Сұхбат 5-бетте) (Соңы 3-бетте) Ақпарат Бүгінгінің бас тақырыбы Ойталқы АҢдатпажүктеу 0.56 Mb.
Pdf просмотр
бет6/6
Дата09.01.2017
өлшемі0.56 Mb.
1   2   3   4   5   6

Алибек БАЙЖАНҰЛЫНЫҢ

қайтыс болуына байланысты қайғысына ортақтасып, көңіл айтады.

(«Тараз  қаласы  әкімдігінің  қаржы 

бөлімі» КММ).

8. Тараз қаласы әкімдігінің 2012 

жылғы 25 маусымдағы «Мемлекеттік 

мекемелерді,  мемлекеттік  комму-

налдық кәсіпорындарды тарату тура-

лы»  №482  қаулысымен  «Ладушки 

№38» бала-бақшасы» ММ (мем. тіркеу 

нөмірі 2851-1919-ММ 09.04.1997 ж.) 

таратылады.  Талаптар  хабарлама 

шыққан күннен бастап 2 ай бойынша 

Тараз  қаласы,  Қарахан  көшесі,  2 

мекенжайы  бойынша  қабылданады 

(«Тараз  қаласы  әкім дігінің  қаржы 

бөлімі» КММ).

9. Тараз қаласы әкімдігінің 2012 

жылғы 25 маусымдағы «Мемлекеттік 

мекемелерді,  мемлекеттік  комму-

налдық  кәсіпорындарды  тарату 

туралы»  №482  қаулысымен  «№53 

бала-бақшасы»  мектепке  дейінгі 

тәрбиелеу ММ (мем. тіркеу нөмірі 2869-

1919-ММ 15.04.1997 ж.) таратылады. 

Талаптар хабарлама шыққан күннен 

бастап 2 ай бойынша Тараз қаласы, 

Қарахан  көшесі,  2  мекенжайы  бо-

йынша қабылданады («Тараз қаласы 

әкімдігінің қаржы бөлімі» КММ).

10. Тараз қаласы әкімдігінің 2012 

жылғы 25 маусымдағы «Мемлекеттік 

мекемелерді,  мемлекеттік  комму-

налдық  кәсіпорындарды  тарату 

туралы»  №482  қаулысымен  «№52 

Соловушка балалар бақшасы» МКҚК 

(мем.  тіркеу  нөмірі  5265-1919-МК 

17.05.1999 ж.) таратылады. Талаптар 

хабарлама шыққан күннен бастап 2 

ай бойынша Тараз қаласы, Қарахан 

көшесі,  2  мекенжайы  бойынша 

қабылданады («Тараз қаласы әкім-

дігінің қаржы бөлімі» КММ).

11. Тараз қаласы әкімдігінің 2012 

жылғы 25 маусымдағы «Мемлекеттік 

мекемелерді,  мемлекеттік  комму-

налдық  кәсіпорындарды  тарату 

туралы»  №482  қаулысымен  «№15 

балалар бақшасы» мектепке дейінгі 

тәрбиелеу  ММ  (мем.  тіркеу  нөмірі 

2684-1919-ММ,  04.03.1997  ж.) 

таратылады.  Талаптар  хабарлама 

шыққан күннен бастап 2 ай бойынша 

Тараз  қаласы,  Қарахан  көшесі,  2 

мекенжайы  бойынша  қабылданады 

(«Тараз  қаласы  әкімдігінің  қаржы 

бөлімі» КММ).

12. Тараз қаласы әкімдігінің 2012 

жылғы 25 маусымдағы «Мемлекеттік 

мекемелерді,  мемлекеттік  комму-

налдық  кәсіпорындарды  тарату 

туралы» №482 қаулысымен «Тараз 

қаласының әкімі жанындағы Тұрғын-

үй жәрдем-ақысының орталығы» ММ 

(мем.  тіркеу  нөмірі  2521-1919-МК 

10.02.1997 ж.) таратылады. Талаптар 

хабарлама шыққан күннен бастап 2 

ай бойынша Тараз қаласы, Қарахан 

көшесі,  2  мекенжайы  бойынша 

қабылданады («Тараз қаласы әкім-

дігінің қаржы бөлімі» КММ).

15.  «Компания  Триал  Агро» 

ЖШС  өзінің  таратылатыны  туралы 

хабарлайды. Талаптар хабарландыру 

жарияланған  күннен  бастап  екі 

ай  мерзім  ішінде  мына  мекенжай 

бойынша  қабылданады:  010000,  

Астана қ., Алматы ауданы, А.Бараев 

к., 6-үй, ВП-1, БСН 030840006964.

1 7 .   « S i n o   P r o »   Ж Ш С ,   Б С Н 

151140023420,  өзінің  ерікті  түрде 

таратылатыны туралы хабарлайды. 

Талап-шағымдар осы хабарландыру 

жарияланған  күннен  бастап  екі  ай 

мерзім  ішінде  мына  мекенжайда 

қабылданады:  ҚР,  Атырау  қаласы, 

Әуезов көшесі, 78б-үй, 309-кеңсе.

18.  «Игілік  несие  серіктестігі» 

ЖШС,  БСН  121140011789,  өзінің 

ерікті  түрде  таратылатыны  туралы 

хабарлайды.  Талап-шағымдар  осы 

хабарландыру жарияланған күннен 

бастап  екі  ай  мерзім  ішінде  мына 

мекенжайда  қабылданады:  ҚР, 

Атырау  обл.,  Индер  ауданы,  Елтай 

селосы, Қабиұлы көшесі, 7-үй.

19. «SOLUTION» ЖК, Серия 1510 

№0002367 ЖСН 870623401359, өзінің 

ерікті  түрде  таратылатыны  туралы 

хабарлайды.  Талап-шағымдар  осы 

хабарландыру жарияланған күннен 

бастап  екі  ай  мерзім  ішінде  мына 

мекенжайда  қабылданады:  ҚР, 

Атырау қаласы, Молдағалиев көшесі, 

7-үй, 23-пәтер.


8

№33 (2811)

29 наурыз 2016

zangazet@mail.ruБетті дайындаған және суреттерді түсірген Камила ӘКІМБЕКҚЫЗЫ, «Заң газеті»

Мерекелік шара

Түйткіл

Келбет


РУХАНИЯТ

Бұдан  бұрын,  қырық  жылдан  әріректе 

Арқа даласынан Торғай атты облыс құрылып, 

«Торғай  таңы»  дейтін  газет  ашылғанда 

бұйрық болып, сол газет редакторының орын­

басарлығына  барған  едім.  Кілең  бір  жа­

лындаған жастардан тұратын қаламгерлер 

ұжымын тұңғыш көруім сонда. Орда бұзар 

отызына  жаңа  іліккен,  бойы  да,  сойы  да 

келіскен сыптығыр қара жігіт бірден назарым­

ды аударды десем өтірік айтпаспын. Қимылы 

шалымды, адамға үйірсек әрі қаламы жүрдек 

–  нағыз  журналиске  лайық  қасиеттердің 

жиынтығы дерсің. Итен Қарымсақұлы дейтін 

жазарманмен жолымыз солай түйіскен еді. 

Әттең, онымыз ұзаққа созылмады – сол 

жылдың көктеміне таман ба екен, Итенім 

Әрине, той қонақсыз болмайды. Осы 

орайда, Алматы қаласының соттары 

Наурыз тойға қала әкімдігі мен барлық 

құқық қорғау органдарының басшыла­

ры, Әділет, Ұлттық қауіпсіздік, Мемле­

кеттік кірістер, Алматы қаласы бойын­

ша мемлекеттік қызмет істері жөніндегі 

департаментінің басшыларын басты 

қонақ ретінде шақырыпты.

Наурыз  тойының  шымылдығы 

Ал маты қалалық соты төрағасының 

құттықтау сөзімен ашылып, Ақжан 

Еш тай  мырза:  «Көктемнің  осы  бір 

шағында табиғат қана түлеп қоймай, 

қо ғам ның ынтымағы мен бірлігін, бей­

бітшілігі мен түсіністігін нығайтатын 

адам баласының да жан дүниесі жаңара 

түседі. Наурыз – көктемнің ғана емес, 

бұл ең әуелі ізгілік пен жақсылықтың 

мейрамы. Ұлыстың осы бір ұлы күні 

жер бетіндегі қанды соғыстар, дау­жан­

жалдар тоқтатылып, адамдар бір­біріне 

деген өкпе­реніштерін ұмытып, татула­

сып табысқан. Халқымыз мол дастар­

қан жайып, ақ жарқын көңілмен жүзде­

сіп, дәм татысып, барша адам баласына 

жақсылық, аманшылық тілеп, жастар ға 

батасын берген. Қазақстандағы жүз­

деген ұлт пен ұлыс өкілдері бір­бірі­

мен тату­тәтті өмір сүруде. Әз Нау­

рыздың адам баласын ізгілік пен сый­

ластыққа, ынтымаққа тәрбиелейтін 

тереңнен тартар ежелгі қасиетін біз 

барлық қазақстандықтардың бойына 

дарытуға, оны өз өміріміздің салтына 

айналдыруға міндеттіміз», – деп бұл 

күннің тәрбиелік мәніне тоқталды.

Рас, тойдың көркі ән мен күйсіз 

кірмейді. Думанды шарада ән де ай­

тылды, күй де шертілді, би де биленді. 

Қазақтың салт­дәстүрін насихаттай­

тын түрлі сахналық койылымдар да 

көрсетілді. Өнер жұлдыздары көптің 

көзайымына айналса, мерекелік шара ға 

арнайы концерттік бағдарлама ұйым­

дастырып, өзара сайысқа түскен сот 

қыз меткерлерінің өнері жиналған жұрт­

ты таңғалдырды. Ұлттық киім киген сот 

төрағалары мен судьялар келушілерге 

ерекше әсер қалдырып, шара аясында 

ұйымдастырылған спорттық жарыстар­

да да сот белсенділік көрсетті.

Сондай­ақ, мерекелік дастарқанның 

сәнін қазақтың ұлттық тағамдары кір­

гізіп, жиналған жұрт басты ас мәзірі –  

наурыз көжеден дәм татты. «Ең ке­

ремет дастарқан» аталымы бойынша 

соттар  арасында  сайыс  өтіп,  мере­

келі әрі берекелі дастарқан жайып, 

ерекше  қонақжайлылық  танытқан 

Алматы қалалық соты жеңіске жетті. 

Ал, Ұлыстың ұлы күнінің кұрме ті не 

тігілген сегіз киіз үйдің ішінен «Ең 

керемет киіз үй» ата ғын Түрксіб аудан­

дық  соты  мен  Алматы  қаласының 

кә мелетке толмағандар істері жөнінде­

гі  мамандандырылған  ауданаралық 

сотының бірлесе тіккен отауы алды. 

Ұлттық киімнің ең керемет үлгісін 

Ал маты қаласы бойынша Соттар әкім­

шісінің қызметкерлері көр сетіп, сайыс 

жеңімпазы атанса, дәс түрге бай қойы­

лым қоюдан Медеу аудандық соты мен 

Медеу аудандық №2 сотының ұжымы 

тойға жиналғандарға қазақтың «Қара 

жорға» биін билетіп, сахналық сайыста 

жеңіске жетті. Бір күнге созылған ме­

рекелік шарада сот өкілдері өздерінің 

әділдіктің төрешісі ғана емес, қоғамның 

қарапайым  азаматы  әрі  жанашыры 

екендігін, тіпті, өнерден де кенде емес­

тігін көрсетті.

Камила ӘКІМБЕКҚЫЗЫ,

«Заң газеті»

СОТ ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРІ 

ӨНЕРДЕН ДЕ  ҚҰРАЛАҚАН ЕМЕС

Мамандардың айтуынша, қазақ қыз­

дарының түрік жігіттерін жар етіп таңдауы 

жиі  кездеседі  екен.  Мұндай  жағдайға 

«әйтеуір  мұсылман  баласы  ғой»  деп 

шү кіршілік  ететіндер  де  бар.  Алайда, 

қара көздер арасында діні, нәсілі бөлек 

жігіттерге тұрмысқа шығып жатқандар да 

баршылық. Базбіреулер оған да «жүрекке 

әмір жүрмейді» деп басу айтып жүр. Ең 

сорақысы, бұл жағдайды құптаушы қыздар 

қатары көбейген секілді. 

Таяуда Сәуле Әбілдаханқызы өзінің 

фейсбуктегі парақшасында «Өзге ұлтқа 

тұр мысқа шыққан қазақ қыздарын жерден 

алып,  жерге  салып  жатасыздар...  Мен 

оларды жақтамаймын да, құптамаймын да, 

даттамаймын да... себебіне үңілуге тыры­

самын. Мысалы, кезінде Алаш зиялылары, 

білімді,  көзі  ашық  азаматтарымыздың 

көпшілігі не орыстан, не татардан әйел 

алды... Оның себебін «қараңғы қазақ қыз­

дарын менсінбегендіктен» деп түсіндіріп 

жүр білетіндер... Қыздарымыз өзге ұлттың 

жігітін таңдаса, демек, оның да себебі 

бар деген сөз» деген жазба қалдырыпты. 

Сәуле Әбілдаханқызы қазақ жігіттерінің 

қыздарға дұрыс сөз айта алмайтынын, 

мәдениеті өте төмен екенін жеткізіп, сөзі 

дәлелді болу үшін өз өмірінен бірнеше 

мысал келтіріпті.  «Егер ертең мен де басқа 

ұлттың жігітіне тұрмысқа шығып кетіп жат­

сам, қазақ жігіттері, өздеріңнен көріңдер... 

«Қазақстанда қыз көп, әр жігітке он қыздан» 

деп көкірек керіп күпірлік жасамаңдар... Он 

қыздан дәмеленгенше, бір қызға лайық 

болыңдар... «Тең – теңімен...» дегенді айт­

қанда қазақ екі жақтың жан­жақты, барлық 

жағынан теңдігін айтқан екен­ау...» деп 

аяқтапты белгілі журналист өз жазбасын. 

Ал, Сәуле Әбілдаханқызының жазба­Көктемнің ең ұлық мерекесі – Наурыз мейрамын өткен сенбі-

де Алматы қаласының соттары думандатып атап өтті. Орталық 

мәдениет  және  демалыс  саябағының  «Спартак»  стадионында 

қаз-қатар ақшаңқай киіз үйлер тігіп, қазан асып, ақ дастарқан 

жайған сот қызметкерлері демалыс күндері саябаққа келушілер-

ге ерекше мерекелік көңіл күй сыйлады.

ҚАЗАҚ ҚЫЗДАРЫНЫҢ ШЕТЕЛДІКТЕРДІ 

ТАҢДАУЫНА ЖІГІТТЕРІМІЗ КІНӘЛІ МЕ?

Деректерге сүйенсек, бүгінгі таңда жалпы некенің 30 пайызы-

на жуығын аралас неке құрайтын көрінеді. Ал, соның тең жарты-

сы қазақ ұлты өкілдерінің қатысуымен қиылған неке. Әсіресе, 

қыздарымыздың өзге ел өкілдерінен жар таңдауы жиілеген. 

сына үн қосқан Гүлнұр Әтенова бір туыс­

тарының қызы қара нәсілдіге тұрмысқа 

шыққанын айтып, туысының жібі түзу қа зақ 

жігітін кез дестіре алмағанын жеткізіп ті. 

«Соңғы кездерi қазақ қыздарының өзге 

ұлттарға тұрмысқа шыққанын сынға алу­

шы лар көбейiп кеттi. «Дұрыс емес» деп 

жарияға жар салып ай қайлап отыр ған­

дар дың басым бөлiгi жiгiт тер қауымы. Ең 

алдымен өздерiңiзге «неге қаракөздерiмiз 

бiздi емес, өзге ұлт өкiлдерiн таңдады?» 

деген сұрақты қойып, жауап берiп көрiңiз­

дершi.  Жiгiттерiмiздiң басым бөлiгi шешiм 

қабылдай алмайды, отбасын құруға қор­

қады, қыздарға есеппен үйленгiсi келедi, 

көп сөйлейдi, iсi мен сөзi сай емес, қызтеке 

тектес, батылдық, қатаңдық, жiгiтке тән 

сұс тылық атымен жоқ. Қызды сыйлап, құр­

меттеу дегендi бiлмейдi. Сондықтан, қыздар 

қауымы жiгiт тердiң сұлтанын өз ұлтымыздан 

емес, өзге ұлттардан кездестiрген соң тұр­

мысқа шы ғуына тура келедi. Мен де өзге 

ұлттан бақы тымды тапсам, артыма бұрыл­

мастан кете беремiн» дейді.

Желі қолданушы қарындастарымыз дың 

бірі «қазақ жігіттері қаншама қыз дары­

мызды алдап, жүкті етіп қашып кетіп жатыр» 

десе, тағы бірі «Мен Ресейде де, Түркияда 

да болдым. Көп ұлттармен ара ластым. 

Сондағы түйгенiм, дәл қазақ қызындай 

қыз еш елде жоқ екен. Біздің жігіт тер соны 

бағаламайды, көрмейдi, ойлары тек пайда­

ланып, алдап кету» деп пікір қалдырыпты. 

Таяуда  отандық  БАҚ­та  қазақ  қызы 

мен түрік жігітінің бақытты өмірі жайлы 

сыр шерткен мақала жарық көрді. Қазақ 

қызы Түркиядағы ертегі өмірімен бөлісіпті. 

Бәлкім, расымен де, бақытты ғұмыр кешіп 

жатқан  шығар,  оған  дауым  жоқ.  Бірақ, 

маған осы мақала «қазақ қыздары түрік 

жігітіне тұрмысқа шықсаңдар бақытты өмір 

сүресіңдер» деген жарнама секілді көрінді. 

Ең сорақысы, қаракөз қарындастарымыз­

дың арасында шетел дік азаматтарға тұр­

мысқа шығуды қолдаушылардың көп екен­

дігі. Әрине, бойында кемшілігі көп жігіт тер 

жоқ  емес.  Ондайлар  өзге  ұлт  өкілдері 

ара сында да жетіп­артылады. Шетел дік 

аза матқа тұр мысқа шыққан кей қыз дары­

мыз дың зорлық­зомбылыққа ұшырап, тіпті, 

қаза болып жатуы соның дәлелі. Тіпті, баз­

бір елге келін болып барған қыздарымыз 

«сыйлық» ретінде бір қолдан екінші қолға 

өткен жағдайлар да болған.

Қазақ қыздарының шетелдіктерге тұр­

мысқа шығу мәселесі әртүрлі деңгейде 

талқыланып келеді. Мамандар арасын­

да «шетелдік жігіттерге тұрмысқа шыққан 

қазақстандық қыздарды Қазақстан аза мат­

тығынан айыру керек» деушілер де бар. 

Олардың пайымдауынша, бұл Қазақстан 

азаматтығын алу үшін қазақ қыздарымен 

жалған некеге тұрушылардың жолын ке­

седі. Мұндай тәжірибе Израиль, Жапония 

елдерінде қолданылады. Ал, Америкада 

шетелдіктермен арадағы неке жіті тек­

серіледі. Егер неке АҚШ азаматтығын алу 

мақсатымен жалған жасалғаны анықталса, 

неке заңсыз деп табылады екен. Кейбірі 

«Түрікменстан, Тәжікстан, Өзбекстан ел­

дерінде күйеу жігіттен қомақты қалыңмал 

талап етіледі, бізге де сондай талап енгізу 

қажет» дегенді айтады.

Өз басым қалыңмал алу дегенді құпта­

маймын. Алайда, жалған некенің жолын 

кесу үшін қандай да бір шара қолдану 

қа жет.  Өйткені,  соңғы  жылдары  қытай 

жігіт терінің Қазақстан азаматтығын алу 

үшін қазақ қыздарымен жалған некеге тұру 

жағдайы көбейген. Мұны кәсіпке айнал­

дырып, қытайлықтарға қолдау жасап, ақша 

тауып жүрген алаяқтар да бар.  Бұл елді­

гімізге қауіп екенін ескерген абзал. Қалдар БЕРДІБЕКҰЛЫ,

«Заң газеті»

ОҚЫРМАНҒА ОЛЖА САЛҒАН

қарапайым азаматтардың және солардың  

құқығын қорғайтын заң орындарының 

арасындағы алтын көпірдей байланыс мін­

детін мін сіз атқарып, соңғы жылдары ғана 

құр метті демалысқа шыққанын біле тін мін.

Бірақ, қаламгер Итен Қарымсақұлы 

қарап жатпапты. Құқық қорғау ісінің келелі 

мәселелерінен болсын, өмірден көрген, 

көңіліне түйген жайлардан болсын ты­

нымсыз қалам тербеп, әр деңгейдегі мер­

зімдік басылымдарға олжа салып, бәсірелі 

оқырмандарын үнемі ризалаумен келіпті. 

Оған Алматы қаласының прокуроры, ге­

нерал Берік Асыловтың күні кеше дерлік, 

Итеннің 75 жасқа толған мерейтойына 

байланысты: «Ардагерлер доғарысқа еш­

қашан кеткен емес, Ардагерлер әрдайым 

Жезқазғаннан бір­ақ шықты. Тегі, жаңа шаңырақ көтерген облыстағыдай 

емес, ондағылар жағдайын жасап, қызықтырып әкеткенге ұқсайды. Сыр 

бойының тумасы екенін кейін білдім. Бірақ, көзден кетсе де, Итен көңілден 

кеткен жоқ, жазған­сызғандарын әуелі Жезқазған, одан соң республикалық 

газеттерден жиі оқып, риза болумен жүрдім. Ал, ең берісі Алматы қаласының 

прокурорлық қадағалаушы органында баспасөз қызметін табан аудармай 

13 жыл басқарғанын, абырой­беделі мен жауапкершілігі бірдей қызметте 

қатарымызда!» деп басталатын құттықтауындағы ақжарма тілектері куә. Әр 

жылдарда әрқилы басылымдарда жарық көріп, қалың оқырман қауымның 

діттеген ойынан шыққан «Бақылау пәрменді болса заң талаптары бұлжымай 

орындалады», «Айласын асырып, пайдасын жасырғандар», «Тергеу тегеурінді 

болуға тиіс», «Атамекен – бақ мекен», «Елдің қамын ер ойлар», «Тұлпарлар 

ізі сайраған» дейтін, тіпті, кезеңдік деуге лайық мақалалары да осыны айтады. 

Әредік әртүрлі баспасөз беттерінен көзім шалып қалған  маңызды әрі өткір 

тақырыптарды терең қозғағаны да көңіл түкпірінде жатыр.  

Итеннің қоғамдық өміріміздегі қор ғасындай салмақты жайларды алуан 

қырынан алып, кен қазғандай қопара жазған осындай ой толғаулары, эссе лері, 

естеліктері бас құрай кел генде өткен жылдың соңына қа рай Алматыдағы «Арна» 

баспасынан шыққан «Жүрек жазбалары» атты ғұмырнамалық көркем кітапқа 

ұла сыпты. Дүр ақын Темірхан Медетбекше айтқанда, «жазғанда да біліп, тінін 

тарқатып, керек кезінде қоясын түгел ақтарып, бір селкем жібермей, әр сөзін 

сіңіріп, қаққан шегедей етіп жазатын» Итен Қарымсақұлының бұл кітабы да 

«Қоңыр қалам», «Адамдар. Жылдар. Тағдырлар» деп аталатын алдыңғы екі 

кітабындай көзіқарақты оқырманның назарына бірден ілініп, ілтипатқа бөленді. 

Оның ең басты себебі, жинаққа жазған беташар сөзінде Қазақстан Журналистер 

одағы басқармасының төрағасы Сейітқазы Матаевтың сөзімен айтсақ: «Қазір 

кім көп, жазушы көп. Бәрі жазып жатыр... Менің айтайын дегенім: сол жазып 

жатқандардың көбісі өзді­өзін дәріптеуден аса алмай жүр. Ал, Қарымсақұлы 

туралы сөз басқа! Ол өзін емес, замандастарын, қаламдастарын жазып, ерен 

еңбектің үлгісін көрсетіп жүрген майталмандарды дәріптеп жүр».

Осы кітаптан мұның сан­сала мысалдарын табасыз. Айталық, кешегі 

кеңестік дәуірде Қызылорда облыстық «Ленин жолы» (қазіргі «Сыр бойы») 

газетінің ұжымын басқарған, қазақ журналистикасы майталмандарының бірі 

Ұзақ Бағаевтың күнделігі туралы жазған «Арының ақтығын, жанының пәктігін 

паш еткен» дейтін, өзі айтпақшы, «Жүрек жазбаларын» оқып көріңізші. 

Осының алдындағы «Адамдар. Жылдар. Тағдырлар» атты кітабындағы 

естеліктің жалғасы есепті осынау шап­шағын дүние өте тартымды, бір дем­

мен оқылады. Шешен домбыраның қоңыр сазындай болып көңіл тербейді. 

Айызыңыз қанбай, «әттеген­ай» деп қала бересіз. Автордың «Француз жа­

зушысы Жюль Ренар: «Күнделік – адам жанының айнасы» деген екен. Олай 

болса, Бағаевтың күнделігі оның арының ақтығын, жанының пәктігін паш 

еткендей...» дейтін тұжырымына тәнті болмасқа әддің жоқ.

Ал, кітаптағы осындай қысқа қайырым естеліктер, кең көсілген келісті 

эсселер, біріншіден, осы жанрға Итеннің әбден қаламы төселгенін көрсетсе, 

екінші жағынан, оның өз замандастарын, қатар жүрген қаламдастарын 

қаншалықты қадірлейтінінен хабар береді. Бұл ретте Қазақ радиосының ар­

дагері Ахат Жанаев туралы жазылған «Құлаққа жағымды қазақы қоңыр үн», 

ақын Абдрахман Асылбектің шығармашылық өмір жолын сөз еткен «Жар­жар» 

өлеңінің авторы» атты ой­толғамдарды, Қазақстан Республикасының Мем­

лекеттік сыйлығы мен «Күлтегін» сыйлығының лауреаты, жазушы­тарихшы 

Қойшығара Салғараұлы жайындағы эссені, ақын Сәрсенбек Бекмұратұлының  

«Мизамшуақ» атты жыр кітабы туралы толғамды ойларды, заңгер журналист 

Дәуітәлі Омашұлының  «Нормативтік құқықтық актілер және оларды мемле­

кеттік тілде әзірлеу» деген кітабына байланысты пікірлерді, қоғамдағы саяси 

әм рухани болмыс тақырыбына ұзақ жылдар бойы үзбей қалам тартып келе 

жатқан әлеуметтанушы және саясаткер, саяси ғылымдар докторы, профес­

сор әрі өзінің жерлесі Әбдіжәлел Бәкір туралы жазылған «Алаш идеяларына 

құштар ғалым» дейтін салиқалы естелік­мақаланы атаса да болады.

Сондай бір тәтті сезімге бөлеген әріптесім Итенге іштей ризашылық айт­

тым. Автордың «кешегі кеңестік дәуірде күн­түн демей тынбай жұмыс іс­

теп, маңдай терін төккендердің еңбегі бағаланды, өңірді гүлдендіргендердің 

өңіріне жұлдыздар тағылды. Көк күмбезінің астында ән­жыр теңіздей толқып, 

адамдардың жүзі керемет нұрға бөленді» дегенін біз көзімізбен көрдік. Одан 

әрі Итен «Қазір ғой жұлдыз десе, басқа нәрсе есімізге түседі. Қазіргі жұл­

дыз дар – әншілер, өнерпаздар. Бұрынғыдай қайнаған еңбек те жоқ. Бұрын 

диқан ның, шопанның, малшының және механизатордың заманы болса, қазір 

әншінің, тілі мен жағына сүйенген асабаның заманы болып тұр...» деп мұңайса, 

оны да көзіміз көріп келеді.

Кітап кейіпкерлерінің бірі, ұзақ жылдар бойы Итеннің туып­өскен өлке­

сі – Сыр өңірін гүлдендіруге бір кісідей­ақ еңбек сіңірген ардагер азамат, 

Қызыл орда облысы ардагерлер кеңесінің төрағасы Сейілбек Шаухамановтың 

тауып айтқанындай, «қаламы қылыштай, мінезі құрыштай» журналист Итен 

Қарымсақұлының бұл жинағы оқырмандардың қалың ортасынан өз орнын 

тауып, еліміздің рухани байлығын еселей түсеріне сенім мол.Бекболат ӘДЕТОВ, 

Қазақстанның құрметті журналисі 

АЛМАТЫ

Каталог: wp-content -> uploads -> 2015
2015 -> МазМұны. Содержание жоғары білім. Высшее образование
2015 -> Ажал ошағына айналды баспасөз — 2016 Мінбер
2015 -> АҢдатпа 6-бет 3-бет
2015 -> Соңы 8-бетте) (Соңы 3-бетте) Ақпарат Бүгінгінің бас тақырыбы АҢдатпа
2015 -> Сапасын дамыту жолдары
2015 -> Ж. Тәшенов Хрущев үшін неге ұялды?
2015 -> Ж. Бірегей тұлға Қапез Қожахметов, Мағжан Садыханұлы
2015 -> Л т т ы о а м д ы – с а я с и ж у р н а л журнал 1976 жылы Халықтар Достығы орденімен, 2002 жылы Қазақстан Журналистика Академиясының «Алтын Жұлдыз», 2008 жылы Қазақстан Журналистер Одағының сыйлығымен марапатталды
2015 -> Л т т ы о а м д ы – с а я с и ж у р н а л журнал 1976 жылы Халықтар Достығы орденімен, 2002 жылы Қазақстан Журналистика Академиясының «Алтын Жұлдыз», 2008 жылы Қазақстан Журналистер Одағының сыйлығымен марапатталды

жүктеу 0.56 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет