Студенттер білімін бағалау жүйесіжүктеу 0.71 Mb.
Pdf просмотр
бет6/6
Дата25.04.2017
өлшемі0.71 Mb.
1   2   3   4   5   6

 

Әдістемелік  нұсқаулар:  қарастырылатын  мәселелер  бойынша  барлық  студенттер 

дайындалады.   

СӨЖ бойынша әдістемелік нұсқау:  «Әлеуметтік психология» туралы студенттерге 

ғылыми фундаментальды білім беру, әлеуметтік психологияның қалыптасуы мен тарихын 

білу,  тәжірибелік  дағдыларын  жеткізу  болып  табылады.  «Әлеуметтік  психология»  пәні  

бойынша  студенттің  өзіндік  жұмысы  оқулықтар  мен  кітаптарды  және  осы  тақырыпқа 

ТУФ 703-05-12. Пәннің оқу-әдістемелік кешені. ТУ СМЖ. Екінші басылым  

 

42 


байланысты  жазылған  монографиялық  зерттеулер  мен  ғылыми  жарияланымдар  және 

аралық басылымдармен танысуды қамтиды.  

Пән бойынша талдау жасау, талдауды қолдана отырып тәжірибелік тапсырмаларды 

шешу,  ғылыми  баяндамаларды  дайындау,  рефераттарды,  жеке  аспектілер  бойынша 

мақалалар және тақырыпқа қатысты мәселерді қарастырады.  

Өзіндік  жұмысты  орындау  барысында  студент,  теоретикалық  және  құқықтық 

бастауларды талдау мен сынды түрде бағалауды, нақты қорытынды жасай білуді, өзінің 

көзқарасын айта білуді және өзінің жеке ұсынысын ұсына білуді үйренуі керек. Өзіндік 

жұмыстың барлық тапсырмалары жазбаша түрде орындалуы керек. 

СӨЖ  бойынша  тапсырмаларды  орындай  отырып,  студент  толыққанды  дәрістік 

материалдармен,  негізгі  оқулық  және  қосымша  әдебиеттермен,  нормативті–құқықтық 

актілермен    қамтылуы  тиіс.  Нормативті  құқықтық  актілер  материалдарын  жұмыс 

барысында  қолдану  үшін  және  жұмысты  жеңілдету  үшін,  жұмысты  электронды 

тасымалдаушыға (диск DVD) алып келіп қолдануға болады.  

Ғылыми рефераттар, мақалалар, баяндамалар дайындау барысында, олардың ғылыми 

тұрғыда маңызы бар өзіндік жұмыс түрі екенін естен шығармау қажет.  

Жұмысты жазу үшін негізгіәдебиеттермен қоса қосымша әдебиеттерді де пайдалану 

міндетті.   

Зерттеу тақырыбына сай тәжірибелік материалдарды қолдану керек.  

Ғылыми  мақала  немесе  баяндама  жазу  кезінде  кіріспе,  қорытынды  және  негзгі 

бөлімдері жекеленіп көрсетілмейді (текст толығымен болады) бірақ, міндетті түрде болуы 

қажет.  Сілтеме  әрбір  бетте  немесе  мақаланың  соңында  беріледі,  көптеген  жағдайда 

тоғыспайтын сандар сілтемесіндей . 

Жазбаша жұмысты орындаған кезде қолданылған әдебиеттер тізімі болуы шарт.  

Бірінші  нормативті  –құқықтық  актілер  заңды  күшіне  байланысты  кему  ретімен 

көрсетіледі  (Конституция,  конституциялық  заң,  заң,  Президент  жарлығы  т.б.),  сосын  – 

арнайы әдебиеттер алфавиттік ретінің орналасуына қарай.  

Автордың  аты–жөнін толығымен көрсетіп, жұмыс тақырыбын, орнын, шығарылған 

жылын,  ал  мақалаға  –  сол  сияқты  журнал  атауын  (газет),  жылын,  №  (немесе  шыққан 

күнін),  мақала  жарияланған  бетін.  Нормативті–құқықтық  актілер  үшін  –  олардың  нақты 

аталымын,  шығарылған  мерзімін,  басылым  көзіне  шыққан  жылымен  сілтеме  жасау, 

басылым номері және мақала номері. Мысалы: 

1. 


Анастази А. Психологическое тестирование. В 2-х томах.  М.: Педагогика, 1982. 

2. 


Крегер О., Дьюсон Дж. Типы людей и бизнес.  М.: Персей Вече 

ACT


,

 

1995. 3. 

Мейли  Р.  Факторный  анализ  личности.  В  кн.:  Психология  индивидуальных  различий 

/Под ред. Ю.Б. Гиппенрейтер, В.Я. Романова.  М.: МГУ, 1982. 

Әдебиеттер  мен  заңнамалардың  белгілі  бір  мағынасы  мен  талдауынсыз,  қалыпты 

жағдайда оқулықтан механикалық көшіріп алу рұқсат етілмейді. Жасалынған жұмыстың 

бағасы көптеген жағдайда студенттің өзіндік көрсеткішінің деңгейіне және творчестволық  

жағдайына байланысты болады.  

Міндеттілік, сапа және тапсырманы уақытында орындауы аралық бақылауды бағалау 

кезінде әсер етеді (аралық емтихан). 

 

Негізгі әдебиеттер тізімі: 

1. 


Анастази А. Психологическое тестирование. В 2-х томах.  М.: Педагогика, 1982. 

2. 


Крегер О., Дьюсон Дж. Типы людей и бизнес.  М.: Персей Вече 

ACT


,

 

1995. 3. 

Мейли  Р.  Факторный  анализ  личности.  В  кн.:  Психология  индивидуальных  различий 

/Под ред. Ю.Б. Гиппенрейтер, В.Я. Романова.  М.: МГУ, 1982. 

4. 


Методические  рекомендации  по  оценке  перспективности  использования  работника  в 

качестве линейного руководителя среднего звена.  М., 1983. 

ТУФ 703-05-12. Пәннің оқу-әдістемелік кешені. ТУ СМЖ. Екінші басылым  

 

43 5. 

Бауэр Р., КолларЭ.,  Дан В. Управление инвестиционным проектом. Опыт IBM. М.: 

ИНФРА-М, 1995. 208 с. 

6. 


Берк Д. Подготовка к собеседованию: как получить желанную работу: Учеб. пособие. 

 

М.:КОНЭСКО, 1994. 96 с. 7. 

Виханский О.С. Стратегическое управление.  М.: МГУ, 1995. 252 с. 

8. 

Виханский О.С., Наумов А.И. Менеджмент: человек, стратегия, организация, процесс.  

М.: МГУ, 1995. 415 с. 

9. 

Волгин  Н.А.  Кейзы  как  эффективная  форма  обучения  экономистов  и  менеджеров: Феномен, методика составления и использования.  М.: РАУ, 1994.104 с. 

10. 


Волгин  Н.А.,  Николаев  С.В.  Доходы  работника  и  результативность  производства: 

Проблемы, реалии, перспективы. М.: Универсум, 1994. 274 с. 

11. 

Друкер П.Ф. Управление, нацеленное на результаты. Пер. с англ.  М.: Технол. школа бизнеса, 1994. 191 с. 

12. 


Дятлов  С.А.  Рабочая  сила  в  системе  рыночных  отношений.    С.-Петербург:  УЭФ, 

1992. 116 с. 

13. 

Зуб А.Т., Смирнов С.Г. Лидерство в менеджменте.  М.: Воскресенье, 1999. 212 с. 14. 

Иванов В.Н. Социальные технологии в современном мире.  М.: Славянский диалог, 

1996. 335 с. 

15. 


Кравченко А.И. Прикладная социология и менеджмент.  М.: МГУ, 1995. 208 с. 

 

Қосымша әдебиеттер: 

1. 

Кураков  Л.П.,  Краснов  А.Г.  Рынок  труда:  Вопросы  теории.  Чебоксары:  АН  ЧР,  1995. 112 с. 

2. 


Мескон М., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента. Пер. с англ.  М.: Дело, 

1994. 


3. 

Мильнер Б.З. Теория организаций.  М.: Инфра-М, 1998. 320 с. 

4. 

Моргунов Е.Б. Управление персоналом: исследование, оценка, обучение. М.: Бизнес-школа «Интелл-синтез», 2000. 260 с. 

5. 


Моргунов  Е.Б.,  Ромашкевич  А.  Разборка  по  правилам.  БОСС:  бизнес,  организация, 

структуры, стратегии. 1999. № 7−8. С. 58−61. 

6. 

Поляков В.А. Технология карьеры: Практ. рук.  М.: Дело Лтд, 1995.128 с. 7. 

Социальная  психология  и  этика  делового  общения:  Учеб.  пособие  для  вузов  /В.Ю. 

Дорошенко,  Л.И.  Зотова,  Н.А.  Нартов  и  др.:  Под  общ.  ред.  В.Н.  Лавриненко.    М.: 

Культура и спорт: ЮНИТИ, 1995. 160 с.  

ЖУРНАЛ БАСЫЛЫМДАРЫ МЕН ҒАЛАМТОР КӨЗДЕРІ: 

 

1.

 «

Шығармашылық педагогикасы» «Тұран» университеті журналы. 

2.

 

«Педагогика және психология» Абай атындағы ҚазҰПУ журналы. 3.

 

www.dov.kz 

4.

 http://bookz.ru 

5.

 http://lib.ru 

6.

 http://aldebaran.ru 

7.

 http://www.koob.ru 

8.

 http://biblioteka.cc 

 

  

 

  

ТУФ 703-05-12. Пәннің оқу-әдістемелік кешені. ТУ СМЖ. Екінші басылым  

 

44 


БЕКІТІЛГЕН 

«Тұран»  Университеті мекемесі 

«Психология» кафедрасы отырысында

                                                                                                               

    

Хаттама № __ «____»________ 2013 ж. Кафедра меңгерушісі  

Ли Е.П.________________ 

 

 

СТУДЕНТТІҢ ӨЗІНДІК ЖҰМЫС ЖУРГІЗУІНІҢ (СОӨЖ)  

ӘДІСТЕМЕЛІК НҰСҚАУЫ 

 

«Мамандану  практикумы»  пәні  бойынша  дәріс  мазмұны  оқу  бағдарламасымен 

белгіленіп, оның сәйкес болуы қадағаланса, студенттердің өзіндік жұмысының мазмұнын 

таңдауда біршама еркіндік болады. Өзіндік жұмыстардың еріктілік сипаты студенттердің 

қызығушылығы,  қабілеті,  дербес  бейімділігі,  танымдық  бастамашылығы  мен  дербестігі 

бойынша ұйымдастыруға мүмкіндік береді.  

Жалпы, студенттердің өзіндік жұмыстары кредиттік оқыту жүйесіндегі оқу үрдісінің 

басты бір бөлігі болып саналады. Кредиттік оқыту жүйесі білім алушы мен оқытушының 

оқу жұмысы көлемінің біріздендірілген өлшем бірлігі ретінде кредитті қолдану арқылы, 

білім  алушының  пәндерді  таңдауы  және  реттілікпен  оқуын  өз  бетінше  жоспарлауы 

негізінде  оқыту  болып  табылады.  Студенттің  оқытушының  басшылығымен  орындайтын 

өзіндік  жұмыстары  (СОӨЖ)  –  арнайы  белгіленген  уақытта  алдарына  қойылған 

дидактикалық  мақсатты  орындау  үшін  оқытушының  ұйымдастыруымен  жүретін  білімді 

іздеуге оны ұғыну мен бекіту, біліктіліктері мен дағдыларын қалыптастыру және дамыту, 

алған  білімдерді  жинақтау  және  жүйелеуге  негізделген  студенттің  іс-әрекеті.  СОӨЖ 

кезінде студентке консультация беріледі, бақылау және орындалған жұмыстарға тексеру 

жүргізіледі.  Студентің  өзіндік  жұмысы  (СОӨЖ)  –  оқытушының  тапсырмасымен  және 

әдістемелік  басшылығымен,  оның  тікелей  қатысуынсыз  орындалатын  студенттің 

жоспарланған жұмысы. СОӨЖ сабақтарының мақсаты – студенттердің кәсіби қызметіне 

қажетті гуманитарлық ойлау және интелектуалды қабілеттерін жаңа оқу пәнін меңгеруде 

қажетті жаңа білімдермен қаруландыру. СОӨЖ арқылы студенттер жаңа материалдарды 

логикалық,  өзара  байланысты  негізде  меңгеруге  дағдылануға  және  оқылған  материалға 

талдау  жасап  өз  ойын  сенімді  дәлелдей  білуге  үйренеді.  Студенттердің  өзіндік 

жұмыстарының  мазмұнын  пән  бойынша  берілген  тапсырмалардың  жекелеген  бөлімінің 

немесе  тақырыптарының  негізгі  мазмұны  құрайды.  Олар,  ең  алдымен,  дәріс  курсының 

материалдарын  қайталауға  және  пысықтап,  тиянақтауға,  сондай-ақ  ішінара  пәннің  дәріс 

курстарында  қаралмайтын  бөлімдері  бойынша  қосымша  білім  алуға  арналады. 

Әдістемелік  нұсқау:  сұрақ-жауап  әдісі  бойынша  оқу  тобы  шағын  топтарға  бөлініп, 

қарастырылатын мәселелер жөнінде өзіндік пікірлері мен көзқарастары тыңдалады, түп-

деректермен жұмыстарына көңіл бөлінеді. 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

ТУФ 703-05-12. Пәннің оқу-әдістемелік кешені. ТУ СМЖ. Екінші басылым   

45 


«Тұран» университеті мекемесі  

Психология  

кафедрасының мәжілісінде  

БЕКІТІЛГЕН 

№  Хаттама «____»________ 2013 ж. 

Кафедра меңгерушісі 

__________________Ли Е.П. 

 

Студенттің оқу үлгерімдерін бақылау материалдары «

Мамандану практикумы» пәні бойынша тест сұрақтары 

«Психология» мамандығының студенттеріне арналған 

 

Негізгі кәсіп белгісі? Еңбек іс-әрекетінің бір түрі; 

Арнайы дайындықты қажет етпейтін іс-әрекет

Адамның міндеті жоқ іс-әрекет; 

riant>Адамның құқығы жоқ іс-әрекет; Мадақтау алмайтын іс-әрекет; 

 

Еңбек нарығының жағдайын қандай жақтардың өзара әрекеті анықтайды? 

Барлық жауаптар дұрыс; 

Ізденушілер; 

Жұмыс берушілер; 

Делдал ұйымдары; 

Барлық жауаптар дұрыс емес

 

Өзінің жал ақысына нақты жұмыс орынында білімін, білігін, тәжірбиесін және 

басқа да ресурстарын ұсынатын адамдарды қалай атаймыз? Ізденушілер; 

Жұмыс берушілер; 

Делдал ұйымдары; 

ariant>Конкуренттер; Жұмыссыздар; 

 

Нақты жұмыс орнына жұмыс күшін табуға және қолдануға қызығушылықтары 

бар кәсіпорын, ұйым, жеке тұлғаларды қалай атаймыз? Жұмыс берушілер; 

Ізденушілер; 

Делдал ұйымдары; 

t>Конкуренттер; Жұмыссыздар; 

 

Ізденушілер  мен  жұмыс  берушілерге  ақпараттық  және  ұйымдастырушылық 

көмек беретіндерді қалай атаймыз? Делдал ұйымдары; 

Жұмыс берушілер; 

Ізденушілер; 

Конкуренттер; 

Жұмыссыздар; 

 

Қазіргі еңбек нарығының негізгі қасиеттеріне нені жатқызуға болады? Барлық жауаптар дұрыс; 

ТУФ 703-05-12. Пәннің оқу-әдістемелік кешені. ТУ СМЖ. Екінші басылым  

 

46 


 

Үнемі оқу қажеттілігі; Кадрлардың «құрылуы», қайшы келу және бір мәнділік емес; Шеберлікке талаптардың өсуі; Жұмыс уақытының біркелкі емес қалыптасуы; 

 

Еңбек нарығында бейімделу жүріс-тұрыс стратегиясы неге жатады? Еңбек нарығындағы тұлғаның жүріс-тұрыс стратегиясына; Басқару қызметіне; Қазіргі еңбек нарығының негізгі қасиеттеріне; Барлық жауаптар дұрыс; Барлық жауаптар дұрыс емес; 

 

Кәсіби даму стратегиясы неге жатады? Еңбек нарығындағы тұлғаның жүріс-тұрыс стратегиясына; Басқару қызметіне; Қазіргі еңбек нарығының негізгі қасиеттеріне; Барлық жауаптар дұрыс; Барлық жауаптар дұрыс емес; 

 

Оқу үрдісі қазіргі еңбек нарығының қай негізгі қасиеттерінің үнемі аяқталмаған 

сипатына ие? 

Үнемі оқу қажеттілігі; Кадрлардың «қалыптамуы»;  Қызметкерлердің шеберлігіне талаптың өсуі; Жұмыс уақытының біркелкі емес қалыптасуы; Талаптардың қайшы келуі мен көпмәнділігі; 

 

Қазіргі  еңбек  нарығының  қай  негізгі  қасиетінде  үлкен  жұмыс  тәжірбиесімен 

квалификациялы мамандар зейнеткер жасқа жақындап, ал орта жастағы қызметкерлер аз 

қалды? 


Үнемі оқу қажеттілігі; Кадрлардың «қалыптамуы»;  Қызметкерлердің шеберлігіне талаптың өсуі; Жұмыс уақытының біркелкі емес қалыптасуы; Талаптардың қайшы келуі мен көпмәнділігі; 

 

Қазіргі еңбек нарығының қай негізгі қасиеттерінде ізденушілер жас мөлшерінде 

болып, сонымен қатар жеткілікті еңбек тәжірбиесін бөліп көрсетуге болады? 

Үнемі оқу қажеттілігі; Кадрлардың «қалыптамуы»; Қызметкерлердің шеберлігіне талаптың өсуі; Жұмыс уақытының біркелкі емес қалыптасуы; Талаптардың қайшы келуі мен көпмәнділігі; 

 

Жұмысшылардың  іс-әрекетіне  байланысты  индивидуалды,  өзін  бейнелеудегі 

саналы  жол  және  еңбекпенен  қанағаттану,  қызмет  баспалдағы  бойынша  көтерілу, 

біліктіліктің, қабілеттің, квалифициялық мүмкіндіктің және сый ақы көлемінің өзгерілуі – 

бұл? 

Карьера; 

Жұмыс; 


Жетістік; 

ТУФ 703-05-12. Пәннің оқу-әдістемелік кешені. ТУ СМЖ. Екінші басылым  

 

47 Студентік шақ; Зейнет ақы; 

 

Сьюпер бойынша  объективті және субъективті критерилердің үйлесімі – бұл? Кәсіби іс-әрекетті жетістігі; 

Карьера; Жұмыс; 


Кәсіби өзіндік анықталу; Карьерлі мақсат; 

 

Сьюпер жетістікті бөледі? Кәсіби және карьера; Мотивационды және жұмыс; Мектеп және студенттік шақ; Әлеуметтік және тұлғалық; Жұмыс және еңбек; 

 

Жетілген кәсіби деңгейдің өзіндік бағалануы, нақты кәсіби іс-әреет ұсынатын, 

адам  мүмкіндіктерін  қаншалықты  индивидуалды  қабылдауы  және  қаншалықты  кең 

мүмкіндіктері, бұл – ? 

Кәсіби жетістік; Кәсіби мотивация; Кәсіби өзіндік анықтау; Кәсіби талпыныс; Кәсіби деформация; 

 

Карьералық шешім қабылдау және мақсатқа жету үздіксіз үрдіс, «Кәсіби Мен-

концепциясы»  үлкен  роль  ойнайды,  және  әр  адам  оны  карьералық  шешім  қабылдау 

сериясына аналдырады. Бұл - ? Кәсіби өзін анықтау теориясы

Персоналды даму теориясы; Психологиялық жетістік теориясы; Жануарлық магнетизм теориясы; Р. Ассингердің теориясы; 

 

Карьералық  таңдау  комбинациясының  спираль  бойынша  кезеңділікпен 

нәтижелерінің  қайталануы,  сәйкес  тұлғалық  құрылымдардың  дамуы  және  карьераға 

сенімінің қалыптасуы – бұл? Карьерлі даму; 

Кәсіби жетітік; Жемісті іс-әрекет; Кәсіби өзіндік анықталуы; Жұмыс; 


 

Тұлғаның  5-факторлы  модель  көмегімен  тұлғаны  сипаттауды,  оның 

нәтижесінде тұлғалық факторлар және жемісті кәсіби іс-әрекет арасындағы зерттеуді  кім 

ұсынды? 


П. Коста және Р. МакКрей; 

Д. Солгада және Д. Холл; Д. Холл және Р. Сьюпер;  

Д. Труман және З. Фрейд; А.Д. Кибанов; 

ТУФ 703-05-12. Пәннің оқу-әдістемелік кешені. ТУ СМЖ. Екінші басылым  

 

48 А.С. Гусев карьерлі мақсат қоюдың қанша принцпін бөліп көрсетті? 6; 

3; 

7; 

8; 

4; 

 

Е.В. Трофимов әйел карьерасының қанша типін бөліп көрсетті? 

6; 

3; 

7; 

8; 

4; 

 

Әйелдер  кәсіби  және  жеке  өмірін  қатаң  бөледі,  үнемі  қысымда  өмір  сүріп, 

барлық рольдерді «өте жақсыға» орындауға тырысады, бұл? 1-

тип карьерасы; 2- 

тип карьерасы; 3- 

типкарьерасы; 4-

типкарьерасы; 5- 

типкарьерасы; 

 

Қандай  адамдарға  ұйыммен  басқару  туралы  жұмыс  тақырыптарынан  талдауға 

мәнді көңіл бөледі? 

Менеджерлер мен жетекшілер; «

Қатардағы» өндіріс және сервис; Тәуелсіз жетекшіге; Ұйым жетекшілеріне; Техникалық персоналға; 

 

Ұйымдағы негізгі жұмысты алып жүретін адамдар? «

Қатардағы» өндіріс және сервис; Тәуелсіз жетекшіге; Ұйым жетекшілеріне; Техникалық персоналға; Менеджерлер мен жетекшілер; 

 

Бизнес-мектептерде  айналысқан  жетекшілер  қандай  комплексті  пәндермен 

танысады? Ұйымдастырушы жүріс-тұрыс; Бух есеп; Экономика; Маркетинг; Аудит; 


 

1958 

ж.  кім  «Организационды  жүріс-тұрыс»  жеңілдетілген  пән  құрылымын 

ұсынды? 

Левит; 


Гордон; 


Хауэл; 


Геллер; 


Шайни; 


ТУФ 703-05-12. Пәннің оқу-әдістемелік кешені. ТУ СМЖ. Екінші басылым  

 

49  

«Организационды жүріс-тұрыс» пәніне қандай дисциплина жатпайды? Бух есеп; Персоналды басқару; Еңбек физиологиясы; Ұйымдасу теориясы; Психология және әлеуметтану; 

 

«Организационды  жүріс-тұрыс»  пәнінің  маңызды  тарауын  құрайтын 

менеджмент микроконцепциясы? 

Барлық жауаптар дұрыс; Ұйымдасуға үйрету; Бейімдейтін ұйым; Креативті ұйым; Барлық жауаптар дұрыс емес; 

 

1966  -  1991 

ж.ж.  аралығында  организационды  басқару  приоритеттерінде  1 

негізгі айырмашылықты кім көрсетті? 

Геллер; 


Гордон; 


Хауэл; 


Левит; 


Шайн; 


 

Қандай 


түсініктер 

организационды 

жүріс-тұрыстың 

жетекші 


макрокритерияларына жатады? 

Барлық жауаптар дұрыс; Организационды мәдениет; Организационды ахуал; Ұйымның миссиясы; Барлық жауаптар дұрыс емес; 

 

Әрқайсысы  арнайы  организационды  мәдениет  типін  генерациялап  және 

антикалық  грек  құдайларының  біреуін  символдайтын,  ұйымның  4  типін  кім  бөліп 

көрсетті? Ганди; 


Хауэл; 


Геллер; 


Шайни; 


Гордон; 


 

Командадағы  тұлға  қырлары  композициясының  аспектілері,  арнайы  тұлға 

қырларының деңгейі? 

Командалық тұлғаның көтерілуі; Командалық тұлғалардың көптүрлілігі; Когнитивтістиль және шешім қабылдау; Жаңа тәжірбиені игеруге ашықтық; Топ мүшелерінің өзіне және топқа бағдарлануы; 

 

Әлеуметтік,  тілдес,  сенімді,  белсенді,  зейінді  сияқты  қырлар  қай  факторларға 

тән? 

Экстраверсия; 

ТУФ 703-05-12. Пәннің оқу-әдістемелік кешені. ТУ СМЖ. Екінші басылым  

 

50 Келісуші; Саналы; 


Эмоционалды тұрақты; Жаңа тәжірбиені игерге ашықтық; 

 

Сенімді, ынтымақтастық сияқты қырлар қай факторларға тән? Келісуші; Саналы; 


Эмоционалды тұрақты; Жаңа тәжірбиені игерге ашықтық; Экстраверсия; 

 

Тәртіпті, жауапты, ұйымдасқан сияқты қырлар қай факторларға тән? Саналы; 


Экстраверсия; Келісуші; Эмоционалды тұрақты; Жаңа тәжірбиені игеруге ашықтық; 

 

Байсалды, энтузиаст, қарапайым сияқты қырлар қай факторларға тән? Эмоционалды тұрақты; Экстраверсия; Келісуші; Саналы; 


Жаңа тәжірбиені игеруге ашықтық; 

 

Сезімтал, интеллектуалды,жақсы қиял сияқты қырлар қай факторларға тән? Жаңа тәжірбиені игеруге ашықтық; Экстраверсия; Келісуші; Саналы; 


Эмоционалды тұрақты; 

 

Өзіне бағытталған міндеттерге және жаңғыртуға мен жүріс-тұрыс түрлерін кім 

сипаттады? 

Шайн; 


Гордон; 


Хауэл; 


Левит; 


Геллер; 


 

Арнайы мақсаттарға жету үшін бірлесе жұмыс істейтін адамдар, - бұл? Организация; Персонал; Топ; 


Кадрлар; Команда; 

 

Организация  қызметкерлері:  жетекшілер,  мамандар,  қызмет  көрсететн 

персонал. Олар ....жатады? 

Персонал; 

 

ТУФ 703-05-12. Пәннің оқу-әдістемелік кешені. ТУ СМЖ. Екінші басылым   

51 


Кадрлар; Команда; Топ; 


Организация; 

 

Белгілі бір ұйымның іс-әрекетінің негізі қызмет ететін және негізгі мақсаттарды 

жүзеге асыруға жауапкершілікті көтеретін, бөлімше басшылары? 

Линейлі басшылар; Функционалды жетекшілер; Аппаратты басқару мамандары; Персоналды басқару; Қосымша персонал; 

 

Линейлі  бөлімшелердің  қызмет  атқаруын  қамтамасыз  ететін  басшылар  және 

осының барысында қосымша қызмет атқаратындар? 

Функционалды жетекшілер; Аппаратты басқару мамандары; Персоналды басқару; Линейлі басшылар; Қосымша персонал; 

 

Кім басқару үрдісіне қызмет көрсетеді және басқару ақпаратын тасымалдайды, 

оның жинақтайды, алғашқы өңдейді және сақтауды қамтамасыз етеді?  

Қосымша персонал; Функционалды жетекшілер; Аппаратты басқару мамандары; Персоналды басқару; Линейлі басшылар; 

 

Қазіргі менеджменте «персоналға басшылық» термині қандай терминмен өзара 

ауыстырылған? 

«

Адамзат ресурстарына басшылық»; «

Ұйымға басшылық»; «

Басқару мамандары»; «

Басқару саясаты»; «

Персоналмен басқару жүйесі»; 

 

Негізгі штатты, үнемі квалифиялы жұмысшылар құрамы – бұл? Кадрлар; Ұйымдастыру тобы; Арнайы команда; Организация; Персонал; 

 

Кадрлармен  жұмыс  бойынша  бағдарланған  барлық  іс-шаралар  принциптер, 

мақсаттар,персоналмен жұмыстағы стратегилар – бұл? 

Кадрлік саясат; Адамзат ресурстарымен жетекшілік; Басқару мамандары; Кадрлік әкімшілік; Қосымша персонал; 

 

ТУФ 703-05-12. Пәннің оқу-әдістемелік кешені. ТУ СМЖ. Екінші басылым   

52 


Персоналға қатынасты орталық әкімшілік әрекеттер және іс-шаралар – бұл? Кадрлік әкімшілік; Кадрлік саясат; Адамзат ресурстарымен жетекшілік; Басқару мамандары; Қосымша персонал; 

 

Басқару  шешім  қабылдау  барысында  басшыға  көмек  көрсету  үшін  нақты 

басқару қызмет атқаратын, сонымен қатар, линейлі және қызмет атқаратын бөлімшелердің 

іс-әрекет арнайы аспектілерінің барлығын өзбетімен қамтитын – бұл? Басқару мамандары; Кадрлік саясат; Адамзат ресурстарымен жетекшілік; Кадрлік әкімшілік; Қосымша персонал; 

 

Персоналды  таңдау  кезеңінің  бірі,  кандидаттар  қатарынан  болашақ 

қызметкерлерді таңдау процедурасы – бұл?  

Кадрді іріктеу; Персоналды бағалау; Кадрды таңдау; Персоналдың қажеттіліктерін талдау; Кандидаттар, ізденушілер; 

 

Жұмысшының вакантты немесе лауазымына сәйкестігін анықтау – бұл? Персоналды бағалау; Кадрды таңдау; Кадрді іріктеу; Персоналдың қажеттіліктерін талдау; Кандидаттар, ізденушілер; 

 

Компанияда  бар  кадрлар  ресурстары  ұсынатын  даму  мақсаттары  мен 

мүмкіндіктерін қосатын процедуралары – бұл?  

Персоналдың қажеттіліктерін талдау; Персоналды бағалау; Кадрды таңдау; Кадрді іріктеу; Кандидаттар, ізденушілер; 

 

Компания өкілі кандидатпен жеке кездесіп және әңгімелесетін  процедураның – 

бұл? 

Интервью, әңгімелесу; 

Персоналды бағалау; Кадрды таңдау; Кадрді іріктеу; Кандидаттар, ізденушілер; 

 

Персоналмен  басқару  жүйесінің  бір  құрылымы,  организацияда  персоналғы 

қажеттілігін  талдаудан  басталып,  зерттеу  мерзіміне  кандидаттарды  безендендірумен 

аяқталатын – бұл? Кадрды таңдау; 

 

ТУФ 703-05-12. Пәннің оқу-әдістемелік кешені. ТУ СМЖ. Екінші басылым   

53 


Персоналды бағалау; Кадрді іріктеу; Интервью, әңгімелесу; Кандидаттар, ізденушілер; 

 

Вакансияға өзін ұсынушы, потенциалды қызметкер – бұл? Кандидаттар, ізденушілер; 

Персоналды бағалау; Кадрды таңдау; Кадрді іріктеу; Интервью, әңгімелесу; 

 

Басқару  жүйсіндегі  орын  орны  мен  бекітілуі,  қызметтік  міндеттері,  құқығы, 

жауапкершілігі,  лауазымдық  өзара  байланысы  мен  жазалау  және  марапаттау  түрлерін 

бейнелейтін негізгі құжат – бұл? Лауазымдық нұсқау; Персоналды бағалау; Кадрды таңдау; Кадрді іріктеу; Интервью, әңгімелесу; 

 

Бұрынғы  әскери  адамдарға,  зейнеткерлерге  және  еңбек  нарығындағы  жаңа 

адамдарға әңгімелесудің қандай стильі жақсы әсер етеді? 

Тығылмаш ойыны немесе «тұмандағы кірпі»; Әңгімелесі – сұрау; Поэма, сага, өлең; Зерттеу; Партнерлік әңгімелесі ретіндегі интервью; 

 

Көптеген  кандидаттарға,  әсіресе  жұмыс  іздеуден  жалықпағандарға 

әңгімелесудің қандай стильі әсер қалдырады? 

Поэма, сага, өлең; Әңгімелесі – сұрау; Зерттеу; Партнерлік әңгімелесі ретіндегі интервью; Тығылмаш ойыны немесе «тұмандағы кірпі»;  

 

Кандидатты стресске төзімділікке тексеретін мүмкіндікті қай стиль береді және 

тұлға аралыққарым-қатынастағы күрделі жағдайға оған тән реакция типін анықтау? 

Әңгімелесі – сұрау; Поэма, сага, өлең; Зерттеу; Партнерлік әңгімелесі ретіндегі интервью; Тығылмаш ойыны немесе «тұмандағы кірпі»;  

 

Лидердің белгілері? Барлық жауаптар дұрыс; 

Жылдам, сенімді жүріс; Жылдам шешімге келу қабілеті; Кез-келген организационды жұмысқа дайындығы; Қатты қол алысы және оның барысында «көзге тік қарауы»;  

 

ТУФ 703-05-12. Пәннің оқу-әдістемелік кешені. ТУ СМЖ. Екінші басылым   

54 


Қандай жұмысты ер адамдар жақсы орындайды? Стратегия құру; 

Қоғаммен байланысты; Әкімшілік; Сату; 


Қызмет көрсету аймағы; 

 

Әйел адамның іс-әрекет аймағы қандай мәлелелерді қамтиды? Барлық жауаптар дұрыс; 

Төмен жалақы; Төменгі статус; Көп емес билік мүмкіндіктері; Үй-тұрмыс міндеттерімен жүктелуі; 

 

Әңгімелесудің алғы жоспарына не жатады? Барлық жауаптар дұрыс; 

Сұрақтарды дайындау; Әңгімеге қатысушылардың құрамын анықтауҚажет құжаттарды жинау; Аргументтерді ойластыру, оларды жүйеге келтіру; 

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

ТУФ 703-05-12. Пәннің оқу-әдістемелік кешені. ТУ СМЖ. Екінші басылым   

55 


 

ОҚУ САБАҚТАРЫН БАҒДАРЛАМАЛЫҚ ЖӘНЕ МУЛЬТИМЕДИАЛЫҚ 

СҮЙЕМЕЛДЕУ 

 

Теориялық материалды игеруді ұйымдастыру үшін келесі мильтимедиа түрлері қолданылуы мүмкін.  

 

Видеодәріс. Дәріс бейнетаспаға жазылады. Монтаждау әдісімен ол мультимедиалар, дәрістің көрнекі құралдары мен толықтырылуы мүмкін. Мұндай 

толықтырулар дәрістің мазмұнын байытып қана қоймай, оның мазмұндамасын мәнерлі әрі 

студенттерге де тартымды етеді. Теориялық материалдар мазмұнының осындай тәсілінің 

күмәнсіз жетістігі  - бұл дәрістің кез-келген ыңғайлы уақытта, қиын сұрақтарын қайталап 

сұрап отырып тыңдауға мүмкіндік беретіндігі.  

Мультимедиа-дәріс. Дәрістік материалмен өзіндік жұмыс жасау барысында 

интерактивті компьютерлік оқыту бағдарламасын жетілдіруге болады. Мультимедиа 

тәсілдерін пайдаланудың арқасында жасалған теориялық материалдар, яғни оқу құралы 

былай құрылған: әрбір білім алушы материалды игерудің тиімді жолын таңдауға 

мүмкіндік алады, оның қабыладуының психофизиологиялық ерекшеліктеріне сәйкес 

қарастырылған. Мұндай бағдарламаның оқу тиімділігі тек мазмұндық бөлімінде ғана 

емес, мұнда білім алушылардың теориялық оқу материалын меңгеру деңгейін бағалауға 

мүмкіндік беретін тестілеу бағдараламысы да қарастырылған.    

 

Дәстүрлік білім беру басылымдар: дәрістің электронды мәтіні, сүйеніш конспектілер, теориялық материалдарды оқу үшін әдістемелік нұсқаулар.  

 

Электронды есеп кітабы немесе дерекқорда типтік және оқу курсының барлық негізгі тақырыптары бойынша тапсырмалар жинақталған. Сондықтан электронды есеп 

кітабының көмегімен типтік тапсырмаларды шешу дағдыларын қалыптастыруға, алынған 

теориялық білімдер мен нақты мәселелердің арасындағы байланысты саналауға болады.  

 

«Психология» кафедрасының  оқытушысы                 __________________     аға оқытушы, психол.ғ.к., Умирзакова Л.Б.          

                                                                                                                                                

(қызметі, қолы, аты -жөні)

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТУФ 703-05-12. Пәннің оқу-әдістемелік кешені. ТУ СМЖ. Екінші басылым  

 

56 


БЕКІТЕМІН  

Гуманитарлы-заң факультетінің деканы  

___________ А.А.Гаитов 

 

 

АРНАЙЫ АУДИТОРИЯЛАР, КАБИНЕТТЕР МЕН ЛАБОРАТОРИЯЛАР ТІЗІМІ   

 

 

Психология кафедрасының жабдықталған аудиториясы  

 

№  

№ Аудитория 

(кабинеттер, 

лабораториялар) 

Аудиторияны 

тағайындау 

(кабинеттер,  

лабораториялар) 

Пәнді оқу барысында 

қолданылатын құрылғылар  

мен құрал-жабдықтар 514 ауд 

Дәріс, тәжірибелік 

сабақтар жүргізу үшін 

Интерактивті тақта, интернет 

желісі 610 ауд Tamus University Suite 

жүйесінде жұмыс 

істеуге арналған 

кабинет   

22 ДК, интернет желісі 

 

 «Психология» кафедрасының  

оқытушысы                 __________________     аға оқытушы, психол.ғ.к., Умирзакова Л.Б.          

                                                                                                                                                

(қызметі, қолы, аты -жөні)

 

 

  

 

  

ТУФ 703-05-12. Пәннің оқу-әдістемелік кешені. ТУ СМЖ. Екінші басылым   

57 

Document Outline

 • U«Мамандану практикумыU»пәні бойынша
 • 3 бөлім.
 • ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕН
 • «Мамандану практикумы» пәні бойынша
 • Жұмыс бағдарламасы
  • НЕГІЗГІ БӨЛІМ
 • «UМамандану практикумыU» пәні бойынша
 • СИЛЛАБУС (SYLLABUS)
 • ПӘН БОЙЫНША ТАПСЫРМАЛАРДЫ ОРЫНДАУ ЖӘНЕ ТАПСЫРУ КЕСТЕСІ
 • ДӘРІСТІК КЕШЕН-КОНТЕНТ
 • (ДӘРІСТЕР ТЕЗИСІ, ИЛЛЮСТРАЦИЯЛЫҚ ЖӘНЕ ҮЛЕСТІРМЕ МАТЕРИАЛДАР, ҰСЫНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ)
 • ТӘЖІРИБЕЛІК САБАҚ ЖОСПАРЫ
 • ПӘННІҢ МЕҢГЕРІЛУІ БОЙЫНША ӘДІСТЕМЕЛІК ҰСЫНЫСТАР
 • «Мамандану практикумы»
 • (оқу-әдістемелік кешен бойынша)
 • «МАМАНДАНУ ПРАКТИКУМЫ» ПӘНІ БОЙЫНША СТУДЕНТТІҢ ӨЗІНДІК ЖҰМЫСЫНЫҢ МАТЕРИАЛДАРЫ
 • P                                                                                                                                                (қызметі, қолы, аты -жөні)
 • АРНАЙЫ АУДИТОРИЯЛАР, КАБИНЕТТЕР МЕН ЛАБОРАТОРИЯЛАР ТІЗІМІ
 • P                                                                                                                                                (қызметі, қолы, аты -жөні)


жүктеу 0.71 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет