«Тарих жəне саяси-əлеуметтік ғылымдар» сериясы Серия «Исторические и социально-политические науки»


САЯСАТТАНУДЫҢ  КЕЙБІР  МƏСЕЛЕЛЕРІжүктеу 5.01 Kb.
Pdf просмотр
бет9/17
Дата11.05.2017
өлшемі5.01 Kb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   17

САЯСАТТАНУДЫҢ  КЕЙБІР  МƏСЕЛЕЛЕРІ  
НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПОЛИТОЛОГИИ 
 
ҚАЗАҚСТАНДЫҚ ПАТРИОТИЗМНІҢ ƏЛЕУМЕТТІК-САЯСИ  МƏНІ 
 
Ж.Қ.Симтиков –   
саяси ғылымдарының докторы, теориялық қолданбалы саясаттану 
 жəне əлуеметтану кафедрасы 
 
Қазақстан  Республикасының  Президенті  Н.Ə.  Назарбаев  өзінің  биылғы  жылғы  «Жаңа 
онжылдық-  жаңа  экономикалық  өрлеу - Қазақстанның  жаңа  мүмкіндіктері»  атты  Жолдауында  «Бұл 
бағдарламаның түпкі мақсаты- еліміздің тəуелсіздігін баянды ету, қазақтың ұлт болып өркендеуіне жол 
ашу, оның тілі мен мəдениетінің кең құлаш жаюына мүмкіндік туғызу. Келер ұрпақтың жүзін жарқын 
ететін бұл мақсатқа біз асқан табандылықпен ел бірлігін сақтай отырып қана қол жеткізе аламыз»/1/ - 
дегенде ол осының бəрі патриотизмнің арқасында болатындығын меңзегенін байқау қиын емес. 
Патриотизм  əлеуметтік-саяси  құбылыс  ретінде  адамзат  өркениетінің  барлық  кезеңдерінде 
көрінеді.  Ежелгі  Грецияның  жəне  Римнің  антикалық  полистерінде  еркін  азаматтар  өздерін  өз  туған  
елінің,  мемлекетінің  патриоты  деп  санады.  Тарихи  ретроспективада  патриотизмді  «ежелгі  саяси 
феномен» ретінде қарастыруға болады. Əлемдік тəжірибе бойынша, патриоттық идеал ретінде ұлттық 
абырой,  туған  жеріне,  еліне  деген  махаббат,  салт-дəстүр  жолын  қуушы,  мемлекет  қызығушылығын 
жақтайтын, ал  керек кезде оны қолына қару алып қорғайтындар жатады. Осы саяси  мəдениеттің жəне 
саяси сананың сегменттері азаматтарда мемлекеттің саяси  идеологиясының əсерімен қалыптасады. 
Орта  ғасырлардағы  Ұлы  географиялық  ашылулар  кезеңінде  европа  континентінің  ең  мықты 
державасы  болған  Испания  құрлық  пен  қатар  жердеде  өз  үстемдіктерін  көрсетті.  Бірақ, 1588 жылы 
жеңілмейтін  Испанияның  «Ұлы  Армада»  флоты  Ламанш  бұғазында  ағылшындардың  кішігірім 
флотилясынан  жеңіліс  тапты.  Осы  жеңістегі  патриотизм  рухы  əрі  қарай  Британияны  теңіздің  иесі 
ретінде  қалыптастырды.Ең  негізгісі  экономикалық  күшті  дамыған  мəденитке  əкелді.  Мысалға,  Кеңес 
қоғамының  саяси  саласында  патриотизм  мəселесі  өте  маңызды  орынға  ие  болған.  Ол  коммунистік 

 
60
сананың бөлінбейтін құрамдас бөлшегі болып саналды.Сондықтан да Ұлы Отан соғысындағы жеңістің 
негізін  патириотизм  қалады  деп  айтуға  болады.  Бұрынғы  Кеңестер  Одағы  бүгінде  бірнеше  тəуелсіз 
мемлекеттерге  бөлінген.  Көбісі  полиэтникалық  болып  табылады.  Олардың  алдында  мемлекет 
тəуелсіздігін  нығайту  туралы  өзекті  мəселе  тұр.  Тəуелсіздікті  нығайтудың  негізгі  жолы  барлық 
қазақстандықтардың  басын  біріктіретін  қазақстандық  патриотизмге  негізделген  жан-жақты  өлшеген 
этносаясат қажет. 
 
Қазақстан Республикасы тəуелсіздікке қол жеткізген соң, азаматтардың жаңаша тəрбиеленуіне, 
патриоттық  сезімінің  қалыптасуына  жаңа  талаптардың  тууына  əкелді.  Патриотизм  мемлекетті 
нығайтушы  рухани-саяси  фактор  ретінде  қарастырылмақ.  Қазақстандық  патриотизмді  тəрбиелеуде 
мемлекеттік идеология жəне этникааралық пен əлеуметтік интеграция саясаты үлкен рөл атқарады. 
 
Жастарды патриоттық рухта тəрбиелеу жай бір қатардағы іс шара емес. Ол бір рет жасалатын 
шаралардың  қатарына  жатпайды.  Патриотизмнің  қалыптасу  процесінде  жеке  идеологиясы  жəне  өз 
мақсатын  көздеген  жүйесі  болуы  қажет.  Балалар  мектепке  дейінгі  мекемелерде,  бастауыш  жəне  орта 
мектептерінде,  балалардың  патриоттық  тəрбиесі,  Қазақстанның  əйгілі,  ұлы  адамдардың  өмірлік  іс-
əрекеттерін үлгі етуден басталуы тиіс. Өмірде үлгі тұтарлық осындай азаматтар елімізде өте көп. Олар 
өз  өмірін  қазақ  жерінің  тұтастығын    сақтап  қалу  үшін  құрбан  еткен  халқымыздың  ұлы  батырлары 
болатын.  Олардың  қазақ  жерін  сақтап  қалу  үшін  істеген  ерлігі  болашақ  жастарға  үлгі,  сабақ  болуы 
керек.  Жастарға  патриоттық  тəрбие  беруде  біздің  халқымызда  үлкен  потенциал  бар.  Осындай  ұлы 
қазақ  батырларына  арналған  ғылыми  зерттеулер,  жалпыға  түсінікті  кітаптар,  көркем  жəне 
мультипликациялық  фильмдер,  патриоттық  идеологияны  жастар  арасына  таратуға  жəне  дамытуға 
ықпалын тигізері сөзсіз.  
Қазақстандық  патриотизм  əлеуметтік-саяси  құбылыс  ретінде  тарихи  сана  сезімнің  саяси, 
жалпыазаматтық  жəне  жалпыұлттық  ойлардың  əсерімен  қалыптасатын  ақыл-ойлар  мен  сезімдердің 
жиынтығы.  Қазіргі  кезде  жастар  арасында  патриоттық  сезімді  орнықтырып  тəрбиелеуге  тəуелсіздік 
идеясының  əсері  жоғары  болмақ.  Қазақ  жыраулары  мен  ақындарының  мұрасы  патриоттық  күші 
қазақстандықтардың  патриоттық  тəрбиеленуіне  жəне  идеологиясының  қалыптасуына  белгілі  үлес 
қосады.  Адамдардың  этномəдениеттік  тəрбиеленуі  білім  беру  органдарының,  БАҚ-тың  жəне  мəдени 
мекемелердің  идеологиялық  іс-əрекетінің  тиімді  құралы  болып  табылады.  Ол  қазақстандықтардың 
тарихи қайнар көзі. 
Қазақстандық  патриотизм  ол  тек  қазақтардың  ғана  өз  Отанына  сүйіспеншілігіне  емес,  онда 
мекендеген  бүкіл    ұлт  пен  ұлыс    өкілдерінің  бəріне  қатысты  дүние.  Қазақстандық  патриотизм 
əлеуметтік-саяси  құбылыс  ретінде  титулдық  ұлттың  құндылықтары  мен  тарихына  сүйене  алмайды. 
Жалпымемлекеттік  мақсат  барлық  азаматтарды  жинау  үшін  идеология  «кіші»  жəне  «үлкен» 
халықтардың  тарихы  мен  құндылықтарына  сүйенуге  міндетті.  «Атадан  балаға  мирас  болып  екі-ақ 
нəрсе қалады, бірінші -  бай тілі, екінші -  байтақ жері». Патриотизмнің маңызды өлшемдерінің бірі – 
тіл. Қазақ зиялылары, əсіресе Ахмет Байтұрсынов қазақ тілінің отансүйгіштікке тəрбиелеудегі рөліне 
ерекше  мəн  берген.  Оның  пікірінше  тіл-адамның,  ұлттың  ерекше  белгісі,  қоғамдық  өмірдегі  қарым-
қатынаста қолданатын ұтымды қаруының бірі. Белгілі қоғам қайраткері А. Айталының «Ұлттану» оқу  
құралында  «ұлтжандылық – халық  рухы  жəне  материалдық  игіліктерін  көбейтуге  арналған  жігері, 
қайраты. Ұлтжанды деп еңбекқор, іскер, талапты, ойшыл, ізденіш, ұлттық мұраттар жолындағы абзал 
істің айтамыз. Ұлы  ұлттар осындай ұлтжандылығымен мықты» делінген. 
Қазақ  халқы  елі  мен  жерін  жауға  бермей  ұрпақтарына  аманаттауы  бұл  ұлттық  рухтың  биік 
шыңы  деп  айтуға  болады.  Қазақ  халқының  тарихында  ұлттық  рухтың  биіктеу  шыңы  тарихи 
оқиғалардан көрініс береді. Ол түркі халқының ерлік дəстүрі, Алтын Орда тұсындағы жəне 16-18 ғ.ғ. 
Қазақ  халқының  басындағы  қиыншылыққа  төтеп  беруі, 19 ғ.ғ.  патша  саясатына  қарсы  күресі,  екінші 
дүние  жүзілік  соғыс,  Желтоқсан  оқиғасы,  еліміз  тəуелсіздік  алғаннан  кейінгі  тарихи  оқиғалар  т.б. 
«Қазақ»  деген  терминнің  өзі  ер,  ер  жүрек  деген  мағынадан  туындағандықтан,  ұлттың  бойындағы 
қасиеттер де ұрпақтан ұрпаққа жалғасқан мұра іспеттес. 
Тарих тағылымы көрсетіп отырғандай, патриоттық сана мемлекеттік саясат пен идеологияның 
жемісі  ретінде  қарастырылуы  тиіс.  Осы  тұрғыдан  келгенде,  қазақстандық  патриотизм – 
республикадағы қоғамдық келісімді жүзеге асыратын саяси фактор. Өйткені оның бүкіл мəн-мағынасы 
имандылық  пен  демократияның,  əлеуметтік  əділдік  пен  тарихи  шыншылдық  принциптеріне 
негізделген. Себебі, Қазақстанның саяси тарихында өрлеу, құлдырау кезеңдерінде халықтар тағдырын 
тəлкекке  салған  қателіктер,  асыра  сілтеулер  аз  болған  жоқ.  Соның  əрқайсысынан  сабақ  алу,  оның 
қайталануына  жол  бермеу  саяси  сергектікті  талап  етеді  жəне  патриотизмді  жан-жақты  пісіп 
жетілдірмек. 

 
61
Біздің  көзқарасымызша,  Қазақстандық  патриотизм – республиканы  мекендейтін  ұлттар  мен 
ұлыстардың  рухани  құндылықтарының  ортақ  игілікке  айналдырудың  құралы  болып  табылмақ. 
Əлеуметтік  əділетсіздік,  принципсіздік  орын  алған  жерде  халықтың  патриоттық  сезімін  оятатын 
факторлар  жойылады.  Ал,  ондай  сезімі,  отаншылдық  рухы  сөнген  елдің  болашағы  да  бұлыңғыр 
болатынын  тарих  дəлелдеп  отыр.  Сондықтан,  біздің  ойымызша,  қазақстандық  патриотизмнің 
дəстүршілдік жəне жаңашылдық сипатына айрықша назар аударып отыран абзал. 
Баршаға  мəлім  бір  ақиқат  бар:  отаншылдық,  елжандылық,  ұлтжандылық  ұғымына  қатысты 
мəселелерді еліміздің ортақ игілігіне айналдырудың озық үлгілері қалың бұқара назарына ұсынылмаса, 
ол жас ұрпақты ізгілікке тəрбиелеу құралы бола алмаса, онда патриотизм тақырыбының да жолы қысқа 
болғаны. Сан түрлі саясаткерлер, сарапшылар Қазақстан қазіргідей  қиындықтан өте ме екен, осы кезде 
ел бірлігін сақтап қалар ма екен, бұл ел өзінің мемлекеттілігін құрметтей білер ме екен деп тұрған сын 
сағатта  мен,  əсіресе,  қазақ  халқына  бөлекше  жауапкершілік  жүктеп  сөз  арнаймын.  Қазір  алып  бара 
жатқан  қиын  ештеңе  жоқ.  Жеріміз  кең,  еліміз  бай,  істеген  адамға  далада  да,  қалада  да  жұмыс  жетіп 
жатыр.  Бел  шеше  кірісіп,  білек  сыбанып  жұмыс  істейтін  кез  келді.  Бір-бірімізге  қарайсалатын, 
көмектесетін, ағайыншылықты танытатын кез дəл осы кез. 
Жастар арасында этносаралық келісім мен отаншылдық құндылықтарын əспеттеу, экстремизм 
мен  ұлтшылдыққа,  заңдарды  бұзу  мен  қылмысқа  төзбеу  сезімін  табанды  түрде  қалыптастыру 
қажет.Баспасөз ақпарат құралдарынан, əсіресе телевидениеден сенімділік, жеке белсенділік, төзімділік, 
патриотизм,  Отанға  деген  сүйіспеншілік  секілді  көңіл  күйлерді  орнықтыратын  материалды  жиі  беру 
керек. 
 
1. Н. Ə. Назарбаевтың Қазақстан халқына Жолдауы «Жаңа онжылдық - жаңа экономикалық 
өрлеу - Қазақстанның жаңа мүмкіндіктері» // Егемен Қазақстан.- 2010.- 30  қаңтар.  
Резюме 
Данная статья посвящена социально-политической сущности казахстанского патриотизма.  
 
Summary 
Given article is dedicated to social-political essence of the kazakhstan patriotism.  
 
 
ПРОБЛЕМА КОНФЕССИОНАЛЬНОГО ФАКТОРА КАК МОБИЛИЗАЦИОННАЯ СИЛА 
 В ПОЛИТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССАХ РК 
 
А.А.Тохтаров –  
соискатель кафедры теоретико-прикладной  политологии и социологии КазНПУ им. Абая 
 
По  мнению  Президента  Республики  Казахстан  Н.А.  Назарбаева,  параметры  нашей  политики 
находят  свое  отражение  в  стабильности  ситуации  в  Казахстане,  основанной  на  утверждении 
демократических  прав  и  свобод,  строгом  соблюдении  гражданского    равенства    вне  зависимости  от 
национальной  и  религиозной  принадлежности.  Такое  положение  вещей  рассматривается  нами  как 
интегральный  элемент  всеобщей  безопасности  и  стабильности /1, с. 14/. Одним  из  принципов,  на 
которых  должна  строиться  система  национальной  безопасности  республики,  является  соответствие 
построения  системы  национальной  безопасности  принципам  правового  государства  и  нормам 
международного права с учетом национально-исторических традиций и мирового опыта.  
Одной  из    важных  составляющих  системы  социокультурных  ценностей  является  религия, - 
замечает  Глава  государства.  Религиозные  воззрения  выражают  идеалы  и  устремления  верующих, 
обусловливают  нормы  поведения.  В  основе  мировых  религий  лежат  нравственные  нормы,  а  именно 
толерантность и взаимопонимание, крепость семейных уз, ненасилие, веротерпимость. В то же время 
религиозная  нетерпимость,  фанатизм  и  экстремизм  нередко  становятся  причиной  и  фактором 
межцивилизационных  столкновений,  кровопролитных  войн,  изгнания  инакомыслящих,  ксенофоби /2, 
39/.    
Тема роли религии в укреплении стабильности, гражданского мира и межэтнического согласия 
не  обойдена  вниманием  в  научных  исследованиях  и  публицистике.  Однако,  стоит  заметить,  что  во 
многих    исследованиях  тема  религии  представлена  не  как  самостоятельная  и  жизненно  значимая 
проблема, а лишь как ее отдельные аспекты, в основном функционального характера. На наш взгляд, в 

 
62
современных  условиях,  конфессиональный  фактор  необходимо  рассматривать  в  первую  очередь  как 
мобилизационную силу в политических процессах развития отдельного государства.  
На  протяжении  истории  отношения  между  религией  и  обществом,  между  государством  и 
религиозными  объединениями  принимали  различные  институциональные  формы.  Типология  этих 
взаимоотношений может быть классифицирована следующим образом: теократическая модель; модель 
государственной  церкви;  модель  существования  церкви  и  государства  как  двух  автономных 
образований. 
Анализ  исторической  практики  и  современного  законодательства  позволяет  выделить  два 
основных  вида  статуса  религии  в  государстве: 1. государственная  религия,  закрепление  ее 
главенствующего  положения  по  сравнению  с  другими  вероисповеданиями; 2. режим  отделения 
религии от государства и светского образования. 
Примечательно,  что  статус  государственной  религии  предполагает  тесное  сотрудничество  
государства  и  религиозных  формирований,  которое  охватывает  различные  сферы  общественных 
отношений,  а  также  привилегии  для  религиозных  организаций.  Новая  система  отношений  между 
государством  и  религиозными  организациями – система  их  автономного  существования  возникает  в 
начале XX века.  Режим  отделения  религии  от  государства  представляет  собой  важнейший  принцип, 
который  получил  свое  признание  во  многих  странах  и  закрепление  в  конституциях.  Стоит  признать, 
что  данный  режим  обусловлен  зачастую  стремлением  лишить  религию  монополии  в  выполнении 
идеологической  и  интеграционной  функций,  поскольку  религия  обладает  мощным  потенциалом 
воздействия на сознание людей.  
По  мнению  специалистов,  содержание  режима  отделения  религии  от  государства 
характеризуется  следующими  особенностями:  государство  и  его  органы  не  вправе  контролировать 
отношение  своих  граждан  по  этому    признаку;  государство  не  вмешивается  во  внутрицерковную 
деятельность  (если  при  этом  не  нарушаются  действующие  законы).  В  частности,  государство  не 
вмешивается  в  содержание  вероучений,  обрядов,  церемоний  культа,  а  также  в  расходование  средств, 
связанных  с  религиозными  потребностями;  государство  не  оказывает  религиозным  объединениям 
материальной или какой-либо иной, в том числе финансовой, поддержки; религиозные объединения не 
выполняют  каких-либо  государственных  функций;  религиозные  объединения  не  вмешиваются  в  дела 
государства /3, с. 122-123/. 
В  свою  очередь  государство  охраняет  законную  деятельность  религиозных    организаций. 
Таким образом, режим отделения религии от государства представляет собой процесс переориентации 
общественной  жизни  на  светские  ценности  и  нормы.  Общепризнанно,  что  взвешенной 
государственной  политикой  в  области  межконфессиональных  отношений  является  на  сегодняшний 
день та политика, которая формирует устойчивый иммунитет общественного сознания к радикализму. 
Основой  такой  политики  является  либеральное  законодательство,  веротерпимость  и  плюрализм.  В 
Конституции Республики Казахстан закреплены светский характер государства, гарантии прав граждан 
на  свободу  совести,  отсутствие  протекционизма  в  отношении  какой  бы  то  ни  было  религии, 
толерантное отношение ко всем конфессиям.  
На наш взгляд, как показывает политическая практика власть в республике исходит из того, что 
светское демократическое государство с многонациональным и   многоконфеcсиональным составом, не 
должно  допускать  привилегий  какой-либо  одной  религии.  Но  при  этом  оно  не  должно  забывать  об 
исторически  сложившихся  основных  конфессиях  и  быть  заинтересованным  в  сохранении 
межконфессионального баланса.  
Отношения  в  религиозной  сфере  регулируются  Законом  "О  свободе  вероисповедания  и 
религиозных  объединениях" 1992 года,  который,  по  оценкам  специалистов,  в  полной  мере 
соответствует международным стандартам. За годы демократических реформ в Казахстане произошли 
значительные  количественные  и  качественные  изменения  и  в  религиозной  структуре  страны.  На 
сегодня  в  Казахстане  действуют 2192 религиозных  объединения,  представляющих 46 конфессий  и 
деноминаций.  По  числу  верующих  традиционно  лидируют  религиозные  объединения  мусульман  и 
православных христиан, в которые входят 95% верующих казахстанцев. Как уже было отмечено выше, 
наряду  с  традиционными  конфессиями  активную  деятельность  в  республике  осуществляют 
религиозные  объединения  нетрадиционных  конфессий  и  новообразований, 246 иностранных 
миссионеров.  
В  современных  условиях,  деятельность  религиозных  конфессий  в  Казахстане  представляет 
собой,  на  наш  взгляд,  важный  фактор,  уникальный  механизм  сохранения  и  укрепления 
внутриполитической  стабильности  и  гражданского  мира.  О  значимости  данного  фактора  в  политике 

 
63
государства  свидетельствует  пристальное  внимание  Президента  РК  Н.А.  Назарбаева  к  религиозной 
ситуации  в  стране,  нуждам  верующих,  создание  при  Правительстве  Казахстана  Совета  по  связям  с 
религиозными объединениями, имеющего структурные подразделения во всех регионах страны.  
В  последние  десятилетия  в  сфере  духовной  жизни,  на  общем  фоне  Ренессанса  мировых 
религий  и  усиления  их  роли,  как  в  национальной,  так  и  в  международной  жизни,  наметились  две 
противоположные  тенденции.  Одна  из  них  состоит  в  устремлении  к  взаимопониманию  и  диалогу 
религий,  сближению  их  позиций  по  основным  мировым  проблемам,  уважению  к  инаковерующим  и 
неверующим.  Другая – в  усилении  религиозного  фанатизма  и  экстремизма  у  части  верующих, 
поддержании  международного  терроризма  под  флагом  борьбы  с  «неверными»,  стремлении  к 
формированию  государств  на  религиозной  основе.  Вторая  тенденция  крайне  опасна  и  вызывает 
сопротивление мировой общественности, политической и ителлектуальной элиты.    
По мнению исследователей усиление влияния религии в Республике Казахстан, как и во всех 
постсоветских государствах, было вызвано следующими факторами: 
1)  духовно-идеологическим  вакуумом,  образовавшимся  после  падения  социалистических 
ценностей; 
2) забвением религиозного сознания в прошлом и связанным с этим его возрождением; 
3) трудностями социально-экономического характера; 
4)  отсутствием  в  первые  годы  становления  суверенитета  республики    правовых  актов, 
регулирующих деятельность религиозных организаций и зарубежных миссионеров; 
5)  утверждением  позже  демократического  курса  в  жизни  общества,  несущего  с  собой 
возможность  реализовать  некоторые  из  его  принципов – принципы  свободы  вероисповедания  и 
свободы совести; 
6)  отсутствием  в  обществе  базового  религиозного  мировоззрения  и  религиозной  культуры  у 
основной  части  населения,  что  обусловило  упрощенный  характер  восприятия  и  понимания  основ 
религии в нашем обществе; 
7)  интересами  иностранных  государств,  способствующих  активной  работе  зарубежных 
миссионеров, значительно финансируемой их религиозными центрами /4, с. 61/.   
На  наш взгляд, религиозный ренессанс стал в политической сфере  своеобразным показателем 
приверженности  новых  независимых  государств,  в  том  числе  и  Казахстана,  демократическим 
ценностям.  Независимые  государства  стали  членами  многих  авторитетных  международных 
организаций, выступив с поддержкой всех международных резолюций по правам человека. Тем самым 
была продекларирована приверженность новых государств демократическим принципам развития и в 
частности принципам религиозной свободы.    
В  настоящее  время  по  мнению  специалистов  религиозная  ситуация  в  Республике  Казахстан 
характеризуется  следующим  рядом  тенденций.  Во-первых,  за  последнее  десятилетие  у  казахстанцев 
произошло  раскрепощение  религиозного  сознания.  При  этом  обращение  населения  к  религиозным 
ценностям  стало  одним  из  аспектов  общего  возрождения  традиционной  культуры.  По  оценкам 
экспертов, количество верующих казахстанцев увеличилось по сравнению с серединой 80-х гг. почти в 
два  раза - с 20-25 до 40 процентов.  По  результатам  ряда  социологических  опросов  уровень 
религиозности населения неоднороден в различных социальных группах. Так, чем старше население, 
тем  выше  уровень  религиозности.  Уровень  религиозности  также  зависит  от  места  проживания,  в 
частности,  жители  сельской  местности  более  религиозны,  чем  горожане,  что  является  следствием 
преобладания традиционного уклада жизни на селе. В то же время значительное количество населения 
остается с достаточно высоким уровнем религиозной индифферентности. Последствия атеистической 
пропаганды,  проводимой  в  советское  время,  репрессии  и  гонения  против  верующих  устойчиво 
сказались  на  сознании  целых  поколений  казахстанцев.  В  настоящее  время  количество  людей, 
равнодушно  относящихся  к  религии,  по  оценкам  экспертов,  составляет  в  республике  около 55%. Во 
многом  для  них  религия  является  больше  культурным  фактором,  чем  нормативной  моделью, 
регламентирующей  различные  стороны  их  повседневной  жизни.  Во-вторых,  заметно  возросла 
активность  религиозных  объединений,  относящихся  к  нетрадиционному  для  Казахстана  типу. 
Казахстан  является  лидером  на  постсоветском  пространстве  в  деле  поощрения  религиозной 
толерантности  и  уважения  прав  религиозных  меньшинств,  а  наш  опыт  межэтнического  и 
межрелигиозного диалога признается во всем мире.  
На наш взгляд, важной тенденцией является то, что религиозные объединения в Казахстане не 
просто  существуют  сами  по  себе  в  отрыве  от  общества,  но  и  привлекаются  к  участию  в  социально-
культурных  мероприятиях,  направленных  на  упрочение  в  обществе  гражданского  мира  и  духовного 

 
64
согласия.  Конфессиональный  фактор  рассматривается  в  государственной  политике  как 
мобилизационная  сила  в  политических  процессах  в  Республике  Казахстан.  На  сегодняшний  день,  во 
мнении  о  том,  что  необходимо  легитимно  подключать  огромные  возможности  и  ресурсы,  которыми 
располагают  мировые  религии,  к  решению  назревших  политических,  экологических,  духовных 
проблем  человечества  сходятся  многие  казахстанские  политики  и  общественные  деятели.  Слово 
авторитетного  религиозного  деятеля  в  сегодняшнем  мире  не  менее  значимо,  чем  слово  известного 
политика. К такой глобальной миссии призывают и Съезды лидеров мировых и традиционных религий, 
проходящие в Республике Казахстан.  Нашей страной накоплен уникальный опыт межрелигиозного и 
межконфессионального взаимопонимания и сотрудничества, признанный лидерами мировых религий. 
Подтверждением  тому  служат  ставшие  традиционными  съезды  мировых  религий,  проведенные  в 
Астане по инициативе Главы государства. 
Многоконфессиональность  и  полиэтничность  определили  один  из  основных  приоритетов 
государственной  политики  в  сфере  религии - это  укрепление  межконфессионального  согласия  как 
ключевого условия сохранения стабильности в обществе и соблюдения прав человека. В Конституции 
Республики  Казахстан  закреплен  светский  характер  государства,  определяющий  и  гарантирующий 
права  граждан  на  свободу  слова,  мысли    и  выражения,  в  котором  также  продекларировано  равное  и 
толерантное отношение ко всем конфессиям. Одним из приоритетных направлений как внешней, так и 
внутренней  политики  Республики  Казахстан  является  обеспечение  общественной  безопасности,  в 
котором неоспоримо важными элементами являются межконфессиональное и межэтническое согласие. 
Опыт Республики Казахстан в продвижении принципа религиозной толерантности и свободы религий 
является примером претворения в жизнь миролюбивой и либеральной политики государства. 


жүктеу 5.01 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   17
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет