Сандуғаш Әлімжанова ыстық су мен жылу ақысы


фракциясының мүшелері Рашит Ахметов пен Ерболат Мұқаевжүктеу 0.75 Mb.
Pdf просмотр
бет3/7
Дата13.02.2017
өлшемі0.75 Mb.
1   2   3   4   5   6   7

фракциясының мүшелері Рашит Ахметов пен Ерболат Мұқаев 

Ақжайық ауданында болып, халықпен кездесті.

Қазақстан, Ресей, Армения, Беларусь, Қырғызстан және 

Түрікменстан Қарулы Күштерінің бірлескен байланыс және 

автоматтандыру жүйесі болады. Бұл туралы кеше Астанада ТМД-

ға қатысушы мемлекеттер Қарулы Күштері байланыс 

басшыларының үйлестіру комитетінің отырысында айтылды. 

Осы орайда жастардың өмірлік мақ-

саты және олардың жетістігі – әлеуметтік 

белсенділіктің маңызды факторларының 

бірі, өз кезегінде бұл қазақ қоғамындағы 

болып жатқан оңтайлы өзгерістердің көр-

сеткіші іспеттес. Сондықтан бағдарламада 

жастардың ересек өмірге бейімделу 

жағдайында әртүрлі жолды таңдап, дұрыс 

жолдан ауытқуы қоғам үшін қауіпті екен-

дігін ескертеді. Бұған қалыптасып келе 

жатқан жастардың түрлі экстремистік діни 

ұйымдарға кіріп кетуі, нашақорлыққа са-

лынуын айтуымызға болады. Бұл мәселені 

шешудің жолы қазіргі таңда оқу-тәрбие 

үдерісін түбірімен өзгерту керек екендігін 

айта келіп, «тәрбиенің басты бағыты – жас 

қазақстандықтарды дербес өмірге, 

бастамашыл еңбекке бейімдеудің тиімді 

жүйесін құру» деп көрсетеді. Бұл туралы 

Елбасы: «Мен жас ұрпақтың ел болашағы 

үшін маңызын әрқашан айтып келдім және 

атап көрсете беремін. Мемлекет әрбір жас 

адамның өз еліне міндетті түрде қажет 

болуы үшін бәрін жасайды», – деп баса 

назар аударады. 

Президент мұның алдында да сәуірдегі 

Қазақстан халқы Ассамблеясының отыры-

сын да мемлекеттік жастар саясатын рет-

тей тін, қазіргі заман талабына жауап бере-

тін жаңа заңнама керек екендігін айтқан 

болатын. Бұл бастамасында да «Жастар 

саясаты туралы» заңға қажетті өзгерістер 

енгізу керектігін нақты атап көрсетеді. 

Елбасының берген осы тапсырмасына 

орай, елімізде  2020 жылға дейінгі Мемле-

кеттік жастар саясатының тұжырымдамасы 

кең көлемде талқыланып жатыр. Яғни 

мемлекет жастардың өз елінде сұранысқа 

сай бәсекеге қабілетті болуы үшін барлық 

жағдайды жасауға тырысып жатыр. Деген-

мен жас мамандардың жұмысқа орна-

ласуы үшін әлеуметтік саясатты іске асыру 

керектігі және жастар тәжірибесін ұйым-

дастыру тәртібіне сәйкес кепілдендірілген 

құқықтық нормаларды жетілдіру қажет-

тілігі сезіледі. Сонымен бірге қазіргі кезде 

болашақ маман жастардың кәсіби шебер-

лігі, олардың алған білімінің сапасы әлем-

дік стандартқа жауап беру мәселесі  қоғам-

ды алаңдатып отыр. Ол үшін қоғамда 

жалпы білімнің сапасыздығына түрткі 

болатын жағдайларды анықтап, осы 

мәселені түбегейлі шешуді жүктейді. Қа-

зақ станның жоғары оқу орындарындағы 

студенттердің  тәжірибелік дайындығының 

төмен деңгейі, теория мен тәжірибенің 

бір-бірімен ұштаспауының нәтижесіне 

көпте 

ген жұмыс беруші мекемелердің өндірістік тәжірибеге қабылдамауы мен 

жұмыс орындарының жетіспеушілігі де өз 

әсерін тигізуде. Менің ойымша, осыған 

байла ныс ты  Президенттің  жастарды 

машықтан 

дыруды реттеу туралы бас-

тамасы – қо ғамда қажет ететін өзгеріс. 

Егер Пре зидент  бастамасы іске асатын 

болса, жоғары оқу орнын бітірген 

жастардың ма мандық бойынша алғашқы 

жұмыс тәжірибесін игеруге, келешекте 

табысты еңбек жолын жалғастыруға 

мүмкіндік туар еді.

Қазіргі таңда жастар үшін ең өзекті мә-

селе – жұмыспен қамту жағдайы. Деген-

мен жалпы жұмыс орындарының қысқар-

тылуы жастар арасында өзін-өзі жұмыспен 

қамтамасыз ету үрдісі өріс алды. Жастар-

дың жұмыссыздықтан қашу, отбасы 

табысын арттыру сияқты түрлі себептер 

нәтижесінде тұрғындардың үштен бір 

бөлігі өзін-өзі жұмыспен қамту мүмкін-

дігіне ие болды. Ал бұл мәселенің теріс 

жағы, жастардың әлеуметтік қорғаудан 

тыс қалуы... Сондықтан Президент қазіргі 

кезде өзін-өзі жұмыспен қамтыған жас-

тарды мемлекет тарапынан қамқорлыққа 

алу керектігі маңызды екендігін ескертеді. 

Осыған орай, Елбасы: «Біздің жастар елес-

пен өмір сүрмеуге тиіс. Қазақстаннан тыс 

жерде жұмақ жоқ. Еш жерде, әлемнің 

ешбір елінде бәріне бірдей ие болу мүмкін 

емес», – деп ерекше тоқталып өтеді. Бұл 

–  өз кезегінде өте дұрыс айтылған сөз. 

Өйт кені әлемнің басқа мемлекеттерінде 

жүрген білікті азаматтарымызды Отан 

игілігі үшін еңбек етуге немесе шетелге 

кетуді аңсайтын жастарымызды ұлттық 

мүдде үшін қызмет етуге шақырады.

Нұркен АЙТЫМБЕТОВ,

ҚР БҒМ ҒК Философия, саясаттану 

және дінтану институты, саясаттану 

бөлімінің ғылыми қызметкері

ҚР Қорғаныс министрлігінің баспасөз 

қызметінің хабарлауынша, екі күндік оты-

рыс қа Қазақстан, Ресей, Армения, Бела-

русь, Қырғызстан және Түрікменстан Қару-

лы Күштерінің Байланыс әскерлерінің және 

бас қармалары мен бас басқар малардың 

басшылары қатысты. Алты мемлекеттің 

өкілдері биылғы бірінші жарты  жылдықта 

атқарған жұмыстарын қоры тындылады. 

Басты талқыланған мәсе ле бірлескен бай-

ла ныс және автомат тан дыру жүйесін жасау 

жә не оны одан әрі дамы ту болды. Оты рыс-

та қорғаныс сала сын дағы байланыс жүйесі 

бас шылары үйлестіру комитетінің алдағы 

жоспары мен келесі жылы өтетін бірлескен 

жаттығулар жайы да баяндалды. Айта 

кетейік, бұл үйлестіру комитетінің басты 

міндеті – әске ри-техникалық ынтымақтас-

тық тың басым бағыттарын жүзеге асыру. 

Соңғы екі жылда ортақ байланыс жүйесін 

қамтамасыз етуді реттейтін құжаттарды тәжірибеге енгізу қолға алынды.

Ермек САРБАСОВ

ТҮЙІН

Бұдан бірнеше жыл бұрын жазушы Құдайберген Бердіоңғаровтың көшеден өткен-кеткенге 

кітабын тегін таратып жүргенін көріп, әрі-сәрі күй кешкенім бар еді.  Жазушының бұл әрекеті  

жылдар бойы көз майын тауысып, көңіліндегіні ақтарғаны «үй архивінде тозғанша, көпке жетсін» 

деген мақсатты сезіндірген. Мәселе оның қай деңгейдегі жазушылығында да, кітабын қай жерде, 

қалай таратуында да емес, мәселе – оның шығармашылыққа деген махаббатында. Әдебиет әлемі 

қоғамның тамыршысы болуымен өтімді. Десек те, жазушы кітапқа деген махаббатымен ұлық.  

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

 

Ѓ Д

Ћ

 

Л

А

А

А

А

А

Л А Ш Т Ы   А Л А Ѓ

Ѓ

Ѓ

Ѓ

Ѓ

Ѓ

Ѓ

Ѓ

Ѓ

Ѓ

Д

Д

Д

Д

Д

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

Т

Т

Т

Т

Т

Т

Т

Т

Т

Т

Т

Т

Ћ

Ћ

Ћ

Ћ

Ћ

А

А

А

А

А

А

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

  С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

А

А

А

А

А

У

У

У

У

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

Л

Л

Л

Л

Л

А

А

А

А

А

Л

Л

Л

Л

Л

А

А

А

А

А

Ш

Ш

Ш

Ш

Ш

Т

Т

Т

Т

Т

Ы

Ы

Ы

Ы

Ы

  А

А

А

А

А

Л

Л

Л

Л

Л

А

А

А

А

А

Ѓ

Ѓ

Ѓ

Ѓ

Ѓ

Ѓ

Ѓ

Ѓ

Ѓ

Ѓ

Ѓ

Ѓ

Ѓ

Ѓ

Ѓ

Ѓ

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

Т

Т

Т

Т

Т

Т

Т

Т

Т

Т

Т

Т

Т

Т

Т

Ћ

Ћ

Ћ

Ћ

Ћ

Ћ

Ћ

Ћ

Ћ

Ћ

Ћ

Ћ

Ћ

Ћ

Ћ

Ћ

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

  С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

У

У

У

У

У

У

У

У

У

У

У

У

У

У

У

У

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

Л

Л

Л

Л

Л

Л

Л

Л

Л

Л

Л

Л

Л

Л

А

А

А

А

А

Л

Л

Л

Л

Л

А

А

А

А

А

Ш

Ш

Ш

Ш

Ш

Т

Т

Т

Т

Т

Ы

Ы

Ы

Ы

Ы

  А

А

А

А

А

Л

Л

Л

Л

Л

А

А

А

А

А

Ѓ

Ѓ

Ѓ

Ѓ

Ѓ

Ѓ

Ѓ

Ѓ

Ѓ

Ѓ

Ѓ

Ѓ

Ѓ

Ѓ

Ѓ

Ѓ

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

Т

Т

Т

Т

Т

Т

Т

Т

Т

Т

Т

Т

Ћ

Ћ

Ћ

Ћ

Ћ

Ћ

Ћ

Ћ

Ћ

Ћ

Ћ

Ћ

Ћ

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

  С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

А

А

А

А

А

А

А

А

У

У

У

У

У

У

У

У

У

У

У

У

У

У

У

У

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

Л

Л

Л

Л

Л

Л

Л

Л

Л

Л

Л

Л

Л

ҚОРҒАНЫС


ПІКІР

ӨҢІР


Ұлт болашағы білімді 

ұрпақ қолында

Қазақтың атақты ақыны Әбділдә Тәжі-

баев атамыз «Бүгін үйрен жалаңаяқ шоқ 

басып, Ертең өртке лақтырса да күймеуге» 

деп жырға қосқандай, қазіргі таңда уақыт 

талабынан туындаған замана сұранысына 

сай ұрпақ тәрбиелеу – ұстаздар мен ата-

ананың басты міндеті. Бүгінде жан-жақты 

білім аламын дейтін жасөспірімге мемлекет 

барынша жағдай жасап отыр. Кез келген 

ата-ана өз баласының бірнеше тіл 

меңгеріп, болашақта жан-жақты, бәсекеге 

қабілетті білікті маман болғанын қалайды. 

Ал мұндай жетістікке жетер жолдың бастау 

бұлағы – мектеп, сол мектепте берілген 

білім жеткіншектің бар тірлігінің қайнар 

бастауы болып табылады.

Білім және ғылым министрлігінің 

мектеп табалдырығын аттаған балаларға 

келесі жылдан бастап ағылшын тілін оқыту 

реформасы құптарлық іс екені даусыз. 

Өйткені аталмыш реформа уақыт талабына 

сай шара, болашаққа батыл қадам жасауға 

негізделген бірден-бір оңтайлы шешім 

екенін бүгінде ата-аналар қауымы мойын-

дап отыр. Себебі бүгінгі күні кез келген 

халықаралық деңгейдегі мектептерде

Назарбаев зияткерлік мектептеріне, 

Назарбаев университетіне, Гарвард, 

Кембридж, Оксфорд сияқты оқу орында-

рына түсу үшін негізгі бағыттық пәндермен 

бірге басты кезекте ағылшын тілі талап 

етілетіндігі белгілі. Сол талапқа сай болу 

үшін оқушы да қажетті деңгейде білім 

алуға барынша талпынуы керек. Қай ата-

ана өз баласының ең таңдаулы мектепте 

оқып, өз уақыты, заманы талап етіп отыр-

ған білім нәрімен сусындап, қажетті 

тілдер 

ді меңгеріп, биіктен жарқырап көрінгенін қаламасын? Сондықтан 

болашақта бала лары мыз көп тіл біліп, 

еліміздің намысын қорғап, биіктен көрініп 

жатса, ата-ананың мұраты, елдің сенімі 

ақталғаны деп білейік.

Мәдениет АХМЕТОВ, 

Павлодар қаласы

Президент Н.Ә. Назарбаев жуық арада жарық көрген 

бағдарламалық мақаласында Қазақстанның әлеуметтік 

жаңартылуының жаңа жолы, тәжірибелік идея – Жалпыға 

ортақ еңбек қоғамы идеясын ұсынды. Яғни біздің әлеуметтік 

жаңғыру саясатымыздың негізіне шынайы өндірістік еңбек, 

жастардың әлеуметтендірілуі, оған инновациялық 

экономиканы тұрғызу және нығайтуға қазақстандық жастарды 

көптеп тартуға баса көңіл бөлді. Ел басшылығы жастардың 

қоғамды алға сүйрейтін күш екенін жақсы түсінеді.

САЯСИ БЮРОӘрбір мемлекеттің келешегі мектебінде шыңдалады. 

Болашақта ел тізгінін ұстар азаматтар – бүгінгі мектеп оқушылары. 

Елбасымыз Н.Ә.Назарбаевтың «Ұлт болашағы білімді ұрпақ 

қолында» дегені бізге жарқын істерге апарар жолды меңзеп 

тұрғандай. Шын мәнінде, бүгінгі жас – ертеңгі елдің мызғымас 

тірегі, келешек келбеті. Сол себепті олардың білімді, алғыр, 

бәсекеге қабілетті болып өсуі ел дамуындағы аса маңызды фактор 

болып табылатыны анық. 

Дайындаған Шолпан ҚАРАЕВА

№134 (816) 

1.08.2012 жыл, 

сәрсенбі


www.alashainasy.kz

4

e-mail: info@alashainasy.kz

РЕСПУБЛИКАЛЫҚ ҚОҒАМДЫҚ-САЯСИ АҚПАРАТТЫҚ ГАЗЕТ

ҚОҒАМ


№134 (816) 1.08.2012 жыл, сәрсенбі

№134 (816) 1.08.2012 жыл, сәрсенбі

4

4

– Аян, қай жақтың түлегісіз?– Алматы қаласында дүниеге келгенмін. Жанұямда бес жан: ата-анам

әпкем, мен және қарындасым. Ата-анамның өнерге еш қатысы жоқ. Анамның 

анда-санда қалам тербетіп, өлең жазатыны бар. «Әу демейтін қазақ жоқ» 

дегендей, әкем ара-тұра домбыра шертіп, ән салып қояды. Өтепберген 

әулетінде өнер жолын таңдаған жалғыз адам ғана бар. Ол–мен. Тегіміз бірдей 

болмаса, белгілі актер Меңтай Өтепбергенмен, белгілі режиссер Серік 

Өтепбергенмен арамызда еш туыстық қарым-қатынас жоқ.

– Өнер жолына түсуіңізге ата-анаңыз қалай қарады?

– Ата-анам жол сілтеп, маған бағыт-бағдар берді. Олардың айтуынша, 

адам өмірінде өзі үш рет таңдау жасайды. Бірінші – мамандық, екінші –жар, 

үшінші достар таңдаған кезде. Сондықтан да олар тарапынан қарсылық 

болған емес. Себебі менің өнерге деген ерекше ықыласымды көріп, біліп 

жүрді.


– Қалай ойлайсыз, егер  нер жолын таңдамасаңыз, қазір кім болар 

едіңіз?

– Өзім техникаға жақынмын. Актер болмасам, бәлкім, электроэнергетика, 

автомобиль саласын таңдап кетер ме едім.


Каталог: userdata -> editions -> pdf
pdf -> Қазақтың Мұқағалиы туралы жұртшылық арасында әңгімелер
pdf -> Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газет
pdf -> Ресми мәлімет бойынша, Қазақстанда жұ
pdf -> Иә, отандық ғылым ды кө­ тер мейінше, мықты мем ле кет
pdf -> Мен Абайдың ақындық мек тебі өз деңгейінде зерттеліп
pdf -> Бір тілде деп міндеттеген жоқ
pdf -> Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газет
pdf -> Қазақстандағы Ұбт-ның қа лып тасқан өзіндік тәртібі
pdf -> Ерғожин ЕрлЕді Дәулет Ерғожиннің сөзіне сенсек, салық органдарында сыбайлас жемқорлықтың дең­ гейі төмендеген. Құқық қорғау орган дарымен бірігіп жасаған жемқорлықтың

жүктеу 0.75 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет