Сабақтарды өткізу бойынша Әдістемелік нұСҚау павлодар Әдістемелік рекомендациялар мен нұсқаулықтардыңжүктеу 81.16 Kb.
Pdf просмотр
Дата14.09.2017
өлшемі81.16 Kb.
түріСабақ

Әдістемелік рекомендациялар мен

нұсқаулықтардың, әдістемелік

рекомендациялардың, әдістемелік

нұсқаулықтардың титул парағы 

Нысан

Ф СО ПГУ 7.18.3/40Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі

С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті

Құқықтану

 

  кафедрасы(кафедра атауы)

Прокурорлық қадағалау пәні бойынша

«050301 – Құқықтану»бакалавр мамандығының студенттеріне арналған

сабақтарды өткізу бойыншаӘДІСТЕМЕЛІК НҰСҚАУ

Павлодар


Әдістемелік рекомендациялар

мен нұсқаулықтардың,

әдістемелік рекомендациялардың,

әдістемелік нұсқаулықтардың

бекіту парағы 

Нысан


Ф СО ПГУ 7.18.3/41

БЕКІТЕМІН 

ОІ жөніндегі проректор

___________ Пфейфер Н.Э.

«___»_____________20__ж.   

Құрастырушы: доцент__________ Шалдыбаев Ж.А.

                   (қолы)                              (қызметі, ғылыми дәрежесі, атағы, А.Ж.Т.)   

  Құқықтану

 

   кафедрасы (кафедра атауы)

Әдістемелік рекомендациялар мен нұсқаулықтар

пәнді оқу

Прокурорлық қадағалау пәні бойынша

                                         (пәннің атауы)

050301 Құқықтану

 

  мамандығының (тардың) студенттеріне арналған    (мамандықтың толық атауы мен шифры)

Кафедра отырысында ұсынылған 

«___»______________20__ж., хаттама №__

Кафедра меңгерушісі ____________ Ахмеджанова Г.Б. «___» ________20__ж.

      (қолы)

(А.Ж.Т.)


ОӘК құпталған               

 

 Тарих және құқық факультеті 

           

                                                                   (факультет атауы)

«___»______________20__ж.,  хаттама №____

ОӘК төрағасы _______________   БаталовК.К. «____» ________20__ж.

                              (қолы)

                (А.Ж.Т.)

ҚҰПТАЛҒАН:

ОПиМОУП бастығы_____________  Варакута А.А. «____» ________20__ж.

             (қолы)             (А.Ж.Т.)

Университетің оқу-әдістемелік кеңесімен құпталған  

«___»______________20__ж.  Хаттама №____

 


Тәжірибелік   сабақ   -   бұл   оқу   үрдісінің   басты   құрамдас   бөлігі.

Оқытушының         және         студенттердің         оқу         қызметі       тәжірибелік

сабақтарға шоғырланған.     Сондықтан     да   қандай     да     бір     оқу     пәні

бойынша   студентті дайындаудың сапасы тәжірибелік сабақтарды жүргізудің

деңгейімен, оның мазмұны мен әдістемелілігімен айқындалады. Бұл деңгей

жоғары   болуы   үшін,   оқытушы       тәжірибелік       сабақтарды       дайындау

барысында     кез     келген     өнер шығармасы сияқты өзінің ерекшелігі бар

педагогикалық шығармадай жасау керек.

Білім     беру     әдісін     тандау     студенттің     теориялық     дағдыларын

қалыптастыруға       бағытталған             білім       беру       бағдарламаларының

мақсатымен   айқындалады.  Әдістемелік   жұмыс   әр   оқытушының   дағдысын

жоғарлатуды   қамтамасыз   етуімен,   оқу   үрдісін   қалыпты   құру   қабілетімен

айқындалатын    оның кәсіби құзыреттілігімен байланысты.

 

Тәжірибелік сабақтың мақсаты – студенттің тоериялық белсенділігін,

ойлау қабілетін арттыру және дамыту. Тәжірибелік сабақтың міндеті: 

Оқу пәні бойынша білімді кеңейту мен қалыптастыру; Пәннің  концепциясы  және  теориялық  білімді тәжірибелік

сабақтармен   ұштастыра   отырып,   әдістерді   қолданып   сараптама   жасауға

үйрету; 


Нақты жағдайлар бойынша теориялықматериалдар арқылы

дағды мен білімді қалыптастыру;

Оқу   пәнінің   тақырыптарын   пайдалана   отырып,   қайнаркөздерге талдау жасау. 

Тәжірибелік сабақты өткізу түрлері мынадай болуы мүмкін: 

 Оқу   пәнінің   аса   қажетті   тақырыптары   бойынша   баяндама   жазып

оны талдау; 

 Оқу жоспарына сәйкес нақты сұрақтарды талқылау; 

 Студенттермен   ұсынылған   тақырыптар   бойынша   сұрақтар   мен

тапсырмаларды өз бастамаларымен шешу; 

 Пән бойынша теориялық сараптама жасау.

Басты   назарды   студенттің   кәсібилігін   арттыру   мен   қатар   дағды   мен

білімді   қалыптастыру,   оқыған   құжатқа   таджау   жасау,   нақты   жағдайларға

талдаулар жасап, үлгерімін қалыптастыру. Тәжірибелік сабақты өткізуге ұсынылады: 

 Студентті   аудиторияның   алдына   шығарып   сөйлету,   ол   алдын   ала

дайындалған жоспар бойынша өзінің жұмысын еркімен айтуы қажет;

 Оқытушы студент сабақ айтқанда ойын бөлмеу керек; Студенттің   ойын   оқытушы   мына   екі   жағдайда   бөледі:  бірінші

денстудент   тақырыптан   ауытқыса;  екіншіден,   студент   өрескел   қателік

жіберсе; 

 Студент тақырыпта айтып болған соң оған сұрақтар қояды; 

 Мәселені   шеудегі   ойын   оқытушы   бірінші   айтпастан   бұрын,

студенттің көзқарасын сұрайды; 

 Оқытушы өз ойын қорытынды ретінде айтады; 

 Студенттің   жан-жақты   дамуына   және   өз-өзіне   сенімді   болуына

байланысты сонымен қатар оның сабақ айтуына байланысты оқытушы жеке,

жеңілдетілген сұрақтарды психологиялық сезінуі үшін сұрақтар қояды; 

 Оқытушы студентті бағалағанда педагогикалық тұрғыдан оның жеке

басын құрметтеу, ол оның қатаңдығына шектеу қоймауы керек, дегенмен оған

дөрекілік   көрсетуге   жол   бермейді.  преподавателю   оценивать   ответы

студентов с определённым педагогическим 

Тәжірибелік сабақта студенттің өзінің жасаған жұсмысы бойынша

өз нәтижесін сезінуі, тапсырманы орындаудағы өсуін, нақты ізденістердің дәл

шешімі мен маңызын сеніне білуі шарт.  

Студен   тәжірибелік   сабақта   сұрақтарға   жазбаша   бақылау   жұмысын

немесе ауызша жауап беруге болады. 

Тәжірибелік және семинар сабақтарын өткізу тәртібі

 Дәріс сабағында қарастырылған негізгі материалдарды тәжірибелік

сабақта байланыстырып талдау. 

 Оқуды   белсенді   арттыру   үшін,   алынған   білім   мен   дағдыны

қалыптастырып, студенттің оқу материалын қабылдауға мүмкіндік жасау. 

 Тақырыпты   таңдағанда   басқа   пәндермен   байланыстыра   отырып,

талдап, талқылау керек.

 Студенттің дайындығын тексеру. 

 Студенттің   тәжірибелік   жұмысын   нақты   тапсырмалар   шешуге

қалыптастыру. 

 Студенттің білімін бағалайтын көрсеткіш студентке берілген өздік

жұмыс пен аудиториядан тыс тапсырмаларды орындағанда бағаланады. 

Тәжірибелік сабақтар дәл, нақты, тиімді эмоцияда, оқуда жетістіктерге

жетуге,   ізденіс   пен   талпынысқа,   нақты   және   дәл   шешім   шығаруға

бағытталуы керек.  

Тәжірибелік   сабақта   студенке   қойылған   сұрақтар   бойынша   жазбаша

және ауызша жауап беру ұсынылады. 


Тәжірибелік сабақтар тақырыптарының тізімі

№1 тақырып  Прокурорлық қадағалаудың мәні мен міндеті

Тәжірибелік сабақ жоспары:

1 Прокурорлық қадағалау ұғымы.

2 «Прокурорлық қадағалау» курсының пәні

3 Прокурорлық қадағалау жүйесі

4 Прокуратура

 

іскерлігінің 

және


 

ұйымдастырылуының

тұжырымдамалық негізі бар нормативтік актілер

5 Прокурорлық қадағалауды сипаттайтын факторларӘдебиет [1,5,6,8]

№2   тақырып   Прокуратура   органдарының   іскерлігінің   және

ұйымдастырылуының принциптер

Тәжірибелік сабақ жоспары:

1 Ата заң принциптерінің ұғымы және мағынасы.

2 Салалық принциптер мағынасы және түсінігі

3 Негізгі салалық принциптер.Әдебиет [1,5,6,8,30]

№3   тақырып   Прокуратура   органдарының   іскерлігінің   мазмұны

және бағыттары

Тәжірибелік сабақ жоспары:

1 Прокуратура   органдарының   іскерлігінің   негізгі   бағыттарының

ұғымы.

2 Прокурорлық қадағалаудың негізгі бағыттарының түрлері.3 Прокуратура органдары іскерлігінің құқықтың кепілдігі

4 Үндеулерді қарастыру

5 Прокурор актілеріне және әрекетіне шағым беру

Әдебиеттер [1,5,6,8,30] 

№4 тақырып Прокуратура органдарының жүйесі, құрылымы және

олардың ұйымдастырылуы

Тәжірибелік сабақ жоспары:

1 Прокуратура органдарының жүйесі ұғымы.

2 Прокуратура органдарының құрылымы

3 Прокуратура органдарының іскерлігін ұйымдастыру.Әдебиет [1,5,6,8,30]

№5 тақырып Прокуратураның құқықтық актілерінің жүйесі

Тәжірибе сабағының жоспары:

1 Наразылық, оның мәні және түрлері.

2 Қаулы шығару негіздемесі. Олардың орындалу міндеттілігі.

3 Ықпал-шара, оның қолданылуы.

4 Прокурорлық   қадағалау   актілерінің   жалпы   өзгешеліктері   және

айырмашылығы.Әдебиет [1,5,6,8,13,32]

№6   тақырып   Адамның   және   азаматтың   бостандығы   мен   құқы,

мемлекеттің   және   заңды   тұлғалардың   мүддесін

қорғауда прокурор қадағалауы

Тәжірибелік сабақ жоспары:

1 Қадағалау мәселесі және мазмұны.

2 Белгілі саладағы прокурор өкілеттігі.

3 Анықталған бұзушылыққа жауап қайтару формалары.Әдебиет [1,2,6,8,16,18,26]

№7 тақырып Соттағы мемлекет мүддесінің өкілі

Тәжірибелік сабақ  жоспары:

1 Қадағалаудың міндеті мен мәселесі және мазмұны.

2 Белгілі саладағы прокурор өкілеттігі

3 Белгілі саладағы заң бұзушылықты анықтау әдістері мен формалары.

4 Заң күшіне еңбеген сот қаулысына наразылық көрсету.

5 Заң күшіне енген сот қаулысына наразылық көрсету.

6 Нормативті қаулыға наразылық көрсету.

Әдебиет [1,2,3,5,6,7,10,11,12,13,35]

№8 тақырып Жедел-іздеу іскерлігін прокурорлық қадағалау

Тәжірибе сабағының жоспары:

1 Қадағалау міндеті, мәселесі, мазмұны.

2 Жедел-іздеу   іскерлігінің   заңдылығын   қамтамасыз   ету   бойынша

прокурор өкілеттігі.

3 Белгілі саладағы прокурор қадағалауының актілері

 Әдебиет [1,6,9,15,2]№9   тақырып   Прокурордың   тергеу   және   алдын   ала   тергеу

заңдылығын қадағалауы

Тәжірибелік сабақ жоспары:

1 Қадағалаудың мазмұны, міндеті және мәселесі.2 Жедел-іздеу   іскерлігінің   заңдылығын   қамтамасыз   ету   бойынша

прокурор өкілеттігі.

3 Белгілі саладағы заң бұзушылықты ашудың формасы мен әдістері.

4 Бұзушылықты ашудағы прокурорлық жауап қайтару шаралары.

5 Белгілі саладағы прокурор қадағалауының актілері.

Әдебиет [1,6,9,15,28]

№10   тақырып   Прокурордың   әкімшілік   өндірістің   заңдылығын

қадағалауы

Тәжірибелік сабақ жоспары:

1 Қадағалау міндеті, мақсаты, мазмұны, мәселесі.

2 Әкімшілік   өндірістің   заңдылығын   қамтамасыз   ету   бойынша

прокурор өкілеттігі.

3 Белгілі саладағы заң бұзушылықты ашу әдісі мен формалары.

4 Бұзушылықты ашудағы прокурорлық жауап қайтару шаралары.

5 Прокурорлық қадағалау актілері.

Әдебиет [1,5,6,8,12]

№11 тақырып Прокуратурамен жүзеге асатын қылмыстың іздеу

Тәжірибе сабағының жоспары:

1 Қылмыстың іздеу ұғымы және түрі.

2 Қылмыстық іс бойынша Прокурордың өкілеттігі.

Әдебиет [1,5,6,8,15,18,28,33]

№12   тақырып   Прокуратура   органдарындағы   қызмет   және

прокуратура қызметкерлерінің құқын қорғауы

Тәжірибелік сабақтың жоспары:

1 Прокурор   көмекшісі,   прокурор   лауазымына     тағайындалатын

тұлғаларға қойылатын талаптар.

2 Аттестациялау сұрағы және прокуратура қызметкерлеріне берілетін

сыныптық шендер

3 Арнайы құралдарды пайдалану және атыс-оқ қаруын қолдану.

4 Прокуратура   органдары   қызметкерлерінің   құқықтық   және

әлеуметтін қорғалуы

 Әдебиет [1,5,6,4,30,34]

Ұсынылатын әдебиеттер тізімі

Негізгі әдебиеттер:

1 Басков А.И."Прокурорлық қадағалау " оқулық  м 98

2 Семянов В.М."Сот және  прокуратуре ұйымы "

3 Шифман М.И."Қылылмыстық іс бойынша  прокурор  сөзі 

4 Акпарова.   А."Қ.Р.Прокуратура     органдарының     дамуы     және

қалыптасуы ".-  2000 ж.Нормативттік  әдебиет

5

ҚР Ата заңы 1995ж 21 желтоқсанан   "ҚР прокуратура   туралы "заң күші бар президент жарлығы 

6

"КР сот жүйесі  және сот өкілдерінің  мәртебесі  турулы заң"7

И.Ж.   Бақтыбаев     руакциясымен   "КР   прокуратурасының

нормативті құқықтық актілері  туралы жинағы 

8

КР қылмыстық іс кодексі 9

Азаматтық  іс кодексі 

10 К.Р. Қылмыстық атқарушы  кодексі 

11 К.Р.әкімшілік құқық бұзушылық  туралы кодексі 

12 1996ж 26- сәуірден №13 бұйрығы " азаматтық істі   

13 1996 13-қыркүйектен №26 бұйрығы "Сот қаулысының заңдылығын

және  істі атқарушы  органдарды  прокурордың қадағалуы туралы"

14 1996   жылғы   23   желтоқсанан   №39   бұйрығы   "жедел   іздеу

қызыметінің  заңдылығының  прокурорлық  қадағалануы туралы"

15 1997 жылдың 5 наурыздан №3 бұйрығы " Жазаны орындау және

азаматтары  аяқтау  заңдылығын  прокурорлық  қадағалуы  туралы"

16 1997   жылдың   17   ақпанынан   №2     бекітілген     бұйрық     бойынша

әскери  прокуратура  жағдайы  туралы"

17 1997   жылдың     9   маусымнан   №16   жарлығы   (1998   жылғы   27

мамырдан     №35   бұйрықпен     өзгертілген)   "адамның   және     азаматттың

бостандығы   мен құқы, мемлекеттің   және   заңды   тұлғалардың   мүддесін

қорғауда  прокурор  қадағалуын  ұйымдастыру  туралы"

18 1997   жылғы   №18   бұйрық   "Көлікттік     прокуратура     жұмысын

ұйымдастыру туралы"

19 1998   жылғы   13   қаңтардан   №6   бұйрықтан   бекітілген     құқықтың

санақ  және  мәлімет  орталығының  жағдайы туралы"

20 1998 ж.5  қаңтардан №9  бұйрық " қылмысқа  қарсы  күрес және

КР ҚПК(қылмыстық процесс  код) нормаларын  қолдану  шаралары туралы 

21 1998 ж.27 қаңтардан   №95 бұйрықпен   бекітілгенқабылдау тіркеу

есепке   алу   және   арызды     шешу,   қылмыс   не   басқа     оқиғалар   туралы

мәліметтерді тіркеу  тәртібі  бойынша  нұсқама алу,  тұлғаларды жеке  тектік

және  дактилоскоптық есепке  алуды  қолдану  қылмыс  жасағандарды  іздеу

салу есебін жүргізу нұсқамасы"

22 1998   ж.   9   ақпаннан   №15,бұйрықпен   бекітілген   "   азаматтардың

прокуратура     органдарына     жолдаған     үндеулерін     қарастыру   және   шешу

тәртібі  туралы  нұсқама

23 1998 ж. 17 наурыздан №21 бұйрық " жастар  және  кәмелетке жасы

толмағандар   қатысында   прокурорлық   қадағалаудың   заңды   қолданудың

тиімділігі  мен деңгейін  көтеру  туралы"

24 1998   ж.26     наурыздан   №25   жарлығы   "елді     мекенді     қажетті

құқықтық мәліметтендірумен  қамтамассыз ету жұмысы  туралы"

25 1998   ж.26   мамырдан   №33   бұйрық   "азаматтардың   құқын,   заңды


тұлғалардың  кәсіпкерлік етуде  еркіндігі  бойынша  заңғаруды  пайдалануда

прокурорлық  қадағалауды  ұйымдастыру  туралы"

26 1998 ж.1 маусымнан №34/23-98/1-523/1-98 жарлығы " темір жол

көлігінде  жүктің  ұрлануы  туралы   қылмыстың   белгілеріне  және арызды

қарастыруға жауап қайтару  тәртібі туралы"

27 1998 ж.8 маусымнан №39 бұйпық " тергеудің     және дәлелдеудің

заңдылығын  ұйымдастыруда прокурор  қадағалауы туралы"

28 1998   ж.8   маусымнан   №38   бұйрық   "мемлекеттік   өкілет   және

басқарудың   орталық     органдарының     құқықтық     актілерінің     заңдылығын

ұйымдастырылуын  прокурор қадағалауы  туралы"

29 1998 ж. 9 маусымнан №41 бұйрығы "КР заң шығару жүйесімен

құқықтың  мәлімет бойынша  прокуратура  органдарының туралы "

30 1999   ж.   29   қыркүегімен   (бекітілген)   "   кіші     кәсіпкерлік

субъектілерінің     іскерлігін     тексеру,   құжаттардың     алғашқы     есебін

тіркеу,тәртібі  туралы " ереже №83 бұйрықпен  бекітілген 

31 2000 ж.  1 қаңтарынан №4 бұйрық " қылмыстық  істі  қарастыруда

заңдылықты  бұымдастыру  бойынша  прокурорлық қадағалау туралы"

                                                  Қосымша әдебиеттер

32 Сембин   Б.А.   алдын   ала   тергеуде,сот   ісінде   "Адамның   және

азаматтың   бостандығы   мен конституциялық құқымен   қамтамасыз   етуде

прокурордың  қылмыстық  процессуалды әрекетінің  мазмұны  мен  формасы.

33 ПМУ хабаршысы №4,2002 ж "КР-ғы прокуратура   органдарының

салдарды тәрбиелеу мәселесі"

34 ПМУ   хабаршысы   №4,2002   ж   прокурордың   айыптау   сөзі

мемлекеттің  қоғамға  жасалған  қауіпті  іске  қатнасы ретінде.Document Outline

  • (қолы) (А.Ж.Т.)

Каталог: arm -> upload -> umk pdf
umk pdf -> Нұсқаулардың; әдістемелік ұсыныстардың; әдістемелік нұсқаулардың титул парағы Нысан пму ұс н 18. 3/40
umk pdf -> Нұсқаулардың; әдістемелік ұсыныстардың; әдістемелік нұсқаулардың титул парағы Нысан пму ұс н 18. 3/40
umk pdf -> ЖҰмыс бағдарламасы павлодар Мамандық бойынша
umk pdf -> ЖҰмыс бағдарламасы павлодар Лист утверждения к рабочей Форма программе дисциплины
umk pdf -> БАҒдарламасы павлодар Мамандықтың элективті пәндер
umk pdf -> Бағдарламасының ( Syllabus) титулдық парағы Нысан пму ұс н 18. 3/37
umk pdf -> Ж. Т. Сарбалаев 2010 ж
umk pdf -> Тәжірибешілік сабақтардың мазмұны 1 – тақырып. Кіріспе. Қазақ хандығының құрылуы
umk pdf -> Бағдарламасының ( Syllabus) титулдық парағы Нысан пму ұс н 18. 3/37 Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі

жүктеу 81.16 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет