Сабақ тақырыбы Ұбт-ға дайындық үшін геометрия пəнінен тест тапсырмаларыжүктеу 135.31 Kb.
Pdf просмотр
Дата12.09.2017
өлшемі135.31 Kb.
#14638
түріСабақ

САБАҚ ЖОСПАРЫ

 

 

Пəн 

Математика 

 

Мұғалім 

Əбдірахманова Күнсая 

Мектеп, сынып 

Жамбыл облысы, Тараз қаласы, 

ФМБ НЗМ, 11-сынып 

Сабақ тақырыбы 

ҰБТ-ға дайындық үшін геометрия 

пəнінен тест тапсырмалары 

 

 

1. Үлкен табаны а-ға тең трапеция бір түзумен ромб жəне тең қабырғалы 

үшбұрышқа бөлінген. Трапецияның орта сызығын табыңыз. 

A)   #   + 

B)   


а

#

 C) 2а 

D)  


$

 E)  

! 

2. Шаршының қабырғасын 20%-ға үлкейтті. Шаршының периметрі қанша пайызға 

үлкейді? 

A) 60% 


B) 80% 

C) 20% + 

D) 100% 

E) 40% 


3. Тік төртбұрыштың периметрі 56 см, ал бір қабырғасы екіншісінен 6 есе ұзын. Тік 

төртбұрыштың ауданын табыңыз. 

A) 96 см

2

 + B) 112 см

2

  C) 196 см

D) 144 см2

 

 E) 48 см

2

  4. Қабырғалары 2 м-ге тең ромбының периметрін табыңыз. 

A) 8 м + 

B) 16 м 

C) 6 м 


D) 4 м 

E) 12 м 


5. Шеңбердің ішіне периметрі 54 см-ге тең дұрыс үшбұрыш сызылған. Осы 

шеңбердің ішіне сызылған квадраттың периметрін табыңыз. 

A) 12

2

 см B) 24

3

 см C) 24

6

 см + D) 12

3

 см E) 9

2

 см 6. ВС = 3 см, ВА = 18

2

 см, ∠В = 45° болса, АВС үшбұрышының ауданын табыңыз. 

A) 14 см


2

 

B) 10 см2

  

C) 27 см2

 + 


D) 32 см

2

 7. Үшбұрыштың үш қабырғасы берілген: 13, 14, 15. Осы үшбұрыштың кіші 

бұрышының косинусын табыңыз. 

A) 

5

4 

B) 


3

2

 C) 

5

3 + 

D) 


5

2

 8. Тіктөртбұрыштың ұзындығы а см, ені в см болса, периметрін қалай табамыз? 

A) 2а+2в  + 

B) 2a + b 

C) ав 


D) 2ав 

E) (а+в) 

9. Егер тік төртбұрыштың қабырғаларының қатынасы 4:9 қатынасындай болса, ал 

оның периметрі 52 см болса, оның қабырғалары неге тең болады? 

A) 8см; 18см + 

B) 9см; 16см 

C) 3см; 48см 

D) 4см; 36см 

E) 12см; 12см 

10. Параллелограмның үлкен қабырғасы 5 см, ал биіктіктері 2 см жəне 2,5 см. 

Параллелограмның екінші қабырғасы неге тең? 

A) 4 см + 

B) 12 см 

C) 3 см 


D) 7,5 см 

E) 5,5 см 

11. Тік төртбұрыштың ені оның ұзындығының 75 %-ін құрайды. Осы тік 

төртбұрыштың ауданы 48 м

2

 болса, оның периметрін табыңыз. A) 54 м 

B) 60 м 


C) 52 м 

D) 28 м + 

E) 32 м 


12. Ауданы 56 см

2

, периметрі 30 см тік бұрышты төртбұрыш қабырғаларын табыңыз. 

A) 28 см жəне 2 см 

B) 7 см жəне 8 см + 

C) 14,2 см жəне 3,5 см 

D) 8 см жəне 6 см 

E) 14 см жəне 1 см 

13. Квадраттың периметрі 12 см. Оның екінші бір квадраттың ауданына қатынасы 

1 :4 қатынасындай. Екінші квадраттың периметрін табыңыз. 

A) 24 см + 

B) 3 см 


C) 36 см 

D) 4 см 


E) 48 см 

14. Қандай фигураны айналдырғанда конус шығады? 

A) Дөңгелекті диаметрі арқылы айналдырғанда 

B) Тік төрт бұрышты диагоналі арқылы айналдырғанда 

C) Тік бұрышты үшбұрышты гипотенуза арқылы айналдырғанда 

D) Тең бүйірлі үшбұрышты бүйір қабырғасы арқылы айналдырғанда 

E) Тік бұрышты үшбұрышты катеті арқылы айналдырғанда + 

15. АВС жəне АСД екі тең бүйірлі үшбұрыштың АС табаны ортақ. АС табанындағы 

екі жақты бұрышы 60°. ВС қабырғасы АСДжазықтығымен 45° бұрыш жасайды. 

Егер ВС=6 см болса, онда АВС үшбұрышының ауданы неге тең? 

A) 102 см

B) 112 см2

 

C) 132 см2

 

D) 122 смE) 142 см16. Ішкі жəне сыртқы беттерінің радиусы 3 см жəне 6 см болатын қуыс шардың 

көлемін табыңыз. 

A) 163 π см

B) 252 π см3

 + 


C) 150 π см

3

 D) 189 π см

3

 E) 126 π см

3

 17. Дұрыс тұжырымды көрсетіңіз. 

A) Барлық ромб - квадрат болады 

B) Барлық квадрат - ромб болады + 

C) Барлық төртбұрыш - тік төртбұрыш 

D) Барлық төртбұрыш - квадрат болады 

E) Барлық параллелограмм - тік төртбұрыш 

18. Тең бүйірлі үшбұрыштың төбесіндегі сыртқы бұрышы 70°. Үшбұрыштың барлық 

бұрыштарын табыңыз. 

A) 40°; 40°; 90° 

B) 35°; 35°; 110° + 

C) 50°; 50°; 80° 

D) 70°; 70°; 40° 

E) 40°; 40°; 100° 

19. Нүктеден өтетін екі көлбеудің ұзындықтары 10 см жəне 17 см. Берілген нүкте 

жазықтықтан 8 см қашықтықта болса, көлбеулердін проекцияларын 


табыңыз. 

A) 2 см, 9 см 

B) 6 см, 125 см 

C) 6 см, 15 см + 

D) 7 см, 18 см 

E) 189 см 

20. 10 м

3

 ауа 13 кг тартады. Ұзындығы 4,2 м, ені 3,5 м жəне биіктігі 2,6 м болатын бөлмедегі ауа қанша тартады? 

A) 50,686 кг 

B) 48,686 кг 

C) 50 кг 

D) 49,686 кг + 

E) 49 кг  

21. Ромбының бір бұрышы 150° жəне қабырғасы 20 см. Ромбының ауданын 

есептеңіз. 

A) 150 см

2

 B) 100 см

2

 C) 250 см

2

 D) 

 

#%%$

 см


2

 + 


E) 300 см

2

 F) 200 см

2

 + G)200-50 см

2

 H)

( 2)


$

∙ 100 см


2

 + 


I) 125 ∙2 см

2

 K) 300 см

2

 22. MNP үшбұрышының N бұрышының биссектрисасы MP қабырғасын 

ұзындықтары 28 жəне 12 болып келетін кесінділерге бөледі, Егер MN-NP=18 

болса, MNP үшбұрышының периметрін табыңыз. 

A) 75 


B) 95 

C) 80 


D) 85 + 

E) 90 


F) 210:3+5 

G) 50+25  

H)

( 17)


$

∙ 5 + 


I) 5 ∙17 + 

K) 50+25  

23. Тік бұрышты үшбұрыштың катеттеріне жүргізілген медианалары 

52 см


 

мен 


73 см-ге тең. Осы үшбұрыштың гипотенузасын табыңыз. 

A) 7+5 см 

B) 12 см 

C) 10 см + 

D) 16 см 

E) 14 см 

F) 20 см  

G) 200-50 см

2

 


H)

( 10)


$

см + 


I) 5 ∙2 см + 

K) 14-2 см 

24. Тік бұрышты үшбұрыштың катеттері а=6 см, b=8 см. Үшбұрышты сырттай жəне 

іштей сызылған шеңберлер диаметрлерінің айырмасын табыңыз. 

A) 6 см + 

B) 1 см 


C) 2 см 

D) 3 см 


E) 4 см 

F) 2∙3 см + 

G)10-6 см 

H)

( 2)$

∙ 3 см + 

I) 2∙2 см

2

 K) 2

0

 см2

 

25. Квадраттың бір қабырғасы 12 см. Периметрін табыңыз. A) 96 см 

B) 36 см 

C) 16 см 

D) 48 см + 

E) 24 см 

F) 12∙4 см + 

G) 72:2см  

H)

12 ∙ 2см I) 

(12 + 12)

$

 см 


K) (12+12)∙2 см + 

26. Конустың табанының радиусы 6 см, ал биіктігі 8 см. Конустың жасаушысын 

табыңыз. 

A) 10 см + 

B) 7 см 

C) 100 см 

D) 

( 10)


$

см + 


E) 6 см 

F) 2∙3 см 

G) 5-3см 

H)

( 2)$

∙ 5см + 


I) 

( 3)


$

 ∙ 2 см 


K) 3+4 см 

I) 5∙2 см + 

27. Əр бұрышы 150° болатын дұрыс көпбұрыш қабырғалар санын табыңыз. 

A) 8 


B) 10 

C) 5 


D) 12 + 

E) 4 


F) 24 : 2 + 

G) 4 ∙ 2 

H)

( 12)


$

 + 


I) 5 ∙ 2  

K) 


2

$

∙ 4 28. Шеңбердің ішіне периметрі 54 см-ге тең дұрыс үшбұрыш сызылған. Осы 

шеңбердің ішіне сызылған квадраттың периметрін табыңыз. 

A) 12

2

 см B) 24

3

 см C) 24

6см + 


D) 12

3

 см E) 9

2

 см F) 2∙ 12

6 см +  


G) 12∙2

3

 см H)

 162см 


I) 125∙2 см 

K) 


3456 см + 

29. Тік бұрышты параллелепипедтің үш өлшемі 3 см, 4 см жəне 5 см тең. Бетінің 

ауданын табыңыз. 

A) 47∙2 см

2

 +

 B) 20 см

2

 C) 47 см

2

 D) 60 см

2

 E) 94 см

2

 + 

F) 20 + 74  см

2

 + 


G) 40 см 

H)

 2√5$

см

2 

I) 20 ∙ 2 см

2

 

K) 2√15

$

 см30. Сүйір бұрышы 38° болатын тік бұрышты трапецияның доғал бұрышын 

табыңыз. 

A) 52° 


B) 142° + 

C) 128° 


D) 152° 

E) 232°  

F) (180-52)°  

G) (180-38)° + 

H) (71∙2)° + 

I) (13 ∙2)°  

K) 180° 

 

 Каталог: upload -> content -> lesson
lesson -> Сабақ тақырыбы Қасым Аманжолов
lesson -> Сабақ тақырыбы Ілияс Есенберлин "Көшпенділер" трилогиясы Мақсаты
lesson -> Сабақ тақырыбы Ə. Тəжібаев «Толағай» (Ерлік туралы аңыз) Сабақтың мақсаты
lesson -> Сабақ тақырыбы Етістіктің сөйлемдегі қызметі Жалпы мақсаттары
lesson -> Сабақ жоспары пəн Əдебиеттік оқу Мұғалім
lesson -> Сабақ тақырыбы Ғарыш туралы алғашқы түсінік Осы сабақ арқылы жүзеге асатын оқу мақсаттары
lesson -> Сабақ жоспары пəн Қазақ тілі Мұғалім Сванғожаев Алмас Болатұлы Мектеп, сынып
lesson -> Сабақ жоспары пəн Биология Мұғалім Алмағанбетова Алтынгүл Мектеп, сынып
lesson -> Сабақ жоспары пəн Əдебиеттік оқу Мұғалім Кадирбекова Райгүл Камалбекқызы
lesson -> Сабақ жоспары пəн Биология Мұғалім Бисенгалиева Əсел Мектеп, сынып

жүктеу 135.31 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
©emirb.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет