Семинар сабақтары 15 сағатPdf просмотр
бет7/9
Дата22.04.2017
өлшемі1 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

                                               4 Тапсырма  

 

1. Фирманың есеп саясатында ТМЗ орта бағалау 

əдісімен бағаланады деп анықталған:               

Түскені: 

01.02 

     2000 дана.  100 теңгеден. 09.02 

    520 дана.  105 тенгеден. 

18.02         Шығындалғаны: , дана. 

 

  

 

  

1400 


 

 

  

 

 1300 

 

  

 

  

1200 


 

 

  

 

 1100 

 

47 


Түскені : 

05.03 


800 дана   115 тенгеден. 

22.03 


600 дана  125 тенгеден 

15.04           Шығындалғаны:, дана. 

 

 

 1210 

 

  

1220 


 

 

 1230 

 

  

1240 


    14.05           Шығындалғаны:, дана. 

420 


440 

460 


480 

 Түскені : 

10.06       1000 дана  110 тенгеден  

 

  

 

           24.06           Шығындалғаны:, дана. 

 

760  

770 


 

730 


 

740 


              ТМЗ қалдығын табу керек        

 

  

 

                                                5 Тапсырма  

 

1. Фирманың есеп саясатында ТМЗ ФИФО əдісімен бағаланады деп анықталған:               

 

  

 

  

2. Есепті  4 тапсырманың шартымен шығару керек . 

 

 

  

 

                                                    6 Тапсырма. 

 

1. Фирманың есеп саясатында ТМЗ ЛИФО əдісімен бағаланады деп анықталған:               

 

  

 

  

2. Есепті  4 тапсырманың шартымен шығару керек . 

 

 

  

 

7 Тапсырма. 

 

1.Фирма жабдық сатып алды. Сатып алушы алғысы келеді , мың т. 

 

 1500,0 

 

 1200,0 

 

 1600,0 

 

 1800,0 

 

2.Ағымдағы құны , мың т.  

1400,0 


 

1400,0 


 

1400,0 


 

1400,0 


 

3.Сатып алушы ұсынды, мың т. 

 

1300,0 


 

1100,0 


 

1200,0 


 

1300,0 


 

4.Жеткізу шығындары,мың т. 

 

80,0 


 

60,0 


 

50,0 


 

30,0 


 

5.Шығындарды төлеу  (алымдар, баж ) , мың т. 

 

20,0 


 

30,0 


 

25,0 


 

40,0 


 

48 


 

6.Сатып алынған жабдықты қандай құнмен есепке 

алатындығын табу керек. 

 

  

 

                                                8 Тапсырма. 

 

1.Фирма  ғимараты бар жер учаскесін сатып алды ,  мың т. 

   Здание подлежит сносу , т.к. сделка совер- 

   шается с целью приобретения земли 

 

 160,0 

 

 180,0 

 

 150,0 

 

 170,0 

 

2.Жылжымайиын мүлік бойынша агентке төленді, мың .т. 

 

8,0  

9,0 


 

7,0 


 

6,5 


3.Келісім шарт жасаған заңгерге төледі, 

мың .т. 


 

3,0 


 

2,5 


 

3,5 


 

2,8 


 

4.Ғимаратты бұзу шығындары ,мың  т. 

 

10,0 


 

11,0 


 

12,0 


 

8,0 


5.Ғимаратты бзудан түскен жарамды материалдар,  

мың т. 


 

3,0 


 

2,5 


 

4,0 


 

5,0 


6.Жер учаскесін тазарту шығындары, мың т. 

 

5,0  

4,0 


 

2,5 


 

3,0 


7.Жер учаскесінің алғашқы бағасын тауып, 

қабылдау қажет, мың т. 

 

 

  

 

 9 Тапсырма . 

 

1. Бұрын пайдалануда болған ғимарат сатып аламыз:    Алғашқы құны ,  мың т. 

 

   Қалдық құны , мың т.    

   Жинақталған тозуы , мың т. 

 

 

1500,0  

1000,0 


 

500,0 


 

 

1200,0  

1000,0 


 

200,0 


 

 

1300,0  

1000,0 


 

300,0 


 

 

1400,0  

1000,0 


 

400,0 


2.Сатып алынған ғимараттың келісім құны , мың т. 

 

1200,0  

900,0 


 

1100,0 


 

1300,0 


3.Ғимаратты қабылдау, мың т. 

 

  

 

  10 Тапсырма . 

 

49 


 

1.Фирма өзінің күшімен гараж салады:  Құрылыс 

шығындары : 

                      материалдар,  мың т. 

                      еңбек ақы , мың т. 

                      Əлеуметтік салық  ( 19% ) 

                      Əлеуметтік қам-ру   ( 1,5% ) 

 

  

1200,0 


800,0 

 

  

1300,0 


900,0 

 

  

1100,0 


950,0 

 

  

1000,0 


830,0 

 

          Басқа жақтардың қызметтері, мың т.                  

        Өз транспортымыздың қызметі, мың т  

 

300,0 


 

150,0 


 

350,0 


 

180,0 


 

280,0 


 

160,0 


 

410,0 


 

140,0 


        Үстеме шығындары  

        (10% материалдар шығынына  ),  мың т. 

 

 

  

 

 2.Салынған гаражды қабылдап алу,  мың т. 

 

  

 

 3.Бір жылдан кейін гараждың құны ағымды құнға 

дейін жеткізілді (бағалау өсуге қарата жүргізілді ),  

мың т. 

 

  100,0 

 

  

300,0 


 

 

200,0  

 

150,0  

 11 Тапсырма . 

 

1.Амортизация сомасының жыл сайынғы сомасын анықтау қажет:  

негізгі құралдардың алғашқы құны , мың т. 

 

 жойылу құны ,  мың т.  

 пайдалы қызмет көрсету жылы, лет 

 

 

 130,0 

 

10,0  

12 


 

 

 180,0 

 

12,0  

10 


 

 

 120,0 

 

11,0  

  

 

150,0  

9,0 


 

2.Ай сайыеғы  амортизация сомасын есептеу   

 

  

 

12 Тапсырма . 

 

1.Фирманың есеп саясатында  амортизация есептеудің бірқалыпты əдісі анықталған:   

 

  

 

 2.Жыл сайынғы амортизация сомасын есептеу 

қажет, егер ғимраттың алғашқы бағасы  мың тенге : 

    

 

   Жойылу құны .  мың т.     

   Қызмет көрсету жылы  , жыл  болса  

 

 

 120,0 

 

8,0  

20 


 

 

 110,0 

 

5,0  

20 


 

 

 100,0 

 

4,0  

20 


 

 

 130,0 

 

9,0  

20 


 

50 


 

3.10 жыл өткеннен кейін кəсіпорынның қызмет түрі 

өзгерді, сондықтан пайдалы қызмет көрсету жылы 

мен жойылу құны қайтадан қарастырылды:  

 Жаңа пайдалы қызмет көрсету жылы, жылы  

 

  Жойылу құны, мың т.  

 

  

 

15  

10,0 


 

 

  

 

15  

8,0 


 

 

  

 

15  

6,0 


 

 

  

 

15  

10,0 


4.Өзгерген мəліметтерді ескере отырып, жыл 

сайынғы  амортизация сомасын есептеу;  

 

 

  

 

13 Тапсырма  

 

11.Фирманың есеп саясатында  амортизация есептеудің өндірістік  əдісі анықталған: 

 

  

 

2.Жабдық техникалық құжатына сəйкес  20 мың сағат жұмыс жасайды. 

 

  

 

 3.Жабдықтың алғашқы құны , мың т. 

 

1200,0  

1300,0 


 

1400,0 


 

1100,0 


 

4.Жойылу құны,  мың т. 

 

10,0 


 

12,0 


 

14,0 


 

10,0 


 

5.Амортизация нормасын анықтау қажет 

( т/сағат ) 

 

  

 

  

6.Кезең ішінде жабдық мынандай жұмыс жасады  , 

сағат 

 

 200 

 

 300 

 

 250 

 

 350 

 

7.Жұмыс жасаған кезеңге жұмыс жасаған сағатын ескере отырып, амортизация есептеу керек:  

 

  

 

 14 Тапсырма  

 

1. Фирманың есеп саясатында  амортизация есептеудің қалдықты азайту  əдісі анықталған: 

 

  

 

 2. Жабдықтың алғашқы құны , мың т.                               

Жойылу құны,  мың т. 

   Бірқалыпты амортизация есептеу нормасы  10% 

   Қызмет ету мерзімі  5 жыл 

 

80,0 


5,0 

 

95,0 6,0 

 

85,0 3,0 

 

100,0 5,0 

 

3. Қалдықты азайту  əдісін пайдаланып, амортизация есептеу  

 

  

 

 15 Тапсырма  

 

 

51 


 

1. Фирманың есеп саясатында  амортизация 

есептеудің кумулятивті  əдісі анықталған:  

 Жабдықтың алғашқы құны , мың т.                               

Жойылу құны,  мың т. 

   Бірқалыпты амортизация есептеу нормасы  10% 

   Қызмет ету мерзімі  5 жыл 

 

  

100,0 


2,0 

 

  

 

120,0 5,0 

 

  

125,0 


3,0 

 

  

130,0 


4,0 

2. Есеп коэффициентін анықтау  

   ( кумулятивтік сан ) 

 

  

 

  

3. Кумулятивтік   əдісін пайдаланып, амортизация 

есептеу 

 

  

 

 16 Тапсырма . 

 

 Амортизация есептеу бойынша бухгалтерлік   проводкалар беру :   

 

  

 

  

        1.   магазин бойынша 

 

 

  

        2.  библиотекалық қор бойынша 

 

 

  

        3.  Бала бақша бойынша 

 

 

  

        4. Фирманың офисі бойынша 

 

 

  

        5.  Жер участкісі бойынша 

 

 

  

        6.  Касса аппараты бойынша 

 

 

  

        7.  Компьютер бойынша ( бухгалтерия ) 

 

 

  

        8. Аяқталмаған құрылыс бойынша 

 

 

  

        9. Өнім беретін мал бойынша 

 

 

  

        10. Музейлік құндылықтар бойынша 

 

 

  

 

17 Тапсырма  

1.Фирма арендаға құрылғы  берді , мың т. 

60,0 

80,0 


70,0 

85,0 


 2. Ай сайынғы  арендалық төлем ,  мың т. 

10,0 


8,0 

15,0 


18,0 

3.Фирма ай сайын амортизация есептейлі,  мың т. 

1,0 

2,0 


2,0 

3,0 


4. Ай соңында  арендалық  төлем алынды ,   

    мың т.      

 

 

  

 

5. Ай ішінде арендадан алынған табысты анықтау ,  мың т. 

 

  

 

 18 Тапсырма  

1.Фирма арендаға жабдық алды,  мың т 

80,0 

100,0 


120,0 

90,0 


2.Арендалық төлем жабдық құнының   10% -н 

құрайды   

 

 

  

3. Жабдық өндірістік мақсатта қолданылады  

 

 

  

4.Фирма арендалық төлемді аванс ретінде 6 ай 

ішінде төледі 

 

  

 

  

52 


5. Айлық арендалық төлем шығындарын  

мойындауды көрсету  

 

 

  

 

19 Тапсырма  

1. Жөндеуге материалдар шығындалды : 

              офисті,  мың т. 

              магазинді,  мың т. 

              Өндірістік жабдықты , мың т 

 

95,0 100,0 

230,0 


 

90,0 


120,0 

210,0 


 

83,0 


45,0 

190,0 


 

85,0 


60,0 

200,0 


2.Жөндеуге қатысқан жұмысшыларға еңбек ақы 

есептелді: 

             офисті,  мың т. 

             магазинді ,  мың т. 

            Өндірістік жабдықты , мың т 

 

240,0 180,0 

160,0 


 

180,0 


200,0 

100,0 


 

190,0 


150,0 

140,0 


 

230,0 


160,0 

150,0 


3. Əлеуметтік салық  

       жəне əлеуметтік қамсыздандыру  (1,5% )  

 

 

  

4. Есептелген еңбек ақыдан 10% устеме шығындар 

есептелді, мың т 

 

  

 

 5.Жөндеу құнын анықтау: 

              офистің,  мың т. 

              магазиннің,  мың т. 

              Өндірістік жабдықтың, мың т 

 

 

  

6. Өндірістік жабдықтың жөндеуі капиталдық 

жөндеу болып саналып, оның құны өндірістік 

жабдықтың алғашқы құнының өсуіне алып 

барылады , мың т  

 

  

 

  20 Тапсырма  

 

1.Фирма жабдық сатады , 

   Алғашқы құны ,  мың т. 

   Тозуы ,  мың т. 

 

1200,0 


800,0 

 

1400,0 900,0 

 

1300,0 700,0 

 

1500,0 900,0 

2.Жабдық мынандай сомаға сатылды, мың т. 

600,0 

800,0 


900,0 

800,0 


3.Шыққан жабдық бойынша қайта бағалау есептен 

шықты  


 

130,0 


 

200,0 


 

140,0 


 

180,0 


4.Сатылған жабдық бойынша түсім фирманың  

ағымдағы шотына  қабылданды , мың т. 

 

 

  

5. Кезеңнің соңына сатылған  шыққан мүлік 

бойынша нəтиеже анықталды,  мың т. 

 

  

 

 

 

Варианттар Шарты  

 

53 


                              

 1 Тапсырма . 

1.Физикалық тұлға  «А», «В», «С» ЖШС  «Арман»  

ашады: 

 Жарғыға сəйкес олар  мынандай көлемде жарғылық капитал құрастырады,мың тенге  

  Үлестері  «А»  50%  нақты ақшамен  

             «В»  25%  офис 

             «С»  25%  есеп айырысу шотпен                              

 

 

  500,0 

 

  

800,0 


 

 

  

 

 600,0  

 

 1000,0 

2.Жарияланған   капиталға праводкілер беру  

 

 

  

3.Алғашқы   баланс ашу  

 

 

  

4.ЖШС «Арман» құрылғы сатып алды, мың тенге. 

1500,0 

1300,0 


1200,0 

1300,0 


5.Төлей алмай ьанктен несие алды  

1500,0 


1300,0 

1200,0 


1300,0 

6.Операцияларды шоттарда көрсету  

 

 

  

7.Құраушы  «А» несиені өз қаржысы есебінен төледі   

1500,0 

 

1300,0  

1200,0 


 

1300,0 


8.Материалдар сатып алынды 

    70,0 

  100,0 

    60,0 

    90,0 

9.Материалдар төленді  

 

 

  

10.Шоттарға операцияларды жазу  

 

 

  

11.Айналымдарды есептеп, шоттар бойынша 

қалдықтарды табу 

 

  

 

12.Айналым  ведомостысын құру   

 

  

13.Баланс құру  

 

 

  

 2Тапсырма . 

 

1.Шығыс  кассалық  ордер:      бланкілер сатып алу үшін, т 

 

 340 

 

 500 

 

 720 

 

 300 

2. Шығыс  кассалық  ордер:    

 канцтоварлар сатып алу үшін, т. 

 

180  

200 


 

280 


 

150 


3. Кіріс  кассалық  ордер: 

    чек бойынша еңбек ақы төлеу үшін, мың т. 

 

55,0 


 

100,0 


 

68,0 


 

72,0 


4. Кіріс  кассалық  ордер: 

  сынақ кітапшалары үшін , т. 

 

360 


 

430 


 

180 


 

480 


5. Кіріс  кассалық  ордер: 

   оқу залын жөндеу үшін , т. 

 

85200 


 

6300 


 

5800 


 

3100 


6. Кіріс  кассалық  ордер: 

 чек бойынша еңбек ақы төлеу үшін, мың т 

 

240,0 


 

300,0 


 

320,0 


 

280,0 


7. Шығыс  кассалық  ордер: 

   əкімшілік персоналдарына еңбек ақы төлеу үшін, 

т.т. 

 

183,4  

200,5 


 

230,4 


 

180,6 


8. Шығыс  кассалық  ордер: 

   оқытушыларға еңбек ақы төлеу үшін , т.т. 

 

99,6 


 

80,3 


 

68,5 


 

103,8 


9. журнал-ордер 1 жəне   ведомость 1 толтырып, 

қалдық 01.04.05ж. табу керек , т. 

 

5945 


 

6300 


 

3405 


 

8600 


 

54 


                        

                                               3 Тапсырма  

 

 1.Ағымдағы шоттағы кіретін қалдық 01.04.05 жылға, 

мың т. 


 

 

2300,0  

 

1800,0  

 

1500,0  

 

2100,0 2.Нақты ақша өткізу үшін жарнама : 

    түсім, мың т. 

 

100,0 


 

300,0 


 

400,0 


 

150,0 


3.Чек:  кассаға шаруашылық шығындары үшін, мың 

т. 


30,0 

25,0 


60,0 

13,0 


4.Төлем бұйрығы   

   карточкаларға еңбек ақы аудару, мың т. 

 

1200, 


 

1100,0 


 

900,0 


 

1300,0 


5. Төлем бұйрығы: 

   Сатып алушылардан, мың т. 

 

3800,0 


 

4200,0 


 

2800,0 


 

2400,0 


6. Төлем бұйрығы: 

   Казтелеком-ға қызметтер үшін, мың т. 

 

35,0 


 

40,0 


 

83,0 


 

72,0 


7. Төлем бұйрығы: 

    Бат Каз РЭК АҚ-на  электроэнергиясы үшін,  мың 

т. 

 

38,0  

42,0 


 

34,0 


 

18,0 


8. Есептесу қызметі үшін комиссиялық төлем , т. 

230 


230 

230 


230 

9. Төлем бұйрығы: 

   НПФ БТА Курмет-Казахстан –ға міндетті 

зейнетақы жарнасы,  мың т. 

 

 

71,0  

 

83,0  

 

94,0  

 

106,0 11. Төлем бұйрығы: 

     БҚО Салық комитетіне əлеуметтік 

 салық, мың т 

 

150,0  

160,0 


 

180,0 


 

200,0 


12. Төлем бұйрығы: 

БҚО Салық комитетіне:  

     Табысқа салық, мың т. 

 

 50,0 

 

 80,0 

 

 30,0 

 

 60,0 

13. Төлем бұйрығы: 

     ГКП «Спецавтобаза» -ға ТБО үшін, мың т. 

 

4,4  

4,6 


 

4,7 


 

4,8 


 

14. Есептесу қызметі үшін комиссиялық төлем , т. 

230 

230 


230 

230 


15. Төлем бұйрығы: 

     ПМК «Уральскстрой»-ға  

     Жөндеу үшін алдын-ала төлем , т.т. 

 

 200,0 

 

 300,0 

 

 250,0 

 

 500,0 

16. Төлем бұйрығы: 

     ТОО «Шебер»-ге техникалық қызмет көрсеткені 

үшін, мың т. 

 

14,0 


 

16,0 


 

15,0 


 

20,0 


17. Сəуір айына банк көшірмесін жасау  

 

  

 

18.Журнал-ордер 2 жəне  ведомость 2 жасау   

 

  

19.Бастапқы қалдықты табу  

 

 

  

 


Каталог: dmdocuments
dmdocuments -> Қазақ филологиясы кафедрасы
dmdocuments -> Айса байтабынов эпик жыршы
dmdocuments -> Мүхамбетқалиев С., Ахметов К.Ғ, Ғабдуллин Х. А. Байүлы мен Жетіру және Төре, Төлеңгіт
dmdocuments -> Көпбаева М. Р. ф.ғ. к., М. Әуезов атындағы Оңтүстік
dmdocuments -> Н. С. Тілеуханов
dmdocuments -> Т.ӘЛімқҰловтың «Қараой» ӘҢгімесіндегі махамбет тұЛҒасы акбулатова С. Б
dmdocuments -> Батыс қазақстандық КҮй дәСТҮрін әлемге мойындатқан қҰрманғазы рухы с. Ә. Күзембай
dmdocuments -> Кафедрасының отырысы шешімімен бекітілген. Педагогикалық жоғары оқу орындарының студенттеріне арналған. Орал, 2011


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет