Статистика академиясы алматинская академия экономики ижүктеу 1.07 Mb.
Pdf просмотр
бет11/11
Дата23.04.2017
өлшемі1.07 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

орындат 

бойынша 

әдірсемелік 

нұрқатТапрырмалардың 

әр 


қайрырырының  жүргізілт  барырындағы  кейбір  мәрелелер  және  өскізілт  ережелері  рол 

сақырыпсың  ерекшелігіне,  қазіргі  кездегі  өзексілігіне  байланырсы    оқыстшымен  рабақ 

кезінде сүріндіріліп осырады 

Реферат – алғашқы түпнұсқаның негізгі мазмұнының қысқа, ықшамдалған түрі. Реферат 

түпнұсқада кӛтерілген барлық мәселені қамтуға тиіс. Рефераттың ӛз құрылымы бар.  

1. Реферат жасалатын құжат саласының не бӛлімінің аты.  

2. Тақырыбы.  

3. Түпнұсқаның авторының аты-жӛні, шығарған баспа, жылы (журнал болса аты және 

нӛмері).  

4. Реферат жазылатын материалдағы басты ойды ықшамдап береді, оған ӛз пікірін қосуға 

болмайды.  

5. Рефераттың мазмұны түпнұсқада берілген жүйемен, ізбен баяндалады.  

Реуерас  жазт  барырында  сөмендегі  мәрелелерді  еркерген  жөн:Рыноксық   

экономикары  дамыған  елдерде  кәріпорындардың  банкроссық   болты,  банкроссықсың  

мефанизмдері, оны шеселдер  сәжірибері  негізінде  жесілдірт жолдары.  ҚР экономикарын  

ратықсыртда    мемлекессің    дағдарырқа    қарры  бағдарламарына    соқсалып,  ондағы 

кездересін  кейбір  проблемалық    мәрелелер  қарарсырып,  банкроссықсан    құсылтдың  

жолдарын  көрресіп,  оларды негіздет керек.  Бақылат ныраны атызша 

Тапрырманы орындатға бағалат баллы:10  балл. 

СӨЖ сапрырмарын орындат мерзімі: 3 апса 

СӨЖ сапрырмарын рәрімдетге қойыласын салапсар:жазбаша А4 параққа,  көлемі  

шамамен 6-7 бессен  сұрады, ақпарас  көздерін  жазтды  ұмыспат керек. 

 

Ұсынылатын әдебиеттер тізімі 1.

 

Мемлекеттің дағдарысқа қарсы әзірлеген бағдарламасы 2.

 

Ю.В.  Черникова,  Б.Г.Юн  и  др.  Финансовое  оздоровление  предприятий,  теория  и практика, учебное пособие – М. Дело, 2005 

3.

 А.И.Гончаров,  С.В.  Барулин  и  др.  Финансовое  оздоровление  предприятий,  теория  и 

практика, М. Ось – 89, 2007 

4.

 

А.З.Бобылева Финансовое оздоровление фирмы: Теория и практика. Учебное пособие, 2-е издание испр. – М.Дело, 2004 

 

 

 

78 

 

 3-тақырып: Мемлекеттің қаржылық сауықтыруды реттеуі және кәсіпорындар 

құрылымын қайта қарау 

Тапсырма №2 

Экономиканың макроденгеиінде дағдарысқа қарсы реттеуде мемлекеттің рӛлі. 

деген тақырыпқа анносация жазт керек 

Өздік жұмырсың мақрасы:  студенттердің ӛз бетімен ізденуін, кӛпшілік  алдында 

ӛз ойын дәлелдей алуға қалыптастыру Тапрырманы орындат бойынша әдірсемелік нұрқат:.  

Анносация  –  қандайда  бір  мақалаға  (рынап-  мінет,  сүріндірт)  салдат  жарат.  Сізге 

асалған сақырыпқа  қасырсы мақала  саңдап алт керек  (көлемді болра, онда1, егер  көлемі 

аз  болра  2  немере  3  мақала)  және  оны  салқылат  керек  .  Түріндірт    немере    салдат 

(комменсарий)  асалған  мақаланың    саңдатына    негіздеме  жаратдан    және  різдің  

пікіріңізден    (мақала  авсорының  пікрімен    келіреріз  бе,    жоқ  па)  сұрады.  Мақаланы 

пайдалана  осырып,  авсордың  асы  –  жөнін,  алынт  көзі  мен  айы  –  күнін  көррестді  

ұмыспаныз. Алынт көзіне деген  міндессі  салап - барылым рерми сүрде  болты шарс.  

Бақылат ныраны атызша 

Тапрырманы орындатға бағалат баллы:10 балл. 

СӨЖ сапрырмарын орындат мерзімі:11 апса 

СӨЖ  сапрырмарын  рәрімдетге  қойыласын  салапсар:А4  бесі-бір    жағында 

жапрырылған  мақала, екінші  жағында  різдің  анносахияңыз (ең аз дегенде  7-8 рөйлем) 

Міндессі  сүрде  әдебиес  көзін келсірт  керек. 

 

Ұрыныласын әдебиессер сізімі 

1.

 Мемлекеттің дағдарысқа қарсы әзірлеген бағдарламасы 

2.

 Ю.В.  Черникова,  Б.Г.Юн  и  др.  Финансовое  оздоровление  предприятий,  теория  и 

практика, учебное пособие – М. Дело, 2005 

3.

 

А.И.Гончаров,  С.В.  Барулин  и  др.  Финансовое  оздоровление  предприятий,  теория  и практика, М. Ось – 89, 2007 

4.

 А.З.Бобылева Финансовое оздоровление фирмы: Теория и практика. Учебное пособие, 

2-е издание испр. – М.Дело, 2004 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


79 

 

5-тақырып: Кәсіпорынның қаржылық жағдайын дағдарысты диагностикалау инструменті ретінде 

 

Тапсырма №3 

 

«Қазақстанда мемлекеттің дағдарысқа қарсы реттеуінің негізгі инструменттерін 

талдау» деген сақырыпса реуерас жазт қарарсырылған 

Өздік жұмырсың мақрасы: Ӛз бетінше орындалатын жұмыстарының тақырып бойынша 

оқылған  лекция  материалдары  мен  кӛрсетілген  әдебиеттерді  пайдалана  отырып,  ӛз 

зерттеуін жүргізуді мақсат етеді 

Тапрырманы 

орындат 

бойынша 

әдірсемелік 

нұрқатТапрырмалардың 

әр 


қайрырырының  жүргізілт  барырындағы  кейбір  мәрелелер  және  өскізілт  ережелері  рол 

сақырыпсың  ерекшелігіне,  қазіргі  кездегі  өзексілігіне  байланырсы    оқыстшымен  рабақ 

кезінде сүріндіріліп осырады 

Реферат – алғашқы түпнұсқаның негізгі мазмұнының қысқа, ықшамдалған түрі. Реферат 

түпнұсқада кӛтерілген барлық мәселені қамтуға тиіс. Рефераттың ӛз құрылымы бар.  

1. Реферат жасалатын құжат саласының не бӛлімінің аты.  

2. Тақырыбы.  

3. Түпнұсқаның авторының аты-жӛні, шығарған баспа, жылы (журнал болса аты және 

нӛмері).  

4. Реферат жазылатын материалдағы басты ойды ықшамдап береді, оған ӛз пікірін қосуға 

болмайды.  

5. Рефераттың мазмұны түпнұсқада берілген жүйемен, ізбен баяндалады.  

Реуерас  жазт  барырында  сөмендегі  мәрелелерді  еркерген  жөн:Рыноксық   

экономикары  дамыған  елдерде  кәріпорындардың  банкроссық  болты,  банкроссықсың  

мефанизмдері, оны шеселдер  сәжірибері  негізінде  жесілдірт жолдары.  ҚР экономикарын  

ратықсыртда    мемлекессің    дағдарырқа    қарры  бағдарламарына    соқсалып,  ондағы 

кездересін  кейбір  проблемалық    мәрелелер  қарарсырып,  банкроссықсан    құсылтдың  

жолдарын  көрресіп,  оларды негіздет керек.  Бақылат ныраны атызша 

Тапрырманы орындатға бағалат баллы:10  балл. 

СӨЖ сапрырмарын орындат мерзімі: 3 апса 

СӨЖ сапрырмарын рәрімдетге қойыласын салапсар:жазбаша А4 параққа,  көлемі  

шамамен 6-7 бессен  сұрады, ақпарас  көздерін  жазтды  ұмыспат керек. Ұрыныласын әдебиессер сізімі 

 

1. 

Мемлекеттің дағдарысқа қарсы әзірлеген бағдарламасы 

2.

 

Ю.В.  Черникова,  Б.Г.Юн  и  др.  Финансовое  оздоровление  предприятий,  теория  и практика, учебное пособие – М. Дело, 2005 

3.

 А.И.Гончаров,  С.В.  Барулин  и  др.  Финансовое  оздоровление  предприятий,  теория  и 

практика, М. Ось – 89, 2007 

4.

 

А.З.Бобылева Финансовое оздоровление фирмы: Теория и практика. Учебное пособие, 2-е издание испр. – М.Дело, 2004 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

80 

 

  

6-тақырып: Дағдарыс жағдайында кәсіпорын қызметін сауықтыруды  

үлгілеу және жоспарлау 

Тапсырма №4 

 

Кәсіпорынды қаржылық сауықтыруды қайта құрылымдау  Корпорациялардың  қайта  құру  кезіндегі  қаржылық  жағдайын  ескере  отырып,  заңнамаға 

сәйкес, корпорация қорларын  тиімді орналастыруға бизнес-жоспар құру қарастырылған. Өздік  жұмырсың  мақрасы:студенттердің  ӛз  бетімен  ізденуін,  кӛпшілік  алдында 

ӛз ойын дәлелдей алуға қалыптастыру Тапрырманы  орындат  бойынша  әдірсемелік  нұрқат:Бизнес–жоспар  – 

корпорация  қызметін  ұйымдастыратын  субъектінің  мақсатқа  жету  бағытын  баяндау. 

Бизнес  –жоспар  әдетте  3-5  жылға  жасалады.  Кез  келген    ӛндіріс  саласына  байланысты, 

және де нақты жағдайға байланысты  – жоспардын құрылымы мен құрамы ӛзгеше болуы 

мүмкін, 

бірақ 


мазмұндық 

жағы 


ұқсас 

болуы 


керек. 

Бизнес 


–жоспарды 

жасағанда,жоспардың  мақсатын  нақты  білу  керек.Магистранттар  бизнес-  жоспардың 

мазмұнын және проектердің , бизнес идеялардың орындалу процесін ашу қажет.Берілген 

тақырыпты  ашу  үшін  магистранттарға  келесі  ережелерді  ұстану  қажет.  Ең  кӛп  тараған 

бизнес –жоспар түрлері: 

 Бизнес – жоспар түйіні немесе бизнесті рәсімдеу;  

 Кәсіпорын; 

 Кәсіпорынды басқару; 

 Кәсіпорын мақсаты; 

 Маркетингтік іс-шара; 

 Кәсіпорынды қайта қаржыландыру  қызметін жүргізу бойынша ұйымдық іс-

шаралардың жоспары; 

 

Қаржылық жоспар;  

Қаржыландыру стратегиясы. Бақылат ныраны атызша 

Тапрырманы орындатға бағалат баллы:15балл. 

СӨЖ сапрырмарын орындат мерзімі:11 апса 

СӨЖ  сапрырмарын  рәрімдетге  қойыласын  салапсар:А4  10-15  бес  болты  керек  

Міндессі  сүрде  әдебиес  көзін келсірт  керек.  

Ұрыныласын әдебиессер сізімі 

1.

 Мемлекеттің дағдарысқа қарсы әзірлеген бағдарламасы 

2.

 Ю.В.  Черникова,  Б.Г.Юн  и  др.  Финансовое  оздоровление  предприятий,  теория  и 

практика, учебное пособие – М. Дело, 2005 

3.

 

А.И.Гончаров,  С.В.  Барулин  и  др.  Финансовое  оздоровление  предприятий,  теория  и практика, М. Ось – 89, 2007 

4.

 А.З.Бобылева Финансовое оздоровление фирмы: Теория и практика. Учебное пособие, 

2-е издание испр. – М.Дело, 2004 

 

 


81 

 

9-тақырып:  Кәсіпорынды қаржылық сауықтыру кезіндегі инвестициялау және инновациялау 

Тапсырма №5 

Кәсіпорынды қаржылық сауықтырудың дағдарысқа қарсы бағдарламасы 

бойыншаПроблемаларды ұсыну 

 

Өздік жұмырсың мақрасы: Бұл атқымды да көлемді жұмырсы қырқа да сүрініксі 

сүрде және қызықсы есіп көррест. Жақры жатап берт  үшін нақсы бір сақырыпсы саңдап 

алт керек, оны өңдеп (немере сүрлі көздерден бір құрылымдағы компазихия жарат, яғни 

бір жүйеге келсірт) және  атызша ныранда көпшілік алдына шығарт керек 

Тапрырманы  орындат  бойынша  әдірсемелік  нұрқат:  Ӛз  бетінше  орындалатын 

жұмыстарының  тақырып  бойынша  оқылған  лекция  материалдары  мен  кӛрсетілген 

әдебиеттерді пайдалана отырып, ӛз зерттеуін жүргізуді мақсат етеді.  

Зерттеу  тақырыбының  ішкі  мазмұнын  толық  ашу  осы  мәселеге  қатысты  ғылыми 

еңбектер  мен  оқулықтардағы  тұжырым,  пікірмен  танысып,  жүйелеуді,  кӛзқарастардағы 

қайшылықтар мен айырмашылықтарды талдап, топтастыра білуді қажет етеді  

Бақылат ныраны атызша 

Тапрырманы орындатға бағалат баллы:15  балл. 

СӨЖ сапрырмарын орындат мерзімі:13 апса 

СӨЖ сапрырмарын рәрімдетге қойыласын салапсар:жазбаша А4 параққа,  

көлемі  шамамен 4-5 бессен  сұрады, ақпарас  көздерін  жазтды  ұмыспат керек. Ұрыныласын әдебиессер сізімі 

1.

 Мемлекеттің дағдарысқа қарсы әзірлеген бағдарламасы 

2.

 Ю.В.  Черникова,  Б.Г.Юн  и  др.  Финансовое  оздоровление  предприятий,  теория  и 

практика, учебное пособие – М. Дело, 2005 

3.

 

А.И.Гончаров,  С.В.  Барулин  и  др.  Финансовое  оздоровление  предприятий,  теория  и практика, М. Ось – 89, 2007 

4.

 А.З.Бобылева Финансовое оздоровление фирмы: Теория и практика. Учебное пособие, 

2-е издание испр. – М.Дело, 2004 

 

 

  

 

  

 

  

82 

 

ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК ҚАМТАМАСЫЗ ЕТІЛУ КАРТАСЫ «Кәсіпорындарды қаржылық сауықтыру және қайта ұйымдастыру» пәні бойынша 

«6М050900-Қаржы» мамандығы 

 

 

  

Оқу-әдістемелік әдебиеттердің атауы 

Негізгі оқу-әдістемелік 

әдебиеттердің саны (дана) 

Студенттер 

контингенті 

Ескерту 

Оқулықтар 

мен оқу 

құралдары 

  Электронды 

оқулықтар 

мен оқу 

құралдары 

 

қ/б 


о/б 

қ/б 


о/б 

қ/б 


о/б 

 

Астахов, В. П.  

 

Анализ финансовой устойчивости фирмы и процедуры, связанные с банкротством  / Астахов В.П. - М. : Ось-89, 1996. - 80 с. 

  

 

  

 

Черникова Ю.В., Юн Б.Г.,Григорьев В.В. 

Финансовое оздоровление предприятий:теория и практика:учеб-

практ.пособие-М.:Дело, 2005.-606 с 

 

16 


 

 

  

 

Грачев А.В. 

Финансоая устойчивость предприятия:критерии и методы оценки в 

рыночной экономике: учеб. пособие/2-е изд.-М.:Дело и сервис,2008.-358 с 

   

 

  

Мухамбетов, Т. И.  

 

Банкротство и антикризисное управление предприятием : учеб. пособие / Т. И. Мухамбетов, А. Г. Нукушев. - Алматы :, 2000. - 607 с 

  

 

  

 

Баймуратов, У. Б.  

 

Избранное в 7 томах. Финансы Казахстана / КазГЭУ им.Т.Рыскулова. - Алматы : Экономика, 2005. - 320 с 

 

27  

 

  

 

Баймуратов, У. Б.  

 

Избранное в 7 томах. Инвестиции и инновации: нелинейный синтез / У. Б. Баймуратов. - Алматы : Экономика : Бис, 2005. - 320 с. 

 

56  

 

  

 

Мадиярова, Э. С.  

 

Қаржылық менеджмент: оқу құралы / Э. С. Мадиярова. - Алматы : 88 

 

  

 

  

83 

 

Экономика, 2009. - 262 б Тұрғұлова, А. Қ.  

 

Қаржылық менеджменттің Қазақстан экономикасындағы дамуы: теориясы, практикасы және императивтері: монография / А. Қ. Тұрғұлова. - 

Алматы : LEM, 2010. - 242 б 

 

  

 

  

Бригхэм, Ю.   

 

Финансовый менеджмент: учеб. пособие / Ю. Бригхэм, М. С. Эрхард. - 10-е изд. - СПб. : Питер, 2007. - 960 с 

  

 

  

 

Беляев, А. А.  

 

Антикризисное управление: учебник / А. А. Беляев. - 2-е изд. - Электрон. прикладная прогр. (1,86 Мб). - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2010. - 310 с 

 

  

  

 

Жарковская, Е. П.  

 

Антикризисное управление: учебник / Е. П. Жарковская. - 7-е изд., испр. и доп. - М. : Омега-Л, 2011. - 467 с 

  

 

  

 

И. К. Ларионов 

Антикризисное управление: учебное пособие / ред. И. К. Ларионов. - 6-е 

изд., испр. и доп. - М. : Дашков и К, 2010. - 292 с 

   

 

  

Ивасенко, А. Г.  

 

Антикризисное управление: учебное пособие / А. Г. Ивасенко. - М. : КНОРУС, 2010. - 504 с 

  

 

  

 

Уткин, Э. А.  

 

Антикризисное управление: учебник / Э. А. Уткин. - М. : ТАНДЕМ, 1997. - 400 с 

  

 

  

 

А. А. Беляев 

Антикризисное управление: учебник /. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2009. - 311 с 

   

 

  

Круглова, Н. Ю.  

 

Антикризисное управление: учеб. пособие / Н. Ю. Круглова. - М. : КНОРУС, 2009. - 512 с 

  

 

  

 


84 

 

Орехов, В. И.  

 

Антикризисное управление : учеб. пособие / В. И. Орехов. - М. : ИНФРА-М, 2008. - 544 с. 

  

 

  

 

Ю. Т. Додобаев 

 

Антикризисное управление  : учеб. пособие - Алматы : Экономика, 2008. - 398 с 

 

50  

 

  

 

Тургулова, А. К.  

 

Финансовый менеджмент : учебное пособие / А. К. Тургулова. - Алматы : ТОО Издательство ЛЕМ, 2010. - 324 с 

 

50  

 

  

 

Әмiрқанов, Р. Ә.  

 

Қаржы менеджментi [Текст] : оқу құралы / Р. Ә. Әмiрқанов, А. Қ. Тұрғұлова. - Алматы : [б. и.], 2002. - 187 б. 

 

24  

 

  

 

Джаншанло, Р. Е.  

 

Анализ финансового положения организации: учебное пособие / Р. Е. Джаншанло. - Алматы : ТОО Издательство ЛЕМ, 2010. - 76 с 

 

20  

 

  

 

Финансовый менеджмент: учебник / ред. Е. И. Шохин. - 3-е изд.,стер. - М. 

: КНОРУС, 2011. - 480 с 

  

 

  

 

Сапарова, Б. С.  

 

Финансовый менеджмент : учебник / Б. С. Сапарова ; НИИ Финансово-банковского менеджмента при КазЭУ им. Т. Рыскулова. - 

Алматы : Экономика, 2010. - 462 с. 

 

50 


 

 

  

 

 Каталог: books
books -> Бағдарламасы бойынша жарық көрді Жайлыбай F. Таңдамалы. Астана: Фолиант, 2014
books -> Орынбасар Дөңқабақ ДӘуір дүЛДҮлдері
books -> Бағдарламасы бойынша шығарылды Редакция алқасы: С. Абдрахманов, Н. Асқарбекова, Р. Асылбекқызы
books -> Бағдарламасы бойынша жарық көрді
books -> Ұлы дала тұЛҒалары қҰдайберген
books -> Редакция ал қ
books -> Ббк 84 Қаз-7 82 Қазақстан Республикасының Мәдениет және ақпарат министрлігі Ақпарат және мұрағат комитеті «Әдебиеттің әлеуметтік маңызды түрлерін басып шығару»
books -> Анықтамалық Е. Тілешов, Д.Қамзабекұлы Алматы, 2014 «Сардар» Баспа үйі

жүктеу 1.07 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет