Тарих жəне құқық факультетіжүктеу 0.7 Mb.
Pdf просмотр
бет1/8
Дата22.05.2017
өлшемі0.7 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8

 

М.Өтемісов  атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университеті 

 

 

                                                                                       

 

Тарих жəне құқық факультеті Құқықтық пəндер кафедрасы 

 

050301 Құқықтану 

мамандығы бойынша кредиттік оқу жүйесінде оқитын 

студенттерге арналған 

Сот сараптамасы 

 (пəннің атауы) 

ПƏННІҢ ОҚУ-ƏДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ  

 

 

Курс – 4 Семестр –  8 

Кредит саны -  2 

Дəріс – 15 сағат 

Практикалық сабақ   – 15 сағат 

Оқытушының жетекшілігімен  

студенттің өзіндік жұмысы (ОЖСӨЖ) – 30 сағат 

СӨЖ – 30 сағат 

Барлығы – 90 сағат 

 

 

  

 

  

 

  

 

  

  

Орал   2012 ж. 

 

 

Курс  бағдарламасы  Сот  сараптамасы  типтік  оқу  бағдарламасы  негізінде құрастырылды Астана 2006ж. К.Н.Шакиров, А.А. Исаев.  

 

Құқықтық пəндер кафедрасының отырысында қарастырылды. 15.10.2011 ж. №  3 хаттама. 

Тарих жəне құқық факультетінің оқу-əдістемелік кеңесінің отырысында бекітілді. 

17.10.2011 ж, № 3 хаттама 

 

  

 

Қолданушыға нұсқау  Комплектация  

         Сырттай  бөлімнің  студенттеріне  «Сот  сараптамасы»  пəнін    қашықтан 

оқытудың оқу- əдістемелік кешені құрамына келесі материалдар кіреді: 

1.« Сот сараптамасы» курсының жұмыс бағдарламасы 

     2. «Сот сараптамасы» электрондық оқу құралы  

    3.  «Сот сараптамасы»,   дəріс материалдары 

     4.  Білімді  тексеруге  арналған  сұрақтар,  тапсырмаларды  орындауға  жəне 

емтиханға дайындалуға арналған əдістемелік нұсқаулар 

 

 

 Жүйелік талаптар Оқу-  əдістемелік  кешенмен  тиімді  жұмыс  жасу  үшін  компьютер  келесі 

минималь  талаптарды  жауап  беруі  қажет:  MS  Windows  /2000/XP/  операциялық 

жүйесі,  процессор  166  МГц;  128  Мб  оперативті  жады;  DVD-дискіні  оқу  құралы; 

дыбыстық карта; «тышқан» құрылғысы. Браузер: Internet Explorer, Opera. 

Құжат тілі: HTML. 

 

1. Оқытушы туралы мəлімет  

  

 

  

 

  

 

  

 

Оқытушы:

 А.М.Баймурзина 

Офис:

            Құқықтық пəндері  кафедрасы Толық мекен жай :

 ҚР БҚО Орал қаласы, Сарайшық көшесі 34, №3 оқу ғимараты 

каб.310 

Жұмыс телефоны:

 51-04-69   

Электрондық адрес:                           @ mail.ru 

 

 

2.2 Пəн туралы мəлімет Пəн атауы: Сот сараптамасы 

Семестр 15 оқу аптадан жəне 2 апта сессиядан тұрады. 

 Бір  апта  2  кредит  сағат  (оқу  үрдісі  кестесі  жəне  жұмыс  оқу  жоспарына  сəйкес 

ауыстырылады  ),  əр  кредит    -  сағат  бір  байланыс  сағаттан  (дəріс  немесе  практика) 

жəне    екі  сағат  оқытушының  жетекшілігімен  студенттің  өзіндік  жұмысынан 

(ОЖСӨЖ), студенттің өзіндік жұмысынан (СӨЖ) тұрады. 

 

Кредиттің аптаға  бөліну кестесі: Сабақтар 

өткізу 


уақыты 

Сабақтар 

өткізу уақыт 

Байланыс сағаты 

1 (1 дəріс) 

50 мин. 


ОЖСӨЖ, 

СӨЖ 


50 мин. + 50 мин. 

Байланыс сағаты 

1(1 практика) 

50 мин. 


ОЖСӨЖ, 

СӨЖ 


50 мин. + 50 мин. 

 

Кредит саны: 2 өту орны:№ 3 оқу ғимараты, сабақ кестесі бойынша 

Оқу жоспарынан көшірме: 

Курс  Семес

тр 


Кредит

ы 

Дəріс  Семинар 

ОЖС


ӨЖ 

СӨЖ  Барлы

ғы 

Бақыла


у түрі 

 2 


15 15 

30 


30 

90 


емтиха

н 

 2.3 Кірспе 

 

Курс мақсаты:  „Сот  сараптамасы”  оқытудың  мақсаты—студенттерге    сот 

сараптамасын  жеке  білім  саласы  ретінде  жəне  қылмыстық,  азаматтық,  əкімшілік  

істер  бойынша  арнайы  ғылыми  білім  институтын  сот    сараптамасы  формасында 

қолдану  мəселелерін жүйелі түрде оқытып үйрету.  

Курс міндеті:   

  Қазіргі  ғылыми-техникалық  жетістіктерге  сүйеніп,  студенттерді  кейінгі  кəсіби 

қызметіне қажетті білім, іскерлік, дағдылармен қаруландыру; 

  Оқу  уақытын  жұмыс  түрлері  бойынша  ұтымды  бөлу,  оқыту  əдістерін- 

техникалық  құралдарды,  көрнекілік,  т.б.  құралдар  пайдалану  арқылы  оқыту 

əдістемесін жетілдіріп, студенттерге оқу материалдарын терең меңгеру; 

  Студенттердің  уақытын  ескере  отырып,  олардың  өзіңдік  жеке  оқу  жұмыстарын 

жоспарлауды, ұйымдастыруды жақсарту; 

  Оқу жəне зерттеу процесінің байланысын күшейту студентердің  шығармашылық 

қабілетін белсендіру; 

  Теориялық білімдерді белсенді практикада пайдалануға жүйелеу 

 

Курс пререквизиті: курсты меңгеру үшін студент сот сараптамасы туралы алғашқы түсінігі болуы тиіс. 

Курс  постреквизиті:    курсты  оқу  нəтижесінде    студенттер  төмендегілерді  меңгеруі 

керек: 

 - сот сараптамасы туралы білімдерін жетілдіру;  -  сот  медицинасы,  ҚРҚІЖ,  ҚРАІЖ    пəндері  бойынша  кең  түрде  мағлұмат  алу,  өз 

құқықтарын  жүзеге  асыру  жəне  сауатты  түрде  алдағы  уақытта  қолдана  білуге 

үйрету; 

-  ғылыми  білімнің  салыстырмалы  жеке  саласы,  сондай-ақ  тəжірбиелік  қызмет 

ретінде сот  сараптамасының мəнімен; 

-  сот    сараптамасын  тағайындау,  ұйымдастыру  жəне  жүргізуді  құқықтық  реттеу 

ерекшелігімен,  жіктелуімен  жəне    сот    сараптамасының  зерттеу  қызметінің 

əдістемесімен; 

- сараптамалық зерттеу  əдістемесінің мүмкіндіктерімен; 

-  сарапшы  қорытындыын  сот    дəлелдемесі  ретінде  бағалау  жəне  т.б.  тереңерек 

танысуды   қарастырады. 

Курс мазмұны: 

1.  ҚР сот сараптамаларын тағайындау мен жүргізудің құқықтық жəне 

ұйымдастырушылық негіздері пəніне кіріспе. 

2. Арнаулы білімдерді пайдаланудьщ негізгі нысаны ретіндегі сот сараптамасы.  

3. Қазақстан Республикасының қылмыстық сот ісін жүргізудегі арнаулы білімді 

пайдаланудың нысандары.  

4. Сот-сарапшылық зерттеу өдістері.  

5. Қазақстан Республикасыньң азаматтық жөне əкімшілік ісіндегі арнаулы білім 

институты 

2.4 Сабақтардың мазмұны жəне кестесі 

 

1 апта 


1 кредит сағат 

№1 дəріс 

Тақырып: Сот сараптамасы курсына кіріспе 


 

Дəріс мазмұны: 1.  Сот сараптамасы құқықтанудың бір саласы. 

2.  Сот сараптамасы  пəні 

3.  Сот сараптамасы жүйесі. 

СӨОЖ : Сот сараптамасы жəне криминалистика. 

СӨЖ мазмұны: 

1. 


Сұрақтарды  қарастыру:  Кылмыстык  сот  ісін  жүргізудегі  арнаулы  білім  

эволюциясы 

практикалық, теориялык 

жəне  


кұкықтык аспектілері.  

2. 


Реферат: 

Қазақстан 

Республикасынын 

кылмыстык 

сот 

ісін  


жүргізудегі 

арнаулы 


білім 

институты 

— 

жалпы  


сипатгамасы 

Əдебиеттер:  

1. 

Бычкова С.Ф., Е. С. Бычкова. Судебная экспертология. Курс лекций. Алматы, 2005 год  

2. Аверьянова Т. В. Судебная экспертиза: Курс общей теории. М., 2006. -480 с.                 

2 кредит сағат 

№1 практикалық сабақ 

Тақырып: Сот сараптамасы пəні. 

Практикалық сабақтың мазмұны: 

1.  Сот сараптамасы даму тарихы. 

2.  Сот сараптамасы жүйесі жəне пəні 

3.  Сот сараптамасы аппартының ұғымы. 

СӨОЖ : Сот сараптама əдістемесі. 

СӨЖ мазмұны: 

1. 


Кестелік сұрақтарды құрастыру: Сот сараптамасы жүйесі. 

Əдебиеттер:  

2. 

1. Бычкова С.Ф., Е. С. Бычкова. Судебная экспертология. Курс лекций. Алматы, 2005 год  

 

2 апта 3 кредит сағат 

№2 дəріс 

Тақырып: Сот сарптамасы курсының кіріспесі. 

Дəріс мазмұны: 

1.  Сот сараптамасы əдістемесі. 

2.  Қазіргі таңда  сот сараптамасының даму  тенденциялары мен мəселелері 

3.  Сот сараптамасының қағидалары. 

СӨОЖ: Сот сараптамасы обьектілері. 

СӨЖ мазмұны: 

1.Реферат :  Сот сараптатамасы қағидалары  

2.Баяндама: Сот сараптамасы даму тенденциялары.  

Əдебиеттер:  

1.  Бычкова С.Ф., Е. С. Бычкова. Судебная экспертология. Курс лекций. Алматы, 

2005 год  

4 кредит сағат 

№2 практикалық сабақ  

Тақырып: Сот сарптамасы курсының кіріспесі. Практикалық сабақтың мазмұны: 

1.  Сот сараптамасы əдісінің жіктелуі жəне ұғымы. 

2.  Сараптамалық зерттеудің жеке жəне жалпы ғылми əдістері. 

3.  Сот сараптамасы арнайы əдістері.  

СӨОЖ: Сот өндірісінде арнайы  білімнің түсінгі. 

СӨЖ мазмұны: 

1. 

Реферат: Сот сараптамасы жалпы ғылми əдістер . Əдебиеттер: 

1. Бычкова С.Ф., Е. С. Бычкова. Судебная экспертология. Курс лекций. Алматы, 

2005 год  

3 апта 


5 кредит сағат 

№ 3  дəріс 

Тақырып: Сот сараптамасының практикалық мүмкіндіктері мен теориялық негіздері. 

Дəріс мазмұны: 

1. Сот ісін жүргізуде арнайы білім  жəне негізгі  нысандардың қолдану  ұғымы. 

2. Сот сараптамасы обьектісі. 

3. Сот сараптамасы міндетті. 

СӨОЖ: Сот сараптамсының пəні  мен əдістемелері. 

СӨЖ мазмұны: 

      1.Сот сараптамасы обьектілерін айқын көрсетіп конспектілеу.  

   Əдебиетттер: 

1. Бычкова С.Ф., Е. С. Бычкова. Судебная экспертология. Курс лекций. Алматы, 

2005 год  

 

6 кредит сағат № 3 практикалық сабақ 

Тақырып:  Сот сараптамасының практикалық мүмкіндіктері мен теориялық 

негіздері. 

Практикалық сабақтың мазмұны: 

1. 

Сараптамалық зертеу үшін үлгілер. 2. 

 Сот сараптамалырын  жіктеудің əдістері жəне  бағалауы. 

3. 

Сот сараптамасы  арнайы білімдерді қолданудың нысаны ретінде: маман институтынан айырмашылығы жəне ұғымы. 

4. 

Сот сараптамасының обьектісі түрлері жəне ұғымы. 

СӨОЖ: Сот сараптамасының түрі, шығу тегі, клас, түсінгі.. 

СӨЖ мазмұны: 

1. 

Арнайы білімдердің  қолданудың нысандарын ашып көрсетіңіз. 2. 

Сараптамалық зерттеу  үлгілерінен үзінді келтіру. 

Əдебиеттер: 

1. Бычкова С.Ф., Е. С. Бычкова. Судебная экспертология. Курс лекций. Алматы, 

2005 год  

 

4 апта 7 кредит сағат 

№ 4 дəріс  

Тақырып:  Сот сарапшысының процессуальдық ережесі Дəріс мазмұны: 

1.Сот сарапшысының құзіреті жəне процессуалдық мəртебесі. 

2.Сот сарапшысын тағайындау. 

 3.Сарапшылық зерттеу  сатысы. Сарапшының қорытындысы. 

  СӨОЖ: Процесуалдық негіз бойынша сот  сараптаманың жіктелуі. 

СӨЖ мазмұны: 

1. 

Берілген тақырыптың бір сұрағына кесте құрастыру. Əдебиеттер: 

1.Бычкова С.Ф., Е. С. Бычкова. Судебная экспертология. Курс лекций. Алматы, 2005 

год  

 

8 кредит сағат №4 практикалық сабақ 

Тақырып:  Сот сарапшысының процессуальдық мəртебесі. 

Практикалық  сабақтың мазмұны: 

1. 


Сарапшылық міндеттерді  шешу деңгейі олардың дифференцациясының 

бағалауы. 

2. 

Сарапшының міндеттерін  диагностикасы жəне  жіктелуі. 3. 

Сарапшы міндетінің идентификациясы. 

СӨОЖ: Сот сараптамасын жіктеу маңызы. 

СӨЖ мазмұны: 

1. Сарапшы міндеттері тақырыбы  бойынша кроссворд құрастыру 

Əдебиеттер: 

1. Бычкова С.Ф., Е. С. Бычкова. Судебная экспертология. Курс лекций. Алматы, 

2005 год  

5 апта 

9 кредит сағат № 5 дəріс 

Тақырып:  Сот өндірісінде  сарапшының қорытындысын қолдану. 

Дəріс мазмұны: 

1. 


Сарапшы міндетінің жалпы сипаттамасы. 

2. 


Сот өндірісіне қатысушыларға сарапшының қорытынды бағасы. 

3. 


Сарапшы сұрауы. 

СӨОЖ: Жеке басты анықтау мақсатымен криминалистік сараптама  жүргізудің 

ерекшеліктері. 

СӨЖ мазмұны: 

1. 

Сарапшы сұрауы құрылымын кестелі түрде ашу. Əдебиеттер:  

Бычкова С.Ф., Е. С. Бычкова. Судебная экспертология. Курс лекций. Алматы, 2005 

год  

 

10 кредит сағат №5 практикалық сабақ 

Тақырып:  Сот өндірісінде  сарапшының қорытындысын қолдану.  

Практикалық сабақтың мазмұны: 1.  Күдіктіге, айыпталушыға, жəбірленушіге жəне куəгерге сарапшы қорытындысын 

ұсыну. 


2.  Сарапшы қорытындысы нысаны мен мазмұны ұғымын ашу. 

СӨОЖ: Сот  сараптамасын тағайындау үшін іс материалдарын дайындау. 

СӨЖ мазмұны: 

1. 


Күдіктіге, айыпталушыға, жəбірленушіге жəне куəгерге сарапшы 

қорытындысын берудің тəртібі(реферат). 

2. 

Сот сарапшысы сұрауының тəртібін көрсету (баяндама). Əдебиеттер: 

1 Бычкова С.Ф., Е. С. Бычкова. Судебная экспертология. Курс лекций. Алматы, 2005 

год 

6 апта 


11 кредит сағат 

№ 6 дəріс 

Тақырып:  Криминологиялық сот сараптамасы. 

Дəріс мазұны: 

1. 

Криминалистикалық сараптама жүйесі. 2. 

Трасологиялық сараптама. 

3. 

Қарутану жəне жарлыс техникалық сараптама. СӨОЖ: Сараптама  жүргізу үшін материалдарды беру тəртібі. 

СӨЖ мазмұны: 

1. 

Сұрақты конспектілеу: Трасологиялық сараптама. 2. 

Кестелік сұрақты көрстеу: Қарутану сараптамасы бойынша . 

Əдебиеттер: 

1. Бычкова С.Ф., Е. С. Бычкова. Судебная экспертология. Курс лекций. Алматы, 

2005 год  

12 кредит сағат 

№6 практикалық сабақ 

Тақырып:  Криминалисттік сот сараптамасы. 

Практикалық сабақтың мазмұны: 

1. 


Мемлекеттік сот сараптамалық мекеменің  сарапшысы жəне  жетекшілерінің  

құқығы мен міндеттері. 

2. 

Сарапшыға қойылатын кəсіби жəне квалификациялық талаптар. 3. 

Мемлекеттік сарапшылық  мекемеде  сот сараптамасы өндірісінің құқықтық 

негізі. 

СӨОЖ : сараптамалық мекемеден тыс сараптама жүргізу ерекшеліктері. 

СӨЖ мазмұны: 

1. 


Реферат тақырыбы:  Сот сараптама өндірісі ерекшелігі. 

Əдебиеттер: 

1.  Бычкова  С.Ф.,  Е.  С.  Бычкова.  Судебная  экспертология.  Курс  лекций.  Алматы, 

2005 год 

7 апта 

13 кредит сағат № 7 дəріс 

 

Тақырып:  Криминистикалық сот сараптамасы. 1. 

Құжаттардың соттық сараптамасы. 

2. 

Бейне жəне фото техникалық сараптама. СӨОЖ: Криминалистік сараптама пəні мен обьектілері. 

СӨЖ мазмұны: 

1. 

Құжаттардың сараптамасы кестелі түрде  көрсету. 2. 

Фото техникалық сараптамасы құрылымын ашу. 

 Əдебиеттер: Бычкова С.Ф., Е. С. Бычкова. Судебная экспертология. Курс лекций. 

Алматы, 2005 год 

14 кредит сағат 

№7 практикалық сабақ 

Тақырып:  Сот өндірісінде  сарапшының қорытындысын қолдану. 

Практикалық сабақтың мазмұны: 

1. 

Əкімшілік сот өндірісінде соттық сараптамалық қызметтің ерекшелігі. 2. 

Қылмыстық сот өндірісінде соттық сараптамалық қызметтің ерекшелігі . 

3. 

Азаматтық сот өндірісінде соттық сараптамалық қызметтің ерекшелігі . СӨОЖ: Сараптама жүргізу кезінде куəнің құқықтыры мен міндеттері. 

СӨЖ мазмұны: 

1. 

Азаматтық сот өндірісінде соттық сараптамалық қызметтің ерекшелігі (реферат). 

Əдебиеттер: 1. Бычкова С.Ф., Е. С. Бычкова. Судебная экспертология. Курс лекций. 

Алматы, 2005 год 

 

8 апта 15 кредит сағат 

№ 8 дəріс 

Тақырып:  Техникалық сот сараптамасы 

1.  Техникалық сот сараптама жүйесі. 

2.  Жөл көлік оқиғасы сараптамасы. 

3.  Өрт техникалық сараптамасы. 

СӨОЖ: Техникалық сот сараптама мəселлері. 

СӨЖ мазмұны: 

1. Өрт техникалық сараптама (реферат).  

Əдебиеттер: 1. Бычкова С.Ф., Е. С. Бычкова. Судебная экспертология. Курс лекций. 

Алматы, 2005 год 

16 кредит сағат 

№8 практикалық сабақ 

Тақырып:  Техникалық сот сараптамасы 

1.  Техникалық сот сараптама жүйесі. 

2.  Жөл көлік оқиғасы сараптамасы. 

3.  Өрт техникалық сараптамасы. 

СӨОЖ: Жол көлік оқиғасы  сараптама қорытындысы. 

СӨЖ мазмұны: 

1. 


Жол көлік оқиғасы (реферат).  

Əдебиеттер: 

1. Бычкова С.Ф., Е. С. Бычкова. Судебная экспертология. Курс лекций. Алматы, 

2005 год  

9 апта 


 

10 


17 кредит сағат 

№9дəріс 


Тақырып:  Техникалық сот сараптамасы. 

Дəріс мазмұны: 

1. 

Компьютерлік-техникалық сараптама. 2. 

Инженерлі –технологиялық,  құрлыс – техникалық жəне элект-техникалық 

сараптама,. 

3. 


Заттар мен бұйымдардың, материалдардың сараптамасы. 

СӨОЖ: Заттар мен бұйымдардың сараптама қоыртындысы. 

СӨЖ мазмұны: 

1. 


Бірінші  сұрақты конспектілеу. 

Əдебиеттер : 

1.Бычкова С.Ф., Е. С. Бычкова. Судебная экспертология. Курс лекций. Алматы, 2005 

год  


18 кредит сағат 

№9 практикалық сабақ 

Тақырып:  Техникалық сот сараптамасы. 

Трактикалық сабақтың мазмұны: 

1.  Компьютерлік-техникалық сараптама. 

2.  Инженерлі –технологиялық,  құрлыс – техникалық жəне элект-техникалық 

сараптама,. 

3.  Заттар мен бұйымдардың, материалдардың сараптамасы. 

СӨОЖ: Компьютерлік-техникалық сараптама сот-сарапшылык зерттеу 

СӨЖ мазмұны: 

1. 

Инженерлі –технологиялық зерттеу конспектілеу.  Əдебиеттер: 

Бычкова С.Ф., Е. С. Бычкова. Судебная экспертология. Курс лекций. Алматы, 2005 

год  

10 апта 


19 кредит сағат 

№10 дəріс 

Тақырып:  Адамдар  мен жануарлардың соттық сараптамасы. 

Дəріс мазмұны: 

1. 

Адамдар мен жануарлардың  соттық сараптамалық жүйесі. 2. 

Психологиялық сараптама. 

3. 

Лингвистикалық сараптама. СӨОЖ: 

СӨЖ мазмұны: 

1. 

Кесте құрастыру: Психологиялық сараптама. Əдебиеттер: 

1.Бычкова С.Ф., Е. С. Бычкова. Судебная экспертология. Курс лекций. Алматы, 2005 

год  

20 кредит сағат №10 практикалық сабақ 

Тақырып:  Адамдар  мен жануарлардың соттық сараптамасы.  

11 


Практикалық сабақтың мазмұны: 

1.  Адамдар мен жануарлардың сот сараптамасы түрлері, гомологиялық сараптама 

ұғымы. 

2.  Психологиялық сараптама мүмкіндіктері. СӨОЖ: Гомологиялық сараптама қорытындысы. 

СӨЖ мазмұны: 

1. 

Психология сараптама мүмкіндігін конспектілеу. Əдебиеттер: 

1.Бычкова С.Ф., Е. С. Бычкова. Судебная экспертология. Курс лекций. Алматы, 2005 

год  

11 апта 


21 кредит сағат 

№11 дəріс 

Тақырып:  Адам мен жануарлардың сот сараптамасы. 

Дəріс мазмұны: 

1. 

Фоноскопиялық сараптама. 2. 

Адамдар мен жануарлардан бөлінген  биологиялық жасушылардың 

сараптамасы. 

3. 


Ветеринарлық жəне ветиринарлық – токсикологиялық сараптама 

СӨОЖ: Адамдардан бөлінген жасушаларға сараптама қорытындысы 

СӨЖ мазмұны: 

1. 


Сұрақ бойынша салыстырмалы кесте құру. 

Əдебиеттер: 

1.Бычкова С.Ф., Е. С. Бычкова. Судебная экспертология. Курс лекций. Алматы, 2005 

год  


22 кредит сағат 

№11 практикалық сабақ 

Тақырып:  Адамдар жəне жануарлар сот сараптамасы. 

Практикалық сабақтың мазмұны: 

1. 

Адамдар жəне жануарлардың іздерінің сараптамасы, механомогомиалық сараптама. 

2. 


Сот-автортану зертгеуі. 

3. 


Жазу мен колтанбаларды сот-сарапшылык зерттеу. 

СӨОЖ: Қолтаңба сот сараптамалық қорытындысы 

СӨЖ мазмұны: 

1. 


Сұрақты конспектілеу:Жазбаша ауызша мəтіндердің лингвистикалық 

сараптамасы. 

Əдебиеттер: 

1.Бычкова С.Ф., Е. С. Бычкова. Судебная экспертология. Курс лекций. Алматы, 2005 

год  

12 апта 


23 кредит сағат 

№ 12 дəріс 

Тақырып:  Экономикалық, биология – ботаникалық жəне экологиялық сараптама. 

Дəріс мазмұны: 

1. 

Экологиялық жəне экономикалық сараптаманың түрлері. 2. 

Экономикалық, қаржылық, салықтық жəне бухгалтерлік  сараптама.  

12 


СӨОЖ: Қаржылық сараптама  

СӨЖ мазмұны: 

1. 

Схемалық сұрақтарды көрсету: Экономикалық сараптама  Əдебиеттер : 

1.Бычкова С.Ф., Е. С. Бычкова. Судебная экспертология. Курс лекций. Алматы, 2005 

год  

24 кредит сағат №12 практикалық сабақ 

Тақырып:  Экономикалық, биология – ботаникалық жəне экологиялық сараптама. 

Практикалық сабақтың мазмұны: 

1. 


Экономикалық сараптама түрлері. 

2. 


Экологиялық биологиялық сараптама түрлері. 

СӨОЖ: Экологиялық  сараптама 

СӨЖ мазмұны: 

1. 


Конспект құрастыру: Инженерлік- экономикалық сараптама 

Əдебиеттер : 

1.Бычкова С.Ф., Е. С. Бычкова. Судебная экспертология. Курс лекций. Алматы, 2005 

год  


 

13 апта 


25 кредит сағат 

№13  дəріс  

Тақырып : Экономикалық, биологиялық-ботаникалық.жəне экологиялық сараптама 

Дəріс мазмұны: 

1. 

Ботаникалық, зоологиялық жəне биологиялық сараптама. 


Каталог: dmdocuments
dmdocuments -> Қазақ филологиясы кафедрасы
dmdocuments -> Айса байтабынов эпик жыршы
dmdocuments -> Мүхамбетқалиев С., Ахметов К.Ғ, Ғабдуллин Х. А. Байүлы мен Жетіру және Төре, Төлеңгіт
dmdocuments -> Көпбаева М. Р. ф.ғ. к., М. Әуезов атындағы Оңтүстік
dmdocuments -> Н. С. Тілеуханов
dmdocuments -> Т.ӘЛімқҰловтың «Қараой» ӘҢгімесіндегі махамбет тұЛҒасы акбулатова С. Б
dmdocuments -> Батыс қазақстандық КҮй дәСТҮрін әлемге мойындатқан қҰрманғазы рухы с. Ә. Күзембай
dmdocuments -> Кафедрасының отырысы шешімімен бекітілген. Педагогикалық жоғары оқу орындарының студенттеріне арналған. Орал, 2011

жүктеу 0.7 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет