Сабақ тақырыбы Оқыту мақсаттары I тоқсан 1 1А бөлімжүктеу 314.98 Kb.
Pdf просмотр
Дата14.09.2017
өлшемі314.98 Kb.
#16008
түріСабақ

Ақтөбе қаласындағы физика-математика бағытындағы Назарбаев Зияткерлік мектебі 

 

 

Күнтізбелік-тақырыптық жоспар 

 

 

Пән: физика  

Сынып: 9 

Оқыту тілі: қазақ тілі 

Оқу жылы: 2017-2018 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

№ п/п 

Ұзақ мерзімді 

жоспарлаудағы тарау 

Сабақ тақырыбы 

Оқыту мақсаттары 

 

I тоқсан 

 9.1А 

бөлім 

– 

Векторлармен амалдар 

§1-2. Қозғалыс материяның  

ажырамас  қасиеті. Векторлар  

және оларға  амалдар  қолдану. 

9.1.1.1 -параллель және параллель емес векторларды қосу мен 

азайтуды жүргізе білу (осы кезеңде бағаламауға ұсынылған);  

§3. Векторлардың координаталар 

осьтеріндегі  проекциялары. 

Проекцияларға амалдар  қолдану. 

9.1.1.3 - векторды құрастырушыларға жіктеу (осы кезеңде 

бағаламауға ұсынылған); 9.1В бөлім – Кинематика    §4. Түзу сызықты теңайнымалы  

қозғалыс. Үдеу. 

9.2.1.5 - түзусызықты бірқалыпты қозғалыстағы координата 

теңдеуін, орын ауыстыру және жылдамдықты білу; 

 

§5. Түзу сызықты теңайнымалы 

қозғалыс кезіндегі жылдамдық 

және орын ауыстыру.Есептер  

шығару 

9.2.1.2 - Галилейдің салыстырмалылық принципін білу және 

есептер шығаруда қолдану Зертханалық  жұмыс №1. Түзу 

сызықты бір қалыпты үдемелі 

қозғалыстың үдеуін өлшеу 

9.1.1.2  -  SI  негізгі  өлшем  бірліктерін  пайдалана  отырып, 

физикалық теңдеулерді тексере білу; 

9.1.1.6 - бақылау натижелері бойынша өз пікірлерін жеткізеді 

9.2.1.4 – үдеудің уақытқа тәуелділік графигінен үдеуді 

анықтау; 

9.1.1.12 - y=kx+b  (V = V

0

 + at) түріндегі тәуелділіктерді талдай білу; 

Түзу сызықты теңайнымалы  

қозғалыстың графигін талдау. 

9.2.1.1 - орын ауыстыруды, жылдамдықты және үдеуді 

сипаттаудың графиктік әдістерін қолдану 

9.1.1.4 - нәтижеге болжамалы баға беру 

9.2.1.3  –  жылдамдықтың  уақытқа  тәуелділік  графигінен 

жылдамдықты анықтау; §6. Дененің еркін түсуі. Еркін  түсу 

үдеуі. Есептер  шығару 

9.2.1.6 – түзу сызықты бірқалыпты, теңайнымалы 

қозғалыстағы дене үшін және гравитация өрісіндегі дененің 

еркін түсуі үшін кинематикалық теңдеулерді қолданып

есептер шығару;    Зертханалық  жұмыс №2. Еркін 

түсу үдеуін өлшеу. 

9.2.1.7 - еркін түсу үдеуін анықтау бойынша тәжірибені 

сипаттау; 

9.2.1.8 - градиентті анықтап, график тұрғыза білу; 

9.1.1.5 - ғылыми идеялар, бақылаулар мен тәжірибенің 

нәтижелерін пайдалана отырып қорытынды жасау; 

9.2.1.9 - ауаның кедергісін есепке ала отырып, гравитация 

өрісіндегі дененің қозғалысын сапалы сипаттау; 

Есептер шығару (БЖБ) 

9.1.1.11 - болжамды, аргументтер мен дәлелдерді алға 

жылжыту үшін ғылыми модельдер мен дәлелдерді пайдалану 

9.1.1.10  - ғылыми идеялар мен дәлелдерді пайдалана отырып 

қорытынды жасау; 9.1С бөлім  Айналмалы  қозғалыс                     

§7. 

Қисықсызықты 

қозғалыс. 

Материялық  нүктенің    шеңбер  

бойымен бірқалыпты  қозғалысы.  

§8. Сызықтық, бұрыштық 

жылдамдық. 

9.2.1.10  -  дененің  шеңбер  бойымен  бірқалыпты  қозғалысын 

түсіну және сипаттау; 

9.2.1.11 - бұрыштық орын ауыстыруды радианмен өрнектеу; 

9.2.1.12 - сандық және сапалық есептер шығаруға бұрыштық 

жылдамдықтын түсінігін қолдану; 

9.1.1.4 - нәтижеге болжамалы баға беру;  

9.2.1.13 - дене жылдамдығына перпендикуляр күштің әсерінен 

қисықсызықты траектория бойымен қозғалысты сапалы 

түсіндіру  

§9. Центрге тартқыш үдеу. 

Есептер шығару 

9.2.1.15 - шеңбер бойымен тұрақты қозғалыс кезіндегі центрге 

тартқыш үдеуді түсіну; 

9.2.1.16 - центрге тартқыш үдеу формуласын білу және 

пайдалану; 

9.1.1.4 - нәтижеге болжамалы баға беру; 

Есептер шығару (БЖБ) 

9.2.1.15 - шеңбер бойымен тұрақты қозғалыс кезіндегі центрге 

тартқыш үдеуді түсіну; 

9.2.1.16 - центрге тартқыш үдеу формуласын білу және 

пайдалану; 

9.1.1.4 - нәтижеге болжамалы баға беру; 

Суммативтік  бағалау жұмысы (80 минут ) 

II тоқсан 9.2А бөлім Динамика: деформация, күштер және 

§10-11. 

Ньютонның 

І 

заңы.  9.2.2.3  -  масса  ұғымын  дене  инерттілігінің  өлшемі  ретінде  Ньютон қозғалысының 

заңдары 

Инерциялық санақ  жүйелері. Күш.  түсіндіру §11.  Деформация.  Деформация 

түрлері. Гук заңы.  

9.2.2.13 - деформацияның түрлерін білу және оларды 

түсіндіру; 

9.2.2.14  -  Гук  заңының    F  =  -k∆x  формуласы  бойынша 

серпімділік күшін есептеу; 

Зертханалық 

жұмыс 

№3. 

Серпімділік 

күшінің 

серіппенің 

созылуына тәуелділігін зерттеу. 

.2.2.15 - серпімділік күшінің серіппенің ұзару шамасына 

тәуелділік графигін салу және талдау; 

9.1.1.12 - y=kx+b  түріндегі тәуелділіктерді талдай білу; §11. Үйкеліс күші. Кедергі күші  

Есептер шығару  Зертханалық 

жұмыс 

№5. 

Сырғанау  үйкеліс  коэффициентін 

әртүрлі тәсілдермен анықтау. 

9.2.2.20  -  үйкеліс  күші  және  ортаның  кедергі  күшінің 

табиғатын түсіндіру;  

9.2.2.20 - үйкеліс күші және ортаның кедергі күшінің 

табиғатын түсіндіру; 

§12. Ньютонның ІІ заңы. Масса. 

9.2.2.1  -  Ньютон  заңдарының  тұжырымдамасын  білу  және 

түсіну; 

Есептер шығару. 

9.2.2.1  -  Ньютон  заңдарының  тұжырымдамасын  білу  және 

түсіну; 


9.2.2.2  -  динамика  бойынша  есептер  шығаруда  Ньютон 

заңдарын қолдану; Зертханалық 

жұмыс 

№4. 

Ньютонның  екінші  заңын  оқып-

үйрену. 

9.1.1.12 - y=kx+b түріндегі тәуелділіктерді талдай білу; 

 

§13.  Ньютонның  ІІІ  заңы.  Есептер 

шығару 

9.2.2.1 - Ньютон заңдарының тұжырымдамасын білу және 

түсіну; 


Дененің  салмағы.  Салмақсыздық. 

Есептер шығару (БЖБ) 

9.2.2.17 - дене салмағы серпімділік күші болатындығын 

түсіну; 


9.2.2.18 - тірек немесе аспа үдемелі қозғалса, дененің 

салмағын есептей білу; 

9.2.2.19 - салмақсыздық жағдайын түсіндіру; 9.2В бөлім – Гравитациялық өріс        

§15.  Бүкіләлемдік  тартылыс  заңы. 

Гравитациялық 

өріс. 

Гравитациялық өріс кернеулігі 9.2.2.4 -гравитациялық өрістің физикалық мағынасын түсіну 

және гравитациялық өрістің кернеулігін масса бірлігіне әсер 

ететін күш ретінде анықтау; 

9.1.1.2 - SI негізгі өлшем бірліктерін пайдалана отырып, физикалық теңдеулерді тексере білу; 

9.2.2.7 - Жер бетіне жақын арақашықтарда гравитациялық 

өрістің тұрақтысы тұрақты шама екендігін және ол еркін түсу 

үдеуі деп аталатындығын түсіну; 

9.2.2.5 - бүкіләлемдік тартылыс заңын білу және пайдалану; 

§16.  Денелердің  ауырлық  күші 

әсерінен 

қозғалысы. 

Есептер 


шығару 

9.2.2.9 - ауырлық күшін дене массасына гравитациялық 

өрістің әсері ретінде түсіну; 

9.2.2.6 - бүкіләлемдік тартылыс заңынан гравитациялық 

өрістің кернеулігінің g=GM/r

2

 формуласын шығару және оны есептерді шығару кезінде пайдалану 

Көкжиекке 

бұрыш 

жасай 


лақтырылған 

денелердің 

қозғалысы. Есептер шығару 

9.2.2.10 - көкжиекке бұрыш жасай/параллель лақтырылған 

дененің қозғалысын сипаттау; 

9.1.1.7 -бастапқы және қосымша деректерді талдау, 

интерпретациялау және өңдеу; 

§17. 

Жасанды 


серіктердің 

қозғалысы.  Есептер шығару 

9.2.2.11 - Жер серігінің қозғалысын сипаттау

9.2.2.8 - бүкіләлемдік тартылыс және Ньютонның екінші 

заңынан дөңгелек орбиталарды және ғарыштық 

жылдамдықтарды есептей алу (осы кезеңде бағаламауға 

ұсынылады); 

Дөңгелек 

орбиталар. 

Геостационарлы 

орбиталар. 

Есептер  шығару. 

9.2.2.12 - геостационарлы орбиталарды және геостационар 

спутниктердің пайдаланылу аясын түсіндіру; Зертханалық 

жұмыс 

№6

Ауырлық  және  серпінділік  күшінің 

әсерімен  дененің  шеңбер  бойынша 

қозғалысын оқып-үйрену   (БЖБ) 

9.1.1.12 - y=kx+b түріндегі тәуелділіктерді талдай білу; Суммативтік  бағалау жұмысы (80 минут ) 

III тоқсан 9.3А бөлім Статика – моменттер 

Статика  элементтері.  Тепе-теңдік 

шарттары. Есептер шығару. 

9.2.4.1 - дененің тепе-теңдігін сипаттау кезінде күштің 

векторлық қосындысының графикалық берілуін пайдалану; 

Айналу 


осі 

бар 


денелердің 

қозғалысына есептер шығару. 

9.2.4.2 - денеге салынған жұп күштің дененің айналу осі 

маңайында денені айналдыруға ұмтылатындығын түсіну; 

Күш моменті  мен айналу моментін 

анықтауға есептер шығару 

9.2.4.3 - күш моменті мен айналдырушы момент анықтамасын 

білу және оларды есептерді шығару кезінде пайдалану;  9.2.4.4 - дененің тепе-теңдік шартын есептер шығаруда 

қолдану; Сақталу  заңдары      

§20

Дене 


импульсі. 

Тұйық 


жүйедегі импульстің сақталу заңы.  

9.2.3.4 - теңәрекетті күшті дене импульсінің жылдамдығы 

ретінде түсіну;  

9.2.3.5 - импульстың сақталу заңын тұжырымдау 

Серпімді 

және 


серпімсіз  

соқтығысулар. Есептер шығару  

9.2.3.6 - серпімді және серпімсіз соқтығысуларды қоса 

алғанда, қарапайым есептерді шығаруда импульстің сақталу 

заңын қолдану; Зертханалық 

жұмыс 

№7. 

Денелердің  соқтығысуы  кезіндегі 

импульстың  сақталу  заңын  оқып-

үйрену. 

9.1.1.4 - нәтижеге болжамалы баға беру; 

9.1.1.10  - ғылыми идеялар мен дәлелдерді пайдалана отырып 

қорытынды жасау; §21.  Реактивті  қозғалыс.  Есептер 

шығару 


9.2.3.2 - жұмыс пен энергияның байланысын түсіндіру, 

энергияның сақталу заңын есептер шығаруда қолдану; §22-23. 

Энергия. 

Энергияның 

сақталу  және  бір  түрден  екінші 

түрге 

айналу 


заңы. 

Есептер 


шығару. 

9.2.3.9 - денелер жүйесінің әрекеттесуі кезінде кинетикалық 

энергияның өзгеруі мен импульстің сақталу заңын түсіну;  

9.2.3.2 - жұмыс пен энергияның байланысын түсіндіру, 

энергияның сақталу заңын есептер шығаруда қолдану; 

Зертханалық  жұмыс  №8.  Дененің 

кинетикалық 

энергиясының 

өзгеруімен 

серпімділік 

күші 

жұмысын салыстыру. 

9.2.3.1 - механикалық жұмысты аналитикалық және графиктік 

жолмен анықтау;  

9.2.3.8 - серпімді деформацияланған дененің энергиясын 

түсіну, күштің деформацияға тәуелділік графигінен  

серпімділік күшінің жұмысын анықтау; Зертханалық  жұмыс  №9.  Көлбеу 

жазықтықтың 

пайдалы 

әсер 

коэффициентін анықтау. 

9.1.1.5 -идеялар мен түсініктемелерді дайындау және 

сынақтан өткізу үшін әртүрлі ғылыми әдістер мен тәсілдерді 

пайдалану; 9.3С бөлім - Тербелістер    

§24-25. 

Тербелмелі 

қозғалыс. 

Тербелмелі 

қозғалысты 

сипаттайтын негізгі шамалар. 

9.2.5.3 - тербелмелі қозғалысының сипаттамаларын білу және 

қолдану: амплитуда, период, жиілік, бұрыштық жиілік, 

тербеліс фазаларының айырымы; 

Гармониялық 

тербелістердің 

теңдеуі. 

9.2.5.8 - гармониялық тербелістер кезіндегі координатаның

жылдамдық пен үдеудің өзгеруін график бойынша сипаттай 

білу; 

9.2.5.6 - x=xmax

sinωt гармониялық тербелістер теңдеуін білу 

және пайдалану; 


9.2.5.7 - v=v

max


cosωt гармониялық тербелістер кезіндегі 

жылдамдық және a=-ω

2

x (осы кезеңде бағаламау ұсынылған) гармониялық тербелістер теңдеуін білу және пайдалану; 

§26. 

Механикалық 

тербеліс 

кезіндегі энергияның түрленуі. 

9.2.5.9 - тербелістер кезіндегі энергияның сақталуын 

сипаттау; 

 

§27.  Математикалық,  серіппелі 

және 


басқа 

маятниктердің 

тербелістері. 

9.1.1.2 - SI негізгі өлшем бірліктерін пайдалана отырып, 

физикалық теңдеулерді тексере білу; 

9.2.5.4 - маятниктердің түрлерін білу және олардың 

тербелістерін сипаттау; 

9.2.5.5 - жиілік пен бұрыштық жиілік арқылы тербеліс 

периодын көрсету; 

Зертханалық 

жұмыс 

№10. 

Математикалық 

маятниктің 

көмегімен 

еркін 

түсу 

үдеуін 

анықтау. 

9.1.1.11 - идеялар мен түсініктемелерді дайындау және 

сынақтан өткізу үшін әртүрлі ғылыми әдістер мен тәсілдерді 

пайдалану; 

9.1.1.5 - дәл және нақты нәтижелерге жету әдісінің тиімділігін 

түсіндіру §28. Еркін және еріксіз тербелістер. 

Резонанс. 

9.2.5.1 - еркін тербелістерге мысал келтіру; 

9.2.5.11 - пайдалы немесе теріс резонанс жағдайларына мысал 

келтіру; 

9.2.5.10 - жүйенің меншікті жиілігіне жақын сыртқы 

тербелістер жиілігі кезінде тербелістер амплитудасының 

графикалық өзгерісін сипаттау, сондай-ақ резонанстың 

сипаттамасын сапалы түсіндіру; 

Есептер шығару. (БЖБ) 

9.2.5.2  -  тәжірибелік  және  графиктік  әдістерді  пайдалана 

отырып, тербелмелі қозғалысты зерттеуСуммативтік  бағалау жұмысы (80 минут ) 

IV тоқсан 9.3D бөлім- Толқындық қозғалыс      

§30. 

Толқындық 

қозғалыс. 

Толқындық    қозғалыстың  негізгі 

сипаттамалары. Толқын түрлері 

9.2.5.12 - толқындық қозғалысты сипаттау; 

9.2.5.13 - толқын фронты терминін түсіндіру 

9.2.5.15 - көлденең және бойлық толқындарды сипаттау және 

салыстыру; 


Толқындардың интерференциясы.  

Супперпозиция принципі. 

9.2.5.14-  толқынның  негізгі  сипаттамасын  анықтау  және 

толқын  жылдамдығын жиілікпен және толқын ұзындығымен 

байланыстыратын формуланы қолдану     

9.2.5.16 - қарапайым мысалдармен суперпозиция принципін 

түсіндіру және пайдалану; 

Механикалық 

толқындардың 

дифракциясы. 

9.2.5.17 - механикалық толқындардың дифракциясы бойынша 

тәжірибелерді түсіндіру, 

Есептер шығару (БЖБ) 

9.2.5.14-  толқынның  негізгі  сипаттамасын  анықтау  және 

толқын  жылдамдығын жиілікпен және толқын ұзындығымен 

байланыстыратын формуланы қолдану     

10 

9.4А бөлім – Дыбыс         

§31-32. 

Дыбыс. 


Дыбыс 

сипаттамалары 

9.2.5.18 - дыбыс толқындарының пайда болу процесін 

сипаттау; 

9.2.5.19 - дыбыс толқындарының табиғатын сипаттау; 

9.2.5.20 - әртүрлі  ортадағы дыбыс толқындарының  таралу 

ерекшеліктерін түсіндіру;  

Дыбыс 


сипаттамаларына 

эксперименттік 

тапсырмалар 

орындау 

9.2.5.22 - дыбыс қаттылығы мен тон биіктігі қандай 

факторларға тәуелді екеінін білу; 

 

§33-34.  Акустикалық  резонанс. 

Дыбыстың шағылуы. Жаңғырық 

9.2.5.23 - жаңғырықтың пайда болу табиғатын сипаттау және 

жаңғырық көмегімен қашықтықты өлшеу  

Дыбыс 

толқындарын  осциллографпен бақылау. 

9.2.5.25 - жиілікті анықтау үшін осциллографты пайдалану; 

 

Дыбыс жыдамдығын анықтау 9.2.5.21 - дыбыс жылдамдығын анықтаудың тура әдісін 

сипаттау және тиісті есептеулерді жүргізу; §35.  Ультрадыбыс. 

9.2.5.24 - ультрадыбыс және оның медицина мен техникада 

қолданылуын  сипаттау; 

11 


9.4B бөлім – Астрофизика 

§38.  Жұлдызды  аспан.  Абсолют 

және 


көрінерлік 

жұлдыздық 

шамалар. 

9.7.2.2 - жұлдыздардың жарықтылығы оның температурасы 

мен көлеміне тәуелді екендігін білу; 

Жұлдыздардың  қасиеттері.  Жасы. 

Көлемі. Температурасы 

9.7.2.3 - жұлдыздық шаманың жұлдыздың жарықтылығы мен 

оған дейінгі қашықтыққа тәуелді екенін сапалы түсіндіру 

§46. Астрономиядағы  қашықтықты  

анықтаудың  кейбір  тәсілдері 9.7.2.1 - жұлдыздық параллакс ұғымын түсіндіру 

9.7.2.4 - парсек дегеннің не екенін білу;  Жұлдыздың жарқырауы 

9.7.2.2 - жұлдыздардың жарықтылығы оның 

температурасы мен көлеміне тәуелді екендігін білу; 

Суммативтік  бағалау жұмысы (80 минут ) 

 


жүктеу 314.98 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
©emirb.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет