Syllabus қазақ тілі-2 пәні бойынша 5В074600 Ғарыштық техника және технологиялар бағытыжүктеу 219.58 Kb.
Pdf просмотр
Дата06.05.2017
өлшемі219.58 Kb.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ 

  «АЛМАТЫ  ЭНЕРГЕТИКА ЖӘНЕ БАЙЛАНЫС УНИВЕРСИТЕТІ» КЕАҚ 

ЖЫЛУЭНЕРГЕТИКА ФАКУЛЬТЕТІ 

ОРЫС ЖӘНЕ ҚАЗАҚ ТІЛДЕРІ   КАФЕДРАСЫ 

 

 

  

 

SYLLABUS 

 

Қазақ тілі-2 пәні бойынша 5В074600 - Ғарыштық техника және технологиялар бағыты 

 

  

 

 

 

Курс        2 семестр Практикалық сабақтар – 3 кредит 

ӨЖ 45 сағат 

Оның ішінде СОӨЖ – 45 

Емтихан 2 семестрде 

Консультация емтихан алдында 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 АЛМАТЫ, 2012 

Силлабусты  дайындаған:  доцент  Шәрібжанова  Ғ.Ғ.,  аға  оқытушылар:  Арыстанғалиева  Д.М., 

Төлеубаева К.Т.  Орыс және қазақ тілдері кафедрасының мәжілісінде №6  хаттамада 2013 жылдың 11 

қаңтарында қаралған.   

 

 Кафедра меңгерушісі:                                   Бөкейханова Р.Қ. 

 

Оқытушылар: Арыстанғалиева Динара Миржанқызы, 

- аға оқытушы; Қазақ тілі 2   пәнін  осы  пәнді 2006/2007 оқу жылынан жүргізеді  офис сағатын 

кафедраның стендінен қараңыз арнайы бөлінген аудиториялар: 321,320, 323. тел: 2 -92-58-47. 

Төлеубаева Күлайхан Тілеуғалиқызы, 

аға оқытушы  Қазақ тілі 2   пәнін  2006/2007 оқу жылынан жүргізеді офис сағатын кафедраның стендінен қараңыз арнайы бөлінген аудиториялар: 321,320, 323.. 

  

“Қазақ  тілі-2”  пәні  БҒТжТ  мамандандырылуы  бағытындағы  орыс  бөліміндегі  техникалық мамандық  алатын  студенттерге  іскерлік  қатынас  негіздерін  түсініп,  іскерлік  қазақ  тілінде  сөйлеп-

үйренудің, ресми құжаттарды мемлекеттік тілде жазып, қажетінше қазақшадан орысшаға, орысшадан 

қазақшаға аударып пайдаланудың, қолдана білудің  белсенді құралы болып табылады.   

1. Пререквизиттері  

 

Бұл  курстың  бастапқы  деңгейі  ретінде  студенттердің  АЭжБУ-дің  бірінші    курсында    “Қазақ тілі-1” пәні бойынша алған білімдері есептеледі. 

2. Постреквизиттері  

Бұл  пәнді  толық  меңгерген  студент  іскерлік  қатынас  саласына  қатысты  әдебиетті  қос  тілде 

аударуы,  осы  әдебиеттерде  кездесетін  оралымдарды  меңгеруі,  іс  қағаздарын  жүргізу  принциптерін 

білуі, іскерлік қарым-қатынас жасай алуы керек. 3. Пән сипаттамасы 

Университет бойынша барлық бағытта білім алып жатқан мамандықтағы студенттерге «Қазақ 

тілі  –  2»  пәні  курсы  іскерлік  қарым-қатынастың  әлеуметтік-психологиялық  негізін  бағдарлама 

бойынша  берілген  нақты  мәтіндер  арқылы  меңгертуді  және  іскерлік  қарым-қатынас  жасауды 

аутентивті материалдар негізінде үйретуді, мемлекеттік  тілде  ресми  іс қағаздарын толтыру, іскерлік 

хат жазысу дағдыларын меңгертуді көздейді. 4. Пәннің мақсаттары 

1) Кәсіби-іскерлік қарым-қатынаста жиі қолданылатын  сөйлеу  модельдерін қолдана білуге, іс 

қағаздарын  жүргізуге,  пікірлесудің  дұрыс  жолдарын  таңдай  білуге  және  коммерциялық  хат  жазысу 

мәдениетін меңгеріп, сауатты жаза білуге, жарнама мәтіндерін құрастыруға т.б.үйрету. 

2)  Екі  тілді  аударма,  түсіндірме,  фразеологиялық  және  салалық  сөздіктермен  жұмыс  жасау 

дағдыларын  қалыптастыру,  лексикалық,  синтаксистік  оралымдарды  танып,  дұрыс  аудара  білу 

дағдыларын меңгерту, іс қағаздарына байланысты мәтіндерді қазақшадан орысшаға және орысшадан 

қазақшаға аудару тәсілдерін теория және практика негізінде нақты мәтіндер үлгісін қолдана отырып  

үйрету.  

5. Негізгі бөлім 

1.  Функционалдық  стильдер.  Іс  қағаздар  стилі.  Ырықсыз  етіс.  Тұйық  етістіктің  түрленуі. 

Бұйрық рай. 

2. Стандарт тілдік бірліктер (сөздер, сөз тіркестері, трафареттік мәтіндер).  Анықтама. Қолхат. 

Сенімхат. 

    3.Тілдік норма. Орфоэпиялық норма, мәтіндердің айтылым үлгілері. 

4. Ауызша сөйлеу этикасы. Диалог. Ресми қарым-қатынас мәдениеті.   

5.Шешендік сөз өнері. Монолог. Баяндау тәсілдері: әңгімелеу, сипаттау, пайымдау, хабарлау. 

6. Жазба тіл этикасы. Іскерлік хат жазысу.  

7.  Еңбек  қатынастарын  реттеу.  Өмірбаян.  Түйіндеме.  Өтініш.  Бұйрық.  Етістіктің  жақ,  шақ 

категориялары.  Өкімдік  құжаттарда  кездесетін  бұйрық  рай  формалы  етістіктер  (дайындалсын, 

бекітілсін, жүктелсін,     белгіленсін т.б.). 

  

6. Әр сабақтың тақырыбы мен ұзақтығы  


(БҒТжТ бағытында дайындау) Кредит саны  3=45 аудиториялық сағат + 3 семестрлік жұмыс + 

қосымша сабақ + емтихан. Сабақтың ұзақтығы = 100 минут. 

     Тақырыбы 

Лексикалық 

тақырып. 

Са

ғ. сан

Лексикалық минимум 

Грамматик

а  

Үй тапсырмасы Еңбек 


қатынастары

н реттеу  

 

.   


  

Конкурс. 

Түйіндеме.*  

Әңгімелесу. 

Өтініш.  Бұйрық. 

Өмірбаян.* Жеке 

іс парағы  

 

 8/2  Баспасөз,жариялан

ады,  жоғары  білім, 

диплом  көшірмесі, 

еңбек 


кітапшасының 

көшірмесі, 

мекенжайы  туралы 

мәлімет, 

ғылыми 

дәрежесі,  ғылыми атақ, 

керекті 


құжаттар, 

қойылатын  талап, 

еңбек  өтілі,  ұсыну, 

жетістік, 

артықшылық, 

кемшілік, 

еркін, 

сөзбе-сөз,  кілттік, сезімтал, 

инерттілік, 

пайдалы 

әсер 


коэффициенті, 

шығын 


 

 

Ырықсыз етіс.  Тұйық 

етістіктің 

түрленуі. 

Бұйрық 


рай. 

 Өкімдік 

құжаттарда 

кездесетін 

бұйрық  рай 

формалы 


етістіктер 

(дайындалс

ын, 

бекітілсін, жүктелсін, 

белгіленсін 

т.б.) 

 

  

Конкурс,өмірбаян,түйін

деме,өтініш, 

бұйрық,жеке іс парағы. 

«Мен жұмысқа 

қабылданған күн» эссе 

жазу (келер шақта) 

 

 Ауызша 


және 

жазбаша 


жанрлардың 

өзіндік 


ерекшелікте

рі 


 

 

Фунционалдық стильдер.* 

Әкімшіілік 

тілінің 

стилдік 


қырлары. 

Стандарт  тілдік 

бірліктер.* 

Тілдік норма  

 

 

4/2  Оқу-ағарту  саласы, құқықтық 

сала, 


ресми, 

бейресми,ұтымды 

жағы, 

мәтін 


мазмұнын 

ашу, 


сауаттылық, 

жүйелілік, 

тілдік 

норма, 


құралы 

ретінде 


 

 

Зат есім. 

Күрделі зат 

есімдер.  

Етістік. 

Етістіктің 

райлары 


және 

шақтары   

 

 

Стильдің түрлері. Зерде 3. 2-сабақ Кәсіби 

шеберлік 

адамгершіліктен 

басталады  

 

 Құжат 

толтыру 


ережелері 

 

 Анықтама. 

Қолхат. 


Сенімхат 

 

 Куәландыру, 

міндеттенемін, 

басқа талабым жоқ, 

сенім 

білдірілген тұлға, 

сенім 


білдіруші, 

лауазымды  тұлға, 

мемлекеттік  салық, 

мәміле 


жасау, 

құндылық,  төлем, 

салым, 

мүдделі 


тұлғалар,  жарамды, 

Ауыспалы 

осы 

шақ, 


сан 

есім   


(реттік, 

жинақтық 

сан 

есімдер), тұйық 

етістіктің 

түрленуі, 

изафеттік 

сөз  тіркесі, 

Құжат  үлгілерін  жазу. 

«IZEТ», 

«Сөзкөмек» 

бағдарламалары:  Зерде-

3.  


 

  


растау,  құндылық, 

мөр,  төлем,  несие, 

пайыз, қайтару 

 

 септеулік 

шылау 


 

 Ағымдық 

бақылау  

(5-аптада)

 

  

 

  

 Тұтынушы 

қызығушыл

ығын 

арттыру 


 

                                                       

Техникалық 

сипаттама. 

Жарнама. 

Презентация  

 

 Күш-қуат, 

құрылғы,  ұтымды 

пайдалану, 

жарияланады, 

қойылатын  талап, 

еңбек  өтілі, жоғары 

білім, 

көркемдік әсер, 

тұтынушы, 

ресми 

қолдау 


табады, 

қызығушылығын 

арттыру, бұқаралық 

ақпарат құралдары 

 

 

Келер  шақ, өткен  шақ 

есімшелерд

ің  қызметі. 

Қазақ 


тіліндегі 

негізгі 


орфоэпиял

ық 


заңдылықт

ар. 


Сын 

есім, 


жасалу 

жолдары, 

модаль 

сөздер 


 

 

Мамандыққа байланысты  кез  келген 

құрылғыға  сипаттама, 

жарнама 

жазу, 


Орысша-қазақша 

іс 


қағаз 

түрлерінің 

электронды 

бағдарламасы 

презентация өткізу  

 

  

Іскерлік қарым-

қатынас 


мәдениеті 

 

 Диалог.* 

Ауызша 


сөйлесудің 

ерекшеліктері. 

Іскерлік  диалог, 

телефонмен 

сөйлесу 

этикеті.* 

Келіссөз 

жүргізу, 

оны 

өткізу  әдістері, дайындық 

жоспары. 

Жиналыс  өткізу 

тәртібі, 

оны 

басқарушының қызметі. 

(Хаттама). 

Дөңгелек    үстел. 

Монолог.* 

Іскерлік сөйлесу. 

Күнделік  жазу. 

Жұрт 

алдында 


сөйлеу 

мәдениеті.*  

 

 

10/Талқылау,  кезекті 

отырыс, 

түзету, 


енгізу, 

балама, 


толықтырулар  мен 

өзгертулер, 

дағдарыс, 

тыңдаушы,  тілдік 

амал-тәсілдер, 

сенімділік,  әсерлі, 

батылдық, 

қобалжу, 

тірек 

сөздер, мінбе  

Есімшелі оралымдар

дың 


анықтауыш

тық 


қызметі. 

Көсемшелі 

оралым 

 Зерде.  4-сабақ.  Жұмыс 

қарқыны, 

оны 

ұйымдастыру.    Іскер адам  бейнесі.  Іскерлік 

кездесу. 

Іскерлік 

байланыс. 

Белгілі 

тақырыпқа 

іскерлік 

диалог 


құрастыру. 

Келіссөз 

жоспарын 

жасау. 


Өткізілген  жиналыстың 

хаттамасын  толтыру.М 

Мақатаев 

«Күнделік».Ғ.Мүсірепо

в  жүрек  жазбалары. 

Б.Момышұлының 

күнделігі.«Күнделіктер

». Іскери адам күнделігі  

 

 


Аралық 


бақылау  

 

  

 

 Шешендік 

сөз өнері 

Сөз 


және 

іскерлік  әңгіме 

мәдениеті. 

Шешендік 

сөз 

өнерінің этикасы және 

эстетикасы. 

Баяндау 

тәсілдері: 

әңгімелеу,сипатт

ау, 


пайымдау,хабар

лау 


Оратор, 


импровизатор, 

суырып салма, өнер 

сайысы, 

тапқырлық, 

сегіз 

қырлы  бір  сырлы, фразеологиялық 

сөз тіркестері 

Анықтауы

штық  сөз 

тіркестері, 

мақал-


мәтел, 

теңеу, 


метафора, 

метонимия,

синекдоха,  

эпитет. 


Сөйлемнің 

айтылу 


мақсатына 

және 


құрылысын

а 

қарай түрлері 

Зерде-3. 2-сабақ. Кәсіби 

шеберлік 

адамгершіліктен 

басталады.Жаңылтпаш 

жаттау. 


Еңбек, 

адамгершілік, 

тәрбие 

тақырыбына  мақалдар сұрыптау 

Іскерлік  хат жазысудың 

түрлері.  

 

Шақыру хат.* Құттықтау хат.* 

Алғыс хат.* 

Қызметтік 

жазба.* Баяндау 

хат.* Хабарлама 

хат. Ілеспе хат. 

Ақпараттық хат. 

Сұрау салу хаты. 

Жауап хат. 

Өтініш хат. 

Ұсыныс хат. 

Телефон хат  

8/4  Құттықтаймын, 

шақырамын, 

сұраймын, 

өтінемін, 

жүзеге 

асыру, 


көрсеткен 

көмек, 


алғыс 

білдіру,  салтанатты 

кешке  

қатысуыңызды өтінеміз, 

басшылыққа 

алу, 

күш-қуат, жұмсау Санамалау 

әдісі  және 

заттың 

құрылымы


н 

білдіретін 

конструкци

ялар 


(... 

тұрады;  ... 

құралады); 

Тәуелдік+с

ептік 

жалғаулы тіркестер    

Шақыру, 


құттықтау, 

алғыс, 


 телефон хат, хабарлама 

т.б. 


хаттарды жазу. 

Зерде 


3-сабақ Қызметтік хаттар 

1Ағымдық 

бақылау 


 

 

  

 

1Барлығы 


 

45/ 


10 

 

  

ЕСКЕРТУ:  жұлдызша  (*)  белгісі  сырттай  оқу  және  жеделдете  оқу  бөлімінің 

топтарындағы студенттерге берілген тапсырмалар. 

 

7. Өз бетінше оқуға арналған материалдар: 

Күрделі зат есімдер.  

Келер шақ, өткен шақ есімшелердің қызметі. Есімшелі оралымдардың анықтауыштық қызметі. 

Сан есім. Уақытты білдіретін стандарт  формулалар. Халық өлшемдері. 

Көмекші сөздер (септеуліктер, жалғаулықтар, мезгіл мағынасын білдіретін көмекші есімдер). 

Есімді және етістікті сөз тіркестері.  

Шартты бағыныңқылы сабақтас құрмалас сөйлемдер. 

Себеп бағыныңқылы сабақтас құрмалас сөйлемдер. 

Арқылы,  байланысты,  бойынша  сөздері  арқылы  жасалған  конструкциялар  мен  тұрақты 

оралымдар. 

Етістік+у+іңізді, +ыңызды сұраймын, өтінемін конструкциялары. 

Етістік+у+ды,+ ді ұсынамын конструкциясы. 

Өз  бетінше  оқуға  арналған  материалдардың  меңгерілуі  оқытушының  офис-сағаттары 

кезінде бақыланады. 


№1  ӨЖ    (жазбаша) тақырыбы: Қазақстан техника ғылымына үлес қосқан тұлғалар (Парасат пен 

пайым). 


Жұмыстың мерзімі: 1 ай.  

          Жұмыстың мақсаты 

1.

 

Ғалымдардың өмір тарихынан, олардың ғылыми ізденісі және жасаған тәжірибесі, ашқан жаңалығынан мағлұмат жазу (1 бет);  

2.

 Белгілі бір ғылыми еңбектеріне шолу жасау (2 бет); 

3.

 Сол жұмыстағы 10 терминнің түсіндірме сөздігін жазу; 

4.

 Осы жұмыстағы жалпы ғылыми сипаттағы 10 сөздің түсіндірмесін жазу. 

Қойылатын талаптар: 

жұмысты  А 4 форматында  14 шрифтпен басу; 

ресімдеу: сыртқы беті стандартқа сәйкес толтырылуы керек; 

жұмыстың түпнұсқасы толық жазылуы керек ; 

жұмыстың мазмұнын, қолданылған әдебиеттер тізімін көрсету; 

Ескерту: жұмыс ауызша қорғалып, жазбаша түрде өткізіледі. 

Қазақстан техника ғылымына үлес қосқан ғалымдар: 

1. Қ.И. Сәтбаев 

2. Ш.Ш. Шөкин 

3. Т.С. Сартаев 

4. А.С. Шкрет 

5. К.Б. Ысқақов 

6. Т.Х. Ахметов 

7. Б.К. Алияров 

8. М. Тынышбаев 

9. А.В. Болотов 

10. К.Д. Дүкенбаев 

11. А. Никитин 

12. Е. Нұрекен 

13. С. Темірғалиев 

14. Ә. Берікұлы 

15. Ғ.Ж. Дәукеев 

16. И.И. Сағитов 

17. Г.Х. Хожин 

18. Д.Ж. Темірбаев 

19. Э.А.Сериков 

20. В.В. Стояк 

21. Ш. Ершин 

22. Г. Трофимов 

23. Т.Ғ.Хакімжанов 

24. Т.Әубәкіров 

25. Т.Мұсабаев 

Жұмыстың орындалу уақыты әр семестрдің басында кестеде жасалып, көрсетіледі. 

№2 ӨЖ     (ауызша) тақырыбы:  Презентация. 

Мамандығы бойынша реферат жазу (2-3 бет). 

Жұмыстың мерзімі: семестр бойы. 

Жұмыстың мақсаты: 

Студенттердің  ауызша  сөйлей  білу  дағдысын  қалыптастыру  мақсатында    өз  мамандығына 

сәйкес тақырып алынып, сол бойынша олар  жұмыс істеуге дағдыланады. 

Жұмыстың кезеңдері: 

а) берілген тақырып бойынша материалдар іздеп  табу; 

ә) материалды іріктеу, сұрыптау; 

б) қорытынды қорғау. 

           Қойылатын талаптар: 

 а) студенттің киім кию мәдениеті  – 9 балл; 


ә) мәтіннің түпнұсқасы емес, тезисін (0,5 бет) пайдалануға болады – 9 балл; 

б) көрнекіліктер саны – 4-5-тен, олардағы сөйлемдер 2-3-тен аспауы керек – 9 балл; 

в) мимика мен жест қимылдары, аудиторияны баурап алуы, дауыс сазы, интонациясы, сөйлеу 

мәдениеті ескеріледі – 9 балл; 

г) жұмыстың мазмұндылығы, тақырыптың құндылығы, кіріспе, негізгі, қорытынды бөлімдерді 

тұжырып баяндауы ескеріледі – 9 балл. 

          Жұмыстың түрі: 

презентация (тұсаукесер) 

пікірталас (дискуссия); 

Көрнекі құралдар: 

сурет 


сұлба 

плакаттар 

слайд-шоу 

Power-Point Орындалатын жұмыстың тақырыптары: 

1.  Телескоп    

2.  Радио құрылғылары 

3.Байланыс құрылғылары  

4.Антенна  

5.Ғарыштық қозғалтқыштар 

6.Микрофон 

7.Радиосигнал 

8.Дирижабль 

9. Ғарыш кемелері 

10. Басқару пульттері 

 

Ескерту: №3 семестрлік жұмыстың тапсырмасы қолжазба түрінде таратылады. №3 ӨЖ*     (жазбаша) тақырыбы: «Іскерлік хат жазысу шеберлігі» 

Жұмыстың мерзімі: 1 ай. Жұмыстың мақсаты: 

Іс  қағаздарының  өзіндік  тілдік  жүйесі,  белгі,  құрылымын  білу  және  оларды  жүргізу,  әдеби  тіл 

нормасын  дұрыс  пайдалана  білу,  құжаттың  орфографиясы  мен  грамматикалық  құрылысын  білу, 

белгілі бір лауазымды тұлғаға немесе арнайы бір мекемеге  хабар, ақпарат,  сұраныс т.б. жіберу үшін 

хатты сауатты  дұрыс жаза білу.                               

Орындалатын жұмыс : 

1. Іскерлік құжаттарға тән стандарт тілдік бірліктердің сөздігін жазу (30); 

2. Оқытушы берген орыс тіліндегі хат мәтінін қазақ тіліне аудару (1 бет); 

3. Аударылған хаттағы назар аудару – қызығушылық туғызу – өтініш – іс-әрекетті білдіретін 

мазмұндағы сөйлемдерді теріп жазу. 

          Қойылатын талаптар: 

жұмысты  А 4 форматында  14 шрифтпен басу; 

берілген нұсқаның  түпнұсқасы толық жазылуы керек; 

жұмыстың мазмұнын, қолданылған әдебиеттер тізімін көрсету; 

жұмыстың орындалу уақыты әр семестрдің басында кестеде жасалып, көрсетіледі. 

 

8. Оқытушының талаптары 

1.Сабақтарға кешікпей келіп, міндетті түрде қатысу.  

2. Жұмыс дәптері мен мамандық бойынша терминдер сөздігін жүргізу. 

3. Әр сабаққа әдістемелік оқу құралымен келу.  

4. Мәтінді дұрыс оқу, кәсіби бағытта сауатты  жазуға дағдылану. 

5. Монолог түрінде  берілген мәтінді жеке мағыналық бөліктерге бөліп, негізгі мазмұнын айта білу. 

6. Диалог мазмұнын түсініп, қатысымға түсе алу. 

7. Оқылған мәтінге  жоспар құра білу, естіген нәрсесін түсіне алу. 

8. Терминологиялық сөздіктерді пайдаланып, мәтінді ұғынып, аудара білу.  


9. ССЖ-дерді белгіленген мерзімде тапсыру. Бұл талап бұзылған жағдайда жалпы баға 1-3 балға 

төмендетіледі. 

10. Сабақ кезінде ұялы телефондар өшірілуі керек.  

11. Студент төрт сағаттан артық сабақ жіберсе, аттестация қойылмайды.  

    12. Студент жіберген  сағаттардың саны оннан жоғары болса, ол қарыздарын өтеуге жіберілмейді.  

Қарыздарын өтеу сессия басталғанға 1 күн қалғанға дейін ғана жүргізіледі.  

9. Бағалау критерийлері  

«Қазақ  тілі-2»  пәні  бойынша  қорытынды  (емтихандық)  бағалау  студенттің  оқу  барысында 

алған балдарының сомасына байланысты болады. 

Студент жұмысы 100% балдық жүйенің  келесі өлшемдері бойынша бағаланады:  

СӨЖ: №1-9% ; №2 – 9%;  №3 – 9%; 

СОӨЖ -10%; 

сабақтарға қатысуы – 15%; 

аудиториялық жұмыс – 30%; 

аралық бақылау     (1)  -  9%; 

ағымдық бақылау     (2) - 9%; 

 

Р\С 


№ 

С №1 

С 

№2 Ж 

№3 


Аралық  

бақылау 


Ағым.  

бақылау 


Қорытын

ды  


бақылау 

Практ сабақтар 

95-100  (А) 90-94    (А-) 85-89    (В+) 80-84    (В) 75-79    (В-) 70-74    (С+) 65-69    (С) 60-64    (С-) 55-59    (Д+) 10 


50-54    (Д) 

11 0-49      (F) 

(А+) - оқу материалдарын жан-жақты, жүйелі, терең меңгеріп, тапсырмаларды толық орындап, ұсынылған  негізгі  және  қосымша  әдебиеттерді  пайдаланып,  практикалық  сабақтарда  белсенділік 

танытқан,  оқылатын  пән  бойынша  негізгі  ғылыми  тұжырымдамаларды  айыра  білетін,  және  оқу 

материалдарын  баяндауда  шығармашылық  көзқарасы  қалыптасқан,  терминдерді  қолдану 

байлығымен,  нақтылығымен  ерекшеленетін,  материалдарды  рет-ретімен,  қисынды  баяндай  білетін, 

семестрлік жұмыстарды мерзімінде тапсырған студентке  қойылады. 

(А-)  -  оқу  материалдарын  жан-жақты,  жүйелі  меңгеріп,  тапсырмаларды  толық  орындап, 

ұсынылған негізгі  әдебиеттерді пайдаланатын және қосымша  әдебиеттермен танысқан, практикалық 

сабақтарда  белсенділік  танытқан,  оқылатын  пән  бойынша  жүйелі  білім  алған,  сондай-ақ  оны  ары 

қарай  дамытуға  қабілеті  бар  және  оқу  материалдарын  баяндауда  терминдерді  нақты  қолдана 

білетіндігімен  ерекшеленетін,  материалдарды  рет-ретімен,  қисынды  баяндай  білетін,  семестрлік 

жұмыстарды мерзімінде тапсырған студентке  қойылады. 

(В+)  -  оқу  материалдарын  толық  меңгерген,  баяндауда  мәнді  дәлелдемелерді  қалдырмайтын, 

программа  бойынша  берілген  тапсырмаларды  толығымен  орындайтын,  негізгі  әдебиеттерді 

меңгерген, практикалық сабақтарда белсенділік танытқан, оқылатын пән бойынша жүйелі білім алған 

және өздігінен толықтыра білу қабілеті бар, семестрлік жұмыстарды мерзімінде тапсырған  студентке 

қойылады. 

(В)  -  оқу  материалдарын  жеткілікті  дәрежеде  толық  меңгерген,  баяндауда  мәнді 

дәлелдемелерді  қалдырмайтын,  программа  бойынша  берілген  тапсырмаларды  толығымен 

орындайтын,  негізгі  әдебиеттерді  меңгерген,  практикалық  сабақтарда  белсенділік  танытқан, 


оқылатын  пән  бойынша  жүйелі  білім  алған  және  өздігінен  толықтыра  білу  қабілеті  бар,  семестрлік 

жұмыстарды мерзімінде тапсырған  студентке қойылады. 

         (В-) - оқу материалдарын жеткілікті дәрежеде толық меңгерген, баяндауда мәнді дәлелдемелерді 

қалдырмайтын,  программа  бойынша  берілген  тапсырмаларды  толығымен  орындайтын,  негізгі 

әдебиеттерді  меңгерген,  практикалық  сабақтарда  жеткілікті  дәрежеде  белсенділік  танытқан, 

оқылатын пән бойынша жүйелі білім алған, семестрлік жұмыстарды мерзімінде тапсырған  студентке 

қойылады. 

(С+)  –  оқу  материалдарын  белгілі  бір  көлемде  меңгерген,  практикалық  сабақтарда 

белсенділігімен ерекшеленбеген, берілген тапсырмаларды өздігінен орындайтын, негізгі әдебиеттерді 

меңгерген, дегенмен тапсырмаларды орындау кезінде қателіктерге жол беріп алатын,  бірақ өздігінен 

жоюға қабілеті бар, семестрлік жұмыстарды кешіктіріп өткізген студентке қойылады. 

(С)  -  оқу  материалдарын  белгілі  бір  көлемде  меңгерген,  практикалық  сабақтарда 

белсенділігімен ерекшеленбеген, берілген тапсырмаларды өздігінен орындайтын, негізгі әдебиеттерді 

меңгерген,  дегенмен  тапсырмаларды  орындау  кезінде  қателіктерге  жол  беріп  алатын,  оны  жоюда 

оқытушының көмегіне жүгінетін, семестрлік жұмыстарды қайта тапсырған  студентке қойылады. 

(С-)  -  оқу  материалдарын  белгілі  бір  көлемде  меңгерген,  практикалық  сабақтарда 

белсенділігімен ерекшеленбеген, берілген тапсырмаларды өздігінен орындайтын, негізгі әдебиеттерді 

меңгерген,  дегенмен  тапсырмаларды  орындау  кезінде  қателіктерге  жол  беріп  алатын,  оны  жоюды 

оқытушының  көмегінсіз  жүзеге  асыра  алмайтын,  семестрлік  жұмыстарды  қайта  тапсырған  және  5-6 

сағат жіберген студентке қойылады. 

(Д+)  –  оқу  материалдарын  жартылай  меңгерген,  практикалық  сабақтарда  белсенділік 

танытпаған,  негізгі  әдебиеттерді  толық  меңгермеген,  тапсырмаларды  орындау  кезінде  қателіктерге 

бой  алдырған,  қосымша  сабақтар  болмаса  тапсырмаларды  орындай  алмайтын,  семестрлік 

жұмыстарды тым кешіктіріп қайта тапсырған, 6 сағат жіберген студентке қойылады. 

(Д)  -    оқу  материалдарын  жартылай  меңгерген,  практикалық  сабақтарда  белсенділік 

танытпаған,  негізгі  әдебиеттерді  толық  меңгермеген,  тапсырмаларды  орындау  кезінде  қателіктерге 

бой  алдырған,  үнемі  оқытушының  көмегіне  жүгінетін  және  қосымша  сабақтар  болмаса 

тапсырмаларды  орындай  алмайтын,  семестрлік  жұмыстарды  орындауда  көп  қателер  жіберіп,  қайта 

кешіктіріп тапсырған студентке қойылады. 

(Ғ)  –  оқу  материалдарын  меңгере  алмаған,  практикалық  сабақтарға  мүлде  қатыспаған, 

семестрлік жұмыстарды орындамаған студентке қойылады. 

         Қорытынды бағалау шкаласы 

Әріптік 


жүйе 

бойынша 


бағалау 

% - тік  

сипатта 

бағалау 


Дәстүрлі жүйе 

бойынша 


бағалау 

Балдық 


жүйеде 

бағалау 


Ескерту 

А 

95-100 өте жақсы  

 оқу  материалдарын  жан-жақты,  жүйелі, терең  меңгеріп,  тапсырмаларды  толық 

орындап,  ұсынылған  негізгі  және  қосымша 

әдебиеттерді 

пайдаланып, 

практикалық 

сабақтарда  белсенділік  танытқан,  оқылатын 

пән 

бойынша 


негізгі 

ғылыми 


тұжырымдамаларды айыра білетін, бар және 

оқу 


материалдарын 

баяндауда 

шығармашылық  көзқарасы  қалыптасқан, 

терминдерді 

қолдану 

байлығымен, 

нақтылығымен 

ерекшеленетін, 

материалдарды 

рет-ретімен, 

қисынды 

баяндай  білетін,  семестрлік  жұмыстарды 

мерзімінде тапсырған студентке  қойылады. 

А- 


90-94 

өте жақсы  

оқу  материалдарын  жан-жақты,  жүйелі меңгеріп,  тапсырмаларды  толық  орындап, 

ұсынылған 

негізгі 

әдебиеттерді 

пайдаланатын және қосымша әдебиеттермен 


танысқан, 

практикалық 

сабақтарда 

белсенділік 

танытқан, 

оқылатын 

пән 

бойынша жүйелі білім алған, сондай-ақ оны ары  қарай  дамытуға  қабілеті  бар  және  оқу 

материалдарын 

баяндауда 

терминдерді 

нақты 

қолдана 


білетіндігімен 

ерекшеленетін,  материалдарды  рет-ретімен, 

қисынды 

баяндай 


білетін, 

семестрлік 

жұмыстарды 

мерзімінде 

тапсырған 

студентке  қойылады. 

  В+ 

85-89 


жақсы 

оқу  материалдарын  толық  меңгерген, баяндауда 

мәнді 


дәлелдемелерді 

қалдырмайтын, 

программа 

бойынша 


берілген 

тапсырмаларды 

толығымен 

орындайтын, 

негізгі 

әдебиеттерді 

меңгерген, 

практикалық 

сабақтарда 

белсенділік 

танытқан, 

оқылатын 

пән 

бойынша  жүйелі  білім  алған  және  өздігінен толықтыра  білу  қабілеті  бар,  семестрлік 

жұмыстарды 

мерзімінде 

тапсырған  

студентке қойылады. 

В 

80-84 жақсы 

оқу  материалдарын  жеткілікті  дәрежеде толық 

меңгерген, 

баяндауда 

мәнді 


дәлелдемелерді  қалдырмайтын,  программа 

бойынша 


берілген 

тапсырмаларды 

толығымен 

орындайтын, 

негізгі 

әдебиеттерді 

меңгерген, 

практикалық 

сабақтарда  белсенділік  танытқан,  оқылатын 

пән  бойынша  жүйелі  білім  алған  және 

өздігінен  толықтыра  білу  қабілеті  бар, 

семестрлік 

жұмыстарды 

мерзімінде 

тапсырған  студентке қойылады.. 

 В- 


75-79 

жақсы 


оқу  материалдарын  жеткілікті  дәрежеде 

толық 

меңгерген, баяндауда 

мәнді 


дәлелдемелерді  қалдырмайтын,  программа 

бойынша 


берілген 

тапсырмаларды 

толығымен 

орындайтын, 

негізгі 

әдебиеттерді 

меңгерген, 

практикалық 

сабақтарда  жеткілікті  дәрежеде  белсенділік 

танытқан,  оқылатын  пән  бойынша  жүйелі 

білім 

алған, 


семестрлік 

жұмыстарды 

мерзімінде тапсырған  студентке қойылады. 

С+ 


70-74 

қанағат. 

оқу  материалдарын  белгілі  бір  көлемде меңгерген, 

практикалық 

сабақтарда 

белсенділігімен  ерекшеленбеген,  берілген 

тапсырмаларды 

өздігінен 

орындайтын, 

негізгі  әдебиеттерді  меңгерген,  дегенмен 

тапсырмаларды 

орындау 


кезінде 

қателіктерге  жол  беріп  алатын,  бірақ 

өздігінен  жоюға  қабілеті  бар,  семестрлік 

жұмыстарды  кешіктіріп  өткізген  студентке 

қойылады. 

С 

65-69 Қанағат. 

оқу  материалдарын  белгілі  бір  көлемде меңгерген, 

практикалық 

сабақтарда 


белсенділігімен  ерекшеленбеген,  берілген 

тапсырмаларды 

өздігінен 

орындайтын, 

негізгі  әдебиеттерді  меңгерген,  дегенмен 

тапсырмаларды 

орындау 

кезінде 


қателіктерге  жол  беріп  алатын,  оны  жоюда 

оқытушының 

көмегіне 

жүгінетін, 

семестрлік  жұмыстарды  қайта  тапсырған  

студентке қойылады. 

С- 

60-64 


Қанағат. 

оқу  материалдарын  белгілі  бір  көлемде меңгерген, 

практикалық 

сабақтарда 

белсенділігімен  ерекшеленбеген,  берілген 

тапсырмаларды 

өздігінен 

орындайтын, 

негізгі  әдебиеттерді  меңгерген,  дегенмен 

тапсырмаларды 

орындау 


кезінде 

қателіктерге  жол  беріп  алатын,  оны  жоюды 

оқытушының  көмегінсіз  жүзеге  асыра 

алмайтын,  семестрлік  жұмыстарды  қайта 

тапсырған  және  5-6 

сағат  жіберген 

студентке қойылады. 

Д+ 


55-59 

Қанағат. 

оқу  материалдарын  жартылай  меңгерген, практикалық 

сабақтарда 

белсенділік 

танытпаған,  негізгі  әдебиеттерді  толық 

меңгермеген, 

тапсырмаларды 

орындау 

кезінде қателіктерге бой алдырған, қосымша 

сабақтар  болмаса  тапсырмаларды  орындай 

алмайтын,  семестрлік  жұмыстарды  тым 

кешіктіріп  қайта  тапсырған,  6  сағат 

жіберген студентке қойылады. 

Д 

50-54 


Қанағат.-лық 

оқу  материалдарын  жартылай  меңгерген, практикалық 

сабақтарда 

белсенділік 

танытпаған,  негізгі  әдебиеттерді  толық 

меңгермеген, 

тапсырмаларды 

орындау 

кезінде  қателіктерге  бой  алдырған,  үнемі 

оқытушының  көмегіне  жүгінетін  және 

қосымша  сабақтар  болмаса  тапсырмаларды 

орындай алмайтын, семестрлік жұмыстарды 

орындауда  көп  қателер  жіберіп,  қайта 

кешіктіріп тапсырған студентке қойылады.. 

0-49 Қанағат.-сыз 

оқу материалдарын 

меңгере 


алмаған, 

практикалық  сабақтарға  мүлде  қатыспаған, 

семестрлік 

жұмыстарды 

орындамаған 

студентке қойылады. 10. Сабақ кестесі 

Сабақ  кестесін  семестр  басында  АЭжБУ  диспетчерлері  береді  және  олар  деканаттар 

жанындағы арнайы стенділерге ілінеді.  

 

11. Қазақ тілі-2 пәні бойынша емтихан сұрақтары. 

1.

 

Өмірбаян 2.

 

Түйіндеме 3.

 

Функционалдық стильдер 4.

 

Тілдік норма 5.

 

Іс қағаздар стиліндегі стандарт тілдік  бірліктер 6.

 

Аңдатпа 7.

 

Бұйрық 8.

 

Өтініш 9.

 

Қолхат 10.

 

 Сенімхат 11.

 

 Анықтама 12.

 

Қазақ тіліндегі негізгі орфоэпиялық заңдылықтар 13.

 

 Ауызша сөйлеу тілі этикасы . 14.

 

 Монолог. Жұрт алдында сөйлеу мәдениеті. 15.

 

 Шешендік сөз өнері және түрлері. 16.

 

 Күнделік жүргізу. 17.

 

 Техникалық сипаттама 18.

 

 Презентация 19.

 

 Диалог. Телефонмен сөйлесу этикасы 20.

 

 Іскерлік хат жазысу  21.

 

 Телефон хат 22.

 

 Хабарлама хат 23.

 

Шақыру хат 24.

 

 Алғыс хат 25.

 

 Жарнама  26.

 

 Конкурс мәтіні 27.

 

Жиналыс өткізу 28.

 

Келіссөздер жүргізу  

          12. Әдебиет тізімі         

          Негізгі әдебиет 

1.

 Тілембекова А.И., Төлеуп М.М. Қазақ тілі-2. Оқу құралы. Алматы, 2009.-82 б. 

2.  Шәрібжанова  Ғ.Ғ.  Қазақ  тілі.  Техникалық  жоғары  оқу  орындары  үшін  жаттығулар  мен 

тапсырмалар жинағы. Оқу құралы. – Алматы, 2012. -87 б. 

          3. Дүйсембекова Л. Қазақ тілі: іс қағаздарын жүргізу. Оқу құралы.-Алматы 2011.-400 бет. 

4. Хазимова Ә. Іс қағаздарын қазақ тілінде жүргізу. Алматы, 2004. -120 б. 

5.

 Төлеуп  М.М.  Кәсіби  бағытталған  тілде  сөйлеу  біліктілігін  дамыту.  Оқу  құралы.-  Алматы, 

2005. -78 б. 

6.

 

Русско-казахский  словарь:  70  000  слов  /  Под  редакцией  Н.Т.Сауранбаева,  Г.Г.Мусабаева, Ш.Ш.Сарыбаева, третье изд., перераб. и дополн.- Алматы.Дайк-пресс. 2005. –1152 стр.  

7.

  Бектурова А.Ш., Бектуров Ш.К. Казахский язык для всех. Алматы: Атамұра, 2004.-720 стр. 

 

Қосымша әдебиеттер 

1.

 Нұрғалиева Т. Іс қағаздарын жүргізу және техникалық құжаттама: оқулық /.- 280б Астана: 

Фолиант,2008. 

2.

 

Жахина Б.Б., Құрманова А.Қ.,  Қайырбекова И.С. Мемлекеттік тілде  іс қағаздарын жүргізу курсы: оқу құралы.- 119бет. 

3.

 Салагаев В.,Шалабай Б. Іс қағаздарын жүргізу.-Алматы,2004. 

4.

 Бөрібаев Б., Балапанов Е., Есжанов А., Қайырбай А. Іс қағаздарының  

орысша-қазақша сөздігі. Алматы,2000. 

5.

 

Жанұзақов Т. Қазақ тілінің түсіндірме сөздігі. Алматы /-2008ж. 6.

 

Кеңесбаев І., Фразеологиялық сөздік.-Алматы: Арыс, 2007.- 800бет. Ол-Жас Баспасы, ЖШС, 2004.- 120бет. 

7.

 Жанұзақов Т.Қазақ тілінің түсіндірме сөздігі: ҚР мәдениет және ақпарат 

 мин-гі.- Алматы: Дайк-Пресс, 2008.- 968 бет. 

8.

 

Орфоэпиялық сөздік.- Алматы: Арыс, 2007.- 799бет.           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Электрондық оқу құралдары 

1. Бектурова А.Ш., Бектуров Ш.К.   Казахский язык для всех.- Алматы, 2004. 

2. Мемлекеттік тілді жеделдете деңгейлік оқыту. Мемлекеттік қызметшілерге арналған 1 – 

деңгей.-Алматы, 2006ж. 

3. Мемлекеттік тілді жеделдете деңгейлік оқыту. Мемлекеттік қызметшілерге арналған 2 – 

деңгей.-Алматы, 2006ж. 

4. Мемлекеттік тілді жеделдете деңгейлік оқыту. Мемлекеттік қызметшілерге арналған 3 – 

деңгей.-Алматы, 2006ж. 

5. Қазақ тілін  жеделдете үйренеміз. Астана қ-сы, Тілдерді  дамыту басқармасы “Зерде” 

инновациялық орталығы 2006ж. 

6. Аудиоприложение к комплекту наглядных пособий “Казахский язык” 

7. Құрышжан А.Ә. Қазақ тіліне арналған  компьютерлік программа. 

8. Ресми стиль. Компьютерлік программа. 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

Алматы энергетика және байланыс университетінің доценті, ф.ғ.к. 

Шәрібжанова Ғалия Ғабдоллақызының «Қазақ тілі – 2» пәні бойынша жазылған жаттығулар 

жинағына (көмекші оқу құралы) 

 

 

П І К І Р 

 

      

 

 

Ұсынылып  отырған  жаттығулар  жинағы  (көмекші  оқу  құралы)  іскерлік  қазақ  тілі,  іс 

қағаздарын  жүргізу  бойынша  мемлекеттік  тілдің  негізгі  тіл  ретінде  қолданылуын  қамтамасыз  ету 

мақсатында  орыс  тілді  аудиторияда  энергетика  және  байланыс,  автоматтандыру  және  басқару, 

ақпаратты  қорғау  мамандықтарындағы  студенттерге  нормативті-жарлықшы  құжат  түрлерін, 

азаматтық қарым-қатынаста жиі қолданылатын іс қағаздарын, іскери хат түрлерін, іскерлік этика мен 

этикет және іскерлік қарым-қатынастың  әлеуметтік-психологиялық аспектілерін негізге ала  отырып, 

түрлі  жағдаяттар  арқылы  тыңдалым,  сөйлесім,  оқылым  әрекеттері  бойынша  қайталану  арқылы 

жаттықтыруды  қатысымды  қалыптастыратын  сөйлеу  жағдаяттарын  туғызуды  және  қазақ  тілінде  іс 

қағаздарын сауатты  жазуға үйретуді көздейді. Жинақ «Қазақ тілі  – 2» пәнінің жаңа бағдарламасына 

және  негізгі  оқу  құралының  құрылымына  сәйкес  лексикалық  тақырыптар  бойынша  жасалған. 


Жаттығу  материалдары  оқулықтардан,  ғылыми-публицистикалық  шығармалардан  және  мерзімді 

баспасөзден  іріктеліп  алынып,  негізінен  терме  мәтіндер  түрінде  түгелдей  дерлік  жаңадан 

құрастырылған.  Сондай-ақ  жаттығу  мәтіндерінің  әдеби-эстетикалық,  білімдік,  тәрбиелік  жағына 

көңіл бөлінген.  

     Оқу  құралындағы  жаттығулардың  көлемі  мен  сан  мөлшерін  белгілегенде  тақырыптардың 

өзіндік  сипаты  ескерілген.  Оқытушы  практикалық  сабақты  жүргізу  үстінде  жаттығу  мәтіндерін  өз 

ішінен нұсқаға бөліп талдатуына да болады. 

     Оқу құралы барлық бағытта оқитын студенттерге арналған.  

 

 

  

 

  

Пікір беруші: АЭжБУ доценті, ф.ғ.к. Төлеуп М.М. 

 

 

  

 

  

 

  

 

Алматы энергетика және байланыс университетінің доценті, ф.ғ.к. Шәрібжанова Ғалия Ғабдоллақызының «Қазақ тілі – 2» пәні бойынша жазылған жаттығулар 

жинағына (көмекші оқу құралы) 

 

 

 

П І К І Р 

      


 

 

 Аталған  тақырыптағы  энергетика  және  байланыс,  автоматтандыру  және  басқару,  ақпаратты 

қорғау  мамандықтары  бойынша  орыс  тілді  аудиторияға  арналған  жаттығулар  жинағы  (көмекші  оқу 

құралы)  студенттерді  нормативті-жарлықшы  құжат  түрлерін,  іс  қағаздарын  жүргізу  мен  қазақ  тілін 

ресми  қарым-қатынас  тілі  ретінде  үйренуіне  ықпал  ету  және  күнделікті  қолданыста  пайдалануына 

дағдыландыруды көздейді.  

     Бұл  оқу  құралының  негізгі  мақсаты  –  студенттердің  өз  бетімен  тіл  мәселелерін  талдап 

дағдылануына,  теориялық  білімдерін  тереңдетіп  кеңейтуіне,  сөйтіп,  оны  тәжірибе  жүзінде  игеріп 

алуына мүмкіндік туғызу.  

     Оқу құралы шамамен төмендегідей құрылымға негізделген: 

– мәтін үлгілері; 

– жазбаша тапсырмалар; 

– шығармашылық тапсырма түрлері; 

– студенттердің өз бетінше жұмыс түрлері; 

– лексика-грамматикалық тест; 

– жағдаяттық ойындар. 


     Оқу  материалы  тыңдалым,  сөйлесім,  оқылым,  жазылым  әрекеттерінің  мақсаты  ұласпалы 

түрде бірінен-бірі дамып отыруына негізделген. Сонымен қатар оқу құралында іскерлер әлемінде жиі 

кездесетін  тақырыптар  мен  сөйлеу  жағдаяттары  іріктеліп  алынған.  Материалдар  түрлі  ақпарат 

көздерінен жинақталып алынған.  

     Жинақ барлық бағыттағы мамандықтың студенттеріне арналады. 

Орыс және қазақ тілдері кафедрасының доценті Ғ.Ғ. Шәрібжанованың  

2012-2013 оқу жылының І семестріндегі  

ғылыми-әдістемелік жұмыстары бойынша  е с е б і 

          Оқу жүктемесінің орындалуы: 

1  ст.  доц.  1  сем.  –  жоспарланғаны  351  сағ.,  орындалғаны  407  сағ.  (2  семестрде  БЭСХ  -12  тобы 

болмайтындықтан,  бала  күтіміне  байланысты  демалыстағы    Қ.  Телқожаеваның  БВТ-11-4  тобын  

қосымша алып сабақ жүргіздім). 

0,5 ст. доц. 1 сем. – жоспарланғаны 186 сағ., орындалғаны 183 сағ.  

         Оқу-әдістемелік жұмыс 

1. Қазақ тілі-1. «Қоршаған ортаны қорғау және өміртіршілік қауіпсіздігі» мамандығы бойынша 

әзірленген жұмыс бағдарламасы мен силлабусына өзгерістер енгіздім (қыркүйек, 2012). 

2.  Кәсіби  қазақ  тілін  оқытуға  дайындық  жүргізу  үшін  электр  энергетика  бағыты  бойынша 

терминдердің  қолданысы  мен  жасалу  тәсілдеріне  талдау  жасап,  150  сөз  және  сөз  тіркесін 

компьютерде іріктедім, топтастырдым (қараша, 2012). 

3. Сырттай оқу бөлімінің студенттері үшін силлабустарды қайта қарап, толықтырулар енгіздім 

және стенд жасадым (қараша, 2012). 

          Ғылыми-әдістемелік жұмыс 

1.  Кафедраның  міндетті  ҒЗЖ  бойынша  терминологиялық  сөздіктерді  қарастырып,  картотека 

жасадым (қараша-желтоқсан, 2012). 

2.  «Қазақ  тілі  мен  әдебиеті»  журналында  «Рай  категориясы»  тақырыбында  ғылыми  мақала 

жарияладым (қараша, 2012). 

3.  Материалдардың  жеткіліксіздігіне  байланысты  университетте  өтілген  8-Халықаралық 

ғылыми-техникалық конференцияға мақала жазу кейінге қалдырылды (қыркүйек, 2012). 

         Ұйымдық-әдістемелік жұмыс 

1. Қазақ тілі – 1 пәні бойынша ашық сабақ өткізу отбасы жағдайыма байланысты ІІ семестрге 

қалдырылды (қараша, 2012). 

2.  «Қоршаған  ортаны  қорғау  және  өміртіршілік  қауіпсіздігі»  бағыты  бойынша  аралық, 

қорытынды  тестілеріне  өзгерістер  енгіздім  және  емтихан  билеттері  мен  мәтіндерін,  сөз  тіркестерін 

әзірледім (қыркүйек-қараша, 2012). 

3. І курстар арасында өтілген олимпиадаға екі студент дайындадым; БЭ-12-11 тобынан Алибек 

Айгерім ынталандыру сыйлығына ие болды (қараша, 2012). 

          Қоғамдық тәрбиелеу және басқа жұмыстар  

           1.  Университетте,  деканатта,  кафедрада  өтілген  әртүрлі  іс-шараларға  қатыстым.  Университет 

басшыларымен болған жиында болдым (қыркүйек-желтоқсан, 2012). 

2. Эдвайзерлік жұмысты белгіленген жоспар аясында жүйелі жүргіздім (қыркүйек-желтоқсан, 

2012). 

          3. ҰБТ-дағы орындалған жұмыс  үшін Қазақстан Республикасы  Білім және ғылым министрлігі Ұлттық тестілеу орталығының Алғыс хатымен марапатталдым (қаңтар, 2013). 

           

         АЭжБУ доценті:                                                        Ғ.Ғ. Шәрібжанова 

         11.01.2013 ж.          Кафедра меңгерушісі                                                Р.Қ. Бөкейханова 

 

Каталог: student -> sillabus 2012 -> rikyaz
rikyaz -> Syllabus қазақ тілі-1 пәні бойынша 5В074600 Ғарыштық техника және технология
rikyaz -> Syllabus қазақ тілі-1 пәні бойынша 5В071700 – Жылуэнергетика
rikyaz -> Syllabus қазақ тілі-2 пәні бойынша 5В071600 –Аспап жасау бағыты
rikyaz -> Syllabus қазақ тілі-2 пәні бойынша 5В073100-Өміртіршілік қауіпсіздігі және қоршаған ортаны қорғау бағыты
rikyaz -> Syllabus қазақ тілі 2 пәні бойынша 5В071700 Жылу энергетика бағыты
rikyaz -> Syllabus қазақ тілі-1 пәні бойынша 5В081200 – Ауыл шаруашылығын энергиямен қамту
rikyaz -> Факультеті орыс және қазақ тілдері кафедрасы syllabus
rikyaz -> Syllabus қазақ тілі-1 пәні бойынша 5В060200 – Информатика
rikyaz -> Syllabus қазақ тілі-1 пәні бойынша 5В070400 – Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету

жүктеу 219.58 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет