Среднесрочной и долгосрочной основе методические рекомендациижүктеу 5.01 Kb.
Pdf просмотр
бет7/14
Дата25.04.2017
өлшемі5.01 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   14

4. 
Құқықтары 
 
Әлеуметтік педагогтың құқығы: 
4.1.  
Балалардың  мүдделерін  заң  орындарында  және  өкіметтің  атқару 
органдарында  білдіру және қорғау.  
4.2. 
Балалардың  құқықтарының  бұзылуы  туралы  мектеп  әкімшілігі  мен 
өкімет органдарына хабарлау. 
4.3. 
Оқушылардың құқықтарына нұсқан кетіретін шешімдерді қабылдауға 
кедергі жасау. 
4.4.   
Мектеп    әкімшілігінен  өзінің  лауазымдық  міндеттері  мен 
құқықтарын  орындауға,  кәсіпптік  міндеттерін  табысты  орындауға  қажетті 
жағдай туғызуды;    
мектеп  директорынан  өзінің  құзыреттілігіне  кіретін 
мәселелер бойынша ақпараттар мен құжаттарды талап ету. 
4.5. 
Мектеп  атынан    ұйымдармен,  мамандармен,  әр  түрлі  әлеуметтік 
қызметтермен, ведомстволар мен әкімшілік органдарымен    іскерлік қатынасқа 
түсу. 
 
4.6. 
Балалардың    әлеуметтік    даму  деңгейінанықтауға  байланысты 
оқушыларды тексеру. 
4.7.   
Әлеуметтік-педагогикалық  жұмыстың  тиімді  құралдарын, 
формалары  мен  әдістерін  еркін  таңдау,  бағдарламаға  өзгерістер  ендіру, 
балалармен жүргізілетін әлеуметтік дамыту    бойынша  апробацияланған  және 
авторлық авторлық әдістемелерді   әзірлеу және қолдану.   
4.8. 
Қатысу құқығы: 

мектептің даму стратегиясын, білім беру бағдарламасын, концепциясын 
әзірлеуге,  Психологиялық-педагогикалық  қолдау  қызметінің  бағдарламасын 
әзірлеуге  және жоспарлауға; 

сәйкес  келетін  нормативтік  құжаттарды  (ППҚ  қызметінің  атқарымы, 
құзыреттілігі, міндеттері, жауапкершілігі туралы ережелер) әзірлеуге; 
-   
әлеуметтік  педагогтардың    қалалық  және  облыстық  семинарларына, 
жиналыстарға, ғылыми-әдістемелік конференциялардың жұмысына қатысуға. 
58 
 

4.9. 
Өзінің  жұмысын  жинақтай,  тексерілген  ақпараттарды  пайдалана 
отырып, ғылыми және  белгілі ғылыми басылымдарда жариялану. 
4.10
.Кәсіптік  біліктілігін  арттыру,  өз  еркімен  сәйкес  келетін  біліктілік 
санатқа аттестациядан өтуге және аттестациядан табысты өткен жағдайда  оны 
алу. 
 
5. 
Жауапкершілігі 
 
5.1. 
Әлеуметтік педагог   мына жұмыстарға жауапты болады:  

тәрбиелеу-оқыту үдерісінде еңбек тәртібін, өнеркәсіптік санитария және 
өрттен сақтану ережелерін, еңбекті қорғау ережелерін, санитарлық-гигиеналық 
ережелерді сақтауға; 

баланың құқығы мен еркіндігінің бұзылғандығы үшін; 

түзете  білім  беру  үдерісін  жүргізу  кезінде  баланың  өмірі  мен 
денсаулығы үшін; 

тексеру кезінде алынған материалдар мен мәліметтердің құпиялылығын 
сақтау; 

баланы  тексеру  кезінде  (өзінің  құзыретінің  аясында)  негізделмеген 
тұжырымдама  жасау,  оның  салдарынан  баланың  дене  және  психикалық 
денсаулығының  нашарлауы  және  әрбір  баламен  жүргізілетін  түзету  жұмысы   
нәтижесінің төмендеуі үшін; 

құжаттаманы  жүргізу және оны сақтау; 

оқу  жоспарына және оқу  үдерісінің кестесіне  сәйкес  түзете  білім беру 
бағдарламасын толық көлемде жүзеге асырылмағаны үшін. 
 
Құжаттама: 
1. 
Оқу жылына болжалдық   жұмыс жоспары. 
2. 
Жұмыс уақытының циклограммасы. 
3. 
Мектептің әлеуметтік бейнесі.   
4. 
Дамуында мүмкіндіктері шектеулі балалардың тізімі.   
5. 
Мүмкіндіктері шектеулі оқушыларды ПМПк ұсыну.   
6. 
Әрбір топқа арналған  күнделікті  жұмыс жоспары. 
7. 
Балалармен, ата-аналармен және мектептің мамандарымен жеке-дара 
жұмыстың   күнтізбелік жоспары.  
8. 
Оқушылар мен ата-аналарды диагностикалық тексеруді есепке алу.   
9. 
Жыл бойғы істелген жұмыс туралы есеп. 
10. 
Әлеуметтік педагог  кабинетінің паспорты. 
 
Нұсқаулықпен таныстырылды _______________________  қолы,  дата 
 
 
 
 
59 
 

Жалпы білім беру мектебінің ЕДШ нұсқаушысына     лауазымдық 
нұсқаулық 
 
1. 
Жалпы ережелер 
 
1.1. 
Осы  лауазымдық нұсқаулық  ҚР «Білім туралы» заңына,  ҚР Еңбек 
кодексіне  сәйкес  мектепке  дейінгі  тәрбиелеу  мен  оқыту,  жалпы  орта  және 
қосымша  білім  беру  жүйесінің  педагог  қызметкерлерінің  лауазымдарының 
үлгілік  біліктілік  сипаттамаларына  (ҚР  БҒМ  2009  жылғы  шілдедегі 
қосымшалармен  және  өзгерістермен  №338  бұйрығы),  «Даму  мүмкіндіктері 
шектеулі  балаларға  психологиялық-педагогикалық  қолдауды  ұйымдастыру 
бойынша әдістемелік ұсынымдарға»  (ҚР БҒМ  2011 жылғы 12 желтоқсандағы 
№  524  бұйрығы),    «Денсаулық  сақтау  қызметкерлерінің  лауазымдарының 
біліктілік  сипаттамасын  бекіту  туралы»  бұйрықтарына    (ҚР  ДСМ    2009 
жылғы 26 қарашасындағы   № 791 бұйрығы)сәйкес әзірленген. 
 1.2. 
ЕДШ  нұсқаушысы  тағайындалатын  және  босатылатын  мамандар 
санатына жатады.   
1.3.
ЕДШ нұсқаушысы  Психологиялық-педагогикалық қолдау  қызметінің  
аясында  (ары  қарай  ППҚ)  тікелей  инклюзивтік  білім  беруді  үйлестірушіге 
немесе Қолдау қызметінің басшысына бағынады. 
1.4.  
ЕДШ  нұсқаушысы      Психологиялық-педагогикалық  қолдау 
қызметінің  басқа  қызметкерлерімен   пәнаралық  негізде  өзара  әрекеттестікте  
жұмыс істейді.  
1.5. 
ЕДШ нұсқаушысы    өз қызметінде  мына құжаттарды басшылыққа 
алады:    
-  
БҰҰ «Баланың құқығы  туралы» концепция; 

ҚР «Баланың құқығы туралы» заңы; 

ҚР  «Даму  мүмкіндіктері  шектеулі  балаларға  психологиялық-
педагогикалық қолдау туралы» заңы;   
-  
ҚР «Білім туралы заңы»;  

ҚР «Неке және отбасы»; 

ҚР «Физкультура және спорт туралы заңы»; 

ҚР білім беру мәселелері бойынша заңнамасы; 

БҰ-ның жарғысы;  

БҰ-ның жергілікті нормативтік актілері; 

БҰ-ныңішкі  еңбек  тәртібінің  ережелері;  БҰ-ның   басшылығының 
бұйрықтары мен өкімдері; 

еңбекті қорғау, қауіпсіздік ережелері және өрттен сақтану ережелері мен 
нормалары; 

осы лауазымдық нұқсаулық; 

еңбек шарты. 
1.6.       
ЕДШ нұсқаушысы    төмендегі мәселелерді білуі керек:  

ҚР Конституциясын; 

БҰҰ балалар құқығы туралы конвенциясын; 
60 
 


ҚР «Білім туралы» заңын; 

ҚР білім беру мәселері бойынша заңнамасын; 

ҚР «Физкультура және спорт туралы заңын»; 
-  
БҰ   білім  беру  үдерісін  ұйымдастыруды  реттейтін  жарғы  мен 
жергілікті актілерін; 

бұлшық ет әрекеттерінің  анатомиялық-физиологиялық негіздерін, дене 
шынықтыру  жаттығуларының  дені  сау  және  ауру  адамның  ағзасына  әсер  ету 
механизмін; 

емдік  дене  шынықтырудағы  зерттеудің  атқарымдық  тәсілдерін,  дене 
дамуы дене жұмысқа қабілеттілікті бағалау тәсілдерін; 

әр түрлі аурулар мен зақымдалу клиникасында емдік дене шынықтыру 
сабақтарына деген көрсеткіш және қарсы көрсеткіш; 

дене  тәрбиесінің,  спорттық  жаттығу  мен  емдік  дене  шынықтырудың 
теориясы  мен  әдістемелерінің  негіздерін,  дене  жаттығулары  мен  спорттық 
құрылғылардың гигиенасын; 

дене  жаттығуларын  және   емдік  дене  шынықтырудың  басқа  да 
құралдарын  (емдік  гимнастика,  спорттық  қолданбалы  жаттығулар,  ойындар, 
механотерапия, массаж) қолдану мен мөлшерлеудің  түрлері мен тәсілдерін; 

салауатты  өмір  салты  түрі  мен  әдістеріне  және  санитарлық-ағарту  
жұмыстарына үгіттеу.  
 
2. 
Қызметтері 
 
2.1. 
Нұсқаушыға   төмендегі қызметтер жүктеледі:  

емдік  дене  шынықтыру  бойынша  дәрігердің  тағайындауымен  топтық 
және жеке-дара сабақтарын өткізу; 

емдік  гинастика  сабақтарын,  механоаппараттар  мен  жаттығу 
құрылғыларындағы  және  т.б.  жаттығуларды  жүргізу  үшін  жеке  жаттығулар 
кешенін әзірлеу; 

дәрігердің  басшылығымен  емдік  гимнастика  шараларын  және  ЕМШ 
басқа да гимнастикалырының сызбасын құрау; 

емдік  жаттығулар  шарасының  өткізудің  дұрыстығын  педагогикалық 
бақылау; 

қажетті құжаттаманы жүргізу; 

емдік  дене  шынықтырудың  тиімділігін  анропометрикалық  мәліметтер 
мен атқарымдық тәсілдермен бағалау; 

оқушылардың  ауру  қауіпін  төмендетуді    және  білім  беру  үдерісінің 
денсаулықты  сақтау  сипатын  және  оқушылардың  жеке  (ұжымдық) 
қауіпсіздігін қамтамасыз ететін жағдай тудыру; 

салауатты  өмір  салты  және  дене  шынықтыру  жаттығуларының 
денсаулық пен жұмысқа қабілеттілікті сақтау мәселелері бойынша санитарлық  
ағарту жұмысын жүргізу. 
 
 
61 
 

3. 
Лауазымдық міндеттері 
 
ЕДШ  нұсқаушысының   міндеттері: 
3.1. 
Кәсіптік әрекетін өзінің құзыреттілігінің аясында жүргізу. 
3.2. 
Кәсіптік мәселелерді шешуде  оқушылардың мүддесін, оларды толық 
құнды және психофизикалық дамыту міндеттерін басшылыққа алу. 
3.3. 
Жұмысты  атқарымдық  міндеттеріне,  ППҚ  қызметінің  әрекетінің 
бағыттарына,  сәйкес  оқушылардың  дене  дамуының  жеке  ерекшеліктері  мен 
денсаулықты мониторингілеу нәтижелерін есепке алу негізінде жоспарлау. 
3.4. 
Емдік және гигиеналық гимнастиканың жеке және топтық сабақтары 
және емдік дене шынықтырудың  басқа да түрлерін есепке ала отырып, түзете 
дамыту жұмысын  дәрігердің ұсынысының негізінде, оқушылардың дене даму 
мүмкіндіктері  мен  қажеттіліктеріне  (қимыл-қозғалыс  аясын  түзету, 
денсаулықты нығайту) сәйкес  жеке және топтық түзімде жүзеге асыру.   
3.5. 
Оқушылардың  дене  даму  көрсеткіштерін  және  денсаулықты 
монитоирнгілеу көрсеткіштерін есепке алу негізінде жеке білім беру бағдарын 
әзірлеу,  емдік  гимнастиканың  шаралар  нобайын,  жаттығудың  үлгілік 
кешендерін құру, жаттығуларды көрсету, сабақтардағы сақтандыру шараларын 
жүзеге асыру. 
3.6. 
Өзінің  құзыретінің  аясында  антропометрикалық  өлшемдер  мен 
атқарымдық сынамаларды жүргізу. 
3.7. 
Салауатты  өмір  салты  мәселелері  бойынша  санитарлық  ағарту 
жұмысын жүргізу. 
3.8. 
Қатысу: 

әдістемелік  бірлестіктер  мен  әдістемелік  жұмыстың  басқа  түрінің 
әрекеттеріне; 

мектепте  ғылыми  тәжірибе  аясында  жүргізілетін  тәжірибе 
әрекеттеріне; 

дене  шынықтыру  мұғалімдерінің  мектептік  әдістемелік  бірлестік 
отырыстарына,  Педагогтар  кеңесіне,  психологиялық-медициналық-
педагогикалық консилиум (ары қарай ПМПк) отырыстарына. 
3.9. 
Емдік дене шынықтыру сабақтарын өткізуге арналған қажетті құрал-
жабдықтардың болуы. 
3.10. 
Жұмыстардың  барлық  түрін  тіркеу  және  қажетті  құжаттамаларды 
қабылданған  формада  ресімдеу  және  жүргізу,  оқушыларды  психологиялық-
педагогикалық  қолдау  қызметін  тексеру  нәтижелерін  бейнелейтін, 
қабылданған нобай бойынша жылдық аналитикалық-статистикалық есеп беру.  
3.11.   
Өзінің кәсіптік біліктілігін үнемі  арттыру. 
 
4. 
Құқықтары 
 
ЕДШ нұсқаушысының   құқығы: 
4.1.  
Білім  беру  үдерісінің  қатысушылармен  жұмыс  бағытын  анықтауға, 
жұмыстың  түрі  мен  тәсілін  таңдауға,  әр  түрлі  жұмыстарды  өткізу  кезектілігі 
62 
 

туралы  мәселелерді  шешуге,  белгілі  бір  кезеңдегі  жұмыстардың  басым 
бағыттарын ереекшелеуге. 
4.2. 
Бекітілген  формада  ведомстволық  емес  мекемелерге  сауал  жіберу, 
қажетті құжаттармен танысуға. 
4.3. 
Қатысуға: 

мектептің даму стратегиясын, білім беру бағдарламасын, концепциясын 
әзірлеуге,  Психологиялық-педагогикалық  қолдау  қызметінің  бағдарламасын 
әзірлеуге  және жоспарлауға; 

жергілікті нормативтік құжаттарды  әзірлеуге; 

емдік  дене  шынықтыру  педагогтарының     қалалық  және  облыстық 
семинарларына, жиналыстарға,   конференцияларының жұмысына қатысуға. 
4.4. 
Өзінің  жұмысын  жинақтай,  тексерілген  ақпараттарды  пайдалана 
отырып, ғылыми және  белгілі ғылыми басылымдарда жариялану. 
4.5. 
Кәсіптік  біліктілігін  арттыру,  өз  еркімен  сәйкес  келетін  біліктілік 
санатқа аттестациядан өтуге және аттестациядан табысты өткен жағдайда  оны 
алу. 
5. 
Жауапкершілігі 
5.1. 
ЕДШ нұсқаушысы   ҚР қолданыстағы заңнамасына сәйкес  мектептің 
Жарғысы  мен  ішкі  еңбек  тәртібінің  ережелерін,  мектеп  директоры  мен  ППҚ 
жетекшісінің  заңды  өкімдерін  және  басқа  да  лауазымдылық  нұсқаулықта 
бекітілген  нормативтік  актілерді,  лауазымдылық  міндеттемелерді  дәлелді 
себепсіз  орындамағаны  немесе  дұрыс  орындамағаны  үшін  тәртіптік, 
материалдық және қылмыстық жауапкершілікке тартылады. 
5.2. 
ЕДШ нұсқаушысы заңнамада бекітілген тәртіпте  балалардың өмірі, 
денсаулығы  және   емдік дене  шынықтыру  сабақтарында  олардың құқықтары 
мен еріктерің  бұзылғандықтары үшін жауапты болады. 
 
Құжаттама: 
1. 
Жылдық жұмыс жоспары. 
2. 
Жұмыс уақытының циклограммасы. 
3. 
Оқушылардың  ден  саулықтарын  мониторингілеу  хаттамасы, 
тұжырымдама, ұсыныстар.   
4. 
Оқушыларды консилиумға ұсыну.   
5. 
Балалармен  топтық  және  жеке  сабақтардың  болжалды  және  сабақ 
жоспарлары.   
6. 
Емдік гинастикалық  шаралар  схемасы, үлгілік жаттығулар кешені.   
7. 
Түзету  сабақтарының,  санитарлық  ағарту  әрекеттерінің  әдістемелік 
әзірлемелері.   
8. 
Оқушылардың сабаққа келуін есепке алу журналы.   
9. 
Жүргізілген  жұмыс туралы есеп. 
10. 
Жылдық аналитикалық есеп.   
 
Нұсқаулықпен таныстырылды _______________________  қолы,  дата 
 
63 
 

№ ... жалпы білім беру мектебінің дефектолог мұғалімінің үлгілік жұмыс 
жоспарының үлгісі 
 
Жұмыстардың бағыты 
Шаралар 
Болжамды 
мерзімдер 
Диагностикалық бағыт   
 
1. 
МШ      оқушылардың  және  оқуда 
қиындықтар  кездесетін  балалардың 
танымдық  ерекшеліктерін  және  оқу 
әрекеттерін анықтау.   
2.
МШ  оқушылардың  дамуын  оқу  
әрекеті  үдерісі  мен  түзете  дамыту 
сабақтарында динамикалық бақылау.   
3.
Оқушылармен  жүргізілетін  түзете 
дамыту сабақтарының нәтижелілігін, 
олардың  бағдарламалық  білімді, 
икемділіктер 
мен 
дағдыларды 
(негізгі  пәндер  бойынша)  меңгеруін 
зерттеу.   
 
 
 
 
 
Түзете дамыту бағыты     1. МШ оқушылармен түзете дамыту 
жұмысының  жеке  бағдарламаларын 
құру.   
2. 
Түзете дамыту сабақтарын өткізу.  
 
 
 
Сабағаттылық-
ағартушылық    және 
профилактикалық бағыт  
1. 
Мұғалімдердің 
әдістемелік 
бірлестіктерінде, 
педкеңестерде, 
мәжілістерде 
(баяндаманың 
тақырыбы) сөз сөйлеу.   
2. 
Педагогтарға жеке кеңес беру.   
3. 
Ата-аналар  жиналысында  сөз 
сөйлеу.   
4. 
Ата-аналарға жеке кеңес беру.   
 
Ұйымдастырушылық-
әдістемелік бағыт   
 
1. 
Мектептік  консилиум  мәжілісіне 
қатысу.   
2. 
Психологиялық-педагогикалық 
қолдау  қызметінің  мамандарымен 
пәнаралық серіктестік.  
3. 
Құжаттама жүргізу.   
4. 
Өзінің 
білімін 
көтеру 
(әдебиеттермен 
жұмыс, 
түзете 
дамыту    жұмысының  әдістемелері, 
арнайы әдебиеттердің, дидактикалық 
материалдардың, 
дамыту 
құралдарының, 
көрнекі 
материалдардың 
картотекасын 
құру). 
 
 
64 
 

5. 
Конференцияға,  семинарларға, 
дөңгелек 
үстел 
жұмыстарына 
қатысу. Басылымдарды дайындау.   
6. 
Жұмыс кабинетін безендіру.  
Аналитикалық бағыт   
 
 
 1.
Түзете  әсер  ету  үдерісінің  әрбір 
балаға  әсерін  талдау  және  оның 
тиімділігін бағалау  
2. 
Оқушыны  консилиумға  және 
ПМПК-ке  жіберу  үшін  сипаттама 
мен түсініктемені құрастыру.   
3. 
Есептерді  өзінің  әрекеттерін 
талдай отырып құру.   
 
 
 
Дефектолог мұғалімнің жылдық аналитикалық есебінің үлгісі    
 
1.
 
Диагностикалық бағыт   
Көрсету:   

диагностикалық шараларды жыл бойы жүргізу мерзімдерін; 

жыл бойы тексерілген оқушылардың жалпы санын; 

тексерілетін оқушылардың санын (жасы, сыныбы)  және сыныптарын (жаппай 
диагностиканы  өткізгенде),  тексеру  кезінде  пайдаланылатын  тәсілдер  мен 
әдістемелерді    көрсете  отырып,  диагностиканың  пайдаланылатын  түрлерін 
(жеке,  жаппай;  бастапқы  диагностика,  динамикалық  тексеру,  кезеңді 
диагностика, ағымды диагностика); 

оқушыларды негізгі бұзылыстары (топтардың саны, жасы) бойынша топтарға 
бөлу;  

пайдаланылатын    диагностикалық  құралды  (мәліметтерді  кестеге  ендіру) 
сипаттау.   
 
Диагностикалық 
тексеру бағыты 
Пайдаланылатын 
диагностикалық әдістер (атауы) 
Автор 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.
 
Түзете дамыту бағыты 
Көрсету:   
65 
 

-
 
дефектолог мұғалімінің сабағына жазылған оқушылардың жалпы санын; 

оқушылармен жүргізілетін  түзету жұмысының бағытын және әрбір топтағы 
адамдардың санын көрсете отырып,  негізгі бұзылыстары бойынша 
жинақталған топтардың санын; 

сабаққа жеке қатысатын оқушылардың санын.  
 
Түзету 
жұмысының 
бағыты 
Пайдаланылатын түзете 
дамыту әдістемелері (атауы) 
Автор 
 
 
 
 
 
 
 
Қабылданған 
оқушылардың 
саны (сынып 
бойынша) 
Динамикамен 
шығарылған 
оқушылар 
саны 
Түзету 
жұмысын 
келесі 
жылы да 
жалғастыру 
ұсынылған 
оқушылар 
саны 
ПМПК-те 
тексерілу 
ұсынылған 
оқушылар 
саны 
Ескерту 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.
 
Сабағаттылық-ағартушылық  және профилактикалық бағыт  
 
Көрсету: 

ата-аналармен және педагогтармен жүргізілетін жұмыс түрлері; 

жиі сұралатын сабағаттылық тақырыптар; 

есеп беру кезеңіндегі жұмыстың берілген бағыты аясында маманның  жарыққа 
шығаратын жұмысын; 
-  
маманның осы жылы әзірлеген, білім беру үдерісіне қатысушыларға арналған 
әдістемелік ұсынымдар тақырыптарын.   
 
Педагогтармен жұмыс   
Жұмыс түрі 
Мазмұны 
Саны 
Кеңес беру  (балалардың 
мәселесі)  
 
 
Жұмыстың  бірлескен 
түрлері   
 
 
Әдістемелік 
ұсынымдарды  әзірлеу   
 
 
66 
 

 
Басқалар 
 
 
 
Ата-аналармен жұмыс   
 
Жұмыс түрі 
 
Кеңес беру   
 
Ата-аналар 
жиналысында сөйлеу   
 
Әдістемелік 
ұсынымдарды  әзірлеу   
 
Ата-аналарға  арналған 
мектеп   
 
Басқалар 
 
4.
 
Ұйымдастырушылық-әдістемелік бағыт   
Көрсету:   

шаралар  (семинарлар, конференциялар, педагогтар кеңесі,  дөңгелек үстел, 
шеберлер классы және т.б.), қатысу деңгейі және түрі;  
-  
жарияланған  жұмыстардың  тізімі;   

есеп беру  кезеңіндегі дефектолог мұғалімнің рәсімделген құжаттамасының 
тізімі.    
 
Халықаралық, республикалық, қалалық, НОМ деңгейіндегі шаралар   
 
Шаралардың 
атаулары   
Шараға қатысу 
деңгейі    
  
 
 
Шараға қатысу түрі   
Ұйымдасты-
рушы   
Қатысу-
шы   
Жүргізу-
ші   
Орындауы  Тезис-
тер  
 
Баруы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Жарияланым 
Атауы (тезистер, 
мақала, құрал, 
бағдарлама және т.б.)  
Атауы 
Қайда  жарияланған  
(шығу мәліметтері) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Толтыру датасы     
 
 
 
Қолы  
 
 
 
 
 
 
 
67 
 

В қосымшасы 
 
Педагогтың Психологиялық-педагогикалық қолдау қызметіне сұрау салу 
бланкісі   
 
Неге   сұрау жазбаша беріледі? Ол неге түрткі болады және толтырылған бланк нені 
байқатады?    
1.
 
Педагогты толғандыратын мәселені қағаз бетіне түсіру, оған  туындаған мәселеге 
терең бойлау үшін  өзінің  аналитикалық  қабілетін белсендіреді, өз бетінше білім алуға 
итермелейді. 
2.
 
Толтырылған бланк  психолог үшін де  қолдау қызметінің басқа мамандары үшін де  
жүйелі ойлау, жағдайды үлгілеу, мәселені зерттеу бағдарламасын қалыптастыру  алаңы  
болып табылады. 
3.
 
Сауал  төмендегілерге мүмкіндік беретін,  басқару механизмі ретінде әрекеттенеді: 
-
 
мұғалімнің кәсіптік  және  құзыреттілік деңгейін көруге
-
 
педагогтарды алаңдататын мәселелерді көруге; 
-
 
психологиялық-педагогикалық қолдау қызметінің жұмысын бақылауға; 
-
 
туындаған мәселелердің ақпараттық қорын құруға. 
Педагог жазбаша  сұрауда төмендегілерді  баяндауға міндетті: 
1.
 
Баланың мәселесі қайсысында басым байқалады: 
-
 
оқу материалын меңгеруде; 
-
 
оқу әрекетінің дағдысына әдеттенуде. 
2.
 
Бала сабақ тапсырмаларын орындаған  кезеде неде қиналады? 
3.
 
Бала қиындықтарға қалай қарайды? 
4.
 
Баланың қандай қасиеттері оған қиындықтарды жеңуге көмектеседі? 
5.
 
 
Баланың қандай қасиеттері оған қиындықтарды жеңуге  кедергі жасайды? 
6.
 
Бала қандай тапсырмаларды, жұмыстың қай түрін өздігінен орындайды? 
7.
 
Оқу әрекетінде ол бәрінен неде табысты? 
8.
 
Сіз балаға қандай көмек ұсынасыз: 
-
 
жалпы қолдау «Бұл сенің қолыңнан келеді, күшің жетеді»; 
-
 
бағыттау сұрағы «Бұл тапсырма қай ережеге берілген?»; 
-
 
әрекеттің басталуын көрсету; 
-
 
барлық шешуі көрсету «Мен қалай істейтінін көрсетемін, ал сен осылай қайтала». 
9.
 
Сабақта балаға жеке тапсырма ұсынасыз ба? 
10.
 
Осы баламен жұмыста сізді алаңдататын мәселені қорытыңыз. 
 
Қойылған сұраққа жазбаша нұсқада жауап беру кезінде көптеген педагогтар мәселені 
анық, басқа жағынан  көре бастайды, педагогтық тұрғыда жиі жағдайда кететін қатені де 
байқайды, өз сұрақтарына жауапты өздері табады. 
Каталог: files -> blogs
blogs -> Сборник текстов на казахском, русском, английском
blogs -> А. И. Райымбергенов, С. Ш. Райымбергенова, Ұ. М. Байбосынова
blogs -> А. Райымбергенов С. Райымбергенова Ұ. Байбосынова
blogs -> А. Райымбергенов
blogs -> «Абайтану»
blogs -> «Абайтану»
blogs -> Тәуелсіздік жылдарындағы қазақ әдебиетін оқыту әдістемесі
blogs -> Негізгі орта білім беру деңгейінің «Адам жəне қоғам»
blogs -> Қазақстан республикасының білім жəне ғылым министрлігі
blogs -> Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі Ы. Алтынсарин атындағы Ұлттық білім академиясы

жүктеу 5.01 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   14
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет