Семинарлық сағаттар 15 часов ожсөЖ 23 часов СӨЖ 67 часов Емтихан в 3-м, 5 семестрежүктеу 1.05 Mb.
Pdf просмотр
бет1/10
Дата23.03.2017
өлшемі1.05 Mb.
#5457
түріСеминар
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

М. Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университеті 

 

 

 

                                                                                       

Экономика жəне басқару институты 

Есеп жəне қаржы кафедрасы 

 

5В050800“Есеп жəне аудит” мамандығы бойынша дистанциондық оқу жүйесінде оқитын  

студенттерге арналған 

 

Басқару есебі  

(пəннің атауы) КУРС БАҒДАРЛАМАСЫ (SILLABUS)  

 

 

Курс – 1(2 жыл), 2(3 жыл) 

Семестр – 2, 4 

Кредиттер саны - 3    

Дəрістер – 30 сағат 

Семинарлық сағаттар  – 15 часов 

ОЖСӨЖ – 23 часов 

СӨЖ – 67 часов 

Емтихан –  в 3-м, 5 семестре 

Барлығы –  135                                              

 

 

 

 

 

 

 

Орал  2011 ж. 

 

  

 

 

  

 

  

 

5В050800- «Учет жəне аудит» мамндығы бойынша «Басқару есебі» пəннің типтік оқу жоспары Т.Рысқулов атындағы Қазақ Экономикалық Университетінде жасалған. 

Көшірмесі Университеттің кітəпханасында жəне Есеп жəне қаржы кафедрасында 

сақталынды. 

 Құрастырушы(лар):               Мустафина Айгуль Салыховна, аға оқытушы 

     


 

 

(аты-жөні, лауазымы, ғылыми дəрежесі)  

Есеп жəне қаржы   кафедрасының отырысында қарастырылды. 

15.10.2011 ж. №  3 хаттама. 

Экономика жəне басқарма  факультетінің оқу-əдістемелік кеңесінің отырысында бекітілді. 

17.10.2011 ж.  № 3 хаттама 

 

 

 

1 Пəннің типтік оқу бағдарламасы  

 «Басқару есебі» пəннің типтік оқу жоспары Т.Рысқулов атындағы Қазақ Экономикалық 

Университетінде əзірленген жəне ұсынған.   

ҚР Білім жəне ғылым министрлігінің 2009 жылғы 30 желтоқсан № 611 бұйрығымен 

бекітіді жəне іске қосылды.  

Пəннің типтік оқу бағдарламасы мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандартына 

сəйкес 5В050800- «Есеп жəне аудит» мамандығы бойынша əзірленген.  

Республикалық Оку-əдістемелік кеңесінің отырысында қаралды2009 жыл 25 маусым № 1 

хаттама. 

 

Көшірмесі Университеттің кітəпханасында жəне Есеп жəне қаржы кафедрасында сақталынды.   

 

 

Қолданушыға нұсқау (руководство) 

Комплектация  

         Сырттай  бөлімнің  студенттеріне  «Басқару  есебі»  пəнін    қашықтан  оқытудың  оқу- 

əдістемелік кешені құрамына келесі материалдар кіреді: 

1.  «Басқару есебі» курсының жұмыс бағдарламасы 

2.  «Басқару есебі» оқу құралы. – Назарова В.Л., Экономика. Алматы, 2004 ж 

3.   «Басқару есебі» оқу құралы, Алматы, ЮСАИД КАРАНА, 2007 

4.  Білімді  тексеруге  арналған  сұрақтар,  тапсырмаларды  орындауға  жəне  емтиханға 

дайындалуға арналған əдістемелік нұсқаулар  

 

 Жүйелік талаптар 

Оқу-  əдістемелік  кешенмен  тиімді  жұмыс  жасу  үшін  компьютер  келесі  минималь 

талаптарды  жауап  беруі  қажет:  MS  Windows  /2000/XP/  операциялық  жүйесі,  процессор 166 МГц; 128 Мб оперативті жады; DVD-дискіні оқу құралы; дыбыстық карта; «тышқан» 

құрылғысы. Браузер: Internet Explorer, Opera. 

Құжат тілі: HTML. 

 

  

1.1 Оқытушы (оқытушылар) туралы мəлімет 

 Мустафина Айгуль Салыховна, аға оқытушы 

Офис: есеп жəне қаржы кафедрасы 

Жұмыс мекен-жайы:  

Жұмыс телефоны:8 (7112) 505424 

Е-mail: aigul.mustafina@inbox.ru  

 

1.2 Пəн туралы мəлімет 

Басқару есебі 

Семестр 15 оқу аптадан жəне 2 апта сессиядан тұрады. 

Бір  аптада  мысалы  3  кредит  сағат  (оқу  үрдісі  кестесі  жəне  жұмыс  оқу  жоспарына сəйкес  ауыстырылады),  əр  кредит-сағат  бір  байланыс  сағаттан  (дəріс  немесе  практика) 

жəне  екі  сағат  оқытушының  жетекшілігімен  студенттің  өзіндік  жұмысынан  (ОЖСӨЖ), 

студенттің өзіндік жұмысынан (СӨЖ) тұрады. 

 

Кредиттің атпаға бөліну кестесі (3 кредит мысалында келтірілген)

 

Сабақтар Өткізу 

уақыты 

Сабақтар 

Өткізу 

уақыты 

Байланыс сағаты 1 

(1 дəріс) 

50 мин. 

ОЖСӨЖ, СӨЖ 

50+50  мин. 

Байланыс сағаты 1 

(1 дəріс) 

50 мин. 

ОЖСӨЖ, СӨЖ 

50+50  мин. 

Байланыс сағаты 2 

(1 практика) 

50 мин. 

ОЖСӨЖ, СӨЖ 

50+50  мин. 

 

Кредит саны – 3 

Өту орны:  № 2 - оқу ғимараты, сабақ кестесі бойынша 

 

Оқу жоспарынан көшірме: 

 

 

Курс  Семестр  Кредит 

саны 

Дəрістер  Семинарлар  ОЖСӨЖ  СӨЖ  Барлығы  Бақылау  түрі 30 


15 

45 


45 

135 


емтихан 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3 Кіріспе 

 

Курстың мақсаты:   

«Басқару есебі » термині соңғы жылдары көп қажеттілікті талап етіп отыр. Басқару 

есебі  мен  талдау  мақсаты-бұл  басшыға  шешім  шығаруға  қажет.  Іскерлік  жұмыстың 

басқару  шешімдері  жоспарлық,  нормативтік,  технологиялық,  есеп,  талдау  мəліметтеріне 

сүйенеді.  Арнайы  əдістер  арқылы  болашақтағы  дамуды  жоспарлау  мен  ішкі  есеп  беру 

мəліметтеріне  сүйене  отырып  басқару  шешімдерін  бағалау  жəне  олардың  орындалуына 

жауапкершілік жүзеге асырылады.  

 

Семестр бойы: Студентің міндетті түрде қабылдап,меңгеретіні:  

Бухгалтерлік  есепте  іс  жүргізуші  студенттерге  арналған  басқару  есебі  жəне  талдау  

курсы  болып  табылады.  Бұл  курсты  оқуда  студент  бухгалтерлік  мəліметтерді  оқи  білу, 

дайындау,  дизайнын  құруға  үйренеді.  Бухгалтерлік  есеп  концепциясы  мен  принциптерін 

дамуын курстың көлемінде оқиды. Басқару есебі жəне талдау курсында аралық қаржылық 

есепте, бухгалтерлік есеп принциптерінен алған білімдерін қолдана отырып, білімдерінің 

базасында қосымша мəселелер қарастырылып, соның ішінде, шығындардың мінез-құлқы, 

жауапкершілік орталығы бойынша есептері қарастырылады. Негізінен басқару шешімдері 

үшін  мəліметтер  дайындауда,  бюджеттеу  процессінде,  жоспарлау  мəселелерінде 

қолданылады.  Қурстың пререквизиттері: «Басқару есебі» курсын оқуда студенттер келесідей 

пəндерден білім болуы қажет: Экономисттерге арналған математика, Микро жəне Макро 

экономика, Информатика, Экономикалық теория, хұқық негіздері, қаржы негізі, 

менеджмент пен маркетингті, бухгалтерлік есеп принциптерін, аралық қаржылық есепті, 

ілгеріленген қаржылық есепті. 

Курстың постреквизиттері: «Басқару есебі» курсы қаржылық есеп, қаржылық талдау 

пəндерін оқу бойынша негіз бола алады.  Білім беру əдістемесі:  Білім беру тəжірибелік істерін жəне алынған білімдерін 

бекітетін, негізгі оқу материалдарының мазмұнын бере алатын семинарлық жəне 

лекциялық сабақтар түрінде жүргізіледі. Студенттерді бақылау жеке семестрлік 

тапсырмалар жəне олардың қорғалуы негізінде, ауызша жауап беру арқылы, электрондық 

оқулықтардағы тесттер, есептерді тікелей шешу түрінде жүзеге асырылатын болады. 

  

3. «Басқару есебі»   пəнінің жұмыс бағдарламасы– (SILLABUS)  

1 тақырып 

1 кредит сағат  

№ 1 дəріс 

Тақырып: Басқару есебі туралы жалпы түсінік 

Дəрістің мазмұны: Басқару есебінің маңызды объектілері ретіндегі шығынлар 

орталықтары, пайда орталықтары жəне жауапкершілік орталықтары Басқару процессіндегі : жоспарлаудағы, бақылау мен реттеудегі талдаушы- бухгалтер ролі Басқарудағы 

өндірістік есеп жəне оның маңызы. Өндірістік есептің мəні, мақсаттары жəне міндеттері. 

Өнімнің өзіндік құнын басқару негізі ретіндегі өндірістік есеп. Өндірістік есептің 

мазмұны: өндіріс шығындарының жиынтық есебі, өнімнің өзіндік құнын калькуляциялау. Əдебиет: 1.Назарова В.Л.,…Управленческий учет, Экономика. Алматы, 2004 г. стр.6-57 

2.Хорнгрен Ч.Т., Фостер Дж. Бухгалтерский учет: Управленческий аспект (Перевод с англ  

под.ред. Я.В Соколова) М.Фин. и стат., 2002, 7-87 

3.Энтони Р., Рис Д., Учет: ситуации и примеры. М.Фин. и стат. 2001, 269-310 Техникалық  оқу  құралдары:  лекция  (конспект),  жазбаша  жинақ  материалдары, 

реферат, интернет материалдары 

ОЖСӨЖ  мазмұны:  басқару  есебінің  қолдану  сферасы;  Басқару  есебінің  қағидаттары; 

Басқару жəне қаржы есебінің салыстырмалы мінездемелері  

Əдебиет: 1.Назарова В.Л.,…Управленческий учет, Экономика. Алматы, 2004 г. стр.6-57 

2.Хорнгрен Ч.Т., Фостер Дж. Бухгалтерский учет: Управленческий аспект (Перевод с англ  

под.ред. Я.В Соколова) М.Фин. и стат., 2002, 7-87 

СӨЖ мазмұны: Қаржылық жəне басқару есебінің  қысқаша салыстырмалы мінездемесін 

құру қажет: Əдебиет: 1.Назарова В.Л.,…Управленческий учет, Экономика. Алматы, 2004 г. стр.6-57 

2.Хорнгрен Ч.Т., Фостер Дж. Бухгалтерский учет: Управленческий аспект (Перевод с англ  

под.ред. Я.В Соколова) М.Фин. и стат., 2002, 7-87 

3.Энтони Р., Рис Д., Учет: ситуации и примеры. М.Фин. и стат. 2001, 269-310 

 

2 кредит сағат  

№ 2 дəріс 

Тақырып: Басқару есебі туралы жалпы түсінік 

Дəрістің  мазмұны: Басқару есебінің мағынасы, оның мəні, мақсаттары жəне міндеттері. 

Бухгалтерлік информацияны пайдаланушылар. Басқару жəне қаржылық есеп жүйелерінің 

салыстырмалы  сипаттамасы:  қойылатын  талаптар,  информациялардың  анықталығы,  есеп 

көлемі,  қорыиынды  есепті  тапсыру  жиелігі.  Шешімдер  қабылдаудағы  басқару  есебінің 

ролі. Басқару процесі: жоспарлау, бақылау,реттеу, ұйымдастыру, ынталандыру.  

Əдебиет: 

1.Назарова.В.Л.,...Басқару есебі,Экономика,Алматы,2004ж 6-57бет. 

2.Хоригрен.Ч.Т.,Фостер.Дж.Бухгалтерлік есеп.Басқару аспекті Ағыл.тіл.ауд 

.под.ред.Л.В.Локалова.М Фин жəне Стат.,2002,7-8бет.      

3.Энтони.Р.,Д сур.Есеп жағдай мен мысал.Фин жəне Стат.2001,269-310. 

ОЖСӨЖ мазмұны:əр түрлі топтар бойынша жіктелетін шығындарды анықтау:  

 

Əдебиет: 

1.Назарова В.Л.,…Управленческий учет, Экономика. Алматы, 2004 г. стр.6-57 

2.Хорнгрен Ч.Т., Фостер Дж. Бухгалтерский учет: Управленческий аспект (Перевод с англ  

под.ред. Я.В Соколова) М.Фин. и стат., 2002, 7-87 

3.Энтони Р., Рис Д., Учет: ситуации и примеры. М.Фин. и стат. 2001, 269-310 СӨЖ мазмұны:шешімдерді қабылдаудағы бухгалтер-аналитиктің ролі басқару  

 

3 кредит сағат  

№ 1 практикалық сабақ 

Тақырып: Басқару есебі туралы жалпы түсінік 

Практикалық  сабақ  мазмұны:  Басқару  есеп-  бухгалтерлік  есеп  жүйесінің  элементі 

ретінде.  Қаржылық  жəне  басқару  есеп  –  ақпараттық  байланыстың  түрлері  .  Басқару 

есептің «контроллинг»-те алатын орны.  

Əдебиет: 

1.Назарова В.Л.,…Управленческий учет, Экономика. Алматы, 2004 г. стр.6-57 2.Хорнгрен Ч.Т., Фостер Дж. Бухгалтерский учет: Управленческий аспект (Перевод с англ  

под.ред. Я.В Соколова) М.Фин. и стат., 2002, 7-87 

3.Энтони Р., Рис Д., Учет: ситуации и примеры. М.Фин. и стат. 2001, 269-310 

ОЖСӨЖ мазмұны:Басқару шешімін қабылдау мен қалыптастырудың ақпараттық ортасы 

Əдебиет: 

1.Назарова В.Л.,…Управленческий учет, Экономика. Алматы, 2004 г. стр.6-57 

2.Хорнгрен Ч.Т., Фостер Дж. Бухгалтерский учет: Управленческий аспект (Перевод с англ  

под.ред. Я.В Соколова) М.Фин. и стат., 2002, 7-87 

3.Энтони Р., Рис Д., Учет: ситуации и примеры. М.Фин. и стат. 2001, 269-310 СӨЖ мазмұны: тақырып бойынша глоссарий құрастыру 

Əдебиет: 

 1.Назарова В.Л.,…Управленческий учет, Экономика. Алматы, 2004 г. стр.6-57 

2.Хорнгрен Ч.Т., Фостер Дж. Бухгалтерский учет: Управленческий аспект (Перевод с англ  

под.ред. Я.В Соколова) М.Фин. и стат., 2002, 7-87 

3.Энтони Р., Рис Д., Учет: ситуации и примеры. М.Фин. и стат. 2001, 269-310 

 

2 тақырып 

4кредит сағат  

№ 3 дəріс 

Тақырып: Басқару есебіндеігі шығындардың жіктелуі 

Дəрістің мазмұны: 

Шығын есебінің даму əдісі. Шығын туралы түсінік, олардың жіктелуі. 

Өндіріс  шығындары.  «Шығындар»  мен  «жұмсалған  қаражат»  түсінігі.  Кəсіпорынның 

бөлімдері мен басқа бөлімшелері бойынша, өндірістік цехтар бойынша, шығынның пайда 

болу жері бойынша шығындарды топтастыру. 

 Шығындарды  өнім  түрі  бойынша  топтастыру.  Калькуляциялау  бабы  бойыеша  жəне 

экономикалық бірыңғай элемент бойынша шығындарды топтастыру. 

Бдасқару  есебінің  мақсатына  байланысты  шығындарды  топтастыру.  Өнімнің    өзіндік 

құнының  есебі  бойынша  шығындардың  жіктелуі:  кірген  жəне  шыққан,  тікелей  жəне 

жанама,  басты  жəне  қосымша,  кезең  жəне  өндірістік  шығындар,  бір  элементті  жəне 

кешенді, ағымдағы жəне бір уақытылы.  

Əдебиет: 

1.Назарова В.Л.,…Управленческий учет, Экономика. Алматы, 2004 г. стр.58-85 

2.Хорнгрен Ч.Т., Фостер Дж. Бухгалтерский учет: Управленческий аспект (Перевод с англ  

под.ред. Я.В Соколова) М.Фин. и стат., 2002, 21-40 

3.Энтони Р., Рис Д., Учет: ситуации и примеры. М.Фин. и стат. 2001, 281-336  

ОЖСӨЖ мазмұны: 

Шығындардың жіктелуі: 

- Өндірістік процестегі экономикалық ролі бойынша; 

- Өнімнің өзіндік құнын қосу боынша əдіс; 

- Өндіріс көлемінің өзгеруіне байланысты; 

- Басқару тапсырмасына байланысты; Əдебиет: 

 1.Назарова В.Л.,…Управленческий учет, Экономика. Алматы, 2004 г. стр.58-85 

2.Хорнгрен Ч.Т., Фостер Дж. Бухгалтерский учет: Управленческий аспект (Перевод с англ  

под.ред. Я.В Соколова) М.Фин. и стат., 2002, 21-40 

3.Энтони Р., Рис Д., Учет: ситуации и примеры. М.Фин. и стат. 2001, 281-336  

СӨЖ мазмұны: Шығынның жəне жұмсалған қаражаттың айырмашылығы. 

 

Əдебиет: 

1.Назарова В.Л.,…Управленческий учет, Экономика. Алматы, 2004 г. стр.58-85 


2.Хорнгрен Ч.Т., Фостер Дж. Бухгалтерский учет: Управленческий аспект (Перевод с англ  

под.ред. Я.В Соколова) М.Фин. и стат., 2002, 21-40 

3.Энтони Р., Рис Д., Учет: ситуации и примеры. М.Фин. и стат. 2001, 281-336 

5 кредит сағат  

№ 4 дəріс 

Тақырып: Басқару есебіндеігі шығындардың жіктелуі 

  Дəрістің мазмұны: Шығын түсінігі жіне жіктелуі. Мақсаты, тапсырыстың жіктелуі жəне 

олардың  басты  бағыттары.    Өзіндік  құнын,  кірісті,  запас  бағасын  анықтау  мақсатында 

шығынның  жіктелуі.  Кеткен,  қосымша,  тіке,  кешенді,  басты  шығындар;  өндірістік, 

өндірістік  емес  шығындар.  Өндірістің  жауапты  орталығы,  шығынның  пайда  болу  жері, 

элемент бойынша шығындарды топтастыру. 

Өзіндік  құнын  қосу  тəсілі  бойынша 

шығындардың  құрамы.  Калькуляциялау  бабы.  Басқару  есебін  қабылдау  үшін 

шығындардың жіктелуі. Реттеу жəне тексеру үшін шығындардың жіктелуі..  Əдебиет: 

1.Назарова В.Л.,…Управленческий учет, Экономика. Алматы, 2004 г. стр.58-85 

2.Хорнгрен Ч.Т., Фостер Дж. Бухгалтерский учет: Управленческий аспект (Перевод с англ  

под.ред. Я.В Соколова) М.Фин. и стат., 2002, 21-40 

3.Энтони Р., Рис Д., Учет: ситуации и примеры. М.Фин. и стат. 2001, 281-336 

ОЖСӨЖ мазмұны: Шығындардың жіктелуі бойынша есептер шығару.  

Есеп   Кəсіпорынның тұрақты шығындары 1000$ мезгіліне сай  болса,ал ауыспалы 

шығындар белглі бір өнімнің  0,1$ құрайды.  Т/К : Мезгілге сай өндірістің көлеміне байланысты өзіндік құн үлесіндегі жалпы жəне 

толық шығындарды есептеу. 

Өндірілген өнім 

көлемі (бірлік) 

Өнімнің 

тұрақты 


шығ/ры($) 

Жалпы 


ауыспалы 

шығ/р 


Толық 

шығын/р 


     ($) 

1 өнімге 

кететін 

ауыс.шығ/

р 

1 өнімге кет.тұрақт

ы шығ/р 


Өнімнің 

өзіндік 


құны/ң 

үлесі 


1000 

1000 


100 

1100 


0,1 

0,1 5000 

1000 


500 

1500 


0,1 

0,2 


0,3 

10000 


1000 

1000 


2000 

0,1 


0,1 

0,2 


 

                       *1 өнімге кететін ауыспалы шығындар = жалпы ауыспалы шығ/р  өнім 

бірлігіне 

       *1 өнімнің тұрақты шығ/ры = тұрақты шығындарөнім бірлігіне 

       *  өнімнің өзіндік құнының үлесі = 1 өн/ң  ауыспалы шығ/ры+1өн/ң тұрақты 

шығ/ры 

Əдебиет: 

1.Назарова В.Л.,…Управленческий учет, Экономика. Алматы, 2004 г. стр.58-85 

2.Хорнгрен Ч.Т., Фостер Дж. Бухгалтерский учет: Управленческий аспект (Перевод с англ  

под.ред. Я.В Соколова) М.Фин. и стат., 2002, 21-40 

3.Энтони Р., Рис Д., Учет: ситуации и примеры. М.Фин. и стат. 2001, 281-336 СӨЖ  мазмұны:  «Шығындар  орталығы»,  «шығындарды  таратушы»,  «шығындардың 

пайда болу жері» ұғымдарын қарастыру. Əдебиет: 

 1.Назарова В.Л.,…Управленческий учет, Экономика. Алматы, 2004 г. стр.58-85 

2.  Хорнгрен  Ч.Т.,  Фостер  Дж.  Бухгалтерский  учет:  Управленческий  аспект  (Перевод  с 

англ  под.ред. Я.В Соколова) М.Фин. и стат., 2002, 21-40 

3.Энтони Р., Рис Д., Учет: ситуации и примеры. М.Фин. и стат. 2001, 281-336 

6кредит сағат  

№ 2практикалық сабақ  

Тақырып: Басқару есебіндеігі шығындардың жіктелуі 


Практикалық сабақ мазмұны: Өндірістік шығындар: тікелей , материалдық, еңбекақыға 

тікелей шығындар;жалпы өндірістік шығындар. Кезеңдік шығындар: жалпы жəне 

əкімшілік, жүзеге асыру , проценттік шығындар. 

Əдебиет: 

1.Назарова В.Л.,…Управленческий учет, Экономика. Алматы, 2004 г. стр.58-85 

2.Хорнгрен Ч.Т., Фостер Дж. Бухгалтерский учет: Управленческий аспект (Перевод с англ  

под.ред. Я.В Соколова) М.Фин. и стат., 2002, 21-40 

3.Энтони Р., Рис Д., Учет: ситуации и примеры. М.Фин. и стат. 2001, 281-336 

ОЖСӨЖ мазмұны:Тақырып бойынша есептер шығару.

 

Əдебиет: 

 1.Хорнгрен  Ч.Т.,  Фостер  Дж.  Бухгалтерский  учет:  Управленческий  аспект  (Перевод  с 

англ  под.ред. Я.В Соколова) М.Фин. и стат., 2002, 21-40 

СӨЖ мазмұны: Шығынның жағдайы жəне функциясы.

 

Əдебиет: 

Назарова В.Л.,…Управленческий учет, Экономика. Алматы, 2004 г. стр.58-85  

3 тақырып 

7кредит сағат  

№ 5 дəріс 

Тақырып: Өндірістік шығындар есебін ұйымдастыру 

Дəрістің мазмұны: Өндірістік  есеп шоттарына түсініктеме.Жауапты орталық, 

калькуляциялау объектісі, шығынның пайда болу жері бойынша ұйымның шоты. Əдебиет: 

1.Назарова В.Л.,…Управленческий учет, Экономика. Алматы, 2004 г. стр.86-100 

2.Хорнгрен Ч.Т., Фостер Дж. Бухгалтерский учет: Управленческий аспект (Перевод с англ  

под.ред. Я.В Соколова) М.Фин. и стат., 2002, 21-40 

3.Энтони Р., Рис Д., Учет: ситуации и примеры. М.Фин. и стат. 2001, 281-336 

ОЖСӨЖ мазмұны: 

Есеп 1200,0 мын тонна шикізат дайындалды, олардың ішінен  800,0 мын екінші бөлімшеге 

жіберілді . 

Екінші бөлімше : 

            Екінші бөлімшенін қалдықтары – 1000,0 бірлік 200 мын тонна . 

             Екінші бөлімшенін шығындары – 1500,0 мын тонна . 

Қосымша шығындары – 300,0 мын тонна. 

Дайындалды – 8000 мын  бірлік . 

Үшінші бөлімшеге жіберілді : Сальдо 2000 мын бірлік  450 мын тонна үшін . 

Үшінші бөлімшенін шығындары  950 мын тонна . 

Дайындалды – 100 000 мын бірлік.  

45 мын тоннаға  (побочный) өнім түсті . 

Шығынның (өзіндік құн) концепциясын ұғыну. СӨЖ мазмұны: Өндірістік шығынның элементтерін ұғыну.  

Əдебиет: 

1.Хорнгрен Ч.Т., Фостер Дж. Бухгалтерский учет: Управленческий аспект (Перевод с англ  

под.ред. Я.В Соколова) М.Фин. и стат., 2002, 41-67 

 

8 кредит сағат  № 6 дəріс 

Тақырып: Өндірістік шығындар есебін ұйымдастыру 

 Дəрістің  мазмұны:  Өндіріс  шығындар  есебінің  құжат  айналымы.  Өңделген  кесте-

материалдық жұмсаулардың шығындарды анықтау, амортизация есебі, қосымша өндіріске 

шығындарды  бөлу.  Өндірістік  шығындарға  мəлімет  бойынша  регистрлер,  «Цех  бойынша 

шығын» ведомості.  


Əдебиет: 

1.Назарова В.Л.,…Управленческий учет, Экономика. Алматы, 2004 г. стр.86-100 

2.Хорнгрен Ч.Т., Фостер Дж. Бухгалтерский учет: Управленческий аспект (Перевод с англ  

под.ред. Я.В Соколова) М.Фин. и стат., 2002, 21-40 

3.Энтони Р., Рис Д., Учет: ситуации и примеры. М.Фин. и стат. 2001, 281-336 


Каталог: dmdocuments
dmdocuments -> Қазақ филологиясы кафедрасы
dmdocuments -> Айса байтабынов эпик жыршы
dmdocuments -> Мүхамбетқалиев С., Ахметов К.Ғ, Ғабдуллин Х. А. Байүлы мен Жетіру және Төре, Төлеңгіт
dmdocuments -> Көпбаева М. Р. ф.ғ. к., М. Әуезов атындағы Оңтүстік
dmdocuments -> Н. С. Тілеуханов
dmdocuments -> Т.ӘЛімқҰловтың «Қараой» ӘҢгімесіндегі махамбет тұЛҒасы акбулатова С. Б
dmdocuments -> Батыс қазақстандық КҮй дәСТҮрін әлемге мойындатқан қҰрманғазы рухы с. Ә. Күзембай
dmdocuments -> Кафедрасының отырысы шешімімен бекітілген. Педагогикалық жоғары оқу орындарының студенттеріне арналған. Орал, 2011

жүктеу 1.05 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
©emirb.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет