Соңы 8-бетте) (Соңы 3-бетте) Ақпарат Бүгінгінің бас тақырыбы АҢдатпа


Хабарландыруды орналастыру арқылы баға ұсыныстарын сұратужүктеу 0.54 Mb.
Pdf просмотр
бет4/6
Дата11.01.2017
өлшемі0.54 Mb.
1   2   3   4   5   6

Хабарландыруды орналастыру арқылы баға ұсыныстарын сұрату 

тәсілімен баға ұсыныстарын тіркеу журналы 

____________________________________________________________________

(тапсырыс берушінің (сатып алуды ұйымдастырушының) толық атауы, 

пошталық (заңды) мекенжайы)

Р/с Тауарлардың, жұмыстардың

көрсетілетін 

қызметтердің 

аты және 

хабарлан-

дыруды 


орналастыру 

арқылы баға 

ұсыныстарын 

сұрату 


тәсілімен 

оларды сатып 

алуды өткізу 

мерзімі


Әлеуетті 

жеткізу-


шінің аты, 

БСН (ЖСН), 

пошталық 

(заңды) 


мекен-

жайы


Әлеуетті 

жеткізуші 

басшы-

сының 


(оның 

уәкілетті 

өкілінің)

тегі, аты, 

әкесінің 

аты 


(ол бар 

болса)


Әлеуетті 

жеткізу-


шінің 

баға 


ұсыны-

сын 


тіркеу 

күні 


және 

уақыты


Әлеуетті 

жеткізу-


шінің 

баға- 


ұсыны-

сын ашу 


күні және 

уақыты


Баға 

ұсыны-


сын 

тіркеу-


ден бас 

тарту 


(бас 

тарту 


себеп

тері)


Әлеуетті 

жеткізу-


шінің 

(оның 


уәкілетті 

өкілінің) 

қолы

1

23

4

56

7

8Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің, оның ведомстволарының, оның 

құрылымына кіретін ұйымдардың және дауыс беретін акцияларының (жарғылық 

капиталға қатысу үлестерінің) елу және одан да көп пайызы Қазақстан 

Республикасының Ұлттық Банкіне тиесілі немесе оның сенімгерлік басқаруындағы 

заңды тұлғалардың және олармен үлестес заңды тұлғалардың тауарларды, 

жұмыстарды және көрсетілетін қызметтерді иеленуі қағидаларына 

24-қосымша

 Нысан


 

 

  

 

«БЕКІТЕМІН» 

 

  

_________________________________

 

 

  

 бекітуге уәкілетті адамның лауазымы, тегі,

  

 

  

аты, әкесінің аты (ол бар болса) және қолы

_____________ 20__ж.

___________________________________________________________________

(тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің атауы)

хабарландыруды орналастыру арқылы баға ұсыныстарын сұрату 

тәсілімен сатып алу қорытындылары туралы хаттама 

 

1. Тапсырыс берушінің (сатып алуды ұйымдастырушының) толық атауы, пошталық (заңды) мекенжайы: ____________________________________________________.

2. Хабарландыруды орналастыру арқылы баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен 

өткізілген тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді сатып алудың аты: 

______________________________________________________________________.

           (тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің атауы)

3.  Баға  ұсыныстарын  берудің  соңғы  мерзімі  біткенге  дейін  баға  ұсыныстарын 

берген әлеуетті жеткізушілердің толық атауы, олардың тауарларға, жұмыстарға, 

көрсетілетін қызметтерге жариялаған бағалары: 

_______________________________________________________________________

                                         (әлеуетті жеткізушінің атауы)

____ теңге, жалпы сомасы _____ теңге баға ұсынысымен; 

______________________________________________________________________

,                                         (әлеуетті жеткізушінің атауы)

____ теңге, жалпы сомасы _____ теңге баға ұсынысын жасады. 

4. Қайтару себептерін негіздей отырып, қайтарылған баға ұсыныстары _________

______________________________________________________________________.

5. Хабарландыруды орналастыру арқылы баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен сатып 

алудағы жеңімпаз: ____________________________________________________,

(әлеуетті жеткізушінің атауы, мекенжайы) 

____ теңге, жалпы сомасы _____ теңге баға ұсынысымен.

Баға ұсынысы жеңімпаздың баға ұсынысынан кейін ең қолайлырақ болып табылатын 

әлеуетті жеткізуші туралы мәлімет.

6. Шарт жасау мерзімі, шарттың сомасы (оны жасаған кезде)

______________________________________________________________________.

(егер хабарландыруды орналастыру арқылы баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен 

сатып алу өткізілген жағдайда, көрсетіледі)

Сатып алуды ұйымдастырушы

(лауазымы, тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса))

Қолы, күні

Ескерту: Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің екі және одан 

да көп түрлерін сатып алған кезде әлеуетті жеткізушілер ұсынған бағалар келіп түсу 

тәртібіне қарай келесідей кесте түрінде ресімделеді. 

Р/

с№

Сатып алынатын тауарлардың, 

жұмыстардың 

және 

көрсетілетін қызметтердің 

атауы


Әлеуетті 

жеткізу-


шінің 

атауы


Өл-

шем 


бір-

лігі


Саны

Бірлігі 


үшін 

бағасы, 


теңге

Сатып 


алу 

құны, 


теңге

ҚҚС есепте-

мегенде, 

сатып алуға 

бөлінген 

сома, теңге

ҚҚС 

есепте-


генде, 

сатып 


алуға 

бөлінген 

сома,

теңге


1

2

34

5

67

8

91

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің, оның ведомстволарының, оның 

құрылымына кіретін ұйымдардың және дауыс беретін акцияларының (жарғылық 

капиталға қатысу үлестерінің) елу және одан да көп пайызы Қазақстан 

Республикасының Ұлттық Банкіне тиесілі немесе оның сенімгерлік басқаруындағы 

заңды тұлғалардың және олармен үлестес заңды тұлғалардың тауарларды, 

жұмыстарды және көрсетілетін қызметтерді иеленуі қағидаларына 25-қосымша

Нысан


Хабарландыруды орналастыру арқылы 

баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен электрондық

сатып алу қорытындылары туралы хаттама 

 

№ ___________________ күні _________________________________ Хабарландыру 

№ 

Сатып алудың атауыБаға ұсыныстарын қабылдаудың басталу күні 

Баға ұсыныстарын қабылдаудың аяқталу күні

Тапсырыс беруші

Тапсырыс берушінің мекенжайы

Сатып алуды ұйымдастырушы

Сатып алуды ұйымдастырушының мекенжайы

 

Лоттың № Лоттың атауы

Бірлігі үшін бағасы, теңге

Сатып алу үшін бөлінген сома, теңге

Өлшем бірлігі 

Саны 

Әлеуетті жеткізушілер мынадай баға ұсыныстарын жасады:Р/с № Жеткізушінің атауы

Бірлігі 


үшін 

бағасы


Жалпы сомасы

Өтінімді 

беру күні 

мен уақыты

Нәтижелері:

Сатып алу жеңімпазы

Атауы 

БСН (ЖСН)Банк деректемелері

БСК


ЖСК

Банктің аты

КАТО

Байланыс ақпаратыТАӘ

Жұмыс (ұялы) телефоны

Баға ұсынысы жеңімпаздан кейін  

ең қолайлырақ болып табылатын 

жеткізуші 

Атауы 


БСН (ЖСН)

Банк деректемелері

БСК

ЖСК


Банктің аты

КАТО


Байланыс ақпараты

ТАӘ


Жұмыс (ұялы) телефоны

Сатып алуды ұйымдастырушы 

Басшының лауазымы және ТАӘ

Қорытынды жасау уақыты мен күні 

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің, оның ведомстволарының, оның 

құрылымына кіретін ұйымдардың және дауыс беретін акцияларының (жарғылық 

капиталға қатысу үлестерінің) елу және одан да көп пайызы Қазақстан 

Республикасының Ұлттық Банкіне тиесілі немесе оның сенімгерлік басқаруындағы 

заңды тұлғалардың және олармен үлестес заңды тұлғалардың тауарларды, 

жұмыстарды және көрсетілетін қызметтерді иеленуі қағидаларына 

26-қосымша

Мүгедектердің мамандандырылған ұйымдарынан сатып алынатын 

тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің жекелеген 

түрлерінің тізбесі 

Төсек жаймаларының барлық атаулары, көрпе, матрацтар, жамылғы, жастық 

түрлері, сүлгі, майлық, жастық тыстары, матрацқа арналған тыстар, жаялықтар.

Аспаздың костюмі, пісірушінің костюмі, түрлі қалпақтар.

Дәретхана қағазы, қағаз сүлгілер.

Термоберік  брезенттен  жасалған  костюм,  мақта-матадан  жасалған  жұмыс 

костюмі,  мақта-матадан  жасалған  дала  костюмі,  бүркемеленген  далаға  киетін 

күрте,  брезент  костюм,  дәнекерлеушінің,  аккумуляторшының  костюмі,  жұмыс 

комбинезоны, су өткізбейтін қанықтырмасы бар брезент жадағай, резеңкеленген 

жадағай.


Түрлі бушлаттар, мақтадан жасалған күрте, мақтадан жасалған жылы шалбар, 

синтепоннан жасалған сырып тігілген медициналық бушлат, «Зима» жылы костюмі, 

теріден жасалған костюм, жылуды сақтайтын костюм, жылы шолақ комбинезон, 

жылы  кеудеше,  жылы  күрте,  далаға  киетін  бүркемеленген  костюм,  шалбар, 

фуфайка, теріден жасалған костюм, теріден жасалған құлақшын.

Резеңкеден  жасалғандарын  қоспағанда,  барлық  атаудағы  қолғаптар  мен 

биялайлар.

Түрлі үшкіл орамалдар, шлемнің астынан киетін түрлі қалпақтар, қол орамал, 

жаға астары.

Жұмыс халаты, түрлі алжапқыштар, бірегей нысанды киім (офицерлік құрамнан 

басқа), сигналдық кеудеше, барлық түрдегі медициналық халаттар, хирургиялық 

костюмдер,  түрлі  бахилдар,  формалық  және  арнайы  киім,  көрпе,  госпиталь 

халаттары, түрлі халаттар, түрлі мектеп формалары.

Аяқ киім тігу және жөндеу.

Қоқыс  тазалайтын  күрекшелер,  түймелер,  қыстырғыштар,  шахматтар, 

шашкалар, ілгіштер, шыны банкаларға арналған металл, пластмасса қақпақтар, 

медициналық фольга қалпақтар, қорғау каскалары, тұрмыстық қалдықтарды кәдеге 

жаратуға арналған контейнерлер, Р-50, Р-65 оқшаулау бөлшектері, құжат тігілетін 

папкалардың құлыптары, шылапшындар, шелектер, электр энергиясын есептеу 

құралдарына арналған тыстар мен корпустар, щетка - металл дөңгелек, рабица тор.

Құжат тігілетін папкалар, конверттер, қағазға арналған папкалар, сызғыштар. 

Монеталық өнімге арналған арнайы орауларды қоспағанда, орайтын қораптар, 

мұрағат қораптары.

Розеткалар, өшіргіштер, ұзартқыштар, ИП 212-45 өрт кезіндегі хабарлағыштар, 

1000 В-гe дейінгі кернеудегі түрлі модификациядағы электр қалқандар.

Үй-жайлар мен аумақтарды жинау.

Абаттандыру, көгалдандыру.

Қылқалам-щетка бұйымдары.

Экспортталатын өнімдерге арналған жәшіктерді қоспағанда, ағаштан жасалған 

бұйымдар (түрлі саптар, салатын жәшіктер).

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің, оның ведомстволарының, оның 

құрылымына кіретін ұйымдардың және дауыс беретін акцияларының (жарғылық 

капиталға қатысу үлестерінің) елу және одан да көп пайызы Қазақстан 

Республикасының Ұлттық Банкіне тиесілі немесе оның сенімгерлік басқаруындағы 

заңды тұлғалардың және олармен үлестес заңды тұлғалардың тауарларды, 

жұмыстарды және көрсетілетін қызметтерді иеленуі қағидаларына 

27-қосымша

Шарттың мазмұнына қойылатын талаптар

1. Шарттың тақырыбында сатып алудың атауы, Тапсырыс беруші мен Жеткізуші 

белгілеген Шарт нөмірі, шартқа қол қойылған күні және орны қамтылған.

2. Шарттың кіріспесінде Тапсырыс беруші мен Жеткізуші туралы мәліметтер 

қамтылған, онда мыналар қоса қамтылады:

1) өзінің атын және ұйымдық-құқықтық нысанын көрсететін заңды тұлғаның не 

мемлекеттік тіркелгенін растайтын куәліктің деректері көрсетілген дара кәсіпкердің 

атауы.


Жеке тұлға болып табылатын әлеуетті жеткізушімен шарт жасасқан жағдайда, 

жеке  тұлғаның  тегі,  аты,  әкесінің  аты  (ол  бар  болса)  және  оның  жеке  басын 

куәландыратын құжаты; 

2) уәкілетті тұлғаның лауазымы, тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса);

3) уәкілетті тұлғаның шартқа қол қою құқығын растайтын құжат;

4) Жеткізушінің резиденттігін көрсету;

5) шарт қорытындысының негіздемесі (хаттама, шешім).

3. Шартта мынадай бөлімдер қамтылған:

1) Шарттың мәні және жалпы талаптары. Бөлімде шарттың мәні (Жеткізушінің 

тауарды сату және жеткізу, қызметтер көрсету, жұмыстарды орындау міндетте-

мелері және Тапсырыс берушінің тауарды, көрсетілетін қызметтерді, жұмыстарды 

қабылдау, олардың ақысын төлеу міндеттемелері, тауардың, көрсетілетін қызмет-

тердің, жұмыстардың сипаттамалары көрсетіле отырып немесе оларды жан-жақты 

сипаттайтын қосымшасына сілтеме жасала отырып көрсетіледі. Келтірілген сипат-

тамаларда сатып алынатын тауарларды, көрсетілетін қызметтерді, жұмыстарды 

сәйкестендіруге (техникалық ерекше нұсқама, техникалық сипаттамалар, мөлшері, 

саны, көлемі және т.б.) және шартта (Жеткізушінің конкурсына қатысуға арналған 

өтінімде және Тапсырыс берушінің конкурстық құжаттамасында) көзделген талап-

тарға сәйкес келуге тиіс.

Тауарды жеткізу кезінде ілеспе қызметтерді көрсетуге жол беріледі. Ілеспе 

қызметтердің құны Шарттың жалпы сомасына қосылады.

Қызметтер  көрсету,  жұмыстарды  орындау  кезінде  қосалқы  мердігерлерді 

(бірлескен  орындаушыларды)  тартуға  жол  беріледі.  Қосалқы  мердігерлерге 

(бірлескен орындаушыларға) жұмыстарды орындау не қызметтер көрсету үшін 

берген жұмыстар мен қызметтердің шекті көлемі сатып алынатын жұмыстардың 

немесе қызметтердің жалпы көлемінің үштен екісінен аспайды. 

Шарттардың мәтіндерін жасау кезінде пайдаланылатын ұғымдар мен терминдерді 

бір мағынада түсіндіру үшін терминдер сөздігі келтіріледі.

Қазақстан  Республикасының  бейрезидентімен,  мемлекеттік  монополия 

субъектісімен,  табиғи  монополия  субъектісімен,  сондай-ақ,  сатып  алынатын 

тауарлардың,  жұмыстардың,  көрсетілетін  қызметтердің  белгілі  бір  нарығында 

басымдыққа (монополияға) ие, үлесі тиісті тауар нарығында 35 (отыз бес) және 

одан да көп пайызды құрайтын адаммен шарт жасасқан жағдайда 1994 жылғы 27 

желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексінде (Жалпы бөлім), 

1999 жылғы 1 шілдедегі Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексінде (Ерекше 

бөлім), Қағидаларда көзделген талаптары ескеріле отырып, олар ұсынған нысанда 

шарт ресімдеуге жол беріледі; 

2) Шарттың бағасы және ақы төлеу тәртібі. Бөлімде тауар, көрсетілетін қыз-

меттер, жұмыстар үшін шарттың жалпы сомасы (біреуінің бағасын, көлемін қоса 

алғанда), құнын өзгерту немесе өзгертпеу тәртібі, валютасы келісіледі.

Шарттың  мазмұны  2008  жылғы  10  желтоқсандағы  «Салық  және  бюджетке 

төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы» Қазақстан Республикасы Кодексінің 

(Салық кодексі), 2010 жылғы 30 маусымдағы «Қазақстан Республикасындағы кеден 

ісі туралы» Қазақстан Республикасы Кодексінің талаптарына сәйкес қосылған құн 

салығын, акциздер мен бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдерді қамтиды. 

Шарттың  бағасына  сақтандыруды,  салықтарды,  баж  салығын  және  өзге  де 

төлемдерді қоса алғанда, тауарды жеткізуге, қызметтерді көрсетуге, жұмыстарды 

орындауға  байланысты  барлық  тәуекелдер  мен  шығыстарды  қосуға  ұсыным 

жасалады.

Шартқа есептер, шарт бағасының негіздемелері: құрылыс-құрастыру жұмыс-

тарына арналған сметалар, көрсетілетін қызмет құнының есептері, тауарлардың 

түрлері, техникалық сипаттамалары, біреуінің құны бойынша тізбесі қоса беріледі.

Қандай мерзімде және қандай құжаттар (шот-фактура, қабылдау-өткізу актісі 

немесе өзге құжат) негізінде шарт бойынша ақы төленетіні көрсетіледі. 

Шартқа шарт бойынша міндеттемелер толық және тиісінше орындалған күннен 

бастап күнтізбелік отыз күннен аспайтын толық төлеу мерзімімен, тауарлардың 

жеткізілгені, қызметтердің көрсетілгені, жұмыстардың орындалғаны үшін алдын 

ала ақы төлеу (аванс) және (немесе) толық ақы төлеу туралы талаптарды қосуға 

жол беріледі. 

Шарттың  сомасы  мен  мәні  тауарларды,  көрсетілетін  қызметтерді  және 

жұмыстарды сатып алу жоспарына сәйкес келуге тиіс;

3) Тараптардың құқықтары мен міндеттері. Бөлімде Жеткізушінің тауарды сату 

және жеткізу, қызметтерді көрсету, жұмыстарды орындау міндеттемелері және 

Тапсырыс берушінің тауарды, көрсетілетін қызметтерді, жұмыстарды қабылдау және 

ақысын төлеу міндеттемелері көзделеді. 

Сондай-ақ, мына жағдайларда:

Жеткізуші  шарт  бойынша  өз  міндеттемелерін  орындамаған  және  (немесе) 

тиісінше орындамаған жағдайда, Тапсырыс берушінің шартты біржақты тәртіппен 

бұзу құқығы көзделген, бұл ретте Жеткізуші орындалмаған және (немесе) тиісінше 

орындамаған міндеттемелері мөлшеріндегі соманы қайтарады және тұрақсыздық 

айыбын (шарт тараптары келіскен мөлшерде) төлейді;

Тапсырыс беруші сатып алуды жүзеге асырудан бас тартқан жағдайда, Тапсырыс 

берушінің шартты біржақты тәртіппен бұзу құқығы көзделген, бұл ретте Жеткізушіге 

осындай  шешім  қабылдаған  күннен  бастап  бес  жұмыс  күні  ішінде  шарттың 

орындалуын  қамтамасыз  ету  қайтарылады  және  шартты  бұзу  күні  Жеткізуші 

жұмсаған нақты шығындар үшін ақы төленеді;

Егер Жеткізуші немесе оның қосалқы мердігері (мердігерлері) немесе бірлес-

кен орындаушысы (орындаушылары) шартты орындау кезеңінде кез-келген сәтте 

шартты  уақтылы  орындауға  кедергі  келтіретін  талаптарға  жолығатын  болса, 

Жеткізуші Тапсырыс берушіге кешіктіру фактісі, оның болжамды ұзақтығы мен 

себебі (себептері) туралы дереу жазбаша хабарлама жібереді. Тапсырыс беруші 

Жеткізушіден  хабарлама  алғаннан  кейін  мән-жайды  бағалайды  және  өзінің 

қалауы  бойынша  шартқа  өзгерістер  енгізу  арқылы  шартты  орындау  мерзімін 

ұзартады. 

Жеткізуші Тапсырыс берушінің алдын ала жазбаша келісімінсіз шарт бойынша өз 

міндеттемелерін толық та, ішінара да басқа біреуге бермейді.

Сатып  алуға  қатысуға  арналған  өтінімде  көрсетілген  қосалқы  мердігерді 

(мердігерлерді) не бірлескен орындаушыны (орындаушыларды) тартқан жағдайда, 

жеткізуші тапсырыс берушіге онымен жасасқан жұмыстарды орындау, қызметтерді 

көрсету жөніндегі шарттардың көшірмелерін ұсынады.

Жеткізушінің  техникалық  құжаттамаларды  беру  және  орыс  тіліндегі  және 

(немесе)  ағылшын  тіліндегі  (өндіруші  тілі)  таңбалануын  көрсету  бойынша 

міндеттемелерін көздеуге ұсыным жасалады. Техникалық құжаттаманың тілін (орыс 

тілі, ағылшын тілі, өндірушінің тілі) келіскен артық болмайды; 

4) Тауарды жеткізу, қызметтер көрсету, жұмыстарды орындау талаптары. Бөлім-

де тауарды жеткізу, қызметтер көрсету, жұмыстарды орындау талаптары, орны 

және мерзімдері көзделеді. 

Incoterms қағидаларына сәйкес тауарды жеткізу талаптарын қабылдауға ұсыным 

жасалады, бұл жағдайда қағидалардың редакциясы (мәселен, Incoterms 2010 және 

т.б.) және мәселен, DDP (Incoterms 2010) талаптарымен жеткізу немесе тиеу орны 

(жеткізу базисінің талаптарына сәйкес) көрсетіледі. 

Бөлімде жеткізу базисінде ескертілмеген барлық талаптар айқындалады, оның 

ішінде:

меншік құқығының, тәуекелдердің, жауапкершіліктің ауысу талаптары;сақтандыру бойынша бенефициар;

тауарды тиеу, жеткізу күнін белгілеу талаптары, ілеспе құжаттаманы жіберу 

талаптары;

жеткізілетін  тауарлармен  қоса  берілетін  құжаттардың  тізбесі  (мәселен: 

паспорттар, ерекше нұсқамалар, техникалық құжаттама, сапа, сәйкес келу, шығу 

сертификаттары, қабылдау-өткізу актілері, жүкқұжаттары, кепілдік талондары, 

орындалған жұмыстар, көрсетілген қызметтер актілері, экспорттық декларация, 

жүк-кеден декларациясы және басқалары);

ілеспе ақпаратты жіберу тәсілі – поштамен, факспен, электрондық поштамен 

және басқалары.

Шартта тауарды жеткізудің, қызметтер көрсетудің, жұмыстарды орындаудың 

бастапқы  және  соңғы  мерзімдері  көрсетіледі.  Жұмыстарды  жүргізу  кестесінде 

жұмыстардың жекелеген кезеңдерін аяқтау мерзімдері (аралық мерзімдер) және 

аралық мерзімдерді бұзғаны үшін жауапкершілігі көрсетіледі. 

Шартта объекті құрылысының кезеңі және (немесе) құрылыстың шекті мерзімі 

көрсетіледі; 

5) Тараптардың жауапкершілігі. Бөлімде Тараптардың 1994 жылғы 27 желтоқсан-

дағы Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексіне (Жалпы бөлім), 1999 жылғы 

1 шілдедегі Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексіне (Ерекше бөлім) не 

тараптардың келісімі бойынша басқа қолданылған құқықтарға сәйкес Шарт бойын-

ша міндеттемелерін орындамағаны не тиісінше орындамағаны үшін жалпы тәртіппен 

жауапкершілік атқаратыны туралы көзделеді. 

Дүлей  күшті  (төтенше  жағдайды)  қоспағанда,  тараптардың  шарт  бойынша 

өз міндеттемелерін орындамағаны және (немесе) тиісінше орындамағаны үшін 

тұрақсыздық айыбының (өсімпұл, айыппұл) мөлшері, оларды төлеу тәртібі мен 

мерзімдері,  сондай-ақ,  шарттың  орындалуын  қамтамасыз  етуді  қайтару  және 

(немесе) шартты бұзу көзделеді. 

Шарт бойынша ақы төлеу мерзімін өткізіп алғаны үшін тұрақсыздық айыбының 

мөлшерін шектеуге ұсыным жасалады, мәселен «Тапсырыс беруші шарт бойынша 

ақы төлеу мерзімін өткізіп алғаны үшін мерзімінде төленбеген сомадан 0,1% (ноль 

бүтін оннан бір), бірақ шарт сомасынан 5% (бес) аспайтын мөлшерде тұрақсыздық 

айыбын төлейді». 

Егер Тапсырыс беруші Жеткізушінің кінәсінсіз шартты бұзудың бастамашысы 

болса, Жеткізуші шартты бұзу күні шарт бойынша оны бұзуға байланысты нақты 

шығындар үшін ақы төлеуді талап етуге құқылы;

6) Конфиденциалдылық. Жеткізуші Тапсырыс берушінің алдын ала жазбаша 

келісімінсіз  Жеткізуші  шартты  орындау  үшін  тартқан  персоналды  қоспағанда, 

басқа  біреуге  шарттың  немесе  оның  қандай  да  бір  ережелерінің  мазмұнын, 

сондай-ақ, техникалық құжаттамаларды, жоспарларды, сызбаларды, үлгілерді, 

нұсқаларды немесе Тапсырыс беруші немесе оның атынан басқа тұлғалар ұсынған 

ақпаратты  жарияламайды.  Көрсетілген  ақпарат  аталған  персоналға  шарттық 

міндеттемелерді орындау үшін қаншалықты қажет болса, сол шамада конфиден-

циалды түрде ұсынылады. 

Жеткізуші Тапсырыс берушінің алдын ала жазбаша келісімінсіз шартты іске асыру 

мақсатынан басқа жағдайларда жоғарыда тізбелеп көрсетілген қандай болмасын 

құжатты қолданбайды;

7) Дүлей күш (төтенше жағдай). Дүлей күш (төтенше жағдай) туындаған кезде 

Жеткізуші Тапсырыс берушіге осындай жағдайлар мен олардың себептері туралы 

дереу жазбаша хабарлама жібереді. Егер Тапсырыс берушіден басқа жазбаша 

нұсқаулар келіп түспейтін болса, Жеткізуші қаншалықты мақсатқа сай болса шарт 

бойынша өз міндеттемелерін орындауын жалғастырады және көрсетілген мән-жай-

ларға тәуелді болмайтын шартты орындаудың баламалы әдістерін іздейді;

8) Шарттың орындалуын қамтамасыз ету. Қағидалардың 272-тармағында көз-

делген жағдайларды қоспағанда, шарттың орындалуын қамтамасыз етуді енгізудің 

және қайтарудың талаптары мен мерзімдері көзделеді;

9) Дауларды шешу талаптары. Тапсырыс беруші мен Жеткізуші шарт бойынша 

немесе онымен байланысты өздерінің арасында туындайтын барлық келіспеушілік-

терді немесе дауларды тікелей келіссөздер жүргізу барысында шешу үшін бар күшін 

салады. 

Шарт бойынша Тапсырыс беруші мен Жеткізуші арасындағы дауды реттеу мүмкін 

болмаған жағдайда, дау кез келген тараптың талап етуі бойынша 1994 жылғы 27 

желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексіне (Жалпы бөлім), 

1999 жылғы 1 шілдедегі Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексіне (Ерекше 

бөлім) не тараптардың келісімі бойынша басқа қолданылған құқықтарға сәйкес 

шешіледі.

Бейрезидентпен  (бейрезиденттермен)  шарт  жасаған  жағдайда  шарттың 

Қазақстан Республикасының заңнамасында (Қазақстан Республикасының құқығы 

қолданылған  құқық  болып  табылады)  реттелетінін  және  даулар  туындаған 

жағдайда  олардың  Тапсырыс  берушінің  орналасқан  жері  бойынша  Қазақстан 

Республикасының  соттарында  немесе  Тапсырыс  берушінің  орналасқан  жері 

бойынша Қазақстан Республикасының аумағындағы төрелік сотта қаралатынын 

көрсетуге ұсыным жасалады;

10) Шартқа өзгерістер енгізу және оны бұзу талаптары. Бөлімде шартқа өзгеріс-

тер енгізуге, шартты бұзуға жол берілетін мән-жайлар мен негіздемелер және 

оларды тараптармен келісу тәртібі көрсетіледі. 

Шартта  көзделген,  ол  туралы  тараптар  бір-біріне  жазбаша  хабарлайтын 

тараптардың орналасқан орны және (немесе) деректемелері өзгерген жағдайларды 

қоспағанда, шартқа барлық өзгерістер жазбаша түрде ресімделеді және оларға 

тараптар қол қояды; 

11) Шарттың күшіне ену талаптары. Шарт оған Тапсырыс беруші мен Жеткізуші 

қол қойғаннан кейін не шарттың талаптарында жеткізушінің шарттың орындалуын 

қамтамасыз етуді енгізу қажеттілігі көзделген жағдайда, соңғысы шарттың орында-

луын қамтамасыз етуді толық енгізген соң күшіне енеді. 

Міндетті мемлекеттік немесе өзге тіркеуге жататын шарттар тіркелген сәттен 

бастап жасалған болып саналады;

12) Шарттың тілі. Бөлімде шарттың тілі, даналарының саны келісіледі. Шарт 

«Қазақстан Республикасындағы тілдер туралы» Қазақстан Республикасының 1997 

жылғы 11 маусымдағы Заңына сәйкес жасалады;

13) Шартта тараптардың заңды мекенжайлары мен деректемелері қамтылған.

4. Шартта Жеткізушінің тауарға, көрсетілген қызметтерге, орындалған жұмыс-

тарға кепілдікті ұсынуының мынадай талаптарын көздеуге ұсыным жасалады:

1) кепілдіктің қолданылу мерзімі кемінде 1 жыл;

2) тауардағы, көрсетілетін қызметтердегі, жұмыстардағы кемшіліктерді, сәй-

кессіздіктерді, істелмей қалуларды, қателерді (бұдан әрі – ақаулар) ауыстырған 

немесе түзеткен жағдайда ауыстырылған (түзетілген, қалпына келтірілген) тауарға, 

көрсетілетін қызметке, жұмысқа немесе оның бөлігіне кепілдік мерзімі ақауларды 

жою жүргізілген уақыт кезеңіне ұзартылады; 

3) егер кепілдік мерзімі ішінде тауардан, көрсетілген қызметтерден, орындалған 

жұмыстардан ақаулар анықталса, Тапсырыс беруші осындай тауардан, көрсетілетін 

қызметтерден, жұмыстардан бас тартады, ал Жеткізуші өз есебінен тауарды, көр-

сетілетін қызметтерді, жұмыстарды не ауыстырады (түзетеді, қалпына келтіреді) 

және (немесе) оны ауыстыру (түзету, қалпына келтіру) құнын (жұмыстар, қызметтер 

есепке алынып) өтейді. 

Ақауларды  жою  мүмкін  болмаған  жағдайда,  Жеткізуші  Тапсырыс  берушіге 

барлық шығындарды (шығыстарды) өтейді. 

(Жалғасы бар)

(Жалғасы. Басы газеттің №70,72-79, 82,83 сандарында)


Каталог: wp-content -> uploads -> 2015
2015 -> МазМұны. Содержание жоғары білім. Высшее образование
2015 -> Сұхбат 5-бетте) (Соңы 3-бетте) Ақпарат Бүгінгінің бас тақырыбы Ойталқы АҢдатпа
2015 -> Ажал ошағына айналды баспасөз — 2016 Мінбер
2015 -> АҢдатпа 6-бет 3-бет
2015 -> Сапасын дамыту жолдары
2015 -> Ж. Тәшенов Хрущев үшін неге ұялды?
2015 -> Ж. Бірегей тұлға Қапез Қожахметов, Мағжан Садыханұлы
2015 -> Л т т ы о а м д ы – с а я с и ж у р н а л журнал 1976 жылы Халықтар Достығы орденімен, 2002 жылы Қазақстан Журналистика Академиясының «Алтын Жұлдыз», 2008 жылы Қазақстан Журналистер Одағының сыйлығымен марапатталды
2015 -> Л т т ы о а м д ы – с а я с и ж у р н а л журнал 1976 жылы Халықтар Достығы орденімен, 2002 жылы Қазақстан Журналистика Академиясының «Алтын Жұлдыз», 2008 жылы Қазақстан Журналистер Одағының сыйлығымен марапатталды

жүктеу 0.54 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет