«Шеврон» компаниясынан Кіріспе орнынажүктеу 268.11 Kb.
Pdf просмотр
бет1/3
Дата11.04.2017
өлшемі268.11 Kb.
#6826
  1   2   3

«Шеврон» компаниясынан

Кіріспе орнына... 

Бастама жайында

Қазақстанның ең үздік әлеуметтік кәсіпорындары

«Кеңес» оңалту орталығы

Business kids білім беру орталығы

Sport concept спорттық инфрақұрылым және қызметтер

 InvaMade интернет-дүкені

 «Зербұлақ» аттар клубы

 «Асыл Камал» — Ұрпақтар үйі

 Green tal тоқылған бұйымдар шеберханасы

 «Эко-аула» жиһаз өндірісі

 Sheber қолөнер шеберханасы

 «Шаңырақ» балалар үйі түлектерін өндірістік оқыту

 «Эко-пакет» экологиялық қаптамалар өндірісі

 «Жасыл технологиялар академиясы» білім беру орталығы

 «Радость» қайырымдылық дүкені

Әлеуметтік кәсіпорындардың салыстырмалы кестесі

Қатерлер мен ұсыныстар

Әлеуметтік кәсіпорынның қағидалары мен критерийлері

Әлеуметтік кәсіпкерлік саласындағы ОАЕҚ бастамалары

Серіктестер

Басылым туралы

2

1026

22

3738

40

412

28

514

30

616

32

618

34

824

20

361

«Шеврон» компаниясы және ӘК

«Шеврон» компаниясы бизнесін 

жүргізетін елдерде кәсіпкерлікті да-

мыту әлеуметтік инвестициялары-

мыздың ажырамас бөлігі болып та-

былады. Әлеуметтік кәсіпкерліктің 

әлеуеті шексіз. Ол бизнес-үлгі-

лерді пайдалана отырып қоғамның 

әлеуметтік мәселелерін шешуге 

мүмкіндік береді. Осылайша, әлеу-

меттік кәсіпкерлік дегеніміз – бар-

лығы үшін – қоғам және бизнес үшін 

кіріс пен пайда табу. Бұл бағдар-

ламаны қолдай отырып, біз әлеу-

меттік мәселелерді шешуге арналған 

ең батыл идеялар жүзеге асыры-

латын кәсіпкерлік ортаның дамуы-

на өз үлесімізді қосамыз. Әлеуметтік 

кәсіпкерліктің арқасында жергілікті 

орындарда азаматтар іске асырып 

жатқан бастамалар жаһандық өз-

герістердің тиімді түрткісі бола  

алады.

  Қазақстанда ӘК дамыту мен 

жетілдіру бойынша жоспарлар

Біз жаңа серіктестіктер орнату, мем-

лекетті, жеке секторды, үкіметтік 

емес ұйымдар мен білім беру ме-

кемелерін тарту арқылы әлеуметтік 

кәсіпкерліктің дамуын қолдауды әрі 

қарай жалғастыруға ниеттіміз. Атал-

ған бағыттағы жобаларды жүзе-

ге асырудағы негізгі серіктестеріміз 

Орталық Азияның Еуразия Қоры,

Британдық Кеңес, Reach for Change 

және АЛМА U болып табылады.

Ниеттестер командасы құрылды деп 

сенеміз, және оларға қосылатын 

жаңа мүдделі тараптардың саны күн 

сайын артып келе жатыр.Қазақстандағы «Шеврон» компания-

сының өзге жобалары

Әлеуметтік кәсіпкерлікті қолдау - Қа-

зақстандағы «Шеврон» компаниясы-

ның әлеуметтік жобалар портфелінің 

тек бір бағыты ғана. Біздің жобалар 

қауымдастықтардың білімі және зият-

керлік әлеуетін арттыруға, жастар мен 

балалардың дамуына бағытталған. Қа-

зақстандық ұйымдармен бірлесе оты-

рып, жобаларымыздың көмегімен біз 

бәсекеге қабілеттілігімізді және жан-

жақтылығымызды арттыруға көмек-

тесетін жаңа дағдыларды, білімдерді 

алуға мүмкіндік тудырамыз.

2015 жылы Халықаралық ақпарат-

тық технологиялар университетімен 

бірлесіп Қазақстандағы «Шеврон» 

компаниясы Қазақстанда алғаш рет 

оқушылар арасындағы «Robocon 

Games-2015» робототехника ойын-

дарын өткізді. «Эко-қала роботта-

ры» бағдарламасының шеңберінде 

оқушылар мен ұстаздар ағаш отыр-

ғызумен айналысатын роботтарды 

жасап шығару үшін өз білімдері мен 

шығармашылықтарын қолданды. Еркін Зікібаев, үкіметпен және жұртшылықпен  

байланыс бөлімінің директоры

2


«Шеврон» Алматы қ. жастары ара-

сында АИТВ/ЖИТС мәселелері бо-

йынша оқыту науқанын өткізеді. 

2015 жылы біз «АRТиШОК» театры 

және «Білім - Орталық Азия» білім 

беру орталығымен дайындал-

ған қала мектептері мен колледж-

деріндегі интерактивті театрлан-

дырылған қойылымдарға қолдау 

көрсеттік.

«Шеврон» компаниясы С.Бега-

лин ат. Республикалық балалар кі-

тапханасымен және «Балбұлақ» 

Қорымен ынтымақтастық орна-

тып, жастардың ғылым, техноло-

гия, жобалау, өнер және математи-

ка (STEAM) салаларында дамуына 

ықпал етеді. 

«Шеврон» компаниясының әлем 

университеттерімен серіктестігі» 

бағдарламасы Қазақ ұлттық тех-

никалық университетімен бірле-

се атқарылады, оның шеңберін-

де жастарға заманауи кәсіби және 

техникалық білім алуға мүмкіндік 

беретін гранттар мен шәкіртақы-

лар беріледі. 2015 жылы «Шев-

рон» 60-тан астам үздік студент 

пен аспирантқа шәкіртақы таға-

йындады. 

Audiokitap мобильді қосымшасын 

WikiBilim қоғамдық қоры жасап 

шығарды және қазақстандық және 

шетелдік авторлардың қазақ тілін-

дегі аудиокітаптарын қолжетімді 

етті. Пайдаланушылар 1500-нан 

астам шығарманың, соның ішінде 

әртүрлі жастағы балаларға арнал-

ған 400 ертегіден тұратын жинақ-

ты тыңдай алады. 

Интернет сіз үшін/ Internet4U – 

Халықаралық журналистика ор-

талығы MediaNet ұйымдастыр-

ған Алматы, Астана және Атырау 

қалаларында компьютерлік, ин-

тернет және бизнес сауаттылық 

бойынша тегін білім беру курста-

ры. Internet4U қазақстандықтар-

ды компьютер мен Интернетті (екі 

деңгейде – бастапқы және жал-

ғастырушы) пайдалану, сондай-ақ 

қаржы және бизнес-сауаттылық  

(«Бизнес-деңгейде») негіздерін 

тегін оқытуды қамтиды. Оқытушы-

лар ретінде кәсіпкерлік саласын-

дағы белгілі сарапшылар шақы-

рылды.

3


Орталық Азияның Еуразия Қоры 

(ОАЕҚ) командасының атынан Қазақс-

танда әрекет етуші ең жарқын және та-

бысты әлеуметтік кәсіпкерлерді шолуға 

арналған алғашқы қазақстандық басы-

лымның нәтижелерін қалың көпшілікке 

қуана ұсынамын. 

Қазіргі таңда аталған жұмыс-

тың Қазақстан үшін өзекті екендігі-

не күмәніміз жоқ, себебі дәл дағдарыс 

жағдайында ӘК-нің рөлі мен маңы-

зы айтарлықтай артады. Бүгінде біз әр 

түрлі мүдделі тараптардың ӘК қолдау 

мен дамытуға деген терең әрі риясыз 

қызығушылықтарының куәсіміз. 

Дегенмен, ӘК дамуындағы ке-

дергілердің бірі «әлеуметтік кәсіп-

керлік» терминінің өзін айтарлықтай 

кең түсіндірмесінің болуында. Бұрын-

ғысынша ӘК саласында нақты, жалпы-

лама қабылданған талаптар мен инди-

каторлардың сипаттамасы жоқ, бұл өз 

кезегінде аталған саладағы белгілі бір 

ақпараттық жетіспеушіліктің салдары 

болып табылады. 

Дәл осы себепті де Қазақстандағы 

ӘК дамуының деңгейін, тереңдігі мен 

көпқырлылығын жан-жақты таныта-

тын Қазақстанның ағымдағы әлеуметтік 

кәсіпкерлеріне арналған жинақты шы-

ғару идеясы пайда болды. 

Атап өткеніміз жөн, біздің стра-

тегиялық серіктесіміз әрі ниеттесіміз 

«Шеврон» компаниясының көмегісіз 

жинақтың жарық көруі мүмкін емес еді. 

Біздің шығармашылық одағымыздың 

нәтижесінде ұсынылып отырған басы-

лым өзін әлеуметтік кәсіпкер ретінде 

санайтын немесе кәсіпкерге айналуды 

ойланып жүргендерге жақсы демеу бо-

лады деп үміттенеміз. 

Жинаққа аталған саланың үздік са-

рапшыларынан тұратын комиссия мү-

шелері таңдаған ӘК-нің ең жарқын 13 

үлгісі енгізілді. Әрбір кейс идея мен 

пайда болу тарихын, жұмыстың негізгі 

әдістемесін, негізгі қаржы көрсеткіш-

терді, кәсіпкерлер тап болған мәселе-

лерді, болашаққа жоспарлар туралы аз-

кем ақпаратты, және өзінде әлеуметтік 

кәсіпкердің әлеуетін байқағандарға ар-

налған кеңесті қамтиды. 

Қорытындылай келе, біздің шақы-

руымызға үн қатып, жинақты дайын- 

дауға қатысқан және аталған жинақ-

қа бар жанын салған адамдардың бар-

лығына тағы да алғыс білдіргім келеді. 

Сондай-ақ біздің барлық оқырманда-

рымызға қолыңыздағы жинақты оқи 

отырып шабыт алуыңызға, және уа-

қыт өте келе қазақстандық әлеуметтік 

кәсіпкерлердің қатарын толықтырып, 

басқаларға үлгі болуларыңызға тілек-

тестік білдіргім келеді!«Орталық Азияның Еуразия  

Қоры» КҚ Атқарушы директоры  

Ринад Темірбеков

4


Бірнеше рет жүргізілген зерттеу-

лер Қазақстанда ӘК тұжырымдама-

сы туралы бірыңғай түсініктің жоқ-

тығын, оның танымалдылығының өте 

төмендігін көрсетті. Сарапшылардың 

пікірінше, қазіргі таңда ҚР-да ӘК да-

муын тежеуші бірнеше фактор бар:

ӘК терминіне қатысты айқынды-

лықтың болмауы;

Кәсіпкерлердің жете түсінбеуі се-

бепті тез әрі оңай пайда әкел-

мейтін іске қаржы құюды қала-

маушылық пайда болады;

ӘК-ге тартылған бизнес-құрылым-

дарды мемлекеттік қолдаудың 

жеткіліксіздігі;

Кәсіпкерлік мәдениетінің төмен 

деңгейі;


ӘК-ге ынталандыруға мүмкіндік 

беретін заңнаманың жетілме-

гендігі. 

Дәл осы себепті 2015 жылдың 

желтоқсан айында Орталық Азияның 

Еуразия Қоры «Шеврон» компания-

сымен бірлесе отырып Қазақстанда-

ғы ӘК жетілдіру бастамасын іске қос-

ты. Бастама аясында Қазақстанның 

әлеуметтік кәсіпкерлерінің жинағын 

шығару жоспарланған. Басылымның 

мақсаты: үкіметтік емес, іскер және 

академиялық топтардың мүдделі та-

раптары арасында ӘК үлгісі туралы 

хабардар болу деңгейін арттыру, со-

нымен қатар Қазақстандағы ӘК-нің 

ең жақсы үлгілерін насихаттау.

Соңғы 30 жылда әлеуметтік кәсіпкерлік (ӘК) әлемдегі әлеуметтік дамудың негізгі трендтерінің 

біріне айналды. Қазақстан үшін ӘК салыстырмалы түрде жаңа тұжырымдама, дегенмен, 

әлемдік тәжірибе көрсеткендей, дағдарыс жағдайында мұндай үлгі кеңінен дамуы мүмкін.

Байқау барысында елдің 9 аймағынан келесі тақырыптар бойынша 33 өтінім  

қабылданды:

СӨС (салауатты 

өмір салты) және 

балалар арасын-

дағы спорт

Өндіріс


Экология

Білім беру 

қызметтері

Сервистік  

қызметтер

Сатылымдар

Медициналық 

қызметтерЖинаққа саланың үздік сарапшыларынан 

тұратын комиссия мүшелері таңдаған ӘК-

нің ең жарқын 13 үлгісі енгізілді. Әрбір кейс 

идея мен пайда болу тарихын сипаттауды, 

жұмыстың негізгі әдістемесін, негізгі қаржы 

көрсеткіштерді, кәсіпкерлер тап болған мә-

селелерді, болшаққа деген жоспарлар туралы 

аз-кем ақпаратты, және өзінен әлеуметтік 

кәсіпкердің әлеуетін байқағандарға арналған 

кеңесті қамтиды. 

5


Жоба туралы

Ұйымның қызметі ақыл-ойы мен пси-

хикалық дамуы кешеуленген балалар 

мен жастардың құқықтарын қорғау-

ға және олардың қоғамға бейімдеуге 

бағытталған. Ұйым балаларды күндізгі 

жату тәртібімен жыл бойы үздіксіз қа-

былдайды. Тарихы 

Барлығы ерекше балалардың ата-

аналары мен мамандарының бірігіп, 

жүйеленген деңгейде өз балалары-

на көмек көрсету туралы қабылдаған 

шешімінен бастау алды.   Әдістеме 

Біз халықаралық тәжірибеде бұрын-

нан белгілі балаларды бірлесе оқыту 

әдісін пайдаландық, ол бойынша ба-

лабақша жасынан бастап дені сау ба-

лалар ерекше балалармен қатар өмір 

сүруді үйренеді.  Нәтижесінде әдет-

тегі балалар мейірімділік, бауырмал-

дық, жақсылыққа ортақтастық сынды 

қасиеттерді бойына сіңірсе, ал ерек-

ше балақайлар тілдесу арқылы әлеу-

меттенуді еш ауыртпалықсыз бастан 

кешеді, яғни мүгедектігі бар жандар 

қарапайым адамдардың ортасында 

қалай аман қалу керек деген сұраққа 

жауап табады. Бұл ерекше балаларды 

мектепке дайындауға мүмкіндік бе-

реді. Авторлық бағдарламаға арт-те-

рапия, агро-терапия, сенсорлық интег-

рация, психомоторика сынды көптеген 

инновациялық бағдарламалар енгізіл-

ген. 


Жоспарлар 

Аймақтарға франшиза беру меха-

низмін жасап жатырмыз. Қазақстан 

аймақтарынан бастаймыз, ал келешек-

те, халықаралық деңгейге де шығуға 

ниеттіміз. Қатерлер 

Біздің алдымыздағы басты мәсе-

ле – коммуналдық қызметтер бо-

йынша мемлекет тарапынан қолдау-

дың жоқтығы. Біздің жұмысымыздың 

әлеуметтік мәніне байланысты ком-

муналдық мәселелерді мемлекет өз 

мойнына алса, бос қаражаттарды қыз-

меткерлерді оқытуға жұмсағанымыз 

әлдеқайда тиімдірек болар еді.Идея авторы: 

Майра Сүлеева

Географиясы: Алматы қ.

Мақсатты аудитория: балалар

Жылдық айналым: 29 000 000 ₸

Жобаның шығынсыздық  

нүктесі: 5 жыл

Байланыс мекен-жайы:

Алматы қ., 050009,  

Құрманғазы көш., 166

Тел.: +7 (727) 375 75 48

Факс: +7 (727) 375-72-50

Пошта: kenes_may@mail.ru

Ерекше балаларды әлеуметтендіру және мектепке даярлау

6


Әлеуметтік кәсіпкерден кеңес

Кез келген бизнес мейірімділіктен бастау алуы тиіс. Кез келген іске белгілі бір рухани ұмты-

лыспен кірісу қажет. Сол себепті, егер адам жасампаздыққа, мейірімділік пен қайырымдылыққа 

ұмтыла отырып, өзі үшін жеке «жол картасын» нақты айқындап алса, ол міндетті түрде та-

бысты әлеуметтік кәсіпкерге және жай ғана бақытты адамға айналады.

Өтімділігі: жы-

лына 100—120 

адам


Жыл сайынғы 

түлектер: 

20 бала

3 балаға 1 маман 

25 тұрақты қыз-

меткер, 25 ерікті

Қазіргі таңда қалада 40 мыңға жуық 

мүмкіндігі шектеулі жан өмір сүреді, 

олардың ішінде — 25 мың бала  

(18 жасқа дейін). 

Операциялық шығындар:

Еңбекақы: 38%

Коммуналдық қызметтер: 12%

Салықтар: 6,2%

Басқалары: 43,8%

Бір баланың оқу  

ақысы: мезгіл мен қыз-

меттер кешеніне бай-

ланысты 78 мыңнан  

90 мың ₸. дейін.

Қаржыландыру:

70%  Ата-аналардың са-

лымдары;


30%  Гранттар мен қайы-

рымдылық.

7


Жоба туралы

Business Kids жобасы екі бөліктен тұ-

рады: коммерциялық және қайырым-

дылық. Бірінші блок шеңберінде біз 

1-11 сынып аралығындағы балалар-

ды кәсіпкерлік қабілеттерге және қар-

жылай сауаттылыққа үйретеміз, және 

бұл ақылы қызмет. Екінші блокта біз 

модулдеріміздің бірін балалар үйі тү-

лектерінің әлеуметтенуіне бейімдедік. 

Аталған блокты біз қайтарымсыз түрде 

жүзеге асырып келеміз. Тарихы

Балалармен байланысты әр түрлі жо-

балармен айналыса жүріп, әрі батыс 

елдерінің елдердің тәжірибесіне сү-

йеніп, 2013 жылы мен мектеп оқушы-

лары арасында кәсіпкерлік сананы 

дамыту бойынша білім беру жоба-

сы – Business Kids-ті іске қостым.  Әдістеме

Біздің бизнес курсымыз түлектердің 

нақты қажеттіліктеріне бейімделген: 

балалар үйінің түлектерін үлкен өмір-

ге дайындау және оларды қаржылай 

сауаттылықтың негіздеріне үйрету. 

Оның ішінде отбасылық бюджет, опе-

рациялық шығындар, еңбекақыны бір 

айға жоспарлау, маркетингтік баға құ-

рылымын түсіну және т.б. тақырып-

тар бар. 

Жоспарлар

Уақыт өте келе біз жетім балалардың 

кәсіби бағытталуына, әсіресе ағыл-

шын тілін тереңдетіп оқуға қатысты 

мүмкіндіктерін арттыратын модулді 

ұсынғымыз келеді.Қатерлер

Балалар үйлері басшыларының 

көпшілігінің диалогқа шығулары қиын. 

Балалар үйіне қызығушылық айтар-

лықтай жоғары, және көрсетілетін кө-

мек те аз емес. Сол себепті шама-

дан тыс таңдау мен көңіл бөлудің  

кері әсері пайда болып отыр, нәти-

жесі – балалар үйінің мейлінше оқ-

шаулануға ұмтылысы. Идея авторы: 

Зауре Увалиева

Географиясы: Алматы қ./Астана

Мақсатты аудитория:  

жетім балалар, оқушылар

Жылдық айналым: 12 600 000 ₸

Жобаның шығынсыздық 

нүктесі: 1 жыл

Байланыс мекен-жайы:

Алматы қ., И.Байзақов көш.,  

280, Almaty Towers БО,  

Grand Hall, 3 қабат

ұялы тел.: +7 701 766 40 20

www.bizkids.kz

Жетім балаларды отбасылық/жеке бюджетті жүргізу дағдыла-

рына оқыту және олардың үлкен өмірде ортаға бейімделуі

Пайда:


Таза пайда: 23%

ӘК дамуы: 11,5%

Әлеуметтік бөлікке 

шығындар: 11,5%

8


Мақсатты 

топтар


Жылына  

48 сағат


10 адамнан 

3 топ


Жылына 

10-12 сағат

1 топ

Коммерциялық бөлік

Әлеуметтік бөлік

100 адам

65 адам


Балалар 

6-18 жас


Жетім балалар 

15-18 жасӘлеуметтік кәсіпкерден кеңес

Қазіргі таңда Қазақстанда адамдардың көпшілігі әлеу-

меттік бағытқа бет бұрған. Дегенмен, олардың ерікті 

ниеттері мен ұмтылыстары нақты жобамен ұштасса 

деген тілек бар. Әлеуметтік кәсіпкерлікпен айналыс-

са – тек шынайы, 2-3 жылға болжам жасап, қойылған 

мақсаттарға жетуге нақты стратегиялар арқылы, 

өз күшін есептеулері тиіс. Басқаша болуы мүмкін емес.

Операциялық шығындар:

Еңбекақы: 38%

Жалға алу: 9%

Оқулықтар сатып алу: 4%

Жарнама: 3%

Пайда:

Таза пайда: 23%ӘК дамуы: 11,5%

Әлеуметтік бөлікке 

шығындар: 11,5%

9


Жоба туралы

Жоба спорттық инфрақұрылым объ-

ектілері мен спорттық қызметтерге 

қол жетімділікті қамтиды. Шын мәнін-

де біз мемлекеттік қызметкерлерді, 

бизнес пен азаматтық қоғамды бірікті-

реміз, балалар мен ата-аналарға ар-

зан әрі пайдалы «тауар» жасап шыға-

рамыз. 

Тарихы

Біздің отбасымыз мәселеге тап 

келді – балаларымызға спортпен ай-

налысатын орын табылмады. Барлығы 

осыдан басталды.

Әдістеме

Біз мүдделі ата-аналарды тауып, 

жергілікті ПИК-пен, аудандық және 

қалалық әкімшіліктермен диалог ор-

натамыз, егер қажет болса, спорт ала-

ңын саламыз немесе қайта жөндеуден 

өткіземіз, контент жасап шығарамыз: 

тұрақты жаттығу мен спорттық шара-

лар. Спорттық жаттығулардың бағасы 

нарықтағыдан төмен. Нәтижесінде бос 

уақыттарының барлығын балалар ау-

лада құрдастарымен өткізеді. Жоспарлар

қалалық билік органдары мен орта 

мектеп басшыларымен мектеп ста-

диондарында спорттық секция-

лардың сабақтан тыс уақытта қа-

рапайым халыққа заңды жұмыс 

схемасын бір жүйеге келтіру;

қолжетімді спорттық инфрақұрылым-

ды құрастыру арқылы СӨС насихат-

тауды арттыру үшін жаппай спорттың 

дамуына қала/ел билігі деңгейіндегі 

жүйелі тәсілдерді өзгерту;

әлеуметтік бизнес туралы заң-

ның қабылдануына бастама көте-

ру («Жобалар зертханасымен» бірге 

біз мемлекетке әлеуметтік биз-

нестің елге қандай ықпал ете ала-

тындығын цифрлар тілімен көрсе-

туді көздейтін әлеуметтік сауалнама 

жүргізуді бастап кеттік).Қатерлер

Бізде бизнесмендерге және инвести-

ция тартуға қатысты мәселе бар. Олар 

біздің үлгімізде бизнеске қарағанда 

эмоция басым деп есептейді. Олардың 

әдеттегі сөздері: «Бізге балалар тура-

лы көңілсіз оқиғаларды айтпаңыздар, 

бізге бизнес-жоспар мен нақты цифр-

лар қажет». 

Идея авторлары:

Алексей Кузнецов,

Анна Шелепова

География: Алматы қ.

Құрылған жылы: 2014

Мақсатты аудитория: балалар және 

отбасы

Жылдық айналым:  11 170 107 ₸

Жобаның шығынсыздық нүктесі: 1 жыл

Байланыс мекен-жайы:

Алматы қ., Абай көш., 139 

ұялы тел.: +7 707 237 29 28

Эл.пошта: anyashelepova@gmail.com

Біз әмбебап аула алаңдарын жабдықтаймыз және қолжетімді  

қашықтықта спорттың дамуына негіз қалаймыз

10


Әлеуметтік кәсіпкерден кеңес

Егер сіз әлеуметтік мәселеге тап келсеңіз, оны сәтті шешкен болсаңыз, бүгінде сондай мәселені шешуге бас-

қаларға көмектесуге дайын болсаңыз, сіз әлеуметтік кәсіпкер бола аласыз. Өзіңізге жақтастар мен бизнес-

үлгіңіздің қаншалықты тиянақты ойластырылғаны жөнінде табысты бизнесмендерден кеңес алу мүмкіндігін 

іздеңіз. Түсіндірмелер мен пікірлерді алған соң, өзгеріңіз және де өз бизнесіңізге инвестиция салудан қорықпаңыз.

Мақсатты ауди-

тория: балалар 

ж/е отбасы

100-ге тарта бала 

футбол, шығыр-

шық (ролик), конь-

ки секцияларына 

қатысады.

3000-нан астам 

бала спорттық 

құрал-жабдық-

тармен қамта-

масыз етілді.

8 тұрақты қыз-

меткер;


30 ерікті

1,5 жылдық жұмыс нәтижесінде 12-

ден астам алаң жабдықталды (Алматы, 

Павлодар, Қарағанды).

Қаржыландыру көздері:

Грант: 42,6%

Ерікті көмек: 41,5%

Демеушілер көмегі: 15,9%

11


Каталог: upload -> files
files -> Балалардың құқықтарын қорғау комитеті «Өзін-өзі тану: Сүйіспеншілік пен Шығармашылық педагогикасы»
files -> Өзін- өзі тану пәні мұғалімі Асаева Дилдора Валихановна
files -> Тағдыр қанатында армандар орындалады
files -> Grade 5 Miras International School of Astana provides an education within a challenging and supportive environment that promotes all aspects of individual student growth, and equips them with the skills for lifelong learning
files -> ҚазаҚстан Республикасы білім және ғылым министРлігі балалаР ҚұҚыҚтаРын ҚоРғау комитеті
files -> Инновация -бiлiм- спорт

жүктеу 268.11 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3
©emirb.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет