛЬТЕТІ БОЙЫНША:

Информатика және қол-

данбалы математика кафедра-

сына:

-ғылым докторы, профессор - 3 

орын;

-ғылым кандидаты, доцент - 3 орын;

-ғылым кандидаты, аға оқытушы 

немесе аға оқытушы -11 орын;

-ғылым кандидаты, оқытушы не-

месе оқытушы-ассистент– 5 орын.

Ақпараттық жүйелерді оқыту 

кафедрасына:

-ғылым докторы, профессор - 1 

орын;

-ғылым кандидаты, доцент -2 орын;

-ғылым кандидаты, аға оқытушы 

немесе аға оқытушы – 6 орын; 

-ғылым кандидаты, оқытушы не-

месе оқытушы -ассистент– 2 орын.

Математика кафедрасына:

-ғылым докторы, профессор - 1 

орын;

-ғылым кандидаты, доцент -3 орын;

-ғылым кандидаты, аға оқытушы 

немесе аға оқытушы – 8 орын. 

Физика кафедрасына:

-ғылым докторы, профессор - 1 

орын;

-ғылым кандидаты, доцент -1 орын;

ҚҰЖАТТАР 2012 ЖЫЛДЫҢ 6 СӘУІРІНЕН БАСТАП 

30 КҮНТІЗБЕЛІК МЕРЗІМДЕ ҚАБЫЛДАНАДЫ.

Конкурс ережесін www.kazmkpu.kz сайтынан алуға 

болады.

Анықтама телефондары: 

8 (727) 233-18-58

8 (727) 279-48-13

8 (727) 279-54-24

-ғылым кандидаты, аға оқытушы 

немесе аға оқытушы – 4 орын. 

ЖАРАТЫЛЫСТАНУ 

ФАКУЛЬТЕТІ БОЙЫНША:

Биология кафедрасына:

-ғылым докторы, профессор - 2 

орын;

-ғылым кандидаты, доцент -3 орын;

-ғылым кандидаты, аға оқытушы 

немесе аға оқытушы – 15 орын; 

-ғылым кандидаты, оқытушы не-

месе оқытушы-ассистент – 1 орын.

Химия кафедрасына:

-ғылым кандидаты, доцент -4 

орын;

-ғылым кандидаты, аға оқытушы немесе аға оқытушы – 6 орын; 

-ғылым кандидаты, оқытушы не-

месе оқытушы-ассистент – 1 орын.

География кафедрасына:

-ғылым докторы, профессор - 1 

орын;

-ғылым кандидаты, доцент -2 орын;

-ғылым кандидаты, аға оқытушы 

немесе аға оқытушы – 3 орын; 

-ғылым кандидаты, оқытушы не-

месе оқытушы-ассистент – 3 орын.

Экология кафедрасына:

-ғылым докторы, профессор - 1 

орын;

-ғылым кандидаты, доцент -2 орын;

-ғылым кандидаты, аға оқытушы 

немесе аға оқытушы – 3 орын. 

ӘЛЕУМЕТТІК-ГУМАНИТАРЛЫҚ  

ФАКУЛЬТЕТІ БОЙЫНША:

Экономика, есеп және туризм 

кафедрасына:

-ғылым докторы, профессор - 1 

орын;

-ғылым кандидаты, доцент -3 орын;

-ғылым кандидаты, аға оқытушы 

немесе аға оқытушы – 11 орын; 

-ғылым кандидаты, оқытушы не-

месе оқытушы -ассистент– 2 орын.

Құқық және басқару негіздері 

кафедрасына:

-ғылым докторы, профессор - 1 

орын;

-ғылым кандидаты, доцент -2 орын;

-ғылым кандидаты, аға оқытушы 

немесе аға оқытушы – 13 орын; 

-ғылым кандидаты, оқытушы не-

месе оқытушы-ассистент – 2 орын.

Қазақстан тарихы кафедра-

сына:

-ғылым докторы, профессор - 1 

орын;

-ғылым кандидаты, доцент -3 орын;

-ғылым кандидаты, аға оқытушы 

немесе аға оқытушы – 4 орын; 

-ғылым кандидаты, оқытушы не-

месе оқытушы-ассистент – 2 орын.

Қоғамдық-гуманитарлық 

пәндер кафедрасына:

-ғылым кандидаты, доцент -2 

орын;

-ғылым кандидаты, аға оқытушы немесе аға оқытушы – 5 орын; 

-ғылым кандидаты, оқытушы не-

месе оқытушы-ассистент – 3 орын.

Дүние жүзі тарихы кафедра-

сына:

-ғылым докторы, профессор - 1 

орын;

-ғылым кандидаты, доцент -7 орын;

-ғылым кандидаты, аға оқытушы 

немесе аға оқытушы – 8 орын; 

-ғылым кандидаты, оқытушы не-

месе оқытушы-ассистент – 2 орын.

ФИЛОЛОГИЯ ФАКУЛЬТЕТІ 

БОЙЫНША:

Қазақ тіл білімі кафедрасына:

-ғылым докторы, профессор - 1 

орын;

-ғылым кандидаты, доцент -3 орын;

-ғылым кандидаты, аға оқытушы 

немесе аға оқытушы – 9 орын. 

Қазақ әдебиеті кафедрасына:

-ғылым докторы, профессор - 1 

орын;

-ғылым кандидаты, доцент -8 орын;

-ғылым кандидаты, аға оқытушы 

немесе аға оқытушы – 9 орын. 

Тіл теориясы және оқыту 

әдістемесі кафедрасына:

-ғылым докторы, профессор - 1 

орын;

-ғылым кандидаты, доцент -2 орын;

-ғылым кандидаты, аға оқытушы 

немесе аға оқытушы – 6 орын; 

-ғылым кандидаты, оқытушы не-

месе оқытушы-ассистент – 1 орын.

Орыс тілі мен әдебиеті кафе-

драсына:

-ғылым докторы, профессор - 1 

орын;

-ғылым кандидаты, доцент -1 орын;

-ғылым кандидаты, аға оқытушы 

немесе аға оқытушы – 12 орын; 

-ғылым кандидаты, оқытушы не-

месе оқытушы-ассистент – 1 орын.

Практикалық шетел тілдері 

кафедрасына:

-ғылым кандидаты, доцент -1 

орын;

-ғылым кандидаты, аға оқытушы немесе аға оқытушы – 10 оры; 

-ғылым кандидаты, оқытушы не-

месе оқытушы-ассистент – 8 орын.

Ш е т е л   т і л д е р і н   о қ ы т у 

әдістемесі кафедрасына:

-ғылым докторы, профессор - 2 

орын;

-ғылым кандидаты, доцент - 4 орын;

-ғылым кандидаты, аға оқытушы 

немесе аға оқытушы – 6 орын; 

-ғылым кандидаты, оқытушы не-

месе оқытушы-ассистент – 2 орын.

Базалық негізгі және екінші 

шетел тілдері кафедрасына:

-ғылым кандидаты, аға оқытушы 

немесе аға оқытушы – 10 орын; 

-ғылым кандидаты, оқытушы не-

месе оқытушы -ассистент– 5 орын.

ӨНЕР ЖӘНЕ МӘДЕНИЕТ 

ФАКУЛЬТЕТІ  БОЙЫНША:

Хорды дирижерлау және ән 

кафедрасына:

-ғылым кандидаты, доцент - 3 

орын;

-ғылым кандидаты, аға оқытушы немесе аға оқытушы – 6 орын; 

-ғылым кандидаты, оқытушы не-

месе оқытушы-ассистент – 5 орын.

Хореография кафедрасына:

-ғылым докторы, профессор - 1 

орын;

-ғылым кандидаты, доцент - 1 орын;

-ғылым кандидаты, аға оқытушы 

немесе аға оқытушы – 6 орын; 

-ғылым кандидаты, оқытушы не-

месе оқытушы-ассистент – 3 орын.

Мәдени-бұхаралық жұмыс-

тардың теориясы мен әдістемесі 

кафедрасына:

-ғылым кандидаты, доцент - 1 

орын;

-ғылым кандидаты, аға оқытушы немесе аға оқытушы – 8 орын; 

-ғылым кандидаты, оқытушы неме-

се оқытушы –ассистент – 2 орын.

Музыкалық аспаптар кафедра-

сына:

-ғылым докторы, профессор - 1 

орын;

-ғылым кандидаты, доцент - 4 орын;

-ғылым кандидаты, аға оқытушы 

немесе аға оқытушы – 8 орын. 

Музыкалық білім берудің тео-

риясы мен әдістемесі кафедрасына:

-ғылым докторы, профессор - 1 

орын;

-ғылым кандидаты, доцент - 4 орын;

-ғылым кандидаты, аға оқытушы 

немесе аға оқытушы – 5 орын. 

Кітапханатану және библиогра-

фия кафедрасына:

-ғылым кандидаты, доцент - 4 

орын;

-ғылым кандидаты, аға оқытушы немесе аға оқытушы – 3 орын; 

-ғылым кандидаты, оқытушы неме-

се оқытушы-ассистент – 1 орын.

Кәсіптік білім кафедрасына:

-ғылым докторы, профессор - 1 

орын;

-ғылым кандидаты, доцент -2 орын;

-ғылым кандидаты, аға оқытушы 

немесе аға оқытушы – 13 орын; 

-ғылым кандидаты, оқытушы не-

месе оқытушы-ассистент – 3 орын 

бөлінеді.КОНКУРСҚА ҚАТЫСУШЫЛАРҒА 

ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР: 

Профессор 

Біліктілігіне қойылатын та-

лаптар: жоғары (немесе жоғары 

оқу орнынан кейінгі) білімі, ғылыми 

дәрежесі, ғылыми атағы және ғылыми 

педагогикалық қызметтегі еңбек өтілі 

кемінде 5 жыл болуы тиіс.

Доцент

Біліктілігіне қойылатын талап-

тар: жоғары (немесе жоғары оқу ор-

нынан кейінгі) білімі, ғылыми дәрежесі, 

ғылыми атағы, ғылыми педагогикалық 

қызметтегі еңбек өтілі кемінде 5 жыл 

болуы тиіс.

Аға оқытушы

Біліктілігіне қойылатын талап-

тар: жоғары (немесе жоғары оқу ор-

нынан кейінгі) білімі, ғылыми дәрежесі, 

ғылыми атағы, ғылыми педагогикалық 

қызметтегі еңбек өтілі 3 жылдан жоғары, 

оның ішінде аға оқытушы лауазымында 

кемінде бір жыл болуы тиіс. Оқытушы (ассистент)

Біліктілігіне қойылатын та-

лаптар: жоғары (немесе жоғары 

оқу орнынан кейінгі) білімі, магистр 

академиялық дәрежесі, мамандығы 

бойынша еңбек өтілі кемінде 3 жыл 

болуы тиіс. 


7

7

ҚАЗАҚ МЕМЛЕКЕТТІК ҚЫЗДАР ПЕДАГОГИКАЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ№1 (90)

22 наурыз,

2012 жыл

21 НАУРЫЗ – ҒАШЫҚТАР КҮНІ

Бұл  мірде ұлы сезім – махаббат-

сыз еш қызықтың жоқ екені баршамызға 

мәлім. Қазақтың к рнекті ақындарының 

бірі Мұхтар Шаханов «Бағаласаң, махаб-

батты бағала!» деп бекер айтпаған. Бар-

ша сезімдердің арасындағы ең тәттісі де 

сол – жаныңның жартысына айналған 

адамға деген шексіз ұлы, пәк сезімің. Бар-

ша әлемді ұстап тұруға қауқарлы махаббат 

дейтін болсақ, сол махаббатты ұлықтайтын 

ерекше күн қазақ тарихында да бар. 

Ендігі мақсат – сол ескерусіз «шаң басқан 

күйінде» қалған мерекені, қайта жаңғырту 

болып отыр. 

Сонымен 21 наурыз – Ғашықтар күні 

екені тарихтан белгілі. Осы күні сері жігіт 

ғашығына сезімін білдіріп, «селтеткізерін» 

тарту еткен. Егер бойжеткен оның сезімін 

қабыл алса, «ұйқыашарын» дайындап 

ұсынған.  Арман-тілектері табысқан сырлы 

сезім иелері осыдан кейін  мір бойы бірге 

болуға серттескен. Сол күні таң шапағын, 

ертеңгі 22 наурыз Ұлыстың ұлы күні таңын 

бірге қарсы алған. Бұл дегеніміз – сол 

күнгі таңғы арайды бірге қарсы алған қос 

ғашықтың барлық ғұмырлары нұрлы бола-

ды деген сенімнен шыққан к рінеді. Оны 

қазақ «Күн сәті» деп те атаған. Бұл сенімді 

қазіргілердің «Жаңа жылды кіммен қарсы 

алсаң, мәңгілік сонымен боласың» деген 

ырымымен сәйкестендірсек, жастар үшін 

де маңызды бола түсетіні анық. Ал Жаңа 

жылды кім сүйгенімен қарсы алғысы 

келмейді дейсіз?..  

Бүгінде “Қозы К рпеш-Баян сұлу”, 

“Қыз Жібек пен Т леген” және “Еңлік-

Кебек” деген атаулар тағылып, биресми 

аракідік аталып қалатын күндер баршылық. 

Иә, бұл ғашықтар әдебиетте де, тарихта 

да бар махаббат құрбандары. Алайда бұл 

ғашықтардың басын қосқан ұлы күш те 

сол сезім ғой. Олар да қазақтың ұрпақтары. 

Сол табиғаты қазақы тәрбиеден бастау 

алған Ғашықтар күні бұл ғашықтарға да 

сеп болғаны жасырын емес. Ендеше б ліп-

жарып, мерекені  з бетімізше қолдан 

жасағанша, тарихта қай кезден орын алған 

21 наурыз – Ғашықтар күнінің мәртебесін 

неліктен арттырмасқа?!

Оған біз бен сіз болып насихаттасақ 

жетеміз. Батыстық ғашықтар күнімен 

таныстық, енді  з құндылығымызды 

дәріптейік. Ол замандастарымыз да 

біздің, қазақ ұлтының махаббат күні – 

Ғашықтар күні мәнге, сәнге, жақсылыққа 

толы күнге сай келетіндігінен хабар-

дар болсын. «Валентин күнін» таңсық 

к ріп, ұрандатып жүрген замандастарыма 

қазақта да Ғашықтар күні тойланғандығын 

мақтанышпен де, зор сеніммен де айта 

аламын. Сондықтан,  з т л мерекемізді 

ұлықтауымыз керек.

К ктемнің жайма шуақ күндерінің 

бірі – 21 наурызды Ғашықтар күні деп 

танып, дәстүрлі түрде тойлауды үрдіске 

айналдырғанымыз ж н. Осы күнді мейрам 

ретінде к пшілік біле бермейді.  рине, 

жалпақ жұрт сезімді бір күнмен ғана наси-

хаттап,  лшеп қою дегенге келісе қоймас. 

Әр халықтың өзінің төл әдет-ғұрпы, салт-дәстүрі болады. Көзі ашық, 

көкірегі ояу кез келген жан бұл құндылықтарды әспеттеп, ұлықтап өтеді. 

Осы орайда, ұлттық құндылықтарымыздың мерейін арттыру үшін өз 

жанымызға жақын, әлі де ұлықталмай жатқан тарих қойнауындағы асыл 

әдет-ғұрыптарымызды кеңінен насихаттау керек-ақ. Сол өз бағасын ала 

алмай жүрген ерекше мерекелеріміздің бірі 21 наурыз – Ғашықтар күні.

Мінеки ғажайып сезімнің сырына тұнған бүгінгі заман ғашықтары “Ұй қы-

ашар» мен «Селтеткізер” рәсімін заманына қарай адамы демекші, өз уақтысымен 

саралай білді. Сезімнің гүлі сананы бойлап, өз жапырағын, өз күлтесін жарғанда, 

өмірі қызғалдақтай құлпырған махаббат иелері көктемнің бұл мейрамын әсте 

естен шығармас дейміз.  Махаббаттың нәзік жібі жүректі шырмап, армандарының 

сыры тек бір-біріне арналғандай әсер қалдыруы қос жүректің  сезім құшағында 

тербелгендігінің белгісі болса керек.  Қазақы қалпымыздан ажырамай, салты-

мызды сараптап, дәстүрімізді дәріптей білейік, достар!!!

Дайындаған

Жанат ДАГАЙҚЫЗЫ

Бірақ, менің айтпағым, бүгінгі күн талабы 

жастарға, қоғамға нақты Ғашықтар күні 

атауының қажет екендігін к рсетіп отыр. 

« В а л е н т и н   к ү н і н »   « ұ л ы қ т а п » 

жүргендерге  з тарихымыздағы атаулы 

күннің мәртебесін жеткізу басты мақсат. 

Ендеше, 21 наурыз – Ғашықтар күнінде 

сүйгенімізге  з сезімімізді білдіріп, 

тәтті сезімге б ленейік. Сұлтанмахмұт 

Торайғыров «Адамның жақсы қасиеттерінің 

бірі – бақытты болуға ұмтылу» деген екен. 

рине бақытты болу –  з қолымызда. Сүйе 

білу,  згенің сүйіктісі болу – ол да бір бақыт. 

“Жуанның жіңішкеріп, жіңішкенің үзілер 

шағында”  жанымызды к ктем келіп жы-

лытса, жүрегімізді сүйген жанның с здері 

жылыта түссін.Гүлнұр АЙТҚҰЛОВА

«Валентин күнін» 

«ұлықтап» жүргендерге өз 

тарихымыздағы атаулы күннің 

мәртебесін жеткізу 

басты мақсат. Ендеше, 

21 наурыз – Ғашықтар күнінде 

сүйгенімізге өз сезімімізді 

білдіріп, тәтті сезімге 

бөленейік.

ҚОЗЫ-ҒҰМЫР «СЕЛТЕТКІЗЕРІ» ҺӘМ 

ҚЫЗ-ҒҰМЫРДЫҢ «ҰЙҚЫАШАРЫ»

ҒАШЫҚ АРУЫНА СЕЗІМІН 

БІЛДІРУШІ, «АЛАШ» ЕСІМДІ 

СЕРІНІҢ “СЕЛТЕТКІЗЕРІ”

Ж

аңбырлы кеште ғашық жан-мен бірге серуен құрғанды 

ұнатамын.  сіресе, маған 

ұнайтыны к ктем мезгіліндегі жауын. 

Мақпал түннің қоңыр желі жүрегімді тер-

бегендей, айлы аспанда жымыңдасқан 

жұлдыздар арасынан бір  зіңді іздеуменен 

күй кешем. Асқар таудың ақ қарының 

ызғары жүрегімдегі оттай ыстық сезімімді 

шірмес деймін. Нұрға малынған жүзіңнен 

жан сұлулығын к ргенде, сырымды тек жа-

нарымда мәңгіге сақтап қалдым. Осыдан бір 

жыл бұрын бақытымды кездестірдім. Дәл 

сол күн, қазақтың дәстүр жоралғысының 

қызға сезімін білдірер “Селтеткізер” сый-

лар күні екені есіме түскен еді. Алғашқы 

таныстықтан соң бақытымды Республика 

сарайында  тетін “Бауыржан-шоу” әзіл-

сықақ театрының концерттік қойылымына 

шақырдым. Бұл кез к ктемнің 21 наурызы 

болатын. Біз екеуіміз малмандай суға ма-

лынып, Республика сарайының алдында, 

Абай ескерткішінің жанында кездестік. 

Екеуіміздің де қолымызда қолшатырымыз 

бар. Алматының ақ жауыны сулаймын 

десе қолшатырыңа да қарамайды. Сол сәт 

оның қолшатыры менің қолшатырымнан 

әлдеқайда әлдірек әрі әдемірек болғандықтан 

қолшатырымды жинап қойып, оның 

жылтыраған әйнектей қолшатырының 

астында н серден қорғанып, сосын 

жатақханаға жеткеніміз әлі күнге есімнен 

бір сәт шыққан емес. Неге екенін білмеймін, 

мен оның жатақханасына барған сайын ақ 

жауын аспаннан нұр болып құйылып тұрады. 

Ол да болса алғашқы кездесуден қалған 

арманымның нұрлы елесі іспеттес... ҚАРАК З ҚЫЗ «АРУДЫҢ» 

ҒАШЫҚ ЖІГІТІНЕ 

ҰСЫНҒАН “ҰЙҚЫАШАРЫ”

С

әлемет боларсың, Жарқыным! Сабағың, денсаулығың қалай? 

К п болды хабарласпай кеттің, 

үнсізсің.  лде бір жағдай болып қалды 

ма? Сен дегенде жүрегімнің елегізе, 

рекпейтінін білесің ғой. Саған к біне 

«неге?» деген сұрақтарды к п қоятыным 

сондықтан болар.  зіме келсем, жағдайым 

тым жақсы. Сенен алыстағалы да біраз 

уақыт болыпты. Мүмкін, ол екеуіміздің 

екі жақта жүргендігіміздің белгісі болар. 

Жарқыным, есіңде ме, екеуіміздің алғашқы 

танысқан сәтіміз. К гілдір к ктем келіп, 

қаланың құлпырған кезі. «Қазақстан» 

кинотеатрының алдында жанарымыз бір 

сәтке түйісіп қалды...

Сол м лдірей қараған жанарың ал-

дамап т ы. К и но ға бірг е к ірді к. Сол 

уақытта аты шулы жастардың жүректерін 

жаралаған, «Жаралы сезім» фильмі жүріп 

Гүл көктемнің көгілдір кешінде қол ұстасқан ғашықтар легі толассыз ағылуда. 

Махаббат інжу гүлдей құлпырып, адам жанын сырға да, мұңға да батыратын 


Каталог: images -> news -> KARLYGA -> pdf -> 2012
pdf -> Дөңгелек үстел Тағылымды әңгіменің арқауы
2012 -> Республикалық басылым 2003 жылдың сәуірінен бастап шыға бастады
pdf -> Республикалық басылым 2003 жылдың сәуірінен бастап шыға бастады Ұлытау сұхбатының берері мол
2012 -> Елбасы саясатының жеңісі – Тәуелсіз Қазақстанның жемісі
2012 -> 4-бетте 6-бетте 7-бетте
2012 -> Парасат мектебінің ұлағатты ұстазы Тілдер күні мерекесі аталып өтті
2012 -> Республикалық басылым 2003 жылдың сәуірінен бастап шыға бастады

жүктеу 334.46 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет