Соңы 8-бетте) (Соңы 3-бетте) Лебіз Бүгінгінің бас тақырыбы АҢдатпажүктеу 0.78 Mb.

бет1/8
Дата12.03.2017
өлшемі0.78 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8

Баспасөз — 2016

Көкейкесті(Соңы 8-бетте)

(Соңы 3-бетте)

Лебіз


Бүгінгінің бас тақырыбы

АҢДАТПА

4-бет

3-бет

№96 (2874) 30 тамыз 2016

www.zanmedіa.kz

Қоғамдық-саяси, құқықтық газет

zangazet@maіl.ru

Құрметті оқырман!«Заң газеті» және «Юридическая 

газета»«Заң», «Фемида», 

«Нормативтік құқықтық актілер 

бюллетені» басылым дарына жазылу 

басталғанын естеріңізге салғымыз келеді. 

Төл басылым да рыңыздан 

қол үзіп қалмаңыздар!жеке тұлғалар үшін – 65921

заңды тұлғалар үшін – 15921

жеке тұлғалар үшін – 65928

заңды тұлғалар үшін – 15928

«Заң газеті» 

«Заң» журналы – 75849

«Фемида» – 75858

«

НҚАБ

» – 75614

«Юридическая газета»

Жазылу индекстері:

zanreklama@maіl.ru

Біздің басылымдарға

«Қазпошта» АҚ бө лім ше лері, 

«Қазпресс» ЖШС дүң гір шек тері 

және Алматы қаласын дағы «Дауыс» 

жүйесі ар қы лы жазы лу ла ры ңызға 

болады.


«ТЕГІН ҚҰҚЫҚТЫҚ КӨМЕК 

АЛҒАНДАР ҚАТАРЫ АРТТЫ»

100 нақты қадам

ҚАРАУСЫЗ БАЛА 

ҚЫЛМЫСКЕРЛЕР 

ҚАТАРЫН 


ТОЛЫҚТЫРУЫ 

МҮМКІН


О л а р д ы ң   а р а с ы н д а   Б Ұ Ұ - н ы ң ,   Е у р о -

па  кеңесінің  Құқық  арқылы  демократия  үшін 

Еуропалық  комиссиясы,  Астанадағы  ЕҚЫҰ 

Бағдарламалары  кеңсесі,  ЕурАЗЭС  сотының, 

Қазақстандағы  Еуразиялық  Одақ  өкілдігінің, 

халықаралық құқықтық ынтымақтастық Германия 

қорының, Армения, Германия, Иордания, Молдова, 

Қырғызстан, Ресей, Сербия, Түркия, Өзбекстан, 

Украина конституциялық соттарының өкілдері, 

сондай-ақ, белгілі шетелдік және отандық ғалым-

құқықтанушылар мен сарапшылар бар. 

Конференцияны ҚР Конституциялық кеңе-

сі нің төрағасы И.Рогов ашты. Төраға өз сөзінде 

Ата Заңымыздың мемлекет үшін маңызды аумақ-

тық  тұтастық,  азаматтық,  құқық,  мемлекет-

тік тіл, мемлекеттік билік жүйесі үшін қажет Кеше  Астанада  Қазақстан  Республикасы  Тәуелсіздігінің  25  жылдығына  және 

Конституция  күніне  арналған  «Конституция  —  қоғам  мен  мемлекеттің  серпінді, 

тұрақты  дамуының  негізі»  деген  тақырыпта  ғылыми-практикалық  конференция  өз 

жұмысын бастады. Екі күнге жоспарланған алқалы жиынға он елден, алты беделді 

халықаралық ұйымнан келген шетелдік қонақтар қатысып жатыр. 

Тамылжыған тамыз айы да тәмамдалып, күрең күз де келіп жетті. Әлбетте, бұл 

алажаздай алаңсыз ойын қуып, демалған оқушылар үшін оқу маусымы басталады 

деген сөз. Жалпы, мектеп жасындағы балалар үшін оқу процесі 1 қыркүйекте 

басталады демесеңіз, ата-аналар дайындықты тамыз айы туғаннан-ақ бастап кетеді. 

Сабаққа баратын ұл-қызына киім-кешек, сөмке, дәптер, қалам-қорап секілді керекті 

құрал-жабдықтарын алып береді. Мұны бірауыз сөзбен айта салу оңай. Ал, ата-

ана сол үшін табанынан тозып дүкен, базар жағалайды. Қаншама уақытын, күшін, 

жүйкесін сарп етеді. 

барлық элементтердің қайнар көзі, негізі болып 

отырғандығын атап көрсетті. Оның айтуынша, бұл 

Қазақстанның тәуелсіздік жылдарында егемен ел, 

толыққұқылы мемлекет ретінде қалыптасуына жол 

ашты. Бүгінде оның барша халық армандаған қазақ 

мемлекеттігін жаңғырту жолындағы тарихи міндеті 

орындалды. 

Қазақстан  Республикасының  Мемлекеттік 

хатшысы Гүлшара Әбдіхалықова алқалы жиынға 

арнаған  Мемлекет  басшысының  сәлемін  жет-

кізді. Онда Елбасы Ата Заңның биылғы мерекесі 

тәуелсіздіктің жиырма бес жылдығымен тұспа-тұс 

келгендігіне назар аударыпты. 

Тамыз туғаннан мектепке қажетті құралдар 

мен киімдердің саудасы қыза түседі. Ол жылдағы 

жағдай.  Басқасын  айтпағанда,  бір  ғана  оқу 

формасының бағасы әжептәуір ақша тұратынын 

ата-анадан жақсы ешкім білмейді. Бұл да жылда 

айтылатын, жазылатын жағдай. Жауыр тақырып. 

Бірақ, одан өзгеріп жатқан ешнәрсе жоқ. Өйткені, 

бағаны алыпсатардың өзі белгілейтін нарық зама-

нында мемлекет атынан өкілдік ететін қандай да бір 

мекеме оған бақылау жасайды деу қиын. Жасаса, 

осы уақытқа дейін көретін едік. Бір емес, бірнеше 

баласы мектеп табалдырығын аттайтындар үшін, 

тіпті қиын. Соған қарамастан ата-ана ұл-қызын 

қатарынан қалдырмауға тырысады. Себебі, бауыр 

еті – баласы. Қош, сөйтіп-сөйтіп сыртын бүтін 

Құрметті оқырмандар!

Сіздерді Конституция күнімен 

құттық таймын!

Биылғы жылы еліміз осы айтулы мереке­

ні Тәуелсіздіктің 25 жылдығы аясында атап 

өтуде. Еліміз егемендік алған алғашқы жыл­

дары Конституцияны қабылдау жас мемле ке­

тіміз үшін ең басты басымдықтардың бірі бол­

ды. Тарихқа шолу жасар болсақ, Консти туция 

– кез келген мемлекеттің табысты дамуының 

ең басты алғышарттарының бірі болып табы­

лады. Бұл қағида біздің еліміз үшін де өзінің 

өміршеңдігін айқын дәлелдеп отыр.

Конституцияны әзірлеу мен қабылдау 

ісінде Ұлт көшбасшысының қосқан зор үле­

сін атап өткен жөн. Нұрсұлтан Назарбаев 

Консти туцияның сенімді кепілі ретінде адам 

мен азаматтардың құқықтары мен бостан­

дықтарын қорғау, заң үстемдігін қамтамасыз 

ету, құқықтық мемлекет құру жолын айқындап 

берді. 

Қоғамның өркендеуіне қарқын қосып, Қазақстан халқының бірлігіне жол бастаған 

Ата Заңда бекітілген республикамыздың 

тұ ғырлы қағидаттары бүгінде өзінің өмір­

шең   дігін дәлелдеп келеді. Ынтымағы жа­

рас  қан Қазақстан халқының қарымды істері 

бүгінде әлем жұртшылығы үшін үлгі­өне­

геге айналды. Мұның өзі біздің Ата Заңы­

мыз да  бүкіладамзаттық  құндылықтар 

мен өркениеттік игіліктердің қамтылғанын 

айғақтайды. 

Еліміздің Ата Заңы – адам мен азаматтың 

тең құқықтары мен мүмкіндіктерінің ке­

пілі.  Судьялар  мен  сот  қызметкерлері 

осы  қағидатты  күнделікті  жұмысында 

берік ұстанып келеді. Жүйелі жұмыстың 

нәтиже сін қазақстандықтардың жоғары 

бағалап отырғандығы қуантады. Ағымдағы 

жылы жүргізілген сауалнамаға қатысқан 

респонденттердің 74,4 пайызы республика 

соттарының жұмысына қанағаттанушылық 

білдірген. Ұлт жоспарына сәйкес, сот жүйе сін 

жаңғыртуға бағытталған ауқымды рефор­

малар іске асырылуда. 

Мерейлі мереке күні баршаңызға зор 

денсаулық, бақ­береке және табыс тілеймін! 

Ел іргесі аман, келешегіміз кемел болсын!Қайрат МӘМИ,

Қазақстан Республикасы

Жоғарғы Сотының төрағасы

ҚОҢЫРАУ «АЛҒАШҚЫ» БОЛҒАНЫМЕНМӘСЕЛЕЛЕР БАЯҒЫ

(Соңы 3-бетте)

етіп мектепке жіберілген баланың жан-дүниесі ілім-

ге сусындап, көңіл көкжиегі біліммен кеңейсе екен 

дейсің. Ата-ананың тілегі осы. Бұл болса өз кезегінде 

мұғалімдерге, білім жүйесіне және осының бәрінің 

бастауында тұрған Білім және ғылым министрлігіне 

тиесілі дүние. 

Еліміздің білім саласына жауапты министрліктің 

күздегі жаңа оқу маусымына деген негізгі дайындығы 

Тамыз кеңесінен басталатыны аян. Республика педа-

гогтары мен білім беру ұйымдары басшыларының 

басын  қосатын  аталмыш  жиында  оқу  барысы 

мен бағдарламасына байланысты көп теген келелі 

мәселелер айтылады. Министрлік бұл үрдістен биыл 

да жаңылған жоқ. Тамыз кеңесін өткізді. 

АЛМАТЫНЫ 

БАСҚАРҒАН КІМДЕР?

КЕМЕЛ КЕЛЕШЕК 

КЕПІЛІ

АТА ЗАҢ АЛАШТЫҢ АРМАНЫН ОРЫНДАДЫЕлбасының бес институционал­

дық реформасын жүзеге асырудың 

100 нақты қадамы бағдарламасының 

ІІ бағытындағы 28­қадамда полиция 

қызметкерлерін іскерлік қабілеттері 

негізінде іріктеу жүйесін жақсарту 

жайында нақты жүйе енгізу қажеттігі 

айтылған. Бұл қоғам, ішкі қауіпсіздік, 

ел тыныштығы үшін өте маңызды 

мәселе. Жақында Оңтүстік Қазақстан 

облыстық прокуратурасының 

ұйымдастыруымен осы қадамда 

айтылған тапсырманы жандандыра 

түсетін өте маңызды іс­шара болып 

өтті. 

2

№96 (2874) 

30 тамыз 2016

zangazet@maiI.ru

ҚҰҚЫҚ

Құлаққағыс Білген жөн 

Жиын


Алтын көпір

Бастама


Астана қалалық сотының 

төрағасы интернет-

конференция өткізеді

Сот жүйесі қызметінің ашықтығы, қолжетімділігі және 

айқындығы қағидасын қамтамасыз ету мақсатында 2016 

жылдың 31 тамызында сағат 10.00 мен 17.00 аралығында 

Астана қалалық сотының төрағасы Т.Бәрпібаев қала аза­

мат тары үшін интернет­конференция өткізеді.

Конференция барысында мынадай мәселелер қарастырылатын 

болады:

– Астана қалалық сотының, аудандық және оған теңестірілген соттардың қызметі;

– жеке және заңды тұлғалардың сот төрелігіне қолжетімділігін 

қамтамасыз ету;

– «100нақты қадам» Ұлт жоспары;

– сыбайлас жемқорлық көріністерінің алдын алу мәселелері; 

– электрондық-ақпараттық сервистерді пайдалану;

– кадрлық саясат.

Астана қаласы соттарының қызметіне қатысты барлық 

сұрақтар мен өтініштерді азаматтар соттың ресми сайтының 

http://


astana.sud.kz/rus/node/add/question

 сілтемесіне жібере алады. 

Барлық сұрақтар мен өтініштерге жауаптар сол күні Астана 

қалалық сотының интернет-ресурсында орналастырылатын 

болады.

Астана қалалық сотының баспасөз қызметі

Департамент басшысы 

халық алдында есеп берді

Н.Жантөрин атындағы филармонияда Атырау облысы 

Әділет департаментінің басшысы С.Тұрғарин халық алдын­

да есеп берді. Шараға облыстағы тұрғындар, кәсіпкерлер, 

Әділет министрлігі құрылымдық бөлімшелерінің қыз­

меткерлері және БАҚ өкілдері қатысты. 

Конференция  жұмысына 

Қостанай облыстық сотының 

төрағасы А.Мерғалиев, Қостанай 

облыстық  мәслихатының 

хатшысы  С.Ещанов,  «Нұр 

Отан»  партиясының  Қоста-

най облыстық филиалы төра-

ға сының  орынбасары  Г.Бек-

мұхамбетов, Қазақстан халқы 

Ассамблясының  облыс тық 

ғылыми-зерттеу  тобы ның 

төрағасы, Оксфорд акаде мия-

сы  кеңесінің  мүшесі  А.Бек-

мағамбетов, заң ғылым дары-

ның  докторы,  профессор 

С.Жалыбин,  облыстық  про-

куратура мен Әділет департа-

ментінің өкілдері, судьялар және 

зиялы қауым өкілдері қатысты. 

Алғашқы сөзді алған облыс-

тық сот төрағасы А.Мерғалиев 

шараға қатысушы ларды Конс-

титуция күнімен және Қазақ стан 

Республикасы Тәуел сіздігінің 25 

жылдығымен құттықтап, бұл қос 

мерекенің қазақ елі үшін ерекше 

екендігін атап өтті. 

Конференцияда  Консти-

туцияның біздің қоғамдағы рөлі 

мен маңызы талқыланып қана 

қоймай,  негізгі  заңның  адам 

құқығын қорғауға бағытталған 

басты  бөлімдері  жан-жақты 

сараланды. Конституция талап-

тарына сай, азаматтардың жеке 

өмірі, дербес құқығы, абыройы 

мен қадір-қасиеті жан-жақты 

заңды қорғауға ие болды.  

Тақырыптық талқылау кезін-

де мемлекеттік қалып тасудың 

ажырамас бөлігі – сот билігі 

екендігі аталып өтілді. Қазақстан 

Республикасының сот жүйесі 

бүгінде  Елбасы  Нұрсұлтан 

Назарбаевтың Ұлт жоспарында 

айқындаған стратегиялық тап-

сырмаларын  жүзеге  асыру 

бойынша  институционалдық 

реформа  процесін  жүргізу 

үстінде.    

Егемендік жылдары ішінде 

қазақстандық  сот  жүйесінің 

модулі қалыптасты. Ол рефор-

малау жолдарымен өзінің басты 

мақсаты – сот төрелігін әділ, 

сапалы әрі заңды жүзеге асыруға 

қарқынды қадамдар жасауда. 

Сот-құқықтық  реформаның 

кей тұстарында біздің ел ТМД 

елдерінің ішінде оқ бойы озық 

тұр. 


Судьялар мәртебесі көтеріл-

іп,  нәтижесінде  сот  билігі 

тәуелсіз болды. 2015 жылдың 

күзінде Ұлт жоспарын жүзеге 

асыру  бойынша  59  заңның 

қабылдануымен  құқықтық 

мемлекет  құруда  соттар  мен 

судьялардың рөлі айтарлықтай 

өсті. Сот саласына заманауи 

технологиялардың  енгізілуі 

қарқынды жүргізілуде. 

Осындай тәуелсіздік жыл-

дарындағы  жарқын  естелік-

тер айтылған кездесу соңын-

да  қызметтегі  судьялар  мен 

құрметті  демалысқа  шыққан 

судьяларға марапаттар табыс-

талды.  Отставкадағы  судья, 

Ардагерлер кеңесінің төрағасы 

Т.Жармұхамедов «Сот жүйе-

сінің  ардагері»  медалімен 

марапатталды. Жоғарғы Соттың 

«Мінсіз қызметі үшін» медалі 

экономикалық соттың судьясы 

Б.Ордабаевқа табысталды.  

«Сот  жүйесінің  үздігі» 

төсбелгілерімен облыстық сот 

судьясы М.Татаев және Денисов 

аудандық сот төрағасы В.Лелека 

марапатталды. Сот жүйе сінің 

дамуына  қосқан  үлесі,  сот 

қауымдастығында ұзақ жылғы 

мінсіз қызметі үшін отставкадағы 

судья Ә.Рахаделова «Судьялар 

одағы ның  Құрметті  мүшесі» 

құрмет белгі сін иеленді. Қазақ-

стан Респуб ликасы Судья лар 

одағы ның құрмет грамоталары 

мен алғыс хаттары және облыс-

тық сот төрағасының  мадақтау 

грамо талары үздік еңбегімен 

ерекше ленген бір қатар судья-

ларға табысталды.    

Шара соңында облыстық сот 

төрағасы А.Мерғалиев еңбегі 

еленген  барлық  сот  жүйесі 

қызметкерлерін  құттықтап, 

жұмыста табыс тіледі. Қостанай облыстық 

сотының баспасөз қызметі

Есеп беру кездесуі көпшілікті ел тәуелсіздігінің 25 жылды-

ғымен,  Ата  Заңымыздың  21  жылдығымен  құттықтаудан 

басталып, «100 нақты қадам» талабы, «Doing Business» рей-

тингісінің индикаторлары, ДЭФ ЖБҚИ міндеттері, заңнамаға 

енген оңтайлы өзгерістерді таныстырумен жалғасын тапты. 

Одан әрі атқарушылық іс-жүргізу, жеке сот орындаушыларының 

қызметі, мемлекеттік тіркеу, АХАТ, зияткерлік меншікті қорғау 

саласында атқарылған жұмыстар айтылды. 

2016 жылдың 6 айының қорытындысы бойынша: жеке сот 

орындаушыларымен 6 млрд теңгені құрайтын 10 620 атқару 

өндірісі орындалса, аумақтық бөлімдермен 4 млрд теңгені 

құрайтын 13 мыңға жуық атқару өндірісі аяқталған. Есепті 

кезеңде  23 мың жылжымайтын мүлік, 400 заңды тұлға, 14 мың 

азаматтық хал актілері тіркелген. 1457 жылжымайтын мүлік 

жария етуге жатқызылып, мемлекеттік тіркеуден өткен. 

Шара барысында, сондай-ақ, тұрғындар алимент өндіру, 

мүлікті тіркеу мерзімі, жеке сот орындаушы болу заңдылығы, 

авторлардың құқығын қорғау секілді сауалдар қойып, депар-

тамент басшысы оған сәйкес  жауап берді. Атырау облысы Әділет департаментінің

баспасөз қызметі

Ата Заңымыз – мызғымас 

мемлекетіміздің алтын қазығы.  

Бірлігі мен ынтымағы жарас қан 

елдігіміздің бұлжымас бағ дары, 

кемел келешегіміздің кепілі. 

Мемлекетіміз  үшін  маңызы 

аса зор Ата Заң – сот-құқық 

жүйесінің  бәсекеге  қабілет-

тілі гінің  іргетасы.  Біздер  – 

судьялар, Конституция күнін 

өзіміздің  кәсіби  мере кеміз 

ретінде қабыл даймыз, өйткені, 

сот төре лігін атқару барысында 

біз тек Конс титуция мен Заңды 

бас шылыққа аламыз. Сот жүйесі 

азаматтардың Конституцияда 

бекітілген құқықтары мен бос-

тандықтарын  қорғау,  қоғам-

дағы  заң  үстемдігін  қамта-

масыз ету міндетін абырой мен 

атқаруда. 

Елбасы барлық қазақстан-

дықтардың алдында «100 нақ-

ты  қадам»  –  Ұлт  жоспарын 

ҚОС МЕРЕКЕ ҰЛЫҚТАЛДЫ

орындау  мақсатын қойды. Ұлт 

жоспарын  сапалы  орындау 

үшін  Елбасымыз  ұсынып, 

халық қолдаған Конституцияда 

бекітілген тұғырлы қағидаттар 

бүгінде  өзінің  өміршеңдігін 

дәлелдеді. Қазақстанның халық-

аралық қоғамдастықта лайық-

ты орын алып, биік белестерге 

көтерілгені  соның айғағы деп 

білеміз.    

Жиын барысында облыстық 

сот төрағасы Мұратғали Әкетай 

Қазақстан Республикасы Конс-

титуциясы күнін мереке леуге 

байланысты, ұзақ жылғы жеміс-

ті әрі мінсіз қызметі, сот-құқық 

жүйесін  дамытуға  қос қан 

сал мақты  үлесі  үшін  Қазақ-

стан  Республикасы  Жоғар ғы 

Сотының III дәрежелі «Мінсіз 

қызметі үшін» медалін Ақтөбе 

облыстық  сотының  судьясы  

Е.Жапаров  және  маман дан-

дырылған қылмыстық соттың 

төрағасы Н.Сұлтановқа табыс-

тады. Сонымен қатар, Судья лар 

қауымдастығындағы бел сенді 

қоғамдық қызметі үшін Ақтөбе 

облыстық  сотының  судьясы 

Ж.Мамбетова Қазақстан Рес-

публикасы Судьялар одағының 

«Үш би» құрмет белгісімен және 

Ш.Әлнияз «Судья лар одағының 

Құрметті мүшесі» құрмет белгі-

сімен  марапатталды.  Бұдан 

басқа, облыс тық сот судьялары 

М.Жарқынбеков, Б.Өмірбаева 

және кәмелетке толмағандардың 

ісі жөніндегі мамандандырылған 

соттың судьясы Н.Ормаханов 

Қазақ стан Республикасы Судья-

лар одағының Алғыс хатымен 

марапатталды. 

Жиын барысында облыстық 

сот төрағасы Мұратғали Әкетай 

Жоғарғы Сот жанынан ашылған 

Сот төрелігі академиясын ерек-

ше  атап  өтті.  Аталмыш  ака-

демияға  түскен  облыстың  4 

бірдей  маманына  еңбегі  мен 

жетістіктері  үшін  арнайы 

Алғыс хаттар табыстап, алдағы 

уақытта оқуға байланысты тиісті 

бағыт-бағдар берді. Жиын соңы 

арнайы концерттік бағдарламаға 

ұласты. 


Ақтөбе облыстық 

сотының баспасөз қызметі   

Жылжымайтын мүлікке құқықты тіркеу мемлекет 

тарапынан мүліктің заңдылығын, иесінің құқығын, тіркеу 

уақыты мен ретін айқындайтын, «Жылжымайтын мүлікке 

құқықты  мемлекеттік  тіркеу  туралы»  заңға  сәйкес 

жүргізілетін маңызды процесс. Қазіргі кезде Алматы 

қаласының Әділет департаментінде «Doing Business» 

бүкіл әлемдік банкі және «Дүниежүзілік эконо микалық 

форумда бәсекеге қабілет тілік рейтінгіне» сай халықтың 

жылжы майтын мүлікті тіркеу процесін жеңілдету мақ-

сатында көптеген оңтайлы жұмыстар қолға алынып 

жатыр. 


Алматы қаласы Әділет департаменті бастығының 

орынбасары Г.Кокобаева «Doing Business» бүкіләлемдік 

банкінің жұмыс тобымен кездесу кезінде  жылжымайтын 

мүлікті тіркеудегі оң өзгерістер туралы кең мағлұмат 

берді. Мәселен, қазір осы мәселеге жауапты орган ретінде 

әділет саласында жылжымайтын мүлікті тіркеуді барынша 

оңайлату, жеделдету, сондай-ақ, мұндай жағымды бас-

тамаларды кәсіпкерлікті тіркеу кезінде де қолданудың, 

жеке мүлікті тіркеу, оны тәжірибеде тыңғылықты жүзеге 

асырудың тетіктерін енгізу мақсатында көп жұмыстар 

жасалуда. Осыған орай, өтініш берушілер  енді тек жеке 

басын куәландыратын құжат пен мемлекеттік тіркеу 

туралы қалыптасқан үлгідегі арызын, құқығын қалыпқа 

келтіретін құжатты, сондай-ақ, ақысының төленгені туралы 

түбіртек секілді санаулы құжатты өткізсе жеткілікті. 

Көрсетілетін қызметтің сапасын көтеру, жеделдігін 

арттыру үшін айтылған ұсыныс тар негізінде «Жыл-

жымайтын мүлік ке құқықты мемлекеттік тіркеу туралы» 

заңға бірқатар өзгерістер мен толық тырулар енгізілген 

болатын. Бұл құзыр лы орынға өтініш түскен сәттен 

жыл жымайтын мүліктің бұрынғыдай бес күнде емес, 

үш жұмыс күнінде тіркелуіне жол ашты. Осындай оң 

өзгерістер Қазақстанды «Дүниежүзілік экономикалық 

форумның  бәсекеге  қабілеттілік  рейтінгіндегі»  по-  

зи ция сын жақсартып, ел азаматтарына көрсе тілетін қызмет 

сапасын жоғарылатты.  Нұрзат САУРАМБАЕВ, 

Алматы қаласы Әділет департаменті

 жылжымайтын мүлікке құқықты 

тіркеу бөлімінің бастығы 

АҚТӨБЕ ОБЛЫСТЫҚ СОТЫ

ҚОСТАНАЙ ОБЛЫСТЫҚ СОТЫ

Қостанай облыстық сотында Қазақстан Респуб лика сы 

Конституциясы күніне және ел Тәуелсіздігінің 25 жыл ды­

ғына арналған кон ференция өтті.

Ақтөбе облыстық сотында Қазақстан Республикасының 

Конституциясы күні мерекесіне орай салтанатты жиын 

өткізілді.  Аталмыш жиынға сот жүйесінің ардагерлері 

шақырылды. Жиынның ашылу рәсімі Ұлттық Гвардия 

офицерлерімен Мем лекеттік Туды кіргізу салтанатынан 

бастау алды.

ЖЫЛЖЫМАЙТЫН МҮЛІКТІ ТІРКЕУДЕ 

ЖАҢАЛЫҚ БАРӨТІНІШТЕРДІ ҚАРАУДА 

АЙҚЫНДЫҚ КЕРЕК 

Құқықтық статистика органдары ның қызметі азаматтардың құқық бұзушылық 

туралы арыз-шағымдарының дер кезінде толық тіркелуіне тікелей байланысты. 

«Жеке және заңды тұлғалардың өтініштерін қарау тәртібі туралы» заң талаптары 

бүгінде барынша сәтті ұйымдастырылуда. Дегенмен, сала жұмысын жетілдіру 

мәселесін бір сәтке де тоқтатуға болмайды. Қазіргі кезде бұл сала қылмыстық 

сот өндірісі кезінде азаматтардың құқықтарын сақтауға, оларды қылмыстық 

әрекеттерден қорғауды кү шейтуге әрі қылмыстық қудалау ор ган  дарының есепке 

алу-тіркеу қызметі нің толықтығы мен айқындығын қам тама сыз етуге негізделіп 

отыр. 

Әрине, өтініштің жасырынып қалмай тіркелуі бір басқа да, одан әрі азаматтардың көңілінен шығатындай ашық, таза жүргізілуі, әділ таразылануы мүлде бөлек тақырып. 

Қарапайым халық тіркелген өтініші дер кезінде қаралмай, қорытындысы сенімсіздік 

тудырса, мемлекеттік құрылымдар жұмысына күдік келтіреді. Осындай кемшіліктер 

орын алмауы үшін қадағалаушы орган тіркелген құқық бұзушылықтардың ашық 

қаралуын, әділ тергелуін, ал, сотта тараптардың ризашылығын тудыратындай 

шешімнің қабылдануын назарда ұстайды. Бүгінде құқықтық ақпарат орталықтары 

өтініштер мен хабарламаларды тіркеу мен қатар, қылмыстық қудалау орган да ры мен 

өзара ақпарат алмастыруды жақсы жолға қойған. 

Елбасы Н.Назарбаевтың Ұлт жоспарында қадағалау органындағы жұмыс 

тиімділігінің басты индикаторы ретінде азаматтардың сенім деңгейін арттыру 

қажеттігіне ерекше ден қойылып, осы бағытта іздену керектігі атап өтілген болатын. 

Қазір осы салада жоғары нәтижеге жету үшін жүйелі жұмыстар кезең-кезеңімен 

қолға алынуда.  1   2   3   4   5   6   7   8


©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал