Сапа менеджменті жүйесі Студенттерді қолдау қызметтерін бағалау механизмі туралы ережежүктеу 357.3 Kb.

бет1/4
Дата14.09.2017
өлшемі357.3 Kb.
  1   2   3   4

Сапа менеджменті жүйесі  

Студенттерді қолдау қызметтерін 

бағалау механизмі туралы  ереже   

 

 

ҚР БҒМ 

 С. СЕЙФУЛЛИН атындағы ҚАЗАҚ 

АГРОТЕХНИКАЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ 

 

СМЖ СҚҚБМЕ 11010.03 – 2012  35 беттен - 1-ші бет  2 - нұсқа  

Санкциясыз құжаттың көшірмесін жасауға тыйым салынады. 

 

                                                                                                             БЕКІТЕМІН

 

                                                                              «С.Сейфуллин атындағы  

                                                                              ҚАТУ» АҚ Басқарма төрағасы    

             ______________ А.Қ.Күрішбаев         

                                                                                      ___________________________  

                                                                                                       (күні, айы, жылы) 

 

  

                                         

 

                                          САПА МЕНЕДЖМЕНТІ ЖҮЙЕСІ   

СТУДЕНТТЕРДІ ҚОЛДАУ ҚЫЗМЕТТЕРІН БАҒАЛАУ МЕХАНИЗМІ  

ТУРАЛЫ  

 

ЕРЕЖЕ  СМЖ СҚҚБМЕ 11010.03 – 2012

  

  

 

  

 

                ______  дана      _______ көшірме             

                                                                                                              

                                                                               

                                                                              

                                                                               

 

 

  

                                                       

                                                          

 

                                                          

                                                           АСТАНА 2012 Сапа менеджменті жүйесі  

Студенттерді қолдау қызметтерін 

бағалау механизмі туралы  ереже   

 

 

ҚР БҒМ 

 С. СЕЙФУЛЛИН атындағы ҚАЗАҚ 

АГРОТЕХНИКАЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ 

 

СМЖ СҚҚБМЕ 11010.03 – 2012  35 беттен - 2-ші бет  2 - нұсқа  

Санкциясыз құжаттың көшірмесін жасауға тыйым салынады. Алғы  сөз 

 

 1 ƏЗІРЛЕГЕН ЖƏНЕ ЕНГІЗГЕН  сапа қызметі мен жұмыс тобы                                   

                                                                            

жұмыс тобының атауы (ЖТ) 

                                                                                                                 

ЖТ-ның төрағасы пед. ғылымдарының докторы, профессор А.М. Əбдіров 

                                                                     ғылыми дəрежесі, ғылыми атағы, аты-жөні  

 

Басқарма төрағасының   13.06.12  жылғы  №  285  бұйрығымен 

 

        (құжатты бекітетін лауазымдық тұлға )       (ұйымдық-басқару құжатының бекіту күні мен нөмірі, атауы) БЕКІТІЛДІ ЖƏНЕ КҮШІНЕ ЕНДІ 

 

 3 ƏЗІРЛЕУШІЛЕР :  

- Басқарма төрағасының тəрбие жұмысы жөніндегі орынбасары– Ж.А.Құсайынова    

                                            ғылыми дəрежесі, ғылыми атағы, аты-жөні                                               

 

- тіркеуші кеңсесінің директоры – Ғ.А. Алпыспаева   

                                           ғылыми дəрежесі, ғылыми атағы, аты-жөні                                          

            

 

- тəрбие жұмысы жөніндегі департамент директоры - Қ.Б. Масенов                                                ғылыми дəрежесі, ғылыми атағы, аты-жөні                                          

            

 

- сапа қызметі бастығының м.а. – А.Х. Ахметова                                               ғылыми дəрежесі, ғылыми атағы, аты-жөні  

- сапа қызметінің маманы – А.К. Абдукаримова   

                                            ғылыми дəрежесі, ғылыми атағы, аты-жөні                                          

            

 

                                            

 

       4 БІРІНШІ ТЕКСЕРІС МЕРЗІМІ                                                     2017 ж. 

      ТЕКСЕРІС ЖИІЛІГІ                                                                           5 жыл 

 

  

 

  

 

  

 

  

Осы ережені С. Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық университеті 

Басқарма төрағасының рұқсатынсыз, түгел жəне жартылай  басып шығаруға,  

көбейтіп таратуға тыйым салынған.   

Сапа менеджменті жүйесі  

Студенттерді қолдау қызметтерін 

бағалау механизмі туралы  ереже   

 

 

ҚР БҒМ 

 С. СЕЙФУЛЛИН атындағы ҚАЗАҚ 

АГРОТЕХНИКАЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ 

 

СМЖ СҚҚБМЕ 11010.03 – 2012  35 беттен - 3-ші бет  2 - нұсқа  

Санкциясыз құжаттың көшірмесін жасауға тыйым салынады. Мазмұны 

 

1 Қолданылу аясы 4 2 Нормативтік сілтемелер 4 

3 Анықтамалар 4 

4 Белгілер мен қысқартулар 4 

5 Жауапкершілік пен өкілеттік 5 

6 Студенттерді академиялық қолдау қызметтері  

7 Студенттерді əлеуметтік қолдау қызметтері   8 Білім алушыларды академиялық қолдау қызметтерін бағалау тəртібі  

9 Білім алушыларды əлеуметтік қолдау қызметтерін бағалау тəртібі  

10 Өзгертулер енгізу тəртібі 

11 Келісу, сақтау жəне тарату 

11 


12 

12 


12 

А қосымшасы Сауалнама     

Б қосымшасы Сауалнама  

В қосымшасы Сауалнама 

Г қосымшасы Сауалнама 

Д қосымшасы Сауалнама 

Е қосымшасы Сауалнама 

Ж қосымшасы Сауалнама 

И қосымшасы Сауалнама 

К қосымшасы Сауалнама 

Л қосымшасы Келісу парағы 

М қосымшасы Танысу парағы 

Н қосымшасы Өзгертулерді тіркеу парағы 

П қосымшасы Кезеңді тексерісті есепке алу парағы 

13 

15 


17 

20 


22 

24 


25 

26 


29 

32 


33

34 


35 

 

                             

 

  

 

          

 

 

 

 

 

Сапа менеджменті жүйесі  

Студенттерді қолдау қызметтерін 

бағалау механизмі туралы  ереже   

 

 

ҚР БҒМ 

 С. СЕЙФУЛЛИН атындағы ҚАЗАҚ 

АГРОТЕХНИКАЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ 

 

СМЖ СҚҚБМЕ 11010.03 – 2012  35 беттен - 4-ші бет  2 - нұсқа  

Санкциясыз құжаттың көшірмесін жасауға тыйым салынады.         1 Қолданылу аясы 

 

Осы  Ереже  студенттерді  қолдау  қызметінің  функциялары  мен  міндеттерін, 

оларды бағалау механизмдерін анықтайды.  

        Ереже  С.Сейфуллин  атындағы  ҚАТУ  сапа  менеджменті  жүйесі 

құжаттамасының жиынына кіреді.  

   


2 Нормативтік сілтемелер 

 

Осы ереженің сілтемелеріне мына нормативтік құжаттар пайдаланылды: 

ХС ИСО 9000:2005 Сапа менеджменті жүйесі. Негізгі ережелер жəне сөздік. 

ХС ИСО  9001:2008 Сапа менеджменті жүйесі. Талаптар. 

ҰС  СМЖ 1.1.01 Сапа  менеджменті  жүйесі.

 

Сапа  менеджменті  жүйесінде қолданылатын құжаттарды құруға, баяндауға жəне рəсімдеуге қойылатын жалпы 

талаптар. 

        ҚР  СМЖ 01 Сапа  менеджменті  жүйесі.  Құжатталған  рəсім.  Құжаттарды 

басқару. 

ҚР  СМЖ 02 Сапа  менеджменті  жүйесі.  Құжатталған  рəсім.  Сапа  жөніндегі 

жазбаларды басқару. 

    

        3 Анықтамалар 

 

3.1  Осы  ережеде  ХС  ИСО 9000:2005 сəйкес  терминдер  мен  анықтамалар 

қолданылады.  

          

        4 Белгілер мен қысқартулар 

 

        Осы ережеде келесі қысқартулар қолданылады:  

-  С.Сейфуллин  атындағы  ҚАТУ – С.Сейфуллин  атындағы  Қазақ 

агротехникалық университеті; 

-  СҚҚБМЕ –«Студенттерді  қолдау  қызметтерін  бағалау  механизі  туралы 

ереже»;  

- ЖІК – жастар ісі жөніндегі комитет;  

- ҚСА – Қазақстан студенттерінің Альянсы;  

- ЖОЖ – жеке оқу жоспары;  

- ҚКФ – қоғамдық кəсіптер факультеті;  

- ТК- тіркеуші  кеңсесі; 

- СОӨЖ – студенттің оқытушымен бірге орындайтын өзіндік жұмысы;   

- СӨЖ- студенттің өзіндік жұмысы;  

- ОƏК - оқу-əдістемелік кешен;   


Сапа менеджменті жүйесі  

Студенттерді қолдау қызметтерін 

бағалау механизмі туралы  ереже   

 

 

ҚР БҒМ 

 С. СЕЙФУЛЛИН атындағы ҚАЗАҚ 

АГРОТЕХНИКАЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ 

 

СМЖ СҚҚБМЕ 11010.03 – 2012  35 беттен - 5-ші бет  2 - нұсқа  

Санкциясыз құжаттың көшірмесін жасауға тыйым салынады. 

- ҚЭБ - қаржы-экономикалық бөлім;  

 

5 Жауапкершілік пен өкілеттік 

 

5.1  С.Сейфуллин  атындағы  ҚАТУ  студенттерін  қолдау  қызметтерін  бағалау 

механизмі  туралы  Ережені  С.Сейфуллин  атындағы  ҚАТУ  Басқарма  төрағасы 

бекітеді.     

5.2  Ережені  əзірлеуге,  атап  айтқанда  оның  мазмұнына,  құрылымына, 

рəсімделуі, бекітілуі мен қолданысқа енгізілуіне тіркеуші кеңсесінің (одан əрі ТК) 

директоры мен Басқарма төрағасының тəрбие жұмысы жəне əлеуметтік мəселелер 

жөніндегі орынбасары жауапты.   

5.3  СҚҚБМЕ  жобасын  əзірлеушілер  сапа  қызметіне  (одан  əрі  СҚ)  тіркеуге 

береді. Сапа қызметі түпнұсқасын ресімдеп, келісу қолдарын жинайды.  

5.4  СҚҚБМЕ  бекітілуімен  бірге  оның  күшіне  енгізілуі  туралы  бұйрық 

шығарылады.  

5.5  Бекітілген  СҚҚБМЕ  сəйкес  бөлімшелер  қызметкерлерінің  назарына 

жеткізуге бөлімше  басшысы жауапты. Танысу туралы жазба «Танысу парағына» 

ресімделуі керек (М қосымшасы).  

 

6 Студенттерді академиялық қолдау қызметтері  

 

6.1  С.Сейфуллин  атындағы  Қазақ  агротехникалық  университетінде студенттерді  академиялық  қолдау  қызметтері  құрылып,  қызмет  етуде,  олар: 

тіркеуші кеңсесі мен эдвайзерлер қызметі.   

6.2  Тіркеуші  кеңсесі  студенттерге  білім  беру  бағдарламаларын  таңдау  мен 

меңгеруде академиялық қолдау көрсетеді:  

6.2.1  ТК  қызметкерлері 25-29 тамыз  аралығында  бірінші  курс  студенттерін 

кредиттік  жүйенің  ережелері  жəне  əдістемелерімен  таныстырады,  пəндерге 

тіркелу мерзімдерін хабарлайды.  

6.2.2  ТК  оқу-əдістемелік  бөлімі  студенттердің  оқу-əдістемелік  əдебиетпен 

қамтамасыз  етілу  үдерісін  бақылайды,  əрі  олардың  өндірістік  тəжірибеден  өтуін 

ұйымдастырады;  

6.2.3 Білімді бағалау бөлімі студенттер үлгерімінің рейтингісін есептейді.  

6.2.4  Академиялық  жазбаларды  сақтау  бөлімі  студенттерге  транскрипттер 

береді.  

6.3 Эдвайзерлер студенттерге академиялық қолдау көрсетеді:  

6.3.1  Студенттерге  ЖОЖ  құруда  жəне  элективті  курстарды  таңдауда  кеңес 

береді; 


6.3.2  Университет  пен  факультеттердің  өзін-өзі  басқару  органдарына 

студенттердің академиялық мүдделерін білдіреді;   

6.3.3  Студенттерге  өндірістік  тəжірибе  базаларын  таңдауда  жəне  жұмысқа 


Сапа менеджменті жүйесі  

Студенттерді қолдау қызметтерін 

бағалау механизмі туралы  ереже   

 

 

ҚР БҒМ 

 С. СЕЙФУЛЛИН атындағы ҚАЗАҚ 

АГРОТЕХНИКАЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ 

 

СМЖ СҚҚБМЕ 11010.03 – 2012  35 беттен - 6-ші бет  2 - нұсқа  

Санкциясыз құжаттың көшірмесін жасауға тыйым салынады. 

орналасуда кеңес береді.  

 

7 Студенттерді əлеуметтік қолдау қызметтері  

 

7.1  С.Сейфуллин  атындағы  Қазақ  агротехникалық  университетінде студенттерді  əлеуметтік  қолдау  қызметтері  құрылған  жəне  қызмет  етіп  келеді, 

олар:  студенттік  өзін-өзі  басқару  органдары  (студенттік  парламент,  ЖІК,  ҚСА, 

студенттік  кеңес),  тəлімгерлік  институт,  медициналық  пункт  жəне  медициналық 

орталық, спорттық жəне мəдени-сауықтыру базаларыстуденттік қызмет көрсету 

пункттері.   

7.2 Студенттік өзін-өзі басқару органдары (студенттік парламент, ЖІК, ҚСО 

студенттік кеңес). 

7.2.1 Студенттік парламенттің негізгі міндеттері: 

-  университеттің  барлық  студенттік  ұйымдарының,  шығармашыл  жəне 

спортшы жастардың, қызығушылықтар бойынша клубтардың жұмыстарын əрлеу; 

-  жастар  саясатын  іске  асыру  жəне  университетте  оны  жүзеге  асыру 

жолдарын табу; 

-  университет,  факультеттердегі  оқу-тəрбие  үрдісін  ұйымдастыру  мен 

дамытуға  үлес  қосу.  Студенттік  ұжымдарда  шығармашылық,  жанашырлық,  оқу 

үрдісіне саналы қарау жағдайларын қалыптастыру; 

-  алдағы  тəжірибені,  студенттің  оқу  үрдісіне  дұрыс  қарауын  тəрбиелеуді 

насихаттау; 

- жастар мəселесін уақытымен шешу туралы ұсыныстар білдіру; 

- студенттердің əлеуметтік-тұрмыстық мəселелрін шешу бойынша жұмыстар 

жəне ең алдымен аз қамтылған студенттердің; 

-  қаланың,  республиканың  ЖОО-ң    жастар  ұжымдарымен,  оның  үстіне 

жастар  саясаты  жəне  студенттік  мəселелер  бойынша  халықаралық  ұйымдармен 

бірлесіп жұмыс істеу. 

7.2.2 ЖІК жастар саясатын жүзеге асырады жəне оның жүзеге асуы бойынша 

шаралар дайындайды:  

-  Қазақстан  Республикасының  заңнамалық  актілерінде,  Қазақстан 

Республикасының 

мемлекеттік 

жастар 

саясатының тұжырымдамасында  

баяндалған құқықтардың сақталуын қамтамасыз етеді;  

- белсенді студенттерді іріктейді, қалыптастырады жəне тəрбиелейді;  

-  жастармен  бірігіп  жұмыстың  озық  тəжірибесін  меңгереді,  оны 

қорытындылайды  жəне  таратады,  өз  қызметінің  стилі,  нысаны  мен  əдістерін 

жетілдіреді;     

-  белгіленген  тəртіпте  басқа  ЖОО  жəне  халықаралық  жастар  ұйымдарымен 

байланыс орнатады;  -  жастардың  өзін-өзі  басқаруын,  жастардың  бос  уақытын  мазмұнды 

Сапа менеджменті жүйесі  

Студенттерді қолдау қызметтерін 

бағалау механизмі туралы  ереже   

 

 

ҚР БҒМ 

 С. СЕЙФУЛЛИН атындағы ҚАЗАҚ 

АГРОТЕХНИКАЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ 

 

СМЖ СҚҚБМЕ 11010.03 – 2012  35 беттен - 7-ші бет  2 - нұсқа  

Санкциясыз құжаттың көшірмесін жасауға тыйым салынады. 

ұйымдастыруды дамытуға көмектеседі;  

студенттердің ғылыми-зерттеу жұмыстарын ұйымдастырады;  

- белгілі бір бағыттар бойынша байқау мен жарыстар ұйымдастырады;  

-  университеттің  студенттік  жастарымен  құқық-бұзушылық  əрекеттердің 

алдын алу бойынша жұмыстар жүргізеді;  

-  белгілі  бір  жұмыстарды  орындауға  студенттік  отрядтарды  құруға 

жəрдемдеседі.   

7.2.3  ҚСА  студенттік  жастардың  құқықтары  мен  мүдделерін  білдіреді  жəне 

қорғайды,  оны жүзеге асыруға көмектеседі:   

-  Қазақстандық  студенттерді  тəуелсіз  Қазақстанның  даму  идеялары  мен 

өркендеу базасы негізінде топтастырады;    

- студенттер білімділігінің артуына жəне отандық жоғары білім беру жүйесін 

жетілдіруге көмектеседі;  -  студенттердің азаматтық жəне отан сүйгіштік мəдениетін дамытады;     

- студенттерге «Оқытушы студент көзқарасымен», «Студенттердің тəлімгерге 

деген  көзқарасы», «Студент  қалай  тұрып  жатырсың?», «Студент  қалай 

тамақтанасың?» атты сауалнама жүргізеді;  

- студенттердің тамақтану орындарына жүйелі түрде тексеріс жүргізеді;  

-  жатақханаларды  тұрмыстық  қамтамасыз  етудегі  кемшіліктерді  жоюға 

бақылауды ұйымдастырады, жатақханада тұру мəселелерін шешуде көмек береді;  

-  студенттердің  қалалық  іс-шараларға,  патриоттық  акцияларға  қатысуын 

ұйымдастырады.                                                                                                                         

 7.2.4 


Студенттік кеңестер ректоратқа, жастар ісі жөніндегі комитетке тəрбие  

жұмысын,  мəдени – бұқаралық  жəне  спорттық  жұмыстарды  ұйымдастыруға, 

жатақханада  тұратын  студенттердің  тұрмыстық  жағдайын  жақсартуға  көмек 

көрсетеді:   

        - комендантпен бірге жатақханада тұратын студенттердің тізімдерін құрады;   

        - жатақхана тұрғындарының  бос уақытын ұйымдастыру бойынша іс-шаралар 

өткізеді (демалыс кештерін, тақырыптық кештер, пікірсайыстар);  

        -  университеттің  спорт  клубы  жəне  дене  тəрбиесі  кафедрасымен  бірігіп 

спорттың əр түрі бойынша жарыстар ұйымдастырады;  

 - 


студенттердің  қабаттардағы,  вахтадағы  кезекшілігін  ұйымдастырады  жəне 

бақылайды;  

        -  жатақхана  бөлмелерінің  тазалығын  жəне  территорияның  жиналуын, 

сенбіліктердің өткізілуін бақылайды;    

        -  студенттердің  бөлмелерін  ағымдық  жөндеуін  қадағалайды,  оларды 

жатақхана 

территориясын 

көркейту 

мен 

көгалдандыру жұмыстарына 

қатыстырады;    

        -  сөйлесу  пункті,  шаштараз,  тігін  жəне  аяқ-киім  шеберханасы,  кір  жуатын 

бөлме, компьютерлік класс жұмыстарын бақылайды;  Сапа менеджменті жүйесі  

Студенттерді қолдау қызметтерін 

бағалау механизмі туралы  ереже   

 

 

ҚР БҒМ 

 С. СЕЙФУЛЛИН атындағы ҚАЗАҚ 

АГРОТЕХНИКАЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ 

 

СМЖ СҚҚБМЕ 11010.03 – 2012  35 беттен - 8-ші бет  2 - нұсқа  

Санкциясыз құжаттың көшірмесін жасауға тыйым салынады. 

        - студенттердің ішкі тəртіп Ережелерін сақтауын қадағалайды;  

        -  электр  жəне  газ  құралдарын  пайдалану  кезінде  қауіпсіздік  техникасы,  өрт 

қауіпсіздігі ережелерінің сақталуын бақылайды;  

        -  жатақханада  студенттердің  тұру  мəселелерін  шешу  үшін  тұрғын  жай 

комиссиясы жұмысына қатысады;      

        - жатақхананың қамсыздандырылуына байланысты ескертулерді, тұрмыстық 

жағдайды  жақсарту  бойынша  ұсыныстарды  есепке  алуға  арналған  арнайы 

журналдарды жүргізеді.  

        -  жатақхана тұрғындарын тұрмыс жəне демалыс, жатақханадағы тұрмыстық 

жағдайды  жақсарту  мəселелері  бойынша  тұрғындарды  қажет  болғанда  жалпы 

жиналысқа шақырады;   

        7.3 Кураторлар топтағы оқу, қоғамдық жəне мəдени өмірді ұйымдастырады:  

        -  барлық  оқу  кезеңінде  топпен  өткізілетін  тəрбие  жұмыстарының  жүргізілуі 

мен нəтижелері жазылатын куратор журналын жүргізеді;  

        - тату, іскер белсенді топ құру үшін жұмыс жасайды;   

        -  топ  белсенділерімен  бірігіп  университеттің  тəрбие  жұмысы  жоспары 

негізінде  семестр  жəне  жыл  бойы  өткізілетін  іс-шаралар  жоспарын  дайындайды 

жəне осы жоспардың орындалу барысын қадағалайды;  

         -  мамандық  пəндерін  оқуда  студенттердің  жүйелі,  жоспарлы  түрдегі 

жұмысына, олардың модульдер, емтихан мен сынақтарды уақытында тапсыруына 

қол жеткізеді;  

        -  студенттердің  оқу  еңбегіне  дағдылануына,  оқу  сабақтарын  көркемөнермен 

айналысу,  спорт  сабақтарымен  дұрыс  үйлестіруге,  бос  уақытты  тиімді 

пайдалануға  көмектеседі;  

        - студенттердің қоғамдық белсенділігі мен бастамашылығын дамытады;  

        -  болашақ  кəсіпкерді  əлеуметтік  белсенді  тұлға  ретінде  түрде  дамыту 

мақсатында студенттермен жеке жұмыс жасайды, олардың мүддесін, бейімділігін 

меңгереді;  

        -  тəрбие  жұмысын  үйлестіру  мақсатында  оқытушылармен,  деканаттармен, 

университет пен факультеттің жастар ісі комитетімен үнемі байланыс орнатады;   -  студенттердің  тұрмыстық    жағдайын  бақылайды,  жатақханаларға  жүйелі 

түрде 


қатынасады, 

ата-аналармен 

байланыс 

орнатады 

жəне 

оларды 


университеттің тəрбие жұмысына қатысуға жұмылдырады;   

7.4 Медициналық орталық:  

-  студенттердің  кенеттен  науқастануы,  жарақаттану  жəне  жан  ауыртатын 

улану жағдайларында алғашқы дəрігерлік көмек көрсетеді;  

-  науқастанғандарды,  студенттерге  көмек  көрсететін  қалалық  емхананың 

маман-дəрігерлеріне жібереді; 

- ауруға, соның ішіне ұзақ жəне жиі ауыратын студенттерге талдау жүргізеді.   

СЭС  университет  əкімшілігімен  бірігіп  төмендегілерді  ұйымдастырып, Сапа менеджменті жүйесі  

Студенттерді қолдау қызметтерін 

бағалау механизмі туралы  ереже   

 

 

ҚР БҒМ 

 С. СЕЙФУЛЛИН атындағы ҚАЗАҚ 

АГРОТЕХНИКАЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ 

 

СМЖ СҚҚБМЕ 11010.03 – 2012  35 беттен - 9-ші бет  2 - нұсқа  

Санкциясыз құжаттың көшірмесін жасауға тыйым салынады. 

өткізеді:  

-

 студенттерді жыл сайын алдын ала медициналық тексерістен өткізеді;     

-

 осы  тексеріс  нəтижелері  бойынша  емдеу-сауықтыру  шараларын  əзірлеуге 

жəне оны іске асыруға қатысады;    

-

 

белгілі  бір  науқас  адамдар  тобына,  олардың  сауығуына  диспансерлік бақылау жүргізеді;  

-

 диспансеризациялауды қажет ететін ауруларды іріктейді;  

-

 əкімшілікпен, СЭС жəне кəсіподақ ұйымымен бірігіп, оқу үдерісі, өндірістік 

тəжірибеден  өту  жағдайларында  денсаулықты  жақсарту  бойынша  іс-шаралар 

жоспарын əзірлейді;  

-

 студенттер  арасында  салауатты  өмір  салтын  насихаттау  бойынша 

санитарлық-ағартушылық жұмыс жүргізеді;  

-

 

өзіндік  жəне  өзара  көмек  көрсету  бойынша  санитарлық  қадағалау орындарын дайындайды;  

-

 қоғамдық  ұйымдармен  бірігіп  студенттерді  қан  тапсырушылар  қатарына 

қосу бойынша жұмыстарды ұйымдастырады. 

        7.5 Студенттік профилакториясымен медициналық орталық:  

        -  аурудан  сақтандыру  жəне  салауатты  өмір  салтын  насихаттау  жөнінде 

санитарлық-ағартушылық жұмыс жүргізеді;  

        -  студенттердің  денсаулығын  жақсартуға  бағытталған  емдеу-алдын  алу  іс-

шаралар кешенін өткізеді;  

        -  1-2  курс  студенттеріне  алдын  ала  медициналық  тексеруді  ұйымдастырады 

жəне өткізеді;  

        -  жатақханалар  мен  оқу  ғимараттарында  денсаулық  бұрышын  ресімдеумен 

айналысады;  

        -  студенттер  арасында  санитарлық-ағартушылық  жұмыс  (дəріс,  əңгіме 

жүргізу) ұйымдастырады жəне өткізеді;  

        -    жатақханада  тұратын  барлық  факультеттер  студенттерімен  əңгіме 

жүргізеді;  

        -  студенттердің  денсаулығын  жақсартуға  бағытталған  емдеу-сауықтару  іс-

шаралар кешенін өткізеді;  

        - еңбек қорғау бойынша ережелердің сақталуын қадағалайды;  

        -  студенттер  мен  қызметкерлердің  арасында  қауіпсіздік  техникасы  мен  өрт 

қауіпсіздігі бойынша нұсқау өткізеді;  

        -  тірек-қозғалтқыш  аппаратымен  емдеу  кезінде  лазеротерапияны  тəжірибеге 

енгізеді;  

        -  ішкі  органдар  ауруын  емдеу  кезінде  тəуекел  аппаратын  (магниттің 

инфрақызыл сəулелері - лазеротерапия) тəжірибеге енгізеді.   

        7.6  Спорт  клубымен  салауатты  өмір  салтын  қалыптастыру  саясаты  жүзеге 

асырылады жəне оны іске асыру бойынша шаралар əзірленеді:  
  1   2   3   4


©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал