Syllabus титулдық парағы ф со пгу 18. 3/37жүктеу 94.41 Kb.
Pdf просмотр
Дата14.09.2017
өлшемі94.41 Kb.

Пән бойынша

оқыту бағдарламасының  

Форма

(Syllabus) титулдық парағы Ф СО ПГУ 7.18.3/37

Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі

С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті

Cәулет-құрылыс факультеті

«Өмір тіршілік қауыпсыздыгы және қоршаған ортаны қорғау» кафедрасы

ПӘНІ БОЙЫНША ОҚЫТУ БАҒДАРЛАМАСЫ

(Syllabus)

51В012000- «Кәсіптік оқыту» мамандығының студенттеріне арналған

« Қазіргі замандағы компьютерлік технологиясы» пәні бойынша 

Павлодар


 

оқыту бағдарламасын 

Форма

(Syllabus) бекіту парағы  Ф СО ПГУ 7.18.3/38

пән бойынша 

БЕКІТЕМІН

 Декан АСФ

________М.К. Кудерин 

 «___»__________2011г.

Құрастырушы: _______________ аға оқытушы Алдунгарова А.Қ.

«Өмір тіршілік қауыпсыздығы және қоршаған ортаны қорғау» кафедрасы

51В012000- «Кәсіптік оқыту» мамандығының студенттеріне арналған

« Қазіргі замандағы компьютерлік технологиясы» пәні бойынша

пәні бойынша оқыту бағдарламасы (Syllabus)

Бағдарлама 2011ж. «___»______ бекітілген жұмыс оқу бағдарламасының негізінде

әзірленген

Кафедра отырысында ұсынылған 2011 ж. «___»____ №__хаттама 

Кафедра меңгерушісі ____________ Қ. Ш. Арынғазин    

2011 ж. «___»____

 

 

Факультеттің әдістемелік кеңесімен құпталған           2011ж. «___»_____  №__хаттама

ОӘК төрағасы________________ В.А. Козионов

2011 ж. «___»_____


1 Оқытушылар туралы мәліметтер және байланысу ақпараттары 

«Өмір   тіршілік   қауыпсыздығы   және   қоршаған   ортаны   қорғау»   кафедрасы   сәулет-

қүрылыс   факультетінің   аға   оқытушы   Алдунгарова  Алия  Қайратқызы,   дәріс   жүмыстары.

оқытушы  Кунанбаева   Диана   Мергалиевна,   практикалық   жүмыстар  тел.   (8-7182)679775.  (і

1208). Мекен жайы: А корпусы (к. Ломов, 64), аудиториясі 133, 

2 Пән туралы мәліметтер

Бұл пәні 3 семестрлерде орта кәсіби білім негізінде оқу нысанында 

51В012000-   «Кәсіптік   оқыту»  мамандығының   студентер   үйренеді.   Сағатының   жалпы

көлемі  – 90 сағат,  соның ішінде  60 сағат  өздік  жұмыстарына  берінеді.  Бақылаудын  түрі -

емтихан. 

3 Пәннің еңбек сыйымдылығы

Оқу 


формасы

Бақылау формасы

Білім алушылардың

жұмыс көлемі, сағат-

пен

Курс және семестр (сағаттарды)бойынша сағаттарды бөлу

Е

мти

ха

нС

ы

нақ

К

ЖК

Ж

ЕГ

Ж

БЖ

Барлығы


Д

әр

ісТ

әж

иріб

е

СӨ

Ж

Жал

пы

Ауд

.

СӨ

Ж

күндізгі, орта кәсіби  білім негізінде,  т/ж 2010

3

--

-

--

90

3060

3 семе-


стрі

15

1560

4 Пәннің мақсаты және міндеттері

«Қазіргі замандағы компьютерлік технологиясы» пәні мамандық бойынша дипломдық,

курстық   есеп-графикалық   жұмыстарды   орындауға   арналған.   Курстың   мақсаты   AUTOCAD

элементтермен   қолдану   негізінде   астықты   өндеу   мен   сақтау   кәсіпорындарының

технологиялық жобасын оқып үйрету.

5 Білімге, икемділікке және дағды-машықтарға қойылатын талаптар 

жобаның   трационды   әдіспен   қарастыру   (жоба   түрі,   ТЭҚ,   технологиялық   үрдістің

формальді схемасы, сандық-көлемдік есебі, генплан және көлік, қоршаған ортаны қорғау);

жобану жүйелі техникалы принцип бойынша қарастыру

жаңа информационды жағдай жұмысының дағдысын формальдау.

6 Пререквизиттер: 

Қолданбалы математика, информатика, компьютерлік жоба7 Постреквизиттер:

Дипломдық жұмыс8 Тақырыптық жоспар 

ТЕМАТИКАЛЫҚ ЖОСПАРп/п

Аталуы

Сағаттың саны

дәр

тәж

сөж

1

2

3

4

5

1

Қазіргі заманына сай жобалау жүйесінің ерекшеліктері3

6

2Қабат. Объектінің қасиеті

3

61

2

3

4

5

3

Блоктар, топтар, сыртқы сілтемелер3

6

4Мәтінді енгізу

3

65

Объекттердің геометриядағы жай редактілеуі.

3

6

6Сызбаны баспаға шығаруға дайындау

3

67

Түзулердің түрлері, түсі мен қабаты

3

6

8Рендеринг

3

69

Өлшемдері

3

6

10Өлшемдерді құру және штрихтеу

3

6Барлығы:

15

1560

9 Пәннің қысқаша сипаттамасы

Қазіргі   замандағы   компьютерлік   технологиясы   пәні,   мазмұны,   шешетін   міндеттері

беріледі. Компьютерлік  жобалау арқылы пәндер автоматтандыру жобалау ролі мен орыны.

Қазіргі замандағы компьютерлік технологиясы курсындағы негізгі түсініктермен анықтаулар.10 Курстың компоненттері 

10.1 Дәрістердін атаулардың тізбе

Дәріс 1 Қазіргі заманына сай жобалау жүйесінің ерекшеліктері.

Жобалаудың   сатылармен   кезендері.   Жобалау   процессінің   толық  жетілдіру   әдістері.

Жобалау процессінің мінездемесі. Жобалау объектілерінің мінездемесі.

Дәріс 2 Қабат. Объектінің қасиеті

Негізгі құралдар панелі болып, қасиеттермен жұмыс істеуге арналған Properties панелі.Дәріс 3 Блоктар, топтар, сыртқы сілтемелер.

BLOCK командасын қолдану.Дәріс 4 Мәтінді енгізу.

TEXT  және MTEXT командалары көмегімен жазбалар құрылуы.Дәріс  5 Объекттердің геометриядағы жай редактілеуі 

Статус   қабаттарды   орнату   және   көшіру.   Тордың,   осьтердің   құру.   Осьтердің

маркеровкасы   қабырғаны   редактрлеу.   Пилястрді   жасау.   Тірілген   қабырғаларды   және

пандустарды жасау.10.2 Тәжірибелік сабақтардың тізбе

Тәжірибелік сабақ 1. Сызбаны баспаға шығаруға дайындау.

AutoCAD-ң   графикалық   жүйесі.   AutoCAD-ң   графикалық   интерфейсі.   Графикалык

аймақ. Меню және құралдар тақтасы командалық жол. Жағдай жолы. Диалогтік терезелер.

Негізгі   ұғымдары   AutoCAD-ң   командалары,   графикалық   примитивтер   координат   жүйесі,

өлшем бірлігі мен масштаб, қабаттар. Сызбаны құру және ашу. Файлды сақтау. Редактордан

шығу


Тәжірибелік сабақ 2. Түзулердің түрлері, түсі мен қабаты.

Қиылысу   жерлерің   маркерлерін   құру.   Композициясын   топтарға   қиылысы   жерлерін

қосу.   Контур   қабатының   биіктігі   өзгерту.   Бөлменің   өзгеруі.   Сегменттерді   қосу.   Таңдалған

сегменттерді өзгерту.Тәжірибелік сабақ 3. Рендеринг.

LIGHT, RMAT, LSNEW.Тәжірибелік сабақ 4. Өлшемдері.

Өлшемдер орнату үшін Dimension  опциясына жүгінуТәжірибелік сабақ 5. Өлшемді редакторлау және штрих кұру.

Өлшемдер: сызықтық, (көлденен, тігінен, паралельдік бұрылған), бұрыштық, диаметр,

радиус. Өлшемдерді еңгізудін негізгі командалары. Өлшемнің құрылу элементтері. Өлшемді


тізбегі   және   жалпы   базадағы   өлшемдер.   DIMEDIT,   DIMTEDIT,   DDEDIT,   DDMODIFY

командалар көмегімен өлшемдерді редакторлау.10.3 СӨЖ мазмұны

10.3.1 СӨЖ құрылымы және жалпы мазмұныр/с

СӨЖ түрі

Есепті беру

түрі

Бақылаудыңтүрле

рі

Сағат

көлемі

1

Дәріс сабақтарға дайындалу-

Сабаққа қатысу

15

2

Тәжірибелік сабақтарға дайындалу, ұй тапсырмасын 

жасау


Жұмыс дәптері Сабаққа қатысу

15

3Аудиториялық сабақтардың 

мазмұнына кірмеген 

тапсырмаларды дайындау 

Конспект


РБ тестілеу

15

4Бақылау іс-шараларына 

дайындалу

-

РБ1   және   РБ2нәтижесі

15

Барлығы 60

10.3.2 Студенттерге өздігінен оқуға арналған тақырыптар 

Тақырып 1. Қазіргі заманына сай жобалау жүйесінің ерекшеліктері. [3, б.32-34; 2, б. 24-

25; 5, б. 86 – 94].

Тақырып 2. Қабат. Объектінің қасиеті. [7, б.12-16; 2, б. 18-24; 5].

Тақырып 3. Блоктар, топтар, сыртқы сілтемелер. [3, б.118-124; 5, б. 67-68; 9, б. 27-29].

Тақырып 4. Мәтінді енгізу. [4, б.7-11; 5, б. 23-25; 5, 2. 11 – 13].

Тақырып 5 Объекттердің геометриядағы жай редактілеуі. [1, б.10-12].

Тақырып 6. Сызбаны баспаға шығаруға дайындау. [8, б.56-58; 2, б. 24-28].

Тақырып 7. Түзулердің түрлері, түсі мен қабаты. [3, б.41-46].

Тақырып 8. Рендеринг. [1, б.32-34; 2, б. 24-25; 5, б. 86 – 94].

Тақырып 9. Өлшемдері. [8, б.132-148].

Тақырып 10. Өлшемдерді құру және штрихтеу. [5, б.100-115].11 Курстың саясаты

СӨЖ мезгілдер орындалулары жүмыстардың кестесімен сәйкестікте өзгереалады.

Егер сіздер барлық жүмыстың кешігулерсіз барып шықса, оларға дайын болсаңыздар

және   жүмыстарда   белсенді   жүмыс   істейсіздер,   онда   көрсетілген   бақылау   шаралардың

календарлық графигында максималдық балды теріп аласыздар

Бақылау   шаралардың   графиктің,   сабақтарда   мінез-қүлық   ережелерінің,   кешігудің

бұзулар   балдардың   алуымен   жазалады.   Оқулық   процесте   қатысу   ол   сабақты   қатысуға

білдіреді,  топ  жүмысында талқылауларда дайын жэне белсенді  болу.  Сіздердің практикалық

жүмыстарға   дайындау   сүрақтармен,   лекциялық   дэптерлердің   тексеруімен,  топ  жүмысында

қатысумен тексеріледі.

Егер Сіздер дэріс сабаққа қатыспайсыз, онда сіздірден 3-4 балл алынады. Егер Сіздер

практикалық жүмысқа дайын емессіз, сабақта енжар, онда 4-5 бал жоғалтуға болуы мүмкін,

сабақта  енжар,  онда  3   бал  жоғалтуға   болуы   мүмкін.   Егер   сіздер   дербес   жүмыстарды

істемейсіз, онда Сіздерден 2 бал есептеп шығарады.

Семестрде   өткен   материалмен  тест  түрінде   екі   рубеждік   бақылау   Алдын  ала  ескерілген.

Тестілерде 20 сүрақ. Әрбір сүраққа дұрыс жауаптың артынан сіздер бір балды аласыздар. Егер

Сіздер   шекаралық   бақылауда   қатыспасаңыздар,   онда   сіздердің   рейтингіңіз   нольге   бірдей

болады.


Егер Сіз сабақта немесе бақылау шараларда болганжоқсыз, Орынды себеппен немесе

сондайсыз, онда Сіздер консультация уақытында жүмыспен өтеу міндеттіЖүмыс қорытындылай артынан семестрде екі рет ағымдағы үлгерім қорытынды балы

анықталады ( рейтингі ). Барлықтардың бақылау түрлерінде көшіру мүмкін емес жэне жазала-

ды (бақылау шарадан қашықтаумен).

Егер   сіздер   тәртіпті   бүзсаңыздар  немесе  кез   келген   сабаққа   кешігесіздер   онда

қатысудың артынан бал 50 пайызға аласарады. Егер сізді сабақтан қашықтатса қатысудың ар-

тынан жэне дайындауды балы нольге бірдей болады.12 Әдебиеттер тізімі

Негізгі әдебиеттер:

1. Арынгазин К.Ш., Гирнис С.Р.Математические модели и программная реализация 

задач автоматизированного формирования схемы технологического процесса на элеваторах 

Учебное пособие, ПГУ им. С. Торайгырова, Павлодар, 2003

2. AutoCAD 2004 [Электронный ресурс]:рус. и англ. версии Delta-MM Corp. 2003

3. Погорелов В. AutoCAD:трехмерное моделирование и дизайн БХВ-Петербург 2003

4. Ткачев Д. AutoCAD 2002:Самоучитель Питер 2003

5. Трактовенко И. AutoCAD 2002:справочник Лаборатория Базовых Знаний2003 

6. Шкреба Е. В.Черчение в системе AutoCAD 2000:метод. указания к выполнению ла-

бораторных работ по дисциплине "Инженерная и компьютерная графика" для студ. энергети-

ческих спец. дневная форма обучения ПГУ им. С. Торайгырова 2004

Қосымша әдебиеттер:

7. Мидлбрук М.AutoCAD 2000 для "чайников":Пер. с англ.Диалектика 2003

8. Омура Д. AutoCAD 2000:Справочное руководство: Пер. с англ.ЛОРИ 2002

9. Россоловский А.В. AutoCAD 2002, 2002LT, 2000:Справочник командКУДИЦ-

ОБРАЗ, 2002

10. Финкельштейн Э. AutoCAD 2000. Күндізгі оқу нысанының студенттеріне арналған бақылау іс-шараларының күнтізбелік

кестесінің үлгілері

СӨЖ тапсырмаларын орындау және тапсыру жөніндегі және « Қазіргі замандағы

компьютерлік технологиясы» пәні бойынша 51В012000 «Кәсіптік оқыту» мамандығы бойынша

күндізгі оқу нысанының студенттеріне арналған1 рейтинг (6 семестр)

Апталар


1

2

34

5

67

8

барл

Максималды балл

24

2425

27

100Дәрістерге 

қатысу және

дайындалу 

СӨЖ түрі/есеп

беру түрі

ҮЖ1


ҮЖ3

ҮЖ4


ҮЖ6

ҮЖ7


ҮЖ9

ҮЖ10


ҮЖ12

28

Бақылау түріҚ 

Қ

ҚҚ

Қ

ҚҚ

Қ

Макс.балл3

4

34

3

43

4

Практика-лық са-

бақтарға қа-

тысу және 

дайындалу 

СӨЖ түрі/есеп

беру түрі

ҮЖ2

ҮЖ5


ҮЖ8

ҮЖ11


36

Бақылау түрі

Қ

Қ

ҚҚ

Макс.балл

4

5

45

4

54

5

Материалдыөздігінен 

меңгеру 


СӨЖ түрі/есеп

беру түрі

СЖ1

СЖ2


СЖ3

СЖ4


36

Бақылау түрі

Р

Р

РР

Макс.балл

3

5

35

3

63

8

2 рейтинг (6 семестр)

Апталар

9

1011

12

1314

15

-барл

Максималды балл

-

100


Дәрістерге 

қатысу және

дайындалу 

СӨЖ түрі/есеп

беру түрі

ҮЖ1


3

ҮЖ15


ҮЖ16

ҮЖ1


8

ҮЖ19


ҮЖ2

1

ҮЖ22-

28

Бақылау түріҚ

Қ

ҚҚ

Қ

ҚҚ

-

Макс.балл3

4

34

3

47

 -

Практика-лық са-

бақтарға қа-

тысу және 

дайындалу 

СӨЖ түрі/есеп

беру түрі

ҮЖ1

4

ҮЖ17ҮЖ20

ҮЖ23


-

36

Бақылау түріҚ

Қ

ҚҚ

-

Макс.балл4

5

45

4

59

-

Материалдыөздігінен 

меңгеру 


СӨЖ түрі/есеп

беру түрі

Ө

-

36Бақылау түрі

Т

-Макс.балл

3

83

8

38

3

 -Шартты белгілеулер

: ҮЖ1 – 


үй тапсырмасы

, СЖ1 –ӨЖ тапсырмасы, Қ – оқу процессіне қатысу, Р–рұқсаттану, Т – тексеру, Ө – өздік атаулардың оқу, РК1 рубежды бақылау №1.

Кафедра отырысында ұсынылған 2011 ж. «___»____ №__хаттама

Кафедра меңгерушісі ____________ Қ. Ш. Арынғазин 2011 ж. «___»____

Document Outline

 • БЕКІТЕМІН
  • Декан АСФ
 • Кафедра меңгерушісі ____________ Қ. Ш. Арынғазин
 • 2011 ж. «___»____
 • ОӘК төрағасы________________ В.А. Козионов
 • 2011 ж. «___»_____
  • 2 Пән туралы мәліметтер
  • Дәріс 1 Қазіргі заманына сай жобалау жүйесінің ерекшеліктері.
   • 10.3 СӨЖ мазмұны
   • 10.3.1 СӨЖ құрылымы және жалпы мазмұны
  • Тақырып 1. Қазіргі заманына сай жобалау жүйесінің ерекшеліктері. [3, б.32-34; 2, б. 24-25; 5, б. 86 – 94].

Каталог: arm -> upload -> umk pdf
umk pdf -> Нұсқаулардың; әдістемелік ұсыныстардың; әдістемелік нұсқаулардың титул парағы Нысан пму ұс н 18. 3/40
umk pdf -> Нұсқаулардың; әдістемелік ұсыныстардың; әдістемелік нұсқаулардың титул парағы Нысан пму ұс н 18. 3/40
umk pdf -> ЖҰмыс бағдарламасы павлодар Мамандық бойынша
umk pdf -> ЖҰмыс бағдарламасы павлодар Лист утверждения к рабочей Форма программе дисциплины
umk pdf -> БАҒдарламасы павлодар Мамандықтың элективті пәндер
umk pdf -> Бағдарламасының ( Syllabus) титулдық парағы Нысан пму ұс н 18. 3/37
umk pdf -> Ж. Т. Сарбалаев 2010 ж
umk pdf -> Тәжірибешілік сабақтардың мазмұны 1 – тақырып. Кіріспе. Қазақ хандығының құрылуы
umk pdf -> Бағдарламасының ( Syllabus) титулдық парағы Нысан пму ұс н 18. 3/37 Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі

жүктеу 94.41 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет