Семинарлық сағаттар 15 часов ожсөЖ 23 часов СӨЖ 67 часов Емтихан в 3-м, 5 семестрежүктеу 1.05 Mb.

бет9/10
Дата23.03.2017
өлшемі1.05 Mb.
түріСеминар
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

15 тақырып Ұзақ мерзімді инвестициялық шешімдерді қабылдау           

Басқару есебінің негізгі қызметінің бірі- бұл калькуляциалау, яғни, бөлек өнім есептеу 

түрі, бірліктердің өзіндік құнын экономикалық есептеу жүйесі. Орындалған есептеулер 

базасы негізгі бір мəселені шешудің əр түрлі альтернативтік варианттарын санап шығуға 

солардың ішінен оптимальдісін жəне оперативтік түрде тиймді басқару шешімдерін 

қабылдауға мүмкіндік береді.  

         Басқару есебінің ақпараттық базасында шешіледі: 

а) Оперативті мəселелер: 

- зиянсыз нүктені анықтау; 

- өндірісті шығындарды жоспарлау; 

- өндірістің құрылымын анықтау;  

- қосымша тапсырыстарды тарту жəне одан бас тарту; 

- бəсекелестік жағдай құрау бойынша шешім  қабылдау; 

ə) Ұзақ мерзімді стратегиялық мəні бар, яғни перспективалық міндеттемелер: 

- капитал салымы; 

- бизнестің структурасын қайта жасау; 

- жаңа өндіріс түрлерін меңгерудің мақсаттылығы: 

        Қазіргі шаруашылық жағдайда өндірістік есепке үлкен талаптар қойылады. Өйткені 

ол өндіріс шығындарын бақылауға, алғашқы кезеңмен салыстырғанда артық шығындар 

есебін талдауға, сметамен, жоспарлаумен жəне оларды төмендеу жолдарын ашуға 

арналған. 

     Өндірістік есептің негігі бөлімі болып: 

түрлер бойынша шығындарды есептеу -өнімді өндіру процесіндегі кəсіпорындада шығындардың қандай топтары болатынын көрсету; 

олардың пайда болу орны бойынша шығындарды есептеу- шығын болған бөлек бөлімшелер арқылы бөлуге мүмкіндік береді; 

тасымалдау бойынша шығындарды есептеу- қандай болса нақты өнімнің бірлігін өндірумен жəне нақты бір тапсырысты өндірумен байланысты барлық шығындарды  

анықтауды жорамалдайды; 

 

      2) Нарықтық экономикаға өту өндіріс шығындарының қозғалысын жəне оны есепке алуды ұйымдастыруды, қайта қарауды жəне олардың прогрессивті əдістерін ендіруді 

талап етті. Осы мақсатта ҚР-ң бухгалтерлік есеп теориясы мен практикасы үшін нарықтық 

экономикасы дамыған елдердегі шығындаррды есепке алуда «директ- костинг» жүйесі 

бойынша ұйымдастыру тəжірибесі көңіл аудартады. Капиталсалу бойынша шешімдер – бұл жобаны инвестициялауға байланысты ұзақ 

мерзімді шешімдерді қабылдау. Бұл шешімдер капиталсалу сметасын құрастыру үрдісі 

мен сатылуды бағалаумен байланысты. Бұл үрдіс келесі бағыттарда қолданылады: 

1. 


Компания инвестициялық жобалардың нақты қайсысын таңдау керектігін анықтау; 

2. 


Жобаны жүзеге асырған кезде жұмсалатын жалпы капиталсалу сомасын анықтау; 

3. 


Жобалар қоржыны қалай қаржыландыратынын анықтау 

Сатып алу əдісі салынған капиталдан түсетін ақшалай қаражаттардың уақытын 

анықтайды. 

Егер салынған капиталдан түсетін таза ақшалай түсімдер жыл сайын бір қалыпты болса, 

онда сатып алу кезеңі бастапқы инвестицияны жылсайынғы таза түсімдер сомасына 

бөледі. 


  

                                      Бастапқы инвестициялар 

Сатып алу кезеңі═ ------------------------------------------ 

                                  Жыл сайынғы таза ақша ағымы 

 


Сатып алу əдісінің кемшілігі – уақытша ақша құнын қабылдамайды. Əдістің басқа 

кемшілігі сатып алу уақытынан кейінгі ақшалай ағындарды қабылдамауы болып 

табылады. 

 

Бұл əдіс есептік пайдаға негізделеді жəне жоба бойынша орташа жылдық пайданы бастапқы инвестициялық салымдарға немесе инвестицияның орташа бағасына бөлу 

арқылы анықталады. 

  

                                                                 Орташа жылдық пайда  Сатып алудың есептік коэфициенті═ ------------------------------- 

                                                                 Бастапқы инвестициялар 

немесе 

                                                                          Орташа жылдық пайда  

Сатып алудың есептік коэфициенті═ ------------------------------- 

                                                                 Инвестицияның орташа 

                                                                              бағасы 

 

Дисконтталған ақшалай ағындар əдісі күтілетін болашақ ақшалай түсімдер мен белгілі бір уақыттағы төлемдерді өлшейді. Бұл əдіс уақыттық ақша құнын қолданады. Бұған сəйкес 

бүгін алынған ақшалай бірлік болашақта алынатын ақшалай бірліктен қымбат болады. 

Бүгін алынған ақшалай бірлік белгілі бір пайызбен инвестициялануы мүмкін. 

Болашақ құнын мына формуламен анықтауға болады: 

 

 

 FVn – инвестицияның  n жылдан кейінгі болашақ бағасы 

V0 – бастапқы инвестицияның сомасы 

К – салынған капиталдың табыстылық нормасы 

n – ақша салынған жыл саны 

Болашақта пайыздық ставка бойынша ағымдағы бағамен алынуға тиісті ақшалай бірлік 

мəнінің үрдісі – дисконттау, ал қорытындысында алынатын көлем – дисконтталған 

(ағымдағы немесе келтірілген) баға деп аталады. 

Келтірілген бағаның мəнін формуламен есептеуге болады: 

 

 

  

 

  

 

V0 – келтірілген баға сомасы FVn – инвестицияның  n жылдан кейінгі болашақ бағасы 

К – салынған капиталдың табыстылық нормасы 

n – ақша салынған жыл саны 

 

Таза келтірілген баға (NPV) 

Таза келтірілген баға əдісі табыстылық ставкасын пайдалана отырып, ағымдағы төлемдер 

мен күтілетін ақшалай түсімдердің барлығын дисконттау арқылы жобаның күтілетін 

ақшалай пайдасын анықтайды. 

Таза келтірілген баға əдісі келесі қадамдарды қолданады: 

(

)

nK

V

n

FV

+

=1

0

()

n

K

n

FV

V

+

=1

0


1. 

Релевантты ақшалай ағымдар жобасымен байланысты барлық ағымдағы бағаларды 

есептеу; 

2. 


Жеке ағымдағы ағындарды қосу; 

3. 


Екінші қадамда шыққан соманы бастапқы инвестициямен салыстыру. Егер таза 

ағымдағы баға оң болса, онда жобаны қабылдаған дұрыс. 

 

 

  

 

 - бастапқы инвестициялар. 

FV – 1-n жыл аралығында алынатын таза ақша ағындары 

Ұқсас жобалардың арасынан таңдағанда таза келтірілген бағаның үлкен мəні барын 

қабылдау керек. 

 

IRR-ға қарағанда NPV-ныі негізгі артықшылығы – NPV қорытындыларды проценттік түрде емес, ақшалай өлшемде қабылдайды. NPV əдісі көбінде акционерлердің 

итабысын көбейтетін жобаларды таңдайды. 

 

IRR əдісінде таза ақшалай ағындар бизнеске табыстылықтың ішкі шамасы бойынша кері инвестицияланады. Ал NPV əдісінде тəжірибеде жүзеге асатын таза 

ақшалай ағындар дисконттау ставкасы бойынша кері инвестицияланады. 

 

NPV жобаны жүзеге асыру мерзімі кезінде бірнеше табыстылықтың талап етілетін ставкасы болған жағдайда IRR-дан артықшылығы болады. Сол жағдайда NPV-ты есептеу 

мүмкін болған кезде, табыстылықтың ішкі ставкасын бірнеше табыстылық ставкасымен 

салыстыруда қиындықтар болуы мүмкін. 

 

Егер жобалар ұқсас болса, онда ереже бойынша NPV-ы көп жобаны таңдайды.  

7. Электрондық оқу құралдары 

− 

Мырзалиев Б.С.,Абдушукуров Р.С.Основы бух.учета А.:Нур-Пресс, 2007, эл.ч/з  − 

Мырзалиев  Б.С.,Əбдішүкіров  Р.С.Кəсіпкерлік  қызметте  бухгалтерлік  есепті 

ұйымдастыру А.:Нур-Пресс, 2007, эл.ч/з  

− 

Мырзалиев Б.С.Бухгалтерский учет на предприятиях А.:Нұр-Пресс, 2007,  эл.ч/з − 

Учетная политика по НСФО № 2,  эл/чз 

− 

Святов 


С.А.,Ломейко 

А.Е.,Ютиш 

В.М.Финансово-экономический 

словарь 


А.:Экономика, 2008, эл/чз 

− 

Типовые формы первичных документов, МСФО, кафедра «Учет и финансы», каб.  407 

 

8. Практикалық (семинарлық) сабақтардың жоспары жəне пəнді меңгеру бойынша 

əдістемелік нұсқаулар  

 

Барлық  орындалған  тапсырмалар  сканерден  өткізіліп,  тақырыбы,  тапсырмасы 

көрсетіліп электрондық варианты жіберіледі.  

 

Семинар сабақтардың жоспары 

 

Тақырып 1         Басқару есебі туралы жалпы түсінік 

Мақсаты: Басқару есебінің мəнін, объектілерін, əдісін жəне қаржылық есебінен 

айырмашылығын білу  

(

)(

)

0...

1

11

1

12

I

n

FV

FV

FV

NPV

n

K

K

K

++

+

=+

+

+Негізгі  сұрақтар  Басқару  есебінің  мағынасы,  оның  мəні,  мақсаттары  жəне  міндеттері. 

Басқару  жəне  қаржылық  есеп  жүйелерінің  салыстырмалы  сипаттамасы.  Шешімдер 

қабылдаудағы басқару есебінің ролі.  

Əдiстемелiк ұсыныстар: 

1. Дөңгелек стол. Дəрiстiң материалы, семинарлық сұрақтарға тұрақтануы керек 

болатын айқара ашылған əңгiменi ұйымдастыру. 

 

Тақырып 2 Басқару есебіндегі шығындардың жіктелуі 

Мақсаты: шығындардың жіктелуін, жіктеу түрлерін жəне шығындар түрлерін білу  

Негізгі сұрақтар: Өндіріс шығындары. «Шығындар» мен «жұмсалған қаражат» түсінігі. 

Шығындарды өнім түрі бойынша топтастыру. Калькуляциялау бабы бойыеша жəне 

экономикалық бірыңғай элемент бойынша шығындарды топтастыру.Рекомендуемая 

əдебиет: Əдiстемелiк ұсыныстар: 

Шығындардың жіктелуі бойынша есеп шығару 

 

Тақырып 3 Өндірістік шығындар есебін ұйымдастыру 

Мақсаты: материалдарға, еңбекке кеткен шығындарды есептеу жəне жанама шығындарды 

бөлуін білу  

Негізгі 


сұрақтар 

Өндірістік 

 

есеп 


шоттарына 

түсініктеме.Жауапты 

орталық, 

калькуляциялау объектісі, шығынның пайда болу жері бойынша ұйымның шоты. Əдiстемелiк ұсыныстар: 

Өндірістік шығындарды есептеу бойынша есеп шығару  

Тақырып 4: Өндіріске кеткен шығындарды есептеу жəне өнімнің өзіндік құнын есептеу 

əдістері. Бөлістік калькуляция 

Мақсаты: калькуляция жасау, шығындарды бөлу əдістерін білу 

Негізгі сұрақтар: Материалды шығындардың есебі. Еңбекақы бөлуге шығындар есебі. 

Еңбекақының қосымша жəне басты есебі. Қосымша шығындардың есебі жəне бөлінуі, 

құрамы, қосымша шығынның түзету əдістері. Əдiстемелiк ұсыныстар: 

Бөлістік калькуляцияны қолдану бойынша есеп шығару 

 

 

Тақырып 5: Тапсырыстық калькуляция Мақсаты: Тапсырыстық калькуляция мəнін білу  

Негізгі сұрақтар Тапсырыстың экономикалық тұрақталған көлемін анықтау  Əдiстемелiк ұсыныстар: 

Тапсырыстық калькуляцияны қолдану бойынша есеп шығару  

Тақырып 6: Функционалдық калькуляция 

Мақсаты: Функционалдық калькуляция мəнін білу 

Негізгі сұрақтар: Функционалдық калькуляциялаудың мəні. Дəстүрлі калькуляциялау 

əдістерінен айырмашылығы  Əдiстемелiк ұсыныстар: 

Функционалдық калькуляцияны қолдану бойынша есеп шығару  

Тақырып 7: Нормативтік калькуляция 

Мақсаты: Нормативтік калькуляция мəнін білу 

Негізгі сұрақтар: Нормалар жəне олардан ауытқу. Өзіндік құнды нормативтік кедергілер 

арқылы калькуляциялау, оның мақсаттары.  Əдiстемелiк ұсыныстар: 

Нормативтік калькуляцияны қолдану бойынша есеп шығару  

Тақырып 8:  Шығындар баптары бойынша ауытқулардың есебі мен талдауы 

Мақсаты: ауытқуларды есепте көрсетілуін білу 

Негізгі сұрақтар: Материалдар бойынша ауытқулар. Еңбек шығындарының ауытқулары. 

Үстеме шығындардың ауытқулары  Əдiстемелiк ұсыныстар: 

Ауытқуоалрды анықтап есепте көрсету бойынша есеп шығару  

Тақырып 9: Стандарттық калькуляция 

Мақсаты: стандарттық калькуляция мəнін білу 

Негізгі сұрақтар: отчет о прибыли  

Əдiстемелiк ұсыныстар: 

Стандарттық калькуляцияны қолдану бойынша есеп шығару  

Тақырып 10:  Шығындар толық үлестірілетін жəне өзгермелі шығындар бойынша өзіндік 

құн калькуляциясы 

Мақсаты: абзорпшен-кост жəне директ-кост калькуляцияларының мəнін білу 

Негізгі  сұрақтар:  Шығындарды  толық  анықтайтын  жəне  үзілісті  шегерімді  өзіндік 

құнының  калькуляциялануы.Өнімнің  өзіндік  құнын  калькуляциялаудың  жəне  кешенді 

өндірістің шегерімінің есебі. Екі əдістің кірістің өсуіне əсер етуін салыстырып талдау. Əдiстемелiк ұсыныстар: 

Абзорпшен-кост жəне директ-кост калькуляцияларын қолдану бойынша есеп шығару  

Тақырып 11: Зиянсыздықты талдау 

Мақсаты: Зиянсыздық нүктесін табу жəне талдау жасау 

Негізгі сұрақтар: Талдау мазмұны. Операциялық рычаг. Маржиналды табыс.  

Əдiстемелiк ұсыныстар: 

Зиянсыздық нүктесін анықтау бойынша есеп шығару  

Тақырып  12:    Кешенді  өндіріс  шығындарының  есебі  жəне  бөліну  əдістері.  Қосалқы 

өнімнің өзіндік құн калькуляциясы. 

Мақсаты: Кешенді шығындарды бөлу 

Негізгі сұрақтар: кешенді өндіріс. Жалпы шығындар. Бөлу нүктесінен кейінгі шығындар. 

Шығындарды бөлу əдістері.  

Əдiстемелiк ұсыныстар: 

Кешенді шығындарды бөлу бойынша есеп шығару  

Тақырып 13:  Бюджеттеу, бюджет түрлері жəне бюджеттік бақылау 

Мақсаты: бюджеттерді құру 

Негізгі сұрақтар: Бюджеттеу. Мастер бюджеті. Функционаллық бюджет. 

Əдiстемелiк ұсыныстар: 

Функционалды жəне мастер-бюджетті бойынша есеп шығару  

Тақырып 14 Басқару шешімдерін қабылдау 

Мақсаты: баға қалыптастыру 

Негізгі сұрақтар: Релевантты шығындар. Релевантты табыстар. Басқару шешімдерін 

қабылдауға ықпалы. Баға қалаыптастыру факторлары. «Шығын +» баға қалыптасуы. Əдiстемелiк ұсыныстар: 

Баға қалаыптастыру бойынша есеп шығару  

Тақырып 15 Ұзақ мерзімді инвестициялық шешімдерді қабылдау 

Мақсаты: сметалар құру  Негізгі сұрақтар: Капитал салымы бойынша шешім қабылдау. Статистикалық əдістер. 

Динамикалық əдістер. Əдiстемелiк ұсыныстар: 

Дисконтталған жəне дисконттлмаған əдістерді қолданып есеп шығару  

9. ОЖСӨЖ өткізу үшін əдiстемелiк ұсыныстар  

 

ОЖСӨЖ 1 

Тақырып 1         Басқару есебі туралы жалпы түсінік 

Мақсаты: өткен тақырыпты бекіту Сұрақтар: Қаржылық жəне басқару есебі: ақпараттық байланыстардың түрлері 

Əдiстемелiк ұсыныстар: 

1. Дөңгелек стол. Дəрiстiң материалы, семинарлық сұрақтарға тұрақтануы керек 

болатын айқара ашылған əңгiменi ұйымдастыру. 

Əдебиет:  

Волкова О.В. Управленческий учет. Учебник М.: Проспект, 2006 г  

Карпова Т.П. Управленческий учет. М.Аудит. ЮНИТИ, 1998  

Мишин Ю.А. Управленческий учет, М.: «Дело и Сервис», 2002 г.  

Назарова В.П. и др. Управленческий учет. Учебник, Алматы, «Экономика» 2004 г. 

Соколов А.Ю. Управленческий учет накладных расходов, М.: «Финансы и статистика», 

2004 г.  

Аврова И.А. Управленческий учет , М.: Бератор-Пресс, 2003 г.  

Дюсембаев К.Ш., Сатенов Б.И. «Директ-Костинг»: Теория, методология и практика, 

Алматы, «Экономика», 2002 г 

 

ОЖСӨЖ 2 

Тақырып 1         Басқару есебі туралы жалпы түсінік 

Мақсаты: өткен тақырыпты бекіту Сұрақтар: «Контроллинг» жүйесіндегі басқару есебінің алатын орны  

Əдiстемелiк ұсыныстар: 1. Дөңгелек стол. Дəрiстiң материалы, семинарлық 

сұрақтарға тұрақтануы керек болатын айқара ашылған əңгiменi ұйымдастыру. 

Əдебиет

Волкова О.В. Управленческий учет. Учебник М.: Проспект, 2006 г  

Карпова Т.П. Управленческий учет. М.Аудит. ЮНИТИ, 1998  

Мишин Ю.А. Управленческий учет, М.: «Дело и Сервис», 2002 г.  

Назарова В.П. и др. Управленческий учет. Учебник, Алматы, «Экономика» 2004 г. 

Соколов А.Ю. Управленческий учет накладных расходов, М.: «Финансы и статистика», 

2004 г.  

Аврова И.А. Управленческий учет , М.: Бератор-Пресс, 2003 г.  

Дюсембаев К.Ш., Сатенов Б.И. «Директ-Костинг»: Теория, методология и практика, 

Алматы, «Экономика», 2002 г 

 

ОЖСӨЖ 3 

Тақырып: Басқару есебіндегі шығындарды жіктеу 

Мақсаты: өткен тақырыпты бекіту Сұрақтар: Өндірістік шығындар: тікелей материалдық шығындар; еңбек ақыға тікелей 

шығындар, жанама шығындар. Мерзім шығындары: əкімшілік шығындары; сату бойынша 

шығындар; пайыздар бойынша шығындар. 

Əдiстемелiк ұсыныстар. Дөңгелек стол. Дəрiстiң материалы, семинарлық сұрақтарға 

тұрақтануы керек болатын айқара ашылған əңгiменi ұйымдастыру. 

Əдебиет

Волкова О.В. Управленческий учет. Учебник М.: Проспект, 2006 г  


Карпова Т.П. Управленческий учет. М.Аудит. ЮНИТИ, 1998  

Мишин Ю.А. Управленческий учет, М.: «Дело и Сервис», 2002 г.  

Назарова В.П. и др. Управленческий учет. Учебник, Алматы, «Экономика» 2004 г. 

Соколов А.Ю. Управленческий учет накладных расходов, М.: «Финансы и статистика», 

2004 г.  

Аврова И.А. Управленческий учет , М.: Бератор-Пресс, 2003 г.  

Дюсембаев К.Ш., Сатенов Б.И. «Директ-Костинг»: Теория, методология и практика, 

Алматы, «Экономика», 2002 г  

ОЖСӨЖ 4 

Тақырып: Материалдарға кеткен шығындарды есептеу 

Мақсаты: өткен тақырыпты бекіту Сұрақтар:  Шығындарды бағалау əдістері: орташа құн əдісі, ФИФО 

Əдiстемелiк  ұсыныстар:  Материалдарды  бағалау  əдістерін  қолдану  жəне  əдістердің 

табысқа əсері. Əдебиет:  

Волкова О.В. Управленческий учет. Учебник М.: Проспект, 2006 г  

Карпова Т.П. Управленческий учет. М.Аудит. ЮНИТИ, 1998  

Мишин Ю.А. Управленческий учет, М.: «Дело и Сервис», 2002 г.  

Назарова В.П. и др. Управленческий учет. Учебник, Алматы, «Экономика» 2004 г. 

Соколов А.Ю. Управленческий учет накладных расходов, М.: «Финансы и статистика», 

2004 г.  

Аврова И.А. Управленческий учет , М.: Бератор-Пресс, 2003 г.  

Дюсембаев К.Ш., Сатенов Б.И. «Директ-Костинг»: Теория, методология и практика, 

Алматы, «Экономика», 2002 г  

ОЖСӨЖ 5 

Тақырып: Материалдарға кеткен шығындарды есептеу 

Мақсаты: өткен тақырыпты бекіту Сұрақтар:  Шығындарды бағалау əдістері: орташа құн əдісі, ФИФО 

Əдiстемелiк ұсыныстар: Дөңгелек стол. Дəрiстiң материалы, семинарлық сұрақтарға тұрақтануы керек болатын айқара ашылған əңгiменi ұйымдастыру. 

Əдебиет:  

Волкова О.В. Управленческий учет. Учебник М.: Проспект, 2006 г  

Карпова Т.П. Управленческий учет. М.Аудит. ЮНИТИ, 1998  

Мишин Ю.А. Управленческий учет, М.: «Дело и Сервис», 2002 г.  

Назарова В.П. и др. Управленческий учет. Учебник, Алматы, «Экономика» 2004 г. 

Соколов А.Ю. Управленческий учет накладных расходов, М.: «Финансы и статистика», 

2004 г.  

Аврова И.А. Управленческий учет , М.: Бератор-Пресс, 2003 г.  

Дюсембаев К.Ш., Сатенов Б.И. «Директ-Костинг»: Теория, методология и практика, 

Алматы, «Экономика», 2002 г 

 

ОЖСӨЖ 6 

Тақырып: Еңбек ақыға кеткен шығындарды есептеу 

Мақсаты: өткен тақырыпты бекіту Сұрақтар: Еңбек ақы түрлері, тұрған уақытқа төлем,, еңбек өнімділігі 

Əдiстемелiк ұсыныстар: Əртүрлі еңбек ақыны төлей бойынша есеп шығару  

Əдебиет:  

Волкова О.В. Управленческий учет. Учебник М.: Проспект, 2006 г  

Карпова Т.П. Управленческий учет. М.Аудит. ЮНИТИ, 1998  

Мишин Ю.А. Управленческий учет, М.: «Дело и Сервис», 2002 г.  Назарова В.П. и др. Управленческий учет. Учебник, Алматы, «Экономика» 2004 г. 

Соколов А.Ю. Управленческий учет накладных расходов, М.: «Финансы и статистика», 

2004 г.  

Аврова И.А. Управленческий учет , М.: Бератор-Пресс, 2003 г.  

Дюсембаев К.Ш., Сатенов Б.И. «Директ-Костинг»: Теория, методология и практика, 

Алматы, «Экономика», 2002 г  

ОЖСӨЖ 7 

Тақырып: Жанама шығындарды есептеу 

Мақсаты: өткен тақырыпты бекіту Сұрақтар:  қосымша еңбек ақыны жəне қосымша материалдарды есептеу  

Əдiстемелiк ұсыныстар: Жанама шығындарды бөлу ведомостісін толтыру 

Əдебиет:  

Волкова О.В. Управленческий учет. Учебник М.: Проспект, 2006 г  

Карпова Т.П. Управленческий учет. М.Аудит. ЮНИТИ, 1998  

Мишин Ю.А. Управленческий учет, М.: «Дело и Сервис», 2002 г.  

Назарова В.П. и др. Управленческий учет. Учебник, Алматы, «Экономика» 2004 г. 

Соколов А.Ю. Управленческий учет накладных расходов, М.: «Финансы и статистика», 

2004 г.  

Аврова И.А. Управленческий учет , М.: Бератор-Пресс, 2003 г.  

Дюсембаев К.Ш., Сатенов Б.И. «Директ-Костинг»: Теория, методология и практика, 

Алматы, «Экономика», 2002 г 

 

 

ОЖСӨЖ 8 

Тақырып: Жанама шығындарды есептеу 

Мақсаты: өткен тақырыпты бекіту 
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал