Соңы 4-бетте) (Соңы 3-бетте) Ақпарат Бүгінгінің бас тақырыбы Ойталқы АҢдатпажүктеу 402.68 Kb.
Pdf просмотр
бет3/4
Дата23.02.2017
өлшемі402.68 Kb.
1   2   3   4

Сұхбаттасқан 

Сәкен ОРЫНБАСАРҰЛЫ,

«Заң газеті»    

қасиеттің жетіспей жататыны жасырын 

емес. 

– Көбінесе бұрын құқық қорғау 

органдарында қызмет еткендер зей-

нет демалысына шыққанда немесе 

селқос отырады, қорғаушы ретін-

де белсенділік танытпайды» деген 

пікірлерді естиміз. Келісесіз бе?

– Оны жоққа шығаруға болмайды. 

Айналып келгенде, мұның бәрі адво-

сотқа жүгінетіні секілді адво-

катқа да солай бірден жүгіне ме, 

олардың қызметіне сене ме?

– Сотқа барған адам, әрине, қалай 

болғанда да жаны қысылады. Жалпы, 

сынан да жақсы түсірілген туынды. 

Адвокат қалай қорғағанын, өз уәжін 

қалай дәлелдегенін бейнелейді. Мұндай 

туынды түсіру алдымен адвокаттардың 

өзіне, одан соң жалпы халыққа қажет. 

Келбет

МЫЛТЫҚСЫЗ МАЙДАННЫҢ ЖАУЫНГЕРІралы болғандықтан, бұл кітап-

тың өзгелерінен ерекшелігі бар. 

Осындағы ақын-жазушылардың, 

тіпті, журналистердің ешбірі 

тіл туралы дәл Қабекеңдей жа-

за алған жоқ. Ол мемлекеттік 

тілдің мәртебесін көтеруде көп 

тер төккен азамат. Ол кеңес-

тік идеологияның салдарынан 

орыс танған  көше  атауларын 

қа зақшалауға көп еңбек сіңірді. 

Ақиқатын айтар болсақ, қазірдің 

өзінде қазақ тілінің жағдайы 

«ары қарап жылап, бері қарап 

күліп» жүргендей күй кешуде. 

Көшеге шығыңыздаршы, кімнің 

қаласында жүрміз? Маңдайша-

лар, басқа да жазулар екі тілді 

былай қойғанда, 4-5 тілді болып 

кетті. Бүгінгі таңда Қазақстан 

бойынша 2767 басылым жарық 

көреді  екен.  Солардың  955-і 

орыс тілінде, 959-ы аралас, ал 

511-і  ғана  таза  қазақ  тілінде 

«сөйлейді». Аралас тілділердің 

көпшілігі  орысшаға  көбірек 

басымдық  береді.  Осыларды 

саралай келе, біздің елде қазақ 

тіліндегі басылымдардан орыс-

ша газет-журналдар 4-5 есе ар-

тық екенін аңғарамыз. Ол аз 

бол са, Қазақстанда тарайтын 

Ресей басылымдарының саны –  

5348. Жайма базарларда саты-

латын кітаптардың арасынан 

қазақшасын  табу  өте  қиын. 

Телеарналарда қазақ тілінде-

гі таратылым 10 пайыз болса, 

өзге тілдерде – 8, орыс тілінде 

тарайтын хабарлардың көлемі 

82 пайызды құрайды екен. Бұл 

сыртқы әсердің өте күшті екен-

дігін байқатады. Міне, Қабыл 

Тұрарұлының кітабы бізді осын-

дай тығырықтан алып шығуға 

көмектеседі, – дейді ма ңызды 

жиынды  жүргізген  жазушы 

Момбек Әбдәкімұлы. 

Облыста жүріп-ақ өзін рес-

публикаға мойындатқан ақын, 

журналист Нармахан Бегалы-

ұлы, Оңтүстік Қазақстан об-

лыстық соты қылмыстық істер 

жөніндегі алқа төрағасы Зия-

динхан Пірнияз және доғарыс-

тағы судья Мейірхан Әмірұлы 

жаңа кітаптың тұсауын кесіп, 

көпшілік  оқырмандарға  жол 

тартты. Шашу шашылып, ізгі 

тілектер айтылды.  

– Бүгінде Қабыл Тұрарұлы 

облыстық сот ұжымының то-

лыққанды  бір  мүшесі.  Қабе-

кеңнің кітабы қолыма тиіп, оқып 

шықтым. Сондағы байқағаным, 

Қабекең біз үшін белгісіз, көрін-

бейтін, мылтықсыз майданның 

үлкен жауынгері екен. Ол кісі 

сот саласына жұмысқа келгелі 

тіл төңірегіндегі мәселенің бар-

лығы шешіліп кетпесе де, бағыт 

бері қарай бұрылды. Жалпы, 

құқық саласында тіл мәселе-

сінде күрделі жағдайлар әлі де 

кездеседі. Тараптардың арасын-

да өзінің ойындағысын толық 

түсіндіріп бере алмайтындар 

көп. Оны қағазға түсіріп, жазып 

беретін тергеуші немесе өзге де 

полиция қызметкерлерінің дені 

орысша  оқығандар.  Осының 

салдарынан  шалдыр-шатпақ, 

балдыр-батпақ бірдеңе шыға-

ды. Мың сан осындай қиын-

дықтармен бетпе-бет келгенде 

біз көбінше Қабекеңнің көмегі-

не жүгінеміз. Ол кісі жұмысқа 

таңертең ерте келіп, кешкісін 

есікті жауып қайтатын, өз ісіне 

берілген қызметкер, – деді өз 

сөзінде Зиядинхан Пірнияз. 

Кітапханадағы басқосу бұдан 

әрі де өте мәнді, маңызды жалға-

сын тауып жатты. Доғарысқа 

шықса да, мол тәжірибесін осы 

салаға арнап, шәкірттерге бағыт-

бағдар беріп жол көрсетіп келе 

жатқан Мейірхан Әмірұлы да 

әсерлі әңгіменің тие гін ағытты. 

«Қабыл – басшыға тыныштық 

бермейтін, қазақ тілінің мәрте-

бесі жайлы жиі айтатын адам. 

Нәтижесі де жоқ емес. Қазір 

облыстағы барлық соттарда ішкі 

құжат  алмасу  ісі  толығымен 

қазақ тіліне көшкен. Міне, ана 

тілімізге әрқайсымыз да осылай-

ша жанашыр болуымыз керек», 

– деді ол. 

Жиын барысында қазақ ті-

лінің әлемдегі ең ежелгі тіл-

дердің бірі екенін алға тартқан 

Нармахан Бегалыұлы: «Кеңестік 

кезеңде  өздерінің  тілдерінде 

сөздер жазып жіберген шетел-

ден келетін джинси шалбарын 

идеологиямызға кері әсер етеді 

деген қауіппен кейін қайтарған 

жағдайлар болған. Міне, көрін-

бейтін майдан деген осы. Ал, 

бізде көшедегі маңдайшалардың 

өзі шетелше сайрап тұр. Қабыл 

осыларды айтып шырылдайды, 

жүрегі ауырады», – деді. Қо-

нақтардың тағы бірі «Облыс-

қа сіңірген еңбегі үшін», «Тіл 

жа нашыры» медалінің иегері, 

«Мемлекеттік тіл және БАҚ» 

республикалық  байқауының 

жеңімпазы Қабыл Тұрарұлының 

бастамасымен, тікелей мұрын-

дық  болуымен  республикада 

тұңғыш болып Шымкент қала-

сында мемлекеттік тілді оқыту 

орталығының ашылғанын еске 

алса, бірі қазақ тіліне қырын 

қараған қаржы, салық саласы-

ның басшыларымен қалай күрес 

жүргізгенін, нәтижесінде олар-

дың  мемлекеттік  тілге  деген 

көзқарасы өзгеріп, оң нәтиже 

шыққанын тілге тиек етті. 

 

Шадияр МЕКЕНБАЙҰЛЫ,

«Заң газеті»

ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН 

ОБЛЫСЫ

Б

ұл дүниеде әркімнің өз тағдыры, өз жолы, өз 

көзқарасы болады. Сол көзқарасына қарай 

амал етеді. Біреу материалдық байлықты көбірек 

ойлайды, біреу рухани байлықтың жолында тер 

төгеді. Бұл екеуінің айырмашылығы – материалдық 

байлықтың өзіңе, отбасыңа ғана пайдасы тисе, 

рухани байлықтың пайдасы қалың көпшілік үшін де 

орасан болмақ. 


№185 (2771) 

11 желтоқсан 2015

7

zangazet@mail.ruРедакторлар кеңесiнiң 

төрағасы – президентДосымбек ӨТЕҒАЛИЕВ

Бас редакторБекжан ӘШІРБАЕВ

Бас редактордың орынбасарыАйнұр СЕМБАЕВА

Жауапты хатшы-дизайнерНұрбек ХАЛЫМ

Нөмiрдiң кезекшi редакторыЕлеусіз МҰРАТ

Астана

Алматы 

Ақмола 

Ақ төбе 

Қызылорда 

Оңтүс тiк 

Қазақстан

Газет  бетiндегi  жарияланымдардың 

позициясы мен фактiлерi үшiн редакция 

жауап бермейдi.

Жарнама  мен  хабарландырулардың 

маз мұнына жарнама берушi жауап ты. 

Жарнама берушi нiң жiберген қа телiгiне 

байланысты талап-тiлектер хабарлан-

дыру жарияланған күн нен бастап екi ай 

мерзiм iшiнде қа былданады. 

Газеттi  есепке  қою  туралы 

№12292-Г 

куәлiктi 2012 жылғы 20 ақпанда Қа-

зақстан  Респуб лика сының  Мәде ниет 

және ақпарат министрлiгi берген. 

Газеттiң терiмi мен бет қаттау жұ мыс-

тары «Заң» Медиа-корпорация» ЖШС 

компьютерлiк  орта лығында  жа салды. 

Алматы  облысы,  Iле  ауданы,  Өтеген 

батыр ауылы, Сейфуллин кө шесi, 2«б», 

«Заң» Медиа-корпорация» ЖШС баспа-

ханасында басылып шығарылды. Тел.: 

факс. 8 (727) 51-78-27, 8 (727) 51-78-31

Алматы қаласы 

Тел: 8(727) 292-29-27, 292-40-89

факс: 8 (727) 292-29-92 

E-mail: zanreklama@mail.ruАстана  қаласы  Абай  көшесі,  78, 

105-кеңсе

тел: 8 (7172) 34-58-28

Меншiк иесi: 

«ЗАҢ» МЕДИА-КОРПОРА ЦИЯ»  

ЖАУАПКЕРШIЛIГI ШЕКТЕУЛI 

СЕРIКТЕСТIГI

Айша Құрманғали,

8 707 851 91 13; 

Айтақын Бұлғақов,

8 701 139 57 71

Қалкөз Жүсiп, 

8 701 300 14 74.

Ирина Қоспағамбетова,

8 701 127 26 44.

Бейбітбек Бүркітбайұлы,

8 777 186 30 40.

Шадияр Мекен бай ұлы,

8 705 987 77 99.

МЕНШIКТI ТIЛШIЛЕР: 

ЖАРНАМА БӨЛІМІ: 

«ÞðÑëóæáà» ÆØÑ

Êөêøåòàó  қ.,  М.Горьêий  êөøåñi,  37, 

107-бөлмå. 

Òåл.: 8 (7162) 25-77-17«Âåðñèÿ-Ïðåññ» ÆØÑ

Ïàâлоäàр қ., Åñòàй êөøåñi, 40. 

Òåл.: 8 (7182) 32-47-67, 32-49-04

«Àéäè» ÆØÑ

Қàрàғàíäû қ., Æàмбûл êөøåñi, 11. 

Òåл.: 8 (7112) 42-00-71

Қàëèàñқàðîâ Íұðëàí 

Íұðғèñûíұëû ÆÊ

Ïåòроïàâл қ., Ê.Ñүòiøåâ êөøåñi, 58, 

30-бөлмå, 3-қàбàò

Òåл. 8 (7152) 46-02-57, ұÿлû òåл.: 

8 (777) 572-29-91, 8 (701) 315-54-59

Ìèõååâà Îëüãà Ñòàíèñëàâîâíà ÆÊ

Қоñòàíàй қ., Гоголь êөøåñі, 110, ВÏ 

67  (Чåхоâ-Гоголь  êөø.  қиûлûñû), 

8-714-2-50-97-07, 8-701-350-69-18 «Îçàò-1» ÆØÑ

Àқòөбå қ., Àлòûíñàриí êөøåñi, 31. 

Òåл.: 8 (7132) 40-41-05, 87774348344

жәíå Àқòàó қàлàñûИП  «SAPA  KZ»  Аòûðàу  қàëàñû, 

87781063779, e-mail:zan-at@mail.ru 

Åðøîâà Ëþäìèëà ÆÊ

Øûмêåíò қ., Æåлòоқñàí êөøåñi, 20 б.ÆØÑ  «Íàçàð-1  фèðìàñû»  ÆØÑ 

(«РУТÀ» ÆÀ) 

info@nazar1.kz

Øûмêåíò қ., Èлÿåâ êөøåñi, 47, 

à/ж 144. 

Òåл.: 8 (7252) 53-40-48, 30-12-10«Þðèäè÷åñêàÿ фèðìà 

«Êîíñуëüòàíò» ÆØÑ Îрàл қ., 

Ë.Òолñòой, 28. 

Òåл.: 8 (7112) 50-88-05

«Ðåêëàìà» ÆØÑ

Îрàл қ., Äоñмұхàмåäоâ êөøåñі, 43/1. 

Òåл.: 8 (7112) 50-47-34

«Ëèð» ÆØÑ 

Қоñòàíàй  қ.,  Áàйòұрñûíоâ  êөøåñi, 

67, 417-ïәòåр. Òåл.: 8 (7162) 54-57-03

«Êîìпàíèÿ Æåòå» ÆØÑ

Òàлäûқорғàí қ., м-оí Молоäåжíûй 

3 үй, 1 ï. Òåл.: 8(7282) 24-2-66,

ÆÊ Гàâðèëåíêî И.И. Қоñòàíàй қ.,

ïр. Àль-Фàрàби 119 үй, êàб.414/3

òåл/фàêñ: 8 (7142) 53-63-21.

«Æàñ Îòàу» ÆÊ Қûäûðбàåâà Í.Í. 

Қûзûлорäà  қ.,  Әйòåêå  би  ê-ñі.,  27, 

òåл: 26-45-89, ұÿлû òåл: 8 (777)402-

28-28; 8 (700) 332-24-78.ÆÊ Тàжèбàåâà, Òàрàз қàлàñû 

Қойêåлäі êөøåñі 158 à, ХҚΠàóмàғû

òåл.: 87017268772, 87054422939

ИП Íîâîñåëîâà Ïåòроïàâл қàлàñû, 

Êоíñòиòóциÿ Қàзàқñòàí êөøåñі, 

28 үй, 1-қàбàò òåл: (87152) 46-74-77

«Вåðñàëü  Бèçíåñ»  Àòûрàó  қàлàñû, 

Мàхàмбåò êөøåñі, 107-à, 2-êàб., òåл: 

32-14-29, 30-65-24, 8701 920 45 38

ÆÊ «Ìàðцåфåй», Өñêåмåí қàлàñû, 

60 òåл, 8(7232) 578414, 87772256506ÆÊ  Ñàãèäîëëèíà  Àлмàòû  қ.,  Ñåй-

фóллиí  ê-ñі,  180,«Òåхíоïлàñò»  ғи-

мàрàòû, 2-қàбàò, 9-êåңñå. òåл: 2-94-

47-88,  87058762218  мåхïоñåлоê 

àÿлäàмàñû.

ÆÊ  «Бàõäàуëåòîâà  А.»  Àлмàòû 

қ.,  Æібåê  жолû  ê.,  55,  Àлмà  ñàó-

äà  орòàлûғû,  4-қàбàò,  426-íүê-

òå.  Òåл:  2714939.  87052083694 

Email:ardawka_94@mail.ru

ÆÊ  «Êàíäûбàåâà»,  Гàзåòòåр,  жóр-

íàлäàр  жәíå  иíòåрíåò  ñàйòòàрäà 

хàбàрлàíäûрóлàрäû  қàбûлäàó  бой-

ûíøà àгåíòòіê òåл.: 8(727)327 30 92, 

òåл/фàêñ: 273 47 98, 8 707 895 21 99, 

8 701 739 27 83, 8 705 185 75 73. www.

gazetyisaity.kz,  e-mail:  vsegazety@

mail.ru. Àлмàòû қ., Àбûлàй хàí ê., 60, 

Мàқàòàåâ ê., қиûлûñû, 208 êåңñå.

ЖАРНАМА 


ҚАБЫЛДАЙТЫН ОРЫНДАР:

050012, Алматы қаласы, 

Х.Досмұхамедұлы көшесi 

(бұрынғы Мичурин), 68 «б»-үй.

Қабылдау бөлмесi: 

292-43-43; 292-79-61 (факс); 

Астана қаласы, І.Жансүгіров 

көшесі, 8. тел: 41-79-62.

факс: 8 (7172) 41-79-50

E-mail: zan@zanmedia.kz

«Заң газеті» аптасына 4 рет –  

сейсенбі, сәрсенбі, бейсенбі, жұма 

күндері жарық көреді.РЕДАКЦИЯНЫҢ МЕКЕНЖАЙЫ: 

Жеке таралым 10075 дана

Апталық таралым 40300 дана

Тапсырыс №366

Индекс 65921

Газет Қазақстан Республикасы 

бойынша таралады

Дерек пен дәйек

ЖАРНАМА

ТАРАТУ


2. «Творчество» ЖШС, БСН 990640006232, 

өзінің  ерікті  түрде  таратылатыны  туралы  ха-

барлайды. Талап-шағымдар осы хабарландыру 

жарияланған күннен бастап екі ай мерзім ішін-

де мына мекенжайда қабылданады: Қазақстан 

Республикасы, Алматы облысы, Алматы қаласы, 

Достық көшесі, 214 үй.

6.  «Маңғыстау»  микроқаржы  ұйымы»  

жауапкершілігі  шектеулі  серіктестігі  (БИН 

110340008028) өзінің таратылатындығы жайлы 

хабарлайды. Барлық талаптар хабарландыру жа-

рияланған күннен бастап 2 ай мерзім ішінде мына 

мекенжай бойынша қабылданады: Маңғыстау 

облысы, Ақтау қаласы, 4 шағын аудандағы теңіз 

жағалауы, №19 әкімшілік ғимараты, «Каспий» 

«ӘКК «ҰҚ» АҚ ғимараты.

7.  «Хоум  Кредит  Қазақстан»  Акционерлік 

қоғамы (Бұдан әрі  – Қоғам) өзінің таратылатыны 

туралы хабарлайды. 

Қоғамның міндеті бар несиегерлер өз талап-

тарын осы хабарландыру жарияланған күннен 

бастап, екі ай мерзім ішінде мына мекенжай бой-

ынша мәлімдей алады: Қазақстан Республикасы, 

Алматы қ., Фурманов к., 248 үй. Тарату комиссия-

сы. Телефон: 8 (727) 244-54-84 (ішкі. 1203, 1236).

8. «Dorçe-Атырау» ЖШС, БСН 070640011950, 

өзінің  ерікті  түрде  таратылатыны  туралы  ха-

барлайды. Талап-шағымдар осы хабарландыру 

жарияланған күннен бастап екі ай мерзім ішінде 

мына  мекенжайда  қабылданады:  ҚР,  060002, 

Атырау облысы, Атырау қ., Азаттық д-лы, 8 үй, 8 

кеңсе, «Ақ Жайық» қонақ үйі.

10. «Объединенная Инжиниринговая Ком-

пания «КИНГ-КГНТ» Жауапкершілігі шектеулі 

серіктестігі,  мемлекеттік  қайта  тіркеу  туралы 

анықтамасы 30.10.2013 жыл, №5680-1910-ТОО, 

БСН 020240019665, заңды мекенжайы: 050016, 

Алматы қ., Райымбек даңғ.,160А үй, 103 кеңсе, 

өзінің таратылатыны туралы хабарлайды. Талап-

тар хабарландыру жарияланған күннен бастап 

екі ай мерзім ішінде мына мекенжай бойынша 

қабылданады:  050012,  Алматы  қ.,  Райымбек 

даңғ., 160А үй, 413 кеңсе, тел. 8 727 258 3567 

(ішкі 153). 

ӘРТҮРЛІ

5. «Altyntau Resources» Акционерлік қоғамы 2016 жылы «15» қаңтар күні сағат: 10.00-де акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысы 

өтетінін хабарлайды. Акционерлерді, жиналысқа қатысушыларды және 

олардың өкілдерін тіркеу сағат: 09.30-да басталады. 

Жиналыс өтетін орын: Қазақстан Республикасы, Ақмола облысы, 

Көкшетау қ., Горький к., 29-Б. 

Күн тәртібін ұсынамыз: 

2015 жылғы қорытындысы бойынша «Altyntau Resources» АҚ-ның 

аудитын жүзеге асыруға аудиторлық ұйымды анықтау туралы; 

Күн тәртібіне қатысты сұрақтар бойынша материалдармен Сіз 2015 

жылдың «26» қарашадан бастап жұмыс уақыты (08.00-ден 17.00-ге 

дейін), жұмыс күндері (дүйсенбіден жұмаға дейін), Қоғамның атқаруы 

органы орналасқан орны, атап айтқанда: Қазақстан Республикасы, Ақ-

мола облысы, Көкшетау қ., Горький к., 29-Б немесе қоғамның атқарушы 

органы басшысының атына жазбаша түрде  хабарласу жолы арқылы 

таныса аласыз. 

2003 жыл 13 мамыр №415-ІІ Қазақстан Республикасының «Акцио-

нерлік қоғам туралы» Заңының 43 бабының 1 пунктіне сәйкес, Жина-

лыс күн тәртібі Қоғамның ірі акционерімен толықтырылуы мүмкін. Күн 

тәртібі бойынша қосымшалар Республикасы заңнамаларында қарас-

тырылған мерзімін сақтай отырып мына мекенжай бойынша жіберілуі 

керек: Қазақстан Республикасы, Ақмола облысы, Көкшетау қ., Горький 

к., 29-Б. 

Байланыс телефоны: +7 (7162) 59 55 92. 

Егер аталған уақытта жиналыс болмай қалған жағдайда, онда 2016 

жылы «16» қаңтар сағат: 10.00-де жиналыс жоғарыда көрсетілген ме-

кенжай бойынша қайтадан өтеді. 

Акционерлерге құлақтандыруды тарату тізімі «Құнды қағаздарды 

біріңғай тіркеу» АҚ-ның 2015 жылғы 14 желтоқсан жағдайы бойынша 

Қоғамның тіркелу  көшірмесіне сәйкес жасалды. 

Жегіқұрт


Жемқорлықпен 

күрестегі көрсеткіш 

жоғарылады

4. «ВАЛЮТ – ТРАНЗИТ БАНК» АҚ, тарату комиссиясы 2015 жыл «28» желтоқсанда сағат 11.00-де 

мүлік сату жөнінен келесі мекенжайлар бойынша сауда-саттық жариялайды:

№  1, 2, 3, 4  лоттар үшін, голланд әдісі бойынша, мекенжайы: Қарағанды қаласы, Бұқар-Жырау 

данғылы, 51/1 үй, 310 кеңсе

Лоттар саны – 4. Лот бойынша сауда-саттықты жүргізу әдісі – голландтық. Қадам – 5%

Лот № 1 – Біріктірілген лот: 1. Жер учаскісімен жылы 

автотұрақ, мекенжайы: Ақмола облысы, Целиноград ауданы, 

Оразақ ауыл округі, Оразақ ауылы, 027 учет кварталы, 242 

құрылым 2. «INTER AGRO KAZAK MAKINA D.S.» 4-х вальцты 

диірмен кешені, 1998 жылы, Түркияда шығарылған, SC 2200 

«SAS» маркасы.   Лоттың бастапқы бағасы – 6 671 889,00 

теңге. Төменгі бағасы – 3 335 945,00 теңге.

Лот № 2 – Жерді пайдалану құқы ғы-

мен (жалға алу) және жапсырмасы бар 

газогенератор ғимараты, мекенжайы: 

Қарағанды қаласы, Космонавтов 

көшесі, 1а/20 үй. Лоттың бастапқы 

бағасы – 30 459 000,00 теңге. Төменгі 

бағасы – 24 367 200,00 теңге.

 Лот № 3 – Біріктірілген лот: 1. Жерді пайдалану құқығымен 

(жалға алу) мүліктік кешеннің ғимараты. Мекенжайы: Қа-

рағанды қаласы, Черемховский көшесі, 8 А үй, 2. Алкогольсіз 

ішімдік шығаратын құралдар (7 бірлік). 3. К-50-35-125 орталық 

айдау насосы. 4. НШ-100 приводпен насосы. 5. Альфа-Бета 

кескін ара. Лоттың бастапқы бағасы – 28 032 481,00 теңге.  

Төменгі бағасы – 22 425 988,00 теңге.

Лот № 4 – Ваз 21043 автокөлік, м.н. 

401 АЕ 09, 2004 ж.ш. Лоттың бастапқы 

бағасы – 345 000,00 теңге. Төменгі 

бағасы – 276 000,00 теңге.

Кепілді жарнасы бастапқы бағаның 5% құрайды, өтінімдерді қабылдау «25» желтоқсанда 2015 жылғы 

сағат 15.00-де аяқталады:

«ВАЛЮТ – ТРАНЗИТ БАНК» АҚ,  «Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі» ММ, Алматы қаласы ЖБК 

KZ37125KZTM004300356, БСК NBRKKZKX, БСН 960640002303, резидент белгісі-1, экономика секторы-4. 

№ 1, 2, 3, 4 лоттар бойынша голландтық әдісімен сауда-саттық катысушыларынан өтінімдер қабылдау 

және тіркеу мына мекенжайда жүргізіледі: Қарағанды қаласы, Бұқар-Жырау данғылы, 51/1 үй, 310 кеңсе;

09 сағат 00 минуттан бастап 18 сағат 00 минутқа дейін күн сайын, демалыс күндерінен (сенбі, жексен-

бі). Түскі үзіліс 13 сағат 00 минуттан 14 сағат 00 минутқа дейін. Аукционға тіркеу ақпараттың басылып 

шыққан күнінен бастап сауда-саттық басталардан бұрын бір сағатқа дейін қабылданады.

Алынған сату объектілері бойынша төлем төлеу  талаптары – сатып алынған объектінің төлемі Сатушы 

мен Сатып алушының арасында жасалған  сатып алу-сату шарты жасалғаннан кейін бес банктік күннен 

кешіктірілмей жүргізіледі. Сатып алушы шартта көрсетілген соманы Сатушының ағымдағы шотына ауда-

рады және оның нақтылығын растайтын тиісті төлем  құжатының көшірмесін тапсырады.

Сауда-саттыққа  қатысушыларды сату объектісімен таныстыру және сауда-саттық  ережесімен 

танысуға ақпараттың басылып шыққан күнінен бастап мына мекенжайдан алуға болады: Қарағанды 

қаласы, Бұқар-Жырау даңғылы, 51/1 үй, телефон 8 (7212) 99-64-08, 99-64-05, 99-64-06;  Астана қаласы, 

Желтоқсан көшесі, 21 үй, телефон 8 (7172) 32-52-80.

9. «СВХ «Шелковый путь» ЖШС кредиторлар мен басқа да мүдделі тұлғаларды жалғыз қаты-

сушының үлес мөлшерін азайту  есебінен жарғылық капиталды азайту туралы хабардар етеді. Барлық 

шағымдар хабарландыру жарияланған күннен бастап 1 ай мерзім ішінде мына мекенжайда қабылда-

нады: Алматы қаласы, Радостовца көшесі, 152/6, тел.: + 7 727 250 69 27 (іш. 113). 

3. Алматы облысы Сарқан аудандық әкімдігі ауыл шаруашылығы  

өндірісін жүргізу үшін жер телімдерін жалға беруде 

2015 жылғы 30 қараша айында өткен  конкурстың қорытындысы 

бойынша жеңімпаздардың тізімін жариялайды. 

№ Лот Жеңімпаздардың аты-жөні

Көлемі, 


га

жер учаскесінің 

орналасқан жері

Алмалы ауылдық округі

1 № 1 «ТЭС Групп» ЖШС

Серик Блискельдинов 

364,5 га

суармалы егістік

Сарқан қаласынан 

12 шақырым

2 № 2 Серик Мухамадиев 

90,0 га


жайылым

Сарқан қаласынан 

15 шақырым

Амангелді ауылдық округі

3 № 3 «СДО Алмалы» ЖШС

Канат Блискельдинов 

205,0 га

суармалы егістік

Сарқан қаласынан 

20 шақырым

Конкурсты ұйымдастырушы: Сарқан аудандық әкімдігі.

Мекенжайы: Сарқан қаласы, Тәуелсіздік көшесі, № 111.

Байланыс телефондары: 8 (72839) 2-17-93, 2-16-72.

11. Тендер өткізу тәсілімен сатып алуларды

жүзеге асыру туралы хабарландыру 

«Аграрлық несие корпорациясы» АҚ, 010000, Қазақстан Респу-

бликасы, Астана қ., Иманов көшесі, 11, электрондық мекенжайы: 

info@agrocredit.kz Астана қ. Орталық аппаратқа кеңсе жалға 

алу қызметтерін сатып алу жөніндегі тендерді өткізу туралы 

хабарлайды.

Сатып алынатын қызметтердің толық тізбесі, олардың саны 

мен толық сипаттамасы тендерлік құжаттамада көрсетілген.

Қызметтер көрсетудің талап етілетін мерзімі: қаңтар – жел-

тоқсан 2016 жыл.

Тендерге тендерлік құжаттамада көрсетілген біліктілік талап-

тарына жауап беретін барлық әлеуетті қызметті жеткізушілер 

жіберіледі.

Тендерлік құжаттама көшірмесінің пакетін 2015 жылғы 11 

желтоқсаннан бастап, сағат 09:00-ден 18:00-ге дейін келесі 

мекенжай бойынша алуға болады: 010000, Астана қ., Иманов 

көшесі, 11, «Нұрсәулет 1» БО, № 710-бөлме және келесі веб-сайт 

бойынша: www. kazagro.kz.

Тендерге қатысу үшін конверттерге жапсырылған тендерлік 

өтінімдерді әлеуетті қызметтті жеткізушілер келесі мекенжай 

бойынша ұсынады (жібереді): «Аграрлық несие корпорациясы» 

АҚ, 010000, Астана қ., Иманов көшесі, 11, «Нұрсәулет 1» БО, № 

710-бөлме.

Тендерге қатысуға өтінімдерді ұсынудың соңғы мерзімі 2015 

жылғы 28 желтоқсан сағат 10:00-ге дейін.

Тендерге қатысу үшін өтінімдер бар конверттер 2015 жылғы 28 

желтоқсан сағат 11:00-де келесі мекенжай бойынша ашылады: 

Астана қ., Иманов көшесі, 11, «Нұрсәулет 1» БО, № 614-бөлме.

Тендерге қатысу үшін тендерлік құжаттаманың көшірмесін 

алған және өтінімдерді ұсынған кезде әлеуетті қызмет көрсетуші 

өкілінің қолында сенімхат болуы тиіс.

Қосымша ақпарат пен анықтаманы келесі телефон бойынша 

алуға болады: 8 (7172) 559-979 – Т.С. Рзаханов.

Азаттықты  аңсаған  қазақ 

халқының асыл арманы орын-

далғанына да 24 жыл болды. 

Осы сындарлы шақта елдің ел-

дігін сақтап қалу, ұлттың еңсесін 

тіктеу, халықтың сенімін ақтау 

аса күрделі іс болатын. Сол аса 

күрделі кезеңде Н.Назарбаевтай 

көреген басшы салиқалы саясат 

ұстанып, елді, халықты сүрін-

дірмей, сара жолға шығарды. 

Елбасы осыдан 24 жыл бұрын: 

«Біз зайырлы құқықтық мем-

лекет құруымыз керек. Адам 

құқығы әркез қорғалуы тиіс. 

Заңдылықтар  сақталса,  адам 

өзінің заңды түрде қорғалаты-

нын айқын сезінсе, онда дұрыс 

жолмен келе жатқанымыз», – 

деп еді. Енді, міне, сол сәттер де 

сағымға айналып, еліміздің еге-

мендігіне 24 жыл толғалы тұр.

Тәуелсіздік – тәңірдің бізге 

берген үлкен бақыты, халқымыз­

дың мәңгілік құндылығы. Біз 

бүгінге дейінгі барлық жетістік-

терімізге Тәуелсіздіктің арқа-

сында қол жеткіздік. Жиырма 

төрт жыл ішінде елдің әл­ауқа-

тын көтеріп, төл мәдениетіміз 

бен мемлекеттік тілді жаңғырту 

ісінде  қыруар  жұмыстар  жа-

садық. Елімізде білім, ғылым, 

денсаулық, спорт салалары ай-

рықша даму үстінде. Тәуелсіздік –  

біздің ең басты игілігіміз, баға 

жетпес  құндылығымыз.  Жас 

мемлекет  тарихындағы  жаңа 

дәуір дәл осы Тәуелсіздіктен 

бас тау алады. Дәуір жасампаз-

дығы сенімді және серпінді да-

муға байланысты. Сондықтан 

да, тәуелсіздік ерекше маңызға 

ие. Тәуелсіздік тойы жалпы-

халықтық сипатқа ие болып, 

отандастарымызға айрықша рух 

беруі керек. Тәуелсіздік тойына 

әрбір қазақстандық өз үлесін 

қосуы тиіс. Жиырма төрт жыл-

дық – елдіктің, егемендіктің, 

кемелдену мен келешекке құлаш 

сермеудің тамаша кезеңіне айна-

луы тиіс. 

Демек, кең байтақ жерімізді 

ежелден мекендеген халқымыз 

әділдік пен адалдықты әрқа-

шан ту етіп, әділ де сындарлы 

заңы бар өркениетті ел болуға 

ұмтылған. Енді Тәуелсіздігін 

алып, азат ел атанып, көк туын 

тік ұстаған Қазақ елінің өз Кон-

ституциясы, яғни, Ата Заңы бар 

құқықтық мемлекет. Өркениетті 

қоғам құруды алдына мақсат 

еткен елдің Ата Заңы, заңды 

қорғайтын әділ соты, заңды құр-

меттейтін адал азаматы бар. Бү-

гінде егемендігін алып, тәуел-

сіздігінің тұғырын беріктендіру 

бағытындағы Отанымызда тұра-

тын әр азамат өзінің конститу-

циялық құқығын білуге міндетті. 

Бүгінгі заман соны талап етеді. 

Яғни, құқығыңды білмесең, сан 

соғып, қор боласың. Қазақстан 

Республикасы Конституциясы-

ның 76­бабында: «Сот билігі 

Қазақстан  Республикасының 

атынан жүзеге асырылады және 

өзіне азаматтар мен ұйымдардың 

құқықтарын,  бостандықтары 

мен мүдделерін қорғауды, кон-

ституциялық заңдылықтардың, 

өзге де нормативтік құқықтық 

ТМД елдері Өзбекстан, Қырғызстан, Тәжікстан және Ресей 

көрсеткіштерінен салыстырмалы түрде жоғары нәтижеге қол 

жеткізіп отыруымыз, әрине, еліміздің сыбайлас жемқорлықты 

жоюға бағыттаған жұмысының нәтижелілігін көрсетуде.

Қазақстан бұл әлеуметтік құбылыспен күресті Тәуелсіздік 

алған күннен бастап мемлекеттік саясаттың басым бағыты ретін-

де қабылдады. ТМД мемлекеттерінің арасында бірінші болып 

1998 жылы «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес туралы» заң 

қабылданып және осы бойынша халықаралық актілерді рати-

фикациялау нәтижесінде Қазақстан бүкіләлемдік жемқорлыққа 

қарсы қоғамдастықтың белсенді мүшесіне айналды. Сонымен 

қатар, сыбайлас жемқорлықпен күреске бағытталған 4 жылдық 

бағдарламалар негізінде жұмыстар жүргізу жолға қо йылған. 

Аталмыш бағдарламалар 2001 жылдан бастау алып, 2015 жылға 

дейінгі уақыт аралығындағы кезең­кезеңге бөлінген. «2015­2025 

жылдарға арналған сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс­қимыл 

бағдарламасын» Мемлекет басшысының тапсырмасы бойынша 

«Нұр Отан» партиясы әзірлеген еді. Бағдарламада мемлекеттік 

қызметшілердің сыбайлас жемқорлыққа тартылу фактілерін 

болдырмауға және сапасын арттыру үшін келесі индикаторлар 

негізге алынған: 

1) 2015 жылдан бастап барлық рұқсаттарды электронды 

түрде беруді қамтамасыз ету;

2) 2016 жылға қарай әлеуметтік маңызды мемлекеттік қыз-

меттердің барлығын электронды пішімге көшіру;

3) 2020 жылы мемлекеттік қызметтің кем дегенде 80 пайы­

зын, 2025 жылы 100 пайызын электронды түрде көрсету көз-

делген.


Каталог: wp-content -> uploads -> 2015
2015 -> МазМұны. Содержание жоғары білім. Высшее образование
2015 -> Сұхбат 5-бетте) (Соңы 3-бетте) Ақпарат Бүгінгінің бас тақырыбы Ойталқы АҢдатпа
2015 -> Ажал ошағына айналды баспасөз — 2016 Мінбер
2015 -> АҢдатпа 6-бет 3-бет
2015 -> Соңы 8-бетте) (Соңы 3-бетте) Ақпарат Бүгінгінің бас тақырыбы АҢдатпа
2015 -> Сапасын дамыту жолдары
2015 -> Ж. Тәшенов Хрущев үшін неге ұялды?
2015 -> Ж. Бірегей тұлға Қапез Қожахметов, Мағжан Садыханұлы
2015 -> Л т т ы о а м д ы – с а я с и ж у р н а л журнал 1976 жылы Халықтар Достығы орденімен, 2002 жылы Қазақстан Журналистика Академиясының «Алтын Жұлдыз», 2008 жылы Қазақстан Журналистер Одағының сыйлығымен марапатталды

жүктеу 402.68 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет