Семинарлық сағаттар 15 часов ожсөЖ 23 часов СӨЖ 67 часов Емтихан в 3-м, 5 семестрежүктеу 1.05 Mb.

бет10/10
Дата23.03.2017
өлшемі1.05 Mb.
түріСеминар
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Сұрақтар:  Басқалай жанама шығындарды есептеу 

Əдiстемелiк ұсыныстар: Жанама шығындарды бөлу ведомостісін толтыру  

Əдебиет:  

Волкова О.В. Управленческий учет. Учебник М.: Проспект, 2006 г  

Карпова Т.П. Управленческий учет. М.Аудит. ЮНИТИ, 1998  

Мишин Ю.А. Управленческий учет, М.: «Дело и Сервис», 2002 г.  

Назарова В.П. и др. Управленческий учет. Учебник, Алматы, «Экономика» 2004 г. 

Соколов А.Ю. Управленческий учет накладных расходов, М.: «Финансы и статистика», 

2004 г.  

Аврова И.А. Управленческий учет , М.: Бератор-Пресс, 2003 г.  

Дюсембаев К.Ш., Сатенов Б.И. «Директ-Костинг»: Теория, методология и практика, 

Алматы, «Экономика», 2002 г  

ОЖСӨЖ 9 

Тақырып: Жанама шығындарды есептеу 

Мақсаты: өткен тақырыпты бекіту Сұрақтар:  8410 шоты 

Əдiстемелiк ұсыныстар: Дөңгелек стол. Дəрiстiң материалы, семинарлық сұрақтарға 

тұрақтануы керек болатын айқара ашылған əңгiменi ұйымдастыру. 

 

Əдебиет:  

Волкова О.В. Управленческий учет. Учебник М.: Проспект, 2006 г  

Карпова Т.П. Управленческий учет. М.Аудит. ЮНИТИ, 1998  

Мишин Ю.А. Управленческий учет, М.: «Дело и Сервис», 2002 г.  

Назарова В.П. и др. Управленческий учет. Учебник, Алматы, «Экономика» 2004 г. Соколов А.Ю. Управленческий учет накладных расходов, М.: «Финансы и статистика», 

2004 г.  

Аврова И.А. Управленческий учет , М.: Бератор-Пресс, 2003 г.  

Дюсембаев К.Ш., Сатенов Б.И. «Директ-Костинг»: Теория, методология и практика, 

Алматы, «Экономика», 2002 г 

 

ОЖСӨЖ 10 

Тақырып: Өзіндік құнды калькуляциялаудың тапсырыстық əдісі  

Мақсаты: өткен тақырыпты бекіту Сұрақтар:  тапсырысты есептеу карточкасы, тапсырыстық əдісінде қолданылатын 

проводкалар.  

Əдiстемелiк ұсыныстар: тапсырыстық əдісін қолданып өзіндік құнды есептеу  

Əдебиет:  

Волкова О.В. Управленческий учет. Учебник М.: Проспект, 2006 г  

Карпова Т.П. Управленческий учет. М.Аудит. ЮНИТИ, 1998  

Мишин Ю.А. Управленческий учет, М.: «Дело и Сервис», 2002 г.  

Назарова В.П. и др. Управленческий учет. Учебник, Алматы, «Экономика» 2004 г. 

Соколов А.Ю. Управленческий учет накладных расходов, М.: «Финансы и статистика», 

2004 г.  

Аврова И.А. Управленческий учет , М.: Бератор-Пресс, 2003 г.  

Дюсембаев К.Ш., Сатенов Б.И. «Директ-Костинг»: Теория, методология и практика, 

Алматы, «Экономика», 2002 г 

 

ОЖСӨЖ 11 

Тақырып: Өндірістік шығындарды қолдану бөлістік əдісі.  

Мақсаты: өткен тақырыпты бекіту Сұрақтар:  Бөлістік əдісті қолдану. Шығындарды есептеу.  

Əдiстемелiк ұсыныстар: Бөлістік əдісін қолданып өзіндік құнды есептеу Əдебиет:  

Волкова О.В. Управленческий учет. Учебник М.: Проспект, 2006 г  

Карпова Т.П. Управленческий учет. М.Аудит. ЮНИТИ, 1998  

Мишин Ю.А. Управленческий учет, М.: «Дело и Сервис», 2002 г.  

Назарова В.П. и др. Управленческий учет. Учебник, Алматы, «Экономика» 2004 г. 

Соколов А.Ю. Управленческий учет накладных расходов, М.: «Финансы и статистика», 

2004 г.  

Аврова И.А. Управленческий учет , М.: Бератор-Пресс, 2003 г.  

Дюсембаев К.Ш., Сатенов Б.И. «Директ-Костинг»: Теория, методология и практика, 

Алматы, «Экономика», 2002 г 

 

ОЖСӨЖ 12 

Тақырып: Бөлістік əдісті қолдану. Шығындарды есептеу. 

Мақсаты: өткен тақырыпты бекіту Сұрақтар:  Дайын өнім эквивалентін есептеу. ФИФО жəне орташа құн əдістерін қолдану  

Əдiстемелiк 

ұсыныстар:Расчет 

себестоимости 

продукции 

с 

использованием попроцессного метода  

Əдебиет:  

Волкова О.В. Управленческий учет. Учебник М.: Проспект, 2006 г  

Карпова Т.П. Управленческий учет. М.Аудит. ЮНИТИ, 1998  

Мишин Ю.А. Управленческий учет, М.: «Дело и Сервис», 2002 г.  

Назарова В.П. и др. Управленческий учет. Учебник, Алматы, «Экономика» 2004 г. 

Соколов А.Ю. Управленческий учет накладных расходов, М.: «Финансы и статистика», 

2004 г.  

Аврова И.А. Управленческий учет , М.: Бератор-Пресс, 2003 г.  Дюсембаев К.Ш., Сатенов Б.И. «Директ-Костинг»: Теория, методология и практика, 

Алматы, «Экономика», 2002 г  

ОЖСӨЖ 13 

Тақырып: Кешенді өндіріс шығындарын есептеу  

Мақсаты: өткен тақырыпты бекіту Сұрақтар:  Кешенді өндірістер. Қосымша жəне бірге өндірілетін өнімдер.  

Əдiстемелiк ұсыныстар: Кешенді шығындарды өнімнің үш түріне болу  Əдебиет:  

Волкова О.В. Управленческий учет. Учебник М.: Проспект, 2006 г  

Карпова Т.П. Управленческий учет. М.Аудит. ЮНИТИ, 1998  

Мишин Ю.А. Управленческий учет, М.: «Дело и Сервис», 2002 г.  

Назарова В.П. и др. Управленческий учет. Учебник, Алматы, «Экономика» 2004 г. 

Соколов А.Ю. Управленческий учет накладных расходов, М.: «Финансы и статистика», 

2004 г.  

Аврова И.А. Управленческий учет , М.: Бератор-Пресс, 2003 г.  

Дюсембаев К.Ш., Сатенов Б.И. «Директ-Костинг»: Теория, методология и практика, 

Алматы, «Экономика», 2002 г  

ОЖСӨЖ 14 

Тақырып: Кешенді өндіріс шығындарын есептеу 

Мақсаты: өткен тақырыпты бекіту Сұрақтар:  Шығындарды бөлу əдістері  

Əдiстемелiк  ұсыныстар:  Шығындарды  бөлу  дайын  өнімге,  жартылай  фабрикатқа  жəне 

аяқталмаған өндіріске бөлу. 

Əдебиет:  

Волкова О.В. Управленческий учет. Учебник М.: Проспект, 2006 г  

Карпова Т.П. Управленческий учет. М.Аудит. ЮНИТИ, 1998  

Мишин Ю.А. Управленческий учет, М.: «Дело и Сервис», 2002 г.  

Назарова В.П. и др. Управленческий учет. Учебник, Алматы, «Экономика» 2004 г. 

Соколов А.Ю. Управленческий учет накладных расходов, М.: «Финансы и статистика», 

2004 г.  

Аврова И.А. Управленческий учет , М.: Бератор-Пресс, 2003 г.  

Дюсембаев К.Ш., Сатенов Б.И. «Директ-Костинг»: Теория, методология и практика, 

Алматы, «Экономика», 2002 г  

ОЖСӨЖ 15 

Тақырып: Толық шығындарды қолданып жəне ауыспалы шығындар бойынша өзіндік 

құнды анықтау  

Мақсаты: өткен тақырыпты бекіту 

Сұрақтар:  Абзорпшен-кост и директ- кост: табысқа əсері  

Əдiстемелiк ұсыныстар: Толық шығындарды қолданып жəне ауыспалы шығындар 

бойынша өзіндік құнды анықтау  

 Əдебиет:  

Волкова О.В. Управленческий учет. Учебник М.: Проспект, 2006 г  

Карпова Т.П. Управленческий учет. М.Аудит. ЮНИТИ, 1998  

Мишин Ю.А. Управленческий учет, М.: «Дело и Сервис», 2002 г.  

Назарова В.П. и др. Управленческий учет. Учебник, Алматы, «Экономика» 2004 г. 

Соколов А.Ю. Управленческий учет накладных расходов, М.: «Финансы и статистика», 

2004 г.  

Аврова И.А. Управленческий учет , М.: Бератор-Пресс, 2003 г.  

Дюсембаев К.Ш., Сатенов Б.И. «Директ-Костинг»: Теория, методология и практика, Алматы, «Экономика», 2002 г 

 

ОЖСӨЖ 16 

Тақырып: Зиянсыздықты талдау 

Мақсаты: өткен тақырыпты бекіту Сұрақтар:  Экономикалық, бухгалтерлік модельдер, зиянсыздықты талдаудағы 

математикалық көзқарас, зиянсыздық нүктесі Əдiстемелiк ұсыныстар: Зиянсыздықты бірліктермен жəне ақшалай түрінде есептеу  

Əдебиет:  

Волкова О.В. Управленческий учет. Учебник М.: Проспект, 2006 г  

Карпова Т.П. Управленческий учет. М.Аудит. ЮНИТИ, 1998  

Мишин Ю.А. Управленческий учет, М.: «Дело и Сервис», 2002 г.  

Назарова В.П. и др. Управленческий учет. Учебник, Алматы, «Экономика» 2004 г. 

Соколов А.Ю. Управленческий учет накладных расходов, М.: «Финансы и статистика», 

2004 г.  

Аврова И.А. Управленческий учет , М.: Бератор-Пресс, 2003 г.  

Дюсембаев К.Ш., Сатенов Б.И. «Директ-Костинг»: Теория, методология и практика, 

Алматы, «Экономика», 2002 г  

ОЖСӨЖ 17 

Тақырып: Зиянсыздықты талдау 

Мақсаты: өткен тақырыпты бекіту Сұрақтар:  Операциялық тұтқа  

Əдiстемелiк 

ұсыныстар: 

Операциялық 

тұтқаны 

жəне 


маржиналдақ 

табыс 


коэффициентін есептеу.  

Əдебиет:  

Волкова О.В. Управленческий учет. Учебник М.: Проспект, 2006 г  

Карпова Т.П. Управленческий учет. М.Аудит. ЮНИТИ, 1998  

Мишин Ю.А. Управленческий учет, М.: «Дело и Сервис», 2002 г.  

Назарова В.П. и др. Управленческий учет. Учебник, Алматы, «Экономика» 2004 г. 

Соколов А.Ю. Управленческий учет накладных расходов, М.: «Финансы и статистика», 

2004 г.  

Аврова И.А. Управленческий учет , М.: Бератор-Пресс, 2003 г.  

Дюсембаев К.Ш., Сатенов Б.И. «Директ-Костинг»: Теория, методология и практика, 

Алматы, «Экономика», 2002 г  

ОЖСӨЖ 18 

Тақырып: Бюджеттік бақылау: бюджеттерді құру 

Мақсаты: өткен тақырыпты бекіту Сұрақтар:  Кассалық сметаны, бухгалтерлік балансты, қаржылық қорытындылар туралы 

есеп беруді құру.  Əдiстемелiк  ұсыныстар:  Сату  бюджетін,  өндіріс  бюджетін,  материалдар  жəне  еңбек 

бюджеттерін құру  Əдебиет:  

Волкова О.В. Управленческий учет. Учебник М.: Проспект, 2006 г  

Карпова Т.П. Управленческий учет. М.Аудит. ЮНИТИ, 1998  

Мишин Ю.А. Управленческий учет, М.: «Дело и Сервис», 2002 г.  

Назарова В.П. и др. Управленческий учет. Учебник, Алматы, «Экономика» 2004 г. 

Соколов А.Ю. Управленческий учет накладных расходов, М.: «Финансы и статистика», 

2004 г.  

Аврова И.А. Управленческий учет , М.: Бератор-Пресс, 2003 г.  

Дюсембаев К.Ш., Сатенов Б.И. «Директ-Костинг»: Теория, методология и практика, 


Алматы, «Экономика», 2002 г 

 

ОЖСӨЖ 19 

Тақырып: Нормативтік калькуляция жəне ауытқуларды талдау 

Мақсаты: өткен тақырыпты бекіту Сұрақтар:  Материалдар, еңбек ақы жəне жанама шығындар бойынша ауытқулар 

Əдiстемелiк ұсыныстар: Дөңгелек стол. Дəрiстiң материалы, семинарлық сұрақтарға тұрақтануы керек болатын айқара ашылған əңгiменi ұйымдастыру. 

Əдебиет:  

Волкова О.В. Управленческий учет. Учебник М.: Проспект, 2006 г  

Карпова Т.П. Управленческий учет. М.Аудит. ЮНИТИ, 1998  

Мишин Ю.А. Управленческий учет, М.: «Дело и Сервис», 2002 г.  

Назарова В.П. и др. Управленческий учет. Учебник, Алматы, «Экономика» 2004 г. 

Соколов А.Ю. Управленческий учет накладных расходов, М.: «Финансы и статистика», 

2004 г.  

Аврова И.А. Управленческий учет , М.: Бератор-Пресс, 2003 г.  

Дюсембаев К.Ш., Сатенов Б.И. «Директ-Костинг»: Теория, методология и практика, 

Алматы, «Экономика», 2002 г 

 

ОЖСӨЖ 20 

Тақырып: Нормативтік калькуляция жəне ауытқуларды талдау 

Мақсаты: өткен тақырыпты бекіту 

Сұрақтар:  Материалдар, еңбек ақы жəне жанама шығындар бойынша ауытқулар 

Əдiстемелiк ұсыныстар: Өнімнің өзіндік құнын нормативті əдісті қолдану арқылы есептеу  Əдебиет:  

Волкова О.В. Управленческий учет. Учебник М.: Проспект, 2006 г  

Карпова Т.П. Управленческий учет. М.Аудит. ЮНИТИ, 1998  

Мишин Ю.А. Управленческий учет, М.: «Дело и Сервис», 2002 г.  

Назарова В.П. и др. Управленческий учет. Учебник, Алматы, «Экономика» 2004 г. 

Соколов А.Ю. Управленческий учет накладных расходов, М.: «Финансы и статистика», 

2004 г.  

Аврова И.А. Управленческий учет , М.: Бератор-Пресс, 2003 г.  

Дюсембаев К.Ш., Сатенов Б.И. «Директ-Костинг»: Теория, методология и практика, 

Алматы, «Экономика», 2002 г  

ОЖСӨЖ 21 

Тақырып: Бағақалыптасу бойынша шешім қабылдау  

Мақсаты: өткен тақырыпты бекіту Сұрақтар:  Шығындар +, «снятие сливок» баға қалыптасу  

Əдiстемелiк  ұсыныстар:  Баға  қалыптасудың  əр  түрлі  əдістерін  қолданып  бағаларды анықтау  

Əдебиет:  

Волкова О.В. Управленческий учет. Учебник М.: Проспект, 2006 г  

Карпова Т.П. Управленческий учет. М.Аудит. ЮНИТИ, 1998  

Мишин Ю.А. Управленческий учет, М.: «Дело и Сервис», 2002 г.  

Назарова В.П. и др. Управленческий учет. Учебник, Алматы, «Экономика» 2004 г. 

Соколов А.Ю. Управленческий учет накладных расходов, М.: «Финансы и статистика», 

2004 г.  

Аврова И.А. Управленческий учет , М.: Бератор-Пресс, 2003 г.  

Дюсембаев К.Ш., Сатенов Б.И. «Директ-Костинг»: Теория, методология и практика, 

Алматы, «Экономика», 2002 г  

ОЖСӨЖ 22 

Тақырып: Ұзақ мерзімді инвестициялық шешімдерді қабылдау.  

Мақсаты: өткен тақырыпты бекіту Сұрақтар:  Инвестицияларды бағалаудың дисконтталған əдістері 

Əдiстемелiк ұсыныстар:Табыстылықтың ішкі ставкасын анықтау  Əдебиет:  

Волкова О.В. Управленческий учет. Учебник М.: Проспект, 2006 г  

Карпова Т.П. Управленческий учет. М.Аудит. ЮНИТИ, 1998  

Мишин Ю.А. Управленческий учет, М.: «Дело и Сервис», 2002 г.  

Назарова В.П. и др. Управленческий учет. Учебник, Алматы, «Экономика» 2004 г. 

Соколов А.Ю. Управленческий учет накладных расходов, М.: «Финансы и статистика», 

2004 г.  

Аврова И.А. Управленческий учет , М.: Бератор-Пресс, 2003 г.  

Дюсембаев К.Ш., Сатенов Б.И. «Директ-Костинг»: Теория, методология и практика, 

Алматы, «Экономика», 2002 г  

ОЖСӨЖ 23 

Тақырып: Ұзақ мерзімді инвестициялық шешімдерді қабылдау 

Мақсаты: өткен тақырыпты бекіту Сұрақтар: Инвестицияларды бағалаудың дисконтталмаған əдістері  

Əдiстемелiк ұсыныстар: Дөңгелек стол. Дəрiстiң материалы, семинарлық сұрақтарға тұрақтануы керек болатын айқара ашылған əңгiменi ұйымдастыру. 

Əдебиет:  

Волкова О.В. Управленческий учет. Учебник М.: Проспект, 2006 г  

Карпова Т.П. Управленческий учет. М.Аудит. ЮНИТИ, 1998  

Мишин Ю.А. Управленческий учет, М.: «Дело и Сервис», 2002 г.  

Назарова В.П. и др. Управленческий учет. Учебник, Алматы, «Экономика» 2004 г. 

Соколов А.Ю. Управленческий учет накладных расходов, М.: «Финансы и статистика», 

2004 г.  

Аврова И.А. Управленческий учет , М.: Бератор-Пресс, 2003 г.  

Дюсембаев К.Ш., Сатенов Б.И. «Директ-Костинг»: Теория, методология и практика, 

Алматы, «Экономика», 2002 г 

 

 

10. СӨЖ ге тапсырмалар(бақылау жұмысы тақырыптары)   

1. Менеджерге (экономистке, қаржы маманына) басқару есеп бiлуге керек пе, жоқ па? 

2. Мен нелiктен есепшi болып жұмыс істеуге ынта бiлдiрдім? 

3. Маған ұйымдағы басқару есептi жүргiзуiдің қажеттiлiгін көремiн бе? 

4. Есепшiнiң орны жəне рөлi - ұйымды басқаруды құрылымдағы аналитика. 

5. Ұйымдағы есепке алу басшылардың қойылу процесстегi бас директорының рөлi. 

6. Мен заңмен  сəйкес салық қосып жасалған есеп берумен жəне басқару есептi заңмен 

құрастырылатын есептеу нəтижелерiмен есеп беру аралығында маңызды 

айырмашылықтарды көремiн бе? 

7. Басқару есептi Ния ведесiнiң жанында үнемдiлiктiң қағиданы сақтауын мəселе. 

8. Ұйымның тарауын коммердiң дамытуды стратегиясындағы басқару есебiн рөл. 

9. Коммерциялық ұйымдардағы агенттiк мəселесiнiң əсер етулерi. 

10. Есепке алуды ленческогоның басшыларының жүйесiндегi нəтижелiлiктiң бақылау 

көрсеткiштерi. 

11. Басқару есептi жүйенiң жұмыс жасауының тиiмдiлiк көрсеткiштерi 

12.Менед жеровтың жұмыстың тиiмдiлiгiнiң бағасының негiзгi көрсеткiштерi. 

13. Ұйымдағы мүдделердiң дауының əсер етулерi жəне оның шешуiнiң əдiстерi. 


14. Бойынша басқару есептi жүргiзудiң əдiстерiнiң таңдауы ұйымның қаржы 

нəтижелiлiгiне ықпал ете алады ма? 

15. Не үшiн iшкi қаржы бақылауы жəне ұйымдағы тексеруi керек? 

16.  Басқару  есепке  алудың  төңiрегiдегiн  халықаралық  тəжiрибенi  Қазақстанға  керек  пе, 

жоқ па? 

 

 

11. Рефераттардың, курсттық жұмыстардың, презентациялардың базасы  

 

 

12. Бақылау жұмыстарын, жеке жұмыстарын жазу үшін талаптар  

12. Бақылау жəне жеке жұмысты жазуға техникалық талаптар  

1. Бақылау жұмысын, титульдық бетін жұмыс құрылымын безендіру  

Жұмыс  көлемі-  баспа  мəтіндік  20  бет  шамасында.  Басапға  шығару  параметрлері:  шрифт 

TNR, 12 кегль, 1,5  интервал, əр бетте сілтеме, нөмірлеу беттің соңында қойылады.  

Əдебиеттер  тізімі  жұмыс  соңында  жазылады.  Список  литературы  –  в  конце  работы. 

Құрылымдық компоненттер (тізбекті ретпен): мазмұны, кіріспе, негізгі бөлім, қорытынды, 

пайдаланылған əдебиеттер тізімі.  2. «Кіріспе» 

«Кіріспе»  бақылау  жұмысының  негізгі  мазмұнын  сипаттап  тұруы  қажет.  (көлемі  –  0,5  – 

1,5  бет).  Онда  тақырыптың  өзектілігі  негізделіп,  сұрақ  бойынша  əртүрлі  көзқарастар 

келтіріліп жəне мазмұны негізгі бөлімде қарастырылатын негізгі тақырыптар көрсетіледі.  3. Негізгі бөліммен жұмыс 

Бақылаудың  негізгі  бөлімімен  жұмыс  жасау  үщін  бақылау  жұмысн  жазуға  берілген 

əдістемелік нұсқауды зейін сала оқып шығу қажет.  

4. «Қорытындымен» жұмыс 

Қорытындыда  жасаған  жұмысты  қорытындылап,  алынған  нəтижелерді    талдау  қажет.  В 

Қорытынды көлемі-  0,5 – 1 бет. 

 

13. 

Электрондық кітапхана – курс тақырыбы бойынша электрондық кітаптар, 

электрондық  кітапхана  сайтына  сілтеу,  ақпаратпен  жұмыс  жасаудың  электрондық 

кітаптары, мысалы, элетрондық почтамен, Интернеттен ақпарат іздеу т.б.   

       

http://www.rmeb.kr

 http://www.iis.ru/el-bib 

14. 

Студенттің  оқытушымен  жəне  басқа  студенттермен  бірігіп  жұмыс  жасау  

құралдары  (электрондық почта, телеконференция(форум), чат) 

– 

eleonora_bau@mail.ru – 

platon.wksu.kz  

– 

www.wksu.kz 15. 

Неғұрлым  жиі  қойылатын  сұрақтар  жəне  олардың  Web-сайтта  орналасқан 

жауаптары   

16. 

Қорытынды емтихан сұрақтары.  

Оқу  материалын  ойдағыдай  меңгеру  үшін  тақырып  соңындағы  білімді  өзіндік 

тексеру сұрақтарына жауап дайындау керек.  

 

 

Аралық  жəне  қорытынды  емтихан  аттестация  (емтихан)  модулі  бойынша  бақылау 

жасау үшін сұрақтар  

1 ) Өсу шығындар бола алады: 

a ) тек қана айнымалы шығындармен тек қана  

b ) тек қана тұрақты шығындармен тек қана 

c ) қалай тұрақты сол сияқты айнымалы шығындармен 


d дұрыс жауап ) жоқ 

 

2 ) мүмкiн несi төменде аталған ең аз басқару есептi мақсат болып табылады: a ) өндiрiстiк шығындардың есепке алуы 

b ) өнiмнiң реализаторлары үшiн анықтау комиссиялық 

c ) өндiрiстiк бөлiмшелердiң жұмыстың тиiмдiлiгiнiң анықтауы 

d ) пайданың анықтауы 

 

3 ) беттерiнше мазмұнға ұйымның Өндiрiс аралық шығындары тезiрек: a ) тұрақты шығындар 

b ) өзгермелi шығындар 

c ) аралас шығындар 

d ) тiкелей шығындар 

 

4 ) жəне өндiрiстiк телiм қойылған жабдықтың жөндеу қызмет көрсетуге қатысты шығындарды түзу болады: 

a ) (шығынды пайда болуларды орынға) осы бөлiмшеге тiгу бойынша 

b ) осы бөлiмше жасайтын өнiмдер қарағанда 

c ) екiге жартылай  

d ) түзу бола алмайды 

 

5 ) серiктестiктер шығынмен пайдалы туралы ақпар қамтып көрсетiлетiн шығындарға жату керек: 

a ) Қорлардың құрастыруына шығындар 

b ) бұйымның iске асыруының жанында өзiндiк құнның есепке алуын есебiнен бұйымның 

өндiрiсiнiң өзiндiк құнының есептен шығаруы 

) алынып болмаған табыстардың шамасыдан жартылай орындалған шартқана дейiн c 

d ) айға өндiрiстiк қосымша шығындарды соманы 

 

6 ) алады өндiрiстiң тұрақты шығындары өзгередi: a ) алады релеванттықтың төңiректерiдегi өзгередi 

b ) алмайды өндiрiс көлемдерiнiң барлық диапазондарында өзгередi 

c ) алады релеванттықтың облыстан шығатын есiгiнде өзгередi 

d ) олар егер өзгередi - бұл тұрақты шығын емес 

 

9 ) негiзгi шығындар - бұл: a ) рподуктаның жасауын уақыт алып кеткен барлық шығындар 

b ) Ортақ тiкелей шығындар 

c ) материалдарға шығындар 

d ) цехтың жұмысына шығындар 

 

10 ) (өсу ) Айып тағу шығын мен кiрiстерi - бұл шығын мен кiрiс: a ) қайға басқарушылық шешiмдi қабылдану ықпал етпейдi 

b ) Қай релевант диапазонының шектерiне өседi 

c ) Қай салыстырғанда қазiргi жəне болуы мүмкiн iске асырудың көлемiнiң 

варианттарының шығын мен кiрiстерiндегi айырмашылықтарын қамтып көрсетедi 

d ) қайға бөлiмшелердiң менеджерлерi ықпал бола алмайды 

 

11 ) шығындар есебiн алмайды келесi мақсаттық шығындар бойынша хабар ал: a ) өнiмдерге жəне жауапкершiлiк орталықтар бойынша 

b ) мерзiмге өнiмге жəне шығындар шығындар бойынша 

c)дан тексерiлетiн жəне тексермелетiн шығындарғана дейiн  


d) дұрыс жауап  жоқ 

 

12 ) төлеу жағдай неткен мерзiмiнен тыс өндiрiстiк жұмыс нақты тапсырысқа жатады? a ) еңбек өнiмдiлiктi үлкеюде 

b ) тапсырыстың орындауы туралы тапсырма берушiнiң талабында мерзiмiнен бұрын 

c ) жетекшiнiң қатесiнiң жанында жоспардың құрастыруында - жұмыс графигi 

d ) кəсiпорын қызметкерлерлердi демалысқа жiберген сөйткеншемен жұмыс аяғы туралы 

басқарулар талаптарда 

 

13 ) жапсырма шығындарды үлестiрiлудiң төменде аталған əдiстерiнен неткен тек қана қолданамыз тек қана жалғыз өнiм түрлерi осындайда өндiрiп алады: 

a ) еңбекақыдан процентаның есептеуiн əдiс негiзгi өндiрiстiк жұмыс 

b ) өнiм өндiрудi едениц əдiс 

c ) негiзгi материалдардың қолдануынан процентаның есептеуiн əдiс 

d ) негiзгi шығындардың түзулерiнен процентаның есептеуiн əдiс 

 

14 ) қосылған шығындар - бұл: a ) Пнр +ның материалдары түзулер 

b ) материалдар түзулер +ның еңбегi түзу 

c ) өндiрiстiк шығындар - материалдар түзулер 

d ) Айнымалысы өндiрiстiк шығындар 

 

15 ) төменде аталған шығынды калькуляцияның туралы сенiмдi болып  не табылады: a ) бөлістік калькуляция басқаға бiр процесстерден дəйектi түрде қаралудан өтетiн əр түрлi 

өнiм түрлерiнiң жиыны шығарылатын өндiрiстер тəн 

b ) бөлістік калькуляция тек қана күрделi көп процесстi өндiрiстерде қолданылатын 

айырмашылығы болады 

өнiмнiң еденицысына ) калькуляцияның попроцесснойына өнiмнiң өзiндiк күнi шығын 

бөлумен есептеледiден процесскене дейiн c 

d ) бөлістік калькуляцияның Негiзгi мəселе еденицамидың аралығында өңдеудi құнның 

дұрыс жəне дəл үлестiрiлуi болып табылады жəне өнiм түрлерiмен 

 

16 ) залалсыздықты талдау өзгерiстердiң арасындағы тəуелдiлiктiң зерттеуiнде негiзделген: 

a ) шығарылған өнiмi, оның өндiрiсi, сатудан табыстардың көлемдерi жəне пайдадағы 

шығындарының көлемдерi 

b ) шығарылған өнiмi, оның өндiрiсiне өткiзуден тыс табыстар мен шығындарының 

көлемдерi 

c ) нормативтiк жəне нақты шығындардың көлемдерi 

d ) Релевант тұрақты жəне айнымалы шығындар 

 

17 ) сiз бекiту неткен əдiл санаңыз: тұрақты шығындардың кəсiпорынның шығынын сомасындағы меншiктi салмақ аз болған 

сайын a ), сол пайда кəсiпорынның көмек көрсетуiн өзгерiске байланысты күштiрек 

өзгередi 

тұрақты шығындардың кəсiпорынның шығынын сомасындағы меншiктi салмақ борльше 

болған сайын b ), сол пайда кəсiпорынның көмек көрсетуiн өзгерiске байланысты 

күштiрек өзгередi 

 

18 ) өндiрiстiң тұрақты шығыны өзгере алады: a ) релеванттықтың төңiрегiдегi өзгере алады 

b ) өндiрiс көлемдерiнiң барлық диапазонында өзгере алмайды c ) релеванттықтың облыстан шығатын есiгiнде өзгере алады 

d ) олар егер өзгередi - бұл тұрақты шығын емес 

 

19 ) CVP - (шығынның талдауы - көлем) талдау кейбiр жорамалдарға негiзделген. Қалай CVPның нəтижелерi байланған - еңбек өнiмдiлiкпен талдау 

a ) ешқалай байланбаған 

b ) CVP - талдау еңбек өнiмдiлiк бұлжымайтынын түсiнедi 

c ) CVP - талдау еңбек өнiмдiлiк өсетiнiн түсiнедi 

 

20 ) тұрақты шығындардың (өнiмнiң еденицуiне яғни) Меншiктi шамасы өндiрiс көлемiнiң құлауында: 

a ) бұлжымайды  

b ) құлайды 

c ) өседi 

 

21 ) вериблдiң əдiс қосып жасалған есептеудi шығынмен пайдалы туралы ақпарын тағайындау: 

a ) мақсаттардың басқарулары үшiн Тек қана 

b ) қаржы есепке алуының мақсаттары үшiн Тек қанасы 

c ) өзiндiк құнның есептеуiн əдiс шығынмен пайдалы туралы ақпарды белгiге ықпал 

етпейдi 

 

22 ) жалпы пайда өнiмдердi сатуынан көмек көрсетудiң аралығында айырмашылық сияқты есеп айырысады жəне: 

a ) (айырбас жəне тұрақты өндiрiстiк шығындарды тиiстi бөлiк) сатылған өнiмдер өзiндiк 

құнмен 

b ) (əкiмшiлiк жəне сауда шығындары) мерзiмнiң айнымалы шығындардың бiр бөлiгiмен сатылған (өндiрiстiк затарттардың тиiстi бөлiгi) өнiмнiң өзiндiк құндары сомамен 

c ) сатылған прдукциидiң өндiрiстiк өзiндiк құнды Пременнасы 

d ) барлық жауаптар сенiмдi емес 

 

23 ) нақты өнiмнiң шығымдылығы егер күтуге болатын, төменде сметалық болатын шығынның келесi түр: 

a ) Ортақ айнымалы шығындар 

b ) Ортақ тұрақты шығындар 

c ) өнiмнiң еденицуiне айнымалы шығындар 

d ) өнiмнiң еденицуiне тұрақты шығындар 

 

24 ) келешек шешiм жатпайтын өткенi алып кеткен шығындарға ең жақсы жатады болып табылған терминмен: 

a ) кез келген шығындар  

b ) толық таралған шығындар 

c ) шығынның Недораспределенныесi 

d ) Бiржолата шығындар 

 

25 ) тiкелей шығындар - бұл шығындар: a ) қабыл алылған шешiм нəтижеде тiкелей апарған 

b ) өнiмнiң бағаланатын еденицесi экономикалық жатқыза алады 

c ) тiкелей тексере алады 

d ) кəсiпорынның директорлар Кеңесiнiң жауапкершiлiгiнiң салаларына жатады 

 

26.Шығындар ұғылатын тұрақты шығындардың астында: a ) Қай тұрақтыған шығарылатын бірлік  

b ) Қай тұрақты егер өндiрiс көлемi өзгерсе 

c ) қайға менеджерлер ықпал ете алмайды 

d ) қайға инфляция ықпал етпейдi 

 

27. Егер : болса бөлiмшелер үшiн қосымша шығындардың жеке жалакилерiнiң қолдануы нелiктен барлық зауыт үшiн бiртұтас жалаки болғанын артық болады: 

a ) кəсiпорынның Өндiрiстiк операциялары жоғары автоматтандырылған 

b ) кəсiпорынның Өндiрiстiк операциялары өндiрiп алады, негiзiнде, қолдан 

c ) Өндiрiстiк қосымша шығындар өнiмнiң өзiндiк күнiнiң компоненттерi ең үлкен болып 

табылады 

d ) Əртүрлi зауыт бөлiмдерi өнiмнiң өндiрiсi үшiн əртүрлi қорларды қолданады 

 

28.Қордағы дайын өнiмнiң бағасы қалайша iске асады?  A ) өндiрiстiк өзiндiк құн бойынша бағаланады 

B ) есептi мерзiмнiң шығындары бойынша бағаланады 

) бағаланадыдан ағымдағы құна дейiн C 

D ) толық өзiндiк құн арналған бағаланады 

E ) сметалық құн арналған бағаланады 

 

 29. Төменде келтiрiлген анықтаулардан неткен басқару есептi турарақ мiнездейдi? 

A ) шешiм қабылдау үшiн қажеттi мəлiметтiң əзiрлеуi жоспарлау, бақылау жəне реттеу 

қажеттi; 

B ) жүзеге асырылатын өнiмнiң құнының бағасы үшiн мəлiметтiң əзiрлеуi; 

C ) шешiм қабылдау үшiн қажеттi мəлiметтiң əзiрлеуi қажеттi; 

D ) сыртқы қолданушылар үшiн қажеттi мəлiметтiң əзiрлеуi қажеттi; 

E ) Запасоволардың құнның бағасы үшiн мəлiметтiң əзiрлеуi 

 

30. Мəлiметтi неткен басқару есептi қамтиды? A ) өлшенетiн есептiк мəлiметтiң барлық түрлерi басқаруға iшкi пайдалану үшiн 

қаралудан өтiп берiледi 

B ) салықтар туралы мəлiметтi жəне бюджетке төлеу сөзсiз 

ұйымдар да, кəсiпорынның iшi де 

C ) қолданылатын есептiк мəлiметтi  

D ) статистикалық мəлiметтi 

E ) барлық жоғарыда айтылған. 

 

31басқару есептi мақсат қандай 6? A ) экономикалық шешiмдердiң қабылдануы үшiн қолданушылардың шеңберiне мəлiметтi 

пайдалы беру 

B ) салық төлемдер туралы мəлiметтi беру 

C ) менеджерлердiң мəлiметiмен қамтамасыз ету 

D ) статистикалық мəлiметтi құрау 

E ) қаржы есеп беруiн құрастыру 

 

32. Басқару есептегi есеп берудi құрастыруды жиiлiк қандай? A ) қашан керек болады 

B ) ай сайын 

C ) жыл сайын 

D ) мерзiмдi, жүйелi негiзде 

E ) квартал сайын 


 

33. Не басқару есепте негiзгi талдаудың объектi болып табылады? 

A ) B, D 

B ) əр түрлi құрылымдық бөлiмшелер 

C ) жиынтық жылдық табыс 

D ) шаруашылық субъект 

E ) қаржы есеп беруi. 

 

34. Шығын есепке алудың объекттерiн атаңыз: A ) шығынды пайда болудың орындары, шығынның ортасы, жауапкершiлiк орталықтар 

B ) шығынды пайда болудың орындары: өндiрiстiк, қызмет етушiсi 

C ) жауапкершiлiк орталықтар 

D ) кəсiпорынның құрылымдық бөлiмшелерi 

E ) негiзгi жəне қосалқы өндiрiс. 

 

35. (шектi ) маржиналь шығындарына дəл анықтама берiңiз: A ) сатуды бағамен жəне айнымалы шығындардың арасындағы айырмашылық 

B ) жалпы шығындар, бөлiнген өнiмнiң бiрлiктердiң жалпы сандарына 

C ) сатуды бағамен жəне қосымша шығындардың арасындағы айырмашылық 

D ) мерзiмнiң шығындарының минусына жалпы шығындары 

E ) өнiм бiрлiгiне ең төменгi шығындар 

 

36.  Бұл анықтаулардан неткен өндiрiске тiкелей шығындарды мiнездейдi? A ) нақты өнiм түрлерiнiң өзiндiк құндарына тiкелей жатады 

B ) жеке өнiм түрлерiнiң жанама əкетiлетiн өзiндiк құндарына 

C ) бiрнеше өнiм түр өндiрiске қатысты шығындарды 

D ) негiзгi шығындар 

E ) толық өзiндiк құнды есептеу үшiн мерзiмнiң шығынға қосылатын шығындар 

 

37. Келтiрiлген анықтаулардан неткен жанама шығынды мiнездейдi? A ) жеке өнiм түрлерiнiң жанама əкетiлетiн өзiндiк құндарына 

B ) нақты өнiм түрлерiнiң тiкелей əкетiлетiн өзiндiк құндарына 

C ) бiрнеше өнiм түр өндiрiске қатысты шығындарды 

D ) негiзгi шығындар 

E ) толық өзiндiк құнды есептеу үшiн мерзiмнiң шығынға қосылатын шығындар 

 

38. Релеванттықтың осы облысын өндiрiс көлемi қарағанда шығындарды қалай классификациялайды? 

A ) тұрақты жəне айнымалысы 

B ) нақты жəне жоспарлысы 

C ) ортақ жəне орташасы 

D ) түзулер жəне жанама 

E ) өндiрiстiк жəне коммерциялық 

 

39. Жиынтық айнымалы шығындар релеванттықтың осы облысын өндiрiс көлемiнiң үлкеюiнде қалай өзгередi? 

A ) үлкеедi 

B ) азаяды 

C ) өндiрiс көлемiнiң өзгерiсiнде кенет қысқарады 

D ) тұрақты көлемнiң өзгерiсiнде болып қалады 

E ) секiрiс тəрiздi өзгередi 

 


40. Жиынтық тұрақты шығындар релеванттықтың осы облысын өндiрiс көлемiнiң 

үлкеюiнде қалай өзгередi? 

A ) уақыт тұрақты нақтылы мерзiм iшiнде болып қалады 

B ) өндiрiстер көлемнен сызықты тəуелдiлiгi болады 

C ) азаяды 

D ) секiрiс тəрiздi өзгередi 

E ) кенет қысқарады 

 

41. Өндiрiс көлемдерi өсуде өнiм бiрлiгiне айнымалы шығындар қалай өзгередi? A ) тұрақты шамалар болып табылады 

B ) азаяды 

C ) үлкеедi 

D ) секiрiс тəрiздi өзгередi 

E ) сызықты тəуелдiлiктерде өзгередi 

 

42. Қалай өндiрiс көлемдерi өсуiнде өнiм бiрлiгiне тұрақты шығындар өзгередi: A ) азаяды 

B ) үлкеедi 

C ) тұрақты шамалар болып табылады 

D ) секiрiс тəрiздi өзгередi 

E ) сызықты тəуелдiлiктерде өзгередi 

 

43. Кiретiн шығындар - бұл: A ) алатын активтер болғанда болады жəне табыстар болашақта əкелуi керек 

B ) қаралатын мерзiмнiң шығын Запасоволардың бағасының жанында жəне есептелмейтiн 

қорлар 

C ) қабыл алылған шешiмнiң ықпал душар болған келешек шығын мен кiрiстер D ) нақты ақшалай шығындар болашақта ұсынатын шартты шығындар 

E ) табыстың алуы жəне қабiлеттiлiк үшiн тауысқан табыс ендiгəрi əкелуге жоғалтатын 

құрал 

 

44. Олардың экономикалық мазмұнымен сəйкес өндiрiске шығындарды қалай топталады? A ) заттық шығындар, еңбекақыны, еңбекақыдан бөлiп шығаруда шығын, құралдар, өзге 

де шығынды тозу 

B ) өндiрiстiк жəне өнiмсiзi  

C ) материалдар, еңбекақы, қосымша шығындар 

D ) түзулер жəне жанама шығын 

E ) тұрақты жəне айнымалы шығындар 

 

45. Өнеркəсiптiк кəсiпорында шығын сақтаушыларға жатады: A ) кəсiпорындар жеке цехтар 

B ) өндiрiстiк шығындар  

C ) кəсiпорынның қызметкерлерi 

D ) өнiмнiң өзiндiк күнi 

 

 

 E ) кəсiпорынның өнiмi. 

 

46.  - Заттық шығындардың есепке алу қолданылатын инвентарлық əдiс,- деп бұл. A ) материалдардың жұмсауға бақылауының əдiсi 

B ) өндiрiстiк Запасоволардың бағасының əдiсi 

C ) қоймадағы Тмцтың түгендеудi өткiзуiн əдiс   

D ) олардың есептiк бағаларынан материалдардың нақты өзiндiк құнының ауытқуларының 

есептеуiнiң əдiсi 


E ) дұрыс жауап жоқ. 

 

47. Тəн қолдану лимиттi жəне сигналдық құжаттама тəн қолдану материалдардың жұмсауға бақылаудың əдiсi неткен үшiн? 

A ) нормативтiк əдiсi үшiн   

 

 

B ) құжатты ресiмдеудi əдiс үшiн C ) хаттама əдiсi үшiн 

D ) партиондық əдiсi үшiн 

E ) жауаптар. 

 

 48.  - Пiше заттық шығындардың есепке алу қолданылатын əдiс партиондық,- деп бұл: 

A ) материалдардың жұмсауға бақылауының əдiсi 

B ) өндiрiстiк Запасоволардың бағасының əдiсi 

C ) қоймадағы Тмцтың түгендеудi өткiзуiн əдiс 

D ) D ) олардың есептiк бағаларынан материалдардың нақты өзiндiк құнының 

ауытқуларының есептеуiнiң əдiсi 

E ) B, Dтың жауаптары 

 

 49. Өндiрiс алынатын бiржолата қалдықтар қалай бағаланады? 

A ) толық дұрыс жауап жоқ. 

B ) бастапқы шикiзаттың төмендетiлi бойынша   

C) қалдықтарға дан қойылған бағаларғана дейiн  

D ) бастапқы шикiзаттың толық бағасы бойынша 

 

E ) нақты өзiндiк құн арналған  

50. Қосалқы өндiрiстердiң шығындарында қайда əкетедi? 

A ) сол қызмет атқарылатын жұмыстар, қызметтердiң көлемi жəне олардың құнынан 

сүйене болатын өндiрiстердiң түрлерiне сонымен бiрге қосалқы өндiрiстердiң өнiмнiң 

өзiндiк күнiне 

B ) кəсiпорынның жұмыстың негiзгi түрлерiне 

C ) өнеркəсiптiк өндiрiстерде 

D ) ортаққа жəне əкiмшiлiк шығындар 

A ) iске асыру бойынша шығындарға. 

 

 

Қолданушыға нұсқау  

Емтихан  билет  бойынша  ауызша  жүргізіледі.  Емтихан  бойынша  максимал  баға    100% 

(ұпай).  Қорытынды  баға  рейтин  жəне  емтихан  нəтижесі  бойынша  ұпай  санымен 

анықталады.  Билет  сұрақтары  дəріс  жəне  СӨЖ  материалдары  бойынша  сұрақтармен 

сəйкес  келеді.  Билет  3  сұрақтан  тұрады.  Бастапқы  2  сұрақ  дəріс  материалынан,  соңғы 

сұрақ практикалық болып табылады.    

Шығындарды толық бөлу арқылы өзіндік құнды калькуляциялау Инвестицияларды бағадаудың дисконтталмаған əдістер  

Бағақалыптасу шешімдеріне əсерін тигізетін негізгі факторлар  Өнімнің, жұмыстың, қызметтің өзіндік құнын калькуляциялаудың нормативті əдісі  

«Шығындар қосу» баға қалыптасу  Қосымша өнімге кеткен шығындарды алыптастау арқылы калькуляциялау əдісі  

Мақсатты баға қалыптасу  Тапсырыстық əдіске тəн бухгалтерлік жазулар   

Арнайы тапсырыс бойынша баға қалыптасу  10 

Бірге өндірілетін жəне қосымша өнімдер  11 

Бөлістік калькуляциялау спецификасы  

12 

Бөлу нүктесінде жиынтық шығындарды бірге өндірілетін өнімдер арасында бөлу əдістері  

13 


Өндіріс процесінде өзіндік құнның өзгеруі (бөлістік əдіс) 

14 


Шешемдер қабылдауда жиынтық шығындарды бөлу кемшіліктері  

15 


Қосымша өнімдерді есептеу  

16 


Өнімді, жұмысты, қызметті калькуляциялаудың бөлістік əдісі 

17 


Ауыспалы шығындар бойынша өзіндік құнды калькуляциялау  

18 


Жанама шығындарды талдау  

19 


Зиянсыздық нүктесі жəне мақсатты табыс  

20 


Жанама шығындарды бөлудің екі сатылық процесс  

21 


Зиянсыздық нүктесін есептеу əдістері  

22 

Қызмет көрсету бөлімдерінің шығындарын негізгі өндірістік бөлімдеріне қайта 

бөлу  

23 


Қауыпсыздық маржасы  

24 


Операциондық рычаг 

25 


Негізгі бюджет құрылымы (қадамдар) 

26 


Жоспарлау процісінің сатылары  

27 


Нормативті калькуляциялауда ауытқуларды талдау  

28 


Инвестицияларды бағалаудың дисконтталған əдістері  

29 


Жоспарлаудың мақсаты жəне міндеттері  

30 


Өндіріске кеткен шығындарды есептеудің қағидалары (принциптері)  

31 


Өнімнің, жұмыстың,қызметтің өзіндік құнын калькуляциялаудың бөлістік əдісі  

32 


Материалдық шығындардың есебі. 

33 


№10журнал-ордерінің сипаттамасы. 

34 


№10 журнал-ордері ведомотілерінің сипаттамасы, олардың мазмұны их 

содержание,   

35 

Өнімнің, жұмыстың,қызметтің өзіндік құнын калькуляциялаудың тапсырыстық əдісі. 

36 


Еңбек ақыға кеткен шығындар есебі. 

37 


Жанама шығындарының есебі: талдау, қызмет көрсету бөлімшелерінің 

шығындарын қайта бөлу əдістері  

38 

Қаржылық жəне басқару есебінің байланысы  39 

Жанама шығындар: шығындарды бөлудің екі сатылық процесі  

40 

Жойылатын жəне жойылмайтын, инкрементті, кіретін , маржиналды шығындардың сипаттамасы  

41 


Шоттарды жабудың əдісі жəне тəртібі  

42 


Басқару есептің мəні: шешім қабылдау процессінің моделі  

43 


Материалдарға кеткен шығындар есебі. 

44 


Басқару есеп туралы түсініктеме жəне мəні  

45 


Еңбек ақыға кеткен шығындар есебі. 

46 


Өндіріске кеткен шығындар есебінің мəні, мақсаты  

47 


Шығындардың құрамы бойынша жіктелуі  

48 


Негізгі өндіріс шоттарының сипаттамасы  

49 


Айнымалы жəне тұрақты шығындар   

50 


Көмекші өндіріс шоттарының сипаттамасы. 

51 


Калькуляция мəні. 

52 


Шығындар жіктелуі, мақсаты  

53 


Бухгалтер-талдаушының атқаратын ролі   

54 


Басқару есептің пəні жəне əдісі  

55 


Өндірістердің жіктелуі жəне сипаттамасы  

56 


Өндірістік шығындардың құрамы жəне жіктелуі  

57 

Өнімнің, жұмыстың,қызметтің өзіндік құнын калькуляциялаудың əдістері  

58 

Жанама шығындар есебі жəне бөлінуі  59 

«Жауапкершілік орталықтары» түсініктемесі 

60 

Жанама шығындарды есептеу жəне бөлу   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал