Тараз мемлекеттік педагогикалық институтының хабаршысы ғылыми-педагогикалық республикалық журналжүктеу 5.05 Kb.
Pdf просмотр
бет9/35
Дата07.05.2017
өлшемі5.05 Kb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   35

Тоғызқҧмалақ  ережесі.Тоғызқҧмалақ  ойыны  арнайы  тақтада  екі  адам  арасында  ойналады.  Ойын 
тақтасы  –  2 қазан,  18  отау,  162 қҧмалақтан тҧрады.  Ойын  басында  әр  ойыншыға  бір  қазан, тоғыз  отауға 
тоғыз-тоғыздан  салынған  сексен  бір  қҧмалақ  тиесілі.  Алғашқы  жҥріс  жасаған  ойыншыны  –  бастаушы, 
қарымта  жҥріс  жасаған  ойыншыны  –  қостаушы  деп атайды.  Кейде  бастаушы  ҥшін –  ақ  жағы,  қостаушы 
ҥшін  қара  жағы  деген  тіркестерді  де  қолданамыз.  Тақтаның  жазу  ҥлгісіндегі  жалпы  қҧрылысы 
тӛмендегідей: 
отаулар 
№9  №8  №7  №6  №5  №4  №3  №2  №1 

 

Қостаушы қазаны (0) 
 

 Бастаушы қазаны (0) 
таулар 
№9  №8  №7  №6  №5  №4  №3  №2  №1 
 
Берілген  диаграммаларда  бастаушының  отаулары  мен  ондағы  қҧмалақтар  мӛлшері  ҥнемі  тӛменгі 
жағында орналасады.                                                                
      Жҥріс  жасау  ерекшеліктері. Жҥріс  ойыншылар тарапынан кезектесіп  жҥріледі. Жҥрісті  кімнің 
жасайтыны жеребемен немесе қарсыластардың келісімімен анықталады.                                                                                     
1.Жҥріс  жасау  ҥшін  ӛз  жағыңыздағы  отаулардың  бірінен  біреуін  орнына  қалдырып,  қалған 
қҧмалақтарды  қолға  алып,  солдан  оңға  қарай  бір-бірлеп  таратамыз.  Тарату  сәтінде  қҧмалақтар  ӛз 
отауларымыздан  асып кететін  болса,  қарсыластың  отауына таратамыз.  Егер  соңғы  қҧмалақ  қарсыластың 
тақ 
санд
ы 
қҧм
алағ
ы 
бар 
отау
ына 
тҥсі
п, 
онда
ғы 
қҧм
алақ
тард
ы 
жҧп қылса  (2,  4,  6,  10,  12),  сол  отаудағы  қҧмалақтар  ҧтып  алынып,  ӛз  қазанымызға  салынады.Егер  соңғы 
қҧмалақ  қарсыластың  жҧп  санды  қҧмалағы  бар  отауына  тҥсіп  (3 қҧмалақтан  басқа),  тақ  қылса немесе  ӛз 
отауымызға  тҥссе,  қҧмалақ  ҧтып  алынбайды.  Мәселен,  жоғарыдағы  тақтадағы  алғашқы  жағдайда 
бастаушы  №3  отаудағы  9  қҧмалағын  таратса,  соңғысы  қарсыласының  №6  отауына  барып  тҥседі  және 
ондағы  9  қҧмалақ соңғы қҧмалақпен  10  болып,  ҧтып  алынады  және  қазанға  салынады. Сол  кезде  тақтада 
тӛмендегідей жағдай қалыптасады. 
2.Отаудағы  жалғыз  қҧмалақ  кӛрші  отауға  жҥргенде  орны  бос  қалады.  3.Жҥріс  жасаған  кезде 
отауларға қҧмалақ салмай немесе 2-3 қҧмалақ бӛліп алып жҥруге болмайды. 
Тҧздық алу ережесі.Тоғызқҧмалақ ойынында қҧмалақтан басқа ойында бір рет қарсыластың отауын 
ҧтып алуға да болады. Оны ежелде – ―тҧзды ҥй‖, қазіргі тілде – тҧздық деп атайды.                      
4.Тҧздық  алу  ҥшін  жҥріс  жасаған  кезде,  қарсыластың  екі  қҧмалағы  бар  отауына  таратқан 
қҧмалағыңыздың соңғысын тҥсіру керек.  Сонда сол отауда қалыптасқан 3 қҧмалақпен бірге отау да ҧтып 
алынып, ойынның аяғына дейін сіздің меншігіңізге айналады. Енді жҥріс жасалған сайын тҧздық алынған 
отауға  тҥсетін  бір  қҧмалақ,  міндетті  тҥрде сіздің  қазаныңызға  салынып  отырады. Тҧздық алынған  отауға 
арнайы  белгі  қойылады.  Жазбаша  тҥрде  –  Х  деген  шартты  таңбамен  белгіленеді.  Мәселен,  тӛмендегі 
диаграммаға қарайық. 
отаулар 
№9 
№8 
№7 
№6 
№5 
№4 
№3 
№2 
№1 
 
– 
10 
10 

11 
11 
11 
11 
11 
(0) 
отаулар 
№9 
№8 
№7 
№6 
№5 
№4 
№3 
№2 
№1 
 – 
10 
10 
10 
10 
10 
(0) 
 10 
10 
(10) 
отаулар 
№9 
№8 
№7 
№6 
№5 
№4 
№3 
№2 
№1 
 

 
10 
10 
10 
10 
10 
10 

11 

(12) 
отаулар 
№1 
№2 
№3 
№4 
№5 
№ 
6№7 
№8 
№9 
 
    Осы  жағдайда  қостаушы  ойыншы  №7  отаудағы  10  қҧмалағын  тарату  арқылы,  соңғы  қҧмалағын 
бастаушының  №7  отауына  тҥсіріп,  ондағы  2 қҧмалақты  ҥшеу  етіп,  осы  қҧмалақтарды  ҧтумен  қатар,  осы 
отауға тҧздық жариялайды. Сонда тӛмендегі жағдай қалыптасады. 
отаулар 
№9 
№8 
№7 
№6 
№5 
№4 
№3 
№2 
№1 
 

11 


11 
11 
11 
11 
11 
(3) 
 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
Х 
11 

(12) 
отаулар 
№9 
№8 
№7 
№6 
№5 
№4 
№3 
№2 
№1 
 
Ендігі кезде бҥкіл ойын барысында №7 отау – қостаушының меншігіне айналады.                                                                               
5.Тҧздық 
ойында 
бір 
рет 
алынады 
және 
№9 
отаудан 
ешқашан 
алынбайды.                                                                                                  
6.Тҧздық аттас отаулардан алынбайды.                                                                  
     Мысалы, жоғарыдағы диаграммадағы жағдайда қостаушы ойыншы №7 отаудан тҧздық алды, енді 
бастаушы ойыншы ойын барысында бҧл отаудан тҧздық алуға қақысы жоқ.                                                                                          
     ―Атсырау‖  ережесі. Ойын аяқталуға жақындаған сайын әр ойыншының отауларындағы қҧмалақ 
таусыла бастайды. Әр қҧмалақ ҧтып алынған сайын немесе тҧздыққа тҥскен сайын қарсыластардың жҥріс 
мӛлшері  кеми  береді.  Сондықтан  ойын  соңында  қарсыластардың  бірінің  отауларында  жҥріс  жасай 
алмайтын жағдай да кездеседі.                                                                         
7.Ойыншылардың бірінің отауларындағы қҧмалақты бірінші таусып алып, жҥріссіз қалуы  – атсырау 
деп аталады.                                                        
8.Атсырауға  ҧшыраған  ойыншының  қарсыласы  бҧл  жағдайда  қосымша  бір  жҥріс  жасап,  барлық 
қҧмалақтарды ӛз қазанына салып алады. Мысалы: 
отаулар 
№9 
№8 
№7 
№6 
№5 
№4 
№3 
№2 
№1 
 Х 

– 
– 
– 
– 
(78) 
 
– 
– 
– 
– 
– 
– 
Х 
– 

(76) 
отаулар 
№9 
№8 
№7 
№6 
№5 
№4 
№3 
№2 
№1 
 
   Осы тақтадағы жағдайда жҥріс бастаушыдан. Ол №9 отаудағы 4 қҧмалағын таратады. Ӛз кезегінде 
қостаушы  №1  отауға  тҥскен  1  қҧмалақты  жҥреді.  Бастаушы  №9  отаудағы  жалғыз  қҧмалақты  1  отауға 
салады.  Қостаушы  кез  келген  отаудағы  қҧмалақпен,  мәселен,  1  отаудағы  1  қҧмалақпен  жҥріс  жасайды. 
Сонда тӛмендегіше жағдай туындайды: 

отаулар 
№9 
№8 
№7 
№6 
№5 
№4 
№3 
№2 
№1 
 Х 

– 


– 
(78) 
 
– 
– 
– 
– 
– 
– 
– 
– 
– 
(76) 
отаулар 
№9 
№8 
№7 
№6 
№5 
№4 
№3 
№2 
№1 
 
Енді қостаушы отауларындағы 8 қҧмалақты қазанына салып, ойынның  есебін жҥргізеді. Есеп 76-86. 
Қостаушы ҧтты. 
9.Егер  ―атсырау‖  жағдайында қосымша  жҥріс  жҥрілген  кезде,  қҧмалақтар  амалсыздан  қарсыластың 
отауларының  біріне  тҥсіп,  жҥріс  беретін  болса,  ойын  әрі  қарай  жалғаса  береді.Сонымен  қатар  ойыншы 
ойын барысында 82 қҧмалақ жинаса да, нәтиженің дәлдігі ҥшін ойынды соңына дейін ойнауы тиіс. 
 
Пайдаланылған әдебиеттер: 
1.Тӛтенаев Б.Қазақтың ҧлттық ойындары.Алматы,1994. 
2.Тілеубаев С.Бизақов С.Тоғызқҧмалақ әліппесі,Алматы,2000. 
3.Есенов Қ.Қандықақпан бастамалары.Тараз,2000. 
4.Ақшораев Ә.Тоғызқҧмалақ.Алматы,1979. 
 
Аннотация.  По  последним  данным  его  история  выхода  состовляет  4000  лет.  А  некоторые 
специолисты  говорят,  что  история  выхода  состовляет  намного  больше  4000  лет.  Девять  катышей  в 
прошлые века был самой распространенной игрой в казахской степи. 
Annotation. According to the latest, release of it is history is 4000 years old. And some experts say that the 
history of exit composes much  more 4000 years. Nine pellets in the past centry was the spread, the  game in the 
Kazakh steppe. 
 
 
 
УДК.617.75.3 
АНАЛИЗ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ АКТОВ РК , КАСАЮЩИХСЯ ВОСПИТАНИЯ  
СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ 
 
Тулекова Н.Н., Кенжебекова А.Р. 
Таразский госуарственный педагогический институт,  
Таразский государственный университет им. М.Х.Дулати, г.Тараз 
 
Формирование  системы  воспитания  студенческой  молодежи  в  современных  условиях 
осуществляется  в  переходной  период,  когда  Казахстан    взял    курс  на  демократические  реформы. 
Социально-экономические  преобразования  в  РК  оказали  влияние  на  все  сферы  общественной  жизни, 
изменили  цель  и  характер  трудовой  деятельности,  духовно-нравственные  и  религиозно-
мировоззренческие принципы сознания личности, систему ценностей общества и человека. Кардинальные 
изменения социокультурной ситуации в  казахстанском  обществе на рубеже ХХ-ХХI веков выдвинули на 
одно из ведущих мест необходимость переосмысления проблем воспитания молодого поколения. 
В  настоящее  время  все  больше  осознается  необходимость  утверждения  в  обществе  приоритета 
социальных ценностей, прав и свобод личности, еѐ способности к самореализации и функционированию в 
новых  социально-экономических  условиях,  сочетающих  высокий  уровень  культуры,  образованности, 
интеллигентности и профессиональной компетентности. 
Необходимость  разрешения  возникшей  в  современном  обществе  социальной  ситуации  определяет 
актуальность разработки целостного концептуального подхода к проблемам воспитательной деятельности 
в молодежной среде. 
В    процессе  реформирования  общества  "изменяются  роль  и  функции  образования  в  РК  ,  которые 
смещаются с обслуживания интересов государства на удовлетворение потребностей личности, общества и 

социальных  групп".  В    ходе  общественного  развития  формируются  предпосылки  для  обновления 
содержания  воспитания,  которое  "необходимо  сосредоточить  на  формировании  гуманистических, 
социально значимых ценностей и образцов гражданского поведения" . 
В «Государственной программе  патриотического  воспитания» указано на необходимость "усиления 
воспитательной  функции  образования  по  формированию  гражданственности,    уважения  к  правам  и 
свободам  человека,  к  Родине.",  а  также  на  необходимость  "восстановления  в  новых  условиях 
воспитательных функций образовательных учреждений и системы образования в целом" . 
В  программе    определены  цели  и  задачи  образования  и  воспитания,  в  числе  которых  обеспечение 
исторической  преемственности  поколений,  сохранение,  распространение  и  развитие  национальной 
культуры;  воспитание  патриотов  РК,  граждан  правового,  демократического,  социального  государства, 
уважающих права и свободы личности и обладающих высокой нравственностью. 
Одновременно  с  этим,  акцентируется  внимание  на  разностороннем  развитии  молодежи, 
формировании  навыков  самообразования  и  самореализации  личности,  формировании  у  молодежи 
целостного  миропонимания  и  современного  научного  мировоззрения,  развитии культуры  межэтнических 
отношений, бережного отношения к природе, воспитание экологической культуры. 
 «Комплексная  программа  воспитания  в  организациях  образования  в  РК    "  определила    основные 
требования    на  повышение  статуса  образовательных  учреждений,  а  также  на  обновление  содержания  и 
структуры воспитания   на   основе   прошлого   отечественного   и   современного   опыта, обеспечения 
многомерности  и  интегрированности  учебного  и  воспитательного  процессов,  определения  современных 
механизмов  воспитания  и  его  приоритетов  на  всех  ступенях  образовательных  учреждений,  она  явилась 
важнейшим документом по реализации принципов государственной политики РК в сфере образования. 
В  Программе  формулируются  основные  тенденции  и  проблемы  воспитания  детей  и  учащейся 
молодежи  РК,  отмечается  недостаточная  изученность  таких  проблем,  связанных  с  их  воспитательными 
функциями,  как  оценка  качества  воспитания,  целенаправлености  развития,  стихийной  социализации 
студенческой  молодежи,  отсутствие  заинтересованности  работодателей  в  подготовке  для  предприятий  и 
организаций квалифицированных  специалистов,  возникновение  социальных  конфликтов.  Вместе  с  тем,  в 
Программе  отмечается  рост  интереса    студенческой  молодежи  к  современной  социокультурной 
жизнедеятельности  общества,  личностному  самоопределению  и  самоформированию,  получению 
профессионального  образования.  Основными  направлениями  реализации  этой  потребности  у  молодежи 
выступают  различные  направления,  формы  и  методы  работы  с  ней  (сотрудничество  преподавателей  и 
студентов,  развитие  студенческого  самоуправления,  воссоздание  в  вузах  факультетов  общественных 
профессий, создание межвузовских центров внеучебной деятельности студентов, возрождение вузовских, 
региональных  молодежных  научно-технических  и  производственных  центров  и  др.).  Итоги  реализации 
конкретных мер по обеспечению развития воспитания в системе образования РК   свидетельствуют о том, 
что  в  течение  этих  двух  лет  была  заложена  основа  создания  условий  для  развития  системы  воспитания  в 
образовательных учреждениях. 
К числу важнейших документов по воспитанию относится «Концепция  государственной политики в  
области  образования»,  концепция      ориентирована  на  повышение  общественного  статуса  воспитания  в 
учреждениях  образования  всех  уровней,  обновление  его  содержания  и  структуры  на  основе 
отечественных  традиций  и  современного  опыта.  В  ней  отмечается,  что  за  последнее  время  вследствие 
продолжающихся  кризисных  явлений  в  социально-экономической,  политической,  культурной  и  прочих 
сферах  общественной  жизни  произошел  резкий  спад  в  деятельности  воспитания  подрастающего 
поколения.  Большую  тревогу  вызывает  одно  из  ключевых  направлений  этой  деятельности,  связанное  с 
созданием условий для воспитания и развития личности гражданина и патриота РК, готового и способного 
отстаивать  еѐ  интересы.  Ослаблен  механизм  координации  и  организации  деятельности  органов 
государственной  власти,  органов  местного  самоуправления  и  военного  управления  по  воспитанию 
подрастающего  поколения  на  всех  уровнях.  В  связи  с  этим  проблема  патриотического  воспитания 
молодежи  становится  одной  из  актуальнейших.  Вместе  с  тем  она  обретает  новые  характеристики  и 
соответственно  новые  подходы  к  еѐ  решению  как  составная  часть  целостного  процесса  социальной 
адаптации, жизненного самоопределения и становления личности. 
За  последнее  время  все  большее  распространение  приобретает  взгляд  на  патриотизм  как  на 
важнейшую  ценность,  интегрирующую  не  только  социальный,  но  и  духовно-нравственный, 
идеологический, культурно-исторический, военно-исторический и другие компоненты. 
К  числу  определяющих  принципов, которые  одновременно  являются  важным  условием реализации 
цели  и  задач  патриотического  воспитания,  относится  признание  высокой  социальной  значимости 
патриотизма,  необходимости  создания  реальных  возможностей  и  осуществления  целенаправленных 
усилий для его развития у молодежи. 
 
Список использованных литературы 
1. Назарбаев Н.Ә. Қазақстан-2050: Послание президента  2012ж. 

2. Нормативно – правовые акты РК. Законы РК  – Алматы, 2010г. 
3. Бардин С. М. Учитесь властвовать собой. -М, 2006.  
4. Ковалев А.Г. Личность воспитывает себя. -М., 2003. 
5. Макаренко А.С. Пед. Соч.: В 8 т.-М.: Педагогика, 2003. 
6. Макаренко А.С.Цель воспитания//Пед. Соч.: В 8т – М., Педагогика 2004. 
7. Козлов И.Ф. Педагогический опыт А.С.Макаренко: – М., Педагогика 2004. 
8. Гришин Д.М., Колдуное Л.И. Руководство самовоспитанием школьников. М., 2005. 
 
Аннотация. Студент жастардың мәселесі қай кезде де болмасын ӛзекті мәселе болған. «Патриоттық 
тәрбие  беру  атты  мемлекеттік  бағдарламада» азаматтың,  жеке  тҧлғаның  Отанға  деген  қҧрметін  оятатын, 
бостанығын және қҧқығын  қалыптастыруға бағытталған білім берудегі тәрбиені кҥшейту қарастырылған. 
 
Annotation.  State  Program  of  patriotic  education"  pointed  to  the  need  "to  strengthen  the  educational 
function  of  ¬  formation  on  the  formation  of  citizenship,  respect  for  human  rights  and  freedoms,  for  the 
motherland."  As  well  as  the  need  to  "restore  to  new  conditions  ¬  s  educational  functions  of  educational 
institutions and systems education in general." 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ФИЛОЛОГИЯ 
 
(ТІЛ ЖӘНЕ ӘДЕБИЕТ):  
ҚАЗАҚ, ОРЫС, ШЕТ ТІЛДЕРІ 
 
 
УДК 802/809 
К 15 
THE BENEFITS OF DEBATE IN STUDYING ENGLISH 
 
Kaipova D.Sh., Kim R.M. 
Taraz state pedagogical institute, Taraz city. 
 
In  a  short  period  of  time  English  displaced  other  languages  and  became  one  of  the  leading  means  of 
communication  worldwide.  Its  domination  continues  to  extend.  The  modern  world  of  media,  mass 
communication, and Internet demands good knowledge of English, especially of spoken English. Speaking is one 
of  the  most  important  skills  to  be  developed  and  enhanced  as  means  of  effective  communication.  For  ELT 
(Elementary  Level Teaching) the question of how to increase communicative competence was and tends to be the 
most crucial one. 
Nevertheless, most students are not able to communicate in English fluently for  many reasons. The present 
study is devoted to the research of the issue of speaking skills of today's students and to the existing  methods of 
enhancing  speaking  skills  of  elementary  level  students.  It  is  also  related  to  discovering  the  reasons  of 
unwillingness to communicate and the ways to overcome the language barrier. 
Every person wishing to get the benefits of modern education, research, science, trade, etc., knows that it is 
impossible  without  a  working  knowledge  of  the  English  language  and  good  communication  skills.  A  person 
without  oral  communication  skills  will  suffer  in  this  era  of  competition  and  may  find  it  difficult  to  achieve  a 
higher position. 
Most  researchers  are  sure  that,  since  speaking  is  one  of  the  four  major  skills  necessary  for  effective 
communication  in  any  language,  speaking  skills  should  be  developed  along  with  the  other  skills,  so  that  these 
integrated  skills  will  enhance  the  students'  ability  to  communicate.  Effective  communication  by  means  of 
speaking usually creates a number of benefits for both speakers and business organizations. 
In  general,  for  students  it  is  essential  to  understand  spoken  utterances  and  give  appropriate  answers. 
Communicative competence, the ability and readiness to communicate (speaking and listening comprehension) is 
thus  formed.  To achieve  this,  students  should  be  given  integrated  tasks  which  help  them  develop  both  skills and 
the most effective way to speak in English fluently is debating
If students try to improve their presentation skills and their critical thinking abilities, debate can help them. 
Competitive debate is a challenging and highly rewarding activity for most who become involved in it.  There are 
a full range of benefits associated with being on the debate team. 
 
Public Speaking Skills: Most people naturally avoid public speaking. Once they get over their fears, the 
excitement  of  competition  becomes  more  enjoyable  with  each  debate.  And  debaters  know  they  are  developing 
skills  that  will  help  them  for  the  rest  of  their  lives.  For  this  reason,  many  English  teachers  use  debate  as  an 
effective  way  to  teach  speaking  skills.        When  students  first  start  learning  English,  they  probably  begin  with 
grammar rules. Often, students learn to read and write English before they practice their oral (speaking) skills. In 
such cases speaking in English  may not be as easy as writing in English. Some students may be so shy that they 
do want to share their ideas. Debating will help them overcome their fears and develop their oral English skills. In 
fact,  debating  is  like  an  immersion  program:  eventually,  students  will  begin  thinking  in  English!  Debating  will 
help learners to become a better speaker in all situations  – private and public. Everyone in the debate contributes 
and has a voice in the argumentation. With  new debating skills, learners will be able to give more power to their 
own  voice.  All  debaters  make  mistakes.  That  is  why  debating  is  something  students  must  practice.  As  they 
practice thinking about their ideas and explaining those ideas to others, they will gain confidence, and will express 
their ideas more clearly when they speak. Debate provides a non-threatening environment to practice these skills 
so  that  down  the  road  when  students  are  called  on  to  speak  in  college  or  on  the  job,  they‘ll  have  the  skills 
necessary  to  do  a  great  job. This  increases  their  chances  of  doing  well  in important  interviews  for  jobs  or 
scholarships. 
 
Critical  thinking  Skills: The  ability  to  critically  analyze  a  problem  and  propose  workable  solutions  is 
invaluable.   This  is  a  skill  that  debate  best  teaches  and  high-level  business  people  and  professionals  possess. 
Critical thinking skills are important not only in debate, but also in other aspects of people‘s life. Critical thinking 

helps learners to ask better questions, evaluate answers, keep an open mind, be honest about their own biases, and 
make better decisions. Students can improve several critical thinking skills by studying debate: 
1.
 
Debate will teach learners how to use reliable sources of information. Not all information is good. They 
will  learn  how  to  evaluate  sources  to  find  those  that  are  most  reliable  and  most  valuable.  They  will  gather 
evidence from many sources and assess and compare their arguments. 
2.
 
Debate will teach learners how to develop good arguments and find flaws in bad arguments. Arguments 
can  be  strong  or  weak.  Students  will  learn  to  present  the  best  arguments  for  their  side  and  understand  the 
weaknesses of their own and others‘ arguments. 
3.
 
Debate  will  teach  learners  how  to  solve  problems.  One  of  the  main  reasons  for  debating  is  to  find 
solutions to problems. They will learn how to make comparisons and determine the best solutions. 
4.
 
Debate  will  teach  learners  how  to  ask and  answer  questions.  When  debaters  learn  to  ask questions,  they 
can determine the central points of an issue. When they respond to questions, they clarify their own thinking. 
 
Каталог: journals -> 1425
journals -> Issn 2306-7365 1996 жылдың қарашасынан бастап екі айда бір рет шығады
journals -> ҚОҒамдық Ғылымдар мәселесі вопросы общественных наук
journals -> Казахский национальный
journals -> Ғылыми журнал 1996 жылдың қарашасынан бастап екі айда бір рет шығады
journals -> Казахский национальный
journals -> №4(68)/2012 Серия филология
1425 -> Тараз мемлекеттік педагогикалық институтының хабаршысы ғылыми-педагогикалық журнал
1425 -> Государственного педагогического
1425 -> Тараз мемлекеттік педагогикалық институтының хабаршысы ғылыми-педагогикалық журнал
1425 -> Тараз мемлекеттік педагогикалық институтының хабаршысы ғылыми-педагогикалық журнал

жүктеу 5.05 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   35
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет