Сақтау мерзімдерін көрсете отырып, мемлекеттік және мемлекеттік емес ұйымдар қызметінде жасалатын үлгілік құжаттар тізбесін бекіту туралыжүктеу 1.09 Mb.
Pdf просмотр
бет2/11
Дата19.04.2017
өлшемі1.09 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

және тіркеу туралы құжаттар (хаттамалар, эскиздер, 

сипаттаулар, өтінімдер, хабарламалар, шешімдер, 

хат алмасу) 

Тұрақты 


  

64. 


Орталық және жергілікті мемлекеттік басқару 

органдарының үлгілік құрылымдары: 

1) әзірленген және бекітілген орны бойынша; 

Тұрақты 


  

2) басқа да ұйымдарда  

  

Жаңамен 


ауыстырылғанға 

дейін 


  

65. 

Мемлекеттік органның аумақтық органдары - 

мемлекеттік мекемелерінің және ведомстволық 

бағынысты ұйымдарының тізбелері: 

1) әзірленген және бекітілген орны бойынша; 

Тұрақты 


  

2) басқа да ұйымдарда  

3 жыл 

Жаңамен 


ауыстырғаннан 

кейін 


66. 

Басқару аппаратын жетілдіру туралы құжаттар 

(жоспарлар, негіздемелер, есептеулер)  

5 жыл СТК 

  

67. 


Ведомстволық бағынысты ұйымдардың тізімдері, 

тізбелері: 

1) әзірленген және бекітілген орны бойынша; 

Тұрақты 


  

2) басқа да ұйымдарда  

3 жыл 

Жаңамен 


ауыстырғаннан 

кейін 


68. 

Ұйымның штат кестесі, штат кестесіне өзгерістер: 

1) әзірленген және/немесе бекітілген орны 

бойынша; 

Тұрақты 

  

2) басқа да ұйымдарда   

3 жыл 


Жаңамен 

ауыстырғаннан 

кейін 

69. 


Штат кестелерінің жобалары, оларды әзірлеу және 

ондағы өзгертулер жөніндегі құжаттар 

(анықтамалар, ұсыныстар, қорытындылар, 

есептеулер, хат алмасу)  

5 жыл СТК 

  

70. Штаттық орналастыру (қызметкерлердің штаттық-

тізімдік құрамы) 

75 жыл 

  

71. Ұйым қызметкерлерінің іссапарлары туралы 

құжаттар (бағдарламалар, техникалық тапсырмалар, 

тапсырма-жоспарлар, баяндамалар, анықтамалар, 

есептер, хат алмасу)  

5 жыл СТК 

  

72. Лауазымдар номенклатурасы: 

1) әзірленген және бекітілген орны бойынша; 

Тұрақты 

  

2) басқа да ұйымдарда Қажеттілігі өткенге 

дейін 


  

73. 


Лауазымдар лимитін есептеу 

5 жыл СТК 

  

74. 


Лауазымды тұлғалардың құқығы және міндеттері 

туралы ережелер, нұсқаулықтар: 

1) әзірленген және бекітілген орны бойынша; 

Тұрақты 


Жеке қызметкерлер - 

75 жыл 


2) басқа да ұйымдарда 

Қажеттілігі өткенге 

дейін 

  

75. Ұйымның алқалық, атқарушы және басқа 

органдарының мүшелерімен құқықтар және 

міндеттер туралы шарттар  

5 жыл СТК  

Шарттың қолданылу 

мерзімі аяқталғаннан 

кейін 

76. 


Ауысу кезінде жасалған қабылдау-тапсыру актілері, 

оған қосымшалар: 

1) ұйымның басшысында; 

Тұрақты 


  

2) лауазымдық, жауапты және материалдық 

жауапты тұлғалар 

5 жыл 


Лауазымдық, 

материалдық 

жауапты тұлға 

ауысқаннан кейін  

77. 

Авторлық құқық беруге сенімхаттар  Тұрақты 

  

78. Жоғарғы мемлекеттік билік органдарына, жергілікті 

мемлекеттік басқару органдарына жоғарғы тұрған 

ұйымдарға берілетін негізгі (салалық, бейінді) 

қызмет туралы құжаттар (талдамалық шолулар, 

баяндамалар)  

Тұрақты 


Жедел-шаруашылық 

мәселелері бойынша 

- 5 жыл 

79. 


Құрылымдық бөлімшелердің ұйымның 

басшылығына ұсынатын құжаттары (баяндамалар, 

шолулар, жиынтық мәліметтер, қызметтік жазбалар, 

анықтамалар, мәліметтер)  

5 жыл СТК 

  


80. 

Әкімшілік-ұйымдастырушылық қызмет туралы 

құжаттар (анықтамалар, баяндамалық және 

қызметтік жазбалар, алқалы және атқарушы 

органдар қараған мәселелердің тізбелері, 

жоспарлар, проспектілер, отырыстардың күн 

тәртіптері, акционерлер жиналыстарының күн 

тәртібіне ұсыныстар, жедел мәліметтер, хат алмасу 

және басқа құжаттар) 

5 жыл СТК 

  

81. 


Wеb-site (Веб-парақшаларды) әзірлеу және қолдау 

бойынша құжаттар (ұйымның міндеттері, 

функциялары, құрылымы туралы мәліметтер, хат 

алмасу)  

5 жыл СТК 

  

82. Ұйымның және оның бөлімшелерінің тарихы 

жөніндегі құжаттар (тарихи және тақырыптық 

анықтамалар, шолулар, бұқаралық ақпарат 

құралдарындағы жарияланымдардың топтамасы, 

фотофоноқұжаттар, бейнеқұжаттар)  

Тұрақты 


  

83. 


Лицензиялау жөніндегі құжаттар (өтініш, құрылтай 

құжаттарының көшірмелері, куәліктер, белгілі бір 

қызметтің түрлерін жүзеге асыра алатын 

мүмкіндікті растайтын құжаттардың көшірмелері, 

төлем құжаттарының көшірмелері, берілетін 

құжаттардың тізімдемесі, хаттамалар, шешімдер, 

хабарламалар, лицензиясының бар екенін растайтын 

құжат, тексеру актілерінің көшірмелері) 

жыл СТК  

Жекелеген қызмет 

салалары бойынша 

құжаттардың түрлері 

Қазақстан 

Республикасының 

заңнамасы-мен 

анықталады. 

Лицензияның 

қолданысы 

тоқтатылғаннан 

кейін. Лицензияның 

бар екенін 

растайтын 

хаттамалар, 

шешімдер, құжаттар 

- тұрақты 

84. 


Лицензиялар және олардың телнұсқалары  

Тұрақты 


  

85. 


Лицензиялардың деректер қоры, тізбесі, тізілімі, 

журналдары 

Тұрақты 

  

86. Лицензиялау мәселелері бойынша хат алмасу 

5 жыл СТК 

  

87. 


Аттестаттау, аккредиттеу жөніндегі құжаттар 

(өтініш, анықтамалар, тізбеден үзінді көшірмелер, 

құрылтай құжаттарының көшірмелері, белгілі бір 

қызметтің түріне сәйкестігін тексеру туралы 

құжаттар, лицензияның көшірмесі, ұсыныстар, 

хаттамалар, шешімдер, сараптамалық 

қорытындылар, есептер, актілер)  

5 жыл СТК 

Аккредиттеу 

аяқталғаннан кейін. 

Хаттамалар, 

шешімдер - тұрақты  

88. 

Аккредиттеуден, аттестаттаудан өту туралы құжаттар, соның ішінде тізбелер 

Тұрақты 


  

89. 


Ұйымдарға аттестаттауды жүзеге асыратын 

ұйымдарды аккредиттеу туралы ережелер: 

1) әзірленген және бекітілген орны бойынша; 

Тұрақты 


  

2) басқа да ұйымдарда 

Жаңамен 

ауыстырылғанға 

дейін 

  

90. Аккредиттеуден, аттестаттарды аттестаттаудан өту 

туралы құжаттарды беруді тіркеу кітаптары, 

журналдары 

5 жыл 


  

91. 


Аттестаттау, аккредиттеу мәселелері жөнінде хат 

алмасу 


5 жыл СТК 

  

92. Сертификаттау жөніндегі құжаттар (сәйкестік 

туралы декларация, сәйкестілік белгісінің 

кескіндемесі, хабарламалар, дәлелдеу 

материалдары, зерттеулердің хаттамалары, 

сынаулар, сараптама қорытындылары, шешімдер)  

10 жыл СТК 

Өтініш берушіде - 

сертификаттың 

қолдану мерзімі 

өткеннен кейін 3 

жыл СТК. 


Хаттамалар, 

шешімдер - тұрақты 

93. 

Сәйкестік сертификаттары Тұрақты 

Өтініш берушіде - 

сертификаттың 

қолдану мерзімі 

өткеннен кейін 3 

жыл СТК. 

Хаттамалар, 

шешімдер - тұрақты 

94. 

Сәйкестікті ерікті растау шарттары 10 жыл СТК 

Шарттың қолданылу 

мерзімі өткеннен 

кейін  


95. 

Сертификаттауға жататын объектілердің тізбесі: 

1) әзірленген және бекітілген орны бойынша; 

Тұрақты 


  

2) басқа да ұйымдарда 

Жаңамен 

ауыстырылғанға 

дейін 

  

96. Берілген сәйкестік сертификаттарының тізбесі 

Тұрақты 


Тізбедегі құжаттар 

және мәліметтер 

құрамы Қазақстан 

Республикасының 

заңнамасымен 

айқындалады. 

Тізбелерді жүргізу 

функцияларын 

орындайтын ұйымда 

сақталады, оларды 

жүргізу 

аяқталғаннан кейін 

тұрақты сақтауға 

беріледі 

97. 

Сертификаттау мәселелері бойынша хат алмасу 5 жыл СТК 

  

98. Акционерлердің тізбесі, акционерлер тізбесінен 

үзінді көшірмелер 

Тұрақты 

  

99. Бағалы қағаздар иелерінің тізбесі 

Тұрақты 


  

100. 


Аффилирленген тұлғалардың тізімдері 

Тұрақты 


  

101. 


Дивидент алуға құқығы бар тұлғалардың тізімдері, 

акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға 

құқығы бар тұлғалардың тізімдері  

Тұрақты 


  

102. 


Акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға 

сенімхаттар (сенімхаттардың көшірмелері) 

Тұрақты 

Түпнұсқасы бол-

маған жағдайда 

103. 


Акцияларды (акциялардың пакеттерін) қабылдау-

өткізу туралы құжаттар (сертификаттар, 

акцияларды, актілерді тіркеу туралы куәліктер) 

Тұрақты 


  

104. 


Ашық қоғамның акцияларын сатып алу туралы 

міндетті ұсыныстар және ашық қоғамның қоса 

берілген құжаттарымен акцияға айырбасталған 

эмиссиялық бағалы қағаздары  

5 жыл 

Мемлекет меншігіндегі 

акциялар және басқа 

бағалы қағаздармен 

операциялар 

бойынша - 

мемлекеттік мүлікті 

сату жөніндегі 

кешенді істердің 

құрамында тұрақты 

105. 


Қоса берілетін құжаттарымен бағалы қағаздарға 

қатысты бәсекелес ұсыныстар  

5 жыл СТК 

Мемлекет 

меншігіндегі 

акциялар және басқа 

бағалы қағаздармен 

операциялар 

бойынша - 

мемлекеттік мүлікті 

сату жөніндегі 


кешенді істердің 

құрамында тұрақты  

106. 

Бағалы қағаздарды сатып алуды талап ету құқығы туралы құжаттар 

5 жыл 


Мемлекет 

меншігіндегі 

акциялар және басқа 

бағалы қағаздармен 

операциялар 

бойынша - 

мемлекеттік мүлікті 

сату жөніндегі 

кешенді істердің 

құрамында тұрақты  

107. 

Бағалы қағаздар туралы құжаттар  5 жыл 

Мемлекет 

меншігіндегі 

акциялар және басқа 

бағалы қағаздармен 

операциялар 

бойынша - 

мемлекеттік мүлікті 

сату жөніндегі 

кешенді істердің 

құрамында тұрақты  

108. 


Акцияларды сату-сатып алу шарттары 

Тұрақты 


  

109. 


Акциялардың пакеттерін табыстауды растайтын 

табыс ету өкімдері  

Тұрақты 

  

110. Акциялармен жұмыс істеуді есепке алу және 

акционерлердің тізімдемесінен көшірме беру 

кітаптары, журналдар  

Тұрақты 


  

111. 


Үлестік меншіктер туралы ережелер 

Тұрақты 


  

112. 


Эмитенттердің есептері: 

1) қаржы (есептік) жылының 1-тоқсаны үшін; 

  

Тұрақты 


  

2) қаржы (есептік) жылының 2-4-тоқсандар үшін  

5 жыл 

1-тоқсанның есебі болмаған жағдайда - 

тұрақты  

113. 

Акционерлендіру туралы құжаттар (қол қоятын қағаздар, акция алуға өтініштер, растайтын 

парақтар, акционерлердің кірістерін есепке алатын 

карточкалар және басқа құжаттар)  

  

  5 жыл СТК 

  

114. Бағалы қағаздарды шығару (қосымша шығару) 

туралы шешімдер, бағалы қағаздардың проспектісі 

(эмиссияның проспектісі), бағалы қағаздарды 

шығару (қосымша шығару) туралы шешімдерге 

өзгерістер және/немесе қосымшалар, бағалы 

қағаздарды шығарудың (қосымша шығарудың) 

қорытындысы туралы есептер 

Тұрақты 


  

115. 


Бағалы қағаздар нарығында ашылуға тиіс 

ақпараттары бар хабарлар 

3 жыл 

Дау, келіспеушілік, қылмыстық және сот 

істерін қарау 

туындаған жағдайда 

соңғы түпкілікті 

шешім 

шығарылғанға дейін сақталады  

116. 


Бағалы қағаз нарығына кәсіпқой қатысушылардың 

ұйым туралы мәліметтерге өзгертулерді енгізу 

туралы және ұйым жауапкер болған сот 

отырыстарына қатысу туралы есептер: 

1) жасалған орны бойынша; 

Тұрақты 


  

2) ұсынылған орны бойынша 

3 жыл 

  

117. Банкроттық туралы істердің құжаттары  

Тұрақты 


Құжаттар түрлерінің 

толық құ-рамы 

Қазақстан 


Республикасының 

заңнамасында 

анықталады. 

Жұмыс аяқталған 

соң құжаттар тиісті 

мемлекеттік 

мұрағатқа - 

таратылған 

ұйымның мұрағат 

қорына беріледі  

118. 

Қайта қалпына келу туралы істердің құжаттары Тұрақты 

Құжаттар түрлерінің 

толық құрамы 

Қазақстан 

Республикасының 

заңнамасында 

анықталады 

119. 


Борышкердің мүліктерін(активтерін) сату туралы 

құжаттар (өкімдер, өтініштер, сату жоспарлары, 

тізімдер, сату-сатып алу шарттары, тәуелсіз 

бағалаушылардың есеп берулері, борышкер 

ұйымның мүліктерін сату туралы хат алмасу және 

басқа құжаттар) 

Тұрақты 

Жылжымалы 

мүліктер (жиһаз, 

автокөлік, ұйымдық 

техника және басқа 

мүліктер) - 5 жыл 

СТК 

1.4. Ұйымның қызметін құқықтық қамтамасыз ету және әкімшілік құқық бұзушылықтар туралы істер жөніндегі өндіріс 

120. 


Заңнамалық ережелердің сақталуы, дау, талас, басқа 

құқықтық сипаттағы мәселелер туралы құжаттар 

(қаулылар, ұйғарулар, актілер, шешімдер, 

хаттамалар, қорытындылар, сұрау салулар, 

өтініштер, хат алмасу) 

5 жыл СТК 

Қылмыстық іс 

қозғауға және сотта 

қаралуға себеп 

болған 


бұзушылықтар 

туралы - тұрақты 

121. 

Құқық қорғау органдарына, соттарға берілетін құжаттар (талап арыздар, сенімхаттар, актілер, 

қолдау хаттар, хаттамалар, және басқа құжаттар)  

5 жыл 

Түпкілікті шешім шыққаннан кейін  

122. 


Заңгерлік қызмет көрсету туралы шарттар

келісімдер 

5 жыл СТК 

Шарттың, 

келісімдердің 

қолданылу мерзімі 

өткеннен кейін  

123. 


Құжаттарға құқықтық сараптама жүргізу туралы 

құжаттар (қорытындылар, анықтамалар, хат алмасу)  

5 жыл СТК 

  

124. Әкімшілік құқық бұзушылық туралы құжаттар 

(хаттамалар, актілер, ұйғарымдар, хат алмасу және 

басқа құжаттар)  

5 жыл 


  

125. 


Ұйым қызметкерлерінің құқықтық жалпыға 

міндетті оқуы туралы құжаттар (жоспарлар, сабақ 

кестелері, тестілер, хаттамалар) 

5 жыл 


  

126. 


Құқықтық жұмыстарды ұйымдастыру және жай-

күйі туралы құжаттар (шолулар, анықтамалар, 

баяндамалық жазбалар, мәліметтер, хат алмасу және 

басқа құжаттар)  

5 жыл СТК 

  

127. Құқықтық мәселелер туралы, соның ішінде заңнама 

нормаларын түсіндіру жөнінде хат алмасу  

3 жыл 

  

128. Шағымдық және талаптық жұмыстар жөніндегі 

құжаттар (картотекалар, кітаптар, журналдар және 

басқа құжаттар) 

5 жыл СТК 

Соңғы шешім 

шығарылғаннан 

кейін  

129. 


Деректер қоры (анықтамалық, толық мәтінді): 

1) заңнамалық актілер және заңға тәуелді 

нормативтік құқықтық актілер бойынша; 

Жаңамен 


ауыстырылғанға 

дейін 


Заңнамалық 

актілердің және 

заңға тәуелді 

нормативтік 

құқықтық актілердің 

әзірленген орны 

бойынша - тұрақты  

2) ұйымның нормативті құжаттары (нұсқаулықтар, 

Тұрақты 

  


қағидалар) бойынша  

130. 


Заңдық консультация беру жазбаларының кітаптары   3 жыл 

  

1.5. Құжаттамалық қамтамасыз ету және құжаттарды сақтауды ұйымдастыру 131. 

Сақтау мерзімдері көрсетілген құжаттар тізбесі: 

1) әзірленген және бекітілген орны бойынша; 

Тұрақты 


  

2) басқа да ұйымдарда  

Жаңамен 

ауыстырылғанға 

дейін 

  

132. Тұрпатты және үлгілік істер номенклатурасы: 

1) әзірленген және бекітілген орны бойынша; 

Тұрақты 

  

2) басқа да ұйымдарда Жаңамен 

ауыстырылғанға 

дейін 

  

133. Ұйымның (жиынтық) істер номенклатурасы, 

құжаттар мен істердің жіктегіші: 

1) әзірленген және/немесе бекітілген орны 

бойынша; 

Тұрақты 

Құрылымдық 

бөлімшелердің істер 

номенклатурасы - 

жаңамен 

ауыстырғанға дейін, 

бірақ істерді 

ұйымның 


ведомстволық (жеке) 

мұрағатына 

өткізгеннен кейін 

немесе істер 

номенклатурасы 

бойынша 


тіркелгендерді 

жойғаннан кейін кем 

дегенде 3 жыл  

2) құрылымдық бөлімшелерде 

Жаңамен 

ауыстырылғанға 

дейін 

  

134. Ұйымда қолданылатын құжаттар нысанының 

табелі: 


1) жасалған орны бойынша; 

Тұрақты 


  

2) басқа да ұйымдарда  

Жаңамен 

ауыстырылғанға 

дейін 

  

135. Ұйымның іс жүргізуінде құжаттарды ұйымдастыру 

туралы және құрамы мен оларды сақтау мерзімі 

туралы құжаттардың жобалары (номенклатуралар, 

тізбелер, істердің жіктегіші және басқа құжаттар)  

3 жыл 

Бекіткеннен кейін 136. 

Құжаттарды бақылаудан алу және олардың 

орындалу мерзімін ұзарту туралы құжаттар 

(баяндамалық, қызметтік жазбалар, мәліметтер, 

анықтамалар, есептер және басқа құжаттар) 

1 жыл 


Бақылаудан 

алынғаннан кейін 

137. 

Құжаттарды міндетті түрде жіберетін мекенжайлардың тізімдері  

3 жыл  


Жаңамен 

ауыстырғаннан 

кейін 

138. 


Құжаттарды жіберу ережесінің бұзылғаны туралы 

хат алмасу 

1 жыл 

  

139. Жоюға бөлу туралы актілер: 

1) Қазақстан Республикасының Мемлекеттік 

Елтаңбасы бейнеленген баспа-бланкі өнімдерінің 

бүлінген, пайдаланылмаған даналарын; 

3 жыл 

  

2) Қазақстан Республикасынң Мемлекеттік Елтаңбасы бейнеленген мөрлерді және 

мөртабандарды; 

3 жыл 

  

3) құжаттарды қорғау құралдарын 3 жыл 

  

140. Ұйымда коммерциялық және басқа да заңмен 

қорғалатын құпияны қорғау жөніндегі іс-шаралар 

5 жыл 

Жаңамен 


ауыстырғаннан 

жоспары 

кейін 


141. 

Құпия ақпарат иеленушілерді есепке алу және 

қызмет көрсетуге қабылдау туралы құжаттар 

(тізімдер, өтінімдер, қорытындылар) 

5 жыл 

Есептен 


шығарылғаннан 

кейін  


142. 

Қол жеткізудің шектеуі бар мәліметтерді (құпия 

сипаттағы, қызметтік және коммерциялық және 

басқа да заңмен қорғалатын құпиялар) жарияламау 

туралы міндеттеме қабылдаған тұлғалардың 

құжаттары (тізімдер, міндеттемелер, қолхаттар) 

5 жыл 

Шектеу грифі (белгілер) 

алынғаннан кейін 

143. 

Ұйымның құжат айналымы туралы анықтамалар, жиынтық мәліметтер, мәліметтер 

1 жыл 


  

144. 


Құжаттама, құжаттаманы басқару және құжаттарды 

мұрағаттық сақтау мәселесі бойынша хат алмасу  

5 жыл 

  

145. Жіберілген құжаттарға тізілімдер, тізімдер  

1 жыл 


  

146. 


Тіркеу және бақылау (автоматтандырылған ақпарат 

жүйесіндегі электрондық деректер) кітаптары, 

карточкалары, журналдары: 

1) заңнамалық актілер және заңға тәуелді 

нормативтік құқықтық актілерді; 

Тұрақты 


Ұйымда сақталады. 

Егер ғылыми 

анықтамалық 

аппарат ретінде 

пайдалану мүмкін 

болса, тұрақты 

мемлекеттік сақтауға 

қабылдауға жатады 

2) ұйым басшысының негізгі (бейінді) қызмет 

бойынша бұйрықтарын, өкімдерін; 

Тұрақты 

3) ұйым басшысының жеке құрам бойынша 

бұйрықтарын, өкімдерін; 

75 жыл 


Ұйымда сақталады. 

Егер ғылыми 

анықтамалық 

аппарат ретінде 

пайдалану мүмкін 

болса, тұрақты 

мемлекеттік сақтауға 

қабылдауға жатады 

Тәртіптік жаза, жыл 

сайынғы төленетін 

демалыс, оқуға 

байланысты 

демалыс, кезекшілік, 

республика ішіндегі 

және шет елге 

іссапарлар туралы - 

5 жыл 

4) ұйым басшысының ұйымдастырушылық-өкімдік және әкімшілік-шаруашылық мәселелері бойынша 

бұйрықтарын, өкімдерін; 

5 жыл 

  

5) кіріс, шығыс және ішкі құжаттар, соның ішінде электрондық пошта бойынша, фельдьегерлік 

байланыспен пошта жіберуді; 

5 жыл 

  

6) құжаттардың орындалуын; 3 жыл 

  

7) келіссөздерге өтінімдер, жеделхаттар, телефонограммалар, факстарды; 

3 жыл 


  

8) дыбыстық бейнелік құжаттарды; 

3 жыл 

Ұйымда сақталады. Егер ғылыми 

анықтамалық 

аппарат ретінде 

пайдалану мүмкін 

болса, тұрақты 

мемлекеттік сақтауға 

қабылдауға жатады 

9) құжаттарды ксерокөшірмелеуге өтінімдерді, 

тапсырыстарды, нарядтарды 

1 жыл 


  

147. 


Қазақстан Республикасының Мемлекеттік 

Елтаңбасы бейнеленген мөрлерді және 

мөртабандарды, баспа-бланк өнімдерін бекіту, 

дайындау туралы хат алмасу  

  

3 жыл 


  


жүктеу 1.09 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет