Tar 3210 – автоматты басқару теориясыжүктеу 145.19 Kb.
Pdf просмотр
Дата21.04.2017
өлшемі145.19 Kb.

АЛМАТЫ ЭНЕРГЕТИКА ЖӘНЕ БАЙЛАНЫС УНИВЕРСИТЕТІ 

 

ЖЫЛУЭНЕРГЕТИКА ФАКУЛЬТЕТІ  

ӨНЕРКӘСІПТІК ЖЫЛУЭНЕРГЕТИКА КАФЕДРАСЫ 

 

 

                                      «

БЕКІТЕМІН» 

Жылуэнергетика факультетінің деканы 

____________      

М.У.Зияханов 

«____»_______________ 2013

ж. 

 

  

 

TAR 3210 – АВТОМАТТЫ БАСҚАРУ ТЕОРИЯСЫ 

 

пәні бойынша 5В071700-Жылуэнергетика 

мамандығы үшін 

 

ПӘН БАҒДАРЛАМАСЫ (SYLLABUS)  

 

 Курс   

 

  

 - 3 


Семестр    

 

  - 5 

Барлығы   

 

 

 - 2 кредита 

ECTS 


бойынша   

 

 - 4 кредита 

Барлық сағаттар саны              - 90 

Аудиториялық сағаттар саны - 38 

Оның ішінде: 

Дәрістер   

 

 - 15 

Зертханалық сабақтар   

- 15 

Практикалық сабақтар   - 8 

ОӨЖ  


 

 

 - 52 

ООӨЖ 


 

 

 - 15 

Семестровые работы   

- 2 

Форма отчетности  

Экзамен  

 

 Алматы 2013 

Пән  бағдарламасын  (силлабусты)  5В071700  –  Жылуэнергетика  мамандығы 

үшін  жұмыстық  оқу  жоспары  негізінде  Өнеркәсіптік  жылуэнергетика 

кафедрасының доценті Бекалай Н.Қ. құрастырды 

 

 

Өнеркәсіптік жылуэнергетика кафедрасы мәжілісінде қарастырылды Хаттама  № 7   «24»____06____2013 ж. 

ӨЖЭ кафедрасын менгеруші __________ Р.А.Мусабеков 

«_____»_____________2013

ж. 

 

 Жылуэнергетика факультетінің оқу-әдістемелік комиссиясы мәжілісінде қаралды 

және бекітілді. Хаттама № 5   «26»____06____2013 ж. 

 

 

Пәннің аты: АВТОМАТТЫ БАСҚАРУ ТЕОРИЯСЫ  

 Оқытушы туралы мәліметтер: 

Бекалай Нұрипа Қырғызбайқызы, доцент, Алматы энергетика және байланыс 

университеті, Өнеркәсіптік жылуэнергетика кафедрасы, А229. 

Толық мекенжайы: Алматы қ., Байтұрсынов көшесі 126 

Тел.:  83272 92 53 80 

Факс: 83272 92 57 40 

E-mail: bekalaynuripa@mail.ru  

 

 Пән бойынша аудиториялық сабақтарды өткізу уақыты және орыны: 

Сабақ және консультациялар кестесі Жылуэнергетика факультетінің (Б227) 

және ӨЖЭ кафедрасының (А235) хабарландырулар тақтасында ілінеді.   

Оқыту  несиелік  технология  бойынша  жүзеге  асады,  яғни  студенттің  оқу 

үрдісіне деген жауапкершілігіне негізделеді.  

Сабақтар төмендегідей ретпен өтеді:  

Бүкіл  семестр  бойы  (15  апта)  екі  аптада  бір  рет  дәріс  2  сағаттан  (100 

минуттан)  оқылады.  Оқудың  бірінші  периодында  (7  апта)  -  екі  аптада  бір  рет 

практикалық  сабақ  2  сағаттан  (100  минуттан),  екінші  периодында  (7  апта)  -  екі 

аптада бір рет зертханалық сабақ 4 сағаттан (200 минуттан) болады. Бүкіл семестр 

бойы апта сайын студенттің өзіндік жұмысы (ОӨЖ) – 3 сағ., оған  есептеу-сызба 

жұмыстарын  даярлау  және  зертханалық  жұмыстарға  дайындалу  өзіндік 

жұмыстары  кіреді,  ООӨЖ  –  1  сағ  (оқытушыдан  кеңестер  алу  және  пәндік 

жұмысты қорғау) кіреді.          

 

3     

Курстың пререквизиттері: 

"

Жоғарғы  математика",  "Ықтималдықтар  теориясы",    "Математикалық статистика",  "Физика",  "Электротехника  жене  электроника",  «Метрология, 

стандарттау және сапаны басқару», «Жылутехникалық өлшеулер мен бақылау». 

 

  Пәннің жалпы сипаттамасы:      

 

4.1 

Пәннің оқыту мақсаты 

Жылуэнергетикалық 

және 

жылутехнологиялық процестер 

мен 


қондырылғыларды  автоматты  басқару  жүйелерін  талдаудың  және  синтездеудің 

негіздерін игеру.  

 

 

4.2 

Пәннің оқыту міндеттері  

автоматты реттеу теориясының принциптері мен заңдылықтарын меңгеру; 

реттеу  жүйелерін  құру  жолдарын,  оларды  математикалық  бейнелеу  және модельдеу әдістерін меңгеру; 

орнықтылықты бағалау критерийлері мен әдістерін оқып үйрену; сызықты  және  импульстік  жүйелер  жөнінде  көлемді  түсініктер  мен    энергия 

ресурстарын  және  энергетикалық  қондырылғыларды  тиімді  қолдануға 

бейімдейтін білім қорын қалыптастыру. 

  

 

4.3 Курстың сипаттамасы 

«

Автоматты басқару теориясы» пәні келесі негізгі бөлімдерді қамтиды: 

1) 


Автоматты реттеу жүйесін құрудағы жалпы принциптер және қолданылатын  

математикалық аппараттар;  

2) 

Автоматты реттеу жүйесінің статикасы мен динамикасы;  3) 

Автоматты реттеу жүйесінің динамикалық   сипаттамалары;  

4) 

Реттеу жүйесінің типтік буындары және олардың сипаттамалары;  5) 

Автоматты реттеу жүйесінің орнықтылығын талдау;  

6) 

Реттеу сапасын бағалау; 7) 

Сызықты автоматты реттеу жүйесінің синтезі. 

 

 

Курстың соңында пәнді оқу арқылы студент: 

тани білуі керек: 

өлшеу  құралдарының  және  автоматты  реттеу  жүйесінің  статикалық  және динамикалық сипаттамаларын; 

сызықты және импульстік жүйелер жөнінде көлемді түсініктерді;  білуі керек: 

реттеу жүйесінің типтік буындары және олардың сипаттамаларын;  автоматты реттегіштер және олардың сипаттамаларын; 

орнықтылықты бағалау критерийлері мен әдістерін; реттеу сапасын бағалау; 

сызықты автоматты реттеу жүйесінің синтезі; меңгеруі керек: 

автоматты реттеу теориясының принциптері мен заңдылықтарын меңгеру; 

реттеу  жүйелерін  құру  жолдарын,  оларды  математикалық  бейнелеу  және модельдеу әдістерін меңгеру; 

 

  

ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ  

 

5

.1 Дәрістердің тақырыптық мазмұны 

 

Дәр./ 


апт. 

Уақ


ы 

ты 


 

                                      

Тақырыбы 

Әдебиет 


реті 

 

1/I  

Негізгі ұғымдар мен түсініктемелер. Автоматты 

реттеу 

жүйесінің функционалдық 

және 


алгоритмдік  құрылымы.  Автоматты  басқару 

жүйесін жіктеу.  Автоматты  реттеу  теориясында 

пайдаланылатын математикалық аппараттар.  

1, 2, 5, 7 

2/III 

 

Статикалық буындар 

және 


статикалық 

сипаттамалар. Реттеу статизмі және  

  

сипаттамаларды корректирлеу. Бірнеше реттелуші шамалары  бар  сызықты  жүйенің  статикасы. 

Автоматты  реттеу  жүйесінің  қозғалыс  теңдеуі 

және  оны  сызықтау.  Автоматты  реттеу 

жүйелеріндегі процестер және типтік әсерлер.  

1, 2, 5, 7 

3/ V


 

 

 Автоматты реттеу жүйесі элементтерінің  

  

қосылысы және беріліс функциясы.   

Құрылымдық схемаларды пара-пар түрлендіру.  

Уақыттық немесе өтпелі сипаттамалар.  

 

 Типтік әсерлер кезіндегі реттеу жүйесінің дәлдігі.  

1, 2, 5, 7 

4/VII

 

  

Буындарды  жіктеу.  Инерциясыз  буын.  Бірінші 

ретті апериодты буын. Екінші ретті апериодтық 

буын. Тербелмелі буын.  

1, 2, 5, 7 

5/I


Х 

 

Буындарды  жіктеу.  Дифференциалдаушы  буын. Интегралдаушы буын. Кешігу буыны 

1, 2, 5, 7 

6/ 

ХI

  

Орнықтылық жөнінде жалпы түсінік.  

  

бойынша орнықтылықты зерттеудің жалпы әдісі. Раус – Гурвиц критерийі. Михайлов критерийі.  

Найквист  критерийі.  Логарифмдік  жиіліктік 

сипаттамалары 

бойынша 


орнықтылық 

критерийі.  Орнықтылық  аймағын  тұрғызу 

әдістері. Орнықтылық қоры туралы түсінік.  

Таза  кешігу  буыны  мен  жүйе  беріліс 

функциясының  орнықтылыққа  ықпалы.    Реттеу 

объектісінің негізгі қасиеттерін анықтау 

1, 2, 5, 7 

7/

ХIII  

Реттеу сапасының негізгі көрсеткіштері.  

Реттеу сапасының жанама бағалары.  

Реттеу сапасының интегралдық көрсеткіштері.  

Реттеу сапасын жиіліктік әдіспен бағалау.  

Тұйық  жүйенің  нақты  жиіліктік  сипаттамасын 

1, 2, 5, 7 

 тұрғызу.  Параметрлік қобалжыту әсеріне деген 

жүйе сезімталдылығын бағалау 

8/ 

ХV 


                                         

 

Реттеу жүйесінің синтезі жөнінде жалпы түсінік. Реттеуіштер және реттеу заңдары.  

Реттеу  заңына  туындыны  және  интегралды 

енгізу.  Жүйенің  қалаулы  логарифмдік  жиіліктік 

сипаттамасын алу.  

Коррекциялау құрылғыларының синтезі.  

Инварианттық теориясынан қысқаша түсініктер 

1, 2, 5, 7 

  

5.2 

Практикалық сабақтар мазмұны 

 

Прак. 


саб./ 

апт.  


Уа 

қыт


ы 

Тақырыбы 

Тарау 

және дәріс нөмірі 

1/ I


Х 

 

Автоматты  басқару  жүйесінің  элементтерінің дифференциалды теңдеулерін құрастыру. 

2/ХI 

 

Жиіліктік  функцияларды  анықтау,  оларды түрлендірі, жиіліктік сипаттамаларды тұрғызу. 

3/ХIII 

 

АБЖ  құралымдық  сұлбасын  құрастыру  және түрлендіру,  Тұйық  АБЖ-ң  дифференциал 

теңдеуін жазу. 

4/ 


ХV 

 

Графиктік аналитикалық және алгебралық критерийлердің көмегімен динамикалық 

жүйелердің орнықтылығын зерттеу. 5.3 

Зертханалық сабақтар мазмұны 

 

Зерт. саб./ 

апт. 


Уа 

қы

ты Тақырыбы 

Тарау және 

дәріс нөмірі 

1/ 


I, III  

 

Эксперимент  жүзінде  реттеу  объектісінің өтпелі  сипаттамасын  алу,  оның  беріліс 

функциясын анықтау. 

Әдістемелік  

Нұсқаулар 

2/  

V, VII  


 

Типтік  сызықтық  буындардың  өтпелі  және 

жиіліктік сипаттамаларын зерттеу. 

Әдістемелік  

Нұсқаулар 

3/ 


IX,XI,  

 

Типтік  сызықтық  реттегіштердің  өтпелі  және жиіліктік сипаттамаларын зерттеу. 

Әдістемелік  

Нұсқаулар 

4/  


XIII, XV 

 

Тұйық автоматты 

басқару 


жүйелерін 

модельдеу және зерттеу. 

Әдістемелік  

Нұсқаулар  

 

 

 5.4 

Есептік – сызба жұмыстары: 

 

ЕСЖ арнайы жазылған әдістемелік нұсқаулар бойынша орындалады. Ә.М. [10, 11] 

 

5. 5 

Студенттердің өзіндік жұмыстарының тақырыптары: 

 

Автоматты реттеу теориясында пайдаланылатын математикалық аппараттар. Автоматты реттеу жүйесінің қозғалыс теңдеуі және оны сызықтау. 

Құрылымдық схемаларды пара-пар түрлендіру.  Буындарды жіктеу. Дифференциалдаушы буын. Кешігу буыны. 

Логарифмдік жиіліктік сипаттамалары бойынша орнықтылық критерийі. Тұйық жүйенің нақты жиіліктік сипаттамасын тұрғызу.   

Реттеу сапасын жиіліктік әдіспен бағалау. Жүйенің қалаулы логарифмдік жиіліктік сипаттамасын алу.  

5.6 

Емтихан сұрақтары: 

 

1. 


Автоматты басқару жүйесі мен оны құрайтын  элементтер туралы жалпы   

 

түсініктер. 2.  

Реттеуіштер және реттеу заңдары. 

3.  

Автоматты басқару жүйесін жіктеу. 4. 

Пропарционалдық реттеуіш  сипаттамалары. 

5.  

Автоматты басқару жүйесінің құрылымы. 6. 

Интегралдық  реттеуіш  сипаттамалары. 

7.  

АБЖ-ң статикалық  сипаттамаларына түсінік беру. 8.  

Пропарционалыдық-интегралдық реттеуіш  сипаттамалары. 

9. 

АБЖ-ң динамикалық  сипаттамаларына түсінік беру. 10. 

Пропарционалыдық- дифференциалдық  реттеуіш  сипаттамалары. 

11.  

АБЖ-ң негізгі құрылымы. 12.

Пропарционалыдық  –  интегралдық  –  дифференциалдық    реттеуіш  

сипаттамалары. 

13. 


АБЖ-ң дифференциал теңдеулері. 

14. 


Сызықтық АБЖ-ң орынқтылығы туралы түсінік. 

15.  


АРЖ-ң беріліс функциясы. 

16. 


Сызықты АРЖ-ң орнықтылығын зерттеу 

17. 


АРЖ-ң типтік буындары: инерциясыз буын  сипаттамалары. 

18. 


АРЖ-ң типтік буындары: инерциялық (күшейткіш) буын  сипаттамалары. 

19.  


Раус-Гурвиц критерийі бойынша АРЖ-ң орнықтылығын  зерттеу. 

20. 


АРЖ-ң типтік буындары. Апериодтық  буынның сипаттамалары. 

21. 


Михайлов критерийі бойынша АРЖ-ң орнықтылығын  зерттеу. 

22.АРЖ-ң типтік буындары. Нақты дифференциалаушы буынның сипаттамалары. 

23. 

Найквист  критерийі бойынша АРЖ-ң орнықтылығын  зерттеу. 24.  

АРЖ-ң типтік буындары. Интегралдаушы буынның  сипаттамалары. 

25. 

Логарифмдік  жиіліктік сипаттамалары бойынша орнықтылық критерийі. 26.  

АРЖ-ң типтік буындары. Тербелмелі буынның  сипаттамалары. 

 27. 

Орнықтылық  аймағы туралы түсінік. Оны турғызу әдістері 

28. 

АРЖ-ң типтік буындары. Кешігу буынының  сипаттамалары. 29. 

Орнықтылық қоры туралы түсінік. 

30.  

АРЖ-індегі буындардың қосылыс түрлері. Буындарды тізбектеу қосу. 31.  

Бір  комплексті параметр жазықтығын Д-бөліктеу. 

32.  

АРЖ-індегі буындардың қосылыс түрлері. Буындарды параллель қосу. 33. 

Екі нақты параметрлі жазықтығын  Д-бөліктеу. 

34.  

АРЖ-індегі буындардың қосылыс түрлері. Буындарды қарсы-параллель қосу немесе кері байланысты қосылыс. 

35. 


АРЖ-ң жиіліктік сипаттамалары. 

36.  


Тұйықталған АБЖ-не түсінік беру. 

37. 


Типтік буындар. Апериодтық буынның сипаттамалары. 

38.  


АРЖ-ң дифференциал  теңдеулері. Лаплас түрендіруі. 

39. 


Автоматты жүйе элементтері. 

40.  


Реттеуіштер және реттеу заңдары. 

41.  


Басқару жүйесінің дифференциал  теңдейлері. 

42. 


АБЖ-ң статикалық  сипаттамалары және статикалық буындар. 

43. 


Реттеу сапасының негізгі көрсеткіштері. 

44. 


Реттеу сапасының жанама бағалары. 

45. 


Реттеу сапасының интегралдық  көрсеткіштері. 

46. 


Құрылымдық  схемаларды пара-пар түрлендіру. 

47. 


Реттеу сапасын  жиіліктік әдіспен бағалау. 

48.  


Реттеу жүйесінің синтезі жөніндегі негізгі түсініңтер. 

49. 


АБЖ-ң құрылымы, негізгі элементтері. 

50. 


АРЖ-гі  процестер.  Бірлік  сигналдар.  Бірлік  импульс  немесе  дельта-функция 

ұғымдарына түсінік. 

51. 

АРЖ-ң уақыттық немесе өтпелі сипаттамалары. 52.  

Статикалық  және астатикалық реттегіштер 

53.  

Автоматты  басқару  жүйесі  мен  оны  құрайтын    элементтер  туралы  жалпы түсініктер. 

54.  


Автоматты басқару жүйесін жіктеу. 

55. 


Сызықтық АБЖ-ң орынқтылығы туралы түсінік. 

56. 


АРЖ-ң  типтік  буындары.  Нақты  дифференциалаушы  буынның 

сипаттамалары.  

57. 

Ляпунов бойынша орнықтылықты зерттеудің жалпы әдісі.  Студенттердің білімін бағалау жүйесі туралы мәлімет 

 

           6.1 Бағалау жүйесі 

 

Студенттердің  курс  бағдарламасын  меңгерудегі  жетістіктерінің  деңгейі  

төмендегі жалпы бағалар жүйесі бойынша бағаланады (1Кесте). 

 

  

 

 

Кесте 


Әріптік 

жүйе 


Балдық 

жүйе 


АЭжБУ- 

нің балдық 

жүйесі 

%-

тік құрамы  Дәстүрлік баға   

        

А 

4,0 


95- 100 


Өте жақсы 

        

А- 

3,67 


90-94 


Өте жақсы 

В+ 

3,33 


85-89 


Жақсы 

В 

3,0 


80-84 


Жақсы 

В- 

2,67 


75-79 


Жақсы 

С+ 

2,33 


70-74 


Қанағаттандырарлық 

С 

2,0 


65-69 


Қанағаттандырарлық 

С- 

1,67 


60-64 


Қанағаттандырарлық 

Д+ 

1,33 


55-59 


Қанағаттандырарлық 

Д- 

1,0 


50-54 


Қанағаттандырарлық 0-49 

Қанағаттандырарлықсыз 

Өту  рейтингі  (РД)  ағымды  бақылау  мен  межелік  бақылау  нәтижелері  бойынша 

мәндік еселеушісі арқылы есептеледі (2 Кесте). 

Кесте  


                      

Параметрі 

  

Мәндік еселеушісі Зертханалық практикумды орындау  

               0,3 

ЕСЖ орындау  

               0,3 

Межелік бақылау 

               0,2 

Дәрістік сабақтарға қатысуы  

               0,1 

Практикалық сабақтағы белсенділігі  

               0,1 

Қорытынды өту рейтингі (РД) 

               1,0 

Семестр барысындағы қорытынды баға былай анықталады (3 Кесте). 

Кесте  Параметрі 

%-

тік құрамы Бал (макс) 

Өту рейтингі (РД) 60 

60 

Емтихан бағасы 40 

40 

Қорытынды баға:  

0,6∑ РД +0,4 емт. 

100 

100 

Қорытынды бағаны есептеу формуласы  

И = 0,6РД+0,4Э, 

мұндағы Э – емтихан бағасы. 

Ағымды және аралық бақылау нәтижелерін тапсыру мерзімдері пән бойынша 

барлық ағымды бақылау түрлерінің күнтізбекті бейнесінен анықталады (4 Кесте).  

  

 

  

 

  

 Кесте – Пән бойынша барлық ағымды бақылау түрлерінің күнтізбеклік бейнесі 

Апта 

лар 


1  2  3 8  9 10 

11 


12 

13  14 


15 

Бақы


лау 

түрі 


З

Ж 

 Д

әр

іс 

З

Ж  

Дәріс 


  

ЕСЖ 


тапсы

рма 


сын 

беру 


 

З

Ж Дәріс 

 

ЕСЖ тапсы

рма 


сын 

беру 


 

ЗЖ 


 

МБ 

Д

әріс

 

ЗЖ 

 

ПС 

Дәріс  


 

 

ЕСЖ ЗЖ 


 

 

ПС Дәріс 

 

 ЕСЖ 

ЗЖ  

 

ПС Дә

ріс  


 

ПС 


ЗЖ 

 

Дә ріс 

 

МБ  

СБ 

Қойы


ла 

тын 


m

ах 


балл 

2  1  2 

2; 

1  2; 1; 


2; 


1; 


2; 


1;2; 

1; 


5; 

ЗЖ –зертханалық жұмыстарды қорғау, МБ –межелік бақылау, ЕСЖ – есептік-сызба жұмысын қорғау, ПС – практикалық сабақ тапсармаларын өткізу, Лек –

лекциялық дәрістерге қатысуы; СБ – соңғы бақылау тест 

Пән  бойынша  өткізілетін  соңғы  аттестацияға  оқушылар,  егер  пәннің  толық 

бағдарламасын,  зертханалық  жұмыстар,  есептеу-сызба  жұмыстарын,  семестрлік 

тапсырмаларды,  шектік  бақылау  және  басқа  да  міндетті  жұмыстарды  орындаса 

ғана  жіберіледі.  Межелік  бақылау  жазбаша  түрде  өткізіледі  (тестілеу  [тестілер 

қосымша бумада келтірілген] немесе есептер шығару  [5, № 1.8, 1.15,  1.24, 1.28, 

1.31, 1.32; 8, 27

б., 59б.]). 

       


Соңғы бақылауға (емтиханға) студент, егер қосынды рейтингтік 60 бал 

жинаса ғана жіберіледі. 

        

Пән бойынша соңғы бақылауда(ауызша, жазбаша немесе қиюласқан түрде 

өткізілетін емтиханда) оқушының білімді игеру сапасы анықталады («А» мен 

«D»  аралығында өте жақсы, жақсы, қанағаттанарлық бағаланатын). 6.2 

Балдарды қою саясаты: 

1,2,3  кестелерде  көрсетілген  бағалама  балдары  максималдық  болып  саналады. 

Олар  жұмыс  уақытысында  және  сапалы  орындалған  уақытта  ғана  қойылады. 

Тесттің  және  дәрістік  сабақтарға  қатысудың  бағалама  балдары  дұрыс  жауаптар 

санына және студент қатыспаған дәрістер санына қарасты қойылады. 

6.3 

Университетте  оқушылардың  академиялық  мобилділігін 

ұйымдастыру кезінде бағаларды бір жүйеге келтіру 

ECTS (


Несиелерді өткізу және жинақтаудың Европалық жүйесі) бойынша  5 және  

Кестелер қолданылады.  

 

  

 

 

Кесте – ECTS бойынша бағаларды ҚР оқушылардың білім жетістіктерін бағалау 

жүйесіне өткізу  

ECTS 

бойынша 

баға 

Әріптік 

жүйе 

бойынша 

баға  

Балдың 

сандық 

эквиваленті  

%-

тік 

құрамы  

Дәстүрлік баға  

 4,0 


100 

Өте жақсы 

B+ 

3,33 


85 

Жақсы 
3,0 


80 2,0 


65 

Қанағаттандырарлық 

1,0 


50 

FX, F Қанағаттандырарлықсыз 

Кесте  –  ҚР  оқушылардың  білім  жетістіктерін  бағалау  жүйесіндегі  бағаларды  ECTS 

бойынша бағаларға өткізу  Әріптік 

жүйе 

бойынша 

баға 

Балдың 

сандық 

эквиваленті  

%-

тік 

құрамы  

Дәстүрлік баға  

 

ECTS 

бойынша 

баға 

4,0 


95-100 

Өте жақсы 

А- 

3,367 


90-94 

B+ 

3,33 


85-89 

Жақсы 
3,0 


80-84 

Жақсы 
В- 

2,67 


75-79 

С+ 

2,33 


70-74 

Қанағаттандырарлық С 

2,0 


65-69 

Қанағаттандырарлық 

С- 

1,67 


60-64 

D+ 

1,33 


55-59 

1,0 


50-54 

Қанағаттандырарлық 

0-49 Қанағаттандырарлықсыз  FX, F Пәннің саясаты: 

- 

сабақтарға кешікпеу және үнемі қатысу; 

сабақтарға кешікпеу және тыс қалдырмау; оқытушы ұсынған сабақты өткізу қойылмасына мұқият қадағалау және қатысу;  

белгілі  себептермен  жіберілген  зертханалық  сабақтарды  (деканаттың  рұқсаты болған жағдайда) қайтадан пысықтау; 

пәндік  жұмысты  қорғау  үшін  тексеруге  ең  соңғы  аптадан  бір  апта  бұрын кешіктірмей өткізу; 

кітапханада және үйде өз бетімен дайындалу. 

Академиялық этика нормалары: 

тәртіптілік; 

тәрбиелілік; ізгілік; 

адалдық; жауапкершілік; 

аудиторияда жұмыс жасағанда ұялы телефондар сөндірілуі тиіс.  Түсінбеушілік  жағдайлар  оқу  топтарында  оқытушымен,  эдвайзермен  ашық 

талқыланып, түсінбеушілікті шешу жолдары табылмаса, деканат қызметкерлеріне 

жеткізілуі тиіс. 

 

10 9. 

Әдебиеттер тізімі: 

Негізгі әдебиеттер: 

1. Бекбаев А.Б., Сулеев Д.Қ., Хисаров Б.Ж. Автоматты реттеу теориясы: Оқулық.- 

Алматы, 2005.- 267бет. 

2. 


Ротач В.Я. Теория автоматического управления.-М.:МЭИ, 2004.- 400с. 

3.  Плетнев  Г.П.  Автоматизация  технологических  процессов  и  производств  в 

теплоэнергетике.-М.: МЭИ, 2005.-352с. 

Бесекерский В.А., Попов Е.П.   Теория систем автоматического управления.  - М.: Профессия, 2003. 

Яковлев В.Б. Теория автоматического управления. – М.: Высшая школа, 2003. Душин С.Е.  Теория автоматического управления. – М.: Высшая школа, 2003. Қосымша әдебиеттер: 

Дорф  Р.,  Бишоп  Р.  Современные  системы  управления:-М.:  Лаборатория базаовых знаний, 2002. - 832с. 

Бекбаев  А.Б.  Автоматика  және  өндірістік  процестерді  автоматтандыру: Оқулық.- Алматы: Білім, 1995.-288бет. 

Теория автоматического управления/ Под.ред. Ю.М.Соломенцова.-М.: Высшая школа,1999.-268с. 

Стефани  Е.П.  Основа  расчета  настройки  регуляторов  теплоэнергетических процессов.-М.: Энергия,1972.-376с. 

Стефани  Е.П.,  Панько  М.А.,  Пикина  Г.А.  Сборник  задач  по  основам автоматического 

регулирования 

теплоэнергетических 

процессов.-М.: 

Энергия,1973.-336с. 

Әдістемелік материалдар 

1. 


Бекалай  Н.К.,  Джаманкулова  Н.О.  Теория  автоматического  управления. 

Методические  указания  к  выполнению  расчетно-графических  работ  и  

контрольные  задания  для  студентов  всех  форм  обучения  специальности  

5В071700 – Теплоэнергетика. - Алматы: АУЭС, 2010.- 15 с. 

2. 

Бекалай  Н.К.,  Джаманкулова  Н.О.  Автоматты  басқару  теориясы.  5В071700  –Жылуэнергетика  мамандығы  бойынша  оқитын  студенттер  үшін  есептік-сызба 

жұмыстарын және бақылау тапсырмаларын орындаудың әдістемелік нұсқаулары. 

Алматы: АЭжБУ, 2011.- 15 б. 3. 

Бекалай  Н.К.,  Джаманкулова  Н.О.  Жылуэнергетикасындағы  жылутехникалық 

процестерді  автоматты  басқару  теориясы  және  автоматты  басқару  жүйелері. 

5В071700  –Жылуэнергетика  мамандығы  бойынша  оқитын  студенттер  үшін 

зертханалық  жұмыстарды  орындаудың  әдістемелік  нұсқаулары.  -  Алматы: 

АЭжБУ, 2013.- 20 б. 

4. 

Бекалай  Н.К.,  Джаманкулова  Н.О.  Теория  автоматического  управления  и системы  ватоматического  управления  теплотехническими  процессами  в 

теплоэнергетике. Методические указания к выполнению лабораторных работ для 

студентов  всех  форм  обучения  специальности    5В071700  –  Теплоэнергетика.  - 

Алматы: АУЭС, 2014.- 20 с.  

 

 11 

Document Outline


Каталог: student -> sillabus 2013 -> pte kz
sillabus 2013 -> Бекітемін ээф деканы В. И. Денисенко
sillabus 2013 -> Бекітемін ээф деканы
sillabus 2013 -> Бекітемін ээф деканы В. И. Денисенко
sillabus 2013 -> «АҚпараттық технологиялар» факультеті «АҚпараттық ЖҮйелер» кафедрасы
sillabus 2013 -> «АҚпараттық технологиялар» факультеті «АҚпараттық ЖҮйелер» кафедрасы
sillabus 2013 -> Ээф деканы Денисенко В. И
pte kz -> Өнеркәсіптік жылуэнергетика кафедрасы
pte kz -> Алматы энергетика және байланыс университеты жылуэнергетика факультеті

жүктеу 145.19 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет